Projenin bir zamanlama tarihini, yeni tamamlama tarihinin ne olacağını görmek için iki hafta ekleyerek değiştirmek veya bir proje görevleri listesinde bir etkinliğin tamamlanmasının ne kadar süreceğini belirlemek istediğinizi varsayalım. Excel'de belirli sayıda günü basit bir formül kullanarak tarihe ekleyebilir veya tarihten çıkarabilir ya da özellikle tarihlerle kullanılmak üzere tasarlanmış çalışma sayfası işlevlerini kullanabilirsiniz.

Günleri tarihle toplama veya tarihten çıkarma

Faturanızı her ayın ikinci Cuma günü olduğunu varsayalım. Kontrol hesabınıza bu tarihten 15 takvim günü önce ulaşacak şekilde fon aktarımı yapmak istediğiniz için son tarihten 15 gün çıkarabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, pozitif veya negatif sayılar girerek tarih ekleme ve çıkarma işlemi yapabilirsiniz. 

=A2+B2 ile günleri tarihle toplama veya tarihten çıkarma (burada A2 tarih, B2 de toplama veya çıkarma günlerinin sayısıdır).

 1. A sütununa son tarihlerinizi girin.

 2. B sütununa, eklemek veya çıkarmak istediğiniz gün sayısını girin. Günleri başlangıç tarihinize göre çıkarmak için negatif bir sayı ve tarihinize eklemek için pozitif bir sayı girsiniz.

 3. C2 hücresine =A2+B2 girinve gerektiğinde aşağı kopyalayın.

EDATE işleviyle ayları bir tarihten toplama veya çıkarma

Bir tarihten ayları hızlı bir şekilde eklemek veya çıkarmak için EDATE işlevini kullanabilirsiniz.

AEDAT işlevi için iki bağımsız değişken gerekir: başlangıç tarihi ve toplama veya çıkarma yapmak istediğiniz ay sayısı. Ayları çıkarmak için, ikinci bağımsız değişken olarak negatif bir sayı girin. Örneğin, =EDATE("15/9/19",-5) işlevi 4/15/19 döndürür.

Bir tarihle ayları toplama veya tarihten çıkarmak için EEDATE kullanın. Bu durumda, =A2,B2 değeri tarih, B2 hücresinde toplama veya çıkarma işlemi yapılan ay sayısı vardır.

 1. Bu örnekte, başlangıç tarihlerinizi A sütununa girebilirsiniz.

 2. B sütununa eklemek veya çıkarmak istediğiniz ay sayısını girin. Bir ayın çıkarılacak mı olduğunu belirtmek için, sayıdan önce eksi işareti (-) girsiniz (örneğin, -1).

 3. C2 hücresine =EDATE(A2,B2) girin ve gerektiğinde aşağı kopyalayın.

  Notlar: 

  • Girdiğiniz formülleri içeren hücrelerin biçimine bağlı olarak, Excel sonuçları seri numaraları olarak biçimlendirilmiş olabilir. Örneğin, 8-Şub-2019 43504 olarak görüntülenebilir.

  • Excel, hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklar. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir ve 1 Ocak 1900'den 40.178 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2010'un seri numarası 40179'dur.

  • Sonuçlarınız seri numaraları olarak görünüyorsa, söz konusu hücreleri seçin ve aşağıdaki adımlarla devam edin:

   • Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu başlatmak için Ctrl+1tuşlarına basın ve Sayı sekmesine tıklayın.

   • Kategori altında,Tarih'etıklayın, istediğiniz tarih biçimini seçin ve Tamam'a tıklayın. Hücrelerin her birindeki değerler seri numarası yerine tarih olarak gösterilmelidir.

Bir tarihten yıl ekleme veya tarihten çıkarma

Bu örnekte, aşağıdaki formülle başlangıç tarihine yıllar ekleyip çıkarıyoruz:

=TARİH(YIL(A2)+B2,AY(A2),GÜN(A2))

=DATE(YEAR(A2)+B2,AY(A2),GÜN(A2)) ile başlangıç tarihine yıl ekleme veya çıkarma

Formül nasıl çalışır:

 • YEAR işlevi A2 hücresinde tarihe bakarak 2019'a döndürür. B2 hücresine 3 yıl ekleyen sonuç 2022'ye iner.

 • AY ve GÜN işlevleri yalnızca A2 hücresinde özgün değerleri verir, ancak DATE işlevi bunları gerektirir.

 • Son olarak, DATE işlevi bu üç değeri birleştirarak gelecekte 3 yıl (02/08/22) olur.

Tarihe gün, ay ve yıl birleşimini ekleme veya tarihten çıkarma

Bu örnekte, başlangıç tarihiyle yıl, ay ve günleri toplama ve çıkarma işlemi için şu formülü kullandık:

=DATE(YEAR(A2)+B2,AY(A2)+C2,GÜN(A2)+D2)

Bir tarihe yıl, ay veya gün eklemek veya tarihten gün eklemek veya tarihten çıkarmak için DATE işlevini kullanın.

Formül nasıl çalışır:

 • YEAR işlevi A2 hücresinde tarihe bakarak 2019'a döndürür. B2 hücrelerinden 1 yıl ekler ve sonuç 2020'ye iner.

 • AY işlevi 6 döndürür ve C2 hücrelerinden bu değere 7 ekler. 6 + 7 = 13 olduğundan 1 yıl ve 1 aylık bir değer bu durum ilginçtir. Bu durumda formül bunu tanır ve sonucu 2020'den 2021'e çarparak otomatik olarak bir yıl daha ekler.

 • GÜN işlevi 8'i döndürür ve buna 15 ekler. Bu, verilen ayın gün sayısının üzerinde ilerlerken formülün AY bölümüne benzer şekilde çalışır.

 • Sonunda DATE işlevi bu üç değeri 1 yıl, 7 ay ve 15 gün gelecekteki bir tarihle birleştirir: 23/01/21.

İki hafta eklerken projenin zamanlaması üzerindeki etkiyi bulmak veya görevi tamamlamak için gereken zamanı bulmak gibi şeyleri yapmak üzere tarihlerle birlikte işlev alan bir formül veya çalışma sayfası işlevlerini kullanabileceğiniz bazı yollar burada açıklanmıştır.

Diyelim ki, hesabınız 30 günlük bir fatura döngüsüne sahip ve Mart 2013 faturalama tarihinden 15 gün önce hesabınıza kredi almak istiyor. Tarihlerle çalışmak için formül veya işlev kullanarak bunu nasıl yapacaksınız?

 1. A1 hücresine 8/2/13 yazın.

 2. B1 hücresine =A1-15 yazın.

 3. C1 hücresine =A1+30 yazın.

 4. D1 hücresine =C1-15 yazın.

  hesaplama tarihi

Tarihle ay ekleme

EDATE işlevini kullanılamız ve başlangıç tarihiyle eklemek istediğiniz ay sayısına ihtiyacınız olacak. 24.10.2013 tarihine 16 ay şu şekilde eklersiniz:

bir tarihe ay eklemek için SERİTARİH formülünü kullanma

 1. A1 hücresine 24/10/13 yazın.

 2. B1 hücresine =A1,16) yazın.

 3. Sonuçlarınızı tarih olarak biçimlendirmek için B1 hücresine seçin. Sayı Biçimi 'nin yanındaki oka tıklayın,> Tarih'e tıklayın.

Bir tarihten ay çıkarma

Ayları bir tarihten çıkarmak için aynı EDATE işlevini kullanyız.

A1 Hücresine bir tarih yazın ve B1 hücresine =AEDATE(15/4/2013,-5) formülünüyazın.

Bir tarihten ay çıkarma

Burada, tırnak içine alınmış bir tarih girerek başlangıç tarihini belirten değeri belirtmektedir.

Ayrıca, yalnızca tarih değeri içeren bir hücreye veya aynı sonuç için =EDATE(A1,-5) formülünü kullanarak da başvurebilirsiniz.

Diğer örnekler

Bir tarihe yıl eklemek veya tarihten yıl çıkarmak için

Tarihleri toplama ve çıkarma örnekleri

Başlangıç Tarihi

Eklenen veya çıkarılan yıl

Formül

Sonuç

10/24/2013

3 (3 yıl ekler)

=TARİH(YIL(A2)+B2,AY(A2),GÜN(A2))

10/24/2016

10/24/2013

-5 (5 yıl çıkarma)

=TARİH(YIL(A4)+B4,AY(A4),GÜN(A4))

10/24/2008

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×