Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.
Word’deki klavye kısayolları

Word 'de klavye kısayollarıyla bir dış klavye kullanmak daha verimli çalışmanıza yardımcı olabilir. Hareket veya görme engelli kişiler için klavye kısayolları dokunmatik ekran kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanmaya yardımcı bir alternatiftir.

Notlar: 

 • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerin tuşları, ABD klavyedeki tuşlara tam olarak karşılık olmayabilir. 

 • Kısayoldaki artı işareti (+), aynı anda birden çok tuşa basmanız gerektiği anlamına gelir.

 • Kısayoldaki virgül (,) birden çok tuşa sırayla basmanız gerektiği anlamına gelir.

Bu makalede Word içindeki Windowsiçin klavye kısayolları ve işlev tuşları açıklanmaktadır.

Notlar: 

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Bu tabloda Microsoft Word uygulamasında en sık kullanılan kısayollar gösterilir.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Belgeyi açma

Ctrl+O

Yeni belge oluşturma.

Ctrl+N

Belgeyi kaydedin.

Ctrl+S

Belgeyi kapatın.

Ctrl+W

Seçili içeriği Panoya kesme.

Ctrl+X

Seçili içeriği Panoya kopyalama.

Ctrl+C

Pano içindekileri yapıştırma.

Ctrl+V

Tüm belge içeriğini seçme.

Ctrl+A

Metne kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+B

Metne italik biçimlendirme uygulama.

Ctrl+I

Metne alt çizgi biçimlendirmesi uygulama.

Ctrl+U

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültme.

Ctrl+Sol köşeli ayraç ([)

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütme.

Ctrl+Sağ köşeli ayraç ([)

Metni ortalama.

Ctrl+E

Metni sola hizalama.

Ctrl+L

Metni sağa hizalama.

Ctrl+R

Bir komutu iptal etme.

Esc

Önceki eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Mümkünse önceki eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Yakınlaştırma büyütmeyi ayarlayın.

Alt+W, Q ve ardından istediğiniz değeri kullanmak için Yakınlaştır iletişim kutusundaki Sekme tuşunu kullanın.

Belge penceresini bölme.

Ctrl+Alt+S

Belge penceresindeki bölmeyi kaldırma.

Alt+Shift+C veya Ctrl+Alt+S

Sayfanın Başı

Görev bölmesini kapatma

Klavyeyi kullanarak görev bölmesini kapatmak için:

 1. Görev bölmesi seçilene kadar F6 tuşuna basın.

 2. Ctrl+Ara Çubuğu’na basın.

 3. Kapat'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve Enter'a basın.

Şerit klavye kısayolları

Şerit alanı, sekmelerde ilgili seçenekleri bir arada gruplandırır. Örneğin, Giriş sekmesinde Yazı Tipi grubu, Yazı Tipi Rengi seçeneğini içerir. Aşağıda görüldüğü gibi Tuş İpuçları adlı şerit kısayollarını görüntülemek için Alt tuşuna basın. 

Word 365'te şeritteki Önemli İpuçları

Not: Eklentiler ve diğer programlar şeride yeni sekmeler ekleyebilir ve bu sekmeler için erişim tuşları sağlayabilir.

Çeşitli şerit seçenekleri için Tuş İpuçları harflerini Alt tuşuyla birleştirerek Erişim Tuşları adlı kısayollar oluşturabilirsiniz. Örneğin, Alt+H tuşlarına basarak Giriş sekmesini açın ve Alt+Q tuşlarına basarak Göster veya Arama alanına gidin. Seçili sekmenin seçeneklerine yönelik Tuş İpuçlarını görmek için Alt tuşuna yeniden basın.

Kullandığınız Microsoft 365 sürümüne bağlı olarak, uygulama penceresinin üst kısmındaki Arama metin alanı Göster olarak adlandırılıyor olabilir. Her ikisi de büyük ölçüde benzer deneyimler sunar ancak bazı seçenekler ve arama sonuçları farklılık gösterebilir.

Office 'in daha yeni sürümlerinde, eski Alt tuşu menü kısayollarının çoğu da çalışmaya devam ediyor. Ancak, tam kısayolu bilmeniz gerekir. Örneğin, Alt tuşuna basıp eski menü tuşlarından birine (E (Düzenle), V (Görüntüle), I (Ekle), vb.) basın. Önceki bir sürümden erişim anahtarı kullandığınızı belirten bir bildirim açılır. Anahtar dizisinin tamamını biliyorsanız, yine de kullanabilirsiniz. Aksi takdirde Esc tuşuna basın ve bunun yerine Tuş İpuçlarını kullanın.

Şerit sekmeleri için erişim tuşlarını kullanma

Doğrudan şeritteki bir sekmeye gitmek için, aşağıdaki erişim tuşlarından birine basın. Belgedeki seçiminize bağlı olarak ek sekmeler görüntülenebilir.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Destek veya yardım içeriği aramak için şeritte Göster veya Arama alanına gidin.

Alt+Q, ardından arama terimini girin.

Backstage görünümünü kullanmak için Dosya sayfasını açın.

Alt+F

Yaygın biçimlendirme komutlarını, paragraf stillerini veya Bul aracını kullanmak için Giriş sekmesini açma.

Alt+H

Tablolar, resimler, şekiller, üst bilgiler veya metin kutuları eklemek için Ekle sekmesini açma.

Alt+N

Temaları, renkleri ve sayfa kenarlığı gibi efektleri kullanmak için Tasarım sekmesini açma.

Alt+G

Sayfa kenar boşlukları, sayfa yönlendirmesi, girintiler ve aralıklarla çalışmak için Düzen sekmesini açma.

Alt+P

İçindekiler tablosu, dipnotlar veya alıntılar tablosu eklemek için Başvurular sekmesini açma.

Alt+S

Adres Mektup Birleştirme görevlerini yönetmek ve zarflar ve etiketlerle çalışmak için Postalar sekmesini açma.

Alt+M

Yazım Denetimi'ni kullanmak, yazım denetleme dillerini ayarlamak ve belgenizdeki değişiklikleri izlemek ve gözden geçirmek için Gözden Geçir sekmesini açma.

Alt+R

Okuma Modu veya Anahat görünümü gibi belgenin görünümünü veya modunu seçmek için Görünüm sekmesini açma. Ayrıca, yakınlaştırma büyütme oranını ayarlayabilir ve birden çok belge penceresini yönetebilirsiniz.

Alt+W

Sayfanın Başı

Şeritte klavyeyle çalışma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Şeridin etkin sekmesini seçip erişim tuşlarını etkinleştirme.

Alt veya F10. Farklı bir sekmeye gitmek için erişim tuşlarını veya ok tuşlarını kullanma.

Odağı şeritteki komutlara taşıma.

Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Şeritteki komut gruplandırmaları arasında hareket etme.

Ctrl+Sol veya Sağ ok tuşu

Şeritteki öğeler arasında hareket etme.

Ok tuşları

Odaktaki şerit öğesinin araç ipucunu gösterme.

Ctrl+Shift+F10

Seçili düğmeyi etkinleştirme.

Boşluk çubuğu veya Enter

Seçili komut için listeyi açma.

Aşağı ok tuşu

Seçili düğme için menüyü açma.

Alt+Aşağı ok tuşu

Menü veya alt menü açıkken, sonraki komuta gitme.

Aşağı ok tuşu

Şeridi genişletme veya daraltma.

Ctrl+F1

Bağlam menüsünü açma.

Shift+F10

Veya bir Windows klavyede Windows Menü tuşu (genellikle sağ Alt ve sağ Ctrl tuşları arasındadır)

Ana menü açık veya seçili durumdayken alt menüye gitme.

Sol ok tuşu

Sayfanın Başı

Belgede gezinme.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

İmleci bir sözcük sola taşıma.

Ctrl+Sol ok tuşu

İmleci bir sözcük sağa taşıma.

Ctrl+Sağ ok tuşu

İmleci bir paragraf yukarı taşıma.

Ctrl+Yukarı ok tuşu

İmleci bir paragraf aşağı taşıma.

Ctrl+Aşağı ok tuşu

İmleci geçerli satırın sonuna taşıma.

End

İmleci geçerli satırın başına taşıma.

Ana Sayfa

İmleci ekranın en üstüne taşıma.

Ctrl+Alt+Page up

İmleci ekranın en altına taşıma.

Ctrl+Alt+Page down

Belge görünümünü bir ekran yukarı kaydırarak imleci hareket ettirme.

Page up

Belge görünümünü bir ekran aşağı kaydırarak imleci hareket ettirme.

Page down

İmleci ileti sonraki sayfanın en üstüne taşıma.

Ctrl+Page down

İmleci ileti önceki sayfanın en üstüne taşıma.

Ctrl+Page up

İmleci satırın sonuna taşıma.

Ctrl+End

İmleci belgenin başına taşıma.

Ctrl+Home

İmleci bir önceki düzeltmenin konumuna getirme.

Shift+F5

İmleci, belge son kapatılmadan önce yapılan son düzeltmenin konumuna getirin.

Belgeyi açtıktan hemen ardından Shift+F5 tuşlarına basın.

Metin kutuları veya resimler gibi kayan şekiller arasında geçiş yapma.

Ctrl+Alt+5, ardından art arda Sekme tuşu

Kayan şekil gezintisinden çıkma ve normal gezintiye dönme.

Esc

Belge içeriği içinde arama yapmak için Gezinti görev bölmesini görüntüleyin.

Ctrl+F

Belirli bir sayfa, yer işareti, dipnot, tablo, açıklama, grafik veya başka bir konuma gitmek için Git iletişim kutusunu görüntüleyin.

Ctrl+G

Belgede yapılan önceki dört değişikliğin konumlarını arasında döngü yapma.

Ctrl+Alt+Z

Sayfanın Başı

Belgeyi önizleme ve yazdırma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Belgeyi yazdırma.

Ctrl+P

Baskı önizlemeye geçme.

Ctrl+Alt+I

Yaklaşıldığında önizleme sayfasında dolaşma.

Ok tuşları

Uzaklaşıldığında bir önizleme sayfası ileri veya geri gitme.

Page Up veya Page Down

Uzaklaşıldığında ilk önizleme sayfasına gitme.

Ctrl+Home

Uzaklaşıldığında son önizleme sayfasına gitme.

Ctrl+End

Sayfanın Başı

Metin ve grafikleri seçme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Metin seçme.

Shift+Ok tuşları

Soldan bir sözcük seçme.

Ctrl+Shift+Sol ok tuşu

Sağdan bir sözcük seçme.

Ctrl+Shift+Sağ ok tuşu

Geçerli konumdan geçerli satırın başına kadar seçme.

Shift+Home

Geçerli konumdan geçerli satırın sonuna kadar seçme.

Shift+End

Geçerli konumdan geçerli paragrafın başına kadar seçme.

Ctrl+Shift+Yukarı ok tuşu

Geçerli konumdan geçerli paragrafın sonuna kadar seçme.

Ctrl+Shift+Aşağı ok tuşu

Geçerli konumdan ekranın en üst kısmına kadar seçme.

Shift+Page up

Geçerli konumdan ekranın altına kadar seçme.

Shift+Page down

Geçerli konumdan belgenin başına kadar seçme.

Ctrl+Shift+Home

Geçerli konumdan belgenin sonuna kadar seçme.

Ctrl+Shift+End

Geçerli konumdan pencerenin altına kadar seçme.

Ctrl+Alt+Shift+Page down

Tüm belge içeriğini seçme.

Ctrl+A

Sayfanın Başı

Seçimi genişletme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçimi genişletmeye başlatma.

F8

Genişletilmiş seçim modunda, belgede bir yere tıklandığında mevcut seçim o konuma kadar genişler.

Sola veya sağa doğru en yakın karakteri seçme.

F8, Sol veya Sağ ok tuşu

Seçimi genişletme.

Seçimi tüm sözcüğe, tümceye, paragrafa, bölüme ve belgeye genişletmek için F8 tuşuna art arda basın.

Seçim boyutunu küçültme.

Shift+F8

Metnin dikey bloğunu seçme.

Ctrl+Shift+F8, ardından ok tuşlarına basın

Seçimi genişletmeyi durdurma.

Esc

Sayfanın Başı

Metin ve grafikleri düzenleme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Soldan bir sözcük silme.

Ctrl+Geri Al Tuşu

Sağdan bir sözcük silme.

Ctrl+Delete

Pano görev bölmesini açın ve Microsoft 365 uygulamalar arasında içerik kopyalayıp yapıştırmanıza olanak tanıyan Office Panosu'nu etkinleştirin.

ALT+H, F, O

Seçili içeriği Panoya kesme.

Ctrl+X

Seçili içeriği Panoya kopyalama.

Ctrl+C

Pano içindekileri yapıştırma.

Ctrl+V

Seçili içeriği belirli bir konuma taşıma.

F2, imleci hedefe getirip Enter tuşuna basın.

Seçili içeriği belirli bir konuma kopyalama.

Shift+F2, imleci hedefe getirip Enter tuşuna basın.

Seçili içeriğe sahip bir Otomatik Metin bloğu tanımlama.

Alt+F3

Otomatik Metin bloğu ekleme.

Otomatik Metin bloğunun ilk birkaç karakterini girin ve ardından Ekran İpucu görüntülendiğinde Enter tuşuna basın.

Seçili içeriği Depoya kesme.

Ctrl+F3

Depo içeriğini yapıştırma.

Ctrl+Shift+F3

Seçili biçimlendirmeyi kopyalama.

Ctrl+Shift+C

Seçili biçimlendirmeyi yapıştırma.

Ctrl+Shift+V

Belgenin önceki bölümünde kullanılan üstbilgi veya altbilgiyi yapıştırma.

Alt+Shift+R

Metni, belirli biçimlendirmeyi veya özel öğeleri bulmak ve değiştirmek için Değiştir iletişim kutusunu görüntüleyin.

Ctrl+H

Belgeye bir dosya nesnesi eklemek için Nesne iletişim kutusunu görüntüleme.

Alt+N, J, J

SmartArt grafiği ekleme.

Alt+N, M

WordArt grafiği ekleme.

Alt+N, W

Sayfanın Başı

Paragrafları hizalama ve biçimlendirme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Paragrafı ortalama.

Ctrl+E

Paragrafı iki yana yaslama.

Ctrl+J

Paragrafı sola hizalama.

Ctrl+L

Paragrafı sağa hizalama.

Ctrl+R

Paragrafı girintileme.

Ctrl+M

Paragraf girintisini kaldırma.

Ctrl+Shift+M

Asılı girinti oluşturma.

Ctrl+T

Asılı girintiyi kaldırma.

Ctrl+Shift+T

Paragraf biçimlendirmesini kaldırır.

Ctrl+Q

Paragrafa tek aralık uygulama.

Ctrl+1

Paragrafa çift aralık uygulama.

Ctrl+2

Paragrafa 1,5 satır aralığı uygulama.

Ctrl+5

Paragraftan önce boşluk ekleme veya çıkarma.

Ctrl+0 (sıfır)

Otomatik Biçim'i etkinleştirme.

Ctrl+Alt+K

Normal stilini uygulama.

Ctrl+Shift+N

Başlık 1 stilini uygulama.

Ctrl+Alt+1

Başlık 2 stilini uygulama.

Ctrl+Alt+2

Başlık 3 stilini uygulama.

Ctrl+Alt+3

Stilleri Uygula görev bölmesini görüntüleme.

Ctrl+Shift+S

Stiller görev bölmesini görüntüleme.

Ctrl+Alt+Shift+S

Sayfanın Başı

Karakterleri biçimlendirme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yazı Tipi iletişim kutusunu görüntüler.

Ctrl+D veya Ctrl+Shift+F

Yazı tipi boyutunu büyütür.

Ctrl+Shift+Sağ açılı ayraç (>)

Yazı tipi boyutunu küçültme.

Ctrl+Shift+Sol açılı ayraç (<)

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütme.

Ctrl+Sağ köşeli ayraç (])

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültme.

Ctrl+Sol köşeli ayraç ([)

Metni büyük harf, küçük harf ve başlık durumu arasında değiştirme.

Shift+F3

Metni tümüyle büyük harfle değiştirme.

Ctrl+Shift+A

Seçili metni gizleme.

Ctrl+Shift+H

Kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+B

Madde işaretli liste ekleme.

Ctrl+Shift+L

Alt çizgi biçimlendirmesi uygulama.

Ctrl+U

Sözcüklere altı çizili biçimlendirme uygulama, ancak boşlukları uygulamama.

Ctrl+Shift+W

Çift alt çizgi biçimlendirmesi uygulama.

Ctrl+Shift+D

İtalik biçimlendirme uygulama.

Ctrl+I

Küçük büyük harf biçimlendirmesi uygulama.

Ctrl+Shift+K

Alt simge biçimlendirmesi uygulama.

Ctrl+Eşittir işareti ( = )

Üst simge biçimlendirmesi uygulama.

Ctrl+Shift+Artı işareti (+)

El ile yapılan karakter biçimlendirmelerini kaldırma.

Ctrl+Ara Çubuğu

Seçili metni Simge yazı tipiyle değiştirme.

Ctrl+Shift+Q

Sayfanın Başı

Metin biçimlendirmesini yönetme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Tüm yazdırılamayan karakterleri görüntüleme.

Ctrl+Shift+8 (sayısal tuş takımı kullanmayın)

Biçimlendirmeyi Gösterme görev bölmesini görüntüleme.

Shift+F1

Sayfanın Başı

Özel karakterler ekleme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Satır sonu ekleme.

Shift+Enter

Sayfa sonu ekleme.

Ctrl+Enter

Sütun sonu ekleme.

Ctrl+Shift+Enter

Uzun tire (—) ekleme.

Ctrl+Alt+Eksi işareti (sayısal tuş takımında)

Tire (-) ekleme.

Ctrl+Eksi işareti (sayısal tuş takımında)

İsteğe bağlı kısa çizgi ekleme.

Ctrl+Kısa Çizgi (-)

Bölünemez kısa çizgi ekleme.

Ctrl+Shift+Kısa Çizgi (-)

Bölünemez boşluk ekleme.

Ctrl+Shift+Ara Çubuğu

Telif hakkı simgesi (©) ekleme.

Ctrl+Alt+C

Tescilli ticari marka simgesi (®) ekleme.

Ctrl+Alt+R

Ticari marka simgesi (™) ekleme.

Ctrl+Alt+T

Üç nokta (…) ekleme

Ctrl+Alt+Nokta (.)

Belirtilen Unicode (onaltılık) karakter kodu için Unicode karakteri girin. Örneğin, euro para birimi simgesi (euro para birimi simgesi) eklemek için, 20AC yazdıktan sonra Alt tuşunu basılı tutarak X tuşuna basın.

İpucu: Seçili karakterin Unicode karakter kodunu bulmak için Alt+X tuşlarına basın.

Karakter kodu, ardından Alt+X tuşlarına basın

Belirtilen ANSI (onluk) karakter kodu için ANSI karakteri ekleyin. Örneğin, euro para birimi simgesi eklemek için, Alt tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında 0128 yazın.

Alt+karakter kodu (sayısal tuş takımında)

Sayfanın Başı

Web içeriğiyle çalışma

Bunu yapmak için

Basılan tuş

Köprü ekleme.

Ctrl+K

Bir sayfa geriye gitme.

Alt+Sol ok tuşu

Bir sayfa ileri gitme.

Alt+Sağ ok tuşu

Sayfayı yenileme.

F9

Sayfanın Başı

Tablolarla çalışma

Tabloda gezinme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Satırdaki bir sonraki hücreye geçme ve içeriğini seçme.

Sekme tuşu

Satırdaki bir önceki hücreye geçme ve içeriğini seçme.

Shift+Sekme

Satırdaki ilk hücreye gitme.

Alt+Home

Satırdaki son hücreye gitme.

Alt+End

Sütundaki ilk hücreye gitme.

Alt+Page up

Sütundaki son hücreye gitme.

Alt+Page down

Önceki satıra gitme.

Yukarı ok tuşu

Bir sonraki satıra gitme.

Aşağı ok tuşu

Bir satır yukarı taşıma.

Alt+Shift+Yukarı ok tuşu

Bir satır aşağı taşıma.

Alt+Shift+Aşağı ok tuşu

Sayfanın Başı

Tablo içeriğini seçme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Sonraki hücredeki içeriği seçme.

Sekme tuşu

Önceki hücredeki içeriği seçme.

Shift+Sekme

Seçimi bitişik sütunlara doğru genişletme.

Shift+Ok tuşları

Sütun seçme.

Sütunun üst veya alt hücresini seçin ve ardından Shift+Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın

Satır seçme.

Satırdaki ilk veya son hücreyi seçin ve ardından Shift+Alt+End veya Home tuşlarına basın.

Tablonun tamamını seçme.

Num Lock kapalıyken sayısal tuş takımında Alt+5

Sayfanın Başı

Tabloya paragraflar ve sekme karakterleri ekleme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Hücrenin içinde yeni paragraf ekleme.

Enter tuşuna basın

Hücrenin içine sekme karakteri ekleme.

Ctrl+Sekme

Sayfanın Başı

Belgeyi gözden geçirme

Yapılacak işlem

Tuş

Açıklama ekleme.

Ctrl+Alt+M

Değişiklik izlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

Ctrl+Shift+E

İnceleme Bölmesini kapama.

Alt+Shift+C

Sayfanın Başı

Başvurular, alıntılar ve dizin oluşturma ile çalışma

Belgenize içindekiler tablosu, dipnotlar ve alıntılar gibi başvurular eklemek için aşağıdaki kısayolları kullanın.

Bunu yapmak için

Basılan tuş

İçindekiler sayfası girişini işaretleme.

Alt+Shift+O

Kaynakça girdisini (alıntı) işaretleme.

Alt+Shift+I

Alıntı seçeneklerini girme.

Alt + Shift + F12, Boşluk çubuğu

Dizin girdisini işaretleme.

Alt+Shift+X

Dipnot ekleme.

Ctrl+Alt+F

Son not ekleme.

Ctrl+Alt+D

Sonraki dipnota gitme.

Alt+Shift+Sağ açılı ayraç (>)

Önceki dipnota gitme.

Alt+Shift+Sol açılı ayraç (<)

Sayfanın Başı

Adres mektup birleştirme ve alanlar ile çalışma

Aşağıdaki klavye kısayollarını kullanmak için Postalar şerit sekmesi seçilmelidir. Postalar sekmesini seçmek Alt+M tuşlarına basın.

Adres mektup birleştirmeyi gerçekleştirme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Adres mektup birleştirmeyi önizleme.

Alt+Shift+K

Belgeyi birleştirme.

Alt+Shift+N

Birleştirilmiş belgeyi yazdırma.

Alt+Shift+M

Adres mektup birleştirme veri belgesini düzenleme.

Alt+Shift+E

Adres mektup birleştirme alanı ekleme.

Alt+Shift+F

Sayfanın Başı

Alanlarla çalışma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

DATE alanı ekleme.

Alt+Shift+D

LISTNUM alanı ekleme.

Ctrl+Alt+L

PAGE alanı ekleme.

Alt+Shift+P

TIME alanı ekleme.

Alt+Shift+T

Boş alan ekleme.

Ctrl+F9

Bir Word kaynak belgesinde bağlı bilgileri güncelleştirme.

Ctrl+Shift+F7

Seçili alanları güncelleştirme.

F9

Alanın bağlantısını kesme.

Ctrl+Shift+F9

Seçili alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma.

Shift+F9

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma.

Alt+F9

Alan sonuçlarını görüntüleyen bir alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma.

Alt+Shift+F9

Sonraki alana gitme.

F11

Önceki alana gitme.

Shift+F11

Alanı kilitleme.

Ctrl+F11

Alanın kilidini açma.

Ctrl+Shift+F11

Sayfanın Başı

Diğer dillerdeki metinler ile çalışma

Yazım denetimi dilini ayarlama

Her belgenin bir varsayılan dili vardır; bu normalde bilgisayarınızın işletim sisteminin varsayılan diliyle aynı olur. Belgeniz farklı bir dilde sözcükler veya tümcecikler de içeriyorsa, söz konusu sözcükler için yazım denetleme dili ayarlamak iyi olabilir. Bu, yalnızca tümceciklerde yazımı ve dil bilgisini denetlemeyi mümkün kılmakla sağlamakla kalmaz, ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojilerin bunları işleyebilmesini de sağlar.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yazım denetleme dilini ayarlamak için Dil iletişim kutusunu görüntüleme.

Alt+R, U, L

Varsayılan dilleri ayarlama.

Alt+R, L

Sayfanın Başı

Uluslararası karakterler ekleme

Shift tuşunu içeren bir tuş kombinasyonu kullanarak küçük harfli bir karakter yazmak için, Ctrl+Shift+simge tuşlarını aynı anda basılı tutun ve sonra harfini yazmadan önce bırakın.

Not: Yoğun olarak başka bir dilde yazıyorsanız, bunun yerine farklı bir klavyeye geçmeyi tercih edebilirsiniz.

Bunu eklemek için

Tuş

à, è, ì, ò, ù,
À, È, Ì, Ò, Ù

Ctrl+Vurgu işareti (`), harf

á, é, í, ó, ú, ý
Á, É, Í, Ó, Ú, Ý

Ctrl+Tek tırnak işareti ('), harf

â, ê, î, ô, û
Â, Ê, Î, Ô, Û

Ctrl+Shift+Şapka işareti (^), harf

ã, ñ, õ
Ã, Ñ, Õ

Ctrl+Shift+Tilde işareti (^), harf

ä, ë, ï, ö, ü, ÿ,
Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ

Ctrl+Shift+İki nokta işareti (:), harf

å, Å

Ctrl+Shift+Adres işareti (@), a veya A

æ, Æ

Ctrl+Shift+Ve işareti (&), a veya A

œ, Œ

Ctrl+Shift+Ve işareti (&), o veya O

ç, Ç

Ctrl+Virgül (,), c or C

ð, Ð

Ctrl+Tek tırnak işareti ('), d veya D

ø, Ø

Ctrl+Eğik çizgi (/), o veya O

¿

Ctrl+Alt+Shift+Soru işareti (?)

¡

Ctrl+Alt+Shift+Ünlem işareti (!)

ß

Ctrl+Shift+Ve işareti (&), s

Sayfanın Başı

Doğu Asya dilleri için Giriş Yöntemi Düzenleyicilerini kullanma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Varsa 101 tuşlu klavye için Japonca Giriş Yöntemi Düzenleyicisi'ne (IME) geçiş.

Alt+Tilde (~)

Varsa 101 tuşlu klavye için Korece Giriş Yöntemi Düzenleyicisi'ne (IME) geçiş.

Sağ Alt

Varsa 101 tuşlu klavye için Çince Giriş Yöntemi Düzenleyicisi'ne (IME) geçiş.

Ctrl+Ara Çubuğu

Sayfanın Başı

Belge görünümleriyle çalışma

Word, belgenin birkaç farklı görünümünü sunar. Her görünüm, belirli görevleri yerine getirmeyi kolaylaştırır. Örneğin, Okuma Modu belgeyi yatay bir sayfa dizisi olarak görüntülemenizi sağlar. Bu, Sol ve Sağ ok tuşlarını kullanarak hızla göz atabilirsiniz.

Belge görünümünü değiştirme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Okuma Modu görünümüne geçme.

Alt+W, F

Sayfa Düzeni görünümüne geçme.

Ctrl+Alt+P

Anahat görünümüne geçme.

Ctrl+Alt+O

Taslak görünüme geçme.

Ctrl+Alt+N

Sayfanın Başı

Belge ana hattı

Bu kısayollar belge Anahat görünümünde olduğunda geçerlidir.

Bunu yapmak için

Basılan tuş

Paragrafı yükseltme.

Alt+Shift+Sol ok tuşu

Paragrafı indirgeme.

Alt+Shift+Sağ ok tuşu

Paragrafı gövde metnine indirgeme.

Ctrl+Shift+N

Seçilen paragrafları yukarı taşıma.

Alt+Shift+Yukarı ok tuşu

Seçilen paragrafları aşağı taşıma.

Alt+Shift+Aşağı ok tuşu

Başlığın altındaki metni genişletme.

Alt+Shift+Artı işareti (+)

Başlığın altındaki metni daraltma.

Alt+Shift+Eksi İşareti (-)

Tüm metni veya başlıkları genişletme veya daraltma.

Alt+Shift+A

Karakter biçimlendirmelerini gizleme veya gösterme.

Eğik çizgi (/) (sayısal tuş takımındaki eğik çizgi)

Gövde metninin ilk satırıyla tüm gövde metnini gösterme arasında geçiş.

Alt+Shift+L

Başlık 1 stilindeki tüm başlıkları gösterme.

Alt+Shift+1

Belirtilen başlık düzeyindeki tüm başlıkları gösterme.

Alt+Shift+Başlık düzeyi numarası

Sekme karakteri ekleme.

Ctrl+Sekme

Sayfanın Başı

Okuma Modunda belgede gezinme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Belgenin başına gitme.

Ana Sayfa

Belgenin sonuna gitme.

End

Belirli bir sayfaya gitme.

Sayfa numarasını yazın ve Enter tuşuna basın

Okuma Modundan çıkma.

Esc

Sayfanın Başı

İşlev tuşu kısayollarını kullanma

Tuş

Açıklama

F1

 • Tek başına F1: Word Yardımı görev bölmesini gösterir.

 • Shift+F1: Bağlama duyarlı yardımı veya Biçimlendirmeyi Gösterme görev bölmesini görüntüler veya gizler.

 • Ctrl+F1: Şeridi gösterir veya gizler.

 • Alt+F1: Bir sonraki alana ilerler.

 • Alt+Shift+F1: Bir önceki alana ilerler.

F2

 • Tek başına F2: Seçili metni veya grafiği hareket ettirir. İmleci metni veya grafiği taşımak istediğiniz yere getirmek için ok tuşlarını kullanın ve ardından taşımak için Enter tuşuna basın veya iptal etmek için Esc tuşuna basın.

 • Tek başına F2: Seçili metni veya grafiği kopyalar. İmleci metni veya grafiği kopyalamak istediğiniz yere getirmek için ok tuşlarını kullanın ve ardından kopyalamak için Enter tuşuna basın veya iptal etmek için Esc tuşuna basın.

 • Ctrl+F2: Yazdır sekmesinin baskı önizleme alanını görüntüler.

 • Alt+Shift+F2: Belgeyi kaydeder.

 • Ctrl+Alt+F2: iletişim kutusunu görüntüler.

F3

 • Shift+F3: Metni büyük harf, küçük harf ve başlık durumu arasında değiştirir.

 • Ctrl+F3: Seçili içeriği Depoya keser. Depoya birden fazla metin ve grafik kesebilir ve bunları bir grup olarak başka bir konuma yapıştırabilirsiniz.

 • Ctrl+Shift+F3: Depo içeriğini yapıştırır.

 • Alt+F3: Yeni Yapı Taşı oluşturur.

F4

 • Tek başına F4: Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.

 • Shift+F4: Bul veya Git eylemini yineler.

 • Ctrl+F4: Geçerli belgeyi kapatır.

 • Alt+F4: Word'i kapatır.

F5

 • Tek başına F5: Git iletişim kutusunu görüntüler.

 • Shift+F5: İmleci son değişikliğe taşır.

 • Ctrl+Shift+F5: Yer İşareti iletişim kutusunu görüntüler.

 • Alt+F5: Belge penceresi boyutunu geri yükler.

F6

 • Tek başına F6: Belge, görev bölmesi, durum çubuğu ve şerit arasında geçiş yapar. Bölünmüş bir belgede bölmeler ile görev bölmesi arasında geçiş yapılırken F6 tuşuna basıldığında bölünmüş bölmeler de dahil edilir.

 • Shift+F6: Belge, şerit, durum çubuğu ve görev bölmesi arasında geçiş yapar.

 • Ctrl+F6: Birden fazla belge penceresi açık olduğunda sonraki belge penceresine geçer.

 • Ctrl+Shift+F6: Birden fazla belge penceresi açık olduğunda önceki belge penceresine geçer.

 • Alt+F6: Bu eylemi destekleyen iletişim kutularında açık iletişim kutusundan belgeye geri gider.

F7

 • Tek başına F7: Belgede veya seçili metinde yazım ve dilbilgisini denetlemek için Düzenleyici görev bölmesini görüntüler.

 • Shift+F7: Eş Anlamlılar görev bölmesini görüntüler.

 • Ctrl+Shift+F7: Bir Word kaynak belgesinde bağlı bilgileri güncelleştirir.

 • Alt+F7: Sonraki yazım veya dilbilgisi hatasını bulur.

 • Alt+Shift+F7: Translator görev bölmesini görüntüler.

F8

 • Tek başına F8: Seçimi genişletir. Örneğin, bir sözcük seçilirse, seçim boyutunu bir tümceye genişletir.

 • Shift+F8: Seçimi azalttır. Örneğin, bir paragraf seçilirse, seçim boyutunu bir tümceye daraltır.

 • Ctrl+Shift+F8: Seçim modunu genişletmeyi açar ve kapatır. Seçimi genişletme modunda, ok tuşları seçimi genişletir.

 • ALT+F8: Makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek veya silmek üzere Makro iletişim kutusunu gösterir.

F9

 • Tek başına F9: Seçili alanları güncelleştirir.

 • Shift+F9: Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapar.

 • Ctrl+F9: Boş bir alan ekler.

 • Ctrl+Shift+F9: Geçerli alanın bağlantısını kaldırır.

 • Alt+F9: Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapar.

 • Alt+Shift+F9: Alan sonuçlarını görüntüleyen bir alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırır.

F10

 • Tek başına F10: Tuş ipuçlarını açar veya kapatır.

 • Shift+F10: Seçili öğeler için kısayol menülerini gösterir.

 • Ctrl+F10: Belge penceresi boyutunu büyütür veya eski boyutuna geri dönmesini sağlar.

 • Alt+F10: Seçim görev bölmesini görüntüler.

 • Alt+Shift+F10: Kullanılabilir eylemler için menüyü veya iletiyi görüntüler. Örneğin, yapıştırılan metin veya Otomatik Düzelt değişikliği.

F11

 • Tek başına F11: Bir sonraki alana ilerler.

 • Shift+F11: Bir önceki alana ilerler.

 • Ctrl+F11: Geçerli alanı kilitler.

 • Ctrl+Shift+F11: Geçerli alanın kilidini açar.

 • Alt+F11: Visual Basic for Applications (VBA) kullanarak makro oluşturabileceğiniz Microsoft Visual Basic For Applications Düzenleyicisi'ni açar.

F12

 • Tek başına F12: Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.

 • Shift+F12: Belgeyi kaydeder.

 • Ctrl+F12: iletişim kutusunu görüntüler.

 • Ctrl+Shift+F12: Backstage görünümünde Yazdır sekmesini görüntüler.

 • Alt+Shift+F12: İçindekiler kapsayıcısı etkin durumdayken, İçindekiler kapsayıcısında İçindekiler Tablosu düğmesini seçer.

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

Word yardım merkezi

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Word için ekran okuyucu desteği

Bu makalede Mac için Word içindeki klavye kısayolları ve işlev tuşları açıklanmaktadır.

Notlar: 

 • Mac işletim sisteminin (OS) bazı sürümlerindeki ayarlar ile bazı yardımcı program uygulamaları, Microsoft 365 Mac’daki klavye kısayolları ve işlev tuşu işlemleriyle çakışabilir. Klavye kısayollarından birinin tuş atamasını değiştirme hakkında bilgi için, Macintosh işletim sisteminizin sürümüne yönelik Mac Yardımına, yardımcı program uygulamanıza veya Kısayol çakışmalarına bakın.

 • Burada gereksinimlerinizi karşılayacak bir klavye kısayolu bulamıyorsanız özel bir klavye kısayolu oluşturabilirsiniz. Yönergeler için Mac için Office’de özel klavye kısayolu oluşturma’ya gidin.

 • Windows klavyelerinde Ctrl tuşunun kullanıldığı kısayolların çoğu, Mac için Word’da Control tuşuyla da çalışır. Ancak bazı kısayollar burada çalışmaz.

 • Bu makaledeki bir kısayolu hızlı bir şekilde bulmak için Arama'yı kullanabilirsiniz. Command+F tuşlarına basın ve ardından arama sözcüklerinizi yazın.

Klavyenizi şeritle kullanmanın en iyi deneyimi için klavyenizin tüm denetimlere erişimini etkinleştirin.

 1. Sistem Tercihleri'ni açmak için Komut düğmesi.+Ara Çubuğu tuşlarına basın, sistem tercihleri yazıp return tuşuna basın.

 2. Klavye Ayarları'na gitmek için klavye yazıp Return tuşuna basın.

 3. Kısayollar sekmesinde Control+F7 tuşlarına basarak Tam Klavye Erişimi ayarını yalnızca Metin kutuları ve listeler yerine Tüm Denetimler olarak değiştirin.

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Bu tabloda, Mac için Word uygulamasında sık kullanılan klavye kısayolları listelenir.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Önceki eylemi geri alma.

Komut düğmesi.+ Z veya F1

Mümkünse önceki eylemi yineleme.

Komut düğmesi.+Y

Seçili içeriği Panoya kesme.

Komut düğmesi.+X veya F2

Seçili içeriği Panoya kopyalama.

Komut düğmesi.+C veya F3

Pano içindekileri yapıştırma.

Komut düğmesi.+V veya F4

Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüleme. *

Shift+F10

Git iletişim kutusunu görüntüleme.

Komut düğmesi.+Option+G veya F5

Yazım Denetimi ve Dilbilgisi iletişim kutusunu görüntüleme.

Komut düğmesi.+Option+L veya F7

Genişletilmiş seçim modunu etkinleştirme.

F8

Sonraki pencereye geçme.

Komut düğmesi.+Aksan işareti ( ` )

Önceki pencereye geçme.

Komut düğmesi.+Shift+Vurgu işareti (`)

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüleme.

Komut düğmesi.+Shift+S

Metin bulma (odağı Belge Arama kutusuna taşıma).

Komut düğmesi.+F

Bul ve Değiştir bölmesini görüntüleme.

Control+H

Yazdır iletişim kutusunu görüntüleme.

Komut düğmesi.+P

Geçerli belgeyi kapatma.

Komut düğmesi.+F4

Şeridi genişletme veya simge durumuna küçültme.

Komut düğmesi.+Option+R

Sonraki yazım veya dilbilgisi hatasını bulma. Yazarken yazım denetimi özelliği etkinleştirilmelidir.

Option+F7

Sözlüğü açma.

Option+Shift+F7

Sayfanın Başı

Kısayol çakışmaları

Bazı Mac için Word klavye kısayolları, varsayılan Mac OS klavye kısayollarıyla çakışır. Bu tür kısayollar, bu konuda yıldız ( * ) ile işaretlenmiştir. Bu kısayolları kullanmak için Mac klavye ayarlarınıza giderek, tuşun kısayolunu değiştirmeniz gerekebilir.

Klavye kısayolları için sistem tercihlerini fareyle değiştirme

 1. Apple menüsünde Sistem Tercihleri'ni seçin.

 2. Klavye’yi seçin.

 3. Kısayollar sekmesini seçin.

 4. Görev Kontrol’ü seçin.

 5. Kullanmak istediğiniz Mac için Word kısayolla çakışan klavye kısayolunun onay kutusunun işaretini kaldırın.

Belgede gezinme.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

İmleci bir sözcük sola taşıma.

Option+Sol ok tuşu

İmleci bir sözcük sağa taşıma.

Option+Sağ ok tuşu

İmleci bir paragraf yukarı taşıma.

Komut düğmesi.+Yukarı ok tuşu

İmleci bir paragraf aşağı taşıma.

Komut düğmesi.+Aşağı ok tuşu

İmleci geçerli satırın başına taşıma.

Komut düğmesi.+Sol ok

Ana Sayfa

İmleci geçerli satırın sonuna taşıma.

Komut düğmesi.+Sağ ok tuşu

End

İmleci ileti önceki sayfanın en üstüne taşıma.

Komut düğmesi.+Page up

MacBook’ta Komut düğmesi.+ Fn + Yukarı ok tuşlarına basın

İmleci ileti sonraki sayfanın en üstüne taşıma.

Komut düğmesi.+Page down

MacBook’ta Komut düğmesi.+ Fn + Aşağı ok tuşlarına basın

İmleci belgenin başına taşıma.

Komut düğmesi.+Ana Sayfa

MacBook’ta Komut düğmesi.+ Fn + Sol ok tuşlarına basın

İmleci satırın sonuna taşıma.

Komut düğmesi.+End

MacBook’ta Komut düğmesi.+ Fn + Sağ ok tuşlarına basın

İmleci önceki ekleme noktasına taşıma.

Shift+F5

Belge görünümünü bir ekran yukarı kaydırarak imleci hareket ettirme.

Page up

Belge görünümünü bir ekran aşağı kaydırarak imleci hareket ettirme.

Page down

Sayfanın Başı

Metin ve grafikleri seçme

İpucu: İmleci taşımak için gereken tuş bileşimini biliyorsanız, metni genellikle Shift tuşunu basılı tutarken aynı tuş bileşimini kullanarak seçebilirsiniz. Örneğin, Komut düğmesi. + Sağ Ok, imleci sonraki sözcüğe taşır ve Komut düğmesi. + Shift + Sağ Ok, imleçten itibaren sonraki sözcüğün başına kadar metni seçer.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yan yana olmayan birden çok öğeyi seçme.

İstediğiniz ilk öğeyi seçin, Komut düğmesi. tuşunu basılı tutun ve ek öğeleri fareyle tıklayın.

Metin seçme.

Shift+Ok tuşları

Soldan bir sözcük seçme.

Shift+Option+Sol ok tuşu

Sağdan bir sözcük seçme.

Shift+Option+Sağ ok tuşu

Geçerli konumdan geçerli satırın başına kadar seçme.

Komut düğmesi.+Shift+Sol ok tuşu

Shift+Home

Geçerli konumdan geçerli satırın sonuna kadar seçme.

Komut düğmesi.+Shift+Sağ ok tuşu

Shift+End

Geçerli konumdan geçerli paragrafın başına kadar seçme.

Komut düğmesi.+Shift+Yukarı ok tuşu

Geçerli konumdan geçerli paragrafın sonuna kadar seçme.

Komut düğmesi.+Shift+Aşağı ok tuşu

Geçerli konumdan ekranın en üst kısmına kadar seçme.

Shift+Page up

Geçerli konumdan ekranın altına kadar seçme.

Shift+Page down

Geçerli konumdan belgenin başına kadar seçme.

Komut düğmesi.+Shift+Home

Geçerli konumdan belgenin sonuna kadar seçme.

Komut düğmesi.+Shift+End

Geçerli konumdan pencerenin altına kadar seçme.

Komut düğmesi.+Shift+Option+Page down

Tüm belge içeriğini seçme.

Komut düğmesi.+A

Sayfanın Başı

Seçimi genişletme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçimi genişletmeye başlatma. *

F8

Genişletilmiş seçim modunda, belgede bir yere tıklandığında mevcut seçim o konuma kadar genişler.

Sola doğru en yakın karakteri seçme.

F8, Sol ok tuşu

Sağa doğru en yakın karakteri seçme.

F8, Sağ ok tuşu

Seçimi genişletme.

Seçimi tüm sözcüğe, tümceye, paragrafa, bölüme ve belgeye genişletmek için F8 tuşuna art arda basın.

Seçim boyutunu küçültme. *

Shift+F8

Metnin dikey bloğunu seçme.

Komut düğmesi.+Shift+F8, ardından ok tuşlarına basın

Seçimi genişletmeyi durdurma.

Esc

Sayfanın Başı

Metin ve grafikleri düzenleme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçili içeriği Panoya kesme.

Komut düğmesi.+X

F2

Seçili içeriği Panoya kopyalama.

Komut düğmesi.+C

F3

Pano içindekileri yapıştırma.

Komut düğmesi.+V

F4

Özel Yapıştır iletişim kutusunu görüntüleme.

Komut düğmesi.+Control+V

Seçili içeriği Depoya kesme.

Komut düğmesi.+F3

Depo içeriğini yapıştırma.

Komut düğmesi.+Shift+F3

Seçili biçimlendirmeyi kopyalama.

Komut düğmesi.+Shift+C

Kopyalanan biçimlendirmeyi yapıştırma.

Komut düğmesi.+Shift+V

Otomatik Metin girdisi oluşturma.

Option+F3

Sayfanın Başı

Paragrafları hizalama ve biçimlendirme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Paragrafı ortalama.

Komut düğmesi.+E

Paragrafı iki yana yaslama.

Komut düğmesi.+J

Paragrafı sola hizalama.

Komut düğmesi.+L

Paragrafı sağa hizalama.

Komut düğmesi.+R

Paragrafı girintileme.

Control+Shift+M

Paragraf girintisini kaldırma.

Komut düğmesi.+Shift+M

Asılı girinti oluşturma.

Komut düğmesi.+T

Asılı girintiyi kaldırma.

Komut düğmesi.+Shift+T

Paragrafa tek aralık uygulama.

Komut düğmesi.+1

Paragrafa çift aralık uygulama.

Komut düğmesi.+2

Paragrafa 1,5 satır aralığı uygulama.

Komut düğmesi.+5

Otomatik Biçim'i etkinleştirme.

Komut düğmesi.+Option+K

Normal stilini uygulama.

Komut düğmesi.+Shift+N

Başlık 1 stilini uygulama.

Komut düğmesi.+Option+1

Başlık 2 stilini uygulama.

Komut düğmesi.+Option+2

Başlık 3 stilini uygulama.

Komut düğmesi.+Option+3

Liste stili uygulama.

Komut düğmesi.+Shift+L, İmleç bir satırın başındayken

Bölünemez boşluk ekleme.

Option+Spacebar

Sayfanın Başı

Karakterleri biçimlendirme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yazı tipi boyutunu büyütür.

Komut düğmesi.+Shift+Sağ açılı ayraç (>)

Yazı tipi boyutunu küçültme.

Komut düğmesi.+Shift+Sol açılı ayraç (<)

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütme.

Komut düğmesi.+Sağ köşeli ayraç(])

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültme.

Komut düğmesi.+Sol köşeli ayraç ([)

Yazı Tipi iletişim kutusunu görüntüler.

Komut düğmesi.+D

Metni büyük harf, küçük harf ve başlık durumu arasında değiştirme.

Shift+F3

Metni tümüyle büyük harfle değiştirme.

Komut düğmesi.+Shift+A

Kalın biçimlendirme uygulama.

Komut düğmesi.+B

Madde işaretli liste ekleme.

Komut düğmesi.+Shift+L

Alt çizgi biçimlendirmesi uygulama.

Komut düğmesi.+U

Sözcüklere altı çizili biçimlendirme uygulama, ancak boşlukları uygulamama.

Komut düğmesi.+Shift+W

Çift alt çizgi biçimlendirmesi uygulama.

Komut düğmesi.+Shift+D

İtalik biçimlendirme uygulama.

Komut düğmesi.+I

Küçük büyük harf biçimlendirmesi uygulama.

Komut düğmesi.+Shift+K

Üstü çizili biçimlendirme uygulama.

Komut düğmesi.+Shift+X

Sayfanın Başı

Özel karakterler ekleme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Boş alan ekleme.

Komut düğmesi.+F9

Satır sonu ekleme.

Shift+Return

Sayfa sonu ekleme.

Komut düğmesi.+Return

Sütun sonu ekleme.

Komut düğmesi.+Shift+Return

Bölünemez kısa çizgi ekleme.

Komut düğmesi.+Shift+Tire (-)

Tescilli ticari marka simgesi (®) ekleme.

Option+R

Ticari marka simgesi (™) ekleme.

Option+2

Sayfanın Başı

Tablolarla çalışma

Tabloda gezinme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Sonraki hücreye geçme ve içeriğini seçme.

Sekme tuşu

Önceki hücreye geçme ve içeriğini seçme.

Shift+Sekme

Bir sonraki satıra gitme.

Aşağı ok tuşu

Önceki satıra gitme.

Yukarı ok tuşu

Satırdaki ilk hücreye gitme.

Control+Home

Satırdaki son hücreye gitme.

Control+End

Sütundaki ilk hücreye gitme.

Control+Page up

Sütundaki son hücreye gitme.

Control+Page down

Tablonun altına yeni satır ekleme.

Son satırın sonunda Sekme tuşu

Satır ekleme.

Komut düğmesi.+Control+I

Sayfanın Başı

Tablo içeriğini seçme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Sonraki hücredeki içeriği seçme.

Sekme tuşu

Önceki hücredeki içeriği seçme.

Shift+Sekme

Seçimi bitişik sütunlara doğru genişletme.

Shift+Ok tuşları

Satır seçme.

Satırdaki ilk veya son hücreyi seçin ve ardından Shift+Alt+End veya Home tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Cetvelle tablo sütunlarını yeniden boyutlandırma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Sağdaki sütun boyutlarını koruma ve tablo genişliğini değiştirme.

Sütun sınırını cetvelde sürükleyin

Tek bir sütun satırını taşıma ve tablo genişliğini koruma.

Shift+Sütun sınırını cetvelde sürükleyin

Tüm sütunları sağdan eşit şekilde sağa yeniden boyutlandırma ve tablo genişliğini koruma.

Komut düğmesi.+Shift+Sütun sınırını cetvelde sürükleyin

Sağa doğru tüm sütunları orantılı olarak yeniden boyutlandırma ve tablo genişliğini koruma.

Komut düğmesi.+Sütun sınırını cetvelde sürükleyin

Sayfanın Başı

Doğrudan tablonun içinde tablo sütunlarını yeniden boyutlandırma

İpucu: Sütun genişliğini hassas bir şekilde ayarlamak ve sütunu yeniden boyutlandırdığınızda sütunun ölçümlerini cetvelde görüntülemek için, kısayol tuşlarıyla Option tuşuna basarak ek bileşen işlevini kapatın.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Tek bir sütun satırını taşıma ve tablo genişliğini koruma.

Sütun sınırını sürükleyin

Sağdaki sütun boyutlarını koruma ve tablo genişliğini değiştirme.

Shif+Sütun sınırını sürükleyin

Tüm sütunları sağdan eşit şekilde sağa yeniden boyutlandırma ve tablo genişliğini koruma.

Komut düğmesi.+Shif+Sütun sınırını sürükleyin

Sağa doğru tüm sütunları orantılı olarak yeniden boyutlandırma ve tablo genişliğini koruma.

Komut düğmesi.+Sütun sınırını sürükleyin

Sayfanın Başı

Tabloya paragraflar ve sekme karakterleri ekleme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Hücrenin içinde yeni paragraf ekleme.

Return

Hücrenin içine Sekme karakteri ekleme.

Option+Sekme

Sayfanın Başı

Çizim

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Çizim Modunu açma ve kapatma.

Komut düğmesi.+Control+Z

Sayfanın Başı

Alanlarla çalışma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

DATE alanı ekleme.

Control+Shift+D

LISTNUM alanı ekleme.

Komut düğmesi.+Option+Shift+L

PAGE alanı ekleme.

Control+Shift+P

TIME alanı ekleme.

Control+Shift+T

Boş alan ekleme.

Komut düğmesi.+F9

Seçili alanları güncelleştirme. *

F9

Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma. *

Shift+F9

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma.

Option+F9

Alan sonuçlarını görüntüleyen bir alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma.

Option+Shift+F9

Alanı kilitleme.

Komut düğmesi.+F11

Alanın kilidini açma.

Komut düğmesi.+Shift+F11

Sayfanın Başı

Belge ana hattı

Bu kısayollar belge Anahat görünümünde olduğunda geçerlidir.

Bunu yapmak için

Basılan tuş

Paragrafı yükseltme.

Control+Shift+Sol ok tuşu

Paragrafı indirgeme.

Control+Shift+Sağ ok tuşu

Paragrafı gövde metnine indirgeme.

Komut düğmesi.+Shift+N

Seçilen paragrafları yukarı taşıma. *

Control+Shift+Yukarı ok tuşu

Seçilen paragrafları aşağı taşıma. *

Control+Shift+Aşağı ok tuşu

Başlığın altındaki metni genişletme.

Control+Shift+Artı işareti (+)

Başlığın altındaki metni daraltma. *

Control+Shift+Eksi işareti (-)

Tüm gövde metnini ve başlıkları genişletme veya gövde metninin tamamını daraltma.

Control+Shift+A

Gövde metninin ilk satırıyla tüm gövde metnini gösterme arasında geçiş.

Control+Shift+L

Belirtilen başlık düzeyindeki tüm başlıkları gösterme.

Control+Shift+Başlık düzeyi numarası

Sayfanın Başı

Belgeyi gözden geçirme

Yapılacak işlem

Tuş

Açıklama ekleme.

Komut düğmesi.+Option+A

Değişiklik izlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

Komut düğmesi.+Shift+E

Açıklamanın başına taşıma.

Ana Sayfa

Açıklamanın sonuna taşıma.

End

(End tuşu tüm klavyelerde bulunmaz.)

Açıklamalar listesinin başına gitme.

Komut düğmesi.+Home, İnceleme Bölmesini'nde.

Açıklamalar listesinin sonuna gitme.

Komut düğmesi.+End, İnceleme Bölmesini'nde.

Sayfanın Başı

Dipnot ve son notları kullanma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Dipnot ekleme.

Komut düğmesi.+Option+F

Son not ekleme.

Komut düğmesi.+Option+E

Sayfanın Başı

Sağdan sola yazılan dillerle çalışma

Word, metin yazma, düzenleme ve görüntüleme için sağdan sola veya hem sağdan sola hem de soldan sağa birleşik olan ortamlarda çalışan diller için sağdan sola işlevselliğini destekler. Bu bağlamda sağdan sola diller, sağdan sola yazılan ve bağlamsal şekillendirme gerektiren (Arapça gibi) ve gerektirmeyen dilleri içeren herhangi bir yazma sistemini ifade eder.

Bu klavye kısayollarını kullanabilmeniz için, önce kullandığınız dilde klavye kısayollarının etkinleştirildiğinden emin olmalısınız:

 1. Apple > Sistem Tercihleri > Klavye’ye gidin.

 2. Giriş Kaynakları sekmesinde, klavye kısayollarını etkinleştirmek istediğiniz dili seçin.

 3. Sekmenin sağ tarafında, Klavye kısayollarını etkinleştir onay kutusunu seçin.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yazma yönünü sağdan sola değiştirme.

Control+Komut düğmesi.+ Sol ok tuşu

Yazma yönünü soldan sağa değiştirme.

Control+Komut düğmesi.+ Sağ ok tuşu

Sayfanın Başı

İşlev tuşu kısayollarını kullanma

Mac için Word, Kopyala ve Yapıştır gibi yaygın komutlar için işlev tuşlarını kullanır. Bu kısayollara hızla erişmek için Apple sistem tercihlerinizi değiştirebilirsiniz; böylece her işlev tuşu kısayolu kullandığınızda Fn tuşuna basmak zorunda kalmazsınız.

Not: İşlev tuşları için sistem tercihlerini değiştirdiğinizde işlev tuşlarının çalışma biçimi, yalnızca Word uygulamasında değil Mac’inizin tamamında değişir. Bu ayarı değiştirdikten sonra, işlev tuşunun üzerinde yazan özel işlevleri gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Bunun için Fn tuşuna basmanız yeterlidir. Örneğin, ses düzeyinizi değiştirmek amacıyla F12 tuşunu kullanmak için Fn+F12 tuşlarına basın.

Bir işlev tuşu beklediğiniz şekilde çalışmıyorsa, işlev tuşunun yanı sıra Fn tuşuna da basın. Her seferinde Fn tuşuna basmak istemiyorsanız, Apple sistem tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Yönergeler için İşlev tuşu tercihlerini değiştirme bölümüne gidin.

Aşağıdaki tabloda Mac için Word için işlev tuşu kısayolları gösterilir.

Tuş

Açıklama

F1

 • Tek başına F1: Önceki eylemi geri alır.

F2

 • Tek başına F2: Seçili içeriği Panoya keser.

 • Tek başına F2: Seçili metni veya grafiği kopyalar. İmleci metni veya grafiği kopyalamak istediğiniz yere getirmek için ok tuşlarını kullanın ve ardından kopyalamak için Return tuşuna basın veya iptal etmek için Esc tuşuna basın.

F3

 • Tek başına F3: Seçili içeriği Panoya kopyalar.

 • Shift+F3: Metni büyük harf, küçük harf ve başlık durumu arasında değiştirir.

 • Komut düğmesi.+F3: Seçili içeriği Depoya keser. Depoya birden fazla metin ve grafik kesebilir ve bunları bir grup olarak başka bir konuma yapıştırabilirsiniz.

 • Komut düğmesi.+Shift+F3: Depo içeriğini yapıştırır.

 • Option+F3: Otomatik Metin girdisi oluşturur.

F4

 • Tek başına F4: İçeriği Panodan yapıştırr.

 • Shift+F4: Bul veya Git eylemini yineler.

 • Komut düğmesi.Shift+F4: Bul veya Git eylemini yineler.

F5

 • Tek başına F5: Git iletişim kutusunu görüntüler.

 • Shift+F5: İmleci son değişikliğe taşır.

 • Komut düğmesi.+Shift+F5: Yer İşareti iletişim kutusunu görüntüler.

F6

 • Tek başına F6: Belge, görev bölmesi, durum çubuğu ve şerit arasında geçiş yapar. Bölünmüş bir belgede bölmeler ile görev bölmesi arasında geçiş yapılırken F6 tuşuna basıldığında bölünmüş bölmeler de dahil edilir.

 • Shift+F6: Belge, şerit, durum çubuğu ve görev bölmesi arasında geçiş yapar.

 • Komut düğmesi.+F6: Birden fazla belge penceresi açık olduğunda sonraki belge penceresine geçer.

 • Komut düğmesi.+Shift+F6: Birden fazla belge penceresi açık olduğunda önceki belge penceresine geçer.

F7

 • Tek başına F7: Yazım Denetimi ve Dilbilgisi iletişim kutusunu görüntüler.

 • Shift+F7: Eş Anlamlılar görev bölmesini görüntüler.

 • Komut düğmesi.+Shift+F7: Bir Word kaynak belgesinde bağlı bilgileri güncelleştirir.

 • Option+F7: Sonraki yazım veya dilbilgisi hatasını bulur.

 • Option+Shift+F7: Sözlük'ü açar.

F8

 • Tek başına F8 *: Seçimi genişletir. Örneğin, bir sözcük seçilirse, seçim boyutunu bir tümceye genişletir.

 • Shift+F8 *: Seçimi azalttır. Örneğin, bir paragraf seçilirse, seçim boyutunu bir tümceye daraltır.

 • Komut düğmesi.+Shift+F8: Seçim modunu genişletmeyi açar ve kapatır. Seçimi genişletme modunda, ok tuşları seçimi genişletir.

 • Option+F8 tuşları makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek veya silmek üzere Makro iletişim kutusunu gösterir.

F9

 • Tek başına F9 *: Seçili alanları güncelleştirir.

 • Shift+F9 *: Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapar.

 • Komut düğmesi.+F9: Boş bir alan ekler.

 • Komut düğmesi.+Shift+F9: Geçerli alanın bağlantısını kaldırır.

 • Option+F9: Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapar.

 • Option+Shift+F9: Alan sonuçlarını görüntüleyen bir alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırır.

F10

 • Shift+F10 *: Seçili öğeler için kısayol menülerini gösterir.

F11

 • Tek başına F11 *: Bir sonraki alana ilerler.

 • Shift+F11 *: Bir önceki alana ilerler.

 • Komut düğmesi.+F11: Geçerli alanı kilitler.

 • Komut düğmesi.+Shift+F11: Geçerli alanın kilidini açar.

 • Option+F11: Visual Basic for Applications (VBA) kullanarak makro oluşturabileceğiniz Microsoft Visual Basic For Applications Düzenleyicisi'ni açar.

Sayfanın Başı

İşlev tuşu tercihlerini değiştirme

 1. Apple menüsünde Sistem Tercihleri’ni seçin.

 2. Klavye’yi seçin.

 3. Klavye sekmesinde, Tüm F1, F2 gibi tuşları standart işlev tuşları olarak kullan kutusunu işaretleyin.

Ayrıca bkz.

Word yardım merkezi

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Word için ekran okuyucu desteği

Bu makalede iOS için Word için klavye kısayolları açıklanır.

Notlar: 

 • MacOS bilgisayarınızdaki klavye kısayollarını biliyorsanız aynı tuş bileşimlerini dış klavye kullandığınızda iOS için Word ile de çalışır.

 • Bu makaledeki bir kısayolu hızlı bir şekilde bulmak için Arama'yı kullanabilirsiniz. Komut düğmesi.+F tuşlarına basın ve ardından aramak istediğiniz sözcükleri yazın.

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Belgeyi kaydedin.

Komut düğmesi.+S

Belgeyi yazdırma.

Komut düğmesi.+P

Belgeyi kapatın.

Komut düğmesi.+W

Sayfanın Başı

Belgede gezinme.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Metni bulma.

Komut düğmesi.+F

Metnin bir sonraki geçtiği yeri bulma.

Komut düğmesi.+G

Metnin bir önceki geçtiği yeri bulma.

Shift+Komut düğmesi.+G

Tüm belge içeriğini seçme.

Komut düğmesi.+A

Sayfanın Başı

Belgeleri düzenleme ve biçimlendirme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Metin tahminini kabul etmek için.

Sağ ok tuşu

Önceki eylemi geri alma.

Komut düğmesi.+Z

Mümkünse önceki eylemi yineleme.

Komut düğmesi.+Y

Seçili içeriği panoya kesme.

Komut düğmesi.+X

Seçili içeriği panoya kopyalama.

Komut düğmesi.+C

Panodan içerik yapıştırma.

Komut düğmesi.+V

Seçili metne kalın biçimlendirme uygulama.

Komut düğmesi.+B

Seçili metne italik biçimlendirme uygulama.

Komut düğmesi.+I

Seçili metnin altını çizin.

Komut düğmesi.+U

Seçili sözcüklerin altını çizme, ancak boşlukların altını çizmeme.

Komut düğmesi.+Shift+W

Seçili metni Normal stilini kullanacak şekilde değiştirme.

Alt+Komut düğmesi.+N

Seçili metni köprüye dönüştürme.

Komut düğmesi.+K

Seçili metni küçük büyük harfe değiştirme.

Shift+Komut düğmesi.+K

Seçili metni tümü büyük harfe değiştirme.

Shift+Komut düğmesi.+A

Seçili paragrafı ortalama.

Komut düğmesi.+E

Seçili paragrafı iki yana yaslama.

Komut düğmesi.+J

Seçili paragrafı sola hizalama.

Komut düğmesi.+L

Seçili paragrafı sağa hizalama.

Komut düğmesi.+R

Seçili paragrafın girintisini artırma.

Control+Shift+M

Seçili paragrafın girintisini kaldırma.

Shift+Komut düğmesi.+M

Seçili paragrafa asılı girinti uygulama.

Komut düğmesi.+T

Önceden kopyalanmış metnin biçimlendirmesini seçili metne uygulama.

Shift+Komut düğmesi.+V

Seçili metne veya şekle açıklama ekleme.

Alt+Komut düğmesi.+A

Metin bulma ve değiştirme.

Control+H

Belgede düzeltme işaretlerini açma veya kapatma.

Shift+Komut düğmesi.+E

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

Word yardımı ve öğrenimi

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Word için ekran okuyucu desteği

Bu makalede Android için Word için klavye kısayolları açıklanır.

Not: Bu makaledeki bir kısayolu hızlı bir şekilde bulmak için Arama'yı kullanabilirsiniz. Ctrl+F tuşlarına basın ve ardından aramak istediğiniz sözcükleri yazın.

Bu konuda

Belgede gezinme.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Metni bulma.

Ctrl+F

İmleci bir paragraf yukarı taşıma.

Alt+Yukarı ok tuşu

İmleci bir paragraf aşağı taşıma.

Alt+Aşağı ok tuşu

İmleci bir sözcük sola taşıma.

Alt+Sol ok tuşu

İmleci bir sözcük sağa taşıma.

Alt+Sağ ok tuşu

İmleci geçerli satırın başına taşıma.

Ctrl+Sol ok tuşu

İmleci geçerli satırın sonuna taşıma.

Ctrl+Sağ ok tuşu

Metin seçme.

Shift+Ok tuşları

Yukarıdaki paragrafı seçme.

Shift+Alt+Yukarı ok tuşu

Aşağıdaki paragrafı seçme.

Shift+Alt+Aşağı ok tuşu

Soldan bir sözcük seçme.

Shift+Alt+Sol ok tuşu

Sağdan bir sözcük seçme.

Shift+Alt+Sağ ok tuşu

Geçerli konumdan satırın başına kadar olan bölümü seçme.

Shift+Ctrl+Sol ok tuşu

Geçerli konumdan satırın sonuna kadar olan bölümü seçme.

Shift+Ctrl+Sağ ok tuşu

Tüm belge içeriğini seçme.

Ctrl+A

Sayfanın Başı

Belgeleri düzenleme ve biçimlendirme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Önceki eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Mümkünse önceki eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Seçili içeriği panoya kesme.

Ctrl+X

Seçili içeriği panoya kopyalama.

Ctrl+C

Panodan içerik yapıştırma.

Ctrl+V

Seçili metne kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+B

Seçili metne italik biçimlendirme uygulama.

Ctrl+I

Seçili metnin altını çizin.

Ctrl+U

Satır sonu ekleme.

Shift+Enter

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

Word yardımı ve öğrenimi

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Word için ekran okuyucu desteği

Bu makalede Web için Word için klavye kısayolları açıklanır.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Web için Microsoft 365 ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Bu makaledeki bir kısayolu hızlı bir şekilde bulmak için Arama'yı kullanabilirsiniz. Ctrl+F tuşlarına basın ve ardından arama sözcüklerinizi yazın.

 • Web için Word kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Web için Word web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü programındakinden farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi genel kısayollar Web için Word uygulaması için değil, web tarayıcısı için kullanılır.

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Bu tabloda, Web için Word uygulamasında en sık kullanılan klavye kısayolları listelenir.

İpucu:  Web için Word'da hızlı bir şekilde yeni bir belge oluşturmak için tarayıcınızı açın, adres çubuğuna Word.new yazıp Enter tuşuna basın.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Okuma görünümünde, ekran okuyucularla çalışacak şekilde etiketlenmiş, PDF tabanlı bir görünüm açma.

Erişilebilirlik Modu düğmesi gelene kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın

Okuma görünümünde metin bulma.

Ctrl+F veya F3

Düzenleme görünümünde metin bulma.

Ctrl+F veya Ctrl+G

Düzenleme görünümünde metin bulma ve değiştirme.

Ctrl+H

Açıksa görev bölmesini gizler.

Esc

Yakınlaştır denetimine geçme.

Alt+Nokta, W ve sonra Q veya Alt+Windows logo tuşu, W ve sonra Q

Belgeyi yazdırma.

Ctrl+P

Sonraki yer işareti bölgesine gitme.

Ctrl+F6

Göster'e veya metin Arama alanına gitme.

Alt+Q

Sayfanın Başı

Şerit klavye kısayolları

Web için Word şeritte gezinmeye yönelik erişim tuşları denilen kısayolları sağlar. Masaüstü bilgisayarlar için Word’de zaman kazanmak adına erişim tuşlarını kullandıysanız, Web için Word‘daki erişim tuşlarının çok benzer olduğunu fark edeceksiniz.

Windows bilgisayarlarında erişim tuşlarının tümü Alt+Nokta (.) ile başlar. veya Alt+Windows logo tuşlarıyla başlar, bunların ardına şerit sekmesi için bir harf eklenir. Örneğin, Gözden Geçir sekmesine gitmek için Alt+Nokta, R veya Alt+Windows Logo tuşu, R tuşlarına basın.

Mac bilgisayarda Web için Word kullanıyorsanız, başlamak için Control+Nokta (.) tuşlarına basın başlamak için.

Web için Word'de erişim tuşlarını içeren şerit
 • Şeride gitmek için Alt+Nokta veya Alt+Windows logo tuşlarına basın. Alternatif olarak, Giriş sekmesine ulaşana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basabilirsiniz.

 • Şeritteki sekmeler arasında gezinmek için Sekme tuşuna basın.

 • Şeridi gizleyip çalışmak için daha fazla yer açmak isterseniz, Ctrl+F3 tuşlarına basın. Şeridi yeniden görüntülemek için bu işlemi yineleyin.

Şeridin erişim tuşlarına gitme

Doğrudan şeritteki bir sekmeye gitmek için, aşağıdaki erişim tuşlarından birine basın:

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Arama terimi yazmak için şeritteki Göster veya Arama metin alanını açın.

Alt+Nokta, Q veya Alt+Windows logo tuşu, Q

Backstage görünümünü kullanma için Dosya sekmesini açma.

Alt+Nokta, F veya Alt+Windows logo tuşu, F

Giriş sekmesini açıp metni biçimlendirme ve Bul aracını kullanma.

Alt+Nokta, H veya Alt+Windows logo tuşu, H

Ekle sekmesini açarak resim, bağlantı, açıklama, üst bilgi veya alt bilgi, sayfa numarası ekleme. Ayrıca Simge galerisine de erişebilirsiniz.

Alt+Nokta, N veya Alt+Windows logo tuşu, N

Sayfa Düzeni sekmesini açarak sayfa kenar boşluklarını, yönlendirmeyi, boyutu ve paragraf aralığını ayarlama.

Alt+Nokta, A veya Alt+Windows logo tuşu, A

İçindekiler tablosu, dipnotlar veya son notlar eklemek için Başvurular sekmesini açma.

Alt+Nokta, S veya Alt+Windows logo tuşu, S

Yazım denetimi yapmak, açıklamalar eklemek veya belgenizdeki değişiklikleri izlemek ve gözden geçirmek için Gözden Geçir sekmesini açma.

Alt+Nokta, R veya Alt+Windows logo tuşu, R

Görünüm sekmesini açarak görünüm seçme, Gezinti bölmesini açma, Üst Bilgiler ve Alt Bilgiler'i görme ve belge görünümünde Yakınlaştır seçeneğini kullanma.

Alt+Nokta, W veya Alt+Windows logo tuşu, W

Sayfanın Başı

Aramayı kullanma

Bir seçeneği bulmak veya bir eylemi hızla gerçekleştirmek için Arama metin alanını kullanın. Arama özelliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için Microsoft Arama ile aradığınızı bulma başlığına gidin.

Not: Kullandığınız Microsoft 365 sürümüne bağlı olarak, uygulama penceresinin üst kısmındaki Arama metin alanı Göster olarak adlandırılıyor olabilir. Her ikisi de büyük ölçüde benzer deneyimler sunar ancak bazı seçenekler ve arama sonuçları farklılık gösterebilir.

 1. Belge, sunu veya elektronik tablonuzda eylem gerçekleştirmek istediğiniz öğeyi veya yeri seçin.

 2. Arama metin alanına gidip Alt+Q tuşlarına basın.

 3. Gerçekleştirmek istediğiniz eyleme yönelik arama sözcüklerini yazın. Örneğin, madde işaretli bir liste girmek istiyorsanız madde işareti yazın.

 4. Arama sonuçlarına göz atmak için Aşağı ok tuşuna basın.

 5. İstediğiniz sonucu bulduğunuzda bunu seçip eylemi gerçekleştirmek için Enter tuşuna basın.

Şerit sekmeleri ve menülerde çalışma

Aşağıdaki kısayollar, şerit sekmeleri ve şerit menüleriyle çalışırken zaman kazanmanızı sağlayabilir.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Şeritteki etkin sekmeyi seçip erişim tuşlarını etkinleştirme.

Alt+Nokta veya Alt+Windows logo tuşu. Farklı bir sekmeye gitmek için, erişim tuşu veya Sekme tuşunu kullanın.

Şerit sekmesi seçildiğinde, odağı sekme komutlarına taşıma.

Enter, ardından Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Seçili düğmeyi etkinleştirme.

Ara Çubuğu veya Enter tuşu

Seçili komut için listeyi açma.

Boşluk çubuğu veya Enter

Seçili komut için menüyü açma.

Alt+Aşağı ok tuşu

Menü veya alt menü açıkken, sonraki komuta gitme.

Aşağı ok tuşu

Şeridi daraltma veya genişletme.

Ctrl+F3

Sayfanın Başı

Belgede gezinme.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

İmleci bir sözcük sağa taşıma.

Ctrl+Sağ ok tuşu

İmleci bir sözcük sola taşıma.

Ctrl+Sol ok tuşu

İmleci bir paragraf yukarı taşıma.

Ctrl+Yukarı ok tuşu

İmleci bir paragraf aşağı taşıma.

Ctrl+Aşağı ok tuşu

İmleci geçerli satırın başına taşıma.

Ana Sayfa

İmleci geçerli satırın sonuna taşıma.

End

İmleci belgenin başına taşıma.

Ctrl+Home

İmleci satırın sonuna taşıma.

Ctrl+End

Metin seçme.

Shift+Ok tuşları

Sağdan bir sözcük seçme.

Shift+Ctrl+Sağ ok tuşu

Soldan bir sözcük seçme.

Shift+Ctrl+Sol ok tuşu

Yukarıdaki paragrafı seçme.

Shift+Ctrl+Yukarı ok tuşu

Aşağıdaki paragrafı seçme.

Shift+Ctrl+Aşağı ok tuşu

Geçerli konumdan satırın başına kadar olan bölümü seçme.

Shift+Home

Geçerli konumdan satırın sonuna kadar olan bölümü seçme.

Shift+End

Geçerli konumdan belgenin başına kadar seçme.

Üst Karakter+Ctrl+Home

Geçerli konumdan belgenin sonuna kadar seçme.

Shift+Ctrl+End

Tüm belge içeriğini seçme.

Ctrl+A

Sayfanın Başı

Belgeleri düzenleme ve biçimlendirme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçili içeriği Panoya kesme.

Ctrl+X

Seçili içeriği Panoya kopyalama.

Ctrl+C

Panodan içerik yapıştırma.

Ctrl+V

Önceki eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Önceki eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Yazı tipi boyutunu küçültme.

Ctrl+Sol köşeli ayraç ([)

Yazı tipi boyutunu büyütme.

Ctrl+Sağ köşeli ayraç (])

Seçili metne kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+B

Seçili metne italik biçimlendirme uygulama.

Ctrl+I

Seçili metnin altını çizin.

Ctrl+U

Paragrafı sola hizalama.

Ctrl+L

Paragrafı sağa hizalama.

Ctrl+R

Paragrafı ortalama.

Ctrl+E

Paragrafı iki yana yaslama.

Ctrl+J

Madde işaretli liste oluşturma.

Ctrl+Nokta (.)

Numaralandırılmış liste oluşturma.

Ctrl+Eğik Çizgi (/)

Sayfanın Başı

Açıklamalarla çalışma

Aşağıdaki klavye kısayolları yalnızca Açıklamalar bölmesi açık ve seçili olduğunda (veya ekran okuyucu kullanıyorsanız "odakta" olduğunda) çalışır.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Açıklamalar bölmesini gösterme veya gizleme.

Alt+Nokta, R, K veya Alt+Windows logo tuşu, R, K

Yeni açıklama ekleme.

Ctrl+Alt+M

Sonraki açıklama yazışmasına veya genişletilmiş açıklama yazışması içinde bir sonraki yanıta gidin.

Aşağı ok tuşu

Önceki açıklama yazışmasına gitme.

Yukarı ok tuşu

Geçerli açıklama yazışmasını genişletme.

Sağ ok tuşu

Geçerli açıklama yazışmasını daraltma.

Sol ok tuşu

Odak bir açıklama üzerinde olduğunda yanıt kutusuna gitme.

Sekme tuşu, Sekme tuşu, Enter

Odak açıklama veya yanıt üzerindeyken bir açıklamayı veya yanıtı düzenleme.

Sekme tuşu, Enter

Açıklama/yanıt gönderme veya düzenlemeyi kaydetme.

Ctrl+Enter

Taslak açıklamayı/yanıtı atma veya düzenleme.

Esc

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

Word yardım merkezi

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Word için ekran okuyucu desteği

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Sık karşılaşılan sorunlara çözümler bulun veya bir destek temsilcisinden yardım alın.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×