Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

WİNDOWS PHONE İÇİN MICROSOFT SKYPE KURUMSAL

Bu lisans koşulları Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bağlı kuruluşlarından birisi) ve sizin aranızdaki bir sözleşmedir. Lütfen bunları okuyun. Yukarıda adı verilen yazılım için geçerlidir. Bu koşullar yazılıma yönelik her türlü Microsoft;

 • güncelleştirmeleri,

 • ekleri,

 • tabanlı hizmetleri ve

 • destek hizmetleri

için de (bu öğelere başka koşullar eşlik etmediği sürece) geçerlidir. Başka koşulların eşlik etmesi halinde ilgili koşullar geçerli olacaktır.

Yazılımı indirmeniz veya kullanmanız bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kabul etmiyorsanız yazılımı kullanmayın.

Bu lisans koşullarına uymanız şartıyla aşağıdaki kalıcı haklara sahip olursunuz.

1. YÜKLEME VE KULLANIM HAKLARI.

  1. Yükleme ve Kullanım. Yazılımın bir kopyasını, Windows Phone Mağazası’na erişmek için kullandığınız Microsoft hesabıyla ilişkili en çok beş (5) Windows Phone cihazına yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.

  2. Bu yazılım, İnternet tabanlı kablosuz bir ağ üzerinden Microsoft Skype Kurumsal veya Microsoft Skype Kurumsal Çevrimiçi’ün geçerli olarak lisanslanmış kopyalarını çalıştıran bilgisayar sistemlerine bağlanmayı gerektirir. Tüm işlevlere erişmek için Microsoft Skype Kurumsal Server güncellemeleri veya yükseltmeleri gerekebilir. Bazı işlevler tüm ülkelerde kullanılamayabilir.

  3. Üçüncü Taraf Programları. Yazılım, üçüncü bir tarafın sağladığı ancak üçüncü tarafın değil de, bu sözleşme altında Microsoft’un lisans verdiği programlar içerebilir. Üçüncü taraf programa ilişkin bildirimler, sadece bilgilendirilmeniz amacıyla verilmiştir.

2. İNTERNET ERİŞİMİ GEREKLİ OLABİLİR.

Yazılımı kullanmanızın bir sonucu olarak veri hizmeti planınız ve ağ operatörünüz ile yapmış olduğunuz diğer herhangi bir sözleşmenin koşullarına göre İnternet erişimi, veri aktarımı ve diğer hizmetler ücrete tabi olabilir. Tüm ağ operatörü ücretleri yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.

3. İNTERNET TABANLI HİZMETLER.

Microsoft yazılım ile birlikte İnternet tabanlı hizmetler sunar. Herhangi bir zamanda bunları değiştirebilir veya iptal edebilir.

  1. İnternet Tabanlı veya Kablosuz Hizmetler için İzin. Yazılım İnternet tabanlı kablosuz hizmetlere bağlanabilir. Yazılımı kullanarak, İnternet tabanlı veya kablosuz hizmetler için standart cihaz bilgilerinin (cihazınız, sisteminiz, uygulama yazılımınız ve çevre birimleriniz hakkındaki bilgiler dahil, ancak bunlarla kısıtlı kalmamak üzere) aktarıldığını kabul edersiniz. Söz konusu hizmetlerinizi kullanmanızla ilişkili olarak diğer koşullar belirtilmişse bu koşullar da geçerlidir.

  2. İnternet Tabanlı Hizmetlerin Kötüye Kullanılması. İnternet tabanlı hizmeti, bu hizmete zarar verecek veya bir başkasının bu hizmetleri ya da kablosuz ağı kullanımına zarar verecek bir şekilde kullanamazsınız. Hizmeti hizmetlere, verilere, hesaplara veya ağa herhangi bir şekilde yetkisiz erişim kazanmak amacıyla kullanamazsınız.

4. LİSANS KAPSAMI.

Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu sözleşme yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen geçerli yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Aşağıdakileri yapamazsınız:

 • yazılımdaki teknik sınırlamalar üzerinde çalışmak;

 • bu sınırlamaya rağmen geçerli yasa hükümlerince açıkça izin verilen durumlar dışında yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek ve derlemesini açmak;

 • bu sınırlamaya rağmen yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya geçerli yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluşturmak;

 • başkalarının kopyalaması için yazılımı yayımlamak;

 • yazılımı kiralamak, finansal kiralamaya vermek, ödünç vermek; veya

 • yazılımı veya bu sözleşmeyi üçüncü taraflara aktarmak.

5. BELGELER.

Belgeler yazılımla birlikte verilirse, belgeleri kuruluşunuzun içinde yararlanmak amacıyla kopyalayabilir ve kullanabilirsiniz.

6. BAŞKA BİR CİHAZA AKTARMA.

Yazılımı kaldırabilir ve kullandığınız başka bir cihaza yükleyebilirsiniz. Bu işlemi, lisansı bu sözleşmenin kapsamı dışında paylaşmak üzere gerçekleştiremezsiniz.

7. İHRACAT SINIRLAMALARI.

Yazılım, Birleşik Devletler ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Yazılım konusunda geçerli olan tüm yurt içi ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uygun şekilde davranmanız gerekir. Bu yasalar; hedefler, son kullanıcılar ve son kullanıma ilişkin kısıtlamaları içerir. Daha fazla bilgi için www.microsoft.com/exporting adresine bakın.

8. DESTEK HİZMETLERİ.

Bu yazılım “olduğu gibi” sunulduğundan yazılım için destek hizmetleri sağlayamayabiliriz. Telefon üreticiniz ve kablosuz operatörünüz yazılım için destek hizmetleri sağlamakla sorumlu değildir.

9. SÖZLEŞMENİN TÜMÜ.

Bu sözleşme ve eklerin, güncelleştirmelerin, İnternet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine ilişkin sözleşmenin tamamını oluşturur.

10. GEÇERLİ YASA.

  1. Birleşik Devletler. Yazılımı Birleşik Devletler’de satın aldıysanız, bu sözleşmenin yorumlanması ve ihlali iddiaları, özel hukuk ilkeleri hesaba katılmadan, Washington eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Yaşadığınız eyaletin kanunları, tüketici koruma kanunları, haksız rekabet ve haksız fiil dahil diğer tüm iddialar için geçerli olacaktır.

  2. Kanada. Yazılımı Kanada’da edindiyseniz bu sözleşme, ihlal edilmesi ve diğer tüm talepler (tüketiciyi koruma, haksız rekabet ve haksız fiil talepleri dahil) çakışan yasaların ilkelerine bakılmaksızın yaşadığınız bölgenin yasalarına göre yorumlanır.

  3. Birleşik Devletler dışında. Yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olur.

11 YASAL ETKİSİ.

Bu sözleşmede belirli yasal haklar tanımlanmıştır. Yaşadığınız ülkenin kanunlarına göre diğer haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu sözleşme, ülkenizdeki yasaların izin vermediği durumlarda, ülkenizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez.

12 GARANTİ REDDİ. YAZILIM “OLDUĞU GİBİ”, “TÜM HATALARIYLA” VE “KULLANILABİLİR OLDUĞU ŞEKLİYLE” LİSANSLANMIŞTIR. KULLANIM RİSKİ SİZE AİTTİR. MICROSOFT VE YAZILIMIN DAĞITILDIĞI AĞIN SAHİBİ OLAN KABLOSUZ AĞ OPERATÖRLERİ VE İLGİLİ YAN KURULUŞLARIMIZ VE SAĞLAYICILARIMIZ (“KAPSANAN TARAFLAR”) YAZILIM KAPSAMINDA VEYA YAZILIMLA İLGİLİ AÇIK BİR GARANTİ VEYA KOŞUL SUNMAZ. YAZILIMIN KALİTE VE PERFORMANSIYLA İLGİLİ TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR. YAZILIMIN KUSURLU OLMASI DURUMUNDA TÜM GEREKLİ BAKIM VE ONARIM ÜCRETLERİ SİZE AİTTİR. YEREL YASALARA GÖRE BU SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİREMEYECEĞİ EK TÜKETİCİ HAKLARINA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE KAPSANAN TARAFLAR, TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUN OLMA VE İHLAL ETMEMEYE İLİŞKİN GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ZIMNİ GARANTİLERİ VEYA KOŞULLARI KAPSAM DIŞINDA TUTAR.

AVUSTRALYA İÇİN – AVUSTRALYA TÜKETİCİ YASASI KAPSAMINDA YASAL GARANTİYE SAHİPSİNİZDİR VE BU KOŞULLARDAKİ ÖĞELER BU HAKLARI ETKİLEMEYECEK ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞTIR.

13. DAVA YOLUNUN AÇILMASIYLA İLGİLİ SINIRLAMALAR VE ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASI. YASANIN YASAKLAMADIĞI ÖLÇÜDE, MICROSOFT EN ÇOK BİR ABD DOLARI (1.00$) KADAR OLMAK ÜZERE YALNIZCA DOĞRUDAN ZARARLARI KARŞILAMAKTADIR. NETİCEDE OLUŞAN, KAR KAYBI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR DAHİL KAPSANAN TARAFLAR KAYNAKLI DİĞER ZARARLARIN KARŞILANMAYACAĞINI KABUL EDERSİNİZ.

Bu sınırlama aşağıdaki durumlar için geçerlidir:

 • Üçüncü taraf İnternet sitelerindeki yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) veya üçüncü taraf programları ile ilgili konular ve

 • sözleşme ihlali iddiaları; teminat, garanti veya koşul ihlali; tüketiciyi koruma; hile; haksız rekabet; kesin sorumluluk, ihmal, yalan beyan, eksiklik, izinsiz giriş veya diğer haksız fiiller; yönetmelik ve düzenlemelerin ihlali ya da haksız zenginleşme iddiaları; tümü uygun yasalarca izin verilen sınırlar içinde yapılabilir.

Aşağıdaki koşullarda da uygulanabilir:

 • Yazılım için sunulan onarım, değişiklik veya iadenin kaybınızı tam karşılamadığı durumlar; veya

 • Kapsanan Taraflar zarar olasılığı hakkında bilgi sahibiyse veya bilgi sahibi olmaları gerekiyorsa.

Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×