Veri Modellerindeki veri türleri

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Veri Modelinde, her sütunda sütunun içerebileceği verinin türünü belirten tamsayılar, ondalık sayılar, metin, para birimi verisi, tarihler ve saatler gibi ilişkilendirilmiş bir veri türü vardır. Bu veri türü, sütunda hangi türde işlemler yapılabileceğini ve değerleri sütuna depolamak için ne kadar bellek gerektiğini de belirler.

Power Pivot eklentisi kullanıyorsanız, bir sütunun veri türünü değiştirebilirsiniz. Bir tarih sütunu dize olarak içeri aktarılır, ancak başka bir şey olmasını gerekiyorsa bunun gerekebilir. Daha fazla bilgi için Power Pivotiçinde bir sütunun veri türünü ayarlama konusuna bakın.

Bu makalede

Veri türlerinin özeti

Tablo Veri Türü

DAX formüllerinde örtük ve açık veri türü dönüşümü

Örtük Veri Dönüşümleri Tablosu

Toplama (+)

Çıkarma (-)

Çarpma (*)

Bölme (/)

Karşılaştırma işleçleri

Boşlukların, boş dizelerin ve sıfır değerlerinin İşlenmesi

Veri türlerinin özeti

Aşağıdaki tabloda Veri Modelinde desteklenen veri türleri listelenmiştir. Bir Formülde veri aldığınızda veya bir değer kullandığınızda, özgün veri kaynağı farklı bir veri türü içerse bile, veriler bu veri türlerinden birine dönüştürülür. Formüllerden kaynaklanan veriler de bu veri türlerini kullanır.

Excel'deki veri türü

DAX'taki veri türü

Açıklama

Tam Sayı

64 bitlik (8 bayt) bir tamsayı değeri 1, 2

Ondalık basamağı olmayan sayılar. Tamsayılar pozitif veya negatif sayılar olabilir, ancak -9.223.372.036.854.775.808 (-2^63) ile 9.223.372.036.854.775.807 (2^63-1) birer tamsayı olmak zorundadırlar.

Ondalık Sayı

64-bit (8 bayt) bir gerçek sayı 1, 2

Gerçek sayılar ondalık basamakları olabilen sayılardır. Gerçek sayılar geniş bir yelpazedeki değerleri kapsar:

-1,79E +308 ile -2,23E -308 arasındaki negatif değerler

Sıfır

2,23E -308 ile 1,79E + 308 arasındaki pozitif değerler

Ancak, anlamlı basamak sayısı 17 ondalık basamakla sınırlıdır.

DOĞRU/YANLIŞ

Boolean

Ya Doğru ya da Yanlış.

Metin

Dize

Bir Unicode karakter verisi dizesi. Metin biçiminde temsil edilen dizeler, sayılar ve tarihler olabilir.

Dize uzunluğu sınırı 268.435.456 Unicode karakteri (256 mega karakter) veya 536.870.912 bayttır.

Tarih

Tarih/saat

Kabul edilen bir tarih-saat gösterimindeki tarihler ve saatler.

Geçerli tarihler 1 Ocak 1900 sonrası tüm tarihlerdir.

Para Birimi

Para Birimi

Para birimi veri türü -922.337.203.685.477,5808 ile 922.337.203.685.477,5807 arasında dört sabit ondalık basamaklı değerlere olanak tanır.

Yok

Boş

Boş, SQL'deki null'ları eden ve onların yerine geçen bir DAX veri türüdür. BLANK işlevini kullanarak boş değer oluşturabilir ve ISBLANK mantıksal işlevini kullanarak boşlukları sınayabilirsiniz.

1 DAX formülleri tabloda listelenenlerden küçük veri türlerini desteklemez.

2 Çok büyük sayısal değerler içeren verileri almayı denerseniz, alma işlemi aşağıdaki hatayı vererek başarısız olabilir:

Bellek içi veritabanı hatası: '<Tablo adı>' tablosunun '<sütun adı>' sütunu desteklenmeyen '1.7976931348623157e+308' değerini içeriyor. İşlem iptal edildi.

Bu hata Power Pivot'un null için bu değeri kullanmasından kaynaklanır. Aşağıdaki listedeki değerler null değeriyle ile eşanlamlıdır:

Değer

9223372036854775807

-9223372036854775808

1,7976931348623158e+308

2,2250738585072014e-308

Değeri verilerinizden kaldırın ve yeniden almayı deneyin.

Tablo Veri Türü

DAX toplamalar ve saat gösterimi hesaplamaları gibi birçok fonksiyona bir tablo veri türünü kullanır. Bazı işlevler Tablo başvurusu gerektirir; diğer işlevler diğer işlevler için giriş olarak kullanılabilecek bir tablo döndürür. Tablo girdi olarak gerektiren bazı işlevler içinde bir tabloya hesaplayan ifade belirtebilirsiniz; Bazı işlevler için bir temel tablo başvurusu gereklidir. Belirli işlevlerin gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: DAX işlev başvurusu.

DAX formüllerinde örtük ve açık veri türü dönüşümü

Her DAX işlevi, girdi ve çıktı olarak kullanılan veri türleri açısından belirli gereksinimlere sahiptir. Örneğin, bazı işlevler bazı bağımsız değişkenler için tamsayı, diğerleri için de tarih gerektirirken, diğer bazı işlevler de metin veya tablo gerektirir.

Bağımsız değişken olarak belirtilen sütundaki veriler işlevin gerektirdiği veri türü ile uyumsuzsa, birçok durumda DAX hata döndürür. Ancak, mümkün olan her durumda DAX, verileri örtük olarak gereken veri türüne dönüştürmeyi dener. Örneğin:

  • Bir tarihi dize olarak yazabilirsiniz, DAX dizeyi ayrıştırır ve onu Windows tarih ve saat biçimlerinden birine dökmeyi dener.

  • TRUE örtük olarak 1 sayısına dönüştürülüp 1+1 işlemi uygulandığından, TRUE + 1 eklediğinizde 2 sonucunu alabilirsiniz.

  • Değerleri iki sütuna eklediğinizde bir değeri metin olarak ("12") diğerini de sayı olarak (12) göstermişseniz, DAX dizeyi örtük olarak sayıya dönüştürür ve ardından sayısal sonuç için toplama işlemi yapar. Şu ifade 44 döndürür: = "22" + 22

  • İki sayıyı birleştirmeyi denediğinizde, Excel bunları dize olarak gösterip sonra birleştirir. Şu ifade "1234" döndürür: = 12 & 34

Aşağıdaki tabloda, formüllerde gerçekleştirilen örtük veri türü dönüşümleri özetlenmektedir. Excel, belirtilen işlem için gerektiğinde, mümkün olan her yerde örtük dönüşümler gerçekleştirir.

Örtük Veri Dönüşümleri Tablosu

Yapılan dönüştürme işleminin türü, istenen işlemi gerçekleştirmeden önce gerek duyduğu değerleri döken işleç tarafından belirlenir. Bu tablolarda işleçler listelenmekte ve kesişen satırdaki veri türü ile eşlenmiş olan sütundaki her veri türü üzerinde gerçekleştirilen dönüştürme işlemi gösterilmektedir.

Not: Metin veri türleri bu tablolara eklenmemiştir. Bir sayı metin biçiminde gösterildiğinde, bazı durumlarda Power Pivot sayının türünü belirlemeyi ve onu sayı olarak göstermeyi dener.

Toplama (+)

İşleç (+)

INTEGER

PARA BİRİMİ

REAL

Tarih/saat

TAMSAYI

INTEGER

PARA BİRİMİ

REAL

Tarih/saat

CURRENCY

CURRENCY

PARA BİRİMİ

REAL

Tarih/saat

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

Tarih/saat

Tarih/saat

Tarih/saat

Tarih/saat

Tarih/saat

Tarih/saat

Örneğin, bir toplama işleminde para birimi verisiyle birlikte bir gerçek sayı kullanılırsa, her iki değer de GERÇEK'e dönüştürülür ve sonuç GERÇEK olarak verilir.

Çıkarma (-)

Aşağıdaki tabloda, satır üstbilgisi eksilen (sol taraf) ve sütun üstbilgisi çıkandır (sağ taraf).

İşleç (-)

INTEGER

PARA BİRİMİ

REAL

Tarih/saat

INTEGER

INTEGER

PARA BİRİMİ

GERÇEK

GERÇEK

PARA BİRİMİ

CURRENCY

PARA BİRİMİ

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

Tarih/saat

Tarih/saat

Tarih/saat

Tarih/saat

Tarih/saat

Örneğin, bir çıkarma işleminde herhangi bir veri türüyle birlikte bir tarih kullanılırsa, her iki değer de tarihlere dönüştürülür ve dönüş değeri de bir tarih olur.

Not: Veri modelleri - (negatif) birli işlecini de destekler, ancak bu işleç işlenenin veri türünü değiştirmez.

Çarpma (*)

İşleç (*)

INTEGER

PARA BİRİMİ

REAL

Tarih/saat

INTEGER

INTEGER

PARA BİRİMİ

REAL

TAMSAYI

CURRENCY

PARA BİRİMİ

REAL

PARA BİRİMİ

PARA BİRİMİ

GERÇEK

GERÇEK

PARA BİRİMİ

GERÇEK

GERÇEK

Örneğin, bir çarpma işleminde bir tamsayı gerçek sayıyla birleştirilirse, iki sayı da gerçek sayıya dönüştürülür ve dönüş değeri de GERÇEK olur.

Bölme (/)

Aşağıdaki tabloda, satır üstbilgisi pay (sol taraf) ve sütun üstbilgisi paydadır (sağ taraf).

İşleç (/)

INTEGER

PARA BİRİMİ

REAL

Tarih/saat

TAMSAYI

REAL

PARA BİRİMİ

GERÇEK

GERÇEK

PARA BİRİMİ

PARA BİRİMİ

REAL

PARA BİRİMİ

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

Tarih/saat

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

Örneğin, bir bölme işleminde bir tamsayı para birimi değeriyle birleştirilirse, iki değer de gerçek sayıya dönüştürülür ve sonuç da bir gerçek sayı olur.

Karşılaştırma işleçleri

Karşılaştırma ifadelerinde Boole değerleri dize değerlerinden büyük ve dize değerleri sayı ve tarih/saat değerlerinden büyük kabul edilir; sayıların ve tarih/saat değerlerinin aynı dereceye sahip olduğu kabul edilir. Boole veya dize değerleri için herhangi bir içsel dönüştürme gerçekleştirilmez; BLANK veya boş değeri karşılaştırılan diğer değerin veri türüne bağlı olarak 0/""/false değerine dönüştürülür.

Aşağıdaki DAX ifadeleri bu davranışı göstermektedir:

= Eğer ((yanlış) > "true", "İfadesi true", "İfade yanlış"), "İfadesi true" döndürür

= IF("12">12,"Expression is true", "Expression is false"), "İfadesi true" döndürür.

= IF("12"=12,"Expression is true", "Expression is false"), "İfade yanlış ise" verir

Sayısal veya tarih/saat türleri için aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi içsel olarak dönüştürmeler gerçekleştirilir:

Karşılaştırma İşleci

INTEGER

PARA BİRİMİ

REAL

Tarih/saat

INTEGER

INTEGER

PARA BİRİMİ

GERÇEK

GERÇEK

PARA BİRİMİ

CURRENCY

PARA BİRİMİ

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

Tarih/saat

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

Tarih/saat

Sayfanın Başı

Boşlukların, boş dizelerin ve sıfır değerlerinin İşlenmesi

DAX'ta null ve boş değerlerin, boş hücrelerin veya eksik değerlerin tümü hep aynı yeni değer türüyle, yani BLANK ile gösterilir. BLANK işlevini kullanarak da boş değerler oluşturabilir veya ISBLANK işlevini kullanarak boşlukları sınayabilirsiniz.

Toplama veya birleştirme gibi işlemlerde boş değerlerin nasıl işlendiği kullanılan işleve bağlıdır. Aşağıdaki tabloda, DAX ile Microsoft Excel formüllerinin boşlukları kullanma biçimlerindeki farklar özetlenmektedir.

İfade

DAX

Excel

BLANK + BLANK

BLANK

0 (sıfır)

BLANK +5

5

5

BLANK * 5

BLANK

0 (sıfır)

5/BLANK

Sonsuz

Hata

0/BLANK

NaN

Hata

BLANK/BLANK

BLANK

Hata

FALSE VEYA BLANK

YANLIŞ

YANLIŞ

FALSE VE BLANK

YANLIŞ

YANLIŞ

TRUE VEYA BLANK

DOĞRU

DOĞRU

TRUE VE BLANK

FALSE

DOĞRU

BLANK VEYA BLANK

BLANK

Hata

BLANK VE BLANK

BLANK

Hata

Bir belirli bir işlevin veya işlecin boşlukları nasıl işlediğini ilgili ayrıntılar için DAX işlev başvurusubölümünde, her bir DAX işlevine yönelik tek tek konulara bakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×