Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.
Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Bu makale, Microsoft 365 ürünleri içeren Windows Narrator, JAWS veya NVDA gibi ekran okuyucu programı kullanan, görsel veya bilişsel engeli olan kişiler içindir. Bu makale, uygulamalarımız hakkında daha fazla erişilebilirlik bilgisi bulabileceğiniz Microsoft 365 ekran okuyucu desteği içerik setinin bir parçasıdır. Genel yardım için Microsoft Desteği sayfasını ziyaret edin.

Belgeye metin eklemek veya değiştirmek için klavyenizle ve ekran okuyucuyla Word kullanın. Ekran Okuyucusu, JAWS ve NVDA ile test ettik, ancak yaygın erişilebilirlik standartlarına ve tekniklerine uygun oldukları sürece diğer ekran okuyucularla birlikte çalışabilir. Ayrıca, belgenizin erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini geliştirmek için yazı tipini değiştirmeyi, biçimlendirme stillerini uygulamayı ve yerleşik başlık stillerini kullanmayı da öğreneceksiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Belgeye metin ekleme

 1. Metin eklemek istediğiniz Word belgeyi açın. Odak, belge gövdesindeki düzenleme alanında olur.

 2. Metin eklemek istediğiniz yeri duyana kadar ok tuşlarına basın ve yazmaya başlayın.

 3. Bitirdiğinizde, değişikliklerinizi kaydetmek için Ctrl+S tuşlarına basın. Ek kaydetme seçenekleri hakkında bilgi için bkz. Belgeyi Word kaydetmek için ekran okuyucu kullanma.

Metin bulma ve değiştirme

 1. Word bir belgeyi düzenlerken Ctrl+H tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Bul ve değiştir." Odak, Aranan metin alanındadır.

 2. Bulmak ve değiştirmek istediğiniz sözcüğü veya tümceciği yazın.

 3. Sekme tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Şununla değiştir." Özgün sözcüğün değiştirildiği sözcüğü veya tümceciği yazın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Eşleşen sözcükleri veya tümcecikleri tek tek bulmak ve değiştirmek için Alt+R tuşlarına basın. İlk örnek belge gövdesinde değiştirilir. Değiştirmek istediğiniz tüm örnekler için bu işlemi yineleyin. Bir örneği değiştirmeyi atlamak istiyorsanız, bir sonrakine geçmek için Alt+F tuşlarına basın.

  • Metindeki tüm eşleşen sözcükleri veya tümcecikleri değiştirmek için Alt+A tuşlarına basın. Değiştirme sayısını belirten bir uyarı duyarsınız. Uyarı penceresini kapatmak için Enter tuşuna basın.

Metin seçme

Belgenizdeki metnin tümünü hızla seçebileceğiniz gibi yalnızca belirli bir metin parçasını da seçebilirsiniz.

 • Tüm metni seçmek için Ctrl+A tuşlarına basın.

 • Bir metin parçasını seçmek için, seçmek istediğiniz metne gidin ve Shift tuşunu basılı tutun. Metin seçilene kadar imleci taşımak için ok tuşlarını kullanın.

Başlıkları kullanma

Başlıklar belgenin erişilebilirliği, gezintisi ve kullanılabilirliği için çok önemlidir. Başlıklarınızın erişilebilirlik için doğru çalıştığından emin olmak için, başlık oluştururken yerleşik başlık stillerini kullanın. Böylece ekran okuyucunuz ve Word düzgün gezinti için doğru bilgileri değiştirebilirsiniz.

Geçerli belge içinde köprüler oluşturmak için başlıkları bağlantı hedefleri olarak da kullanabilirsiniz. Yönergeler için, Word köprü eklemek için ekran okuyucu kullanma bölümündeki "Belge içindeki bir konuma bağlanma" bölümüne bakın.

 1. Belgenizde, başlığa dönüştürmek istediğiniz metni seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Başlık 1 stilini uygulamak için Ctrl+Alt+1 tuşlarına basın.

  • Başlık 2 stilini uygulamak için Ctrl+Alt+2 tuşlarına basın.

  • Başlık 3 stilini uygulamak için Ctrl+Alt+3 tuşlarına basın.

  • Diğer başlık stillerine göz atmak için Alt+H, L tuşlarına basın. İstediğiniz stili duyana kadar ok tuşlarına basın ve ardından enter tuşuna basarak belgenize uygulayın.

Kalın, italik ve alt çizgi biçimlendirmesi uygulama

Karakter biçimlendirmesini kullanmak belgenizin okunabilirliğini geliştirebilir.

 1. Belgenizde, biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kalın biçimlendirme uygulamak için Ctrl+B tuşlarına basın.

  • İtalik biçimlendirme uygulamak için Ctrl+I tuşlarına basın.

  • Altı çizili biçimlendirme uygulamak için Ctrl+U tuşlarına basın.

Yazı tipini ve yazı tipi boyutunu değiştirme

Belgenizin tüm kullanıcılar açısından erişilebilir olmasını sağlamak için, daha rahat okunabilen bir yazı tipine geçin ya da metni büyütün veya küçültün.

Farklı bir yazı tipine geçme

 1. Belgenizde, biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Alt+H, F, F tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Yazı Tipi" ve ardından geçerli yazı tipi.

 3. İstediğiniz yazı tipini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

  İpucu: Zaten kullanmaya karar verdiğiniz yazı tipine doğrudan atlamak için, yazı tipinin adını yazmaya başlayın. Örneğin, Times New Roman yazı tipini bulmak için ti yazın.

Yazı tipi boyutunu değiştirme

 1. Belgenizde, yeniden boyutlandırmak istediğiniz metni seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metni 1 nokta büyütmek için Ctrl+Sağ köşeli ayraç (]) tuşlarına basın.

  • Metni 1 nokta küçültmek için Ctrl+Sol köşeli ayraç ([) tuşlarına basın.

  • Metni Yazı Tipi Boyutunu Artır düğmesindeki boyutlara göre artımlı olarak büyütmek için Ctrl+Shift+Büyüktür işareti (>) tuşlarına basın.

  • Metni Yazı Tipi Boyutunu Küçült düğmesindeki boyutlara göre artımlı olarak küçültmek için Ctrl+Shift+Küçüktür işareti (<) tuşlarına basın.

  • Belirli bir boyutu seçmek için Alt+H, F, S tuşlarına basın. Geçerli yazı tipi boyutunu duyarsınız. İstediğiniz yazı tipi boyutunu yazın ve Enter tuşuna basın.

Birkaç yazı tipi özelliğini aynı anda değiştirme

Yazı Tipi iletişim kutusunda yazı tipi özelliklerine ve efektlerine göz atabilir ve aynı anda birkaç yazı tipini değiştirebilirsiniz.

 1. Belgenizde, biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Yazı Tipi iletişim kutusunu açmak için Alt+H, F, N tuşlarına basın.

 3. Aşağıdakilerden birini veya birden fazlasını yapın:

  • Yazı tipi özelliklerine gitmek ve değiştirmek için:

   • Yazı tipi: Alt+F tuşlarına basın ve ardından istediğiniz yazı tipini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın.

   • Yazı tipi stili: Alt+Y tuşlarına basın ve ardından istediğiniz yazı tipi stilini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın.

   • Yazı tipi boyutu: Alt+S tuşlarına basın ve ardından istediğiniz yazı tipi boyutunu duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın.

   • Yazı tipi rengi, Alt+C tuşlarına basın, istediğiniz yazı tipi rengini duyana kadar ok tuşlarına basın ve ardından Enter tuşuna basın.

   • Alt çizgi stili, Alt+U tuşlarına basın, istediğiniz alt çizgi stilini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

   • Altı çizili renk, Alt+I tuşlarına basın, istediğiniz alt çizgi rengini duyana kadar ok tuşlarına basın ve ardından Enter tuşuna basın.

  • Yazı tipi efektlerine gitmek ve bunu seçmek için:

   • Üstü çizili: Alt+K tuşlarına basın.

   • Üstü çift çizili: Alt+L tuşlarına basın.

   • Üst simge: Alt+P tuşlarına basın.

   • Alt simge: Alt+B tuşlarına basın.

   • Küçük büyük harf: Alt+M tuşlarına basın.

   • Tümü büyük harf: Alt+A tuşlarına basın.

   • Gizli: Alt+H tuşlarına basın.

   • Varsayılan Olarak Ayarla: Alt+D tuşlarına ve sonra da Enter tuşuna basın.

   • Metin Efektleri: Alt+E tuşlarına ve sonra da Enter tuşuna basın.

   • Gelişmiş sekmesi: Alt+V tuşlarına basın.

   • Yazı Tipi sekmesi: Alt+N tuşlarına basın.

 4. Değişiklikleri uygulamak için, "Tamam" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Tema yazı tiplerini kullanma

Tema yazı tipleri, belgenizin tamamında yazı tiplerini değiştirir. Birlikte iyi çalışacak şekilde tasarlanmış bir yazı tipi çifti kullanırlar. İlk yazı tipi başlıklar için, ikinci yazı tipi ise gövde metni için kullanılır.

İpucu: Tema yazı tiplerinin başlıklara uygulandığından emin olmak için başlık metnine bir Word başlık stili uygulayın. Nasıl yapılacağını öğrenmek için Bkz. Başlıkları kullanma.

 1. Belgenizde Alt+G, T, F tuşlarına basın.

 2. İstediğiniz yazı tipini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word'de resim veya görüntü eklemek için ekran okuyucu kullanma

Word ile madde işaretli veya numaralandırılmış listeler oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Word’deki klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Belgede metin eklemek veya değiştirmek için Mac için Word klavyenizle ve macOS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanın. Ayrıca, belgenizin erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini geliştirmek için yazı tiplerini değiştirmeyi, biçimlendirme stilleri uygulamayı ve yerleşik başlık stillerini kullanmayı da öğreneceksiniz.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, macOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VoiceOver Kullanmaya Başlama Kılavuzu sayfasına gidin.

 • Belgeleri Yazdırma Düzeni Görünümünde okumanızı ve düzenlemenizi öneririz. VoiceOver diğer görünüm modlarında güvenilir çalışmayabilir.

Bu konuda

Belgeye metin ekleme

 1. Metin eklemek istediğinizMac için Word belgesini açın. Dosya açıldıktan sonra VoiceOver dosyanın adını duyurur. Odak, belgenin metin alanına taşınır.

 2. İmleci metin eklemek istediğiniz yere getirin ve yazmaya başlayın.

 3. Bitirdiğinizde, değişikliklerinizi kaydetmek için Command+S tuşlarına basın. Ek kaydetme seçenekleri hakkında bilgi için bkz. Belgeyi Word kaydetmek için ekran okuyucu kullanma.

Metin bulma ve değiştirme

 1. Mac için Word bir belgeyi düzenlerken Shift+Command+H tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Belge ara, birleşik giriş kutusu."

 2. Değiştirmek istediğiniz sözcüğü veya tümceciği yazın. Arama sonuçları listesi siz yazdıkça güncelleştirilir.

 3. "Şununla değiştir, Birleşik giriş kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından özgün sözcüğün değiştirildiği sözcüğü veya tümceciği yazın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Eşleşen sözcükleri veya tümcecikleri tek tek değiştirmek için, "Değiştir düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından ilk örneği değiştirmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Odak sonraki örneğe taşınır. Değiştirmek istediğiniz tüm örnekler için bu adımı yineleyin.

  • Eşleşen tüm sözcükleri veya tümcecikleri değiştirmek için, "Tümünü değiştir, düğme" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Yapılan değiştirmelerin sayısını belirten bir uyarı duyarsınız. Uyarı penceresini kapatmak için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

Başlıkları kullanma

Başlıklar belgenin erişilebilirliği, gezintisi ve kullanılabilirliği için çok önemlidir. Başlıklarınızın erişilebilirlik için doğru çalıştığından emin olmak için, başlık oluştururken yerleşik başlık stillerini kullanın. Böylece ekran okuyucunuz ve Word düzgün gezinti için doğru bilgileri değiştirebilirsiniz.

Geçerli belge içinde köprüler oluşturmak için başlıkları bağlantı hedefleri olarak da kullanabilirsiniz. Yönergeler için, Word köprü eklemek için ekran okuyucu kullanma bölümündeki "Geçerli belgedeki başka bir konuma bağlanma" bölümüne bakın.

 1. Belgenizde, başlığa dönüştürmek istediğiniz metni seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Başlık 1 stilini uygulamak için Command+Option+1 tuşlarına basın.

  • Başlık 2 stilini uygulamak için Command+Option+2 tuşlarına basın.

  • Başlık 3 stilini uygulamak için Command+Option+3 tuşlarına basın.

Kalın, italik ve alt çizgi biçimlendirmesi uygulama

Karakter biçimlendirmesi kullanılması, belgenizin okunabilirliğini geliştirebilir.

 1. Belgenizde, biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kalın biçimlendirmesi uygulamak için Control+B tuşlarına basın.

  • İtalik biçimlendirmesi uygulamak için Control+I tuşlarına basın.

  • Alt çizgi biçimlendirmesi uygulamak için Control+U tuşlarına basın.

Yazı tipini ve yazı tipi boyutunu değiştirme

Belgenizin tüm kullanıcılar açısından erişilebilir olmasını sağlamak için, daha rahat okunabilen bir yazı tipine geçin ya da metni büyütün veya küçültün.

Farklı bir yazı tipine geçme

 1. Belgenizde, değiştirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Seçili durumdaki sekmeyi (örneğin, "Giriş, seçili, sekme") duyana kadar F6 tuşuna basın.

 3. Yazı Tipi birleşik giriş kutusunu açmak için, geçerli yazı tipinin adını ve ardından "Yazı Tipi, birleşik giriş kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Listeyi açmak için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 4. İstediğiniz yazı tipinin adını duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Bir yazı tipinin ek seçenekleri olan bir alt menüsü varsa, yazı tipinin adını ve ardından "Alt Menü" sözlerini duyarsınız. Alt menüyü genişletmek için Sağ ok tuşuna basın, istediğiniz seçeneği duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  İpucu: Zaten kullanmaya karar verdiğiniz yazı tipine doğrudan atlamak için, yazı tipinin adını yazmaya başlayın. Örneğin, "Times" adlı yazı tipini bulmak için ti yazın.

Yazı tipi boyutunu değiştirme

 1. Belgenizde, yeniden boyutlandırmak istediğiniz metni seçin.

 2. Seçili durumdaki sekmeyi (örneğin, "Giriş, seçili, sekme") duyana kadar F6 tuşuna basın.

 3. Yazı tipi boyutu birleşik giriş kutusunu açmak için, geçerli yazı tipinin yazı tipi boyutunu ve ardından "Yazı tipi boyutu, birleşik giriş kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Listeyi açmak için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 4. Kullanılabilir boyutlara göz atmak için Aşağı ok tuşuna basın. Seçili durumdaki yazı tipi boyutunu uygulamak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

Tema yazı tiplerini kullanma

Tema yazı tipleri, belgenizin tamamında yazı tiplerini değiştirir. Birlikte iyi çalışacak şekilde tasarlanmış bir yazı tipi çifti kullanırlar. İlk yazı tipi başlıklar için, ikinci yazı tipi ise gövde metni için kullanılır.

İpucu: Tema yazı tiplerinin başlıklara uygulandığından emin olmak için başlık metnine bir Word başlık stili uygulamanız gerekir. Nasıl yapılacağını öğrenmek için Bkz. Başlıkları kullanma.

 1. Seçili durumdaki sekmeyi (örneğin, "Giriş, seçili, sekme") duyana kadar F6 tuşuna basın.

 2. Yazı Tipi birleşik giriş kutusunu açmak için, geçerli yazı tipinin adını ve ardından "Yazı Tipi, birleşik giriş kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Listeyi açmak için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 3. T tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “Tema yazı tipleri.”

 4. Kullanılabilir tema yazı tipleri listesine göz atmak için Aşağı ok tuşuna basın. Tema yazı tipini seçmek ve belgenize uygulamak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Tema yazı tiplerinin listesi, "Son yazı tipleri" veya "Tüm yazı tipleri" sözlerini duyduğunuzda sona erer.

Ayrıca bkz.

Word’de metni ve paragrafları hizalamak için ekran okuyucu kullanma

Word'de resim veya görüntü eklemek için ekran okuyucu kullanma

Word’deki klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Belgede metin eklemek veya değiştirmek için iOS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile iOS için Word kullanın. Ayrıca yazı tiplerini değiştirmeyi, biçimlendirme stilleri uygulamayı ve metin akışınızı geliştirmek için başlıkları kullanmayı da öğreneceksiniz.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Belgeleri Yazdırma Düzeni Görünümünde okumanızı ve düzenlemenizi öneririz. VoiceOver diğer görünüm modlarında güvenilir çalışmayabilir.

Bu konuda

Belgeye metin ekleme

 1. Metin eklemek istediğiniziOS için Word belgeyi açın.

 2. Belgeye metin eklemek için, istediğiniz sayfayı ve ardından "İçerik" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin. Ekrana iki kez dokunun. Ekran klavyesi açılır.

 3. Yazmak için ekran klavyesini kullanın. İşiniz bittiğinde, klavyeyi kapatmak için "Klavyeyi gizle" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Çalışmanızı kaydetme yönergeleri için bkz. Belgeyi Word kaydetmek için ekran okuyucu kullanma.

Metin eklemek için VoiceOver rotor ayarlarını denetleyin 

Düzenleme alanına erişemiyorsanız veya ekran klavyesini açamıyorsanız VoiceOver rotor ayarlarını denetleyin.

 1. Telefonunuzda Ayarlar simgesinin bulunduğu giriş ekranına gidin. "Ayarlar" sözlerini duyana kadar bir parmağınızı ekranda aşağı kaydırın ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. "Erişilebilirlik, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 3. "VoiceOver, Açık, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 4. “Rotor, düğme” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. İstediğiniz seçeneği duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından seçmek için ekrana iki kez dokunun. Seçmek istediğiniz tüm seçenekler için bu adımı yineleyin. En azından Metin Seçimi seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.

Metin bulma ve değiştirme

 1. iOS için Word bir belgeyi düzenlerken, ekranın üst kısmına dört parmağınızla yakınına dokunun, "Bul düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Arama, metin alanı, düzenleniyor." Ekran klavyesi açılır.

 2. Bulmak ve değiştirmek istediğiniz sözcüğü veya tümceciği yazmak için ekran klavyesini kullanın. VoiceOver eşleşme sayısını duyurur.

 3. Ekranın üst kısmına dört parmağınızla dokunun. Şunu duyarsınız: "Arama seçenekleri, düğme." Ekrana iki kez dokunun. Seçenekler menüsü açılır.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Eşleşen sözcükleri veya tümcecikleri tek tek bulmak ve değiştirmek için, "Bul ve değiştir" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  • Metindeki tüm eşleşen sözcükleri veya tümcecikleri değiştirmek için, "Tümünü bul ve değiştir" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. "Bitti, düğme" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Odak , Arama bölmesine döner.

 6. "Değiştir, metin alanı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Özgün klavyenin değiştirildiği sözcüğü veya tümceciği yazmak için ekran klavyesini kullanın.

 7. Ekranın üst kısmına dört parmağınızla yakınına dokunun, 4. adımdaki seçiminize bağlı olarak "Değiştir, düğme" veya "Tümünü değiştir, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Sözcükleri veya tümcecikleri tek tek değiştirmeyi seçtiyseniz, Word sonraki örneğe geçer ve odak Değiştir düğmesinde kalır. İstediğiniz örnekleri değiştirmek için ekrana iki kez dokunun.

 8. Arama metin alanını kapatmak için iki parmağınızı kullanarak ekranda bir Z hareketi çekin. Şunu duyarsınız: "Aramadan Çık."

Metin seçme

Belgenizde düzenlemek veya biçimlendirmek üzere metin seçebilirsiniz.

 1. Bir metin parçası seçmek için, seçmek istediğiniz metne gidin.

 2. VoiceOver rotorunda Düzenle'yi seçin, "Seç" sözlerini duyana kadar yukarı veya aşağı doğru çekin. Metin parçası seçilir.

 3. Seçiminizi genişletmek için, ekranda iki parmağınızı birbirinden uzaklaştırarak kaydırın. Siz parmaklarınızı hareket ettirdikçe, VoiceOver seçimi duyurur.

Başlıkları kullanma

Başlıklar belgenin erişilebilirliği, gezintisi ve kullanılabilirliği için çok önemlidir. Başlıklarınızın erişilebilirlik için doğru çalıştığından emin olmak için, başlık oluştururken yerleşik başlık stillerini kullanın. Böylece ekran okuyucunuz ve Word düzgün gezinti için doğru bilgileri değiştirebilirsiniz.

 1. Belgenizde, başlığa dönüştürmek istediğiniz metni seçin.

 2. Ekranın üst kısmına dört parmağınızla yakınına dokunun, "Şeridi göster" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Geçerli sekmeyi duyarsınız.

 3. Ekrana iki kez dokunun, "Giriş sekmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 4. "Stiller düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Stiller menüsü açılır.

 5. İstediğiniz başlık stilini (örneğin, "Başlık iki") duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Odak, Giriş sekmesine döner.

 6. Şeridi kapatmak için, "Şeridi gizle" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Kalın, italik ve alt çizgi biçimlendirmesi uygulama

Karakter biçimlendirmesi kullanılması, belgenizin okunabilirliğini geliştirebilir.

 1. Belgenizde, biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

  • Kalın biçimlendirme uygulamak için, "Kalın düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  • Italik biçimlendirme uygulamak için, "italik düğme" sözlerini duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  • Altı çizili biçimlendirme uygulamak için, "Altı çizili düğme" sözlerini duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Yazı tipini ve yazı tipi boyutunu değiştirme

Belgenizin tüm kullanıcılar açısından erişilebilir olmasını sağlamak için, daha rahat okunabilen bir yazı tipine geçin ya da metni büyütün veya küçültün.

Farklı bir yazı tipine geçme

 1. Belgenizde, biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Ekranın üst kısmına dört parmağınızla yakınına dokunun, "Şeridi göster" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Geçerli sekmeyi duyarsınız.

 3. Ekrana iki kez dokunun, "Giriş sekmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 4. "Yazı Tipleri" sözlerini ve ardından geçerli yazı tipi ve yazı tipi boyutunu duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Yazı Tipleri menüsü açılır.

 5. İstediğiniz yazı tipini duyana kadar sağa veya sola doğru çekin. Siz ilerledikçe VoiceOver yazı tiplerini duyurur. Yazı tipi seçmek için, ekrana iki kez dokunun. Yazı Tipleri menüsü kapanır ve odak Giriş sekmesine taşınır.

Yazı tipi boyutunu değiştirme

 1. Belgenizde, biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Ekranın üst kısmına dört parmağınızla yakınına dokunun, "Şeridi göster" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Geçerli sekmeyi duyarsınız.

 3. Ekrana iki kez dokunun, "Giriş sekmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 4. "Yazı Tipleri" sözlerini ve ardından geçerli yazı tipi ve yazı tipi boyutunu duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Yazı Tipleri menüsü açılır.

 5. "Boyut" sözlerini ve ardından geçerli yazı tipi boyutunu duyana kadar sağa veya sola doğru çekin.

 6. Yazı tipi boyutunu değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yazı tipi boyutunu artırmak için, "Artı düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunarak boyutu 1 punto artırın.

  • Yazı tipi boyutunu küçültmek için, "Eksi düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve ardından boyutu 1 nokta küçültmek için ekrana iki kez dokunun.

 7. Yazı Tipleri menüsünden çıkmak ve şeridi gizlemek için, "Şeridi gizle" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Tema yazı tiplerini kullanma

Tema yazı tipleri, belgenizin tamamında yazı tiplerini değiştirir. Birlikte iyi çalışacak şekilde tasarlanmış bir yazı tipi çifti kullanırlar. İlk yazı tipi başlıklar için, ikinci yazı tipi ise gövde metni için kullanılır.

İpucu: Tema yazı tiplerinin başlıklara uygulandığından emin olmak için başlık metnine bir Word başlık stili uygulamanız gerekir. Nasıl yapılacağını öğrenmek için Bkz. Başlıkları kullanma.

 1. Ekranın üst kısmına dört parmağınızla yakınına dokunun, "Şeridi göster" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Geçerli sekmeyi duyarsınız.

 2. Ekrana iki kez dokunun, "Giriş sekmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 3. "Yazı Tipleri" sözlerini ve ardından geçerli yazı tipi ve yazı tipi boyutunu duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Yazı Tipleri menüsü açılır.

 4. Şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "Tema yazı tipleri, başlık." Kullanılabilir tema yazı tiplerini dinlemek için sağa doğru çekin. Siz ilerledikçe VoiceOver tema yazı tiplerini duyurur. Tema yazı tipi seçmek için, ekrana iki kez dokunun.

  Tema yazı tiplerinin listesi şu sözleri duyduğunuzda sona erer: "Son kullanılan yazı tipleri, başlık." Son yazı tipleriniz yoksa, tema yazı tipleri listesi şu sözleri duyduğunuzda sona erer: "Office uyumlu yazı tipleri."

Ayrıca bkz.

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de belgeyi paylaşmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Belgede metin eklemek veya değiştirmek için Android için Word uygulamasını Android'in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack ile kullanın. Ayrıca yazı tiplerini değiştirmeyi, biçimlendirme stilleri uygulamayı ve metin akışını ve erişilebilirliğini geliştirmek için başlıkları kullanmayı da öğreneceksiniz.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

Bu konuda

Belgeye metin ekleme

 1. Metin eklemek istediğiniz Android için Word belgeyi açın. Odak, belge gövdesindedir.

 2. Ekrana iki kez dokunun ve ekran klavyesini kullanarak metninizi yazın.

 3. İşiniz bittiğinde klavyeyi kapatmak için aşağı ve sonra sola doğru çekin. Çalışmanızı kaydetme yönergeleri için bkz. Belgeyi Word kaydetmek için ekran okuyucu kullanma.

Metin bulma ve değiştirme

 1. Android için Word bir belgeyi düzenlerken, "Bul, düğme" sözlerini duyana kadar bir parmağınızı ekranın üst kısmında kaydırın ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Bul, üç nokta, düzenle kutusu." Ekran klavyesi ekranın alt kısmında görüntülenir.

 2. Değiştirmek istediğiniz sözcüğü veya tümceciği yazmak için ekran klavyesini kullanın. TalkBack, siz yazarken eşleşen örnek sayısını duyurur. Ekran klavyesini kapatmak için aşağı ve sonra sola doğru çekin. 

 3. "Gönder, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. TalkBack, gövde metninde hangi eşleşen örneğin seçildiğini ve vurgulandığı duyurur.

 4. "Çubuk ayarlarını bul düğmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Ayarları bul menüsü ekranın en altında açılır. Şunu duyarsınız: "İşaretlenmedi, Değiştir, onay kutusu."

 5. Ekrana iki kez dokunun. Odak, Metin değiştir alanına taşınır ve ekranın en altında ekran klavyesi görüntülenir.

 6. Orijinal klavyeyi değiştirmek istediğiniz sözcüğü veya tümceciği yazmak için ekran klavyesini kullanın. Ekran klavyesini kapatmak için aşağı ve sonra sola doğru çekin.

 7. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Eşleşen örnekleri tek tek değiştirmek için, "Değiştir düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Bu adımı, tek tek değiştirmek istediğiniz tüm örneklerde yineleyin.

  • Eşleşen tüm arama sonuçlarını aynı anda değiştirmek için, "Tümünü değiştir düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. TalkBack, değiştirme sayısını duyurur.

 8. Bul çubuğundan çıkmak ve belgenize dönmek için, "Bul çubuğunu kapat, düğme" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Metin seçme

Belirli bir metin parçasını veya belgenizdeki metnin tamamını seçebilirsiniz.

Metin parçasını seçme

 1. Bir metin parçası seçmek için, seçmek istediğiniz metne gidin.

 2. Odaktaki öğeyi seçmek için ekrana iki kez dokunun ve basılı tutun. TalkBack seçili öğeyi duyurur.

 3. Seçiminizi genişletmek için, ekranda iki parmağınızı birbirinden uzaklaştırarak kaydırın.

Tüm metni seçme

 1. Belgenizdeki tüm metni seçmek için telefonunuzun Android sürümüne bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

  • Android 9.1 veya daha yeni bir sürümle yukarı ve sonra sağa doğru çekin. Şunu duyarsınız: "TalkBack menüsü." "Eylemler" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Odak, Başlatma Bağlam Menüsü öğesindedir. Ekrana iki kez dokunun. "Tümünü seç" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  • 9.1'den eski bir Android sürümüyle ekrana iki kez dokunun ve basılı tutun. "Tümünü seç" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Başlıkları kullanma

Başlıklar belgenin erişilebilirliği, gezintisi ve kullanılabilirliği için çok önemlidir. Başlıklarınızın erişilebilirlik için doğru çalıştığından emin olmak için, başlık oluştururken yerleşik başlık stillerini kullanın. Böylece ekran okuyucunuz ve Word düzgün gezinti için doğru bilgileri değiştirebilirsiniz.

 1. Belgenizde, başlığa dönüştürmek istediğiniz metni seçin.

 2. "Diğer seçenekler düğmesi" sözlerini duyana kadar bir parmağınızı ekranın üst kısmında kaydırın ve ekrana iki kez dokunun. Geçerli sekmenin adını duyarsınız.

 3. Ekrana iki kez dokunun, "Giriş sekmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 4. "Stiller menüsü" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Stiller menüsü açılır.

 5. İstediğiniz başlığı duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Odak, Giriş sekmesine döner.

Kalın, italik ve alt çizgi biçimlendirmesi uygulama

Karakter biçimlendirmesi kullanılması, belgenizin okunabilirliğini geliştirebilir.

 1. Belgenizde, biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

  • Kalın biçimlendirme uygulamak için, "İşaretlenmedi, Kalın, geçiş" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  • Italik biçimlendirme uygulamak için, "İşaretlenmedi, italik, anahtar" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  • Altı çizili biçimlendirme uygulamak için, "İşaretlenmedi, Altı çizili, anahtar" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Yazı tipini ve yazı tipi boyutunu değiştirme

Belgenizin tüm kullanıcılar açısından erişilebilir olmasını sağlamak için, daha rahat okunabilen bir yazı tipine geçin ya da metni büyütün veya küçültün.

Farklı bir yazı tipine geçme

 1. Belgenizde, biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. "Diğer seçenekler düğmesi" sözlerini duyana kadar bir parmağınızı ekranın üst kısmında kaydırın ve ekrana iki kez dokunun. Geçerli sekmenin adını duyarsınız.

 3. Ekrana iki kez dokunun, "Giriş sekmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 4. "Yazı tipi birleşik giriş kutusu" sözlerini ve ardından geçerli yazı tipini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. İstediğiniz yazı tipini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Yazı tipi boyutunu değiştirme

 1. Belgenizde, biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. "Diğer seçenekler düğmesi" sözlerini duyana kadar bir parmağınızı ekranın üst kısmında kaydırın ve ekrana iki kez dokunun. Geçerli sekmenin adını duyarsınız.

 3. Ekrana iki kez dokunun, "Giriş sekmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 4. "Yazı tipi boyutu birleşik giriş kutusu" sözlerini ve ardından geçerli yazı tipi boyutunu duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. İstediğiniz yazı tipi boyutunu duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Tema yazı tiplerini kullanma

Tema yazı tipleri, belgenizin tamamında yazı tiplerini değiştirir. Birlikte iyi çalışacak şekilde tasarlanmış bir yazı tipi çifti kullanırlar. İlk yazı tipi başlıklar için, ikinci yazı tipi ise gövde metni için kullanılır.

İpucu: Tema yazı tiplerinin başlıklara uygulandığından emin olmak için başlık metnine bir Word başlık stili uygulamanız gerekir. Nasıl yapılacağını öğrenmek için Bkz. Başlıkları kullanma.

 1. "Diğer seçenekler düğmesi" sözlerini duyana kadar bir parmağınızı ekranın üst kısmında kaydırın ve ekrana iki kez dokunun. Geçerli sekmenin adını duyarsınız.

 2. Ekrana iki kez dokunun, "Giriş sekmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 3. "Yazı tipi birleşik giriş kutusu" sözlerini ve ardından geçerli yazı tipini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Şunu duyana kadar sola veya sağa doğru çekin: “Tema yazı tipleri.” Kullanılabilir tema yazı tiplerine göz atmak için sağa doğru çekin. Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

  Tema yazı tiplerinin listesi, "Son kullanılan yazı tipleri" veya "Tüm yazı tipleri" sözlerini duyduğunuzda sona erer.

Ayrıca bkz.

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de belgeyi paylaşmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Belgeye metin eklemek veya değiştirmek için ekran okuyucu ve klavyenizle Web için Word kullanın. Ekran Okuyucusu'nda Microsoft Edge ile JAWS ve Chrome'da NVDA ile test ettik, ancak ortak erişilebilirlik standartlarına ve tekniklerine uydukları sürece diğer ekran okuyucular ve web tarayıcılarıyla çalışabilir. Ayrıca yazı tipini değiştirmeyi, biçimlendirme stilleri uygulamayı ve metin akışınızı geliştirmek için başlıkları kullanmayı da öğreneceksiniz.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Web için Microsoft 365 ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucular Microsoft 365 ile nasıl çalışır? bölümüne gidin.

 • ekran okuyucuyla Web için Word kullandığınızda tam ekran moduna geçin. Tam ekran modunu açmak ve kapatmak için F11 tuşuna basın.

 • Web için Word kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Web için Word web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü programındakinden farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi genel kısayollar Web için Word uygulaması için değil, web tarayıcısı için kullanılır.

Bu konuda

Belgeye metin ekleme

 1. Metin eklemek istediğiniz Web için Word belgeyi açın. Belge açıldığında, odak belge gövdesindeki düzenleme alanında olur.

 2. Metin eklemek istediğiniz yeri duyana kadar ok tuşlarına basın ve yazmaya başlayın. Değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.

Metin bulma ve değiştirme

 1. Web için Word bir belgeyi düzenlerken Ctrl+F tuşlarına basın. Arama bölmesi açılır. Odak, arama metni alanındadır.

  Eski JAWS sürümlerinde, metni bulmak ve değiştirmek için Ctrl+H tuşlarına basın.

 2. "Diğer eylemler menüsü" sözlerini duyana kadar Shift+Sekme tuşlarına basın ve ardından Enter tuşuna basın. Yukarı ok tuşuna bir kez basın. Şunu duyarsınız: "Değiştir." Enter’a seçmek için basın. Odak, arama metin alanına döner.

 3. Değiştirmek istediğiniz sözcüğü veya tümceciği yazın. Siz yazarken arama sonuçları listesi güncelleştirilir.

 4. "Şununla değiştir" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından özgün sözcüğü değiştirmek istediğiniz sözcüğü veya tümceciği yazın.

 5. Arama sonuçları listesine göz atmak için, "Önceki sonuç" veya "Sonraki sonuç" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın. Siz listede ilerledikçe ekran okuyucu örnekleri duyurur.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Arama sonuçlarını birer birer değiştirmek için, "Değiştir" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın ve ardından Enter tuşuna basın. Sonraki örneğe gidin ve gerekirse bu adımı yineleyin.

  • Tüm örnekleri değiştirmek için, "Tümünü değiştir" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Metin seçme

Belgenizdeki metnin tümünü hızla seçebileceğiniz gibi yalnızca belirli bir metin parçasını da seçebilirsiniz.

 • Tüm metni seçmek için Ctrl+A tuşlarına basın.

 • Bir metin parçasını seçmek için, seçmek istediğiniz metne gidin ve Shift tuşunu basılı tutun. Metin seçilene kadar imleci taşımak için ok tuşlarını kullanın.

Başlıkları kullanma

Başlıklar belgenin erişilebilirliği, gezintisi ve kullanılabilirliği için çok önemlidir. Başlıklarınızın erişilebilirlik için doğru çalıştığından emin olmak için, başlık oluştururken yerleşik başlık stillerini kullanın. Böylece ekran okuyucunuz ve Word düzgün gezinti için doğru bilgileri değiştirebilirsiniz.

 1. Belgenizde, başlığa dönüştürmek istediğiniz metni seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Başlık 1 stilini uygulamak için Ctrl+Alt+1 tuşlarına basın.

  • Başlık 2 stilini uygulamak için Ctrl+Alt+2 tuşlarına basın.

  • Başlık 3 stilini uygulamak için Ctrl+Alt+3 tuşlarına basın.

  • Diğer başlık stillerine göz atmak için, Alt+Windows logo tuşlarına ve ardından H ve L tuşlarına basın. İstediğiniz stili duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da seçmek için Enter tuşuna basın.

Kalın, italik ve alt çizgi biçimlendirmesi uygulama

Karakter biçimlendirmesi kullanılması, belgenizin okunabilirliğini geliştirebilir.

 1. Belgenizde, biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kalın biçimlendirme uygulamak için Ctrl+B tuşlarına basın.

  • İtalik biçimlendirme uygulamak için Ctrl+I tuşlarına basın.

  • Altı çizili biçimlendirme uygulamak için Ctrl+U tuşlarına basın.

Yazı tipini ve yazı tipi boyutunu değiştirme

Belgenizin tüm kullanıcılar açısından erişilebilir olmasını sağlamak için, daha rahat okunabilen bir yazı tipine geçin ya da metni büyütün veya küçültün.

Farklı bir yazı tipine geçme

 1. Belgenizde, biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Alt+Windows logo tuşuna ve ardından H, F ve F tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Yazı tipi adı."

 3. İstediğiniz yazı tipini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

  İpucu: Zaten kullanmaya karar verdiğiniz yazı tipine doğrudan atlamak için, yazı tipinin adını yazmaya başlayın. Örneğin, Times New Roman yazı tipini bulmak için ti yazın.

Yazı tipi boyutunu değiştirme

 1. Belgenizde, yeniden boyutlandırmak istediğiniz metni seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metni 1 nokta büyütmek için Ctrl+Sağ köşeli ayraç (]) tuşlarına basın.

  • Metni 1 nokta küçültmek için Ctrl+Sol köşeli ayraç ([) tuşlarına basın.

  • Metni Yazı Tipi Boyutunu Artır düğmesindeki boyutlara göre artımlı olarak büyütmek için Ctrl+Shift+Büyüktür işareti (>) tuşlarına basın.

  • Metni Yazı Tipi Boyutunu Küçült düğmesindeki boyutlara göre artımlı olarak küçültmek için Ctrl+Shift+Küçüktür işareti (<) tuşlarına basın.

  • Belirli bir yazı tipi boyutunu seçmek için Alt+Windows logo tuşu+H, F ve S tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Yazı tipi boyutu." İstediğiniz yazı tipi boyutunu yazın ve Enter tuşuna basın.

Çeşitli yazı tipi özelliklerini değiştirme

Giriş sekmesinin Yazı Tipi sekmesindeki seçenekleri kullanarak yazı tipi özelliklerine göz atabilir ve bunları değiştirebilirsiniz.

 1. Belgenizde, biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş sekmesine gitmek için Alt+Windows logo tuşu+H tuşlarına basın.

 3. Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

  • Şu ayarlara gitmek ve değiştirmek için:

   • Yazı tipi, F tuşuna ve ardından F tuşuna basın ve ardından istediğiniz yazı tipini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

   • Yazı tipi stili, F tuşuna ve ardından Y tuşuna basın. Sekme tuşuna basın ve ardından istediğiniz yazı tipi stilini duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşunu kullanın ve Enter tuşuna basın.

   • Yazı tipi boyutu, F ve S tuşlarına basın, ardından istediğiniz yazı tipi boyutunu duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

   • Yazı Tipi Rengi: F ve sonra C tuşuna basın. İstediğiniz yazı tipi rengini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

   • Metin Vurgu Rengi: I tuşuna basın. İstediğiniz vurgu rengini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

  • Şu ayarlara gitmek ve seçmek için:

   • Üstü çizili: 4 tuşuna basın.

   • Üst simge: 6 tuşuna basın.

   • Alt simge: 5 tuşuna basın.

Tema yazı tiplerini kullanma

Tema yazı tipleri, belgenizin tamamında yazı tiplerini değiştirir. Birlikte iyi çalışacak şekilde tasarlanmış bir yazı tipi çifti kullanırlar. İlk yazı tipi başlıklar için, ikinci yazı tipi ise gövde metni için kullanılır.

İpucu: Tema yazı tiplerinin başlıklara uygulandığından emin olmak için başlık metnine bir Word başlık stili uygulamanız gerekir. Nasıl yapılacağını öğrenmek için Bkz. Başlıkları kullanma.

 1. Belgenizde Alt+Windows logo tuşu+H, F ve F tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Yazı tipi adı."

 2. Yazı Tipi menüsünü genişletmek için Alt+Aşağı ok tuşlarına basın.

 3. Yazı tipinin adını ve ardından "Başlıklar" veya "Gövde" sözlerini duyana kadar Yukarı ok tuşuna basın ve ardından seçmek için Enter tuşuna basın.

  İpucu: Tüm yazı tipleri tema yazı tipleri değildir. Tema yazı tipleri genellikle menünün en üstünde yer alır.

Ayrıca bkz.

Word'de resim veya görüntü eklemek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Word’deki klavye kısayolları

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Sık karşılaşılan sorunlara çözümler bulun veya bir destek temsilcisinden yardım alın.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×