Dikte, bir mikrofon ve güvenilir internet bağlantısı ile Office’te içerik yazmak için konuşmayı metne dönüştürmeyi kullanmanızı sağlar. Düşüncelerinizi ifade etme, taslak veya ana hat oluşturma ve not tutmanın hızlı ve kolay bir yoludur. 

Dikte’yi kullanma

Tarayıcınız video desteklemiyor.

1. Edge, Firefox veya Chrome kullanarak Microsoft hesabınızla oturum açın.

2. Giriş > Dikte et’e gidin. İlk kez kullanıcılardan mikrofon izinlerini etkinleştirmesi istenir.

Şeritteki Dikte düğmesinin resmi.

3. Bir mikrofon simgesi görüntülenecektir; çalıştığından emin olmak için açılmasını bekleyin.

İpucu: Mikrofon Windows için Alt + ' (quote) kullanın.

4. Açıkça söyleyerek istediğiniz yere noktalama işareti ekleyin.

5. Mikrofon simgesini kapatmak zorunda kalmadan klavye veya Dikte önerileri ile hataları düzeltin.

6. Dikte araç çubuğundaki Kapat (X) veya şeritteki düğmeye tekrar basarak dikteden çıkın. 

Ne söylemek istiyorum?

"Yeni satır", "sil", "kalın" ve "başlangıç listesi" ifadelerini deneyin. Desteklenen diğer noktalama işaretleri, komutlar ve semboller aşağıdadır.

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıkış

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Düzenleme

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*İpuçları

 • Tek başına "sil" demek, imleçten önceki son kelimeyi veya noktalama işaretini kaldırır.

 • "Bunu sil" demek son söylenen ifadeyi kaldırır.

 • [İfade] kullanımına bir örnek, "ne süper güzel bir gün" dikte etmek ve ardından "sil güzel" demek olabilir. Daha sonra "ne güzel bir gün" ifadesiyle kalırsınız.

Biçimlendirme

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*İpuçları

 • Bir kelimeyi veya cümleyi kalın, italik, altı çizili veya üstü çizili yapabilirsiniz. Bir örnek, "yarın 17: 00'a kadar gözden geçir" dikte etmek ve ardından "kalın yarın" demek sizi "yarın 17: 00'a kadar gözden geçir" ile bırakır

 • "Kalın son söz" veya "son cümlenin altını çiz" gibi ifadeleri deneyin.

Liste oluşturmak

start list
start numbered list
next line
exit list

Yorum eklemek

add comment [your message here]*

*İpuçları

 • "Yorum ekle yarın buna bak" demek, içine "Yarın buna bak" metni ile yeni bir yorum ekleyecektir.

 • Tek başına "yorum ekle" demek, el ile yazılabilen boş bir yorum kutusu oluşturacaktır.

Dikte ederken

show help
pause dictation
exit dictation*

*İpuçları

 • Dikte etmeyi sürdürmek için lütfen klavye kısayolunu (ALT + `) kullanın veya hareketli dikte menüsündeki Mikrofon simgesine basın.

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

hart-emoji
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıkış

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Semboller

İfade(ler)

Çıkış

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Semboller

İfade(ler)

Çıkış

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Yanlış duymuş olabileceğimiz alternatifleri olan sözcüklerin altı işaretli olabilir.

Eğer işaretli sözcük zaten doğruysa, Yoksay’ı seçebilirsiniz.

Dikte önerisi işaretli sözcük.

Aşağıdaki ayarları görmek için dişli simgesine tıklayın:

 • Otomatik Noktalama İşaretleri: Seçilen dilde kullanılabiliyorsa, onay işaretini açık veya kapalı olarak değiştirin.

 • Küfür filtresi: Hassas olabilecek tümcecikleri **** ile maskeleme.

 • Konuşma Dili: Açılan listede dilleri görüntüleyin ve değiştirin.

Dikte ayarları

Varsayılan olarak, Dikte Office’teki belge dilinize ayarlanmıştır.

Bu dilleri geliştirmek ve daha fazla yöre ve dil eklemek için etkin bir biçimde çalışıyoruz.

Desteklenen Diller

Çince (Çin)

İngilizce (Kanada)

İngilizce (Birleşik Krallık)

English (United States)

Fransızca (Fransa)

Almanca (Almanya)

İtalyanca (İtalya)

İspanyolca (İspanya)

İspanyolca (Meksika)

Önizleme dilleri *

Danca

Felemenkçe (Hollanda)

İngilizce (Avustralya)

İngilizce (Hindistan)

Fince

Fransızca (Kanada)

Japonca

Norveççe (Bokmål)

Portekizce (Brezilya)

İsveççe (İsveç)

* Önizleme Dilleri daha düşük doğruluk oranına ya da sınırlı noktalama işareti desteğine sahip olabilir.

Dikte et düğmesini bulamıyorum

Dikteyi başlatma düğmesini göremiyorsanız:

 • Tarayıcınızda bir Microsoft hesabıyla oturum Office oturum açın.

 • Windows’ta: Windows 10 veya daha üstünü kullandığınızdan emin olun.

Dikte et düğmesi gri renkte

Dikte et düğmesinin gri olduğunu görüyorsanız:

 • Belgenin Salt Okunur durumunda olmadığından emin olun.

Mikrofonun erişimi yok

Dikte düğmesine tık bastıktan sonra "Lütfen ses ayarlarınızı kontrol edin" veya "Mikrofona erişimimiz yok" ifadesini görüyorsanız, aşağıdaki ayarlardan birini denemeniz gerekir: 

Mikrofon erişimi için hata iletişim kutusu

 • Başka herhangi bir uygulamanın veya web sayfasının mikrofonu kullanmadığından emin olun ve yeniden deneyin.

 • Tarayıcınızın ayarlarını kontrol edin, "mikrofon" için arama yapın ve engellenenler listesinde görüntüerek Geçmişte Word, Office veya OneDrive izinlerini reddederek giriş yapın. Engelle listesinden kaldırın, yenileyin, Dikte'ye yeniden tıklayın ve
  izinler
  Mikrofon izinlerini etkinleştirme ekran görüntüsü.

Mikrofon çalışmıyor

“Mikrofonunuzla ilgili bir sorun var” ya da “Mikrofonunuzu algılayamıyoruz” ifadesini görüyorsanız:

Dikte sizi duyamıyor

“Dikte sizi duyamıyor” ifadesini görüyorsanız ya da siz dikte ederken ekranda hiçbir şey görünmüyorsa:

 • Mikrofonunuzun sesinin kapalı olmadığından emin olun.

 • Mikrofonunuzun giriş düzeyini ayarlayın.

 • Daha sessiz bir yere geçin.

 • Yerleşik mikrofon kullanıyorsanız kulaklıkla veya harici mikrofonla yeniden deneyin.

Doğruluk sorunları veya eksik sözcükler

Çıkışta çok fazla yanlış veya eksik sözcük olduğunu görürseniz:

 • Yeni Edge, Firefox veya Chrome üzerinde olup olmadığınınızı kontrol edin.

 • Hızlı ve güvenilir bir internet bağlantısında olduğunuzdan emin olun.

 • Sesinizi engelleyebilecek arka plan gürültülerinden kaçının veya bu gürültüleri ortadan kaldırın.

 • Daha belirgin konuşmayı deneyin.

 • Kullandığınız mikrofonun yükseltilmesi gerekip gerekmediğini denetleyin.

Dikte’yi kullanma

Bu özellik yalnızca abonelere yöneliktir Dikte düğmesini bulamıyor musunuz? Dikte özelliği yalnızca Microsoft 365 abonelerinin kullanımına sunulmuştur.

 1. Mikrofonu etkinleştirilmiş bir cihazda Microsoft 365’te oturum açıkken Giriş > Dikte et’e gidin. 

  Dikte Düğmesi Giriş Sekmesi

  İpucu: Mikrofon açık ve kapalı arasında geçiş yapmak için Alt + ' (eski renk) ifadelerini kullanabilirsiniz.

 2. Dikte et düğmesinin açılmasını ve dinlemeye başlamasını bekleyin.

  Dikte düğmesi

 3. Metnin ekranda görünmesi için konuşmaya başlayın.

 4. Açıkça söyleyerek istediğiniz yere noktalama işareti ekleyin.

 5. Mikrofon simgesini kapatmak zorunda kalmadan hataları klavyenizle düzeltin.

İpucu: Ayrıca, başkalarının geri bildirimlerini dikte etmek için imlecinizi yeni bir açıklamaya da taşımanız gerekir.

Ne söylemek istiyorum?

"Yeni satır", "yeni paragraf", "sil", "bunu kalın yap" ve "başlangıç listesi" demeyi deneyin. Desteklenen diğer noktalama işaretleri, komutlar ve semboller aşağıdadır.

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıkış

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Düzenleme

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*İpuçları

 • Tek başına "sil" demek, imleçten önceki son kelimeyi veya noktalama işaretini kaldırır.

 • "Bunu sil" demek son söylenen ifadeyi kaldırır.

 • [İfade] kullanımına bir örnek, "ne süper güzel bir gün" dikte etmek ve ardından "sil güzel" demek olabilir. Daha sonra "ne güzel bir gün" ifadesiyle kalırsınız.

Biçimlendirme

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*İpuçları

 • Bir kelimeyi veya cümleyi kalın, italik, altı çizili veya üstü çizili yapabilirsiniz. Bir örnek, "yarın 17: 00'a kadar gözden geçir" dikte etmek ve ardından "kalın yarın" demek sizi "yarın 17: 00'a kadar gözden geçir" ile bırakır

 • "Kalın son söz" veya "son cümlenin altını çiz" gibi ifadeleri deneyin.

Liste oluşturmak

start list
start numbered list
next line
exit list

Yorum eklemek

add comment [your message here]*

*İpuçları

 • "Yorum ekle yarın buna bak" demek, içine "Yarın buna bak" metni ile yeni bir yorum ekleyecektir.

 • Tek başına "yorum ekle" demek, el ile yazılabilen boş bir yorum kutusu oluşturacaktır.

Dikte ederken

show help
pause dictation
exit dictation*

*İpuçları

 • Dikte etmeyi sürdürmek için lütfen klavye kısayolunu (ALT + `) kullanın veya hareketli dikte menüsündeki Mikrofon simgesine basın.

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

hart-emoji
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıkış

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Semboller

İfade(ler)

Çıkış

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Semboller

İfade(ler)

Çıkış

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Yanlış duymuş olabileceğimiz alternatifleri olan sözcüklerin altı işaretli olabilir.

Eğer işaretli sözcük zaten doğruysa, Yoksay’ı seçebilirsiniz.

Dikte önerisi işaretli sözcük.

Aşağıdaki ayarları görmek için dişli simgesine tıklayın:

 • Otomatik Noktalama İşaretleri: Seçilen dilde kullanılabiliyorsa, onay işaretini açık veya kapalı olarak değiştirin.

 • Küfür filtresi: Hassas olabilecek tümcecikleri **** ile maskeleme.

 • Konuşma Dili: Açılan listede dilleri görüntüleyin ve değiştirin.

Seçilen küfür filtresi

Varsayılan olarak, Dikte Office’teki belge dilinize ayarlanmıştır.

Bu dilleri geliştirmek ve daha fazla yöre ve dil eklemek için etkin bir biçimde çalışıyoruz.

Desteklenen Diller

Çince (Çin)

İngilizce (Kanada)

İngilizce (Birleşik Krallık)

English (United States)

Fransızca (Fransa)

Almanca (Almanya)

İtalyanca (İtalya)

İspanyolca (İspanya)

İspanyolca (Meksika)

Önizleme dilleri *

Danca

Felemenkçe (Hollanda)

İngilizce (Avustralya)

İngilizce (Hindistan)

Fince

Fransızca (Kanada)

Japonca

Norveççe (Bokmål)

Portekizce (Brezilya)

İsveççe (İsveç)

* Önizleme Dilleri daha düşük doğruluk oranına ya da sınırlı noktalama işareti desteğine sahip olabilir.

Dikte et düğmesini bulamıyorum

Dikteyi başlatma düğmesini göremiyorsanız:

 • Etkin bir kullanıcı aboneliğiyle oturum Microsoft 365.

 • Dikte, Windows için Office 2016 veya 2019'da Microsoft 365.

 • Windows 10 veya daha üstünü kullandığınızdan emin olun.

Dikte et düğmesi gri renkte

Dikte et düğmesinin gri olduğunu görüyorsanız:

 • Belgenin Salt Okunur durumunda olmadığından emin olun.

Mikrofonun erişimi yok

“Mikrofonunuza erişemiyoruz” ifadesini görüyorsanız:

 • Başka herhangi bir uygulamanın veya web sayfasının mikrofonu kullanmadığından emin olun ve yeniden deneyin.

 • Yenileyip Dikte et’e tıklayın ve tarayacıya mikrofona erişim izni verin.

Mikrofon çalışmıyor

“Mikrofonunuzla ilgili bir sorun var” ya da “Mikrofonunuzu algılayamıyoruz” ifadesini görüyorsanız:

Dikte sizi duyamıyor

“Dikte sizi duyamıyor” ifadesini görüyorsanız ya da siz dikte ederken ekranda hiçbir şey görünmüyorsa:

 • Mikrofonunuzun sesinin kapalı olmadığından emin olun.

 • Mikrofonunuzun giriş düzeyini ayarlayın.

 • Daha sessiz bir yere geçin.

 • Yerleşik mikrofon kullanıyorsanız kulaklıkla veya harici mikrofonla yeniden deneyin.

Doğruluk sorunları veya eksik sözcükler

Çıkışta çok fazla yanlış veya eksik sözcük olduğunu görürseniz:

 • Hızlı ve güvenilir bir internet bağlantısında olduğunuzdan emin olun.

 • Sesinizi engelleyebilecek arka plan gürültülerinden kaçının veya bu gürültüleri ortadan kaldırın.

 • Daha belirgin konuşmayı deneyin.

 • Kullandığınız mikrofonun yükseltilmesi gerekip gerekmediğini denetleyin.

Dikte’yi kullanma

Bu özellik yalnızca abonelere yöneliktir Dikte düğmesini bulamıyor musunuz? Dikte özelliği yalnızca Microsoft 365 abonelerinin kullanımına sunulmuştur.

 1. Mikrofonu etkinleştirilmiş bir cihazda Microsoft 365’te oturum açıkken Giriş > Dikte et’e gidin. 

  Dikte et düğmesi

  İpuçları: 

  • Dikte'nin varsayılan klavye kısayolu: Dikte (⌥) + F1.

  • Kendi özel klavye kısayolu ayarlamak için şu yönergeleri izleyin: https://support.apple.com/guide/mac-help/create-keyboard-shortcuts-for-apps-mchlp2271/mac

 2. Dikte et düğmesinin açılmasını ve dinlemeye başlamasını bekleyin.

  Dikte kaydetme

 3. Metnin ekranda görünmesi için konuşmaya başlayın.

 4. Açıkça söyleyerek istediğiniz yere noktalama işareti ekleyin.

 5. Mikrofon simgesini kapatmak zorunda kalmadan hataları klavyenizle düzeltin.

İpucu: Ayrıca, başkalarının geri bildirimlerini dikte etmek için imlecinizi yeni bir açıklamaya da taşımanız gerekir.

Ne söylemek istiyorum?

"Yeni satır", "yeni paragraf", "sil", "bunu kalın yap" ve "başlangıç listesi" demeyi deneyin. Desteklenen diğer noktalama işaretleri, komutlar ve semboller aşağıdadır.

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıkış

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Düzenleme

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*İpuçları

 • Tek başına "sil" demek, imleçten önceki son kelimeyi veya noktalama işaretini kaldırır.

 • "Bunu sil" demek son söylenen ifadeyi kaldırır.

 • [İfade] kullanımına bir örnek, "ne süper güzel bir gün" dikte etmek ve ardından "sil güzel" demek olabilir. Daha sonra "ne güzel bir gün" ifadesiyle kalırsınız.

Biçimlendirme

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*İpuçları

 • Bir kelimeyi veya cümleyi kalın, italik, altı çizili veya üstü çizili yapabilirsiniz. Bir örnek, "yarın 17: 00'a kadar gözden geçir" dikte etmek ve ardından "kalın yarın" demek sizi "yarın 17: 00'a kadar gözden geçir" ile bırakır

 • "Kalın son söz" veya "son cümlenin altını çiz" gibi ifadeleri deneyin.

Liste oluşturmak

start list
start numbered list
next line
exit list

Yorum eklemek

add comment [your message here]*

*İpuçları

 • "Yorum ekle yarın buna bak" demek, içine "Yarın buna bak" metni ile yeni bir yorum ekleyecektir.

 • Tek başına "yorum ekle" demek, el ile yazılabilen boş bir yorum kutusu oluşturacaktır.

Dikte ederken

show help
pause dictation
exit dictation*

*İpuçları

 • Dikte etmeyi sürdürmek için lütfen klavye kısayolunu (ALT + `) kullanın veya hareketli dikte menüsündeki Mikrofon simgesine basın.

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

hart-emoji
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıkış

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Semboller

İfade(ler)

Çıkış

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Semboller

İfade(ler)

Çıkış

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Yanlış duymuş olabileceğimiz alternatifleri olan sözcüklerin altı işaretli olabilir.

Eğer işaretli sözcük zaten doğruysa, Yoksay’ı seçebilirsiniz.

Dikte önerisi işaretli sözcük.

Aşağıdaki ayarları görmek için dişli simgesine tıklayın:

 • Otomatik Noktalama İşaretleri: Seçilen dilde kullanılabiliyorsa, onay işaretini açık veya kapalı olarak değiştirin.

 • Küfür filtresi: Hassas olabilecek tümcecikleri **** ile maskeleme.

 • Konuşma Dili: Açılan listede dilleri görüntüleyin ve değiştirin.

Dikte ayarları

Varsayılan olarak, Dikte Office’teki belge dilinize ayarlanmıştır.

Bu dilleri geliştirmek ve daha fazla yöre ve dil eklemek için etkin bir biçimde çalışıyoruz.

Desteklenen Diller

Çince (Çin)

İngilizce (Kanada)

İngilizce (Birleşik Krallık)

English (United States)

Fransızca (Fransa)

Almanca (Almanya)

İtalyanca (İtalya)

İspanyolca (İspanya)

İspanyolca (Meksika)

Önizleme dilleri *

Danca

Felemenkçe (Hollanda)

İngilizce (Avustralya)

İngilizce (Hindistan)

Fince

Fransızca (Kanada)

Japonca

Norveççe (Bokmål)

Portekizce (Brezilya)

İsveççe (İsveç)

* Önizleme Dilleri daha düşük doğruluk oranına ya da sınırlı noktalama işareti desteğine sahip olabilir.

Dikte et düğmesini bulamıyorum

Dikteyi başlatma düğmesini göremiyorsanız:

 • Etkin bir kullanıcı aboneliğiyle oturum Microsoft 365.

 • Dikte, Mac için Office 2016 veya 2019'da dikte Microsoft 365.

Dikte et düğmesini bulamıyorum

Dikteyi başlatma düğmesini göremiyorsanız:

 • Etkin bir kullanıcı aboneliğiyle oturum Microsoft 365.

 • Dikte, Mac için Office 2016 veya 2019'da dikte Microsoft 365.

Dikte et düğmesi gri renkte

Dikte et düğmesinin gri olduğunu görüyorsanız:

 • Belgenin Salt Okunur durumunda olmadığından emin olun.

Mikrofonun erişimi yok

“Mikrofonunuza erişemiyoruz” ifadesini görüyorsanız:

 • Başka herhangi bir uygulamanın veya web sayfasının mikrofonu kullanmadığından emin olun ve yeniden deneyin.

Mikrofon çalışmıyor

“Mikrofonunuzla ilgili bir sorun var” ya da “Mikrofonunuzu algılayamıyoruz” ifadesini görüyorsanız:

 • Mikrofonun takılı olduğundan emin olun.

 • Çalıştığından emin olmak için mikrofonu test edin.

 • Sistem Tercihleri > Ses > Giriş’teki mikrofonu denetleyin.

Dikte sizi duyamıyor

“Dikte sizi duyamıyor” ifadesini görüyorsanız ya da siz dikte ederken ekranda hiçbir şey görünmüyorsa:

 • Mikrofonunuzun sesinin kapalı olmadığından emin olun.

 • Mikrofonunuzun giriş düzeyini ayarlayın.

 • Daha sessiz bir yere geçin.

 • Yerleşik mikrofon kullanıyorsanız kulaklıkla veya harici mikrofonla yeniden deneyin.

Doğruluk sorunları veya eksik sözcükler

Çıkışta çok fazla yanlış veya eksik sözcük olduğunu görürseniz:

 • Hızlı ve güvenilir bir internet bağlantısında olduğunuzdan emin olun.

 • Sesinizi engelleyebilecek arka plan gürültülerinden kaçının veya bu gürültüleri ortadan kaldırın.

 • Daha belirgin konuşmayı deneyin.

 • Kullandığınız mikrofonun yükseltilmesi gerekip gerekmediğini denetleyin.

Dikte’yi kullanma

 1. Dikte etme deneyimine geçmek için küçük mikrofon simgesine dokunun.

  Dinlemeye başlama

 2. Büyük mikrofon simgesine dokunun ve konuşun.

  Dikteyi açma

 3. Açıkça söyleyerek veya noktalama işaretleri araç çubuğunu kullanarak istediğiniz zaman noktalama işareti ekleyin.

 4. İstediğiniz zaman, dikte etmeyi duraklatmak için mikrofona yeniden dokunun veya klavyeye geri dönmek için klavye düğmesine dokunun.

 5. İçeriği silip yeniden konuşmak için dokunmayı kullanarak veya klavyeyi açarak hataları düzeltin.

Ne söylemek istiyorum?

"Yeni satır", "sil", "kalın" ve "başlangıç listesi" ifadelerini deneyin. Desteklenen diğer noktalama işaretleri, komutlar ve semboller aşağıdadır.

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıkış

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Düzenleme

undo
delete

delete [1-100]

delete that
delete last word
delete last sentence

Biçimlendirme

bold
italics
underline
strikethrough
superscript
subscript
remove [format]
clear all formatting
[format] that
[format] last word
[format] last sentence
align [left, center, right]

Liste oluşturmak

start list
start numbered list
new line
exit list

Yorum eklemek

add comment [your message here]*

Dikte ederken

pause dictation

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematik

İfade(ler)

Çıktı

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Para Birimi

İfade(ler)

Çıktı

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/yüzler

İfade(ler)

Çıktı

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Noktalama İşaretleri

İfade(ler)

Çıktı

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Semboller

İfade(ler)

Çıktı

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash