Verileri renklerine göre sıralama ve bunlara filtre uygulama yönergeleri ve örnekleri

Renklerle verileri sıralama ve filtreleme, veri analizini kolaylaştırmanın iyi bir yoludur ve çalışma kitabınızı kullananlara bir bakışta önemli noktaları ve veri eğilimlerini görmede yardımcı olur.

Renk spektrumundan geçip çalışma sayfasında 6 renk gösteren bir ışık

Bu makalede

Verileri renge ve simge kümesine göre sıralama ve bunlara filtre uygulamaya genel bakış

Verileri çözümlerken renkleri etkin bir şekilde kullanma

Gereksinimlerinize en uygun renkleri seçme

Bazı örnekleri gözden geçirme

Verileri renge ve simge kümesine göre sıralama ve bunlara filtre uygulamaya genel bakış

Verileri sıralama ve bunlara filtre uygulama, verileri koşullu biçimlendirmeyle birlikte veri çözümlemesinin tamamlayıcı parçalarıdır ve aşağıdakilere benzer soruları yanıtlamanıza yardımcı olabilir:

 • Bu ay kim 50.000 TL'den daha yüksek hizmet satışı yaptı?

 • Yıldan yıla %10 üzerinde gelir artışı sağlayan ürünler hangileri?

 • Birinci sınıf öğrencileri arasında en yüksek ve en düşük performansı gösteren öğrenciler hangileri?

 • Son beş yıllık kar özetinde özel durumlar nerede?

 • Çalışanların toplam yaş dağılımı nedir?

Verilerde hızlı bir düzenleme yapmak ve istediklerinizi bulabilmek için verileri sıralarsınız. Bir veya birden çok veri sütununda yalnızca belirttiğiniz ölçütleri karşılayan satırları görüntülemek ve istemediğiniz satırları gizlemek için verilere filtre uygularsınız. Verileri görsel olarak incelemenize ve çözümlemenize, kritik konuları algılamanıza, desenleri ve eğilimleri saptamanıza yardımcı olması için verilere koşullu biçimlendirme uygularsınız. Veriler üzerinde yapılan sıralama, filtre uygulama ve koşullu biçimlendirme işlemlerinin hepsi birlikte, size ve elektronik tablonuzu kullanan diğer kişilere, verilerinize dayalı daha etkili kararlar alma konusunda yardımcı olabilir.

Hücreleri ister el ile ister koşullu olarak biçimlendirmiş olun, verileri hücre rengi ve yazı tipi rengi de içinde olmak üzere biçimlerine göre sıralayabilir ve bunlara biçimlerine göre filtre uygulayabilirsiniz.

Bu resimde Kategori, M/M Δ%, ve Kar Marjı sütunlarındaki renk veya simgeye dayalı filtreleme ve sıralama gösterilir.

Hücre arka plan renkleri ve simge kümeleri ile koşullu biçimlendirme

Ayrıca, koşullu biçimlendirme yoluyla oluşturduğunuz bir simge kümesini kullanarak da sıralayabilir ve filtre uygulayabilirsiniz. Verilere ek açıklama eklemek ve bunları bir eşik değeriyle birbirinden ayrılan üç ile beş arası kategoride sınıflandırmak için bir simge kümesi kullanın. Her simge bir değer aralığını temsil eder. Örneğin, aşağıdaki 3 Ok simge kümeleri tablosunda yukarı bakan yeşil ok daha yüksek değerleri, yana dönük sarı ok orta değerleri ve aşağı bakan kırmızı ok daha düşük değerleri temsil eder.

Simge kümeleri tablosu

Simge kümeleri tablosu

İki renkli bir ölçek, üç renkli bir ölçek, veri çubukları ve simge kümeleri kullanarak hücreleri biçimlendirebilir; belirli metin, sayı, tarih veya saat değerlerini, en yüksek veya en düşük aralıktaki değerleri, ortalamanın altında veya üstünde kalan, benzersiz veya yinelenen değerleri içeren hücreleri biçimlendirebilir; birçok kural oluşturabilir; ve kuralları daha kolay yönetebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Verileri çözümlerken renkleri etkin bir şekilde kullanma

Neredeyse herkes renkleri sever. Herhangi bir belgede renklerin etkin bir şekilde kullanılması belgenin çekiciliğini ve okunabilirliğini ciddi ölçüde artırır. Excel raporlarınızda renk ve simgelerin iyi kullanılması, kullanıcıların dikkatini kritik bilgilere çekmeye ve sonuçları görsel olarak kavramalarını sağlamaya yardımcı olarak karar alma sürecini geliştirir. Renklerin iyi bir şekilde kullanılması, daha başlangıçta pozitif bir duygu oluşturabilir. Öte yandan, renkler kötü kullanıldığında kullanıcıların dikkati dağılabilir ve çok fazla kullanıldığında da yorucu bile olabilir. Aşağıdaki bölümlerde renkleri iyi kullanmanıza yardımcı olmak ve kötü renk kullanımını önlemek için yönergeler sağlanmaktadır.

Belge temaları hakkında ek bilgi      Excel ile tutarlı temalar oluşturmak, özel stiller ve efektler eklemek kolaydır. Çekici renk düzenleri içeren önceden tanımlanmış belge temalarının kullanılmasıyla, renkleri etkin bir şekilde bir araya getirme konusundaki çalışmanın büyük bölümü sizin adınıza zaten yapılmış olur. Belge teması ekleyerek, profesyonel ve modern bir görünüm kazandırmak üzere belgenin tamamını hızla ve kolayca biçimlendirebilirsiniz. Belge teması, bir dizi tema rengi, bir dizi tema yazı tipi (başlık ve gövde metni yazı tipleri de içinde) ve bir dizi tema efekti (çizgi ve dolgu efektleri de içinde) içeren bir biçimlendirme seçimleri kümesidir.

Standart renkleri kullanma ve renk sayısını sınırlama

Renge göre sıralar ve filtre uygularken, tercih ettiğiniz renkleri seçebilir ve sonuçtan memnun kalabilirsiniz. Ancak, sorulması gereken kritik bir soru vardı: "Kullanıcılarınız da aynı renkleri tercih ediyor ve görüyorlar mı?" Bilgisayarınız, 24 bit renk modunda 16.777.216 renk görüntüleme yeteneğine sahiptir. Öte yandan, çoğu kullanıcı bu renklerin yalnızca çok az bir bölümünü ayırt edebilir. Üstelik, renk kalitesi de bilgisayarlar arasında farklılık gösterebilir. Oda aydınlatması, kağıt kalitesi, ekran ve yazıcı çözünürlüğü ve tarayıcı ayarlarının tümü farklı olabilir. Nüfusun %10'a varan bir kısmının bazı renkleri ayırt etme ve görme konusunda sorunları vardır. Bunlar, büyük olasılıkla denetiminiz dışında kalan önemli değişkenlerdir.

Bununla birlikte renk seçimi, renklerin sayısı ve çalışma sayfası veya hücre arka planı gibi değişkenleri denetleyebilirsiniz. Temel bir araştırmaya dayalı iyi seçimler yaparak renklerin verileriniz hakkında doğru mesajı ve yorumu iletmesine yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca, kullanıcıların iletmek istediklerinizi anladıklarından emin olmak için renkleri simgeler ve göstergelerle tamamlayabilirsiniz.

Renk karşıtlığını ve arka planı dikkate alma

Genelde, parlak sarı, orta yeşil veya koyu kırmızı gibi yüksek renk doygunluğuna sahip renkleri kullanın. Arka plan ile ön plan arasındaki karşıtlığın yüksek olmasına dikkat edin. Örneğin, hücre renkleriyle beyaz veya gri çalışma sayfası arka planını ya da yazı tipi rengiyle beyaz veya gri hücre rengini kullanın. Arka planda renk veya resim kullanmanız gerekiyorsa, hücre veya yazı tipi renginin arada kaybolmaması için rengi veya resmi olabildiğince açık tonlu yapın. Yalnızca yazı tipi rengiyle çalışıyorsanız, yazı tipinin boyutunu büyütebilir veya kalın yazı tipi ayarını kullanabilirsiniz. Yazı tipi ne kadar büyük olursa, kullanıcının rengi görmesi veya ayırt etmesi o kadar kolaylaşır. Şerit rengi hücre veya yazı tipi rengiyle karışabileceğinden, gerekirse satır veya sütunların üzerinde şeritlerini ayarlayın veya kaldırın. Dikkat edilmesi gereken tüm bu noktalar, tüm kullanıcıların rengi doğru anlaması ve yorumlamasına yardımcı olma açısından çok yararlıdır.

Renk görünürlüğünü azaltabilecek ve kafa karıştırıcı olabilecek renk bileşimlerini kullanmaktan kaçının. Yanlışlıkla göz yanıltması sanatı veya optik yanılsama yaratmak istemezsiniz. Kırmızı veya yeşil gibi sorunlu renklerin yan yana gelmesine önleyemiyorsanız, bunları birbirinden ayırmak için hücre kenarlığı kullanabilirsiniz. Karşıtlığı artırmak için tamamlayıcı ve karşıt renkler kullanın ve birbirine benzeyen renkler kullanmaktan kaçının. Bunun için temel renk çarkını bilmek ve benzer, karşıt ve tamamlayıcı renklerin nasıl saptanacağını anlamak yeterlidir.

Temel renk çarkı

1. Benzer renkler, renk çarkında yan yana bulunan renklerdir (örneğin mor ve turuncu, kırmızıya benzer renklerdir).

2. Karşıt renkler, bir renkten üç renk uzak olan renklerdir (örneğin mavi ve yeşil, kırmızıya karşıt renklerdir).

3. Tamamlayıcı renkler, renk çarkında karşılıklı duran renklerdir (örneğin mavimsi yeşil, kırmızının tamamlayıcı rengidir).

Zamanınız varsa renklerinizi sınayın, bunları birkaç iş arkadaşınıza danışın, farklı ışık koşullarında denemeler yapın ve farklı bilgisayar ekranı ve yazıcı ayarlarında deneyin.

İpucu: Belgeyi renkli yazdırıyorsanız, okunabilirlik açısından hücre rengini ve hücre yazı tipini bir kez daha denetleyin. Hücre rengi çok koyuysa, okunabilirliği geliştirmek için beyaz yazı tipi kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Gereksinimlerinize en uygun renkleri seçme

Hızlı bir özete mi gerek duyuyorsunuz? Beyaz veya gri arka plan üzerinde kırmızı, sarı, yeşil veya mavi kullanın.

Seçtiğiniz renkler için, hedef kitlenize ve amacınıza uygun anlamlar belirleyin. Gerekirse, her rengin anlamını açıkça belirtmek için bir gösterge sağlayın. Çoğu kişi, aynı çalışma sayfasında yedi ile on arasında rengi kolayca ayırt edebilir. En çok 50 rengi ayırt etmek mümkündür, ancak bunun için özel eğitim gerekir ve bu da bu makalenin kapsamını aşar.

İlk 10 renk

Verileri renge göre sıraladığınızda veya bunlara renge göre filtre uyguladığınızda, seçeceğiniz renge karar verirken aşağıdaki tablodan yararlanın. Bu renkler en çarpıcı karşıtlığı sağlar ve bunlar genelde çoğu kişinin en kolay ayırt edebildiği renklerdir.

Renk seçenekleri tablosu

Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubundaki Dolgu Rengi veya Yazı Tipi Rengi düğmesini kullanarak bu renkleri hücrelere ve yazı tiplerine kolayca uygulayabilirsiniz.

Standart renkler

Doğal olarak bir anlam taşıyan renkleri kullanma

Mali verileri okurken sayıların kırmızı (negatif) veya siyah (pozitif) olduğunu görürüz. Kırmızı renk belirli bir anlam taşır çünkü bu kabul edilmiş bir uygulamadır. Negatif sayıları vurgulamak istediğinizde, birinci seçenek kırmızıdır. Elinizdeki verilerin türüne bağlı olarak, hedef kitlenize belirli bir anlam ileten veya belki de anlamlarıyla ilgili kabul edilmiş bir standarda sahip olan belirli renkleri kullanabilirsiniz. Örneğin:

 • Verilerimiz sıcaklık ölçümleriyle ilgiliyse, daha yüksek sıcaklıkları belirtmek için sıcak renkleri (kırmızı, sarı ve turuncu), daha düşük sıcaklıkları belirtmek için de soğuk renkleri (yeşil, mavi ve mor) kullanabiliriz.

 • Verilerimiz topografik verilerle ilgiliyse, deniz için mavi, bitki örtüsü için yeşil, çöl ve dağlar için kahverengi, buz ve kar için de beyaz kullanabiliriz.

 • Verilerimiz trafik ve güvenlikle ilgiliyse, durdurma veya engelleme koşulları için kırmızı, donanım tehlikesi için turuncu, uyarı için sarı, güvenlik için yeşil ve genel bilgiler için mavi kullanabiliriz.

 • Verileriniz elektrik rezistanslarıyla ilgiliyse siyah, kahverengi, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, gri ve beyazdan oluşan standart renk kodunu kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Bazı örnekleri gözden geçirme

Ürün açıklamaları, fiyat ve envanter düzeyleriyle ilgili bir dizi rapor hazırladığınızı varsayalım. Aşağıdaki bölümde bu verilerle ilgili olarak sorduğunuz tipik sorular ve renklerle simge kümelerini kullanarak bunların her birine nasıl yanıt verebileceğiniz gösterilir.

Örnek Veriler

Örneklerde, aşağıdaki örnek veriler kullanılmıştır.

Örneklerde kullanılan örnek veriler

Verileri boş bir çalışma kitabına kopyalamak için aşağıdakileri yapın:

Örnek verileri .xlsx dosyası olarak kaydetme

 1. Microsoft Not Defteri'ni başlatın.

 2. Örnek metni seçin ve sonra bunu kopyalayıp Not Defteri'ne yapıştırın.

 3. Dosyayı, Ürünler.csv gibi bir dosya adı ve uzantısıyla kaydedin.

 4. Not Defteri'nden çıkın.

 5. Excel'i başlatın.

 6. Not Defteri’nde kaydettiğiniz dosyayı açın.

 7. Dosyayı .xlsx dosyası olarak kaydedin.

Örnek veriler

Category,Product Name,Cost,Price,Markup,Reorder At,Amount,Quantity Per Unit,Reorder?
Dried Fruit/Nuts,Almonds,$7.50,$10.00,"=(D2-C2)/C2",5,7,5 kg pkg.,"=IF(G2<=F2,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Apricot,$1.00,$1.20,"=(D3-C3)/C3",10,82,14.5 OZ,"=IF(G3<=F3,""Yes"",""No"")"
Beverages,Beer,$10.50,$14.00,"=(D4-C4)/C4",15,11,24 - 12 oz bottles,"=IF(G4<=F4,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Boysenberry,$18.75,$25.00,"=(D5-C5)/C5",25,28,12 - 8 oz jars,"=IF(G5<=F5,""Yes"",""No"")"
Condiments,Cajun,$16.50,$22.00,"=(D6-C6)/C6",10,10,48 - 6 oz jars,"=IF(G6<=F6,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Cake Mix,$10.50,$15.99,"=(D7-C7)/C7",10,23,4 boxes,"=IF(G7<=F7,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Cherry Pie Filling,$1.00,$2.00,"=(D8-C8)/C8",10,37,15.25 OZ,"=IF(G8<=F8,""Yes"",""No"")"
Soups,Chicken Soup,$1.00,$1.95,"=(D9-C9)/C9",100,123,,"=IF(G9<=F9,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Chocolate Mix,$6.90,$9.20,"=(D10-C10)/C10",5,18,10 boxes x 12 pieces,"=IF(G10<=F10,""Yes"",""No"")"
Soups,Clam Chowder,$7.24,$9.65,"=(D11-C11)/C11",10,15,12 - 12 oz cans,"=IF(G11<=F11,""Yes"",""No"")"
Beverages,Coffee,$34.50,$46.00,"=(D12-C12)/C12",25,56,16 - 500 g tins,"=IF(G12<=F12,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Crab Meat,$13.80,$18.40,"=(D13-C13)/C13",30,23,24 - 4 oz tins,"=IF(G13<=F13,""Yes"",""No"")"
Sauces,Curry Sauce,$30.00,$40.00,"=(D14-C14)/C14",10,15,12 - 12 oz jars,"=IF(G14<=F14,""Yes"",""No"")"
Pasta,Gnocchi,$28.50,$38.00,"=(D15-C15)/C15",30,38,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G15<=F15,""Yes"",""No"")"
Cereal,Granola,$2.00,$4.00,"=(D16-C16)/C16",20,49,,"=IF(G16<=F16,""Yes"",""No"")"
Beverages,Green Tea,$2.00,$2.99,"=(D17-C17)/C17",100,145,20 bags per box,"=IF(G17<=F17,""Yes"",""No"")"
Cereal,Hot Cereal,$3.00,$5.00,"=(D18-C18)/C18",50,68,,"=IF(G18<=F18,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Marmalade,$60.75,$81.00,"=(D19-C19)/C19",10,13,30 gift boxes,"=IF(G19<=F19,""Yes"",""No"")"
Dairy,Mozzarella,$26.10,$34.80,"=(D20-C20)/C20",10,82,24 - 200 g pkgs.,"=IF(G20<=F20,""Yes"",""No"")"
Condiments,Mustard,$9.75,$13.00,"=(D21-C21)/C21",15,23,12 boxes,"=IF(G21<=F21,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Pears,$1.00,$1.30,"=(D22-C22)/C22",10,25,15.25 OZ,"=IF(G22<=F22,""Yes"",""No"")"
Pasta, Ravioli,$14.63,$19.50,"=(D23-C23)/C23",20,27,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G23<=F23,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Smoked Salmon,$2.00,$4.00,"=(D24-C24)/C24",30,35,5 oz,"=IF(G24<=F24,""Yes"",""No"")"
Sauces,Tomato Sauce,$12.75,$17.00,"=(D25-C25)/C25",20,19,24 - 8 oz jars,"=IF(G25<=F25,""Yes"",""No"")"
Dried Fruit/Nuts,Walnuts,$17.44,$23.25,"=(D26-C26)/C26",10,34,40 - 100 g pkgs.,"=IF(G26<=F26,""Yes"",""No"")"

Farklı ürün paketleme türleri nelerdir?

Sorun

Ürünleriniz için farklı ambalaj türlerini bulmak istiyorsunuz ancak bir Ambalaj sütunu yok. Birimdeki Miktar sütununu kullanarak her hücreye el ile renk ekleyebilir ve sonra bunları renge göre sıralayabilirsiniz. Ayrıca, bir gösterge ekleyerek kullanıcıya her rengin anlamını açıklayabilirsiniz.

Sonuçlar

Farklı ürün paketleme türleri sorununa örnek çözümler

Çözüm

 1. Yukarıdaki tabloda her hücreyi renk düzenine göre el ile renklendirmek için, hücrelerin her birine tıklayın ve Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubundaki Dolgu Rengi düğmesini kullanarak her rengi uygulayın.

  İpucu: Seçilen rengi hızla başka bir hücreye uygulamak için Giriş sekmesinin Pano grubunda yer alan Biçim Boyacısı düğmesini kullanın.

 2. Birimdeki Miktar sütununda bir hücreye tıklayın, Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'ye ve ardından da Özel Sıralama'ya tıklayın.

 3. Sırala iletişim kutusundaki Sütun'un altında Birimdeki Miktar'ı, Sıralama Ölçütü'nün altında Hücre Rengi'ni seçin ve sonra Düzeyi Kopyala'ye iki kez tıklayın.

 4. Düzen'in altında, ilk satırda kırmızı rengi, ikinci satırda mavi rengi ve üçüncü satırda da sarı rengi seçin.

  Hücre bu renklerden hiçbirini içermiyorsa (beyaz renkli hücreler gibi), bu hücrelerin satırları yerlerinde kalır.

  Not: Listelenen renkler, sütunda kullanılabilen renklerdir. Varsayılan bir renk sıralama düzeni yoktur ve özel liste kullanarak özel bir sıralama düzeni oluşturamazsınız.

 5. Aşağıdaki tabloyu kılavuz olarak kullanıp raporun kenarındaki hücrelere bir gösterge ekleyin.

Gösterge:

Kırmızı

Paketler ve kutular

Mavi

Teneke Kutular ve Konserveler

Yeşil

Kavanozlar ve Şişeler

Beyaz

(Emin değil)

Hangi ürünlerin kar marjı %67'nin üstünde veya %34'ün altındadır?

Sorun

En yüksek ve en düşük kar marjı değerlerini hemen raporun en üstünde görmek istiyorsunuz.

Sonuçlar

Ürün kar marjı sorununa örnek çözümler

Çözüm

 1. E2:E26 hücrelerini seçin ve Giriş sekmesinin Stil grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku tıklatın, Simge Kümesi'ni tıklatın ve ardından Üç Ok (Renkli) simge kümesini seçin.

 2. Kar Marjı sütunundaki bir hücreyi sağ tıklatın, Sırala'nın üzerine gelin ve Özel Sıralama'yı tıklatın.

 3. Sırala iletişim kutusunda, Sütun'un altında Kar Marjı'nı seçin, Sıralama Ölçütü'nün altında Hücre Simgesi'ni seçin ve ardından Düzeyi Kopyala'yı tıklatın.

 4. Düzen'in altında, birinci satırda yukarı bakan yeşil oku seçin ve ikinci satırda aşağı bakan kırmızı oku seçin.

Hangi ürünler için hemen yeniden sipariş verilmesi gerekiyor?

Sorun

Hemen yeniden sipariş verilmesi gereken ürünlerin raporunu hazırlamak ve raporu elemanlarınıza göndermek istiyorsunuz.

Sonuçlar

Yeniden sipariş verilmesi gereken ürünler sorununa örnek çözümler

Çözüm

 1. I2:I26 hücrelerini seçin ve Giriş sekmesinin Stil grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oka tıklayın, Hücre Kurallarını Vurgula'nın üzerine gelin ve ardından Eşit'e tıklayın.

 2. İlk kutuya Evet girin ve ardından ikinci kutuda Koyu Kırmızı Metinle Açık Kırmızı Dolgu'yu seçin.

 3. Sütunda biçimlendirilmiş hücrelerden birini sağ tıklatın, Filtre'nin üzerine gelin ve Seçili Hücrenin Rengine Göre Filtre Uygula'yı seçin.

  İpucu: Sütuna nasıl filtre uygulandığını görmek için, fareyi sütun başlığındaki Filtre düğmesinin üzerinde bekletin.

Fiyatları ve maliyetleri en düşük ve en yüksek olan ürünler hangileridir?

Sorun

En yüksek ve en düşük fiyatlarla maliyetleri raporun en üstünde gruplandırılmış olarak görmek istiyorsunuz.

Sonuçlar

Ürün fiyatları ve maliyetleri sorununa örnek çözümler

Çözüm

 1. C2:C26 ve D2:D26 hücreleri için aşağıdakileri yapın:

  • Giriş sekmesinin Stil grubunda, Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku tıklatın, Üst/Alt Kuralları'nın üzerine gelin ve İlk 10 Öğe'yi tıklatın.

  • İlk kutuya 1 girin ve ardından ikinci kutuda Koyu Sarı Metinle Sarı Dolgu'yu seçin.

  • Giriş sekmesinin Stil grubunda, Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku tıklatın, Üst/Alt Kuralları'nın üzerine gelin ve Son 10 Öğe'yi tıklatın.

  • İlk kutuya 1 girin ve ardından ikinci kutuda Koyu Yeşil Metinle Yeşil Dolgu'yu seçin.

 2. Maliyet ve Fiyat sütunları için aşağıdakileri yapın:

  • En düşük değere sağ tıklayın, Sırala'nın üzerine gelin ve Seçili Hücrenin Rengine Göre Sırala'yı seçin.

  • En yüksek değere sağ tıklayın, Sırala'nın üzerine gelin ve Seçili Hücrenin Rengine Göre Sırala'yı seçin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×