Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Birçok kullanıcı, klavye kısayollarının daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu bulur. Hareket veya görme engelli kullanıcılar için, klavye kısayolları farenin vazgeçilmez alternatifidir.

Not: Bu konuda, JAWS kullanıcılarının Sanal Şerit Menüsü özelliğini devre dışı bıraktıkları varsayılmaktadır.

Bir Office belgesine SmartArt grafiği ekleme

 1. Grafiği eklemek istediğiniz Microsoft Office programında sırasıyla Alt ve N tuşlarının ardından SmartArt Grafiği iletişim kutusunu açmak üzere M tuşuna basın.

 2. İstediğiniz grafik türünü seçmek için Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşuna basın.

 3. Düzen görev bölmesine geçmek için Sekme tuşuna basın.

 4. İstediğiniz düzeni seçmek için ok tuşlarına basın.

 5. Seçili düzeni eklemek için Enter tuşuna basın.

Yapılacak işlem

Tuş

SmartArt grafiğinde bir sonraki öğeyi seçme.

Sekme

SmartArt grafiğinde bir önceki öğeyi seçme.

Shift+Sekme

Tüm şekilleri seçme.

Ctrl+A

Seçili şekildeki odağı kaldırma.

Esc

Seçili şekli yukarıya iteleme.

Yukarı Ok

Seçili şekli aşağıya iteleme.

Aşağı Ok

Seçili şekli sola iteleme.

Sol Ok

Seçili şekli sağa iteleme.

Sağ Ok

Seçili şekil içindeki metni düzenleme.

Enter veya F2, şekilden çıkmak için Esc

Seçilen şekli silme.

Delete veya Geri Al

Seçili şekli kesme.

Ctrl+X veya Shift+Delete

Seçili şekli kopyalama.

Ctrl+C

Pano içindekileri yapıştırma.

Ctrl+V

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Yapılacak işlem

Tuş

Seçili şekli yatay olarak büyütme.

Shift+Sağ Ok

Seçili şekli yatay olarak küçültme.

Shift+Sol Ok

Seçili şekli dikey olarak büyütme.

Shift+Yukarı Ok

Seçili şekli dikey olarak küçültme.

Shift+Aşağı Ok

Seçili şekli sağ tarafa döndürme.

Alt+Sağ Ok

Seçili şekli sol tarafa döndürme.

Alt+Sol Ok

Notlar: 

 • Seçili şekiller üzerinde daha hassas ayarlamalar yapmak için yukarıdaki klavye kısayollarından herhangi birine ek olarak Ctrl tuşuna basın.

 • Bu klavye kısayolları, her öğeyi ayrı ayrı seçmişsiniz gibi çoklu seçimlere uygulanır.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir karakter sola ilerleme.

Sol Ok

Bir karakter sağa ilerleme.

Sağ Ok

Bir üst satıra ilerleme.

Yukarı Ok

Bir alt satıra ilerleme.

Aşağı Ok

Bir sözcük sola ilerleme.

Ctrl+Sol

Bir sözcük sağa ilerleme.

Ctrl+Sağ Ok

Yukarı doğru bir paragraf ilerleme.

Ctrl+Yukarı Ok

Aşağı doğru bir paragraf ilerleme.

Ctrl+Aşağı Ok

Satır sonuna ilerleme.

End

Satır başına ilerleme.

Giriş

Metin kutusunun sonuna ilerleme.

Ctrl+End

Metin kutusunun başına ilerleme.

Ctrl+Home

Seçili metni kesme.

Ctrl+X

Seçili metni kopyalama.

Ctrl+C

Seçili metni yapıştırma.

Ctrl+V

Seçili metni yukarı taşıma.

Alt+Shift+Yukarı Ok

Seçili metni aşağı taşıma.

Alt+Shift+Aşağı Ok

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Soldan bir karakter silme.

Geri Al

Soldan bir sözcük silme.

Ctrl+Geri Al

Sağdan bir karakter silme.

Delete

Sağdan bir sözcük silme.

Ctrl+Delete

Seçili metni yükseltme.

Alt+Shift+Sol Ok

Seçili metni indirgeme.

Alt+Shift+Sağ Ok

Yazım denetimi yapma (Word uygulamasında bulunmamaktadır).

F7

Yapılacak işlem

Tuş

Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Shift+F veya Ctrl+Shift+P

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

Ctrl+Shift+>

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

Ctrl+Shift+<

Seçili metnin büyük/küçük harf durumunu değiştirme (küçük harf, Yalnızca İlk Harf Büyük, BÜYÜK HARF).

Shift+F3

Seçili metne kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+B

Seçili metne bir altı çizili biçimlendirme uygulama.

Ctrl+U

Seçili metne italik biçimlendirme uygulama.

Ctrl+I

Seçili metne alt indis biçimlendirmesi uygulama.

Ctrl+Eşittir İşareti

Seçili metne üst indis biçimlendirmesi uygulama.

Ctrl+Shift+Artı İşareti

Üst indis/alt indis uzaklığını yukarı ayarlama.

Ctrl+Alt+Shift+>

Üst indis/alt indis uzaklığını aşağı ayarlama.

Ctrl+Alt+Shift+<

Seçili metindeki tüm karakter biçimlendirmelerini kaldırma.

Shift+Ctrl+Ara Çubuğu

Not: Windows 8.1 kullanılırken, JAWS ve Ekran Okuyucusu doğru yazı tipi boyutu değişikliklerini duyurmaz. Windows 10'da her ikisi de doğru bilgileri duyurur.

Yapılacak işlem

Tuş

Seçili metindeki biçimlendirmeyi kopyalama.

Shift+Ctrl+C

Seçili metne biçimlendirmeyi yapıştırma.

Shift+Ctrl+V

Yapılacak işlem

Tuş

Paragrafı ortalama.

Ctrl+E

Paragrafı iki yana yaslama.

Ctrl+J

Paragrafı sola yaslama.

Ctrl+L

Paragrafı sağa yaslama.

Ctrl+R

Madde işaretini azaltma.

Sekme veya Alt+Shift+Sağ Ok

Madde işaretini artırma.

Shift+Sekme veya Alt+Shift+Sol Ok

Yapılacak işlem

Tuş

İki metin satırını birleştirme.

Metnin ilk satırının sonunda Delete

Kısayol menüsünü görüntüleme.

Shift+F10

Metin bölmesi ve çizim tuvali arasında geçiş yapma.

Ctrl+Shift+F2

Metin bölmesini kapatma.

Alt+F4

Odağı Metin bölmesinden SmartArt grafiğinin kenarlığına geçirme.

Esc

SmartArt grafikleri Yardım konusunu açma. (İşaretçiniz Metin bölmesinde olmalıdır.)

Ctrl+Shift+F1

Daha fazla bilgi

Office'te erişilebilirlik özellikleri

Bir Office belgesine SmartArt grafiği ekleme

 1. Grafiği eklemek istediğiniz Microsoft Office programında sırasıyla Alt ve N tuşlarının ardından SmartArt Grafiği iletişim kutusunu açmak üzere M tuşuna basın.

 2. İstediğiniz grafik türünü seçmek için Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşuna basın.

 3. Düzen görev bölmesine geçmek için Sekme tuşuna basın.

 4. İstediğiniz düzeni seçmek için ok tuşlarına basın.

 5. Seçili düzeni eklemek için Enter tuşuna basın.

SmartArt grafiğinde şekillerle çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

SmartArt grafiğinde bir sonraki öğeyi seçme.

Sekme

SmartArt grafiğinde bir önceki öğeyi seçme.

Shift+Sekme

Tüm şekilleri seçme.

Ctrl+A

Seçili şekildeki odağı kaldırma.

Esc

Seçili şekli yukarıya iteleme.

Yukarı Ok

Seçili şekli aşağıya iteleme.

Aşağı Ok

Seçili şekli sola iteleme.

Sol Ok

Seçili şekli sağa iteleme.

Sağ Ok

Seçili şekil içindeki metni düzenleme.

Enter veya F2, şekilden çıkmak için Esc

Seçilen şekli silme.

Delete veya Geri Al

Seçili şekli kesme.

Ctrl+X veya Shift+Delete

Seçili şekli kopyalama.

Ctrl+C

Pano içindekileri yapıştırma.

Ctrl+V

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Yapılacak işlem

Tuş

Seçili şekli yatay olarak büyütme.

Shift+Sağ Ok

Seçili şekli yatay olarak küçültme.

Shift+Sol Ok

Seçili şekli dikey olarak büyütme.

Shift+Yukarı Ok

Seçili şekli dikey olarak küçültme.

Shift+Aşağı Ok

Seçili şekli sağ tarafa döndürme.

Alt+Sağ Ok

Seçili şekli sol tarafa döndürme.

Alt+Sol Ok

Notlar: 

 • Seçili şekiller üzerinde daha hassas ayarlamalar yapmak için yukarıdaki klavye kısayollarından herhangi birine ek olarak Ctrl tuşuna basın.

 • Bu klavye kısayolları, her öğeyi ayrı ayrı seçmişsiniz gibi çoklu seçimlere uygulanır.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir karakter sola ilerleme.

Sol Ok

Bir karakter sağa ilerleme.

Sağ Ok

Bir üst satıra ilerleme.

Yukarı Ok

Bir alt satıra ilerleme.

Aşağı Ok

Bir sözcük sola ilerleme.

Ctrl+Sol

Bir sözcük sağa ilerleme.

Ctrl+Sağ Ok

Yukarı doğru bir paragraf ilerleme.

Ctrl+Yukarı Ok

Aşağı doğru bir paragraf ilerleme.

Ctrl+Aşağı Ok

Satır sonuna ilerleme.

End

Satır başına ilerleme.

Giriş

Metin kutusunun sonuna ilerleme.

Ctrl+End

Metin kutusunun başına ilerleme.

Ctrl+Home

Seçili metni kesme.

Ctrl+X

Seçili metni kopyalama.

Ctrl+C

Seçili metni yapıştırma.

Ctrl+V

Seçili metni yukarı taşıma.

Alt+Shift+Yukarı Ok

Seçili metni aşağı taşıma.

Alt+Shift+Aşağı Ok

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Soldan bir karakter silme.

Geri Al

Soldan bir sözcük silme.

Ctrl+Geri Al

Sağdan bir karakter silme.

Delete

Sağdan bir sözcük silme.

Ctrl+Delete

Seçili metni yükseltme.

Alt+Shift+Sol Ok

Seçili metni indirgeme.

Alt+Shift+Sağ Ok

Yazım denetimi yapma (Word uygulamasında bulunmamaktadır).

F7

Yapılacak işlem

Tuş

Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Shift+F veya Ctrl+Shift+P

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

Ctrl+Shift+>

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

Ctrl+Shift+<

Seçili metnin büyük/küçük harf durumunu değiştirme (küçük harf, Yalnızca İlk Harf Büyük, BÜYÜK HARF).

Shift+F3

Seçili metne kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+B

Seçili metne bir altı çizili biçimlendirme uygulama.

Ctrl+U

Seçili metne italik biçimlendirme uygulama.

Ctrl+I

Seçili metne alt indis biçimlendirmesi uygulama.

Ctrl+Eşittir İşareti

Seçili metne üst indis biçimlendirmesi uygulama.

Ctrl+Shift+Artı İşareti

Üst indis/alt indis uzaklığını yukarı ayarlama.

Ctrl+Alt+Shift+>

Üst indis/alt indis uzaklığını aşağı ayarlama.

Ctrl+Alt+Shift+<

Seçili metindeki tüm karakter biçimlendirmelerini kaldırma.

Shift+Ctrl+Ara Çubuğu

Yapılacak işlem

Tuş

Seçili metindeki biçimlendirmeyi kopyalama.

Shift+Ctrl+C

Seçili metne biçimlendirmeyi yapıştırma.

Shift+Ctrl+V

Yapılacak işlem

Tuş

Paragrafı ortalama.

Ctrl+E

Paragrafı iki yana yaslama.

Ctrl+J

Paragrafı sola yaslama.

Ctrl+L

Paragrafı sağa yaslama.

Ctrl+R

Madde işaretini azaltma.

Sekme veya Alt+Shift+Sağ Ok

Madde işaretini artırma.

Shift+Sekme veya Alt+Shift+Sol Ok

Yapılacak işlem

Tuş

İki metin satırını birleştirme.

Metnin ilk satırının sonunda Delete

Kısayol menüsünü görüntüleme.

Shift+F10

Metin bölmesi ve çizim tuvali arasında geçiş yapma.

Ctrl+Shift+F2

Metin bölmesini kapatma.

Alt+F4

Odağı Metin bölmesinden SmartArt grafiğinin kenarlığına geçirme.

Esc

SmartArt grafikleri Yardım konusunu açma. (İşaretçiniz Metin bölmesinde olmalıdır.)

Ctrl+Shift+F1

Burada açıklanan klavye kısayolları için ABD klavye düzeni temel alınmıştır. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlarla tam olarak eşleşmeyebilir.

İki veya daha fazla tuşa aynı anda bastığınız klavye kısayollarında, basılacak tuşlar artı (+) işaretiyle birbirinden ayrılmıştır. Bir tuşun hemen arkasından başka bir tuşa bastığınız klavye kısayollarında basılacak tuşlar virgülle (,) ayrılmıştır.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×