Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

.NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 veya .NET Framework 3.5 Service Pack 1 için bazı güncelleştirmeleri yüklediğinizde, güncelleştirme başarılı bir şekilde yüklenebilir. Bununla birlikte, dosyalar güncelleştirilmeyebilir. Dolayısıyla, güncelleştirme Windows Update'te yeniden kullanıma sunulabilir.

Belirtiler

Bu senaryo, ikili dal hizmetiyle ilişkili bazı yükleme hatası sorunları da dahil çeşitli nedenlerle oluşabilir. Ocak 2009 ile Temmuz 2009 arasında, .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 ve .NET Framework 3.5 Service Pack 1 için bazı hatalı düzeltmeler yayımlanmıştır. Bu hatanın bulunduğu düzeltmeler yüklenip ardından da güvenlik güncelleştirmesi yüklendiğinde, düzeltmenin varlığı güvenlik güncelleştirmesindeki iş yükü dosyalarının düzgün güncelleştirmesini önlemektedir. Belirli durumlarda, bu sorun aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde açıklanan hata şeklinde ortaya çıkabilir:

2262911 982167 güncelleştirmesini veya 982168 güncelleştirmesini yükledikten sonra alınan "'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy' türü yüklenemedi" özel durum hatasıMicrosoft, bu hatayı içeren tüm düzeltmeleri kaldırmış ve bunların yerine hata içermeyen yeni düzeltmeler yayımlamıştır. Hatalı düzeltmelere ilişkin Microsoft Bilgi Bankası makaleleri güncelleştirilmiştir ve bunlar hata içermeyen yeni düzeltmeleri listelemektedir. Burada listelenen bozuk düzeltmelerden birini yüklediyseniz, sorunu gidermek için bu makalenin "Geçici Çözüm" bölümünde açıklanan geçici çözümü uygulayın. Geçici çözümü uygulamazsanız, güvenlik güncelleştirmesine ilişkin iş yükü dosyalarının düzgün güncelleştirilememe olasılığı vardır ve bu da bilgisayarı tutarsız ve olası güvenlik açıklarına karşı savunmasız bir durumda bırakabilir.

Bozuk düzeltmelerin listesi


946411

DÜZELTME: Windows XP Service Pack 2 veya Service Pack 3 tabanlı bir bilgisayarda bir XPS dosyasını yazdırdığınızda XPS dosyasındaki karakterler yanlış yazdırılıyor

952883

IX: .NET Framework'ün yüklü olduğu bir bilgisayarda dahili atayıcı bulunan bir özelliğin yer aldığı ASMX hizmeti yönteminin dönüş türü veya dış bağımsız değişkeni seri hale getirilemeyebilir

958090

DÜZELTME: System.EnterpriseServices.TransactionProxyException özel durumu bir işlemin tamamlanması sırasında tetiklendiğinde diğer uygulama etki alanlarından yakalanamıyor

958252

DÜZELTME: .NET Framework 2.0 Service Pack 1'de (SP1) Msdatasetgenerator özel aracını kullandığınızda üçüncü taraf .NET veri sağlayıcısı için üretilen koddaki ölçek değeri ve duyarlık değeri sizin ayarladığınız değerlerden farklı oluyor

960442

DÜZELTME: .NET Framework 2.0 Service Pack 2 veya .NET Framework 3.5 Service Pack 1'de bir derlemedeki genel türü seri hale getirmek ve daha sonra seriyi kaldırmak üzere BinaryFormatter nesnesini kullandığınızda bir özel durum hata iletisi alıyorsunuz

960754

DÜZELTME: Transaction.Current.TransactionInformation nesnesine başvurduğunuzda ObjectDisposedException özel durumunu alıyorsunuz

961847

DÜZELTME: .NET Framework 3.5 Service Pack 1 tabanlı bir projeyi yeniden derledikten sonra bir sayfayı tasarım modunda görüntülediğinizde hata iletisi: "Denetim oluşturulurken hata oldu – 'ControlInstanceName [metin]', 'PropertyName' özelliği üzerinde ayarlanamadı”

961864

DÜZELTME: ASP.NET 2.0 AJAX etkin bir Web sitesine eriştiğinizde Web istemcilerinde çeşitli sorunlar oluşabilir

961870

DÜZELTME: .NET Framework 2.0 Service Pack 2!de CLR'nin karma mod derleme yüklemesini gerektiren bir uygulama çalıştırdığınızda bellek sızıntısı oluşuyor

961881

DÜZELTME: CLR üzerinde çalıştırılan bir uygulamayı başlattığınızda erişim ihlali oluşuyor

961884

DÜZELTME: App_Code klasörünü, bin klasörünü veya Global.asax dosyasını değiştirdikten sonra ASP.NET Web sitesine gönderilen ilk istekte çok yavaş bir performansla karşılaşıyorsunuz

961885

DÜZELTME: XslCompiledTransform.Transform yöntemini çağıran bir CLR uygulaması çalıştırdığınızda Erişim İhlali hatası alıyorsunuz

961901

DÜZELTME: .NET Framework 2.0 SP2 tabanlı bir Windows formundan Düzenle alanına döndüğünüzde Düzenle alanı için ayarlamış olduğunuz IME modu kaybolabiliyor DÜZELTME: .NET Framework 2.0 SP2 tabanlı bir Windows formundan Düzenle alanına döndüğünüzde Düzenle alanı için ayarlamış olduğunuz IME modu kaybolabiliyor

961902

DÜZELTME: Çok sayıda uygulama kaynak dosyası içeren bir ASP.NET projesini derlediğinizde hata iletisi: "mscorlib.dll'de 'System.ArgumentException' türünde bir ilk şans özel durumu oluştu"

962351

DÜZELTME: Dinamik menüler içeren bir ASP.NET Web sayfasını görüntülemek için Internet Explorer 8.0'ı Standartlar modunda kullandığınızda açılan menüler görüntülenmiyor

962890

DÜZELTME: .NET Framework 2.0 tabanlı bir uygulama art arda XmlTextReader.Read işlevini çağırdığında hata iletisi: "171. satırdaki 'Permission' başlangıç etiketi 'PermissionRead' bitiş etiketiyle eşleşmiyor"

963676

DÜZELTME: .NET Framework 2.0 Service Pack 2 kullanarak bir uygulama çalıştırdığınızda CLR bir önemli yürütme altyapısı hatasıyla başarısız oluyor ve kilitlenme oluşuyor

967114

DÜZELTME: .NET Framework 2.0 tabanlı bir uygulamada System.Data.DataTable.InsertRow yöntemini veya başka bir aşırı yükleme yöntemini kullanarak tabloya satır eklediğinizde hata iletisi: "Aritmetik işlem taşmayla sonuçlandı"

967613

DÜZELTME: Olay günlüğü girdilerini izleyen bir uygulama System.Diagnostics.EventLog sınıfının Dispose yöntemini çağırdığında kilitleniyor

967615

DÜZELTME: .NET Framework 2.0 SP2 tabanlı veya .NET Framework 3.5 SP1 tabanlı bir uygulama WindowsIdentity nesnesi tarafından oluşturulmuş güvenli tanıtıcı nesnelerini doğru şekilde atamıyor

967812

Slovakya, Slovenya ve Türkiye için System.Globalization.RegionInfo sınıfının bazı özelliklerini güncelleştiren bir düzeltme kullanıma sunulmuştur

968108

DÜZELTME: Web grubunda dağıtılmış olan ASP.NET 2.0 AJAX etkin bir Web sitesine eriştiğinizde Web istemcileri kilitleniyor veya beklenmedik davranışla karşılaşıyorsunuz

968249

DÜZELTME: .NET Framework 2.0 Service Pack 2'de bir CLR derlemesinden tür kitaplığı oluşturmak üzere Tür Kitaplığı Verme Programı'nı kullandığınızda hatalı bir örnek boyutu üretiliyor

968392

.NET Framework 2.0 SP2 veya .NET Framework 3.5 SP1 yüklendikten sonra Visual Studio 2005 veya Visual Studio 2008'de ImageUrl özelliği ayarlanırsa köprü denetimi işlenmiyor ve şu hata iletisi alınıyor:"Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı"

968432

DÜZELTME: .NET Framework 2.0 SP2 veya .NET Framework 3.5 SP1'e dayalı bir Web uygulaması çalıştırdığınızda System.InvalidOperationException özel durumu oluşuyor

968556

DÜZELTME: .NET Framework 2.0'da XslCompiledTransform.Transform yönteminin hem XPathNavigator hem de XmlResolver nesnelerini bağımsız değişken olarak kabul eden bir aşırı yükleme yöntemi bulunmuyor

968760

Microsoft .NET Framework 2.0'da bir yönetilen uygulamanın çok sayıda iş parçacığı tanıtıcısı ve olay tanıtıcısı bulunuyor

969364

DÜZELTME: Visual Web Developer'daki Yerel Kaynak Üret aracını kullanarak bir yerel kaynak dosyası ürettiğinizde bir ASP.NET 2.0 Web sayfasına katıştırılmış olan kod blokları kaybolabilir

969612

ASP.NET 2.0 düzeltme toplaması paketi: Nisan 2009'un açıklaması

969722

DÜZELTME: Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 yüklendikten sonra "ASP.NET Apps v2.0.50727(__Toplam__)\Etkin Oturum Sayısı" performans sayacı açıklanamayacak kadar yüksek bir değer gösteriyor

969836

DÜZELTME: .NET Framework 2.0 tabanlı bir Windows Forms uygulamasındaki bir çalışan iş parçacığı Control.Invoke yöntemini çağırdığında GUI iş parçacığı boşta olsa da engellenebilir

970350

DÜZELTME: .NET Framework 2.0 SP2 veya .NET Framework 3.5 SP1'de bir System.Drawing.FontConverter nesnesi FontFamily.Families özelliğini çağırdığında özel durum hata iletisi: "Bellek Yetersiz"

970510

DÜZELTME: .NET Framework 3.5 SP1 tabanlı bir uygulama çalıştırdığınızda TypeLoadException özel durumu oluşuyor

970924

DÜZELTME: .NET Framework 2.0 SP2'de dinamik derleme modülüne daha fazla tür nesnesi eklediğinizde CreateType yöntemini kullanan uygulamaların performansı düşüyor

971030

DÜZELTME: Bir LCG yönteminde IList<T>, IEnumerable<T> veya ICollection<T> arabirimine sanal çağrı gönderen .NET Framework 2.0 tabanlı bir uygulama çalıştırdığınızda erişim ihlali oluşuyor

971169

DÜZELTME: Genel kaynak dosyası adı "zh-Hant" kültür adını içeriyorsa bir ASP.NET 2.0 Web uygulaması çalıştırdığınızda hata iletisi alıyorsunuz

971601

DÜZELTME: .NET Framework 2.0 çalıştırılan bir bilgisayarda bir uygulama sonlandırılıp yeniden başlatıldığında bu uygulamayı izleyen performans sayaçları yanıt vermemeye başlıyor ve System.InvalidOperationException özel durumunu alıyorsunuz

971988

DÜZELTME: Sonlandırıcıları tarafından ThreadPool yöntemleri başlatılan nesneleri kullanan .NET Framework 2.0 tabanlı bir Multi-AppDomain uygulaması çalıştırdığınızda CPU kullanımı önemli ölçüde artıyor

971993

Üyelik sağlayıcıları kullanıyorsanız taleplere dayalı kimlikleri desteklemek üzere ASP.NET Web uygulamalarını etkinleştiren düzeltmenin açıklaması

972259

DÜZELTME: Eşzamanlı atık toplama etkinleştirilmiş durumdayken .NET Framework 2.0 SP2 tabanlı bir programın iş parçacıkları uzun süre boyunca duraklatılıyor

972848

DÜZELTME: .NET Framework 2.0'da mini döküm dosyası tarafından toplanan bilgiler MiniDumpWithFullMemory türünde değilse mini döküm dosyasının oluşturulması zaman alıyor ve dosya beklenenden daha büyük boyutlu oluyor

İkili dal hizmeti hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

960043  .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 ve .NET Framework 3.5 Service Pack 1 için İkili Dal Hizmeti

Neden

Bu soruna geçici bir çözüm için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1

975954 düzeltmesini yükleyin. MSI güncelleştirmelerini karşıdan yüklemek için şu MSDN web sayfasını ziyaret edin:

http://code.msdn.microsoft.com/KB975954/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=3839

Adım 2

Üründe onarımı çalıştırın. Sizin için ürünü otomatik olarak onarabiliriz veya ürünü kendiniz onarabilirsiniz.

Benim için onarımı çalıştırın

Ürünün onarımını otomatik olarak çalıştırmak için Düzelt düğmesini tıklatın. Ardından, Dosya Yükleme iletişim kutusunda Çalıştır'ı tıklatın ve Düzelt sihirbazındaki adımları izleyin.


Not Bu sihirbaz yalnızca İngilizcedir. Ancak otomatik düzeltme, Windows'un diğer dil sürümleri için de çalışmaktadır.

Not Çalıştığınız bilgisayarda bu sorun yaşanmıyorsa, otomatik düzeltmeyi sorunun yaşandığı bilgisayarda çalıştırmak üzere bir flash sürücüye veya CD'ye kaydedebilirsiniz.

Kendim düzeltmek istiyorum

Ürünü kendiniz düzeltmek için, ayrıcalığı yükseltilmiş bir komut istemine aşağıdaki uygun komut satırlarını yazın:

 • Bilgisayarınızda yalnızca .NET Framework 2.0 Service Pack 2 yüklüyse, aşağıdaki komutu çalıştırın:

  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}Bu komut .NET Framework 2.0 SP2 ürün katmanlarını onarır.

 • Bilgisayarınızda .NET Framework 3.0 Service Pack 2 yüklüyse, aşağıdaki komutları çalıştırın:

  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}Bu komutlar hem .NET Framework 2.0 SP2 hem de .NET Framework 3.0 SP2 ürün katmanlarını onarır.

 • Bilgisayarınızda .NET Framework 3.5 Service Pack 1 yüklüyse, aşağıdaki komutları çalıştırın:

  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}

  msiexec /f {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}Bu komutlar .NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 ve .NET Framework 3.5 SP1 ürün katmanlarını onarır.

Bu komutları çalıştırarak ürün katmanlarını onardığınızda, bu işlem ilgili ürün katmanındaki (.NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 ve .NET Framework 3.0 SP1) tüm özelliklerin yükleme durumlarını yeniden değerlendirmelerini sağlar.

Bu, hatalı temelin neden olduğu sorunu çözer ve güncelleştirmenin iş yüküne başarıyla uygulanmasına olanak tanır.

Ayrıcalığı yükseltilmiş izinler kullanan bir komutu çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft web sitesini ziyaret edin:

http://windows.microsoft.com/tr-TR/windows7/Command-Prompt-frequently-asked-questions

Pratik Çözüm

Windows Installer tarafından desteklenen komut satırı anahtarları hakkında daha fazla bilgi için, şu MSDN web sayfasını ziyaret edin:

Komut Satırı SeçenekleriWindows Installer hakkında daha fazla bilgi için, şu MSDN web sayfasını ziyaret edin:

Windows Installer Hakkında

Daha fazla bilgi

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×