Ek vurgu sağlamak veya bilginizi aşamalar içinde göstermek için, SmartArt grafiğinize veya SmartArt grafiğinizin tek bir şekline animasyon eklersiniz. Örneğin, ekranın bir kenarından hızlıca uçan veya yavaşça açılan bir şekil yapabilirsiniz.

Animasyon ekleme

SmartArt grafiğine animasyon oluşturmak için, animasyonu oluşturmak istediğiniz SmartArt grafiğine gidin, Animasyonlar'a tıklayın ve Animasyon grubunda istediğiniz animasyon türüne tıklayın. Daha fazla Diğer düğmesi görmek için Diğer Seçenekler'e tıklayın. (Animasyonu kaldırmak için Yok'a tıklayın.)

Animasyon sekmesindeki Diğer düğmesi

Animasyonu eklediktan sonra, tek tek şekillere animasyon abilirsiniz.

 1. Animasyonlar sekmesinin Animasyon grubunda Efekt Seçenekleri'ne tıklayın vesonra da Tek Tek 'e tıklayın.

  Animasyonlar grubundaki Efekt Seçenekleri düğmesi

 2. Gelişmiş Animasyon grubunda AnimasyonBölmesi'ne tıklayın.

  Animasyon Bölmesi

 3. Animasyon Bölmesi listesinde, SmartArt grafiğinizin tüm şekillerini Genişletme köşeli çift ayracı için köşeli çift ayraç genişletme çizgisini tıklatın.

 4. Animasyon eklemek istemiyorsanız tüm şekilleri seçin (CTRL tuşunu basılı tutun ve ardından şekillere karşılık olarak her şekle tıklayın) ve Animasyon grubunda Yok'a tıklayın. (Bu işlem animasyon efektini şekilden kaldırır. SmartArt grafiğiniz bu şekli kaldırmaz.)

  Animasyonlar grubunda animasyon yok seçeneği (Yok)

 5. Kalan her şekil için Animasyon Bölmesi'nde şekle sağtıklayın ve istediğiniz animasyon seçeneklerini belirleyin.

İpucu: Animasyonları bir SmartArt grafiğinden diğerine hızla kopyalamak için Animasyon Boyacısı'nın (Gelişmiş Animasyon grubunun Animasyonlar sekmesindeki) kullanın.

 1. Ters çevirmek istediğiniz animasyonla SmartArt grafiğine gidin.

 2. Animasyonlar sekmesinin Animasyon grubunda Animasyon'u tıklatın ve sonra da Şeritteki İletişim Kutusu Başlatıcısı düğmesi.

  Animasyonlar sekmesinde iletişim kutusu başlatıcısı

 3. SmartArt Animasyonu sekmesine tıklayın ve Ters sıra onay kutusunu seçin.

  SmartArt Animasyonu sekmesinin Ters Sıralama onay kutusunu gösteren kısmı

Efekt seçeneklerini kullanarak animasyonu ince ayar yapabilirsiniz.

Önemli: SmartArt grafiklerinden bazı animasyon efektleri şekiller için kullanılabilir. Bu efektleri bir SmartArt'a uygulamak için, sağ tıklayın ve ardından Şekillere Dönüştür 'e tıklayın.

 1. Ayarlamak istediğiniz animasyonun olduğu SmartArt grafiğine gidin.

 2. Animasyonlar sekmesinin Gelişmiş Animasyon grubunda Animasyon Bölmesi'ne tıklayın.

  Animasyon Bölmesi

 3. Animasyon Bölmesi listesinde, değiştirmek istediğiniz animasyonun sağ okunu tıklatın ve sonra Efekt Seçenekleri'ni tıklatın.

  Efekt Seçeneklerini gösteren açılan menü

 4. İletişim kutusunun SmartArt Animasyonu sekmesinde, Grafik grubu listesinde, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Seçenek

  Açıklama

  Tek Nesne Olarak

  SmartArt grafiğinin tamama büyük bir resim veya nesne olarak animasyonlar.

  Hepsi Aynı Anda

  Her şekle aynı anda tek tek animasyonlar sağlar. Bu animasyon ile Tek nesne olarak arasındaki fark, şekillerin döndürüntün veya büyüdükleri animasyonlarda en çok fark edilebilir. Hepsi aynı anda ile,her şekil tek tek döndürülür veya büyür. Tek bir nesne olarak,SmartArt grafiğinin tamamı döndürülür veya büyür.

  Tek tek

  Her şekle arka arka olmakyla ayrı ayrı animasyonlar sağlar.

  Aynı Anda Düzey

  Tüm şekillere aynı anda aynı düzeyde animasyonlar sağlar. Örneğin, Düzey 1 metnine sahip üç şekliz ve Düzey 2 metnine sahip üç şekliz varsa, önce Düzey 1 şekilleri birlikte animasyonlu olur ve Düzey 2 şekilleri birlikte animasyon oluşur.

  Düzeye Göre Bire Bir

  Sonraki düzeydeki şekillere gitmeden önce, her düzey içindeki her şekle arka arka animasyonlar esnetir. Örneğin, Düzey 1 metnine sahip dört şekliz ve Düzey 2 metnine sahip üç şekliz varsa, Düzey 1 şekillerinin her biri arka sonra animasyonlu olarak, üç Düzey 2 şekli de arka arkayla animasyonlu olarak.

Notlar: 

 • Bir Kerede Hepsi animasyonu, Tek Nesne Olarak animasyondan farklı davranır. Örneğin, Hepsi aynı anda seçeneğini ve Uçarak In animasyonunu seçtiyseniz, uçarak uçacak çok daha fazla olan şekiller daha hızlı bir hızda uçarak, tüm şekillerin hedeflerine aynı anda ulaşacaklarını gösterir. Aynı animasyonu ve Bir Nesne Olarak seçeneğini tercih ederseniz tüm şekiller aynı hızda uçarak hareket eder.

 • Bir Nesne Olarak dışında herhangi bir animasyon seçtiysanız,SmartArt grafiğinin arka planı slaydınızı gösterir. Arka plana animasyon uygulamanıza gerek yok, bu nedenle slaydınızı karıştıran bir nesne varsa, SmartArt grafiğinizin dolgu ve satırlarını Yok olarak ayarlamayı deneyin.

 1. Kaldırmak istediğiniz animasyonun olduğu SmartArt grafiğine gidin.

 2. Animasyonlar sekmesinin Gelişmiş Animasyon grubunda Animasyon Bölmesi'ne tıklayın.

  Animasyon Bölmesi

 3. Animasyon Bölmesi listesinde, değiştirmek istediğiniz animasyonun sağ yanındaki oka tıklayın ve sonra da Kaldır'a tıklayın.

Hangi animasyonun en iyi şekilde olduğuna karar vermek için, SmartArt grafiği metin bölmesinde bilgilere bakın, çünkü animasyonların çoğu Metin bölmesinde en üst madde işaretiyle başlar ve buradan aşağı doğru ilerler. Alternatif olarak, animasyonu ters sırada oynatabilirsiniz (yukarıdaki "Animasyonun sıralamalarını ters çevirme" bölümüne bakın). Metin bölmesini görmüyorsanız, SmartArt Araçları Tasarım sekmesinin Grafik Oluştur grubunda Metin Bölmesi'ne tıklayın.

Kullanılabilir animasyonlar SmartArt grafiğinizin düzenine bağlıdır, ancak her zaman tüm şekillere bir kerede veya tek bir şekle animasyon abilirsiniz.

SmartArt grafiğine uygulayan animasyonlar, şekillere, metinlere veya WordArt'a aşağıdaki yollarla uygulayabilirsiniz:

 • Şekiller arasındaki bağlantı çizgileri her zaman ikinci şekille ilişkilendirilz ve tek tek animasyonlu değildir.

 • SmartArt grafiğinin şekillere animasyonusanız, animasyon şekillerin görünme sırasına göre oynatilir. Sıra yalnızca bir bütün olarak geri çevrilebilir.

  Örnek:     Altı şekliniz varsa ve her biri A ile F arasında tek bir harf içeriyorsa, animasyonu A'dan F'ye veya F'den A'ya oynatabilirsiniz. Animasyonu A - C ve sonra da F - D gibi sıranın dışında oynata sıranın dışında oynatasanız da, bu düzeni taklit etmek için birden çok slayt oluşturabilirsiniz. Bu örnekte, A - C şekillerine animasyonan bir slayt ve F - D şekillerine animasyonan ikinci bir slayt oluşturabilirsiniz.

 • SmartArt grafik düzenleri arasında geçiş yapmak için, ekleytilen tüm animasyonlar yeni düzene aktarılır.

Animasyon ekleme

Önemli: Renk Yazı Makinesi Giriş efekti veya Çıkış Çevir efekti gibi ek animasyon efektleri yalnızca şekiller için kullanılabilir. SmartArt grafiklarında kullanılamayan efektler soluk görünür. SmartArt grafiklerde kullanılamayan animasyon efektlerini kullanmak için, SmartArtgrafiğinizi tek tek şekillere dönüştürin ve ardından animasyon efektini ekleyin.

 1. Animasyon eklemek istediğiniz SmartArt grafiğine tıklayın.

 2. Animasyonlar sekmesininAnimasyonlar grubunda, Animasyon Ekle listesinden istediğiniz animasyonu seçin.

  Animasyonlar sekmesinin görüntüsü

 1. Animasyon eklemek istediğiniz SmartArt grafiğine tıklayın.

 2. Animasyonlar sekmesinin Animasyonlar grubunda, Dala göre tek tek veya Düzeye göre tek tek öğesini seçin.

  Animasyonlar sekmesinin görüntüsü

 3. Animasyonlar sekmesinin Animasyonlar grubunda Özel Animasyon'a tıklayın.

  Animasyon grubu görüntüsü

 4. SmartArt Özel Animasyon listesi tüm şekilleri görüntülemek için şeritte Genişletme köşeli çift ayracı köşeli çift ayraç çizgisini tıklatın.

 5. Özel Animasyon listesinde, animasyon eklemek istediğiniz tüm şekilleri, CTRL tuşunu basılı tutarak ve her şekle aynı şekilde tıklayarak seçin.

 6. Kaldır'ı tıklatın. Bu şekilden animasyon efektini kaldırır. SmartArt grafiğinizin şeklin kendisini kaldırmaz.

 7. Kalan her şekil için, Özel Animasyon listesinde şekli seçerek ve ardından şekle sağ tıklayarak veya Değiştir'e tıklayarak tam olarak istediğiniz animasyon seçeneklerini belirleyin.

 8. İstediğiniz animasyon seçeneklerini seçmeyi bitirdikten sonra, Özel Animasyon bölmesini kapatın.

Not: SmartArt grafiklarında kullanılamayan efektler soluk görünür. SmartArt grafiklerde kullanılamayan animasyon efektlerini kullanmak için, SmartArt grafiğinizi tek tek şekillere dönüştürin ve ardından animasyon efektini ekleyin.

 1. Ters çevirmek istediğiniz animasyonun olduğu SmartArt grafiğine tıklayın.

 2. Animasyonlar sekmesinin Animasyonlar grubunda Özel Animasyon'a tıklayın.

  Animasyon grubu görüntüsü

 3. Özel Animasyon listesinde özel animasyona sağ tıklayın ve sonra Efekt Seçenekleri'ne tıklayın.

 4. SmartArt Animasyonu sekmesine tıklayın ve Ters sıra onay kutusunu seçin.

SmartArt grafiğinize animasyon animasyonu görüntülerken, kullandığınız düzene bağlı olarak animasyonda aşağıdaki seçenekleri kullanarak ince ayarlamalar yapabilirsiniz.

Animasyon

Açıklama

Tek bir nesne olarak

Animasyon, SmartArt grafiğinin tamamı büyük bir resim veya resim nesne.

Hepsini bir kerede

SmartArt grafiğinin tüm şekilleri aynı anda animasyonlu olarak gelir. Bu animasyon ile Tek nesne olarak arasındaki fark, şekillerin döndürüntün veya büyüdükleri animasyonlarda en çok fark edilebilir. Hepsi aynı anda ile,her şekil tek tek döndürülür veya büyür. Tek bir nesne olarak,SmartArt grafiğinin tamamı döndürülür veya büyür.

Tek tek

Her şekil, arka arka olmakyla ayrı ayrı animasyonlu olarak animasyonlar.

Tek tek dallara göre

Aynı dalda yer alan şekillerin hepsi aynı anda animasyonlu olur. Bu animasyon, bir kuruluş şemasının dalları veya hiyerarşi düzeniyle iyi çalışır ve Tek tek 'e benzer.

Bir kerede düzeye göre

Aynı düzeydeki tüm şekiller aynı anda animasyonlu olur. Örneğin, Düzey 1 metnini içeren üç şekli ve Düzey 2 metnini içeren üç şekli içeren bir düzeniniz varsa, önce Düzey 1 metnini içeren üç şekil birlikte animasyonlu olur ve Düzey 2 metnini içeren üç şekil birlikte animasyonlu olarak bir araya gelir.

Düzey 1 ve Düzey 2 metinlerini gösteren Metin Bölmesi'nin resmi

Düzeye göre bire bir

SmartArt grafiğinin şekilleri önce düzeye göre, sonra da tek tek bu düzeyde animasyonlu olur. Örneğin, Düzey 1 metnini içeren dört şekli ve Düzey 2 metnini içeren üç şekli içeren bir düzeniniz varsa, Düzey 1 metnini içeren dört şeklin her biri önce ayrı ayrı animasyonlu olur ve Düzey 2 metnini içeren üç şeklin her biri ayrı animasyonlu olur.

Notlar: 

 • Bir kerede Tüm animasyonlar'auygulayan bazı animasyonlar, Tek bir nesne olarak uygulamaktan farklı davranır. Örneğin, Uçarak In animasyonu için Hepsi aynı anda seçeneği uygulandığında, uçarak daha çok uçan şekiller daha hızlı bir hızda uçarak, tüm şekillerin hedeflerine aynı anda ulaşıyor olması sağlar. Bir nesne olarak uygulandığında, SmartArt grafiğinin tüm bölümleri aynı şekilde animasyonlu olur (Uçarak In örneğinde aynı hızda).

 • SmartArt grafiğinize Tek nesne dışında herhangi bir animasyonuyalarsanız, aynı SmartArt grafiğine uygulayan diğer animasyonlar tek bir nesne olarak olamaz. SmartArt grafiklere uygulanan birden çok animasyonun hepsi Tek nesne olarak veya hepsi Tek nesne olarak değil olmak zorunda.

 • SmartArt grafiğine herhangi bir animasyon (tekbir nesne olarak dışında) uygulamanız, SmartArt grafiğinin arka planı her zaman slaytta görünür. Arka plana animasyon uygulanması mümkün değildir, ancak arka plana uygulanmış dolgu veya çizgiler yoksa arka plan size görünür olmaz.

 • SmartArt grafiğinize Uçarak Geçiş gibi bir animasyonu uygulamanız ve sonra belirli bir şeklin animasyonunu silersiniz, sildikten sonra animasyonu sildikten sonra slaytta görünmeye başlar.

 • Animasyon uygulanmış bir SmartArt grafiğini başka bir slayda kopyalarsanız, animasyon da kopyalanır.

 1. Kaldırmak istediğiniz animasyonun olduğu SmartArt grafiğine tıklayın.

 2. Animasyonlar sekmesinin Animasyonlar grubunda, Animasyon Ekle listesinde Animasyon Yok'a tıklayın.

  Animasyon grubu görüntüsü

Hangi animasyonun SmartArt grafiğinizin düzenine en uygun olduğuna karar vermek için, SmartArt grafiği Metin bölmesinde bilginizi görüntüleyin çünkü animasyonların çoğu Metin bölmesinin en üstünde başlar ve aşağı taşınır. Alternatif olarak, animasyonu ters sırada oynatabilirsiniz (yukarıdaki "Animasyonun sıralamalarını ters çevirme" bölümüne bakın). Metin bölmesi görünür durumda görünmüyorsa, bunu görüntüleyebilirsiniz.

Kullanılabilen animasyonlar SmartArt grafiğiniz için seçtiğiniz düzene bağlıdır, ancak tüm şekillere her zaman tek seferde, bir şekle ise belirli zaman içinde animasyon ekleyebilirsiniz.

SmartArt grafiğinize animasyon eklemenin en iyi yolu, Animasyon Ekle listesinde yer alan seçimleri kullanmaktır. Gerekirse, Özel Animasyon görev panelinde bir animasyonugörev bölmesi.

Animasyonlu öğeler slaytta numaralandırılmış olmayan etiketlerle nottur. Bu etiketler Özel Animasyon listesinde yer alan animasyonlara karşılık gelir, SmartArt grafiğinizin yanında görüntülenir ve Özel Animasyon görev bölmesi görüntülenirken yalnızca Normal görünümde gösterilir.

SmartArt grafiğine uygulayan animasyonlar, şekillere, metinlere veya WordArt'a aşağıdaki yollarla uygulayabilirsiniz:

 • Şekiller arasındaki bağlantı çizgileri her zaman ikinci şekille ilişkilendirilz ve tek tek animasyonlu değildir.

 • SmartArt grafiğinin şekillere animasyonusanız, animasyon şekillerin görünme sırasına göre oynatilir. Sıra yalnızca bir bütün olarak geri çevrilebilir. Örneğin, altı şekliniz varsa ve her biri A ile F arasında tek bir harf içeriyorsa, animasyonu A'dan F'ye veya F'den A'ya oynatabilirsiniz. Animasyonu A'dan C'ye ve ardından F'den D'ye gibi sırayla oynatamazsanız. Ancak, bu düzeni taklit etmek için birden çok slayt oluşturabilirsiniz. Bu örnekte, A - C şekillerine animasyonan bir slayt ve F - D şekillerine animasyonan ikinci bir slayt oluşturabilirsiniz.

 • Farklı bir düzene geçiş yapmak için, ekleyttirilen tüm animasyonlar yeni düzene aktarılır.

Not: İletinizin yanlışlıklarını veya izleyicileri bunaltacak şekilde engellemek için animasyonları az kullanın.

Ayrıca bkz.

SmartArt grafiği oluşturma

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

Microsoft Insider’a katılın >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×