Web üzerinde Outlook’ta Takvim ayarları

Takviminiz posta, kişi ve Web’de Outlook diğer özellikleriyle tümleşiktir. Takviminizin varsayılan görünümünü ve diğer ayarlarını değiştirmek için ayarları kullanın.

Yeni Web’de Outlook yönergeleri

Not: Yönergeler gördüklerinizle uyuşmuyorsa Web’de Outlook’un eski bir versiyonunu kullanıyor olabilirsiniz. Klasik Web üzerinde Outlook yönergelerini deneyin.

Takvim ayarlarına git

  1. Web’de Outlook takvim simgesini seçin.

  2. Sayfanın üst kısmında ayarlar bölmesini açmak için Ayarlar Ayarlar 'ı seçin. Ayarlar bölmesinde, haftanın saat dilimini, tarih biçimini, saat biçimini ve ilk gününü değiştirebilirsiniz.

  3. Farklı ayarları değiştirmek istiyorsanız, ihtiyacınız olan şeyleri hızlıca bulmak için arama çubuğunu kullanın veya tüm Outlook ayarlarını görüntüle'yi seçin.

Takviminizin görünümünü özelleştirmek için Kişiselleştirme ayarlarını kullanın.

Ayar

Açıklama

Haftanın ilk günü olarak gösterilecek gün

Burada seçtiğiniz gün, Hafta görünümünde haftanın ilk günü olarak görünecek.

Saati gösterme şekli

Takvimin saati gösterdiği artışları ayarlayın. 15 dakikalık veya 30 dakikalık artışları seçmek için seçenek düğmelerini kullanın.

İş günlerini şöyle göster

Takvimde İş Günleri görünümünü seçtiğinizde görüntülenecek günleri seçin.

Çalışma saatleri

Çalışma dışı saatler takviminizin geri kalanından daha koyu bir renkte görünür. Zamanlama Yardımcısı'nı kullanırken, her bir katılımcının çalışma saatleri önerilen toplantı saatlerinde göz önüne alınır.

Hafta numaralarını göster

Takvimi Ay görünümünde görüntülerken haftanın numarasını göstermek için bu seçeneği belirleyin.

Yılın ilk haftasını şu tarihte başlat

Ay görünümünde hafta numaralarını göster seçeneğiniz açıksa, numaralandırmaya nereden başlanacağını seçebilirsiniz: yılın ilk günü, ilk dört günlük hafta veya ilk tam hafta.

Doğum günü takvimini açma

Kişilerinizin Doğum günlerini gösteren bir takvim eklemek için bunu seçin.

Etkinliklerin ne zaman oluşturulacağı, toplantı davetleri, cevaplar ve bildirimlerin nasıl işleneceği ile ilgili varsayılanları denetlemek için Etkinlik ve davetler'i kullanın.

Ayar

Açıklama

Varsayılan anımsatıcı

Varsayılan anımsatıcının bir olaydan ne kadar önce görünmesini istediğinizi ayarlamak için bu ayarı kullanın.

Güncelleştirilmiş davetleri ve yanıtları sil

Gelen kutunuzdan, tarihi geçmiş toplantı isteklerini ve yanıtlarını otomatik olarak kaldırmak için bu onay kutusunu seçin. Takvim öğesi takviminde kalır.

İletilen toplantılar hakkındaki bildirimleri sil

Toplantı iletme bildirimlerini otomatik olarak Silinmiş Öğeler klasörüne koymak için bu onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak, sizin düzenlediğiniz bir toplantı, toplantı katılımcılarından biri tarafından yeni bir alıcıya iletildiğinde bu bildirimleri alırsınız. Bu seçeneğin belirlenmesi, toplantı isteği yanıtlarını işlemeyi etkilemez.

Randevuları ve toplantıları erken sonlandırma

Zamanladığınız etkinlikleri kısaltmak için bu iletişim kutusunu seçin.  Seçildiğinde, toplantıyı kısaltmak için zamanı özelleştirme seçenekleri vardır.

Hava Durumu'nu, hava durumu deneyiminizi özelleştirmek için kullanın. Hava durumu konumunu değiştirme olanağı henüz yeni web üzerinde Outlook'ta kullanılamaz.

Ayar

Açıklama

Hava durumunu göster

Hava durumu göster veya Hava durumu gizle seçeneğini belirleyin.

Sıcaklık Ölçeği 'ni seçin

Sıcaklık ölçeğini kullanmak için Fahrenhayt veya Santigrat'ı seçin.

Görüntülenecek konumu seçin

Takviminizde görüntülemek için bir konum seçin. En çok beş konum ekleyebilirsiniz.

Takviminize e-postdadan etkinlikler nasıl eklenir denetlemek için E-postadan etkinlikler ayarlarını kullanın.

Ayar

Açıklama

Etkinlikleri, e-postadan takvimime otomatik olarak ekle

E-postada tespit edilen etkinlikleri otomatik olarak takviminize eklemek için bu onay kutusunu seçin.

Etkinlikleri, özel olarak işaretle ki, sadece ben görebileyim.

Etkinlikleri otomatik şekilde özel olarak işaretlemek için bu onay kutusunu seçin.

Bu etkinlikleri e-postadan takvimime ekle

E-postadan takviminize eklenmesini istediğiniz her etkinlik türü için onay kutusunu seçin.

Paylaşılan takvimleri kullanarak, bir takvimi belirli kişilerle paylaşmak için bir takvim yayımlayın ve paylaşılan takvimleri yönetin.

Ayar

Açıklama

Takvim paylaşma

Paylaşmak istediğiniz takvimi seçin.

Takvim yayımlama

Yayımlamak istediğiniz takvimi seçin ve paylaşmak istediğiniz kadar ayrıntı seçin.

Klasik Web’de Outlook yönergeleri

Takvim ayarlarına git

  1. Web’de Outlook takvim simgesini seçin.

  2. Sayfanın üst kısmında , Ayarlar >takvimi'ni seçin.

Takviminizin görünümünü özelleştirmek için Kişiselleştirme'yi kullanın ve hava durumu ile yerel etkinlikleri gösterip göstermeyeceğini seçin.

Takviminizin nasıl göründüğünü denetlemek için Takvim görünümü ayarlarını kullanın.

Ayar

Açıklama

İş günlerini şöyle göster

Takvimde Çalışma Haftası görünümünü seçtiğinizde görüntülenecek günleri seçin.

Çalışma saatlerinizi ayarlayın

Çalışma dışı saatler takviminizin geri kalanından daha koyu bir renkte görünür. Zamanlama Yardımcısı'nı kullanırken, her bir katılımcının çalışma saatleri önerilen toplantı saatlerinde göz önüne alınır.

Aylık görünümde hafta numaralarını göster

Takvimi Ay görünümünde görüntülerken haftanın numarasını göstermek için bu seçeneği belirleyin.

Yılın ilk haftasını şu tarihte başlat

Ay görünümünde hafta numaralarını göster seçeneğiniz açıksa, numaralandırmaya nereden başlanacağını seçebilirsiniz: yılın ilk günü, ilk dört günlük hafta veya ilk tam hafta.

Haftanın ilk günü olarak gösterilecek gün

Burada seçtiğiniz gün, Hafta görünümünde haftanın ilk günü olarak görünür.

Varsayılan toplantı süresinin dakika cinsinden uzunluğu

Toplantılar için varsayılan süreyi 15 dakikalık artışlarla belirleyin veya özel bir uzunluk oluşturun.

Saati gösterme şekli

Takvimin saati gösterdiği artışları ayarlayın. 15 dakikalık veya 30 dakikalık artışları seçmek için seçenek düğmelerini kullanın.

Takvimi gösterme şekli

Takvimleriniz için Parlak veya Açık renkleri seçin.

Seçtiğiniz konumlara uyarlanan bilgi eklemek için Hava durumu ve Yerel etkinlikler ayarlarını kullanın.

Ayar

Açıklama

Hava Durumu

Hava durumu göster veya Hava durumu gizle seçeneğini belirleyin.

Kullanılacak sıcaklık ölçeği için Fahrenhayt veya Santigrat seçeneğini belirtin.

Takviminizde görüntülemek için bir konum seçin.

Başka bir konumun da hava durumunu öğrenmek istiyorsanız Başka bir konum ekle'yi seçin.

Yerel etkinlikler

Yerel etkinlikleri takviminizde göstermeyi veya gizlemeyi seçin.

Yerel etkinlikleri göster veya Yerel etkinlikleri gizle seçeneğini belirtin.

Geçerli konumu kullan'ı veya Şehir seçin'i belirtin ve konumu girin.

Etkinliklerin takviminize nasıl eklendiğini ve toplantı davetleri, cevaplar ve bildirimlerin nasıl işleneceğini denetlemek için Otomatik işleme ayarlarını kullanın.

Etkinliklerin e-postadan takviminize nasıl eklendiğini denetlemek için E-postadan etkinlikler ayarlarını kullanın.

Ayar

Açıklama

Etkinlikleri, e-postadan takvimime ekleme

E-postada algılanan olayların takviminize eklenmemesi için bu kutuyu seçin.

Etkinlikleri, e-postadan takvimime otomatik olarak ekle

E-postada tespit edilen etkinlikleri otomatik olarak takviminize eklemek için bu onay kutusunu seçin.

Bu etkinlikleri e-posta'dan takvimime ekle

E-postadan takviminize eklenmesini istediğiniz her etkinlik türü için onay kutusunu seçin

Etkinlikleri, özel olarak işaretle ki, sadece ben görebileyim.

Etkinlikleri özel olarak işaretlemek için bu onay kutusunu seçin.

Saat dilimini güncelleştirme

Takviminiz tarafından kullanılan saat dilimini değiştirmek için bu seçeneği belirleyin.

Toplantı davetlerinin, cevapların ve bildirimlerin nasıl işleneceğini denetlemek için Davetler ayarlarını kullanın.

Ayar

Açıklama

Güncelleştirilmiş davetleri ve yanıtları sil

Gelen kutunuzdan, tarihi geçmiş toplantı isteklerini ve yanıtlarını otomatik olarak kaldırmak için bu onay kutusunu seçin. Takvim öğesi takviminde kalır.

İletilen toplantılar hakkındaki bildirimleri sil

Toplantı iletme bildirimlerini otomatik olarak Silinmiş Öğeler klasörüne koymak için bu onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak, sizin düzenlediğiniz bir toplantı, toplantı katılımcılarından biri tarafından yeni bir alıcıya iletildiğinde bu bildirimleri alırsınız. Bu seçeneğin belirlenmesi, toplantı isteği yanıtlarını işlemeyi etkilemez.

Anımsatıcılar ayarlamak, telefonunuza bildirimler göndermek ve takvim etkinliklerinizin ajandasını almak için Bildirimler ayarlarını kullanın.

Anımsatıcılar ayarları, takviminizdeki öğeler için varsayılan anımsatıcıları denetler. Varsayılan olarak, anımsatıcılar açıktır ve bir öğenin süresi dolmadan 15 dakika öncesine ayarlanmıştır.

Ayar

Açıklama

Anımsatıcı uyarılarını göster

Takvim öğeleri için bir anımsatıcı görüntülemek üzere bu onay kutusunu seçin.

Bir anımsatıcının zamanı geldiğinde ses çal

Bir anımsatıcının zamanı geldiğinde ses çalmak için bu onay kutusunu seçin.

Varsayılan anımsatıcı

Varsayılan anımsatıcının bir olaydan ne kadar önce görünmesini istediğinizi ayarlamak için bu ayarı kullanın.

Takvimler ve görevler için günlük e-posta ajandası alma

Takvim etkinlikleriniz ve size atanan görevler temelinde, günün ajandasını listeleyen günlük bir e-posta almak için bu seçeneği belirtin.

Sonra günlük ajandanızı dahil etmek istediğiniz her takvim için onay kutusunu seçin.

Etkinlik veya görev olmayan günlerde ajanda gönderme

Etkinlik veya görev olmayan günlerde günlük ajanda e-postası almak istemiyorsanız bu seçeneği seçin.

Saat dilimini güncelleştirin

Takviminiz tarafından kullanılan saat dilimini değiştirmek istiyorsanız bu bağlantıyı seçin.

Hava durumu ayarlarını güncelleştirme

Takvimde görüntülenen hava durumu ayarlarını değiştirmek istiyorsanız bu bağlantıyı seçin.

Takvim etkinlikleri hakkındaki bildirimleri telefonunuza kısa mesaj olarak göndermek için Kısa mesaj bildirimleri ayarlarını kullanın.

Ayar

Açıklama

Şu kadar gün içinde gerçekleşecek etkinliklerde yapılan değişiklikler hakkında bildirimler

Belirttiğiniz gün sayısı içinde gerçekleşen etkinliklerde yapılan değişiklikler hakkında telefonunuza gönderilen bildirimler almak için bu onay kutusunu seçin.

Bildirimlerin diğer zamanlarda gönderilmesini önlemek için Yalnızca çalışma saatleri içinde onay kutusunu seçin.

Etkinlik anımsatıcıları için bildirimler

Etkinlik anımsatıcılarının bildirimlerini almak için bu onay kutusunu seçin.

Bildirimlerin diğer zamanlarda gönderilmesini önlemek için Yalnızca çalışma saatleri içinde onay kutusunu seçin.

Günlük takvim ajandaları

Bu onay kutusunu seçin ve ardından günlük takvim ajandanızı göndermek için saati belirtin.

Bildirimleri ayarlama

Daha önce yapmadıysanız, hesabınız için kısa mesaj ayarlamak için bu bağlantıyı seçin. (Kısa mesaj ayarlanana kadar kısa mesaj bildirim seçenekleri devre dışı bırakılacaktır.)

Takvim etkinliklerinizi ve görevlerinizi gösteren günlük ajanda e-postası almak isteyip istemediğinizi seçmek için Ajanda postası ayarlarını kullanın.

Ayar

Açıklama

Bana günlük ajanda göndermeyin

Her gün ajandanızı listeleyen bir e-posta almamak için bu seçeneğe tıklayın.

Bana günlük ajanda gönderin

Takvim davetleriniz ve size atanan görevler temelinde, günün ajandasını listeleyen günlük bir e-posta alın.

Sonra günlük Ajandasını dahil etmek istediğiniz her takvim için onay kutusunu seçin.

Saat dilimini güncelleştirin

Takviminiz tarafından kullanılan saat dilimini değiştirmek istiyorsanız bu bağlantıyı seçin.

Hava durumu ayarlarını güncelleştirme

Takvimde görüntülenen hava durumu ayarlarını değiştirmek istiyorsanız bu bağlantıyı seçin.

Takviminize başkalarıyla paylaşabileceğiniz bir bağlantı oluşturmak için Takvim yayımlama seçeneğini kullanın. Örneğin, bağlantıyı bir web sayfasında yayımlayabilir veya sosyal gruplarda paylaşabilirsiniz.

Ayar

Açıklama

Takvim seçin

Paylaşmak istediğiniz takvimi seçin.

İzinleri seçin

Başkalarının yalnızca müsait zamanınızı mı, bazı ayrıntıları mı yoksa takviminizin tam görünümünü mü görebileceğini seçin.

Doğum günü takvimi, kişi listenizdeki herkesin bilinen Doğum günlerle otomatik olarak doldurulur. Ayrıca istediğiniz zaman doğum günü ekleyebilirsiniz.

Ayar

Açıklama

Doğum günü takvimini aç

Bir doğum günü takvimi ekler ve takvimi kişilerinizin doğum günleriyle otomatik olarak doldurur. Kişiler seçeneklerinizde sosyal ağlarınıza bağlanırsanız, o kişilerin doğum günleri de takvimde otomatik olarak görüntülenir.

Doğum günü takvimini kapat

Doğum günü takvimini gizler.

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×