Belirtiler

Kullanıcıları Microsoft Exchange şirket içi 'Dan Exchange Online 'a geçirdikten sonra, serbest/meşgul bilgilerini göremezler. Aşağıdaki cmdlet 'i çalıştırarak sorunla karşılaşdıklarını doğrulayabilirsiniz:

Get-organizationrelationship "name of org relationship of cloud to on-prem" | test-organizationrelationship -useridentity John@contoso.com

Sonuç aşağıdakine benzer: 

RunspaceId : RunSpaceID
Identity  :
Id     : FailureToGetDelegationToken
Status   : Error
Description : Failed to get delegation token: <S:Fault xmlns:S="http://www.contoso.com/2003/05/soap-envelope"><S:Code><S:Value>S:Sender</S:Value><S:Subcode><S:Value>wst:FailedAuthentication</S:Value></S:Subcode></S:Code><S:Reason><S:Text
       xml:lang="en-US">Authentication Failure</S:Text></S:Reason><S:Detail><psf:error
       xmlns:psf="http://schemas.microsoft.com/Passport/SoapServices/SOAPFault"><psf:value>0x80048827</psf:value><psf:internalerror><psf:code>0x80041084</psf:code><psf:text>The password has to be changed.
       < /psf:text></psf:internalerror><psf:flowurl>https://login.microsoftonline.com/login.srf?lc=location&st=StID;seclog=10&pp
       sit=1</psf:flowurl></psf:error></S:Detail></S:Fault>
       Microsoft.Exchange.Net.WSTrust.SoapFaultException: Soap fault exception received.
         at Microsoft.Exchange.Net.WSTrust.SoapClient.Invoke(IEnumerable`1 headers, XmlElement bodyContent)
         at Microsoft.Exchange.Net.WSTrust.SecurityTokenService.IssueToken(DelegationTokenRequest request, XmlTextWriter debugStream)
         at Microsoft.Exchange.Management.Sharing.TestOrganizationRelationship.GetDelegationToken().
IsValid   : True
ObjectState : New

Neden

Bu sorun, bulut kimlik doğrulama platformunda ForceChangePassword parametresini false olarak ayarlayamıyorsanız oluşur.

Çözüm

Bu sorunu düzeltmek için aşağıdaki cmdlet 'i çalıştırın :

Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName John@contoso.com -ForceChangePassword $false

Yine de yardım mı gerekiyor? Microsoft Community web sitesine gidin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

Microsoft Insider’a katılın >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×