Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bu makale Microsoft Dynamics NAV'a tüm ülkeler ve tüm dil yerel ayarları için geçerlidir.

Belirtiler

Microsoft Dynamics NAV 2013'ün (RPO) Çekme gerekli ayarını etkin olduğu bir konum karşı bir madde için bir serbest bırakılmış üretim emri oluşturmak varsayalım. Sipariş yanlış çıktı miktarı kullanılarak deftere nakledilir. Çıktı hata tersine çevirmek için negatif bir miktar deftere nakledin. Bu durumda, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

Ambar işleme giriş türü için gerekli çıktı, Sipariş No = Order_No, Sipariş Satır No = Line_No=.

Çözüm

Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2013 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.


Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak, işlevsellik sağlamak veya yordamlar, belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Navision istemcisi kullanıcılar sistem oturum doğrulayın. Bu, Microsoft Navision uygulama Hizmetleri (NAS) istemci kullanıcıları içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:

 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.

 • Execute izni Sistem nesne kimliği 5210 nesnenin ve nesne kimliği 9015 sistem nesnesi için.Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.
Bu sorunu gidermek için Madde Gnl. CheckWarehouse işlev kodu değiştirmek-iade satır kod (21) aşağıdaki gibi:

Varolan kodu 1

...   LOCAL PROCEDURE CheckWarehouse@7301(ItemJnlLine@1000 : Record 83);
VAR
AssemblyLine@1001 : Record 901;
WhseValidateSourceLine@1003 : Codeunit 5777;
ShowError@1002 : Boolean;
BEGIN
...

Değiştirme kodu 1

...   LOCAL PROCEDURE CheckWarehouse@7301(ItemJnlLine@1000 : Record 83);
VAR
AssemblyLine@1001 : Record 901;

// Add the following lines.
ReservationEntry@1004 : Record 337;
ItemJnlLineReserve@1005 : Codeunit 99000835;
ReservEngineMgt@1006 : Codeunit 99000831;
// End of the lines.

WhseValidateSourceLine@1003 : Codeunit 5777;
ShowError@1002 : Boolean;
BEGIN
...

Varolan kodu 2

...    CASE ItemJnlLine."Entry Type" OF
ItemJnlLine."Entry Type"::Output:
IF WhseOrderHandlingReqd(ItemJnlLine,Location) THEN

// Delete the following lines.
IF ItemJnlLine."Operation No." <> '' THEN
ShowError := ItemJnlLine.LastOutputOperation(ItemJnlLine)
ELSE
ShowError := WhseValidateSourceLine.WhseLinesExist(DATABASE::"Prod. Order Line",
3,ItemJnlLine."Order No.",
ItemJnlLine."Order Line No.",
0,ItemJnlLine.Quantity);
// End of the lines.

ItemJnlLine."Entry Type"::Consumption:
IF WhseOrderHandlingReqd(ItemJnlLine,Location) THEN
IF WhseValidateSourceLine.WhseLinesExist(
...

Değiştirme kodu 2

...    CASE ItemJnlLine."Entry Type" OF
ItemJnlLine."Entry Type"::Output:
IF WhseOrderHandlingReqd(ItemJnlLine,Location) THEN

// Add the following lines.
IF ItemJnlLine."Applies-to Entry" = 0 THEN BEGIN
ReservEngineMgt.InitFilterAndSortingLookupFor(ReservationEntry,FALSE);
ItemJnlLineReserve.FilterReservFor(ReservationEntry,ItemJnlLine);
ReservationEntry.SETRANGE("Serial No."); // Ignore Serial No
ReservationEntry.SETRANGE("Lot No."); // Ignore Lot No
IF ReservationEntry.FINDSET THEN
REPEAT
IF ReservationEntry."Appl.-to Item Entry" = 0 THEN
ShowError := TRUE;
UNTIL (ReservationEntry.NEXT = 0) OR ShowError
ELSE
ShowError := ItemJnlLine.LastOutputOperation(ItemJnlLine);
END;
// End of the lines.

ItemJnlLine."Entry Type"::Consumption:
IF WhseOrderHandlingReqd(ItemJnlLine,Location) THEN
IF WhseValidateSourceLine.WhseLinesExist(
...

Önkoşullar

Microsoft Dynamics NAV 2013 bu düzeltmeyi uygulamak için yüklü olması gerekir.

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Diğer konular için bkz. Kullanım koşulları.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

MICROSOFT 365 INSIDER’LARA KATILIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×