Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

TOPLA.TOPLA.TOPLA işlevi ilgili aralıkların veya dizilerin ürünlerinin toplamını döndürür. Varsayılan işlem çarpma işlemidir, ancak toplama, çıkarma ve bölme de mümkündür.

Bu örnekte, verilen bir öğe ve boyut için toplam satışları vermek üzere TOPLA.TOPLA.OLASILIK kullanıruz:

Her biri için ürün adı, boyutu ve tek tek satış değerleri sağlanıyorsa toplam satışları vermek için TOPLA.TOPLA işlevini kullanma örneği.

TOPLA.TOPLA.O.'nun tüm örnekleriyle eş ve bunları toplar; dolayısıyla bu örnekte 21 artı 41, 62'ye eşittir.

Söz dizimi

Varsayılan işlemi (çarpma) kullanmak için:

=TOPLA.TOPLA.TOPLA(dizi1, [dizi2], [dizi3], ...)

TOPLA.ÇARPIM işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

Bağımsız değişken

Açıklama

dizi1   

Gerekli

Bileşenlerini çarpıp toplamak istediğiniz ilk dizi bağımsız değişkeni.

[dizi2], [dizi3],...    

İsteğe bağlı

Bileşenlerini çarpıp toplamak istediğiniz 2 - 255 arası bağımsız değişken.

Diğer aritmetik işlemleri gerçekleştirmek için

TOPLA.TOPLA.TOPLA.'yi her zamanki gibi kullanın, ancak dizi bağımsız değişkenlerini birbirinden ayırmak için virgülleri istediğiniz aritmetik işleçlerle (*, /, +, -) değiştirin. Tüm işlemler gerçekleştirildikten sonra, sonuçlar her zamanki gibi toplandı.

Not: Aritmetik işleçler kullanıyorsanız, dizi bağımsız değişkenlerinizi parantez içine aritmetik işlemlerin sıralamasını kontrol etmek üzere dizi bağımsız değişkenlerini gruplamada kullanın.

Açıklamalar

  • Dizi bağımsız değişkenleri aynı boyutlara sahip olmalıdır. Olmazlarsa, TOPLA.ÇARPIM fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir. Örneğin, =TOPLA.TOPLA.(C2:C10,D2:D5) aralığı aynı boyutta değilken bir hata verir.

  • TOPLA.TOPLA.OLASILIK sayısal olmayan dizi girdilerini sıfır gibi kabul ediyor.

  • En iyi performans için TOPLA.ÜRET tam sütun başvuruları ile kullanılmamalı. =TOPLA.ÇARPIM(A:A,B:B) işlevini göz önünde bulundurarak bu işlev, A sütunundaki 1.048.576 hücreyi toplamadan önce B sütunundaki 1.048.576 hücreyle çarpacak. 

Örnek 1

Birim maliyeti ve miktar sağlanırken satılan öğelerin toplamını vermek için kullanılan TOPLA.TOPLA.TOPLA işlevi örneği.

Yukarıdaki örnek listemizi kullanarak formülü oluşturmak için, =TOPLA.ÜRÜN(C2:C5,D2:D5) yazın ve Enter tuşuna basın. C sütunundaki her hücre, D sütununda aynı satırda karşılık gelen hücreyle çarpılır ve sonuçlar eklenir. Marketlerin toplam tutarı 78,97 TL'dir.

Aynı sonucu veren daha uzun bir formül yazmak için, =C2*D2+C3*D3+C4*D4+C5*D5 yazın ve Enter tuşuna basın. Enter tuşuna bastıktan sonra sonuç aynıdır: $78,97. C2 hücresi D2 hücresi ile çarpılır ve C3 hücresinde D3 hücresine bu şekilde sonuç eklenir.

Örnek 2

Aşağıdaki örnekte, aracıya göre hem toplam satışlar hem de harcamalar olduğu satış temsilcisine göre toplam net satışları vermek için TOPLA.MICROSOFT kullanır. Bu durumda, standart veri aralıkları yerineExcel başvurular kullanan bir tablo Excel kullanıyoruz. Burada Satış, Giderler ve Temsilci aralıklarının ad ile başvurarak başvurarak olduğunu göreceğiz.

Her biri için satış ve giderlerle birlikte satış temsilcisine göre toplam satışları vermek için TOPLA.IŞLEVINIn örneği.

Formül şu şekildedir: =TOPLA.TOPLA(((Tablo1[Satış])+(Tablo1[Giderler]))*(Tablo1[Aracı]=B8)) ve B8 hücresinde listelenen aracıya ait tüm satış ve giderlerin toplamını döndürür.

Örnek 3

Bu örnekte, belirli bir bölge tarafından satılan belirli bir öğenin toplamlarını geri vermek istiyorum. Bu durumda, Doğu bölgesi kaç kiraz satışı yaptı?

Bölgeye göre öğelerin toplamını iade etmek için TOPLA..TOPLA.OLASILIK kullanmanın sınavı. Bu durumda, Doğu bölgesinde satılan kirazların sayısıdır.

Formül şu şekildedir: =TOPLA.TOPLA.TOPLA((B2:B9=B12)*(C2:C9=C12)*D2:D9). Önce, Doğu'daki eşleşme sayısını kiraznın eşleşen tekrar sayısıyla çarpar. Son olarak, Satış sütunundaki ilgili satırların değerlerinin toplamını verir. Bu formülün Excel hesaplamak için formül hücresini seçin ve ardından Formüller ve Formül Değerlendir >'>gidin.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğuuzmanlarına sorabilir veya Yanıt topluluğu içinden destek alabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Hücre aralıklarında koşullu hesaplamalar gerçekleştirme

ÇOKE TOPLA ile birden çok ölçüte göre toplama

ÇOKE SAY ILE birden çok ölçüte göre sayma

ÇOKE BIR ÇOKEYLE birden çok ölçüte dayalı ortalama

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×