Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Portekizce Mevzuat özelliği uygulamak ve bir satış faturası, deftere nakletmek sonrabir otomatik ödeme (ödeme yöntemi kurulumuna sahip "Bakiye hesabı doldurulmuş Nº") içeren Microsoft Dynamics NAV 2009 Portekizce sürümü, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

"Hiç müşteri yok. Filtre içinde defter girişi."

Bu sorunu çözmek için kod değişiklikleri bölümündeki adımları izleyin. Bu sorun, aşağıdaki ürün oluşur:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Portekizce sürümü

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Portekizce sürümü

Çözüm

Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.

Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak, işlevsellik sağlamak veya yordamlar, belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Dynamics NAV istemci kullanıcıların sistem kaydedildiğini doğrulayın. Bu, Microsoft Dynamics NAV uygulama sunucusu (NAS) hizmetleri içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:

  • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.

  • Sistem nesne kimliği 9015 ve Sistem nesnesi kimliği 5210 nesne için Execute izni

    nesne.

Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not her zaman test kodu düzeltmeleri denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza onarımları uyguladıktan önce. Değişiklikleri uygulamadan önce lütfen tüm SEPA güncelleştirmeleri alın.

Bu sorunu gidermek için (80) satış sonrası kod özelliklerinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:

Varolan kodu

...Window.UPDATE(5,1);
IF NOT IsOnlinePayment(SalesHeader) THEN
PostBalancing(TempJnlLineDim,0);

// Delete the following lines.

CustLedgEntry.FINDLAST;
GenJnlLine.INIT;
GenJnlLine."Posting Date" := "Posting Date";
GenJnlLine."Document Date" := "Document Date";
GenJnlLine.Description := "Posting Description";
GenJnlLine."Shortcut Dimension 1 Code" := "Shortcut Dimension 1 Code";
GenJnlLine."Shortcut Dimension 2 Code" := "Shortcut Dimension 2 Code";
GenJnlLine."Reason Code" := "Reason Code";
GenJnlLine."Account Type" := GenJnlLine."Account Type"::Customer;
//--PT----
IF SalesHeader."Currency Code" = '' THEN
GenJnlLine."Currency Factor" := 1
ELSE
GenJnlLine."Currency Factor" := SalesHeader."Currency Factor";
//--------
GenJnlLine."Account No." := "Bill-to Customer No.";
IF "Document Type" = "Document Type"::"Credit Memo" THEN
GenJnlLine."Document Type" := GenJnlLine."Document Type"::Refund
ELSE
GenJnlLine."Document Type" := GenJnlLine."Document Type"::Payment;
GenJnlLine."Document No." := GenJnlLineDocNo;
GenJnlLine."External Document No." := GenJnlLineExtDocNo;
IF "Bal. Account Type" = "Bal. Account Type"::"Bank Account" THEN
GenJnlLine."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
GenJnlLine."Bal. Account No." := "Bal. Account No.";
//--PT----
GenJnlLine."Bal: cash-flow code" := "Cash-flow code";
//--------
GenJnlLine."Currency Code" := "Currency Code";
GenJnlLine.Amount :=
TotalSalesLine."Amount Including VAT" + CustLedgEntry."Remaining Pmt. Disc. Possible";
GenJnlLine."Source Currency Code" := "Currency Code";
GenJnlLine."Source Currency Amount" := GenJnlLine.Amount;
GenJnlLine.Correction := Correction;
CustLedgEntry.CALCFIELDS(Amount);
IF CustLedgEntry.Amount = 0 THEN
GenJnlLine."Amount (LCY)" := TotalSalesLineLCY."Amount Including VAT"
ELSE
GenJnlLine."Amount (LCY)" :=
TotalSalesLineLCY."Amount Including VAT" +
ROUND(
CustLedgEntry."Remaining Pmt. Disc. Possible" /
CustLedgEntry."Adjusted Currency Factor");
IF SalesHeader."Currency Code" = '' THEN
GenJnlLine."Currency Factor" := 1
ELSE
GenJnlLine."Currency Factor" := SalesHeader."Currency Factor";
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := GenJnlLineDocType;
GenJnlLine."Applies-to Doc. No." := GenJnlLineDocNo;
GenJnlLine."Source Type" := GenJnlLine."Source Type"::Customer;
GenJnlLine."Source No." := "Bill-to Customer No.";
GenJnlLine."Source Code" := SrcCode;
GenJnlLine."Posting No. Series" := "Posting No. Series";
GenJnlLine."IC Partner Code" := "Sell-to IC Partner Code";
GenJnlLine."Allow Zero-Amount Posting" := TRUE;
GenJnlLine."EU 3-Party Trade" := "EU 3-Party Trade";
GenJnlPostLine.RunWithCheck(GenJnlLine,TempJnlLineDim);
// End of the deleted lines.

END;
UpdateSignature(SalesHeader,SalesInvHeader,SalesCrMemoHeader);
END;
...

Kod değiştirme

... Window.UPDATE(5,1);
IF NOT IsOnlinePayment(SalesHeader) THEN
PostBalancing(TempJnlLineDim,0);
END;
UpdateSignature(SalesHeader,SalesInvHeader,SalesCrMemoHeader);
END;
...


Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Portekizce sürümü

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Portekizce sürümü

Ayrıca, Taşıma belgeleri iletişim Adresindeki Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 – Portekiz için yüklü olması gerekir.

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Kullanım koşullarıdiğer konular için bkz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

MICROSOFT 365 INSIDER’LARA KATILIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×