17 Ağustos 2019—KB4512534 (İS Derlemesi 17763.720)

Sürüm Tarihi:

Sürüm:

17.08.2019

İS Derlemesi 17763.720

Not Sürüm bilgileri panosunda yeni içerik yayımlanıp yayımlanmadığını görmek için @WindowsUpdate'i takip edin.

KB4497934 güncelleştirmesiyle başlayarak bir özellik güncelleştirmesinin ne zaman yükleneceğine karar vermenizi sağlayan bir işlevi kullanıma sunuyoruz. Cihazlarınızı güncel tutmaya devam ederken aynı zaman bir özellik güncelleştirmesini ne zaman alacağınızı kontrol edebileceksiniz. Uygun cihazlar için erişilebilir olan özellik güncelleştirmeleri Windows Update sayfasında ayrı bir modülde (Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update) görüntülenir. Uygun bir güncelleştirmeyi hemen almak isterseniz Şimdi indir ve yükle'yi seçin. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu web günlüğüne gidin. 

Windows 10 cihazları hizmet sonuna geldiyse veya birkaç ayı kaldıysa Windows Update otomatik olarak özellik güncelleştirmesi başlatır. Bu şekilde o cihazlar desteklenmeye ve cihaz güvenliği ile ekosistem durumu için kritik olan aylık güncelleştirmeleri almaya devam eder.

Kritik, güvenlik, sürücü, hizmet paketleri vb. gibi çeşitli Windows güncelleştirmesi türleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki makaleyi inceleyin.

Önemli Noktalar

 • Cihazı yeniden başlattıktan sonra Windows Hello yüz tanıma özelliğinin çalışmasını engelleyen sorunu güncelleştirir.

 • Microsoft Edge'in yatay ve dikey yönlü sayfalar içeren PDF belgelerini birlikte doğru şekilde yazdırmasını sağlar.

 • Microsoft Edge'in yalnızca bir kez açılması için yapılandırılan PDF'leri doğru şekilde açmasını sağlar.

 • Microsoft Edge ve Internet Explorer kullanarak belirli web sitelerinden telif hakkı olan dijital medyayı (müzik, TV programları, filmler vb.) indirme sorununu günceller.

İyileştirmeler ve düzeltmeler

Bu güvenlikle ilgili olmayan güncelleştirmede kalite iyileştirmeleri bulunmaktadır. Önemli değişiklikler:

 • Microsoft HoloLens 1 cihazlarına uygulama kurulumları hakkındaki anında iletme bildirimlerinin güvenilirliğini artırır.

 • Yeniden başlatma sonrasında Windows Hello Yüz Tanıma Kimlik Doğrulamasının çalışmasını engelleyen sorunu giderir.

 • Microsoft Edge ve Internet Explorer kullanarak belirli web sitelerinden dijital hak yönetimi (DRM) dosyalarını indirme sorununu gideriyor.

 • Evrensel C Çalışma Zamanı Kitaplığı'nın belirli koşullarda saat dilimi global değişkenleri için uygun değeri döndürmesini engelleyen bir sorunu giderir.

 • Deployment Image Servicing and Management'ın (DISM), Microsoft System Center Configuration Manager'ı (SCCM) kullanarak bazı önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırırken zaman zaman yanıt vermemeye başlamasına neden olan sorunu giderir.

 • İngilizce (Kıbrıs) (en-CY) yerel ayarı için varsayılan klavyenin düzgün ayarlanmadığı bir sorunu giderir.

 • Microsoft Edge'in yatay ve dikey yönlü sayfalar içeren PDF belgelerini doğru şekilde yazdırmasını sağlamak için bir sorunu giderir.

 • Microsoft Edge'de yalnızca bir kez açılacak şekilde yapılandırılmış PDF'lerle ilgili sorunu giderir.

 • Win32 alt sistemi ve Masaüstü Pencere Yöneticisi (DWM) için performans sorunlarını giderir.

 • Bir uygulama imm32.dll kullandığında oluşan özel karakterlerin girişi ve görüntülenmesiyle ilgili bir sorunu giderir.

 • Evrensel Windows Platformu (UWP) uygulamalarında bir kompozisyon tutamacı sızıntısını giderir.

 • dwm.exe'de işlevsellik kaybına yol açabilecek ve cihazın çalışmasını durdurabilecek bir bellek sızıntısını giderir.

 • Başlatma sırasında Shift tuşunu basılı tuttuğunuzda otomatik oturum açmayı (Otomatik Oturum Açma) atlamama sorununu giderir.

 • Kapasite değeri olmayan 32 GB'lik bellek yongalarını bildiren Windows Yönetim Araçları (WMI) sınıfı, Win32_PhysicalMemory ile ilgili bir sorunu giderir.

 • App-V uygulamasının açılmasını engelleyen ve bir ağ arızası hatası görüntüleyen sorunu giderir. Bu sorun, sistemin pili azaldığında veya beklenmedik bir güç kesintisi olduğundaki gibi belirli koşullar altında oluşur.

 • Kullanıcı Deneyimi Sanallaştırma (UE-V) ile bazen dışlama yollarının çalışmasını engelleyebilen sorunu giderir.

 • Windows Defender Gelişmiş Tehdit Koruması'nın (ATP) geçici olarak diğer işlemlerin dosyalara erişmesini engellemesine neden olan ender bir sorunu giderir.

 • Güncelleştirilmiş bir kullanıcı asıl adını (UPN) kullanarak oturum açtığınızda iş istasyonunun çalışmasını durdurmasına neden olan bir sorunu giderir (örneğin, UserN@contoso.com'u User.Name@contoso.com olarak değiştirme).

 • Windows Defender Uygulama Denetimi, üçüncü taraf ikili dosyalarının Evrensel Windows Platformu uygulamasından yüklenmesine izin vermeyeceği bir sorunu giderir. CodeIntegrity olay hatası 3033 "Kod Bütünlüğü bir işlemin (<işlem adı>) Store imzalama düzeyi gereksinimlerini <ikili dosya adı> yükleme girişimi belirledi" olarak görünür.

 • Bazı Güvenilir Platform Modülü (TPM) cihazlarının Yeni Nesil Kimlik Bilgileri için kullanılmasını engelleyen bir sorunu giderir.

 • Bağlantı noktasının kapsayıcıda çalışan uygulamalarla çakışması nedeniyle kapsayıcı ana bilgisayardaki uygulamaların zaman zaman bağlantıyı kaybetmesine neden olan sorunu giderir.

 • Gölge Sorumluları üyeleri olarak eklendiklerinde bazı kullanıcıların TTL değeri almasını engelleyen bir sorunu giderir. Bu, çıkış karakteri içeren ayırt edici adları (DN) olan kullanıcılar için oluşur. TTL değeri artık beklendiği gibi eklenir.

 • Bir kapsamın yetkilendirme uç noktasına geçmesine izin vermeyen giriş öğesinin devre dışı özniteliğiyle ilgili bir sorunu giderir.

 • Windows'un bağlantı noktalarının tükenmesine neden olan Windows bildirim yuvaları sızıntısıyla ilgili bir sorunu giderir.

 • Grafik kullanıcı arabiriminde (GUI) Birden Çok Etkinleştirme Anahtarı (MAK) ile sunucu sürümlerinin etkinleştirilmesini engelleyen bir sorunu giderir. Hata "0x80070490" şeklindedir.

 • Güven taşıyan etki alanında Geri Dönüşüm Kutusu yapılandırıldığında etki alanı güvenini kesebilen sorunu giderir.

 • x2APIC etkinleştirilmiş sistemlerde cihaz başına desteklenen kesme sayısını 512'ye yükseltir.

 • Windows Dağıtım Hizmetleri (WDS) veya System Center Configuration Manager (SCCM) görüntüleri Önyükleme Yürütme Ortamı (PXE) görüntülerini kullanmaya başladıklarında cihazların başlamasını engelleyebilecek bir sorunu giderir. Hata, "Durum: 0xc0000001, Bilgi: Gerekli cihaz bağlı değildir veya erişilemez." şeklindedir.

 • Aşağıdakilerin yanıt vermeyi kesmesine neden olan sorunu giderir:

  • Visual Basic 6 (VB6) kullanılarak yapılan uygulamalar.

  • Visual Basic for Applications (VBA) kullanan makrolar.

  • Visual Basic Scripting Edition (VBScript) kullanan komut dosyaları veya uygulamalar.

Ayrıca bir "Geçersiz yordam çağrısı" hatası da alabilirsiniz.

 • Windows Server yük devretme kümelerinin, Samba Linux bilgisayarlarının, yerel kullanıcıların ve grupların geçişini desteklemek için Depolama Geçiş Hizmeti'ni iyileştirir.

 • Şirket içi ağlar ve Azure ağları arasında geçişler için destek ekler.

 • User Experience Virtualization (UE-V) etkinleştirildiğinde, Microsoft OneDrive dosyalarını isteğe bağlı açarsanız bir hataya neden olan sorunu giderir. Bu çözümü uygulamak için şu DWORD'u 1 olarak ayarlayın: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\UEV\Agent\Configuration\ApplyExplorerCompatFix

Önceki güncelleştirmeleri yüklediyseniz yalnızca bu pakette yer alan yeni düzeltmeler cihazınıza indirilip yüklenir.

Windows Update İyileştirmeleri

Microsoft, güvenilirliği iyileştirmek için doğrudan Windows Update istemcisine yönelik bir güncelleştirme yayımlamıştır. Enterprise ve Pro sürümleri de dahil olmak üzere, Windows Update’ten güncelleştirmeleri otomatik olarak almak için yapılandırılan Windows 10 çalıştıran tüm cihazlara cihaz uyumluluğu ve İş İçin Windows Update erteleme ilkesi temel alınarak en son Windows 10 özellik güncelleştirmesi sunulacaktır. Bu, uzun süreli hizmet sürümleri için geçerli değildir.

Bu güncelleştirmeyle ilgili bilinen sorunlar

Belirti

Geçici Çözüm

Bir Küme Paylaşılan Birimi'nde (CSV) bulunan dosya veya klasörlerde gerçekleştirdiğiniz yeniden adlandırma gibi bazı işlemler, “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)” hatasını vererek başarısız olabilir. Bu durum, bir CSV sahip düğümünde yönetici ayrıcalığı olmayan bir süreçten işlem gerçekleştirdiğinizde meydana gelir.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Yönetici ayrıcalığına sahip olan bir süreçten işlem gerçekleştirin.

 • CSV sahipliği olmayan bir düğümden işlem gerçekleştirin.

Microsoft bir çözüm üzerinde çalışmaktadır ve sonraki bir sürümde bir güncelleştirme sağlayacaktır.

KB4493509 güncelleştirmesi yüklendikten sonra bazı Asya dil paketleri yüklü olan cihazlar, şu hatayı alabilir: "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND."

 1. Yeni eklenen dil paketlerini kaldırıp yeniden yükleyin. Yönergeler için bkz. Windows 10'da giriş ve görüntüleme dili ayarlarını yönetme.

 2. Güncelleştirmeleri Denetle'yi seçip Nisan 2019 Toplu Güncelleştirmesi'ni yükleyin. Yönergeler için bkz. Windows 10'u güncelleştirme.

Not Dil paketini yeniden yüklemek sorunu azaltmazsa bilgisayarınızı aşağıdaki gibi sıfırlayın:

 1. Ayarlar uygulaması > Kurtarma'ya gidin.

 2. Bu bilgisayarı sıfırla adlı kurtarma seçeneği altında Başlarken'i seçin.

 3. Dosyalarımı koru'yu seçin.

Microsoft bir çözüm üzerinde çalışmaktadır ve sonraki bir sürümde bir güncelleştirme sağlayacaktır.

Güncelleştirmeler yüklendikten sonra ilk oturum açma sırasında az sayıda cihazın siyah ekranla açıldığını bildiren raporları araştırıyoruz.

Bu sorun KB4520062 tarafından giderilmektedir.

NetQueryDisplayInformation API'sini veya WinNT sağlayıcısı eşdeğerini çağıran uygulamalar ve komutlar, genellikle 50 veya 100 girdiden oluşan ilk veri sayfasının ardından sonuçları döndüremeyebilir. Ek sayfa isterken "1359: Bir iç hata oluştu" hatasını alabilirsiniz. Bu sorun bu güncelleştirmede ve 18 Haziran 2019 tarihinden önceki tüm güncelleştirmelerde oluşur.

Bu sorun KB4516077 ile giderilmektedir.

Bu güncelleştirmeyi yükledikten sonra Windows Karma Gerçeklik Portalı kullanıcıları zaman zaman bir "15-5" hata kodu alabilir. Bazı durumlarda Windows Karma Gerçeklik Portalı, kulaklığın uykuda olduğunu bildirebilir ve "Uyandır"a basılması hiçbir eyleme neden olmayabilir.

Bu sorun KB4520062 tarafından giderilmektedir.

Bu güncelleştirmeyi indirme

Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce

Microsoft, en son toplu güncelleştirmeyi (LCU) yüklemeden önce işletim sisteminiz için en son hizmet yığını güncelleştirmesini (SSU) yüklemenizi kesinlikle önerir. SSU'lar, LCU yüklerken veya Microsoft güvenlik düzeltmelerini uygularken ortaya çıkabilecek sorunları azaltmak için güncelleştirme işleminin güvenilirliğini artırır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Hizmet yığını güncelleştirmeleri.

Windows Update'i kullanıyorsanız en son SSU (KB4512937) size otomatik olarak sunulur. En son SSU'nun tek başına paketini edinmek için bu paketi Microsoft Update Kataloğu'nda arayın.

Bu güncelleştirmeyi yükleme

Çıkış Kanalı

Kullanılabilir

Sonraki Adım

Windows Update veya Microsoft Update

Var

Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update'e gidin ve Güncelleştirmeleri denetle'yi seçin.

Microsoft Update Kataloğu

Var

Bu güncelleştirmenin tek başına paketini edinmek için Microsoft Update Kataloğu'na gidin.

Windows Server Update Services (WSUS)

Var

Ürün ve Sınıflandırmaları aşağıdaki şekilde yapılandırırsanız bu güncelleştirme WSUS ile otomatik olarak eşitlenir:

Ürün: Windows 10

Sınıflandırma: Güncelleştirme

Dosya bilgileri

Bu güncelleştirmede sunulan dosyaların listesi için 4512534 toplu güncelleştirmesi için dosya bilgilerini indirin. 

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×