Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bu makalede, Microsoft Excel'de VSEÇORT işlevinin formül söz dizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Açıklama

Listede veya veritabanında bulunan bir kayıt alanındaki (sütun), belirttiğiniz koşulları karşılayan değerlerin ortalamasını alır.

Söz Dizimi

VSEÇORT(veritabanı, alan, ölçüt)

VSEÇORT işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • Veritabanı     listeyi veya veritabanını oluşturan hücre aralığıdır. Bir veritabanı, içindeki ilişkili bilgi satırlarının kayıtlar ve veri sütunlarının alanlar olduğu bir bağlantılı veriler listesidir. Listenin ilk satırı her sütunun etiketini içerir.

 • Alan     işlev için hangi sütunun kullanıldığını belirtir. "Yaş" veya "Verim" örneğindeki gibi çift tırnak işareti arasına yerleştirilmiş bir metin olarak sütun etiketini girin veya sütunun listedeki konumunu gösteren bir sayı (tırnak işareti arasına almadan) girin: ilk sütun için 1, ikinci sütun için 2, vb.

 • Ölçüt     belirttiğiniz koşulları içeren bir hücre aralığıdır. Ölçüt bağımsız değişkenleri için herhangi bir aralığı en az bir sütun etiketi ve sütun koşulunu belirttiğiniz sütun etiketinin altında en az bir hücre içerdiği sürece kullanabilirsiniz.

Notlar

 • Ölçüt bağımsız değişkenleri için herhangi bir aralığı en az bir sütun etiketi ve sütun etiketinin altında sütun koşulunu belirtmek için en az bir hücre içerdiği sürece, kullanabilirsiniz.

  Örneğin, G1:G2 aralığı, G1'de Gelir sütun etiketini ve G2'de 10.000 miktarını içeriyorsa, aralığı MatchIncome olarak tanımlayabilir ve bu adı veritabanı işlevlerinde ölçüt bağımsız değişkeni olarak kullanabilirsiniz.

 • Ölçüt aralığı, çalışma sayfasının istenen yerine konabilse de, ölçüt aralığını listenin altına yerleştirmeyin. Listeye ayrıntılı bilgi eklerseniz, yeni bilgiler listenin altındaki ilk satıra eklenir. Listenin altındaki satır boş değilse, Excel yeni bilgileri ekleyemez.

 • Ölçüt aralığının listeyle çakışmadığından emin olun.

 • Bir veritabanında tüm bir sütunda bir işlem gerçekleştirmek için ölçüt aralığındaki sütun etiketlerinin altına boş bir satır girin.

Örnekler

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Ağaç

Yükseklik

Yaş

Verim

Kar

Yükseklik

=Elma

>10

<16

=Armut

Ağaç

Yükseklik

Yaş

Verim

Kar

Elma

18

20

14

105

Armut

12

12

10

96

Kiraz

13

14

9

105

Elma

14

15

10

75

Armut

9

8

8

76,8

Elma

8

9

6

45

Formül

Açıklama

Sonuç

=VSEÇORT(A4:E10;"Verim";A1:B2)

Yüksekliği 10'un üzerinde olan elma ağaçlarının ortalama verimi.

12

=VSEÇORT(A4:E10, 3, A4:E10)

Veritabanındaki ağaçların ortalama yaşı.

13

Ölçüt örnekleri

 • Hücreye eşittir işareti yazmak, formül girmek istediğinizi gösterir. Eşittir işareti içeren metni görüntülemek için, metni ve eşittir işaretini çift tırnak içine alın, örneğin:

  "=Oktay"

  Bir ifade girerken (formül, işleç ve metin birleşimi) ve Excel'in hesaplamada kullanmak yerine eşittir işaretini göstermesini istediğinizde de bunu yapmalısınız. Örneğin:

  =''= giriş ''

  Burada giriş bulmak istediğiniz metin veya değerdir. Örneğin:

Hücreye yazdığınız

Excel'in değerlendirip görüntülediği

="=Oktay"

=Oktay

="=3000"

=3000

Aşağıdaki bölümlerde karmaşık ölçüt örnekleri verilmektedir.

Tek sütunda birden çok ölçüt

Boole mantığı:     (Satış Temsilcisi = "Oktay" YADA Satış Temsilcisi = "Ersan")

Bir sütun için birden fazla ölçütü karşılayan satırları bulmak için, ölçütleri, ölçüt aralığının farklı satırlarına, doğrudan birbirinin altına yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (6:C10), ölçüt aralığı (B1:B3) Satış Temsilcisi sütunundaki "Oktay" veya "Ersan" değerini içeren satırları görüntüler (A8:C10).

 

A

B

C

1

Gireceğiniz kod

Satış Elemanı

Satışlar

2

=Oktay

3

=Ersan

4

5

6

Gireceğiniz kod

Satış Elemanı

Satışlar

7

İçecekler

Uludağ

5122 TL

8

Et ürünleri

Oktay

450 TL

9

ürün

Koç

6328 TL

10

Ürün

Oktay

6544 TL

Bütün ölçütlerin doğru olması gerektiği birden fazla sütunda birden fazla ölçüt

Boole mantığı:     (Tür = "Ürün" VE Satışlar > 1000)

Birden fazla sütunda birden fazla ölçütü karşılayan satırları bulmak için, bütün ölçütleri, ölçüt aralığının aynı satırına girin.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), ölçüt aralığı (A1:C2) Tür sütununda "Ürün" olan ve Satışlar sütunundaki değeri 1.000 TL üzerinde olan tüm satırları görüntüler (A9:C10).

 

A

B

C

1

Gireceğiniz kod

Satış Elemanı

Satışlar

2

=Ürün

>1.000.000

3

4

5

6

Gireceğiniz kod

Satış Elemanı

Satışlar

7

İçecekler

Uludağ

5122 TL

8

Et ürünleri

Oktay

450 TL

9

ürün

Koç

6328 TL

10

Ürün

Oktay

6544 TL

Herhangi bir ölçütün doğru olabileceği birden fazla sütunda birden fazla ölçüt

Boole mantığı:     (Tür = "Ürün" YADA Satış Temsilcisi = "Oktay")

Herhangi bir ölçütün doğru olabileceği birden fazla sütunda birden fazla ölçütü karşılayan satırları bulmak için, ölçütleri, ölçüt aralığının farklı satırlarına yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), ölçüt aralığı (A1:B3) Tür sütununda "Ürün" veya Satış Temsilcisi sütununda "Oktay" değerini içeren tüm satırları görüntüler (A8:C10).

 

A

B

C

1

Gireceğiniz kod

Satış Elemanı

Satışlar

2

=Ürün

3

=Oktay

4

5

6

Gireceğiniz kod

Satış Elemanı

Satışlar

7

İçecekler

Uludağ

5122 TL

8

Et ürünleri

Oktay

450 TL

9

ürün

Koç

6328 TL

10

Ürün

Oktay

6544 TL

Her biri birden fazla sütun için ölçüt içeren birden fazla ölçüt kümesi

Boole mantığı:     ( (Satış Temsilcisi = "Oktay" VE Satışlar >3000) YADA (Satış Temsilcisi = "Ersan" VE Satışlar > 1500) )

Her biri birden fazla sütun için ölçüt içeren birden fazla ölçüt kümesini karşılayan satırları bulmak için, her ölçüt kümesini ayrı satıra yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), veri aralığı (B1:C3) Satış Temsilcisi sütununda "Oktay", Satışlar sütununda da 3.000 TL üzerinde olan değerleri içeren veya Satış Temsilcisi sütununda "Ersan", Satışlar sütununda da 1.500 TL üzerinde olan değerleri içeren satırları görüntüler (A9:C10).

 

A

B

C

1

Gireceğiniz kod

Satış Elemanı

Satışlar

2

=Oktay

>3000

3

=Ersan

>1500

4

5

6

Gireceğiniz kod

Satış Elemanı

Satışlar

7

İçecekler

Uludağ

5122 TL

8

Et ürünleri

Oktay

450 TL

9

ürün

Koç

6328 TL

10

Ürün

Oktay

6544 TL

Her biri tek bir sütun için ölçüt içeren birden fazla ölçüt kümesi

Boole mantığı:     ( (Satışlar > 6000 VE Satışlar < 6500 ) YADA (Satışlar < 500) )

Her biri tek bir sütun için ölçüt içeren birden fazla ölçüt kümesini karşılayan satırları bulmak için, aynı sütun başlığına sahip birden fazla sütun ekleyin.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), ölçüt aralığı (C1:D3), Satışlar sütununda 6.000 ile 6.500 arasındaki değerleri ve 500'ün altındaki değerleri içeren satırları (A8:C10) görüntüler.

 

A

B

C

A

1

Gireceğiniz kod

Satış Elemanı

Satışlar

Satışlar

2

>6000

<6500

3

<500.000

4

5

6

Gireceğiniz kod

Satış Elemanı

Satışlar

7

İçecekler

Uludağ

5122 TL

8

Et ürünleri

Oktay

450 TL

9

ürün

Koç

6328 TL

10

Ürün

Oktay

6544 TL

Bazı karakterleri paylaşan, ancak tümüyle eşleşmeyen metin değerlerini bulma ölçütleri

Bazı karakterleri paylaşıp diğerlerini paylaşmayan metin değerlerini bulmak için aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

 • Eşittir işareti (=) olmadan bir veya birkaç karakteri, sütunda bu karakterlerle başlayan metin değerine sahip satırları bulmak için yazın. Örneğin, ölçüt olarak Sal yazarsanız, Excel "Salah", "Salim" ve "Salkım" sözcüklerini bulur.

 • Joker karakter kullanın.

  Aşağıdaki joker karakterler karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilir.

Kullanılacak karakter

Bulunacak öğe

? (soru işareti)

Herhangi bir tek karakter
Örneğin, ata?an, "atakan" ve "atacan" sözcüklerini bulur

* (yıldız işareti)

Herhangi bir karakter sayısı
Örneğin, *doğu "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" sözcüklerini bulur

~ (tilde simgesi), arkasından ?, * ya da ~

Bir soru işareti, yıldız işareti ya da tilde (~) simgesi
Örneğin, fy91~?, "fy91?" metnini bulur.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), ölçüt aralığı (A1:B3) Tür sütununda ilk karakterleri "Et" olan veya Satış Temsilcisi sütununda ikinci karakteri "u" olan satırları görüntüler (A7:C9).

 

A

B

C

1

Gireceğiniz kod

Satış Elemanı

Satışlar

2

Et

3

=?u*

4

5

6

Gireceğiniz kod

Satış Elemanı

Satışlar

7

İçecekler

Uludağ

5122 TL

8

Et ürünleri

Oktay

450 TL

9

ürün

Koç

6328 TL

10

Ürün

Oktay

6544 TL

Formülün sonucunda oluşturulan ölçütler

Ölçüt olarak, formül elde edilen bir hesaplanmış değeri kullanabilirsiniz. Buradaki önemli noktaları aklınızda tutun:

 • Formülün DOĞRU veya YANLIŞ değerlendirmesi yapması gerekir.

 • Formül kullandığınızdan, formülü normal olarak girdiğiniz gibi girin, ancak ifadeyi şu yolla yazmayın:

  =''= giriş ''

 • Sütun etiketini ölçüt etiketi olarak kullanmayın; ölçüt etiketini boş bırakın veya aralıkta sütun etiketi (aşağıdaki örnekte, Hesaplanan Ortalama ve Tam Eşleşme) olmayan bir etiket kullanın.

  Formülde, göreli bir hücre başvurusu ya da aralık adı yerine, bir sütun etiketi kullanırsanız, Excel, ölçütü içeren hücrede #AD? ya da #DEĞER! gibi bir hata değeri görüntüler. Bu hata aralığın filtresini etkilemeyeceğinden, bu hatayı göz ardı edebilirsiniz.

 • Ölçüt olarak kullandığınız formülün ilk satırdaki ilişkili hücreye başvurmak için göreli başvuru kullanması gerekir (aşağıdaki örneklerde C7 ve A7).

 • Formüldeki diğer tüm başvuruların mutlak başvurular olması gerekir.

Aşağıdaki alt bölümlerde bir formül sonucu oluşturulan belirli ölçüt örnekleri veriliyor.

Veri aralığındaki tüm değerlerin ortalamasından daha büyük değerler için filtre uygulama

Aşağıdaki veri aralığında (A6:D10), ölçüt aralığı (D1:D2) Satış sütununda tüm Satış değerlerinin ortalamasından büyük bir değer içeren satırları görüntüler (C7:C10). Formülde, "C7" veri aralığının ilk satırının (7) filtre uygulanan sütununu (C) gösterir.

 

A

B

C

A

1

Gireceğiniz kod

Satış Elemanı

Satışlar

Hesaplanan Ortalama

2

=C7>ORTALAMA($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Gireceğiniz kod

Satış Elemanı

Satışlar

7

İçecekler

Uludağ

5122 TL

8

Et ürünleri

Oktay

450 TL

9

ürün

Koç

6328 TL

10

Ürün

Oktay

6544 TL

Büyük-küçük harf duyarlı arama kullanarak metin filtresi uygulama

Aşağıdaki veri aralığında (A6:D10), ölçüt aralığı (D1:D2) büyük-küçük harfe duyarlı bir arama yapmak üzere ÖZDEŞ işlevini kullanarak Tür sütununda "Ürün" içeren satırları görüntüler (A10:C10). Formülde, "A7" veri aralığının ilk satırının (7) filtre uygulanan sütununu (A) gösterir.

 

A

B

C

A

1

Gireceğiniz kod

Satış Elemanı

Satışlar

Tam Eşleşme

2

=ÖZDEŞ(A7, "Ürün")

3

4

5

6

Gireceğiniz kod

Satış Elemanı

Satışlar

7

İçecekler

Uludağ

5122 TL

8

Et ürünleri

Oktay

450 TL

9

ürün

Koç

6328 TL

10

Ürün

Oktay

6544 TL

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×