Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Office programlarında nesneleri (resimler, şekiller, metin kutuları, SmartArt grafikleri ve WordArt gibi) hızla hizalayabilirsiniz.

Önemli: Word ve Outlook'ta, birden çok nesneyi seçmeden önce bağlamanız gerekir. Bir nesne seçin. Ardından, daha fazla nesne seçerken Ctrl tuşunu basılı tutun. 

Birden çok nesneyi hizalama

 1. Hizalamak istediğiniz nesneleri seçin. İlk nesneye tıklayın ve ardından diğer nesnelere tıklarken Ctrl tuşunu basılı tutun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resmi hizalamak için Resim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.

  • Şekil, metin kutusu veya WordArt öğesini hizalamak için Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.

 3. Yerleştir grubunda Hizala'ya tıklayın ve menüden şu komutlardan birini seçin:

  Seçenek

  Açıklama

  Sola Hizala

  Nesneleri sol kenarları boyunca hizalar

  Ortaya Hizala

  Nesneleri merkezleri boyunca dikey olarak hizalar.

  Sağa Hizala

  Nesneleri sağ kenarları boyunca hizalar

  Üste Hizala

  Nesneleri üst kenarları boyunca hizalar

  Ortaya Hizala

  Nesneleri yatay olarak ortalarına hizalar.

  Alta Hizala

  Nesneleri alt kenarları boyunca hizalar

  Önemli:  Hizala seçenekleri kullanılamıyorsa, yalnızca tek bir öğe seçili olabilir. Bir veya daha fazla ek öğe seçtiğinizde devam edebilmeniz gerekir.

Nesneleri birbirinden eşit uzaklıkta yerleştirme

 1. Birbirinden eşit uzaklıkta yerleştirmek istediğiniz en az üç nesne seçin. Birden fazla nesne seçmek için, ilk nesneye tıklayın ve Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer nesnelere de tıklayın.

  Gizli, yığılmış veya metnin arkasında kalmış nesneleri seçmek için aşağıdakileri yapın:

  • Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul ve Seç'e ve Nesneleri Seç'e tıklayın, sonra da nesnelerin çevresinde bir kutu çizin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resimleri eşit uzaklıkta yerleştirmek için Resim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.

  • Şekil, metin kutusu veya WordArt içeren bir grubu birbirinden eşit uzaklıkta yerleştirmek için, Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.

 3. Yerleştir grubunda Hizala'ya tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi
  • Nesneleri yatay olarak düzenlemek için Yatay Olarak Dağıt'a tıklayın.

  • Nesneleri dikey olarak düzenlemek için Dikey Olarak Dağıt'a tıklayın.

Word

 1. Shift tuşunu basılı tutarak hizalamak istediğiniz nesnelere tıklayın ve ardından Şekil Biçimi sekmesine tıklayın.

 2. Düzenle > Hizala > Seçili Nesneleri Hizala'ya tıklayın.

  Seçili Nesneleri Hizala

  Bu, varsayılan olarak seçilidir.

  ISeçili Nesneleri Hizala kullanılamıyorsa

  Belgede en az iki nesneyi seçin. Seçili Nesneleri Hizala seçeneği etkinleştirilir.

 3. Düzenle > Hizala'ya tıklayın ve sonra da istediğiniz hizalamaya tıklayın.

Not: Word'da, birden çok nesneyi seçmeden önce bağlamanız gerekir. Bir nesne seçin. Ardından, daha fazla nesne seçerken Ctrl tuşunu basılı tutun. 

 1. Shift tuşunu basılı tutarak hizalamak istediğiniz nesnelere tıklayın ve ardından Şekil Biçimi sekmesine tıklayın.

 2. Yerleştir > Hizala > Sayfaya Hizala'ya tıklayın.

  Sayfaya Hizala

 3. Düzenle > Hizala'ya tıklayın ve sonra da istediğiniz hizalamaya tıklayın.

Önemli: Word'da, birden çok nesneyi seçmeden önce bağlamanız gerekir. Bir nesne seçin. Ardından, daha fazla nesne seçerken Ctrl tuşunu basılı tutun. 

Nesneleri daha kolay hizalamak için kılavuz kullanabilirsiniz. İsterseniz nesneleri, başka nesnelerin dikey kenarları, yatay kenarları ve ortalarından geçen bir kılavuz çizgisine de yaslayabilirsiniz. Bu çizgi yalnızca bir nesneyi başka bir nesnenin yakınına sürüklediğinizde görünür olur.

Kılavuz kullanmak için önce kılavuz seçeneğini açmanız gerekir.

 1. Word menüsünde Tercihler’e tıklayın.

 2. Word Tercihler kutusunda, Yazma ve Yazım Denetleme Araçları'nın altında Düzenle'ye tıklayın.

 3. Düzenle kutusunda Kılavuz Seçenekleri'ne tıklayın.

 4. Kılavuz Seçenekleri kutusunda, istediğiniz ek bileşen davranışı türünü seçin:

  • Nesneleri bir kılavuza uydurmak için , Nesneleri Yasla'nın altında Yazdırma Düzeni Görünümü'nde Kılavuza'yı seçin.

  • Nesneleri diğer nesnelere uydurmak için Nesneleri Yasla'nın altında Diğer nesnelere'yi seçin.

  Kılavuz Seçenekleri

 5. (İsteğe bağlı) Aralık gibi diğer kılavuz ayarlarını yapabilirsiniz.

 6. Kılavuz çizgilerini göstermek için Kılavuzu Göster'in altında Kılavuz çizgilerini ekranda görüntüle'yi seçin.

  Not: Ayrıca, Görünüm sekmesinde veya Görünüm menüsünde Kılavuz Çizgileri onay kutusunu seçerek veya temizleyerek kılavuz çizgilerini açıp kapatabilirsiniz.

 7. Tamam'a tıklayın.

Kılavuz seçeneğini seçtikten sonra nesnelerinizi aşağıdaki gibi hizalayın.

 1. Shift tuşunu basılı tutarak hizalamak istediğiniz nesnelere tıklayın ve ardından Şekil Biçimi sekmesine tıklayın.

 2. Yerleştir > Hizala'ya tıklayın ve bir hizalama seçeneği belirleyin. Kılavuz çizgilerini görüntülediyseniz, nesnelerin kılavuza hizalandığını görürsünüz.

  İpucu: Tercihi kılavuza hizalı olarak ayarladıysanız ancak nesneyi taşırken bu ayarı askıya almak istiyorsanız, nesneyi sürüklerken Komut düğmesi. basılı tutun.

PowerPoint

 1. Shift tuşunu basılı tutarak hizalamak istediğiniz nesnelere tıklayın ve ardından Şekil Biçimi sekmesine tıklayın.

 2. Seçili Nesneleri Hizala > Hizala'ya tıklayın.

  Seçili Nesneleri Hizala

  Bu, varsayılan olarak seçilidir.

  ISeçili Nesneleri Hizala kullanılamıyorsa

  Belgede en az iki nesneyi seçin. Seçili Nesneleri Hizala seçeneği etkinleştirilir.

 3. Hizala'ya tıklayın ve sonra da istediğiniz hizalamaya tıklayın.

 1. Shift tuşunu basılı tutarak hizalamak istediğiniz nesnelere tıklayın ve ardından Şekil Biçimi sekmesine tıklayın.

 2. Slayda Hizala > Hizala'ya tıklayın.

  Slayda Hizala

 3. Hizala'ya tıklayın ve sonra da istediğiniz hizalamaya tıklayın.

Nesneleri daha kolay hizalamak için, nesnelerinizi diğer nesnelerin dikey kenarları, yatay kenarları ve ortalarından geçen bir kılavuz çizgisine de yaslayabilirsiniz. Bu çizgi yalnızca bir nesneyi başka bir nesnenin yakınına sürüklediğinizde görünür olur.

 • Kılavuza Yasla >> Kılavuzları Görüntüle'ye tıklayın.

Diğer nesnelerin ortasından ve slaydın ortasından geçen çizgiler olan Dinamik Kılavuzlar, siz nesneyi sürüklerken görüntülenir. Nesneyi başka bir nesneye göre hizalamak için dinamik kılavuzları kullanın. İsterseniz, nesneyi slaydın ortasına göre de hizalayabilirsiniz.

 1. Görünüm > Kılavuzlar > Dinamik Kılavuzlar'a tıklayın.

 2. Hizalamak istediğiniz nesneye tıklayın.

  İpucu: Birden çok nesne seçmek için Shift tuşunu basılı tutun ve istediğiniz nesnelere tıklayın.

 3. Nesneyi hizalamak istediğiniz diğer nesnenin yakınına sürükleyin ve nesneyi sayfanın ortasının yakınına sürükleyin.

  Not: Dinamik Kılavuzları geçici olarak gizlemek için nesneyi sürüklerken Command tuşunu basılı tutun.

 4. İstediğiniz hizalamayı elde etmek için, gösterilen kılavuz çizgilerini kullanın.

Excel

 1. Shift tuşunu basılı tutarak hizalamak istediğiniz nesnelere tıklayın ve ardından Şekil Biçimi sekmesine tıklayın.

 2. Hizala'ya ve ardından c'ye tıklayın

Şekilleri düzenleme

 Bir şekli düzenlemek veya şekli slayttaki diğer nesnelerin önüne veya arkasına taşımak için bu adımları izleyin.

 1. Düzenlemek istediğiniz şekli seçin.

 2. Şekiller sekmesinde Düzenle Web için PowerPoint'de Yerleştir düğmesi. düğmesini seçin.

 3. Yerleştir menüsünde şekli nasıl düzenlemek istediğinizi seçin.

Web için PowerPoint'daki Yerleştir menüsü

Şekilleri hizalama

 1. CTRL tuşunu basılı tutun ve düzenlemek istediğiniz şekillerin her birini seçin.

 2. Şekiller sekmesinde Düzenle Web için PowerPoint'de Yerleştir düğmesi. düğmesini seçin.

 3. Yerleştir menüsünde Hizala'yı ve ardından şekillerle ne yapmak istediğinizi seçin.

Web için PowerPoint Hizala menüsü.

Ayrıca bkz.

Resim, metin kutusu veya başka bir nesneyi taşıma, döndürme veya gruplandırma

Nesneyi yeniden boyutlandırma

Metin kutusu veya şeklin kenarı ile metin arasındaki kenar boşluklarını değiştirme

macOS için Office'te metinle metin kutusu veya şeklin kenarı arasındaki kenar boşluklarını değiştirme

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×