Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.
Word’de metin kutularını ve resimleri seçmek ve okumak için ekran okuyucu kullanma

Bu makale, Microsoft Ekran Okuyucusu, JAWS veya NVDA with Microsoft 365 ürünleri gibi bir ekran okuyucu programı kullanan, görsel veya bilişsel engeli olan kişiler içindir. Bu makale, uygulamalarımız hakkında daha fazla erişilebilirlik bilgisi bulabileceğiniz Microsoft 365 ekran okuyucu desteği içerik setinin bir parçasıdır. Genel yardım için Microsoft Desteği giriş sayfasını ziyaret edin.

Word belgelerde resimleri, şekilleri ve metin kutularını seçmek ve okumak için klavyenizle ve ekran okuyucuyla Word kullanın. Bunu Ekran okuyucusu, JAWS ve NVDA ile test ettik, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve tekniklerini takip ettikleri sürece diğer ekran okuyucularla çalışabilir.

Word 'deki Seçim bölmesini kullanarak belgedeki tüm resimleri, şekilleri ve metin kutularını liste olarak görüntüleyebilirsiniz. Listeyi ekran okuyucunuzla okuyabilir ve alternatif metinleri okumak veya düzenlemek için liste öğelerini seçebilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Metin kutularındaki metne erişme

Ekran okuyucular gövde metnini okuduğunda, belgenin metin katmanının üzerinde kayan metin kutularını bulamazlar. Metin kutusunun içindeki metne erişmek için Seçim bölmesini kullanın.

 1. Belgede, Alt+H tuşlarına basarak Giriş sekmesini açın.

 2. Seçim bölmesini açmak için S, L, P yazın. Şunu duyarsınız: "Tümünü Göster düğmesi." Metin kutuları, resimler ve şekiller listede görünür.

  Not: Belgenizde birden çok sayfa varsa, Seçim bölmesi yalnızca geçerli sayfadaki öğeleri listeler.

 3. Listede yukarı ve aşağı gitmek için ok tuşlarını kullanın. Siz ilerledikçe ekran okuyucunuz liste öğelerini duyurur.

 4. Metin kutusunu seçmek için Ara Çubuğu'na basın.

 5. Bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Menü öğesini kes."

 6. Ok tuşlarını kullanarak Metni Düzenle öğesine gidin ve Enter tuşuna basın. İmleci metin kutusunun içine yerleştirmek için herhangi bir tuşa basın.

  JAWS'ta, önce metin kutusunu belge metniyle aynı hizaya yerleştirmeniz gerekir. Metin kutusunu metinle hizalamak için, Metni Kaydır’a gelin, Metinle Aynı Hizaya seçeneğine gelmek için Sağ veya Sol ok tuşlarını kullanın ve ardından Enter tuşuna basın. Belgenizin gövdesine dönmek için Esc tuşuna basın.

 7. Ekran okuyucunuz artık metin kutusunun içindeki metni okuyabilir. Ekran Okuyucusu ve NVDA'da okumaya başlamak için SR tuşu+M tuşlarına basın. Bundan sonra belgenin gövdesine dönmek için Esc tuşuna iki kez basın.

  JAWS’ta metin kutusunun içindekileri okumak için Alt+Sayısal Tuş Takımında 5 tuşlarına basın.

Seçim bölmesini kullanarak resimlere erişme

Satır içi görüntü olmayan resimlere ekran okuyucular erişemeyebilir. Belgedeki tüm resimlere erişmek için Seçim bölmesini kullanın.

 1. Belgede, Alt+H tuşlarına basarak Giriş sekmesini açın.

 2. Seçim bölmesini açmak için S, L, P yazın. Resimler, şekiller ve metin kutuları listede görünür.

  Not: Belgenizde birden çok sayfa varsa, Seçim bölmesi yalnızca geçerli sayfadaki öğeleri listeler.

 3. Listede yukarı ve aşağı gitmek için ok tuşlarını kullanın. Siz ilerledikçe ekran okuyucunuz liste öğelerini duyurur.

 4. Resim seçmek için Ara Çubuğu’na basın.

 5. Belgenin gövdesine dönmek için Esc tuşuna basın. Belgenin dosya adını duyarsınız.

 6. Varsa ekran okuyucunuz artık resim alternatif metnini okuyabilir. Ekran Okuyucusu ve NVDA'da okumaya başlamak için SR tuşu+Ctrl+R tuşlarına basın.

  JAWS'ta, Ctrl + Sayısal Tuş Takımında 5 tuşlarına basın.

Seçim bölmesini kullanmadan kayan nesnelere erişme

Seçim bölmesini kullanmadan odağı kayan nesneler arasında hızla taşıyabilirsiniz.

 1. Odağı belgedeki ilk kayan nesneye taşımak için Ctrl+Alt+5 tuşlarına basın.

 2. Belgedeki kayan nesneler arasında geçiş yapmak için Sekme tuşuna basın.

 3. Normal gezintiye dönmek için Esc tuşuna basın.

Seçim bölmesini kullanmadan satır içi nesnelere erişme

Seçim bölmesini kullanmadan, belgeyi okurken satır içi nesneler üzerinde çalışabilirsiniz.

 1. Ekran okuyucunuz, belgeyi okurken nesneleri duyurur. Bir nesne üzerinde durdurmak için Ctrl tuşuna basın.

  İpucu: Doğru noktayı kaçırırsanız ve belgede bir kerede bir sözcük geri veya ileri gitmeniz gerekiyorsa, ekran okuyucunun istediğiniz nesneyi duyurmasını duyana kadar Sol veya Sağ ok tuşuna basın.

 2. Nesneyi seçmek için Shift+Sağ ok tuşlarına basın.

 3. Artık nesne üzerinde çalışabilirsiniz. Örneğin, bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın.

Ayrıca bkz.

Word'de resim veya görüntü eklemek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Word’deki klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Word belgelerde resimleri, şekilleri ve metin kutularını seçmek ve okumak için Mac için Word klavyenizle ve macOS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanın.

Word 'deki Seçim Bölmesi'ni kullanarak belgedeki tüm resimleri, şekilleri ve metin kutularını liste olarak görüntüleyebilirsiniz. Listeyi VoiceOver ile okuyabilir ve alternatif metinleri okumak veya düzenlemek için liste öğelerini seçebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, macOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VoiceOver Kullanmaya Başlama Kılavuzu sayfasına gidin.

 • Belgeleri Yazdırma Düzeni Görünümünde okumanızı ve düzenlemenizi öneririz. VoiceOver diğer görünüm modlarında güvenilir çalışmayabilir.

Bu konuda

Metin kutularındaki metne erişme

Metin kutuları belgenin metin katmanının üzerinde kayarken, VoiceOver gövde metnini okurken bunları bulamaz. Metin kutusunun içindeki metne erişmek için Seçim Bölmesi'ni kullanın.

 1. Belgede, seçili durumdaki sekmeyi ve ardından "Seçili, sekme" sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın ve ardından şunu duyana kadar Sağ ok tuşuna basın: "Düzen, sekme." Düzen sekmesini açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 2. Seçim Bölmesi'ni açmak için, "Seçim bölmesi, işaretlenmemiş onay kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. VoiceOver şunları duyurur: "Denetle, Seçim bölmesi, onay kutusu." Metin kutuları, resimler ve şekiller listede görünür.

  Not: Belgenizde kesmeler (sayfa ve bölüm sonları gibi) varsa, Seçim Bölmesi yalnızca sonraki sonu içeren öğeleri listeler.

 3. "Tablo" sözlerini ve listedeki ilk öğeyi duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 4. Listede yukarı ve aşağı gitmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşunu kullanın. Siz ilerledikçe VoiceOver liste öğelerini duyurur. Metin kutuları "Metin kutusu" olarak ve ardından metin kutusunun numarası olarak duyurulur. Erişmek istediğiniz öğeye gelince, VoiceOver öğeyi ve "Metni düzenle, içerik seçildi" sözlerini ve ardından metin kutusu içeriğini ve ardından "Şu anda bir metin alanındasınız" sözlerini duyurana kadar F6 tuşuna basın.

 5. Metni düzenlemek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın ve istediğiniz metni yazın.

 6. Metni düzenledikten sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçim Bölmesi'ne geri dönmek için şunu duyana kadar F6 tuşuna basın: "Seçim bölmesi, sekme."

  • Belgenin gövdesine dönmek için Esc tuşuna basın.

Seçim bölmesini kullanarak resimlere erişme

Satır içi görüntü olmayan resimlere VoiceOver erişemeyebilir. Belgedeki tüm resimlere erişmek için Seçim Bölmesi'ni kullanın.

 1. Belgede, seçili durumdaki sekmeyi ve ardından "Seçili, sekme" sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın ve ardından şunu duyana kadar Sağ ok tuşuna basın: "Düzen, sekme." Düzen sekmesini açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 2. Seçim Bölmesi'ni açmak için, "Seçim bölmesi, işaretlenmemiş onay kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. VoiceOver şunları duyurur: "Denetle, Seçim bölmesi, onay kutusu." Metin kutuları, resimler ve şekiller listede görünür.

 3. "Tablo" sözlerini ve listedeki ilk öğeyi duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 4. Listede yukarı ve aşağı gitmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşunu kullanın. Siz ilerledikçe VoiceOver liste öğelerini duyurur. Görüntüler şu şekilde duyurulur: "Resim", ardından resmin numarası. Erişmek istediğiniz öğenin üzerine geldiğinde, VoiceOver öğenin alternatif metnini okuyana kadar F6 tuşuna basın ve ardından "Resim" yazın.

 5. Bağlam menüsünü açmak ve resmi biçimlendirme seçeneklerine erişmek veya alternatif metin eklemek veya değiştirmek için Control+Option+Shift+M tuşlarına basın. Belgenin gövdesine dönmek için Esc tuşuna basın.

Seçim bölmesini kullanmadan satır içi resimlere erişme

Belgeyi okurken satır içi görüntüler üzerinde çalışmak istiyorsanız, Seçim Bölmesi'ni açmanız gerekmez.

 1. İmleci belgede hareket ettirdiğinizde VoiceOver resimleri duyurur. VoiceOver, her satır içi görüntünün alternatif metnini duyurur ve ardından "Resim, metinle aynı hizada, düzen öğesi."

 2. Resmi seçmek için Shift+Sağ ok tuşlarına basın.

 3. Şimdi resmin üzerinde çalışabilirsiniz. Örneğin, bağlam menüsünü açmak için Control+Option+Shift+M tuşlarına basın.

Ayrıca bkz.

Word'de resim veya görüntü eklemek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Word’deki klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Telefonunuzdaki Word belgelerde metin kutularına ve resimlere gitmek ve bunları okumak için iOS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ileiOS için Word kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

Bu konuda

Metin kutularının içindeki metni okuma

Metin kutuları belgenin metin katmanının üzerinde kaydırılırken, VoiceOver sayfa metnini okurken bunları atlar, ancak bunlara ayrı olarak gidebilirsiniz.

 1. telefonunuzda Word belgesini açın. Belgenin gövde metnine ulaşana kadar sağa doğru çekin. VoiceOver metni okumaya başlar.

 2. VoiceOver sayfanın sonuna ulaştığında, VoiceOver ilk metin kutusunu duyurup içeriği okuyana kadar sağa doğru çekin.

 3. Sayfadaki bir sonraki metin kutusuna gitmek için sağa doğru çekin.

  Sayfa alt bilgisini girdiğinizde, sayfadaki tüm metin kutuları okunur. Sonraki sayfaya gitmek için sağa doğru çekin.

Metin içindeki resimlere erişme

 1. telefonunuzda Word belgesini açın. Belgenin gövde metnine ulaşana kadar sağa doğru çekin. VoiceOver metni okumaya başlar.

 2. VoiceOver sayfanın sonuna ulaştığında sağa doğru çekin. VoiceOver, sayfadaki ilk resmin alternatif metnini okur. Resimde alternatif metin yoksa şunu duyarsınız: "Resim."

 3. Sayfadaki bir sonraki resme gitmek için sağa doğru çekin.

  Sayfa alt bilgisini girdiğinizde, sayfadaki tüm resimlerde gezindiniz. Sonraki sayfaya gitmek için sağa doğru çekin.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Telefonunuzdaki Word belgelerde metin kutularına ve resimlere gitmek ve bunları okumak için android'in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack ileAndroid için Word kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

Bu konuda

Metin kutularının içindeki metni okuma

 1. telefonunuzda Word belgesini açın. TalkBack belge metnini birer birer okumaya başlayana kadar sağa doğru çekin.

 2. Sonraki paragrafa gitmek için sağa doğru çekin. "Dikdörtgen, metin kutusu" sözlerini duyduğunuzda, belge içinde bir metin kutusuna ulaşmış olursunuz. TalkBack metin kutusunun içeriğini okur. İşiniz bittiğinde, belgeyi okumaya devam etmek veya sonraki metin kutusuna gitmek için sağa doğru çekin.

Metin içindeki resimlere erişme

 1. telefonunuzda Word belgesini açın. TalkBack belge metnini birer birer okumaya başlayana kadar sağa doğru çekin.

 2. Sonraki paragrafa gitmek için sağa doğru çekin. Bir resme ulaştığınızda TalkBack, resim alternatif metnini ve ardından "Resim" metnini okur. Resimde alternatif metin yoksa yalnızca "Resim" sözlerini duyarsınız. İşiniz bittiğinde, belgeyi okumaya devam etmek veya sonraki görüntüye geçmek için sağa doğru çekin.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Word belgelerde resimleri seçmek ve okumak için klavyeniz ve ekran okuyucunuzlaWeb için Word kullanın. Bunu Microsoft Edge 'da Ekran Okuyucusu ve Chrome'da JAWS ve NVDA ile test ettik, ancak yaygın erişilebilirlik standartlarına ve tekniklerine uygun oldukları sürece diğer ekran okuyucularla ve web tarayıcılarıyla çalışabilir.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Web için Microsoft 365 ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucular Microsoft 365 ile nasıl çalışır? bölümüne gidin.

 • Web için Word kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Web için Word web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü programındakinden farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi genel kısayollar Web için Word uygulaması için değil, web tarayıcısı için kullanılır.

Satır içi görüntülere erişme

 1. bir belgeyi Web için Word açtıktan sonra, sürekli okuma modunu başlatmak için SR tuşu+Ctrl+R tuşlarına basın. Ekran okuyucunuz belgeyi okuduğunda tüm resimleri duyurur. Bir resimde durmak için Ctrl tuşuna basın

  Not: Doğru noktayı kaçırırsanız ve belgede bir kerede bir sözcük geriye veya ileriye gitmeniz gerekiyorsa, ekran okuyucunuzun istediğiniz resmi duyurmasını duyana kadar Sol veya Sağ ok tuşuna basın.

 2. Resmi seçmek için Enter tuşuna basın.

 3. Şimdi resmin üzerinde çalışabilirsiniz. Örneğin, resim araçlarına erişmek için Alt+Windows logo tuşlarına basın ve ardından "Resim araçları, seçili değil, Biçim sekmesi öğesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basarak Biçim sekmesini açın.

 4. Boyutu, stili ve alternatif metni gibi görüntü ayarlarını yapabilirsiniz. İstediğiniz ayarın adını duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word'de resim veya resim eklemek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Word’deki klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Tartışmaya katılın

TOPLULUĞA SORUN >

Destek alın

BİZE ULAŞIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×