Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Önemli: Topluluklar önizlemesi sona erdi. Katıldığınız ve ürünümüzü daha iyi hale getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Aralık ayında Toplulukları herkese yeniden sunmak için heyecanlıyız.

Topluluğun ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinin.

MICROSOFT TEAMS TOPLULUKLARı – ÖNIZLEME TERIMLERI 

Yayınlanma Tarihi: 16 Mayıs 2022

ABD'DE YAŞıYORSANıZ, LÜTFEN BAĞLAYıCı TAHKIM HÜKÜMLERINI VE SıNıF EYLEMI FERAGATINI OKUYUN. MICROSOFT İLE HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ İLE İLGİLİ HAKLARINIZI ETKİLER.  

Microsoft Teams Toplulukları önizleme aşamasındadır ("Önizleme Hizmeti"), düzgün çalışmayabilir ve ticari olarak yayımlanan sürümden farklı olabilir.  

Koşulların Kabulü. Önizleme Hizmeti'ni kullanmadan önce, microsoft corporation ile aranızda yasal bir sözleşme oluşturan (ya da yaşadığınız yere bağlı olarak veya iş merkezinizin bulunduğu, bağlı kuruluşlarından biri olan bir işletme varsa) ve Toplulukları kullanımınızı yöneten bu Önizleme Koşullarını dikkatle gözden geçirin.   

Toplulukları kullanarak, yaşadığınız "çoğunluğun" yasal yaşı olduğunuzu ve bu Önizleme Koşullarına ve aşağıda tanımlanan ek koşullara ("Sözleşme") bağlı olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.  

Hizmetin açıklaması. Teams'deki Topluluklar, dünyanın dört bir yanındaki kişilerin tek bir dijital yerde paylaşılan bir ilgi alanı etrafında bağlantı kurmasını sağlayan yeni bir özelliktir.  

Geri bildirim. Önizleme Hizmeti'ni size sağlıyoruz. Böylece önizleme hizmetinde neleri beğendiğiniz, neleri beğenmediğiniz ve hangi değişiklikleri görmek istediğiniz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Önizleme Hizmeti ("Geri Bildirim") hakkında bize yorum, öneri veya diğer geri bildirimler sağladığınızda, Microsoft'a ve iş ortaklarına Geri Bildirimi herhangi bir şekilde ve herhangi bir amaçla kullanma hakkı verirsiniz. 

Veri Toplama. Önizleme Hizmeti, kişisel bilgilerinizi de içerebilecek verileri otomatik olarak toplayabilir ve Microsoft'a sağlayabilir. Önizleme Hizmeti ile bağlantılı olarak toplanan belirli verileri üçüncü taraflarla da paylaşabiliriz. Microsoft Gizlilik Bildirimi ve bu paragraf, Önizleme Hizmeti ile bağlantılı olarak toplanan, kullanılan ve paylaşılan veriler için geçerlidir. 

Sonlandırma. Diğer haklara halel getirmeksizin, Önizleme Hizmetleri genel kullanıma sunulduğunda, hüküm ve koşullarına uymazsanız Microsoft bu Önizleme Koşulları 1)'i sonlandırabilir. Önizleme Hizmeti'nin genel kullanılabilirliği, bazı bileşenlerin kaldırılmasını veya daha önce ücretsiz olan bileşenler için ücret gereksinimini içerebilir. Önizleme Hizmeti kullanımınızı veya erişiminizi sonlandırmak; veya Önizleme Koşullarının sona ermesi Önizleme Hizmeti'ne sahip olma veya kullanma hakkınızı sonlandırır ve Önizleme Hizmeti kapsamında sağlanan yazılım, içerik ve diğer malzemelerin tüm kopyalarını silmeniz gerekir.  

Ek Koşullar. Önizleme Hizmetini kullanımınız, Gizlilik Bildirimi'ni içeren Microsoft Hizmet Sözleşmesi'ne de tabidir. Microsoft Hizmet Sözleşmesi (Gizlilik Bildirimi dahil) ile bu Önizleme Koşulları arasında bir çakışma olduğu ölçüde, bu Önizleme Koşulları bu önizleme dönemi boyunca denetlenecektir. Son, genel kullanıma açık Microsoft Teams Topluluklarının kullanımı Microsoft Hizmet Sözleşmesi'ne tabidir. 

Hakların Saklanması. Microsoft, Önizleme Hizmeti'nde konu başlığını kapsayan patentlere, patent uygulamalarına, ticari markalara, telif haklarına veya diğer fikri mülkiyet haklarına sahip olabilir. Microsoft'un herhangi bir yazılı lisans sözleşmesinde açıkça belirtilmedikçe, Önizleme Hizmeti'nin sağlanması size bu patentler, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyetler için herhangi bir lisans vermez. Microsoft, bu sözleşme kapsamında açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar ve bu sözleşme kapsamında ima veya tahmin yoluyla ya da başka bir şekilde başka hiçbir hak verilmez. 

Garanti. Microsoft ve bağlı kuruluşlarımız, bayilerimiz, dağıtımcılarımız, satıcılarımız ve iş ortaklarımız, yazılımla veya Önizleme Hizmeti'ne katılımınızla ilgili açık veya zımni hiçbir garanti veya koşul sağlamaz. Önizleme Hizmeti'nin kullanımının kendi riski altında olduğunu ve Önizleme Hizmeti'ni "olduğu gibi" "tüm hatalarla" ve "kullanılabilir" olarak sağladığımızı anlarsınız. Önizleme Hizmeti'ni kullanma riskinin tamamını siz taşırsınız. Yerel yasalarınızın izin verdiği ölçüde, satılabilirlik, tatmin edici kalite, belirli bir amaca uygunluk, ustaca gösterilen çabalar ve ihlal bulunmaması dahil olmak üzere her türlü zımni garantiyi reddediyoruz. Yerel yasalarınız kapsamında belirli haklarınız olabilir. Sözleşmedeki hiçbir koşul, varsa bu haklarınızı etkilemeye yönelik değildir. 

Hasarlar. Önizleme Hizmeti ile ilgili zararları kurtarmak için herhangi bir temeliniz varsa, özel çözümünüzün Microsoft'tan veya herhangi bir bağlı kuruluştan, kurumsal bayiden, dağıtımcıdan, üçüncü taraf uygulamadan ve hizmet sağlayıcılarından, iş ortaklarından ve satıcılardan, Önizleme Hizmeti için ödediğiniz tutara kadar (veya Önizleme Hizmetini ücretsiz edindiyseniz 10,00 ABD dolarına kadar) doğrudan zarar vermek olduğunu kabul edersiniz. Doğrudan, neticede oluşan, kar kaybı, özel, dolaylı, arızi veya ceza gerektiren diğer hasarları veya kayıpları talep edemezsiniz. Bu sınırlandırmalar ve dışlamalar bu çözüm kayıplarınızı tazmin etmediği veya temel amacını gerçekleştiremediği ya da hasar olasılığını bildiğimiz veya bilmemiz gereken durumlarda da geçerlidir. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu sınırlamalar ve dışlamalar Önizleme Hizmeti ile ilgili herhangi bir şey veya herhangi bir talep için geçerlidir. 

Sözleşmeye Güncelleştirmeler. Zaman zaman bu Önizleme Koşullarını değiştirebiliriz. Bunu yaptığımızda bir bildirim göndereceğiz. Değişikliğin geçerli olduğu tarihten sonra Önizleme Hizmeti'ni kullanımınız, değiştirilen Önizleme Koşulları'nı onaylamanız olacaktır. Değişiklikleri kabul etmiyorsanız Önizleme Hizmeti'ni kullanmayı durdurmalısınız. Değişikliklerin olası bildirimini denetlemek için bu Önizleme Koşullarını en az 30 günde bir denetlemenizi öneririz. 

İlgili Yasa. Yaşadığınız eyaletin veya ülkenin yasaları (veya bir işletmenin asıl iş yerinin bulunduğu yer), yazılım, bu Önizleme Hizmeti'ne katılımınız ve tüketici koruma yasaları kapsamındaki sözleşme taleplerinin ve taleplerin ihlali, haksız rekabet yasaları dahil olmak üzere Önizleme Hizmeti ile ilgili tüm talep ve ihtilafları yönetir. zımni garanti yasaları, haksız zenginleştirme ve haksız iş, kanun uyuşmazlığı ilkelerine bakılmaksızın. ABD'de, Federal Tahkim Kanunu tahkim ile ilgili tüm hükümleri yönetir. 

İtirazlar. ABD'de Yaşıyorsanız (ya da Şirket İş Merkezi ABD'de Olan Bir İşletmeyseniz) Bağlayıcı Tahkim ve Toplu Davadan Feragat. Umarız hiçbir zaman uyuşmazlığa düşmeyiz ancak düşersek, 60 gün süreyle bu uyuşmazlığı resmi olmayan yollarla çözmeyi denemeyi karşılıklı olarak kabul ederiz. Bu uyuşmazlığı çözemezsek, karşılıklı olarak Federal Tahkim Kanunu ("FAA") kapsamında Amerikan Tahkim Birliği ("AAA") huzurunda bağlayıcı bireysel hakemliği ve bir hakim veya jüri karşısında dava açmamayı kabul ederiz. Bunun yerine tarafsız bir hakem karar verir ve hakemin kararı FAA çerçevesinde sınırlı bir inceleme hakkı dışında nihai olur. Toplu davalar, toplu tahkim, özel avukat ya da genel eylemler ve bir kişinin temsilci sıfatıyla hareket ettiği diğer yargılamalara izin verilmez. Bireysel yargılamaları tüm tarafların rızası olmadan birleştirmeye de izin verilmez. "Biz", "bizim" ve "bize" ifadeleri Microsoft'u ve bağlı kuruluşlarını kapsar. 

Uyuşmazlık Kapsamı—IP Dışında Her Şey. "Uyuşmazlık" oldukça geniş kapsamlı bir terimdir. İşbu Sözleşme, yazılım, reklam, pazarlama veya iletişimler, sunulan veya satılan hizmetler ya da Önizleme Hizmeti'ne katılımınız ile ilgili olarak sözleşme, garanti, tüzük, tüzük veya düzenleme gibi herhangi bir yasal teori kapsamında, lisans verenlerinizin, lisans verenlerinizin, veya lisans verenlerimizin fikri mülkiyet hakları. 

  • Uyuşmazlığı Öncelikle Postayla Bildirin. Bir uyuşmazlık içindeyseniz ve müşteri hizmetleri temsilcimiz bunu çözemiyorsa ABD Posta İdaresi aracılığıyla Microsoft Corporation, ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ABD adresine bir Uyuşmazlık Bildirimi gönderin. Bize adınızı, sizinle nasıl iletişim kurabileceğimizi, sorunun ne olduğunu ve ne istediğinizi söyleyin. Burada bir form mevcuttur. Sizinle bir uyuşmazlığımız olduğunda biz de bu yöntemi kullanacağız. 60 günün sonunda uyuşmazlık henüz çözülmemişse siz veya biz bir tahkim başlatabiliriz.

  • Asliye Mahkemesi Seçeneği. Anlaşmazlık Bildirimi postalamak yerine, yaşadığınız ülkede (veya bir işletme ise, asıl iş yerinizde) veya King County, Washington, ABD'de mahkemenin gereksinimlerini karşılıyorsanız, bize asliye mahkemesinde dava açabilirsiniz.

Tahkim Prosedürü. AAA, Ticari Tahkim Kuralları kapsamında herhangi bir tahkim yürütür (veya bireyselseniz ve Önizleme Hizmetini (herhangi bir yazılım dahil) kişisel veya ev kullanımı için kullanıyorsanız ya da uyuşmazlığın değeri bir birey olup olmamanız veya hizmetleri ya da yazılımı nasıl kullandığınızı 75.000 ABD doları veya daha az ise, Tüketici Tahkim Kuralları). Daha fazla bilgi için adr.org adresine bakın veya 1-800-778-7879 numaralı telefonu arayın. Tahkim başlatmak için burada bulunan formu AAA'ya gönderin ve bir kopyasını bize postayla gönderin. 25.000 ABD Doları ya da daha azının söz konusu olduğu bir uyuşmazlıkta, hakemin yüz yüze bir duruşma için haklı bir gerekçe bulamaması durumunda, duruşmalar telefon yoluyla gerçekleşir. Yüz yüze görüşmeler yaşadığınız ülkede (veya işinizin, şirket iş merkezinizin bulunduğu yerde) ya da King County, Washington'da gerçekleşir. Tercih sizin. Hakem, bir mahkeme gibi, bireysel olarak size tazminat ödenmesine hükmedebilir. Hakem yalnızca size bireysel olarak ve bireysel talebinizi karşılayacak kadar tespit kararı verebilir ya da ihtiyati tedbire hükmedebilir. AAA kuralları kapsamında hakem, iddiaların tahkim yoluyla çözülebilmesi dahil olmak üzere kendi yetkisine göre karar verir. Ancak mahkeme, toplu esasta veya temsilci bazında tahkim konusunda yasak uygulama açısından münhasır yetkiye sahiptir. 

Tahkim Ücretleri ve Ödemeler

  1. 75.000 ABD Doları veya Daha Azı içeren uyuşmazlıklar. Hemen dosya ücretlerini karşılar ve AAA'nın tahkim ücretleri ile giderleri öderiz. Yargıç atanmadan önce yapılan son yazılı uzlaşma teklifimizi reddederseniz, anlaşmazlığınız bir yargıç kararına kadar gider ("hüküm" olarak adlandırılır) ve yargıç size bu son yazılı tekliften daha fazlasını verirse, şunları yaparız:(1) ödülden büyük olanı veya 1.000 ABD Dolarını ödeme;(2) varsa makul avukatlık ücretlerinizi ödeme;ve (3) tahkimde talebinizi araştırmak, hazırlamak ve takip etmek için avukatınızın makul olarak tahakkuk ettirdiği tüm masrafları (uzman tanık ücretleri ve masraflar dahil) tazmin etme.

  2. 75.000 ABD Dolarından Fazlasını içeren uyuşmazlıklar. AAA kuralları, dosyalama ücretlerinin ve AAA'nın ve yargıcın ücret ve giderlerinin ödenmesini yönetecektir.

Bir yıl içinde dosyalanmalıdır. Tüm iddia veya uyuşmazlıklar için (fikri mülkiyet uyuşmazlıkları hariç; bkz. Bölüm 14.1), davanın açılabileceği tarihten itibaren bir yıl içinde sizin ve bizim tarafımızdan asliye mahkemesinde dava açılmalı veya tahkim başlatılmalıdır. Aksi takdirde, kalıcı olarak engellenir. 

Gelecekteki Tahkim Değişikliklerini Reddetme. Bölüm 14'te yaptığımız herhangi bir değişikliği (adres değişiklikleri hariç), değişikliği takip eden 30 gün içinde bize ABD Posta İdaresi yoluyla bölüm 14.1'deki adrese bildirim göndererek reddedebilirsiniz. Bunu yaparsanız, reddettiğiniz değişiklikten önceki bölüm 14'ün en son sürümü geçerli olacaktır. 

Bölünebilirlik. 15. bölümün herhangi bir kısmı (İhtilaflar. Bağlayıcı Tahkim ve Grup Davasından Feragat) yasadışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, kalan kısım (herhangi bir mahkeme işlemi başlamadan önce verilmiş bir tahkim kararıyla) yürürlükte kalacaktır. Ancak kısmi kanunsuzluk veya uygulanamazlık kararı tüm sınıf veya temsili tahkime izin veriyorsa 15. kısım tamamen uygulanamaz olacaktır. 

AAA Kuralları ile çakışma. Bu Sözleşme, AAA'nın Ticari Tahkim Kuralları veya Tüketici Tahkim Kuralları ile çakıştığı ölçüde geçerlidir. 

Bize ulaşın

Daha fazla yardım almak için,Microsoft Teams topluluğuna soru sorun veya destek ile iletişime geçin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×