><ftcat_documentindex_ kuruluş içeri aktarma, Microsoft Dynamics CRM 4,0 ' daki yeni kuruluş kimliği

Belirtiler

Dağıtım Yöneticisi 'Ni kullanarak kuruluşunuzu içeri aktardıktan sonra, içeri aktarılan kuruluştaki Fulltextcatalogındex sistem işi çalışmayı durdurur ve bekleme durumunda kalır. KB977867'i uyguladıysanız sorununuz olmaz.

Neden

Kuruluş al tüm metin kataloğunu yeniden adlandırmaz ve içeri aktarılan kuruluş veritabanı, yedeklenen kuruluşun GUID 'sini içeren tam metin kataloğunu sakmıştır. Sistem işleri, geçerli kuruluş kimliğini içeren tam metin kataloğu güncelleştirmesini çalıştırmayı,<Organizationıdguidvalue> ftcat_documentindex_ ve sonra bekleme durumuna geçirir.

Çözüm

Bu sorunu çözmek için, kuruluş veritabanınızda aşağıdaki SQL betiğini çalıştırmalısınız:

DECLARE @ID AS NVARCHAR(128),  @OLDNAME AS NVARCHAR(128),  @NEWNAME AS NVARCHAR(128), @LINES AS INTSELECT @OLDNAME = name FROM SYS.FULLTEXT_CATALOGS WHERE name LIKE 'ftcat_documentindex_%'SELECT @ID = OrganizationId FROM OrganizationSET @ID = REPLACE(@ID,'-','')SET @ID = LOWER(@ID)SET @NEWNAME = 'ftcat_documentindex_' + @IDPRINT 'GUID IS : '+@IDPRINT '---------------------'PRINT 'OLDNAME IS : '+@OLDNAMEPRINT '---------------------'PRINT 'NEWNAME IS : '+@NEWNAMEPRINT '---------------------'IF @OLDNAME!=@NEWNAMEBEGIN EXEC sp_fulltext_database 'enable' -- Drop exsiting full text catalog PRINT 'START DROPPING EXSITING FULL TEXT CATALOG ..' PRINT '---------------------' IF EXISTS (SELECT * FROM sys.fulltext_indexes fti WHERE fti.object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[DocumentIndex]')) BEGIN ALTER FULLTEXT INDEX ON [dbo].[DocumentIndex] DISABLE END IF EXISTS (SELECT * FROM sys.fulltext_indexes fti WHERE fti.object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[DocumentIndex]')) BEGIN DROP FULLTEXT INDEX ON [dbo].[DocumentIndex] END SELECT @LINES = COUNT(*) FROM sysfulltextcatalogs ftc WHERE ftc.name = @OLDNAME IF @LINES > 0 BEGIN EXEC sp_fulltext_catalog @OLDNAME,'drop' END PRINT 'DROPPING COMPLETE ..' PRINT '---------------------' -- Add new full text catalog PRINT 'START ADDING EXSITING FULL TEXT CATALOG ..' PRINT '---------------------' EXEC sp_fulltext_catalog @NEWNAME,'create' EXEC sp_fulltext_table 'documentindex', 'create', @NEWNAME, 'cndx_PrimaryKey_DocumentIndex' EXEC sp_fulltext_column 'documentindex', 'Title', 'add'  EXEC sp_fulltext_column 'documentindex', 'KeyWords', 'add'  EXEC sp_fulltext_column 'documentindex', 'SearchText', 'add'  EXEC sp_fulltext_table 'documentindex', 'activate'  EXEC sp_fulltext_catalog @NEWNAME, 'start_full' PRINT 'ADDING COMPLETE ..'ENDELSEPRINT 'THE FULL TEXT CATALOG HAS BEEN UPDATED ..'

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×