Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
SQL Server veritabanındaki verileri içeri aktarma veya bu verilere bağlantı verme

Görev açısından kritik uygulamalarda kullanılan, yüksek performanslı bir veritabanı olan SQL Veritabanına bağlantı ve verileri içeri aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. SQL Server 2016.

 • Verilere bağlandığınızda Access, Access'teki ve SQL Veritabanındaki verilerde yapılan değişiklikleri eşitleyen iki taraflı bir bağlantı oluşturur.

 • Verileri içeri aktardığınızda Access, verilerin bir seferlik bir kopyasını oluşturur; dolayısıyla Access veya SQL Veritabanındaki verilerde yapılan değişiklikler eşitlenmez.

Access’i SQL Server’a bağlamaya genel bakış

Başlamadan önce

İşlerin daha sorunsuz ilerlemesini mi istiyorsunuz? Öyleyse bağlanmadan veya içeri aktarmadan önce aşağıdaki hazırlıkları yapın:

 • SQL Server veritabanı sunucu adını bulun, gerekli bağlantı bilgilerini bulun ve bir kimlik doğrulama yöntemi (Windows veya SQL Server) seçin. Kimlik doğrulama yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Sunucuya Bağlanma (Veritabanı Altyapısı) ve Veritabanınızı güvenlik altına alma.

 • Bağlanmak veya içeri aktarmak istediğiniz tablo ya da görünümleri ve bağlı tablolar için benzersiz değerler içeren alanları tanımlayın. Bir işlemde birden çok tablo veya görünümü içeri aktarabilir ya da bunlara bağlanabilirsiniz.

 • Her tablo veya görünümdeki sütun sayısını göz önünde bulundurun. Access bir tabloda 255'ten fazla sütun desteklemediği için, bağlama ve içeri alma işlemlerini gerçekleştirirken yalnızca ilk 255 sütunu dikkate alır. Geçici çözüm olarak, sınırı aşan sütunlara erişmek için SQL Server Veritabanında bir görünüm oluşturabilirsiniz.

 • İçeri aktarılan toplam veri miktarını saptayın. Access veritabanının boyut üst sınırı, iki gigabayttan sistem nesneleri için gereken alan çıkarılarak hesaplanır. SQL Server veritabanı büyük tablolar içeriyorsa, hepsini tek bir Access veritabanının içine aktarmanız mümkün olmayabilir. Bu durumda verileri içeri aktarmak yerine bunlara bağlanmayı düşünebilirsiniz.

 • Güvenilir bir konum ve bir Access veritabanı parolası kullanarak, Access veritabanınızın ve içerdiği bağlantı bilgilerinin güvenliğini sağlayın. SQL Server parolasını Access’e kaydetmeyi seçtiğiniz durumlarda bu özellikle önemlidir.

 • Ek ilişkiler yapmayı planla. Access, içeri aktarma işleminin sonunda ilişkili tablolar arasındaki ilişkileri otomatik olarak oluşturmaz. İlişkiler penceresini kullanarak yeni ve var olan tablolar arasındaki ilişkileri el ile oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için İlişkiler penceresi nedir? ve İlişki oluşturma, düzenleme veya silme.

1. Aşama: Başlarken

 1. Dış Veri Al > Yeni Veri Kaynağı > Veritabanından > SQL Server’dan öğelerini seçin.

 2. Dış Veri Al – ODBC Veritabanı iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Verileri içeri aktarmak için Kaynak verileri geçerli veritabanında yeni bir tabloya aktar’ı seçin.

  • Verilere bağlanmak için Bağlı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla’yı seçin.

 3. Tamam’ı seçin.

2. Aşama: DSN dosyasını oluşturma veya yeniden kullanma

DSN dosyası oluşturabilir veya var olan bir dosyayı yeniden kullanabilirsiniz. Farklı bağlantı ve içeri aktarma işlemleri için aynı bağlantı bilgilerine güvenmek veya DSN dosyalarını da kullanan farklı bir uygulamayla paylaşmak için DSN dosyası kullanın. Veri Bağlantı Yöneticisi'ni kullanarak doğrudan bir DSN dosyası oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. ODBC veri kaynaklarını yönetme.

SQL ODBC sürücüsünün önceki sürümlerini yine de kullanabilirsiniz, ancak birçok geliştirmesi olan ve yeni SQL Server 2016 özelliklerini destekleyen 13.1 sürümünün kullanılması önerilir. Daha fazla bilgi için Windows'da SQL Server için Microsoft ODBC Sürücüsü'ne bakın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kullanmak istediğiniz DSN dosyası zaten varsa, listeden dosyayı seçin.

   Veri Kaynağını Seç iletişim kutusu

   Bağlantı bilgilerinde girdiğiniz kimlik doğrulama yöntemine bağlı olarak parolanızı tekrar girmeniz gerekebilir.

  • Yeni DSN dosyası oluşturmak için:

   1. Yeni’yi seçin.

    Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusu
   2. SQL Sunucusu için ODBC Sürücüsü 13’ü ve ardından İleri’yi seçin.

   3. DSN dosyası için bir ad girin veyaGözat’a tıklayıp dosyayı farklı bir konumda oluşturun.

 2. Özet bilgileri gözden geçirmek için İleri'ye, sonra da Son'a tıklayın.

3. Aşama: SQL Server için Yeni Veri Kaynağı Oluştur sihirbazını kullanın.

SQL Server için Yeni Veri Kaynağı Oluştur sihirbazında aşağıdakileri yapın:

 1. Birinci sayfada kimlik bilgilerini girin:

  • Açıklama kutusunda, isteğe bağlı olarak DNS dosyanızı belgeleme bilgilerini girin.

  • Sunucu kutusuna SQL Server'ın adını girin. Aşağı oka tıklamayın.

 2. İkinci sayfada aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden birini seçin:

  • Tümleşik Windows kimlik doğrulamasıyla    Windows kullanıcı hesabı aracılığıyla bağlanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, Hizmet İlkesi adı (SPN) girin. Daha fazla bilgi için İstemci Bağlantıları'nın (ODBC) Hizmet Asıl Adları(SPN'ler) bağlantısına bakın.

  • SQL Server kimlik doğrulamasıyla...    Oturum açma kimliğini ve parolasını girerek veritabanında ayarlanmış kimlik bilgileriylebağlanabilirsiniz.

 3. Üçüncü ve dördüncü sayfalarda, bağlantınızı özelleştirmek için çeşitli seçenekleri belirleyin. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için BKZ. SQL Server için Microsoft ODBC Sürücüsü.

 4. Ayarlarınızı onaylamanız için bir ekran görüntülenir. Bağlantınızı onaylamak için Veri Kaynağını Test Et’i seçin.

 5. Veritabanında oturum açmanız gerekebilir. SQL Server Oturumu Aç iletişim kutusuna oturum açma kimliği ve parolayı girin. Ek ayarları değiştirmek için Seçenekler'i kullanın.

4. Aşama: Bağlantı verilecek veya içeri aktaracak tabloları ve görünümleri seçme

 1. Tabloları Bağla veya Nesneleri İçeri Aktar iletişim kutusunda, Tablolar’ın altında içeri aktarmak ya da bağlamak istediğiniz tüm tablo veya görünümleri seçin ve Tamam’a tıklayın.

  Bağlanılacak veya içeri aktarılacak tabloların listesi
 2. Bağlama işleminde Parolayı Kaydet’i seçip seçmeyeceğinize karar verin.

  Güvenlik    Bu seçeneğin kaldırılması, Access'i her açıp verilere erişerek kimlik bilgilerini girmenizi ortadan kaldırıyor. Ancak bu, Access veritabanında şifrelenmemiş bir parola depolar ve bu da kaynak içeriklere erişebilecek kişilerin kullanıcı adını ve parolayı göreceği anlamına gelir. Bu seçeneği kullanırsanız, Access veritabanını güvenilir bir konumda depolamanız ve Bir Access veritabanı parolası oluşturmanız kesinlikle önerilir. Daha fazla bilgi için bkz. Veritabanına güvenip güvenmey karar verme ve veritabanı parolası kullanarak veritabanını şifreleme.

  Not:    Parolayı kaydetmeden önce fikir değiştirirseniz, bağlı tabloyu silmeniz, yeniden oluşturmanız ve sonra Parolayı Kaydet'i seçmeniz gerekir.

5. Aşama: Belirtimler ve görevler oluşturma (yalnızca İçeri Aktarma)

 • Dış Veri Al - ODBC Veritabanı iletişim kutusunda, içeri aktarma adımlarını belirtim olarak kaydedebilir ve içeri aktarma işlemini düzenli aralıklarla otomatikleştirmek için bir Outlook görevi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. İçeri veya dışarı aktarma işlemiyle ilgili ayrıntıları belirtim olarak kaydetme.

Sonuçlar

Bağlama veya içeri aktarma işlemi tamamlandığında, tablolar Gezinti Bölmesi’nde, SQL Server’daki tablo veya görünümle aynı adda, ancak sahibin adıyla birleştirilmiş olarak görüntülenir. Örneğin SQL adı dbo.Product ise, Access adı dbo_Product olur. Ad zaten kullanımdaysa, Access yeni tablo adının sonuna “1” ekler; örneğin, dbo_Product1. dbo_Product1 zaten kullanımdaysa, Access dbo_Product2 olarak adlandırır ve böyle devam eder. Ancak tabloları daha anlamlı bir şekilde yeniden adlandırabilirsiniz.

İçeri aktarma işleminde Access asla veritabanındaki tablonun üzerine yazmaz. SQL Server verilerini var olan bir tablonun sonuna doğrudan ekleyemezsiniz, ama benzer tablolardan verileri içeri aktardıktan sonra verilerin eklemesi için bir ekleme sorgusu oluşturabilirsiniz.

Bağlama işleminde, SQL Server tablosunda salt okunur olan sütunlar Access'te de salt okunur olur.

İpucu    Bağlantı dizesini görmek için, Erişim gezinti bölmesindeki tablonun üzerine gelin.

Bağlı tablo tasarımını güncelleştirme

Bağlantılı tablolarda sütun ekleme, silme veya değiştirme işlemleri yapamaz ya da veri türlerini değiştiremezsiniz. Tasarımda yapmak istediğiniz bir değişiklik varsa, bunu SQL Server veritabanında yapın. Tasarım değişikliklerini Access'te görmek için bağlantılı tabloları güncelleştirin:

 1. Dış Veri > Bağlı Tablo Yöneticisi’ni seçin.

 2. Güncelleştirmek istediğiniz tüm bağlı tabloları seçin, sonra da Tamam’ı ve Kapat’ı seçin.

Veri türlerini karşılaştırma

Access veri türleri, SQL Server veri türlerinden farklı adlandırılır. Örneğin, bit veri türündeki bir SQL Server sütunu Access'e Evet/Hayır veri türünde bağlanır veya içeri aktarılır. Daha fazla bilgi için bkz. Access ve SQL Server veri türlerini karşılaştırma.

SQL Server'da depolanmış verilerle, bağlanarak veya verileri Access veritabanına aktararak çalışabilirsiniz. Verileri başkalarıyla paylaşıyorsanız bağlanmak daha iyi bir seçenektir çünkü veriler merkezi bir konumda depolanır ve Access'te en güncel verileri görüntüleyebilir, verileri ekleyebilir veya düzenleyebilir ve sorgu veya raporları çalıştırabilirsiniz.

Adım 1: Bağlama hazırlığı

 1. Bağlamak istediğiniz verileri içeren SQL Server veritabanını bulun. Gerekirse bağlantı bilgileri için veritabanı yöneticisine başvurun.

 2. SQL veritabanında bağlayacağınız tabloları veya görünümleri tanımlayın. Tek seferde birden çok nesneye bağlanabilirsiniz.

Kaynak verileri aşağıdaki noktalarda gözden geçirin:

 • Access bir tabloda en fazla 255 alanı (sütunu) desteklediğinden, bağlı tablo bağlandığınız nesnenin yalnızca ilk 255 alanını içerir.

 • SQL Server tablosundaki salt okunur sütunlar Access'te de salt okunur olur.

 1. Yeni veritabanında bağlantılı tablo oluşturmak için: Dosya > Yeni >Boş masaüstü veritabanı'na tıklayın. Mevcut Access veritabanlarında bağlantılı tablolar oluşturmak için, gereken veri ekleme izinlerine sahip olduğunuzdan emin olun.

  Not: Varolan Access veritabanında oluşturulan bağlı tablo, kaynak nesneyle aynı adı taşır. Aynı adı taşıyan başka bir tablo varsa, yeni bağlı tablo adının sonuna “1” gelir; örneğin, Kişiler1. (Kişiler1 de kullanılıyorsa, Access Kişiler 2'yi oluşturur ve böylece devam eder.)

Adım 2: Verilere bağlama

SQL Server veritabanındaki bir tabloya veya görünüme bağlandığınızda, Access kaynak tablonun yapısını ve içeriğini yansıtan yeni bir tablo oluşturur (bağlı tablo olarak bilinir). Verileri SQL Server'da veya Access'teki Veri Sayfası görünümünde ya da Form görünümünde değiştirebilirsiniz ve değişiklikler SQL ve Access'te yansıtılır. Sütunları kaldırmak veya değiştirmek gibi bağlı tablolara yapılan herhangi bir yapısal değişiklik, Access'ten değil SQL Server'dan yapılması gerekir.

 1. Hedef Access veritabanını açın.

 2. Dış Veri sekmesinde ODBC Veritabanı'nı tıklatın.

 3. Bağlantılı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla > Tamam'a tıklayın ve sonra sihirbazdaki adımları izleyin. Veri Kaynağı Seç kutusunda, kullanmak istediğiniz .dsn dosyası zaten varsa, listede bu dosyaya tıklayın.

  Yeni .dsn dosyası oluşturmak için:

  Veri Kaynağı Seç kutusunda Yeni> SQL Server > İleri'ye tıklayın.

  1. Bu .dsn dosyası için bir ad yazın veya Gözat'a tıklayın.

   Not: Klasöre .dsn dosyasını kaydetmek için bu klasör üzerinde yazma izinlerinizin olması gerekir.

  2. Özet bilgileri gözden geçirmek için İleri'ye, sonra da Son'a tıklayın.

   SQL Server için Yeni Veri Kaynağı Oluştur Sihirbazı'ndaki adımları izleyin.

 4. Tamam'ı tıklatın ve Tablolar'ın altında, bağlamak istediğiniz her tabloyu veya görünümü tıklatın, ardından Tamam'ı tıklatın.

Benzersiz Kayıt Tanımlayıcı Seç görüntülenirse, Access kaynak verinin her satırını benzersiz olarak tanımlayan alanı veya alanları saptayamamış demektir. Yalnızca her satır için benzersiz olan alanı veya alan bileşimini seçin ve emin değilseniz, SQL Server veritabanı yöneticisine başvurun.

Bağlanma işlemi tamamlandığında yeni bağlı tabloyu veya tabloları Gezinti Bölmesi'nde görebilirsiniz.

En son SQL Server nesne yapısını uygulama

Bir bağlı tabloyu veya kaynak nesneyi açtığınızda, en son verileri görürsünüz. Bununla birlikte, SQL Server nesnesinde herhangi bir yapısal değişiklik yapılırsa, bu değişiklikleri görmek için bağlı tabloları güncelleştirmeniz gerekir.

 1. Tabloyu Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Bağlı Tablo Yöneticisi'ni tıklatın.

 2. Güncelleştirmek istediğiniz her bağlı tablonun yanındaki onay kutusunu seçin veya tüm bağlı tabloları seçmek için Tümünü Seç'i tıklatın.

 3. Tamam'ı ve Kapat'ı tıklatın.

Not: Access veri türleri SQL Server veri türlerinden farklı olduğundan, Access her sütun için en uygun veri türüne bağlar. Access'te atanan veri türlerini değiştiremezsiniz, yalnızca gözden geçirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Access masaüstü veritabanını paylaşma yolları.

Sayfanın Başı

Bölümünüz veya çalışma grubunuz veri depolamak için Microsoft SQL Server'ı kullanıyorsa, Access'te bazı SQL Server verileriyle çalışmanız gerekebilir.

SQL Server nesnelerinden (tablolar veya görünümler) Access'e veri aktarmanın iki yolu vardır: İçeri aktarma veya bağlama. İki işlem arasındaki fark aşağıda açıklanır:

 • Verileri içeri aktardığınızda Access, SQL Server verilerin bir kopyasını oluşturur ve sonrasında Access veritabanınızdaki verilerde yapılan değişiklikler SQL Server veritabanına yansıtılmaz. Benzer şekilde, sonrasında SQL Server tablosu veya görünümünde yapılan değişiklikler de Access'e yansıtılmaz.

 • SQL Server verilerine bağlantı sağladığınızda doğrudan kaynak verilere bağlanırsınız ve böylece sonradan Access'teki verilerde yapılan değişiklikler SQL Server'a, SQL Server'da yapılan değişiklikler de Access'e yansıtılır.

Bu makalede, SQL Server verilerini içeri aktarma veya bu verilere bağlanma işlemleri açıklanır.

İçeri aktarma veya bağlama arasında seçim yapma

İçeri aktarmanın uygun olduğu durumlar

Normalde, SQL Server verilerini Access veritabanına aktarmanızın nedenleri şunlardır:

 • SQL Server veritabanında verilere artık gereksinim duymadığınızdan, bu verileri kalıcı olarak Access veritabanına taşımak için. Verileri Access'e aktardıktan sonra SQL Server veritabanından silebilirsiniz.

 • Bölümünüz veya çalışma grubunuz Access’i kullanıyor, ancak Access veritabanlarınızdan biriyle birleştirilmesi gereken bazı ek veriler için bazen bir SQL Server veritabanına yönlendiriliyorsunuz.

SQL Server verilerini içeri aktarma işlemi Access veritabanınızda verilerin bir kopyasını oluşturduğundan, işlem sırasında kopyalanmasını istediğiniz tablo veya görünümleri belirtirsiniz.

Bağlamanın uygun olduğu durumlar

Normalde, SQL Server verilerine bağlantı sağlamanızın nedenleri şunlardır:

 • Veri kaynağına doğrudan bağlanarak en güncel bilgileri hem SQL Server veritabanında hem de Access veritabanınızda görüntülemek ve düzenlemek için.

 • SQL Server veritabanı birçok büyük tablo içeriyor ve tek bir .accdb dosyasına tümünü aktaramıyorsunuz. Access veritabanının boyut üst sınırı, sistem nesnelerinin kapladığı alan da dahil olmak üzere 2 gigabayttır.

 • Verilerin kopyasını oluşturmadan SQL Server'daki verileri temel alan sorgular çalıştırmak ve raporlar oluşturmak istiyorsanız, SQL Server'a bağlamayı düşünebilirsiniz.

 • Bölümünüz veya çalışma grubunuz raporlama ve sorgulama için Access'i, veri depolama için ise SQL Server'ı kullanıyor. Ayrı ekipler merkezi bir depolama için SQL Server tablo ve görünümleri oluşturabiliyor olsa da bu verilerin toplama ve raporlama amacıyla sıklıkla masaüstü programlara getirilmesi gerekiyor. Hem SQL Server veritabanı hem de Access veritabanı kullanıcılarının verileri ekleyip güncelleştirmesine ve her zaman en güncel bilgileri görüntüleyip bunlarla çalışmasına olanak sağladığından, bağlamak uygun bir seçimdir.

 • SQL Server'ı kullanmaya yeni başlayan bir Access kullanıcısısınız. Veritabanlarınızdan bazılarını SQL Server'a geçirdiniz ve bu veritabanlarındaki tabloların çoğu bağlantılı tablolar. Bundan sonra Access tabloları oluşturmak yerine, SQL Server'da tablolar ve görünümler oluşturarak Access veritabanlarınızdan bunlara bağlanırsınız.

 • Verilerinizi SQL Server'da tutmaya devam etmek istiyorsunuz, ancak aynı zamanda Access'te tasarladığınız sorguları çalıştırmak ve raporları yazdırmak için Access'teki en yeni verilerle çalışmak da istiyorsunuz.

Sayfanın Başı

SQL Server'dan veri içeri aktarma

İçeri aktarma için hazırlanma

İçeri aktarma işlemi sırasında, Access bir tablo oluşturur ve sonra verileri SQL Server veritabanından bu tabloya kopyalar. İçeri aktarma işleminin sonunda, içeri aktarma işleminin ayrıntılarını bir belirtim olarak kaydetmeyi seçebilirsiniz.

Not: İçeri aktarma belirtimi, daha sonra İçeri Aktarma Sihirbazı'nın adımlarını izlemek zorunda kalmadan işlemi yinelemenize yardımcı olur.

 1. İçeri aktarmak istediğiniz verileri içeren SQL Server veritabanını bulun. Bağlantı bilgileri için veritabanı yöneticisine başvurun.

 2. Aktarmak istediğiniz tabloları veya görünümleri belirleyin. Tek bir içeri aktarma işleminde birden çok nesneyi aktarabilirsiniz.

 3. Aşağıdaki noktaları göz önünde tutarak kaynak verileri gözden geçirin:

  • Access bir tabloda 255'ten fazla sütunu desteklemediğinden, yalnızca ilk 255 sütunu içeri aktarır.

  • Access veritabanının boyut üst sınırı, sistem nesnelerinin kapladığı alan da dahil olmak üzere 2 gigabayttır. SQL Server veritabanı büyük tablolar içeriyorsa, hepsini tek bir Access veritabanına içeri aktarmanız mümkün olmayabilir. Bu durumda verileri Access veritabanınıza bağlamanız yararlı olabilir.

  • Access, içeri aktarma işleminin sonunda ilişkili tablolar arasındaki ilişkileri otomatik olarak oluşturmaz. Çeşitli yeni ve mevcut tablolar arasındaki ilişkileri, İlişkiler penceresindeki seçenekleri kullanarak kendiniz oluşturmanız gerekir. İlişkiler penceresini görüntülemek için:

   • Veritabanı Araçları > İlişkiler’e tıklayın.

 4. SQL Server verilerini aktarmak istediğiniz Access veritabanını belirleyin.

  Access veritabanına veri eklemek için gereken izinlere sahip olduğunuzdan emin olun. Verileri varolan veritabanlarınızdan hiçbirinde depolamak istemiyorsanız, yeni ve boş bir veritabanı oluşturun.

 5. Access veritabanında tablolar varsa bunları gözden geçirin.

  İçeri aktarma işlemi, SQL Server nesnesiyle aynı adı alan bir tablo oluşturur. Bu ad zaten kullanıyorsa, Access yeni tablo adının sonuna "1" ekler; örneğin, Kişiler1. (Kişiler1 de kullanılıyorsa, Access Kişiler 2'yi oluşturur ve böylece devam eder.)

  Not: Access, içeri aktarma işlemlerinde hiçbir zaman veritabanındaki bir tablonun üzerine yazmaz ve mevcut bir tabloya SQL Server verilerini ekleyemezsiniz.

Verileri içeri aktarma

 1. Hedef veritabanını açın.

  Dış Veri sekmesindeki İçeri Aktar ve Bağlantı Oluştur grubunda ODBC Veritabanı'na tıklayın.

 2. Kaynak verileri geçerli veritabanında yeni bir tabloya aktar'a ve sonra Tamam'a tıklayın.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda kullanmak istediğiniz .dsn dosyası zaten varsa, listede bu dosyaya tıklayın.

  Yeni bir .dsn dosyası oluşturmam gerekiyor

  Not: Bu yordamdaki adımlar, bilgisayarınızda yüklü olan yazılımlara bağlı olarak biraz değişiklik gösterebilir.

  1. Yeni bir veri kaynağı adı (DSN) oluşturmak için Yeni'ye tıklayın.

   Yeni Veri Kaynağı Oluştur Sihirbazı başlatılır.

  2. Sihirbazdaki sürücü listesinde SQL Server'ı seçip İleri'ye tıklayın.

  3. .dsn dosyası için bir ad yazın veya dosyayı farklı bir konuma kaydetmek için Gözat'a tıklayın.

   Not: Klasöre .dsn dosyasını kaydetmek için bu klasör üzerinde yazma izinlerinizin olması gerekir.

  4. Özet bilgileri gözden geçirmek için İleri'ye tıklayıp sihirbazı tamamlamak için Son'u seçin.

   SQL Server için Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

  5. Açıklama kutusuna veri kaynağı için bir açıklama yazın. Bu adım isteğe bağlıdır.

  6. Hangi SQL Server'a bağlanmak istiyorsunuz bölümündeki Sunucu kutusunda, bağlanmak istediğiniz SQL Server'ın adını yazın veya seçin ve sonra devam etmek için İleri'ye tıklayın.

  7. SQL Server veritabanı yöneticisinden, Microsoft Windows NT kimlik doğrulaması mı yoksa SQL Server kimlik doğrulaması mı kullanılacağı gibi bilgileri almanız gerekebilir. Devam etmek için İleri'ye tıklayın.

  8. Belirli bir veritabanına bağlanmak istiyorsanız, Varsayılan veritabanını şununla değiştir onay kutusunun seçili olduğundan emin olun. Sonra, çalışmak istediğiniz veritabanını seçip İleri'ye tıklayın.

  9. Son'a tıklayın.

  10. Özet bilgileri gözden geçirin ve Veri Kaynağını Sına'ya tıklayın.

  11. Sınama sonuçlarını gözden geçirdikten sonra iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'a tıklayın.

   Sınama başarılı olduysa yeniden Tamam'a veya ayarlarınızı değiştirmek için İptal'e tıklayın.

 4. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'a tıklayın.

  Access Nesneleri İçeri Aktar iletişim kutusunu görüntüler.

 5. Tablolar'ın altında, içeri aktarmak istediğiniz her tabloya veya görünüme, sonra da Tamam'a tıklayın.

 6. Benzersiz Kayıt Tanımlayıcı Seç iletişim kutusu görüntülenirse, bu durum Access'in belirli bir nesnenin her satırını benzersiz olarak tanımlayan alanı veya alanları saptayamadığı anlamına gelir. Bu durumda, her satıra ait benzersiz alanı veya alan birleşimini seçip Tamam'a tıklayın. Emin değilseniz, SQL Server veritabanı yöneticisine başvurun.

  Access verileri içeri aktarır. İçeri aktarma işlemini daha sonra yinelemeyi düşünüyorsanız, içeri aktarma adımlarını bir içeri aktarma belirtimi olarak kaydedebilir ve aynı adımları daha sonra kolayca yeniden çalıştırabilirsiniz. Görev oluşturmak için bilgisayarınızda Microsoft Office Outlook yüklü olmalıdır.

 7. Dış Veri Al - ODBC Veritabanı iletişim kutusunda, İçeri Aktarma Adımlarını Kaydet'in altında Kapat'a tıklayın. Access içeri aktarmayı tamamlar ve yeni tablo veya tabloları Gezinti Bölmesi'nde görüntüler.

İçeri aktarma işlemini yeniden kullanmak üzere bir görev olarak kaydetmek istiyorsanız sonraki bölüme geçin.

Sayfanın Başı

SQL Server verilerine bağlanma

Veriler tablolarda depolandığından, SQL Server veritabanında bir tablo veya görünüme bağladığınızda Access, kaynak nesnenin yapısını ve içeriğini yansıtan yeni bir tablo (genelde bağlantılı tablo olarak adlandırılır) oluşturur. Verileri SQL Server'da ya da Access'te Veri Sayfası görünümü veya Form görünümünde değiştirebilirsiniz. Bir konumda yaptığınız değişiklikler diğerine de yansıtılır. Ancak bir sütunu kaldırmak veya değiştirmek gibi yapısal değişiklikler yapmak isterseniz, bu işlemi SQL Server veritabanından veya o veritabanına bağlı bir Access projesinden yapmanız gerekir. Access'te çalışırken bir bağlantılı tabloda alanları ekleyemez, silemez veya değiştiremezsiniz.

Bağlama için hazırlanma

 1. Bağlamak istediğiniz verileri içeren SQL Server veritabanını bulun. Bağlantı bilgileri için veritabanı yöneticisine başvurun.

 2. Bağlamak istediğiniz tabloları ve görünümleri belirleyin. Tek bir bağlama işleminde birden çok nesneyi bağlayabilirsiniz.

 3. Aşağıdaki noktaları göz önünde tutarak kaynak verileri gözden geçirin:

  • Access bir tabloda en fazla 255 alanı desteklediğinden, bağlantılı tabloda bağladığınız nesnenin yalnızca ilk 255 alanı bulunur.

  • SQL Server nesnesindeki salt okunur sütunlar Access'te de salt okunur olur.

  • Access'teki bağlantılı tabloda sütunları ekleyemez, silemez veya değiştiremezsiniz.

 4. Bağlantılı tablo oluşturmak istediğiniz Access veritabanını belirleyin. Veritabanına veri eklemek için gereken izinlere sahip olduğunuzdan emin olun. Verileri mevcut veritabanlarınızdan birinde depolamak istemezseniz, Dosya sekmesine ve sonra Yeni sekmesindeki Boş Veritabanı'na tıklayarak boş ve yeni bir veritabanı oluşturun.

 5. Access veritabanındaki tabloları gözden geçirme. SQL Server tablosuna veya görünümüne bağlanarak Access, kaynak nesneyle aynı adı alan bağlantılı bir tablo oluşturur. Bu ad zaten kullanıyorsa, Access yeni bağlantılı tablo adının sonuna "1" ekler; örneğin, Kişiler1. (Kişiler1 de kullanılıyorsa, Access Kişiler 2'yi oluşturur ve böylece devam eder.)

 6. Verileri bağlamak için hedef veritabanını açın.

 7. Dış Veri sekmesindeki İçeri Aktar ve Bağlantı Oluştur grubunda ODBC Veritabanı'na tıklayın.

 8. Bağlantılı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla'ya ve Tamam'a tıklayın.

 9. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz .dsn dosyasına veya yeni bir veri kaynağı adı (DSN) oluşturmak için Yeni'ye tıklayın.

 10. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda kullanmak istediğiniz .dsn dosyası zaten varsa, listede bu dosyaya tıklayın.

  Yeni bir .dsn dosyası oluşturmam gerekiyor

  Not: Bu yordamdaki adımlar, bilgisayarınızda yüklü olan yazılımlara bağlı olarak biraz değişiklik gösterebilir.

  1. Yeni bir veri kaynağı adı (DSN) oluşturmak için Yeni'ye tıklayın.

   Yeni Veri Kaynağı Oluştur Sihirbazı başlatılır.

  2. Sihirbazdaki sürücü listesinde SQL Server'ı seçip İleri'ye tıklayın.

  3. .dsn dosyası için bir ad yazın veya dosyayı farklı bir konuma kaydetmek için Gözat'a tıklayın.

   Not: Klasöre .dsn dosyasını kaydetmek için bu klasör üzerinde yazma izinlerinizin olması gerekir.

  4. İleri'ye tıklayın, özet bilgileri gözden geçirin ve sonra Son'a tıklayarak Yeni Veri Kaynağı Oluştur Sihirbazı'nı tamamlayın.

   SQL Server için Yeni Veri Kaynağı Oluştur Sihirbazı açılır.

  5. Sihirbazdaki Açıklamakutusuna veri kaynağı için bir açıklama yazın. Bu adım isteğe bağlıdır.

  6. Hangi SQL Server'a bağlanmak istiyorsunuz bölümündeki Sunucu kutusunda, bağlanmak istediğiniz SQL Server bilgisayarının adını yazın veya seçin ve sonra devam etmek için İleri'ye tıklayın.

  7. Sihirbazın bu sayfasında, SQL Server veritabanı yöneticisinden Windows NT kimlik doğrulaması mı yoksa SQL Server kimlik doğrulaması mı kullanılacağı gibi bilgileri almanız gerekebilir. Devam etmek için İleri'ye tıklayın.

  8. Sihirbazın sonraki sayfasında, SQL Server veritabanı yöneticisinden daha fazla bilgi almanız gerekebilir. Belirli bir veritabanına bağlanmak istiyorsanız, Varsayılan veritabanını şununla değiştir onay kutusunun seçili olduğundan emin olun, çalışmak istediğiniz SQL Server veritabanını seçin ve sonra İleri'ye tıklayın.

  9. Son'a tıklayın. Özet bilgileri gözden geçirip Veri Kaynağını Sına'ya tıklayın.

  10. Sınama sonuçlarını gözden geçirdikten sonra SQL Server ODBC Veri Kaynağı Sınaması iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'a tıklayın.

   Sınama başarılı olduysa, sihirbazı tamamlamak için yeniden Tamam'a veya sihirbaza geri dönüp ayarlarınızı değiştirmek için İptal'e tıklayın.

 11. Tamam'a tıklayın.

  Access Tabloları Bağla iletişim kutusunu görüntüler.

 12. Tablolar'ın altında, bağlamak istediğiniz her tabloya veya görünüme, sonra da Tamam'a tıklayın.

  1. Benzersiz Kayıt Tanımlayıcı Seç iletişim kutusu görüntülenirse, bu durum Access'in kaynak verilerin her satırını benzersiz olarak tanımlayan alanı veya alanları saptayamadığı anlamına gelir. Bu durumda, her satıra ait benzersiz alanı veya alan birleşimini seçip Tamam'a tıklayın. Emin değilseniz, SQL Server veritabanı yöneticisine başvurun.

Access bağlama işlemini tamamlar ve yeni bağlantılı tablo veya tabloları Gezinti Bölmesi'nde görüntüler.

Önemli: Bağlantılı tabloyu veya kaynak nesneyi her açtığınızda en güncel veriler gösterilir. Ancak bir SQL Server nesnesinde yapılan yapısal değişiklikler, bağlantılı tabloya otomatik olarak yansıtılmaz.

En güncel SQL Server nesnesi yapısını uygulayarak bağlantılı tabloyu güncelleştirme

 1. Tabloyu Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Bağlı Tablo Yöneticisi'ni tıklatın.

 2. Güncelleştirmek istediğiniz her bağlı tablonun yanındaki onay kutusunu seçin veya tüm bağlı tabloları seçmek için Tümünü Seç'i tıklatın.

 3. Tamam'a tıklayın.

  Güncelleştirme başarılı olursa Access bunu belirten bir ileti görüntüler. Aksi takdirde Access bir hata iletisi görüntüler.

 4. Bağlantılı Tablo Yöneticisi'ni kapatmak için Kapat'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Başka ne bilmeliyim?

Sayfanın Başı

Access'in SQL Server veri türlerini görme şekli

Access veri türleri SQL Server veri türlerinden farklı olduğundan, Access'in içeri aktardığınız veya bağladığınız her SQL Server tablo ya da görünümündeki her sütunda kullanılacak en uygun Access veri türünü belirlemesi gerekir. Örneğin, bit veri türündeki bir SQL Server sütunu Access'e Evet/Hayır veri türünde bağlanır veya içeri aktarılır. Başka bir örnek olarak, nvarchar(255) (veya daha küçük) veri türündeki bir SQL Server sütunu Metin veri türüyle bağlanır veya içeri aktarılır; ancak nvarchar(256) (veya daha büyük) veri türündeki bir sütun, Access Not alanı olarak içeri aktarılır. İçeri aktarma veya bağlama işlemi tamamlandıktan sonra tabloyu Tasarım görünümünde açabilir ve Access'in alanlara hangi veri türlerini atadığını doğrulayabilirsiniz. İçeri aktarılan tablolarda alanların veri türlerini değiştirebilirsiniz. Ancak doğrudan SQL Server veritabanında veya bu veritabanına bağlı bir Access projesinde çalışmadığınız sürece, bağlantılı tablolardaki alanların veri türlerini değiştiremezsiniz.

Aşağıdaki tabloda ana SQL Server veri türleri listelenir. İkinci ve üçüncü sütunlar Access'in her türü nasıl yorumladığını gösterir.

SQL Server veri türü

Access veri türü

Access alan boyutu

bigint

Metin

255

ikili( alan boyutu )

İkili

SQL Server alan boyutuyla aynı

bit

Evet/Hayır

char( alan boyutu ); alan boyutu 255'ten küçük veya buna eşit olduğunda

Metin

SQL Server alan boyutuyla aynı

char( alan boyutu ); alan boyutu 255'ten büyük olduğunda

Not

datetime

Tarih/Saat

decimal( duyarlık , ölçek )

Sayı

Ondalık (Access'in Duyarlık ve Ölçek özellikleri, SQL Server'ın duyarlık ve ölçeğiyle eşleşir.)

float

Sayı

Çift

image

OLE Nesnesi

int

Sayı

Uzun Tamsayı

money

Para Birimi

nchar( alan boyutu ); alan boyutu 255'ten küçük veya buna eşit olduğunda

Metin

SQL Server alan boyutuyla aynı

nchar( alan boyutu ); alan boyutu 255'ten büyük olduğunda

Not

ntext

Not

numeric( duyarlık , ölçek )

Sayı

Ondalık (Access'in Duyarlık ve Ölçek özellikleri, SQL Server'ın duyarlık ve ölçeğiyle eşleşir.)

nvarchar( alan boyutu ); alan boyutu 255'ten küçük veya buna eşit olduğunda

Metin

SQL Server alan boyutuyla aynı

nvarchar( alan boyutu ); alan boyutu 255'ten büyük olduğunda

Not

nvarchar(MAX)

Not

real

Sayı

Tek

smalldatetime

Tarih/Saat

smallint

Sayı

Tamsayı

smallmoney

Para Birimi

sql_variant

Metin

255

text

Not

timestamp

İkili

8

tinyint

Sayı

Bayt

uniqueidentifier

Sayı

Çoğaltma Kimliği

varbinary

İkili

SQL Server alan boyutuyla aynı

varbinary(MAX)

OLE Nesnesi

varchar( alan boyutu ); alan boyutu 255'ten küçük veya buna eşit olduğunda

Metin

SQL Server alan boyutuyla aynı

varchar( alan boyutu); alan boyutu 255'ten büyük olduğunda

Not

varchar(MAX)

Not

xml

Not

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×