Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Windows Phone için Microsoft Lync 2010

Bu lisans koşulları Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bağlı kuruluşlarından birisi) ve sizin aranızdaki bir sözleşmedir. Lütfen bunları okuyun. Yukarıda adı verilen ve varsa aldığınız medyayı içeren yazılım için geçerlidir. Bu koşullar yazılıma yönelik her türlü Microsoft;

 • güncelleştirmeleri,

 • ekleri,

 • tabanlı hizmetleri ve

 • destek hizmetleri

için de (bu öğelere başka koşullar eşlik etmediği sürece) geçerlidir. Başka koşulların eşlik etmesi halinde ilgili koşullar geçerli olacaktır.

YAZıLıMı KULLANARAK BU KOŞULLARı KABUL ETMIŞ OLACAKSıNıZ. KABUL ETMEDİYSENIZ YAZILIMI KULLANMAYIN.

Bu lisans koşullarına uymanız şartıyla aşağıdaki haklara sahip olursunuz.

1.YÜKLEME VE KULLANIM HAKLARI.

 1. Yükleme ve Kullanım.    Kişisel olarak sahip olduğunuz veya denetlediğiniz ve Windows Phone Market Hesabınızla ilişkili Windows Live ID'ye bağlı olan cihazlarınıza yazılımın en fazla 5 kopyasını yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.

 2. Bu yazılım, Microsoft Lync Server 2010'un geçerli lisanslı kopyalarını veya İnternet tabanlı bir kablosuz ağ üzerinden Microsoft Lync Online çalıştıran bilgisayar sistemlerine bağlantı gerektirir. Tam işlevsellik için Microsoft Lync Server 2010 güncelleştirmeleri gerekebilir. Bazı işlevler tüm ülkelerde kullanılamayabilir.

 3. Dahil Edilen Microsoft Programları.    Yazılım diğer Microsoft programlarını içerir. Bu lisans koşulları, bu programları kullanımınız için geçerlidir.

2. İNTERNET TABANLı HIZMETLER.    Microsoft yazılım ile birlikte İnternet tabanlı hizmetler sunar. Herhangi bir zamanda bunları değiştirebilir veya iptal edebilir. Aşağıdakilere ek olarak, bu hizmetleri kullanımınız Microsoft ve/veya kablosuz operatörünüz tarafından size sağlanan koşullara tabidir.

 1. İnternet Tabanlı veya Kablosuz Hizmetler için İzin.    Yazılım, Microsoft Lync Server 2010 çalıştıran bilgisayar sistemlerine veya İnternet tabanlı kablosuz ağ üzerinden Microsoft Lync Online bağlantı gerektirir. Bazı durumlarda, bağlandıklarında ayrı bir bildirim almazsınız. Yazılımı kullanmak, İnternet tabanlı veya kablosuz hizmetler için standart cihaz bilgilerinin (cihazınız, sistem ve uygulama yazılımı ve çevre birimleri hakkındaki teknik bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) iletilmesine onay olarak çalışır.

 2. İnternet Tabanlı Hizmetlerin Kötüye Kullanılması.    İnternet tabanlı hizmeti, bu hizmete zarar verecek veya bir başkasının bu hizmetleri ya da kablosuz ağı kullanımına zarar verecek bir şekilde kullanamazsınız. Hizmeti hizmetlere, verilere, hesaplara veya ağa herhangi bir şekilde yetkisiz erişim kazanmak amacıyla kullanamazsınız.

3.LİSANS KAPSAMI.    Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu sözleşme yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen geçerli yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Aşağıdakileri yapamazsınız:

 • yazılımdaki teknik sınırlamalar üzerinde çalışmak;

 • bu sınırlamaya rağmen geçerli yasa hükümlerince açıkça izin verilen durumlar dışında yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek ve derlemesini açmak;

 • bu sınırlamaya rağmen yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya geçerli yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluşturmak;

 • başkalarının kopyalaması için yazılımı yayımlamak;

 • yazılımı kiralamak, finansal kiralamaya vermek, ödünç vermek;

 • yazılımı veya bu sözleşmeyi üçüncü taraflara aktarmak ya da

4.BELGELER.    Belgeleri şirket içi, başvuru amacıyla kopyalayabilir ve kullanabilirsiniz.

5.EXPORT KISITLAMALARI.    Yazılım, Birleşik Devletler ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Yazılım konusunda geçerli olan tüm yurt içi ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uygun şekilde davranmanız gerekir. Bu yasalar; hedefler, son kullanıcılar ve son kullanıma ilişkin kısıtlamaları içerir. Daha fazla bilgi için www.microsoft.com/exporting adresine bakın.

6.DESTEK HİzMETLerİ.    Bu yazılım “olduğu gibi” sunulduğundan yazılım için destek hizmetleri sağlayamayabiliriz. Telefonunuz, üreticiniz ve kablosuz operatörünüz yazılım için destek hizmetleri sağlamakla sorumlu değildir.

7.SÖZLEŞMENİn TAMAMI.    Bu sözleşme ve eklerin, güncelleştirmelerin, İnternet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine ilişkin sözleşmenin tamamını oluşturur.

8.UYGULANABİlİR YASA.

 1. Birleşik Devletler.    Yazılımı Birleşik Devletler’de satın aldıysanız, bu sözleşmenin yorumlanması ve ihlali iddiaları, özel hukuk ilkeleri hesaba katılmadan, Washington eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Yaşadığınız eyaletin kanunları, tüketici koruma kanunları, haksız rekabet ve haksız fiil dahil diğer tüm iddialar için geçerli olacaktır.

 2. Birleşik Devletler dışında.    Yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olur.

9.YASAL ETKİSİ.    Bu sözleşmede belirli yasal haklar tanımlanmıştır. Yaşadığınız ülkenin kanunlarına göre diğer haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu sözleşme, ülkenizdeki yasaların izin vermediği durumlarda, ülkenizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez.

10.GARANTİ REDDI.    YAZıLıM "OLDUĞU GIBI", "TÜM HATALARLA" VE "KULLANıLABILIR OLDUĞU GIBI" LISANSLANıR. BUNU KULLANMA RISKI TAŞıYORSUNUZ. YAZıLıMıN DAĞıTıLDıĞı AĞıN ÜZERINDEKI MICROSOFT VE KABLOSUZ OPERATÖRLER ILE ILGILI BAĞLı KURULUŞLARıMıZıN VE TEDARIKÇILERIMIZIN ("DISTRIBÜTÖRLER") HER BIRI, YAZıLıM KAPSAMıNDA VEYA YAZıLıMLA ILGILI OLARAK HIÇBIR AÇıK GARANTI, GARANTI VEYA KOŞUL SAĞLAMAZ. YEREL YASALARıNıZ KAPSAMıNDA BU SÖZLEŞMENIN DEĞIŞTIREMEYECEĞI EK TÜKETICI HAKLARıNA SAHIP OLABILIRSINIZ. YEREL YASALARıNıZ KAPSAMıNDA IZIN VERILEN ÖLÇÜDE, MICROSOFT SATıLABILIRLIK, BELIRLI BIR AMACA UYGUNLUK VE IHLAL EDILMEMEYE ILIŞKIN ZıMNI GARANTILERI HARIÇ TUTAR.

11. ÇÖZÜM VE ZARARLARIN SINIRLANMASI VE HARİÇ TUTULMASI.    MICROSOFT'TAN VE TEDARIKÇILERINDEN YALNıZCA ÖDEDIĞINIZ TUTARA KADAR DOĞRUDAN ZARARLARı KURTARABILIRSINIZ. NETICEDE OLUŞAN, KAR KAYBı, ÖZEL, DOLAYLı VEYA ARıZI ZARARLAR DA DAHIL OLMAK ÜZERE DIĞER ZARARLARı GERI ALAMAZSıNıZ.

Bu sınırlama aşağıdaki durumlar için geçerlidir:

 • Üçüncü taraf İnternet sitelerindeki yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) veya üçüncü taraf programları ile ilgili konular ve

 • ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen ölçüde sözleşmenin, garantinin veya koşulun ihlali, kesin yükümlülük, ihmal veya diğer haksız fiiller iddiaları.

Bu, Microsoft'un zararın oluşma olasılığı olduğunu bilmesi veya bilmesinin gerekmesi durumunda da geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×