Temizleme ve kullanım yönergeleri

Görünümünü korumak için Surface'ınızı dikkatlice taşıyın. Surface'ınıza ve aksesuarlarına özel temizleme yönergeleri için bkz. Surface cihazınızı temizleyin ve cihazınızın bakımını yapın, Surface Headphones'un bakımıSurface Earbuds’ın bakımı.

 Bu sembol, bu cihaz kılavuzundaki güvenlik ve sistem durumu iletilerini tanımlar.

UYARI: Güvenlik ve sistem durumu bilgilerini okuyun

Şunlar için geçerlidir: tüm ürünler

Microsoft ürünleri, güvenli ve etkili olacak şekilde geliştirilir. Lütfen cihazınızla ilgili önemli güvenlik ve sistem durumu bilgileri ile cihazınız için geçerli olan Sınırlı Garanti şartları için bu kılavuzu okuyun. Kılavuz, bu cihazı kullanırken daha rahat ve üretken olmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yönergelerin takip edilmemesi ve cihazınızın doğru şekilde kurulmaması, kullanılmaması ve bakımının yapılmaması ciddi yaralanma, ölüm veya mal hasarı riskini artırır.

Ek desteğe support.microsoft.com adresinden ya da Surface cihazları için Surface Uygulaması’ndan erişebilirsiniz.

UYARI: Boğulma tehlikesi

Şunlar için geçerlidir: tüm ürünler

Bu cihaz, 3 yaşından küçük çocuklar için boğulma tehlikesi yaratacak küçük parçalar içerebilir. Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.

UYARI: Küçük çocukların erişiminden uzak tutun

Şunlar için geçerlidir: tüm ürünler

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük çocuklar kendilerine, başkalarına ya da cihazınıza zarar verebileceği için çocukların bu parçalarla oynamalarına izin vermeyin. Cihazınızı ve cihazınızın tüm parça ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzak tutun.

UYARI: Yüksek riskli kullanım

Şunlar için geçerlidir: tüm ürünler

Cihazınız, hiçbir tür cihazın arızalanması durumunda ölüme, ciddi bedensel yaralanmaya ya da aşırı çevresel hasara ("yüksek riskli kullanım") yol açabileceği bir uygulamada veya durumda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ya da bu amaçlanmamıştır. Cihazınızı yüksek riskli kullanım için seçerseniz bu kullanımdan doğacak riskler sizin sorumluluğunuzdadır.

UYARI: Bu cihazın parçaları manyetiktir

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, Surface Kalemi ve Surface takma birimleri, HoloLens ve Klavye

Cihazınızın parçaları manyetiktir ve metalik öğeleri çekebilir. Kıvılcım riskini, cihazınıza, diğer nesnelere zarar verme ve/veya kişisel yaralanma olasılığını azaltmak için cihazları birbirine bağlamadan veya bağlayıcıları prize takmadan önce elektrik bağlantı alanlarında metal nesneler olmadığından emin olun.  Cihazınız ve diğer cihazlar arasındaki manyetik müdahale olasılığını, tıbbi cihaz operasyonunun bozulma olasılığını veya manyetik olarak depolanan verilerin bozulması riskini azaltmak için manyetik açıdan duyarlı cihazları, kredi kartlarını, diğer manyetik depolama araçlarını cihazınızın yakınına yerleştirmeyin.

UYARI: Kişisel tıbbi cihazlar

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, Surface Kalemi, Mobil cihazlar, HoloLens, Fare, Klavye, Microsoft Band ve Xbox

Elektronik ekipmanlarda radyo frekansı emisyonları ve manyetik alanlar, diğer elektronik ekipmanların çalışmasını olumsuz yönde etkileyerek bozulmalarına neden olabilir. Cihazınız ABD, Kanada, Avrupa Birliği ve Japonya gibi ülkelerdeki radyo frekansı emisyonuyla ilgili düzenlemelere uyacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiş olsa da kablosuz vericiler ve cihazdaki elektrik devreleri, diğer elektronik ekipmanlarda istenmeyen müdahaleye neden olabilir.

Kalp pili bulunan hastaların her zaman aşağıdaki önlemleri alması gerekir:

 • American Kalp Derneği, kalp piliyle olası etkileşimi önlemek için kablosuz cihaz ve kalp pili arasında en az 15 cm (6 inç) mesafenin korunmasını önermektedir.

 • Mobil cihazınızı kılıf veya taşıyıcıyla kullanıyorsanız metal parçası olmayanları tercih edin.

 • Cihazınızı göğüs cebinde taşımayın.

 • Herhangi bir etkileşim olduğundan şüphelenirseniz cihazınızı derhal kapatın.

Kalp pili dışında bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız tıbbi cihazınızın yakınında başka elektronik cihazların kullanımı hakkında bilgi ve yönerge almak için cihaz üreticisine veya hekiminize danışın.

UYARI: Hava taşıtlarında kablosuz cihazlar

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, Surface Kalemi, Mobil cihazlar, HoloLens, Fare, Klavye ve Xbox

Hava taşıtlarına binmeden veya kontrol edilecek bir bagaja kablosuz cihaz yerleştirmeden önce kablosuz cihazdan pilleri (çıkarılabilirse) çıkarın veya kablosuz cihazı (açma/kapatma düğmesi varsa) kapatın. Uçuş sırasında cihazınızı kullanıp kullanamayacağınızı belirten uçuş duyurularını dinleyin. Uçak içinde kablosuz kullanım, havayolu şirketinin takdirine bağlıdır.

UYARI: Radyo frekans müdahalesi

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, Surface Kalemi, Mobil cihazlar, HoloLens, Fare, Klavye ve Xbox

Cihazınızın güvenliği ve uyumluluğu test edilmiş olsa da belirli koşullarda diğer elektronik ekipmanları veya tıbbi cihazları (kalp pilleri gibi) etkileyerek bunların bozulmasına ya da yaralanma veya ölüme yol açabilen radyo bulundurur.

 • Cihazınızı kapatma yönergesi verilen her yerde cihazı kapatın.

 • Uçaktayken kabin ekibinin tüm yönergelerini takip edin. Bagajınızdaki kablosuz cihazlar da dahil olmak üzere, kabin ekibinin talimat verdiği şekilde cihazınızı kapatın ve/veya uçuş moduna alın. Cihazınızı uçuş sırasında kullanma konusunda havayolu personeline veya kabin ekibine danışın.

 • Cep telefonu şebekesi veya kablosuz ağ kullanımının yasak olduğu alanlarda tüm tesis kurallarına ve asılan yönergelere uyun.

UYARI: Potansiyel olarak patlayıcı atmosferler

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, Surface takma birimleri, HoloLens, Mobil cihazlar, Azure Kinect cihazları ve Xbox

Cihazınızı, cihazınızın parçaları ve/veya aksesuarlarını yanıcı sıvı, gaz veya patlayıcı malzemelerle aynı bölmede saklamayın veya taşımayın.

Potansiyel olarak patlayıcı bir atmosferdeyken cihazınızı kapatın ve pil şarj cihazını, AC bağdaştırıcısını veya cihazınızın diğer aksesuarlarını çıkarıp takmayın. Potansiyel olarak patlayıcı atmosferler çoğunlukla belirtilse de her zaman belirtilmeyebilir. Bu alanlara yakıt dolum alanları ve yakıt istasyonları, gemi ve diğer deniz taşıtlarında güverte altları, yakıt ve/veya kimyasal aktarım ve depolama tesisleri, tahıl tozu ve metal tozları gibi yanıcı kimyasalların ya da partiküllerin havada biriktiği alanlar dahildir. Bu tür alanlarda kıvılcımlar ortaya çıkar ve patlama ya da yangına neden olabilir.

UYARI: Kas-iskelet bozuklukları

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Duo, Surface Kalemi, HoloLens, Fare, Klavye, Mobil cihazlar ve Xbox

Ciddi yaralanmalar veya bozukluklar elektronik giriş cihazlarının kullanımıyla bağlantılı olabilir. Birçok faaliyette olduğu gibi bilgisayar kullanırken el, kol, omuz, boyun ve vücudunuzun diğer bölgelerinde nadiren rahatsızlık hissedebilirsiniz. Ancak geçmeyen veya yinelenen rahatsızlık, çarpıntı, ağrı, karıncalanma, uyuşukluk, yanma hissi veya sertlik gibi belirtiler yaşarsanız BU UYARICI İŞARETLERİ YOK SAYMAYIN. Bu belirtiler bilgisayarınızın başında çalışmadığınızda meydana gelse bile DERHAL NİTELİKLİ BİR SAĞLIK UZMANINA DANIŞIN. Bu gibi belirtiler acı verici ve bazen kalıcı olan engelleyici yaralanmalarla ya da sinir, kas, tendon veya vücudun diğer kısımlarında yaşanan bozukluklarla ilişkilendirilir. 

Bu kas-iskelet bozukluklarına (MSD'ler) karpal tünel sendromu, tendonit, tenosinovit ve diğer sorunlar dahildir. Araştırmacılar MSD'ler hakkında birçok soruya henüz yanıt veremese de burada belirtilenler gibi birçok etkenin MSD'lerin ortaya çıkmasıyla bağlantı olduğu üzerinde genel bir fikir birliği mevcuttur: genel sağlık, stres ve stresle başa çıkma yolu, tıbbi ve fiziksel koşullar, kişinin çalışma ve diğer aktiviteler (klavye ve fare kullanımı da dahil) sırasında duruşu ve vücudunu nasıl kullandığı. Bir kişinin aktivite için harcadığı sürenin miktarı da bir etkendir.

Cihazınızda daha rahat çalışmanıza ve bir MSD ile karşılaşma riskini azaltmanıza yardımcı olan bazı kılavuzları https://support.microsoft.com ve https://xbox.com/xboxone/playhealthy (Sağlıklı Oyun Oynama Kılavuzu) adreslerinde bulabilirsiniz.

UYARI: Işığa duyarlı nöbetler

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Duo, HoloLens ve Xbox

Bazı kişiler yanıp sönen ışıklara veya hareketli resim ya da video oyunlarındaki desenlere maruz kaldığında nöbet geçirebilir. Nöbet veya epilepsi geçmişi olmayan kişiler bile hareketli görüntüleri veya video oyunlarını izlerken "ışığa duyarlı nöbetlere" yol açabilecek, teşhis edilmemiş bir durum yaşayabilir. 

Bu nöbetlerin denge kaybı, farklı görme, göz veya yüzde seğirme, kolların veya bacakların sarsılması ya da titremesi, oryantasyon bozukluğu, kafa karışıklığı veya farkındalığın anlık kaybı gibi çok çeşitli semptomları mevcuttur. Işığa duyarlı nöbetler aynı zamanda bilinç kaybına veya konvülsiyona neden olarak düşme ya da yakındaki nesnelere çarpmadan kaynaklanan yaralanmaya yol açabilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşamanız halinde yürütmeyi hemen durdurun ve bir doktora başvurun. Çocukların ve gençlerin bu nöbetleri yaşama olasılığı yetişkinlere göre daha fazladır. Bu nedenle, ebeveynler çocuklarını gözlemlemeli veya yukarıdaki semptomların olup olmadığını sormalıdır. Işığı duyarlı nöbetler riski aşağıdaki önlemleri alarak azaltılabilir:

 • Video ekranından uzakta oturun.

 • Daha küçük bir video ekranı kullanın.

 • Aydınlık bir odada oynayın.

 • Uykulu veya yorgun olduğunuzda oynamayın.

Sizde veya herhangi bir akrabanızda nöbet ya da epilepsi geçmişi varsa oynamadan önce doktora danışın.

UYARI: Genel pil güvenliği

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Kalemi, HoloLens, Fare, Klavye, Mobil cihazlar, Microsoft Band ve Xbox

Cihazınızda tek kullanımlık veya şarj edilebilir piller kullanılır. Tek kullanımlık veya şarj edilebilir pillerin yanlış veya kötü kullanımı yaralanma, ölüm ve mal hasarına neden olabilir; pil sıvısının sızması, yanma, aşırı ısınma veya patlama sonucunda cihazınızın veya aksesuarlarının hasar görmesine neden olur.

Pil sıvısı aşındırıcıdır ve zehirli olabilir. Yanmalara neden olabilir, yutulduğunda zarara veya ölüme yol açabilir.

Tek kullanımlık veya şarj edilebilir pilleri kullanırken yaralanma riskini azaltmak için:

 • Pilleri çocukların erişiminden uzak tutun.

 • Yeniden şart edilebilir pilleri yalnızca cihazınızla birlikte verilen şarj cihazı ile şarj edin. Uygun olmayan bir şarj yöntemi kullanmak yangın veya patlama ile sonuçlanabilir

 • Eski, zayıf veya yıpranmış pilleri derhal cihazınızdan çıkarın. Eski, zayıf veya yıpranmış pilleri yerel, bölgesel veya ulusal kanuna ya da düzenlemeye göre geri dönüştürün veya bertaraf edin.

 • Cihazınızı uzun süreliğine depolamadan önce pillerini çıkarın.

 • Pil sıvısıyla temastan kaçının. Pilde sızıntı varsa:

  • Sızan sıvının cildinize, gözlerinize, giysilerinize veya başka yüzeylere temasını önleyin. Pil sıvısı cildiniz, gözleriniz veya giysinize temas ederse etkilenen alanı derhal suyla yıkayın ve hekiminize ya da uygun görülen diğer tıbbi yardım uzmanına başvurun.

  • Cihazınızla birlikte verilen pil kurulumu yönergelerini ters sırayla uygulayarak tüm pilleri dikkatlice çıkarın.

  • Yeni piller takmadan önce pil bölmesini kuru bir bezle iyice temizleyin veya temizlik için pil üreticisinin önerilerini takip edin.

 • Microsoft onaylı pil paketlerini kullanmanızı öneririz.  Cihazınızla birlikte sağlanan tek kullanımlık veya şarj edilebilir pilleri aynı tür ve derecelendirmeye sahip pillerle değiştirin.

 • Parçalara ayırmayın ve ezmeyin. ezmeyin, açmayın, delmeyin, parçalamayın, kısa devre veya kontak yaptırmayın, 40 °C (104 °F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın ve pilleri ateşe ya da suya atmayın.

 • Yeni ve eski pilleri veya farklı türlerdeki (örneğin karbon-çinko ve alkalin piller) pilleri birbirine karıştırmayın.

 • Metal nesnelerin, cihazdaki pil uçlarına temas etmesini önleyin; bunlar ısınarak yanmalara neden olabilir.

 • Pilleri veya pil paketlerini başka metal nesnelerle birlikte taşımayın veya yerleştirmeyin.

 • Pille çalışan cihazınızı doğrudan güneş ışığında uzun süre bırakmayın.

 • Pilleri suya batırmayın veya ıslanmalarını önleyin.

 • Islanan bir pili kullanmayın.  Pili veya pil paketini saç kurutma makinesi, normal fırın veya mikrodalga fırında kurutmaya çalışmayın.

 • Pilleri doğrudan duvar prizlerine veya arabadaki çakmak yuvalarına bağlamayın.

 • Pilleri çarpmayın, atmayın, üzerine çıkmayın veya şiddetli fiziksel darbeye maruz bırakmayın.

 • Pilde değişiklik veya yeniden üretim yapmayın, içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın, suya veya diğer sıvılara daldırmayın ve yanma, patlama ya da başka tehlikelere maruz bırakmayın.

 • Pilleri ateşe yakın bir yerde veya aşırı sıcak şartlarda şarj etmeyin.

 • Cihazınızı veya pilinizi, özellikle sert bir yüzeye düşürmek cihazınıza ve piline zarar verebilir. Hasar oluştuğunu düşünürseniz cihazınızın incelenmesi için profesyonel yardım almanızı öneririz.

 • Zarar görmüş bir pili asla kullanmayın. Piliniz çizik veya ezilmiş görünüyorsa derhal kenara ayırın ve uygun şekilde bertaraf edin.  Hasarlı bir pilin kullanımı elektrik çarpmalarına, aşırı ısınmaya ve diğer bileşen arızalarına neden olabilir.

UYARI: Pil güvenliği (kullanıcı tarafından değiştirilemeyen piller)

Geçerli olduğu durumlar: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band, kullanıcı tarafından değiştirilemeyen pilli cihazlar

Cihazınızın pilinin yanlış kullanımı yangına veya patlamaya neden olabilir. Cihazınızı veya pilini ısıtmayın, açmayın, delmeyin, parçalarına ayırmayın veya ateşe atmayın. Cihazınızı doğrudan güneş ışığında uzun süre bırakmayın veya şarj etmeyin. Bunu yapmak pile zarar verebilir veya pili eritir.

Microsoft, tüm diğer cihaz onarımları için profesyonel yardım almanızı ve kendi yaptığınız onarımlarda dikkatli olmanızı önerir. Cihazınızı açmak ve/veya onarmak elektrik çarpması, cihazın hasar görmesi, yanması ve kişisel yaralanma riskleri taşır ya da başka tehlikelere yol açabilir. Microsoft'tan cihaz onarımı veya diğer hizmetlerle ilgili yardım ve bilgi almak için www.support.microsoft.com adresine gidebilirsiniz.

UYARI: Pil değişikliği ve cihaz onarımları (kullanıcı tarafından değiştirilebilir piller)

Şunlar için geçerlidir: Surface Kalemi, Mobil cihazlar, Fare, Klavye ve Xbox

Kullanıcı tarafından değiştirilebilen pilleri olan cihazlardaki piller, pil muhafazası açılarak ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu'ndaki pil değiştirme yönergeleri izlenerek değiştirilebilir. Microsoft, tüm diğer cihaz onarımları için profesyonel yardım almanızı ve kendi yaptığınız onarımlarda dikkatli olmanızı önerir. Cihazınızı açmak ve/veya onarmak elektrik çarpması, cihazın hasar görmesi, yanması ve kişisel yaralanma riskleri taşır ya da başka tehlikelere yol açabilir.

UYARI: Saat pili/düğme pil güvenliği

Geçerli olduğu durumlar: Klavye ve Surface Kalemi

ÇOCUKLARIN ULAŞABİLECEĞİ YERLERDEN UZAK TUTUN. PİLİ YEMEYİN. KİMYASAL YANMA TEHLİKESİ.

Bu ürün saat pili/düğme pil içerir. Saat pili/düğme pil yutulursa yalnızca iki saat içinde ciddi dahili yanıklara ve yumuşak doku perforasyonuna neden olarak ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme yol açabilir.

Yeni ve kullanılmış pilleri her zaman bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Cihazınızdaki pil bölümü emniyetli bir şekilde kapatılmazsa cihazı kullanmayı bırakıp bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Bebeğin veya çocuğun saat pilini/düğme pili yuttuğunu veya vücudunun herhangi bir bölümüne yerleştiğini düşünürseniz derhal tıbbi yardım alın. Ciddi kişisel yaralanma ve ölüm riskini en aza indirmek için saat pillerinin/düğme pillerin derhal yetkili tıbbi personel tarafından çıkarılması gerekir.

UYARI: AC güç kaynağı güvenliği

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Duo, Surface takma birimleri, HoloLens, Mobil cihazlar ve dış güç kaynağı bulunan cihazlar

Cihazınız için her zaman uygun AC güç kaynağı seçin ve kullanın. Aşağıdaki önlemlerin alınmaması elektrik çarpması veya yangından kaynaklanan ciddi kişisel yaralanma ya da ölüme veya cihazınızın hasar görmesine yol açabilir. 

Cihazınıza uygun bir güç kaynağı seçmek için:

 • Orijinal Microsoft güç kaynağı birimleri (PSU’lar) ve AC güç kablolarını kullanmanızı öneririz. Orijinal Microsoft PSU cihazınızla birlikte sunulur. Orijinal Microsoft PSU’ları Microsoft yetkili bir satıcıdan veya https://store.microsoft.com/devices adresinden de satın alınabilir.

 • Yalnızca standart (şebeke) bir prizden sağlanan AC gücünü kullanın. Gerilim ve frekans kabul edilebilir görünse bile jeneratör veya invertör gibi standart olmayan güç kaynakları kullanmayın.

 • Elektrik prizinizin, PSU’da belirtilen türde güç (gerilim [V] ve frekans [Hz] açısından) sağladığından emin olun. Evinize sağlanan gücün türünden emin değilseniz yetkili bir elektrik teknisyenine başvurun.

 • Priz, uzantı kablosu, güç kablosu veya başka bir elektrik muhafazasına aşırı yüklenmeyin. Cihazınızın (PSU’da belirtilen) ve aynı devreyi kullanan diğer cihazların toplam akımını (amper [A] olarak) kaldırabilecek derecede olduklarından emin olun.

 • AC fişlerinin depolama için katlandığı cihazlarda, cihazınızın AC güç kaynağını güç (şebeke) çıkışına takmadan önce fişlerin tamamen uzatıldığından emin olun.

 • Çıkarılabilir fişleri olan güç kabloları ve evrensel bir güç kaynağıyla donatılmış cihazlar için, AC güç kaynağını güç (şebeke) çıkışına takmadan önce fiş tertibatının güç çıkışı için doğru yapılandırıldığından ve güç kaynağına tam olarak yerleştirildiğinden emin olun.

UYARI: Radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, Surface Kalemi, Mobil cihazlar, HoloLens, Fare, Klavye, Microsoft Band ve Xbox

 Wi-Fi ve Bluetooth® radyo vericileri içeren cihazlar, Federal İletişim Komisyonu (FCC), RF maruziyeti ve Özgül Soğurma Oranı için Industry Canada ve Avrupa kılavuzlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir.

Wi-Fi tarafından oluşturulan RF enerjisine ve Bluetooth radyolarına maruz kalmanızın bu düzenlemeler tarafından belirtilen sınırları aşmadığından emin olmak için görüntü ekranlarına sahip cihazları, ekran kısmının doğrudan vücudunuzla temas etmeyeceği şekilde yerleştirin; örneğin ekran tarafının aşağıya, kucağınıza veya gövdenize dönük olacağı şekilde yerleştirin.

RF güvenliğiyle ilgili ek bilgilere http://www.fcc.gov/oet/rfsafety adresindeki FCC web sitesinden ve http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html adresindeki Industry Canada web sitesinden ulaşabilirsiniz.

UYARI: Onarım sırasındaki risk

Şunlar için geçerlidir: tüm ürünler

Cihazınızı açmak ve/veya onarmak elektrik çarpması, cihazın hasar görmesi, yanması ve kişisel yaralanma riskleri taşır ya da başka tehlikelere yol açabilir. Microsoft, cihaz onarımları için profesyonel yardım almanızı ve kendi yaptığınız onarımlarda dikkatli olmanızı önerir.

UYARI: Hava yastığından kaçınma

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Duo ve Mobil cihazlar

Cihazınızı veya diğer nesneleri, hava yastığı bulunan araçlarda hava yastıklarının üzerine veya yakınına yerleştirmeyin. Hava yastığı üzerine veya yakınına yerleştirilen nesneler, hava yastığının şişmesi durumunda ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

UYARI: Temizleme

Şunlar için geçerlidir: tüm ürünler

Temizleme sırasında yanma, elektrik çarpması veya Microsoft cihazınıza hasar verme riskini aşağıdaki önlemleri alarak azaltabilirsiniz:

 • Temizlemeden önce tüm kabloları çıkarın ve cihazınızı kapatın.

 • Cihazınızın yalnızca dış kısmını temizleyin.

 • Cihazınızı kuru bir bezle temizleyin.

 • Fan, havalandırma, bağlantı noktaları veya benzer açıklıkları olan cihazlar için:

  • Toz birikmelerini gidermek için fan, havalandırma veya diğer açıklıkların dış yüzeyini hassas bir şekilde
   temizleyin.

  • Fan, havalandırma, bağlantı noktası ve diğer açıklıkların içine herhangi bir nesne sokmayın.

 • Bağlayıcıları sıvı içine daldırarak temizlemeye çalışmayın. Yalnızca temiz bir bezle hafifçe
  silin ve kurutun.

UYARI: Kullanım

Şunlar için geçerlidir: tüm ürünler

 Yanma, elektrik çarpması ve cihazınızın hasar görmesi riskini azaltmak için cihazınızı yağmur, kâr ve başka türlü nemli ortamlara maruz bırakmayın. Cihazınızı suya yakın, rutubetli veya aşırı derecede nemli bir konumda (ör. duş, küvet, lavabo, havuz yakınında veya rutubetli bir bodrum katında) kullanmayın. Cihazınızı ideal çalışma durumunda tutmak için:

 • Cihazınızı ısı kaynakları, yemek, aşırı kir, toz, yağ, kimyasallara yakın bir yerde veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın.

 • Cihazınızın üzerine nesneler yerleştirmeyin.

 • Yalnızca Microsoft tarafından eklentileri/aksesuarları kullanın.

 • Fan, havalandırma, bağlantı noktaları veya benzer açıklıkları olan cihazlar için:

  • Fanlara, havalandırmalara, bağlantı noktalarına, destek çubuğu yuvalarına ve menteşelerine, tuşların çevresindeki boşluklara veya diğer açıklıklara nesneler sokmayın.

  • Fanda, havalandırmalarda veya diğer açıklıklarda toz birikmesine izin vermeyin.

  • Cihazınızı dar veya sıkışık bir alana yerleştirmeyin.

 • Cihazınızı saç kurutma makinesi, çamaşır kurutucu, normal fırın, tost makinesi veya mikrodalga fırınıyla kurutmayın. Cihazınız ıslanırsa dış kısmını temiz ve kuru bir bezle hassas bir şekilde silin.

UYARI: Bağlantı noktaları ve açıklıklar

Şunlar için geçerlidir: tüm ürünler

Microsoft cihazınızda yangın, elektrik çarpması veya hasar riskini azaltmak için

 • Fanlara, havalandırmalara, bağlantı noktalarına, destek çubuğu yuvalarına ve menteşelerine, tuşların çevresindeki boşluklara veya diğer açıklıklara nesneler sokmayın.

 • Bağlantı noktalarını, destek çubuğu yuvalarını ve menteşelerini, tuşların çevresindeki boşlukları veya diğer açıklıkları (kağıt ataşı, tornavida, maket bıçağı vb.) keskin nesnelerle temizlemeye çalışmayın.

UYARI: Klavye tuşları

Geçerli olduğu durumlar: Surface, Klavye

Microsoft, cihazınızda yerinden çıkmış veya eksik tuşları onarmak ya da değiştirmek için profesyonel yardım almanızı önerir. Onarımları kendiniz yapacaksanız dikkatli olun. Ayrılmış tuş başlıklarını klavyeye takmak için zorlamayın veya klavyede tuşlarla kılıf arasına nesneler sokmaya çalışmayın. Cihazınızı açmak ve/veya onarmak elektrik çarpması, cihazın hasar görmesi, yanması ve kişisel yaralanma riskleri taşır ya da başka tehlikelere yol açabilir. Microsoft'tan cihaz onarımı veya diğer hizmetlerle ilgili yardım ve bilgi almak için www.support.microsoft.com adresine gidebilirsiniz.

UYARI: Boğulma tehlikesi

Şunlar için geçerlidir: tüm ürünler

Boğulma riskini ortadan kaldırmak için plastik poşetleri bebek ve çocuklardan uzak tutun.

UYARI: Çevrenizin farkında olun

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Mobil cihazlar ve HoloLens

Dikkat dağınıklığı nedeniyle yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için araç kullanımı, makine kullanımı, bisiklet kullanımı, yürüme ve aralıksız dikkat gerektiren diğer faaliyetler sırasında cihazınızı kullanmayın. Araç veya bisiklet kullanırken cihazınızı tek başına veya kulaklık ya da kulaklık setiyle (yalnızca bir kulak için olsa bile) kullanmanız önerilmez ve yaşadığınız bölgede yasak olabilir.

Kulaklık veya kulaklık setinizin ses düzeyini her zaman kişilerin konuşmasını, tehlikeli durumlarda sizi uyaran sesleri duyacak düşüklükte tutun ve işitmenizi daha iyi koruyun. Araç veya bisiklet kullanırken mobil cihazların kullanımı konusunda yaşadığınız yerdeki kanun ve düzenlemeleri inceleyin ve bunlara uyun.  Dikkat dağınıklığıyla ilişkili riskleri azaltmak için diğer sağduyuya dayalı öneriler aşağıda verilmiştir:

 • Asla kısa mesaj veya e-posta yazmayın ya da okumayın.

 • Asla gezinti bilgileri girmeyin.

 • Hiçbir zaman Web'de gezinmeyin veya dikkatinizi dağıtan başka görevler yapmayın.

UYARI: Güç kaynağı birimi (PSU) DC bağlayıcısı

Geçerli olduğu durumlar: Surface

Güç kaynağı biriminiz (PSU) bir güç kaynağına takılıyken DC bağlayıcısıyla uzun süreli cilt temasından kaçının, çünkü bu durum rahatsızlığa veya yaralanmaya neden olabilir. DC bağlayıcısı üzerinde uyumaktan veya oturmaktan kaçının.

Bağlayıcıyı sıvıya, tere, toza veya diğer kirleticilere maruz bırakmayın. Kirli bir bağlayıcı kullanmak, ısınmaya yol açarak rahatsızlığa veya yaralanmaya neden olabilir. Bağlayıcıyı kullanmayı hemen durdurun. DC bağlayıcısının fişini cihazdan çıkarın. Bağlayıcıyı silip temiz bir bezle kurulayın.

Şarj cihazınızın veya kablosunun herhangi bir yerinde hasar tespit ederseniz bunları kullanmayı durdurun ve destek seçenekleri için bizimle iletişime geçin.

UYARI: Güvenli alanlarda kullanın

Geçerli olduğu durumlar: Windows karma gerçeklik

Cihazınızı kullanırken dikkatiniz dağılabilir ve çevrenizdekileri göremeyebilirsiniz. Windows Mixed Reality çevreleyici başlıklar, görüşünüzü tamamen engelleyebilir ve içerik uzakta görünse de yine de yakındaki fiziksel nesneleri görmenizi engelleyebilir.

Yalnızca etkinlikleriniz için uygun, güvenli yerlerde kullanın. Takılabileceğiniz tehlikeli noktalardan, merdivenlerden, alçak tavanlardan, kırılabilir veya hasar görebilecek değerli eşyalardan ve aniden insanların veya nesnelerin yaklaşabileceği durumlardan kaçının. Güvenliğiniz için çevrenizi görmeniz ve dikkatli olmanız gerektiğinde cihazınızı kullanmayın.

Sınır oluşturmak için mikrofonlu kulaklığınızı kullanmanız da dahil olmak üzere Windows Karma Gerçeklik hakkında tüm kurulum önerilerini takip etmeniz gerekir. Bilgisayar kurulumunuz ve bazı uygulamalar veya deneyimler, sınır görüntülemede gecikme veya hata verebilir. Sınır oluşturmuş olsanız bile her zaman dikkat edin ve çevrenizin farkında olun.

UYARI: Ağır nesne

Geçerli olduğu durumlar: Surface Hub

Cihazınız oldukça ağırdır. Kaldırma ile ilgili yaralanma, ölüm veya cihazınızın zarar görme riskini azaltmak için cihazı en az iki kişinin kaldırmasını öneririz. Cihazı kaldırırken ve/veya taşırken uygun kaldırma duruşunu kullanmak önemlidir.

UYARI: Cihaz paylaşımı

Geçerli olduğu durumlar: Xbox, Windows karma gerçeklik

 Başkalarının cihazınızı kullanmasına izin verirseniz bu kişilerin bu kılavuzda yer alan sağlık ve güvenlik bilgilerini, cihaz ve içerik sağlayıcıları tarafından verilen her türlü ilave güvenlik veya kullanım talimatını anladığından emin olun. Cihazı kullanan herkesin sistemi öğrenmesi için kurulum/oryantasyon işlemlerini tamamlaması gerekir.

UYARI: Uygulama riski

Geçerli olduğu durumlar: Azure Kinect Cihazları

Bu kılavuzdaki uyarılar, bağımsız bir ortamdaki donanımla ve bu donanımın yazılımıyla ilgilidir. Bu kılavuzdaki uyarılardan biri veya birkaçı uygulamanızla ilişkili tehlikeler veya diğer riskler için geçerli olmayabilir ya da yetersiz veya tamamlanmamış olabilir. Uygulamanız için gerekli olan uyarıların, bu uyarıların içeriğinin ve bu uyarıların kullanıcılara gönderilme şeklinin belirlenmesi yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.

UYARI: Video oyunu aksesuarlarını kullanma

Geçerli olduğu durumlar: Xbox

Çocukların Xbox™ konsolu ve Kinect™ algılayıcıları ile video oyunu donatılarını, sınırlarının içinde güvenli bir şekilde oynadıklarından ve konsolun, algılayıcının ve donatıların uygun kullanımını anladıklarından emin olun.

UYARI: Ergonomik kaldırma

Geçerli olduğu durumlar: Surface Hub

Kaldırma ile ilgili yaralanma, ölüm veya cihazınızın zarar görme riskini azaltmak için aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere düzgün ergonomik kaldırma yöntemleri kullanın:

 • Önceden planlayın. Kaldırma ekibinin plana uyduğundan emin olun.

 • Birimi kaldırıp kaldıramayacağınızı belirleyin. Çok ağır ya da çok mu hantal?

 • Kaldırma yardımı gerekip gerekmediğini belirleyin.

 • Ortamınızda engel ve kaygan yüzey olup olmadığını kontrol edin.

 • Sırtınızı değil bacaklarınızı kullanarak kaldırın.

 • Sırtınızı düz tutarak dizlerinizden eğilin.

 • Birimi vücudunuza yakın tutun.

 • Vücudunuzu birime göre ortalayın. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açık tutun.

 • Yavaşça yukarı doğru kaldırın.

 • Gövdenizi dik tutun, kaldırma sırasında veya yük kaldırıldıktan sonra bükülmeyin.

 • Cihazı arka kısmını düz tutarak stant veya duvara montaj düzeneği üzerinde yavaşça ve düzgün şekilde ayarlayın, cihazı yerine gelinceye kadar bırakmayın.

UYARI: Uygun stant montajı

Geçerli olduğu durumlar: Surface Hub

Cihazınız ağırdır ve dört montaj braketi de kullanılarak bir standa monte edilir. Yaralanma, ölüm veya cihazınızın zarar görme riskini azaltmak için:

 • Stant üreticisi tarafından sağlanan tüm yönergeleri izleyin.

 • Standınızın ve önerilen montaj yönteminin cihazınızın ağırlığını desteklediğinden emin olun.

 • Yalnızca stantla birlikte verilen montaj donanımını kullanın.

 • Tüm vidaların stant üreticisinin yönergelerine göre güvenli bir şekilde sıkıldığından emin olun.

 • Her iki montaj braketinin üst ve alt kancalarının, standın üst ve alt montaj raylarına güvenli bir şekilde oturduğundan emin olana kadar cihazınızı serbest bırakmayın.

UYARI: Duvarlarda veya diğer montaj yüzeylerinde görünmeyen tehlikeler

Geçerli olduğu durumlar: Surface Hub

Duvarlarda ve diğer montaj yüzeylerinde elektrik kabloları, gaz hatları ve diğer görülmeyen tehlikeler veya engeller olabilir. Görünmeyen bir tehlike varken kesme veya delme işlemi yapılması ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Kurulum sırasında görülmeyen tehlikeleri bulmak ve bu tehlikeleri engellemek kurucunun sorumluluğundadır. Montaj ortamını değerlendirin ve delme ve/veya kesme işleminden önce her zaman duvarda veya diğer montaj yüzeylerinde görülmeyen tehlikeler olmadığından emin olun.

UYARI: Kurulumu takip edin, kılavuzları ve yönergeleri kullanın

Geçerli olduğu durumlar: HoloLens, Windows karma gerçeklik

 Tüm kurulumu takip edin ve cihazınız, cihazınızın aksesuarları ve herhangi bir yazılım uygulaması, 2B veya 3B içerik ya da deneyimin (“içerik”) yayıncısı tarafından verilen kılavuzları ve yönergeleri kullanın.

Cihazınızın doğru kurulmaması, kullanılmaması ve dikkatli davranılmaması ciddi yaralanma, ölüm, mal hasarı veya cihazınızda ve aksesuarlarında hasara yol açabilir.

UYARI: Devrilme tehlikesi

Geçerli olduğu durumlar: Surface Hub

Taşıma sırasında kişisel yaralanma, ölüm veya standa monte edilmiş bir cihazın zarar görmesini önlemek için:

 • Yalnızca cihazınız ile uyumlu olan bir stant kullanın.

 • Standa monte edilmiş bir cihazı taşımak veya yerini değiştirmek için stant üreticisi tarafından sağlanan tüm yönergeleri izleyin.

 • Cihazınıza veya standın üzerine ağır nesneler asmayın veya yerleştirmeyin.

 • Standa monte edilmiş cihazınızı taşımadan önce güç kablosu ve diğer kabloların bağlantısını gerektiği gibi kesin.

 • Standa monte edilmiş cihazınızı taşırken dikkatli olun ve yavaş hareket edin. Stant üreticisinin standın taşınması veya yerinin değiştirilmesiyle ilgili yönergelerini izleyin.

 • Standa monte edilmiş bir cihazı rampa yukarı veya aşağı taşırken dikkatli olun. Standa monte edilmiş bir cihazı kesinlikle bir rampa üzerinde veya yakınında gözetimsiz bırakmayın.

 • Standa monte edilmiş cihazınızı yalnızca yetişkinler taşımalıdır.

UYARI: AC güç kaynağı ve güç kablosu güvenliği

Geçerli olduğu durumlar: Xbox

Cihazınız için her zaman uygun AC güç kaynağı ve/veya güç kablosu seçin ve kullanın. Aşağıdaki önlemlerin alınmaması elektrik çarpması veya yangından kaynaklanan ciddi kişisel yaralanma ya da ölüme veya cihazınızın hasar görmesine yol açabilir. 

Cihazınıza uygun bir güç kaynağı seçmek için:

 • Orijinal Microsoft güç kaynağı birimleri (PSU’lar) ve AC güç kablolarını kullanmanızı öneririz. Orijinal Microsoft PSU ve/veya AC güç kablosu cihazınızla birlikte sunulur. Orijinal Microsoft PSU’ları veya AC güç kablosu Microsoft yetkili bir satıcıdan veya https://store.microsoft.com/devices adresinden de satın alınabilir.

 • Yalnızca standart (şebeke) bir prizden sağlanan AC gücünü kullanın. Gerilim ve frekans kabul edilebilir görünse bile jeneratör veya invertör gibi standart olmayan güç kaynakları kullanmayın.

 • Elektrik prizinizin, cihazınız için belirtilen türde güç (gerilim [V] ve frekans [Hz] açısından) sağladığından emin olun. Evinize sağlanan gücün türünden emin değilseniz yetkili bir elektrik teknisyenine başvurun.

 • Priz, uzantı kablosu, güç kablosu veya başka bir elektrik muhafazasına aşırı yüklenmeyin. Cihazınızın ve aynı devreyi kullanan diğer cihazların toplam akımını (amper [A] olarak) kaldırabilecek derecede olduklarından emin olun.

 • AC fişlerinin depolama için katlandığı cihazlarda, cihazınızın AC güç kaynağını güç (şebeke) çıkışına takmadan önce fişlerin tamamen uzatıldığından emin olun.

 • Çıkarılabilir fişleri olan güç kabloları ve evrensel bir güç kaynağıyla donatılmış cihazlar için, AC güç kaynağını güç (şebeke) çıkışına takmadan önce fiş tertibatının güç çıkışı için doğru yapılandırıldığından ve güç kaynağına tam olarak yerleştirildiğinden emin olun.

UYARI: Taşıma ve saha hazırlığı

Geçerli olduğu durumlar: Surface Hub

Cihazın boyutu ve ağırlığı nedeniyle oluşabilecek yaralanma riskini azaltmak için ve cihazı dik tutmanın önemi açısından:

 • Cihazınızı kurulacağı yere taşımadan önce paketinin açılacağı ve bağlanacağı yere nasıl güvenli bir şekilde taşınacağını belirlemek için sahayı inceleyin.

 • Paket açma ve kurulum işlemini her zaman en az iki kişiyle yapın.

 • Paket açıldıktan sonra cihazınızın hemen monte edilmesi gerektiğinden montaj sistemi paket açılmadan önce hazır olmalıdır. Dönen bir standa bağlıyorsanız paketi açmadan önce standın tekerleklerini kilitleyin veya sabitleyin.

 • Takılma tehlikelerini önlemek için paket malzemelerini montaj alanında bulundurmayın.

UYARI: Kullanım gereksinimleri

Şunlar için geçerlidir: HoloLens

HoloLens ile Hologramları doğru ve rahat bir şekilde görüntülemek için göz bebekleri arası uzaklığın (iki göz bebeğinizin arasındaki uzaklığın göz ölçümü) 51 ile 74 arasında olması gerekir. Bu aralık çoğu yetişkin ile 13 yaş ve üzeri çocuklar için geçerlidir.  HoloLens, 13 yaşın altındaki çocukların kullanımına uygun değildir.

UYARI: Uygun duvar montajı

Geçerli olduğu durumlar: Surface Hub

Cihazınız ağırdır. Yaralanma, ölüm veya cihazınızın zarar görme riskini azaltmak için:

 • Duvara montaj düzeneği üreticisi tarafından sağlanan tüm yönergeleri izleyin.

 • Duvara montaj düzeneğinizin/malzemelerinizin ve önerilen montaj yönteminizin cihazınızın ağırlığını desteklediğinden emin olun.

 • Cihazınız için önerilen donanım ve montaj sistemini duvar yapınıza/malzemelerinize göre satın alın ve kullanın.

 • Tüm vidaların duvara montaj düzeneği üreticisinin yönergelerine göre güvenli bir şekilde sıkıldığından emin olun.

 • Cihazınız beton duvara veya sütuna takılmak üzere tasarlanmıştır. Kurulum işlemine başlamadan önce alçı panel, alçı, plastik panel, çelik ve ahşap duvarlar, sütunlar ve/veya saplamalar için ilave takviye gerekebilir.

 • Seçtiğiniz montaj çözümünde belirtilen yönergelere göre tamamen güvenli hale geldiğinden emin olana kadar cihazınızı serbest bırakmayın.

UYARI: Uygun kurulum

Geçerli olduğu durumlar: Surface Hub

Uygun olmayan cihaz kurulumuyla ilgili tehlikeleri önlemek için, kurulum işlemi çalışmaya başlamadan önce kurulum yönergelerini okuyan ve anlayan kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Gerekli ekipman veya uzmanlığa sahip değilseniz veya montaj yüzeyinin cihazınızı uygun şekilde destekleyebileceğinden emin değilseniz, profesyonel bir kurulum görevlisine başvurun.

UYARI: Önceden var olan görme bozuklukları

Geçerli olduğu durumlar: HoloLens, Windows karma gerçeklik

3B stereoskopik içeriğini görüntülemek iyi binoküler görme gereklidir. 3B efektini net ve rahat bir biçimde göremiyorsanız göz doktoruna danışın. HoloLens, birçok gözlüğün üzerine takılabilir ve kontakt lenslerle kullanılır. Önceden var olan bir görsel bozukluğuna sahipseniz lütfen HoloLens kullanmadan önce bir doktora başvurun. Önceden görme bozukluğu olan az sayıda kişinin görme bozukluğu, HoloLens kullandığında artmıştır.

DİKKAT: Cihazın sabit olması

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, Surface takma birimleri, HoloLens, Fare, Klavye, Mobil cihazlar ve Xbox

Cihazınızı yamuk veya sabit olmayan yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.  Cihazı taşırken güvenli bir şekilde tuttuğunuzdan ve aksesuar veya kablosundan tutmadığınızdan emin olun. Cihazınızın güvenli bir şekilde tutulmaması düşmesine veya bir kişiye ya da nesneye çarpmasına neden olabilir. Bu da cihazınızın veya başka bir malın hasar görmesine ya da kişisel yaralanmaya yol açabilir.

DİKKAT: İşitme Güvenliği

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, HoloLens, Mobil cihazlar ve Xbox

Kulaklık seti veya kulaklık kullanırken gürültüye ya da yüksek sese sık sık veya uzun süre boyunca maruz kalmak geçici veya kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Gürültü kaynaklı işitme kaybına veya olası işitme sorunlarına karşı duyarlılık kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Ayrıca, bir cihaz tarafından üretilen ses düzeyi sesin yapısına, cihaz ayarlarına ve kullanılan kulaklık seti ya da kulaklığa bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sonuç olarak ses, ayarlar ve ekipmanın her kombinasyonu için ve herkese uygun tek bir ses düzeyi ayarı yoktur.

Cihazınızla birlikte kulaklık seti veya kulaklık kullanırken gürültü veya yüksek seslere maruz kalmanızı en aza indirmek için birkaç sağduyulu öneri verilmiştir:

 • Yüksek ses dinleme zamanınızı en aza indirin. Her gün maruz kaldığınız seslerin hepsi birbirine eklenir. Kulaklık seti veya kulaklıklarla cihazınızda maksimum ses düzeyinde müzik veya başka içerikler dinlemek, 15 dakikada işitme duyunuza hasar verebilir. Başka yüksek seslere de maruz kalırsanız yüksek sesler dinlemenin işitme duyunuza zarar vermesi daha kısa sürer.

 • Yüksek seslere maruz kalma süreniz ne kadar artarsa işitmenizin hasar görme olasılığı da o kadar fazla olur. Ses ne kadar yüksek olursa işitmenize zarar vermesi için gereken süre o kadar kısa olur.

 • Cihazınıza kulaklık seti veya kulaklık takmadan önce her zaman cihazınızın sesini azaltın. Ses düzeyini, en fazla sessiz bir ortamda net olarak duyabileceğiniz kadar artırın.

 • Dinlemeye başladıktan sonra ses düzeyini artırmayın. Kulaklarınız zaman içinde uyum sağlayacağı için yüksek ses düzeyi normal gelebilir ancak yine de yüksek ses işitmenize zarar verebilir.

 • Dışarıdan gelen sesleri engellemek için ses düzeyini artırmayın. Dışarıdan gelen gürültü ile kulaklık seti veya kulaklıktan gelen sesin birleşimi işitme hasarı oluşturabilir. Ses geçirmez veya gürültü engelleyici kulaklıklar, dışarıdan gelen sesi engeller ve böylece ses düzeyini artırmak zorunda kalmazsınız.

 • Yakınınızdaki normal ses düzeyinde konuşan birini anlamıyorsanız sesi azaltın. Normal konuşmayı bastıran sesler işitmenize zarar verebilir. Ses geçirmez veya gürültü önleyici kulaklarla bile yakındaki kişilerin ne konuştuğunu duyabilmeniz gerekir.

 • İşitme zararı olasılığını en aza indirmek için, ses düzeyini yakındaki kişilerle konuşmaya devam edebilecek kadar düşük tutun.

 • Kulaklıklar ve kulaklık setleri, zımba ve ataş gibi tehlikeli nesneleri çekebilir. Kulaklık seti veya kulaklığınızı kullanmadan önce her zaman kontrol edin.

 • Araç kullanırken kulaklık seti veya kulaklık kullanımı bölgenizde yasak veya kısıtlanmış olabilir; daha fazla bilgi edinmek için yerel yasalarınızı ve düzenlemeleri kontrol edin.

Son olarak, işitme kaybı belirtilerinin farkında olun. İşitme yetinizi düzenli olarak bir odyologa kontrol ettirmeniz iyi bir fikirdir. Aşağıda durumlarda cihazınızı kulaklık seti veya kulaklıkla kullanmayı bırakın ve işitme duyunuzu kontrol ettirin:

 • Herhangi bir işitme kaybı belirtisi yaşarsanız

 • Kulaklarınızda çınlama sesi duyarsanız

 • Konuşmanız boğuk, donuk veya tekdüze duyulursa.

DİKKAT: Dokunmatik ekran camı

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Duo, Surface Hub ve Mobil cihazlar

Cihazınızdaki dokunmatik ekran, birçok dokunmatik ekran gibi camdan üretilmiştir. Cihazınız düşerse veya büyük bir darbe alırsa bu cam kırılabilir. Kişisel yaralanma riskini azaltmak için cam kırılmış, parçalanmış veya çatlamışsa ekrana dokunmayın ve ekranın değiştirilmesi için gerekenleri yapın.

Cihazın yanlış veya kötüye kullanımından dolayı çatlamış veya parçalanmış dokunmatik ekran, Standart Sınırlı Garanti kapsamında değildir.

DİKKAT: Cilt tahrişi (giyilebilir cihazlar)

Geçerli olduğu durumlar: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band

Bu cihaz, giyilebilir tüketici elektronik cihazlarında yaygın olarak kullanılan malzemelerden yapılır. Ancak bazı kişilerde alerji veya hassasiyet nedeniyle cilt tahrişi olabilir. Cilt tahrişi riskini azaltmak için:

 • Cihazınızı düzenli olarak temizleyin.

 • Cihazın cildinizle temas eden kısımlarının altına losyon veya başka ürünler uygulamaktan kaçının.

 • Yaralı cildin üzerine giymeyin.

 • Uygun olduğu durumda, ayarlamayı rahat edinceye kadar sıkın ancak rahatsız edici derece sıkı olmamasına dikkat edin.

 • Cildiniz tahriş olursa cihazı kullanmayı bırakın.

Belirtiler ciddi veya kalıcı olursa doktorunuza başvurun.

DİKKAT: Cilt tahrişi (giyilemeyen cihazlar)

Şunlar için geçerlidir: Surface Duo, Surface Kalemi, Fare ve Klavye

Bu cihaz, giyilebilir tüketici elektronik cihazlarında yaygın olarak kullanılan malzemelerden yapılır. Ancak bazı kişilerde alerji veya hassasiyet nedeniyle cilt tahrişi olabilir. Cilt tahrişi riskini azaltmak için:

 • Cihazınızı düzenli olarak temizleyin.

 • Cihazın cildinizle temas ettiği yerlere losyon veya başka ürünler uygulamaktan kaçının.

 • Cildinizde yara varsa dikkatli kullanın.

Belirtiler ciddi veya kalıcı olursa doktorunuza başvurun.
 

DİKKAT: Gezinti

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Duo ve Mobil cihazlar

Cihazınızdaki gezinti işlevleri ve konum servisleri, değişikliğe tabi olan veri hizmetlerine bağlıdır ve tüm alanlarda ya da tüm koşullarda kullanılabilir olmayabilir.  Sonuç olarak, cihazınızdaki haritaya ve konuma bağlı işlevler kullanılamaz, yanlış ya da eksik olabilir. Gezinti sırasında her zaman sağduyulu davranın, gezinti işlevlerinin sağladığı bilgileri çevrenizde gördüklerinizle karşılaştırın, herhangi bir uyuşmazlığı tespit etmek için mevcut yol koşullarını ve yol işaretlerini gözlemleyin.

DİKKAT: Kablo güvenliği

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, Mobil cihazlar, HoloLens, Fare, Klavye, Microsoft Band, Azure Kinect Cihazları ve Xbox

Açıkta kalan kablolar olası bir düşme tehlikesi oluşturur.  Kabloları, kişilerin ve evcil hayvanlar alanda hareket ederken veya yürürken takılıp düşmeyecek veya yanlışlıkla kabloları çekmeyecek şekilde düzenleyin. Çocukların kablolarla oynamasına izin vermeyin. Kabloların hasar görmesini önlemek için:

 • Kabloların üzerinde yürünmesini veya ezilmesini engelleyin.

 • Kabloların, özellikle duvar güç (şebeke) çıkışına, güç kaynağı birimine ve cihazınıza bağlı olduğu yerlerden kıvrılmasını veya keskin bir şekilde bükülmesini önleyin.

 • Güç kablolarını aniden çekmeyin, düğüm atmayın, keskin şekilde bükmeyin, esnetmeyin veya başka bir şekilde kötü kullanmayın. Güç kablonuzu, özellikle adaptörün çevresine çok sıkı bir şekilde sarmayın. Keskin kenarlar yerine gevşek sarmallar kullanarak sarın.

 • Cihazınızın veya PSU’nuzun konumunu ayarlarken, kabloların keskin bir şekilde bükülmediğinden ve bağlayıcıların bir duvara veya sert bir yüzeye itilmiş olmadığından emin olun.

 • Elektrik kablolarını ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

 • Evcil hayvanların veya çocukların güç kablolarını ısırmalarına veya çiğnemelerine izin vermeyin.

 • Güç kablosunun bağlantısını keserken kablo yerine fişten tutarak çekin.

 • Güç kablolarınızı düzenli olarak inceleyin. Bir güç kablosu ısınır, aşınır, çatlar veya herhangi bir şekilde hasar görürse derhal kullanmayı bırakın. Bozuk güç kablonuzu orijinal Microsoft yedek güç kablosuyla değiştirmenizi öneririz.

 • Şimşek fırtınası sırasında veya uzun süre kullanılmama durumunda şarj kablonuzu prizden çıkarın.

DİKKAT: Karma gerçekliği rahatça kullanma

Geçerli olduğu durumlar: HoloLens, Windows karma gerçeklik

Bazı kişiler karma veya sanal gerçeklik kullanırken, özellikle de kullanmaya alışırken mide bulantısı, hareket tutması, baş dönmesi, yön bozukluğu, baş ağrısı, yorgunluk, göz yorgunluğu veya göz kuruluğu gibi rahatsızlıklar yaşayabilir. Belirtiler ciddi veya kalıcı olursa doktorunuza başvurun.

Gördüğünüz nesneler ve vücudunuzun algıladığı nesneler arasında uyuşmazlık olduğunda hareket tutması ve ilgili belirtiler ortaya çıkabilir. Hareket tutmasına eğiliminiz varsa, migren baş ağrılarınız oluyorsa, iç kulak rahatsızlığınız veya diğer sağlık koşullarınız varsa rahatsız olma riskiniz daha fazladır.

3B veya Karma Gerçekliği görüntülemenin, görme gelişimine zarar verdiği veya binoküler görme bozukluklarına neden olduğu bilinmemektedir. 3B efektini net ve rahat bir şekilde göremiyorsanız bir göz doktoruna danışın. Önceden var olan, teşhis edilmemiş binoküler görme bozukluğunuz olabilir.

Bazı durumlarda rahatsızlık riskiniz artabilir. Örneğin:

 • Yeni bir kullanıcı olmak - karma veya sanal gerçeklik kullanmaya alıştıkça belirtiler azalacaktır.

 • Cihazlar, göz bebekleri arası uzaklık (IPD) belirli bir aralık dahilinde olan kullanıcılar için en iyi kullanımı sağlar. IPD, iki gözün göz bebeklerinin merkezi arasındaki mesafedir. Cihaz için en iyi IPD aralığının dışındaki kullanıcılar rahatsızlık yaşayabilir.

 • Belirli içerik türleri, özellikle kendinizi boşlukta hareket ediyor veya yukarıdan aşağıya bakıyor gibi hissettiğiniz oyunlar veya filmler ya da hareket eden nesneleri izlediğiniz eylemler.

 • Cihazınızı uzun süreler boyunca ara vermeden kullanmak.

Rahatsızlık riskini azaltmak için:

 • Yavaşça başlayın ve ilk kullanımlarınızı kısa tutun. Çoğu insan için rahatsızlık, ilk birkaç kullanımdan sonra azalmalıdır.

 • Aralıklı olarak mola verin ve rahatsızlık hissederseniz durun ve dinlenin. Molaların zamanlaması ve uzunluğu, bireysel kullanıcıya göre ve cihazını nasıl kullanıldığına göre değişir.

Rahatsızlık yaşarsanız cihazınızı kullanmayı bırakın ve daha iyi hissedene kadar dinlenin. Işıklı bir ortamda sabit şekilde oturmak, yön bozukluğunun hızla düzelmesine yardımcı olabilir. Yön konusunda rahatsızlık hissediyorsanız iyi olana kadar denge, koordinasyon veya diğer beceriler gerektiren aktivitelerden kaçının. Rahatsızlığın oluştuğu durumda görüntülediğiniz içeriğin türünü ve diğer yönlerini not edin; böylece bir sonraki kullanımda buna göre kendinizi ayarlayabilir ve deneyimi kolaylaştırabilirsiniz. İnsanların adapte olması için gereken süreler farklıdır. Daha sık veya daha uzun molalar verin.

BİLDİRİM: Isıyla ilgili endişeler

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Duo, Surface takma birimleri, Mobil cihazlar, diğer giyilemeyen cihazlar ve Xbox

Cihazınız normal kullanım sırasında çok ısınabilir. Uluslararası Güvenlik Standartları (IEC 60950-1 ve IEC 62368) tarafından tanımlanan kullanıcı erişimi olan yüzey sıcaklığı sınırlamalarına uyar. Yine de sıcak yüzeylerle uzun süreli aralıksız temas, rahatsızlığa veya yaralanmaya neden olabilir. Isıyla ilgili olası endişeleri azaltmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin:

 • Kullanım veya şarj işlemi sırasında cihazınızı ve güç bağdaştırıcısını iyi havalandırılan bir alanda tutun. Cihazın altında ve çevresinde yeterli hava dolaşımı olmasını sağlayın.

 • Cihazınız çalışırken veya bir güç kaynağına bağlıyken cildinizin cihazınız veya güç bağdaştırıcısı ile temas halinde olduğu durumlardan kaçınmak için sağduyunuzu kullanın. Örneğin, cihazınız veya güç bağdaştırıcısı ile uyumayın ya da cihazınızı veya güç bağdaştırıcısını bir battaniye veya yastığın altına koymayın. Güç bağdaştırıcısı bir güç kaynağına bağlıyken vücudunuz ile cihazınız arasındaki temastan kaçının. Vücudunuza gelen ısıyı algılama becerinizi etkileyen fiziksel bir rahatsızlığınız varsa özellikle dikkatli olun.

 • Cihazınız uzun bir süre boyunca kullanılırsa cihazınızın yüzeyi çok fazla ısınabilir. Sıcaklık, dokunulmayacak kadar sıcak hissettirmese de cihaza uzun bir süre boyunca temas ederseniz, örneğin cihazı kucağınıza koyarsanız, cildinizde düşük ısıdan kaynaklı yaralanma meydana gelebilir.

 • Cihazınız kucağınızdaysa ve rahatsız edici derecede ısınırsa kucağınızdan kaldırın ve sabit bir çalışma yüzeyine yerleştirin.

 • Cihazınızın tabanının veya AC bağdaştırıcısının yüzey sıcaklığı normal kullanım sırasında artabileceğinden cihazınızı veya AC bağdaştırıcısını asla mobilya veya ısıya maruz kaldığında bozulacak bir yüzeye yerleştirmeyin.

BİLDİRİM: Isıyla ilgili endişeler (giyilebilir cihazlar)

Şunlar için geçerlidir: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band, diğer giyilebilir cihazlar

Cihazınız normal kullanım sırasında çok ısınabilir. Uluslararası Güvenlik Standartları (IEC 60950-1 ve IEC 62368) tarafından tanımlanan kullanıcı erişimi olan yüzey sıcaklığı sınırlamalarına uyar. Isıyla ilgili endişeleri azaltmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

 • Cihazınızı bir yastık, battaniye veya başka yumuşak malzemeler cihaza temas eder şekilde kullanırken DİKKATLİ olun. Malzeme hava akışını önleyerek cihazın aşırı ısınmasına neden olabilir.

 • Cihazınız rahatsız edici derecede ısınırsa lütfen kaldırın ve mola verin.

 • Cihazınız uzun bir süre boyunca kullanılırsa cihazınızın yüzeyi çok fazla ısınabilir. Sıcaklık, dokunulmayacak kadar sıcak hissettirmese de cihaza uzun bir süre boyunca temas ederseniz cildinizde düşük ısıdan kaynaklı yaralanma meydana gelebilir.

 • Güç kaynağı biriminin (PSU) yüzey sıcaklığı normal kullanım sırasında artabileceğinden, cihazınızın PSU’sunu asla mobilya üzerine veya ısıya maruz kaldığında cihazınızın bozulabileceği bir yüzeye yerleştirmeyin.

BİLDİRİM: Taşıma

Şunlar için geçerlidir: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, HoloLens, Mobil cihazlar, Microsoft Band ve Azure Kinect cihazları

Microsoft cihazınızı dikkatli taşıyın. Metal, cam ve plastikten üretilen bu cihazın içinde hassas elektronik bileşenler bulunmaktadır. Cihazınız düşerse, yanarsa, delinirse veya parçalanırsa ya da sıvıyla temas ederse hasar görebilir. Cihazınızda veya pilinde hasar olduğundan şüpheleniyorsanız cihazınızı kullanmayı durdurun çünkü bu durum, aşırı ısınmaya veya yaralanmaya neden olabilir. Cihazınızı çatlak bir ekranla kullanmayın çünkü bu durum yaralanmaya neden olabilir. Cihazınızın yüzeyinin çizilmesinden endişeleniyorsanız kılıf veya kapak kullanabilirsiniz.

BİLDİRİM: Üçüncü taraf uyumluluğu

Şunlar için geçerlidir: tüm ürünler

Bazı üçüncü taraf aksesuarlar cihazınızla uyumlu olmayabilir veya sahte olma olasılığı bulunur. Bu nedenle, yalnızca orijinal Microsoft veya Microsoft onaylı cihazları ya da aksesuarları satın alıp kullanmanızı öneririz. Uyumsuz veya sahte aksesuar, pil ya da şarj aletlerinin kullanılması cihazınıza hasar verebilir; olası bir yanma, patlama ya da pil hatasına neden olarak ciddi yaralanmalara, cihazınızın hasar görmesine veya başka ciddi tehlikelere yol açabilir.

BİLDİRİM: 3B içeriği daha rahat görüntülemek için

Geçerli olduğu durumlar: HoloLens, Windows karma gerçeklik

3B stereoskopik içeriğini görüntülemek iyi binoküler görme gereklidir. Şaşılık (göz sapması, kayan veya gezen göz) gibi binoküler görme bozukluğunuz varsa 3B içeriği rahatça görüntüleyemebilirsiniz. İnsanların az bir kısmında, 3B içerik görüntülemeyi denemeden önce farkında olmadıkları, önceden var olan bir binoküler görme bozukluğu vardır. 3B içerikleri net ve rahat bir biçimde göremiyorsanız göz doktoruna danışın.

BİLDİRİM: Sınırları kullanma

Geçerli olduğu durumlar: HoloLens, Windows karma gerçeklik

Kullanılabilir olduğunda ve doğru yapılandırıldığında, cihazınızın özellikleri nesnelere çarpmaktan kaçınmanıza ve çevrenizi yönetmenize yardımcı olmak için sınırlar ayarlamak amacıyla kullanılabilir.

BİLDİRİM: Taşıma

Geçerli olduğu durumlar: Xbox

Microsoft cihazınızı dikkatle taşıyın. Metal ve plastikten üretilen bu cihazın içinde hassas elektronik bileşenler bulunmaktadır. Cihazınız düşerse, yanarsa, delinirse veya parçalanırsa ya da sıvıyla temas ederse hasar görebilir. Cihazınızda veya pilinde hasar olduğundan şüpheleniyorsanız cihazınızı kullanmayı durdurun çünkü bu durum, aşırı ısınmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

BİLDİRİM: Disk kullanımı

Geçerli olduğu durumlar: Xbox

Disk sürücüsünün sıkışmasını ve disklerinize ya da cihazınıza zarar verme olasılığını engellemek için:

 • Cihazı hareket ettirmeden önce her zaman diskleri çıkarın.

 • Asla çatlamış diskler kullanmayın. Bu diskler parçalanıp sıkışabilir veya cihazınızın içindeki parçalara zarar verebilir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?

Deneyiminizi ne etkiledi?

Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz? (İsteğe bağlı)

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×