Sorgu, form ve raporlarda parametre kullanma

Access'teki bir sorgunun her çalıştırdığınızda girdi istemesi için bir parametre sorgusu oluşturabilirsiniz.

Sorgu, form veya raporlar için döndürülen kayıtları sınırlamada kullanılacak parametre değerlerini toplayacak bir form da oluşturabilirsiniz. Bu makalede sorgu, form ve raporlarda parametre kullanımınızı geliştirmek için formların nasıl kullanılacağı açıklanır.

Bu makalede

Genel bakış

Sorgunun döndürdüğü kayıt kümesini sınırlamak için, Access'teki bir parametre sorgusunda ölçüt kullanabilirsiniz. Parametre sorgusunun sağladığı iletişim kutuları, sizin amaçlarınız için yetersiz olabilir. Böyle durumlarda, parametre toplama gereksinimlerinizi daha iyi karşılayan bir form oluşturabilirsiniz. Bu makalede, sorgu ve rapor parametresi toplayan bir formun nasıl oluşturulacağı açıklanır. Bu makalede, sorgu oluşturma ve sorgulardaki parametreleri tanımlama hakkında bilgi sahibi olduğunuz varsayılmaktadır. Devam etmeden önce, en azından seçme sorgusu oluşturma hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.

Bu makale, sorgularda parametre kullanımı örnekleri sağlar. Ölçüt belirtme işlemine yönelik kapsamlı bir başvuru sağlamaz.

Sorgularda parametre kullanma

Sorguda parametre kullanmak, ölçüt kullanan bir sorgu oluşturmak kadar kolaydır. Bir sorguyu, bir parça numarası gibi tek bir bilgi veya iki tarih gibi birden fazla bilgi isteyecek şekilde tasarlayabilirsiniz. Her parametre için, bir parametre sorgusu, sizden o parametre için bir değer isteyen ayrı bir iletişim kutusu görüntüler.

Sorguya parametre ekleme

 1. Bir seçim sorgusu oluşturun ve sorguyu Tasarım görünümü üzerinde açın.

 2. Parametrenin uygulanmasını istediğiniz alanın Ölçüt satırında, parametre iletişim kutusunda görüntülenmesini istediğiniz metni köşeli ayraç içinde girin. Örneğin:

  [Başlangıç Tarihi]

  Parametre sorgusunu çalıştırdığınızda istem, bir iletişim kutusunda köşeli ayraçlar olmadan görüntülenir.

  Parametre istemlerinizle bir ifade de kullanabilirsiniz, örneğin:

  Between [Başlangıç Tarihi] And [Bitiş Tarihi]

  Not: Her parametre istemi için ayrı bir iletişim kutusu görüntülenir. İkinci örnekte, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi için birer tane olmak üzere iki iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Parametre eklemek istediğiniz her alan için 2. adımı yineleyin.

Yukarıdaki adımları kullanarak aşağıdaki sorgu türlerinden herhangi birine parametre ekleyebilirsiniz: Seç, Çapraz Tablo, Sonuna Ekle, Tablo Yap veya Güncelleştir.

Aşağıdaki adımları izleyerek bir birleşim sorgusuna bir parametre de ekleyebilirsiniz:

 1. Birleşim sorgusunu SQL görünümünde açın.

 2. Parametre isteminde bulunmasını istediğiniz tüm alanları içeren bir WHERE yan tümcesi ekleyin.

  WHERE yan tümcesi zaten varsa, parametre istemi kullanmak istediğiniz alanların tümcede olup olmadığına bakın ve yoksa ekleyin.

 3. WHERE yan tümcesinde ölçüt kullanmak yerine parametre istemi kullanın.

Parametre verisi türlerini belirtme

Parametrenin hangi tür verileri kabul edeceğini de belirtebilirsiniz. Herhangi bir parametre için veri türünü belirtebilirsiniz, ancak sayısal veriler, para birimi veya tarih/saat verileri için veri türünü belirtmek özellikle önemlidir. Parametrenin kabul edebileceği veri türünü belirttiğinizde, yanlış türde veri giren (örneğin, para birimi beklenen bir parametreye metin giren) kullanıcılara daha açıklayıcı bir hata iletisi gösterilir.

Not: Bir parametre metin verisi kabul edecek şekilde yapılandırılmışsa, her girdi metin olarak yorumlanır ve hiçbir hata iletisi görüntülenmez.

Bir sorgudaki parametrelerin veri türünü belirtmek için şu adımları izleyin:

 1. Sorgu Tasarım görünümünde açıkken, Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Parametreler'i tıklatın.

 2. Sorgu Parametreleri iletişim kutusundaki Parametre sütununda, veri türünü belirtmek istediğiniz her parametre için parametre istemini yazın. Parametrelerin, sorgu tasarım kılavuzundaki Ölçüt satırında kullandığınız parametre istemleriyle eşleştiğinden emin olun.

 3. Veri Türü sütununda, her parametre için veri türünü seçin.

Parametre toplayan bir form oluşturma

Parametre sorguları, parametre toplayan yerleşik bir iletişim kutusu içerse de bu, yalnızca temel işlevleri sağlar. Parametre toplamak için form kullanarak aşağıdaki özellikleri elde edersiniz:

 • Tarihler için takvim denetimleri gibi veri türüne özgü denetimleri kullanabilirsiniz.

 • Toplanan parametrelerde kalıcılık elde eder ve böylece bu parametreleri birden çok sorguda kullanabilirsiniz.

 • Parametre toplama için birleşik giriş kutusu veya liste kutusu sağlayabilme olanağı elde eder ve böylece kullanılabilir veri değerleri listesinden seçim yapabilirsiniz.

 • Sorguyu açmak veya yenilemek gibi diğer işlevler için denetim sağlayabilirsiniz.

Aşağıdaki videoda, normalde parametre sorgularıyla ilişkilendirilen iletişim kutularını kullanmak yerine, sorgu için parametre toplamaya yönelik basit bir form oluşturma işlemi gösterilir.

Tarayıcınız video desteklemiyor.

Rapor için parametre toplayan bir form oluşturma

Bu senaryo için kullanabileceğiniz çeşitli yollar vardır, ancak biz çoğunlukla makroları kullanan tek bir tekniği göstereceğiz. Rapora yönelik parametre toplayan bir form oluşturmak için şu adımları izleyin.

1. Adım: Girdi kabul eden bir form oluşturma

 1. Oluştur sekmesindeki Formlar grubunda Form Tasarımı'na tıklayın.

 2. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, tasarım görünümünde özellik sayfasını görüntülemek için F4 tuşuna basın ve sonra form özelliklerini belirtin.

  Özellik

  Ayar

  Başlık

  Formun başlık çubuğunda gösterilmesini istediğiniz adı girin.

  Varsayılan Görünüm

  Tek Form

  Form Görünümüne İzin Ver

  Evet

  Veri Sayfası Görünümüne İzin Ver

  Hayır

  PivotTable Görünümüne İzin Ver

  Hayır

  PivotChart Görünümüne İzin Ver

  Hayır

  Kaydırma Çubukları

  Hiçbiri

  Kayıt Seçicileri

  Hayır

  Gezinti Düğmeleri

  Hayır

  Kenarlık Stili

  İletişim

 3. Formun toplamasını istediğiniz her parametre için, Tasarım sekmesindeki Denetimler grubunda Metin Kutusu'na tıklayın.

 4. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi metin kutularının özelliklerini ayarlayın.

  Özellik

  Ayar

  Ad

  Parametreyi açıklayan bir ad girin, örneğin, BaşlangıçTarihi.

  Biçim

  Parametre alanının veri türünü yansıtan bir biçim seçin. Örneğin, tarih alanı için Genel Tarih'i seçin.

 5. Formu kaydedin ve frmÖlçüt gibi bir ad verin.

2. Adım: Parametre formunun zaten yüklü olup olmadığını denetlemek için bir kod modülü oluşturma

 1. Oluştur sekmesindeki Makrolar ve Kod grubunda Modül'e tıklayın. 

  Visual Basic Düzenleyicisi'nde yeni bir modül açılır.

 2. Visual Basic Düzenleyicisi'ne aşağıdaki kodu yapıştırın veya yazın:

  Function IsLoaded(ByVal strFormName As String) As Boolean
  Dim oAccessObject As AccessObject
  Set oAccessObject = CurrentProject.AllForms(strFormName)
  If oAccessObject.IsLoaded Then
   If oAccessObject.CurrentView <> acCurViewDesign Then
    IsLoaded = True
   End If
  End If
  End Function
  
 3. Modülü benzersiz bir adla kaydedin ve sonra Visual Basic Düzenleyicisi'ni kapatın.

3. Adım: Formu ve raporu denetleyen bir makro oluşturma

Access makrolarının alt makro özelliklerini kullanarak, yapmamız gereken tüm adımları tek bir makroda tanımlayabiliriz. Bu yordam için gereken çeşitli görevleri denetlemek için İletişim Aç, İletişim Kapat, Tamam ve İptal olmak üzere dört alt makro oluşturacağız. Verilen ekran görüntüsünü kılavuz olarak kullanıp aşağıdaki alt makro ve eylemlerle yeni bir makro oluşturun. Bu örnek için parametre formumuzun frmÖlçüt olarak adlandırıldığını unutmayın. Makronuzu, daha önce oluşturduğunuz formun adıyla eşleşecek şekilde ayarlayın. Ayrıca tüm makro eylemlerini görüntülemek için, Tasarım sekmesindeki Tüm Eylemleri Göster'e tıkladığınızdan emin olun.

Dört alt makro ve eylem içeren bir Access makrosunun ekran görüntüsü

Makroyu kaydedin ve kapatın. Makroya Tarih Aralığı Makrosu gibi bir ad verin.

4. Adım: Forma Tamam ve İptal komut düğmelerini ekleme

 1. Daha önce Tasarım görünümünde oluşturduğunuz parametre formunu yeniden açın.

 2. Tasarım sekmesindeki Denetimler grubunda Denetim Sihirbazları Kullan'ın seçili olmadığından emin olun.

 3. Tasarım sekmesindeki Denetimler grubunda Düğme'ye tıklayın.

 4. İmleci formunuzdaki metin kutularının altına getirin ve sonra sürükleyerek Tamam komut düğmesi oluşturun.

 5. Özellik sayfası görünmüyorsa, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

 6. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi Tamam düğmesinin özelliklerini ayarlayın.

  Özellik

  Ayar

  Ad

  Tamam

  Başlık

  Tamam

  Varsayılan

  Evet

  Tıklandığında

  Makronun adını (örneğin, Tarih Aralığı Makrosu.Tamam) girin.

 7. İptal komut düğmesi oluşturun ve aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi özelliklerini ayarlayın.

  Özellik

  Ayar

  Ad

  İptal

  Başlık

  İptal

  Tıklandığında

  Makronun adını (örneğin, Tarih Aralığı Makrosu.İptal) girin.

 8. Formu kaydedin ve kapatın.

5. Adım: Sorgu ölçütü olarak form verilerini kullanma

 1. Daha önce Tasarım görünümünde oluşturduğunuz sorguyu açın.

 2. Veri ölçütlerini girin. Formlar nesnesini, formun adını ve denetim adını kullanın:

  • Örneğin, bir Access veritabanındaki (.accdb veya .mdb) frmÖlçüt adlı bir formda, sorgudaki Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi adlı denetimlere başvurmak için aşağıdaki ifadeyi kullanın:

   Between [Formlar]![frmÖlçüt]![Başlangıç Tarihi] And [Formlar]![frmÖlçüt]![Bitiş Tarihi]

6. Adım: Rapor olaylarına makro eylemlerini ekleme

 1. Tasarım görünümünde, kullanmak istediğiniz raporu açın.

 2. Özellik sayfası görünmüyorsa, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

 3. Raporun Kayıt Kaynağı özelliğinin daha önce tanımladığınız parametre sorgusunu kullandığından emin olun.

 4. Bu iki ek rapor özelliğini de aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi ayarlayın.

  Özellik

  Ayar

  Açıldığında

  Makronun adını (örneğin, Tarih Aralığı Makrosu.İletişim Aç) girin.

  Kapatıldığında

  Makronun adını (örneğin, Tarih Aralığı Makrosu.İletişim Kapat) girin.

  Access, raporun Aç olayında, Tarih Aralığı Makrosu nesnesine ilişkin İletişim Aç alt makrosunda tanımlanan eylemleri çalıştırır. Benzer şekilde Access, raporu kapattığınızda Tarih Aralığı Makrosu nesnesine ilişkin İletişim Kapat alt makrosunda tanımlanan eylemleri çalıştırır.

 5. Raporu kaydedin ve kapatın.

7. Adım: Deneme

Artık tüm Access nesnelerini oluşturmuş olduğunuza göre, deneme zamanı geldi. Raporunuzu Rapor Görünümü'nde veya Baskı Önizleme'de açın ve Access'in raporu görüntülemesinden önce, parametre formunuzun iletişim modunda açıldığına dikkat edin. Daha önce oluşturduğunuz metin kutularına gereken ölçütleri girin ve sonra formdaki Tamam komut düğmesine tıklayın. Ardından Access formu gizler (Görünür = Hayır) ve raporu, yalnızca ölçütlerinize uyan verilerle açar. Bu işlem, raporun temel aldığı parametre sorgusu gizli formdaki denetimlerin değerlerini okuyabildiği için işe yarar. Raporu kapattığınızda Access parametre formunu da kapatır.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×