22 Şubat 2018 - KB4077525 (İS Derlemesi 14393.2097)

Sürüm Tarihi:

Sürüm:

22.02.2018

İS Derlemesi 14393.2097

İyileştirmeler ve düzeltmeler

Bu güncelleştirmede kalite geliştirmeleri bulunmaktadır. Bu güncelleştirmede yeni işletim sistemi özellikleri bulunmamaktadır. Önemli değişiklikler şunlardır:

 • Hyper-V Çoğaltma veya Azure Site Recovery kullanılarak çoğaltılan Hyper-V VM'lerinin bir Windows Server 2016 Yük Devri Kümesi NIC Grubu Oluşturma etkin olacak şekilde ayarlandıysa %92'de yanıt vermeme sorununu giderir. Bu sorun aynı zamanda VM'i durdururken, Dinamik Geçiş sırasında, VMMS hizmetini durdururken veya Ana bilgisayar düğümü kapatma işlemi sırasında da oluşur. Sonrasında kullanıcının kurtarmak için ana makineyi yeniden başlatması gerekir.

 • Citrix XenApp kullanıcılarının Ctrl + F1 tuşlarına basarak parolaları değiştirememesi sorununu giderir.

 • Performans Günlüğü Kullanıcıları grubunun üyelerinin şu hatayı alması sorunu giderildi: "Erişim engellendi. (HRESULT özel durumu: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))". Hata, performans sayaçlarının günlüğe kaydedilmesi zamanlanmaya, izleme sağlayıcıları etkinleştirilmeye veya izleme bilgileri toplanmaya çalışılırken görünür.

 • WinRM olay sorgusunun hedef sunucudan "0x6c6 (RPC_S_INVALID_BOUND)" hatasını alması sorununu giderir. Hata, sunucular kendi güvenlik olayı günlüklerini bir abonelik ile analiz için merkezi bir sunucuya gönderecek şekilde yapılandırıldıklarında görünür.

 • Microsoft Outlook için kimlik doğrulama işleminin koşullu erişim kullanılırken yapılamaması sorununu giderir.

 • Kimlik doğrulama DC'si yeniden başlatıldıktan sonra akıllı kart oturumlarının "Hesabınız için akıllı kartla oturum açma desteklenmiyor..." hatasıyla açılamaması sorununu giderir. DC'lerin kimlikleri doğrulandığında, Sistem olay günlüğüne KDC Olay 19 ve Kerberos Dağıtım Olayı 29 kaydedilir. Günlük, akıllı kartla oturum açma işlemleri için uygun bir sertifika bulunamadığını ifade eder.

 • certutil.exe -MergePfx komutunun birden çok V1 sertifikası için birleştirilmiş bir EPF dosyası üretememesi sorununu giderir.

 • SM3 şifreleme karma algoritmasının TPM cihazlarında desteklenmemesi sorununu giderir. Bu sorunu yaşayan müşteriler TPM'lerinin başlatılamadığını tespit etmiştir.

 • Bir kullanıcı işletim sistemini yükseltmeye veya LCU'yu güncelleştirmeye çalıştığında, 0x06d9 hatasının oluşması sorununu giderir. Sistem otomatik olarak yükseltmenin veya güncelleştirmenin önceki sürümüne geri döner.

 • Dosya aktarımı sırasında zaman zaman bir sunucu hatası oluşması sorununu giderir. “tcpip!TcpSegmentTcbSend konumunda Dur D1” hatası alınır.

 • Arayan Kullanıcının Uzaktan Kimliğini Doğrulama Hizmeti (RADIUS) sunucu adının bir kablosuz ağa bağlanırken doğrulanmaması sorununu giderir.

 • Oturum açma sırasında iSCSI hedef yeniden yönlendirmesinin durma hatası 9f'e neden olması sorununu giderir.

 • MPIO'da, disk çıkarılmayı bekliyorsa geçiş SCSI isteklerinin bir durma hatasına neden olması sorunu giderildi.

 • MPIO yolu seçim algoritmasını tüm yollar Etkin veya Optimize edilmemiş olduğunda belgelerle eşleşecek şekilde güncelleştirir.

 • StorNVMe'deki gecikme işlevinin uygulamaları açarken CPU kullanımında küçük bir artışa neden olması sorununu giderir.

 • Bir dosyanın birden fazla görünümünün eşleşmesini daha iyi bir şekilde kaldırarak ReFS performansını iyileştirir. Büyük ReFS meta veri akışlarını ele almak üzere ek ayarlanabilir kayıt defteri parametreleri için bkz. KB4090104.

 • Kendi karma tablosundan boştaki kapsayıcıları kaldırarak ReFS performansını artırır.

 • Birleşik Yazma Filtresi ile önyükleme ve bağlı bir USB hub'ının durma hatası E1'e neden olması sorunu giderildi.

 • İnternet bağlantı hizmeti (ICS) bağlantılarının işletim sistemi yeniden başlatma veya ICS hizmeti yeniden başlatma işlemlerinde devam etmeme sorunu giderildi. Bu çözümü aynı zamanda KB4055559'da açıklanan isteğe bağlı bir EnableRebootPersistConnection kayıt defteri anahtarını kullanarak da etkinleştirebilirsiniz.

 • SDN Ağ Yöneticisi için doğru bilgilerle genel IP'yi temizler.

 • Dizin Hizmeti Değişiklikleri için denetim olayı 5136'nın Değer alanında eksik bilgi olması sorununu giderir. Bu durum, Windows Server 2016 Etki Alanı Denetleyicilerinde bir nesnenin özniteliğini değiştirdiğinizde oluşur. Bu sorun, Ayırt Edici Ad yerine kullanıcının SID'si kullanılan bir gruba birisini eklemek için PowerShell komutlarını (Add-ADGroupMember veya Set-AdGroup) kullanıyorsanız oluşabilir.

 • Bir ADFS grubu Windows İç Veritabanı (WID) kullanılan en az iki sunucuya sahip olduğunda, bir HTTP 500 hatası oluşması sorununu giderir. Bu senaryoda, Web Uygulaması Ara Sunucusu'nda (WAP) temel HTTP ön kimlik doğrulamasının bazı kullanıcıların kimliğini doğrulayamaması sorunu giderildi. Ayrıca, hata oluştuğunda WAP olay günlüğünde Microsoft Windows Web Uygulama Ara Sunucusu uyarısı Olay Kimliği 13039'u da görebilirsiniz. Açıklama şu şekildedir: "Web Uygulaması Ara Sunucusu kullanıcının kimliğini doğrulayamadı. Ön kimlik doğrulama "Zengin İstemciler İçin ADFS"dir. Belirtilen kullanıcı, belirtilen bağlı olan tarafa erişme yetkisine sahip değil. Hedef bağlı olan tarafın veya WAP bağlı olan tarafının yetkilendirme kurallarının değiştirilmesi gerekiyor."

 • Kimlik doğrulaması sırasında AD FS’nin prompt=login'i yok sayamaması sorununu giderir. Parola ile kimlik doğrulaması kullanılmayan senaryoları desteklemek için Devre dışı seçeneği eklendi. Daha fazla bilgi için AD FS, Windows Server 2016 RTM’de bir kimlik doğrulaması sırasında "prompt=login" parametresini yok sayıyor bölümüne bakın. 

 • AD FS'de, kimlik doğrulama seçeneği olarak Sertifika'yı seçen Yetkili Müşterilerin (ve bağlı olan tarafların) bağlanamaması sorununu giderir. Hata, Tümleşik Windows Kimlik Doğrulaması (WIA) etkinse ve istek WIA gerçekleştirebiliyorsa prompt=login kullanıldığında oluşur.

 • Kimlik sağlayıcı (IDP), OAuth Grubu'ndaki bir bağlı olan tarafla (RP) ilişkilendirildiğinde, AD FS'nin Giriş Sayfası Bölgesi Saptama (HRD) sayfasını hatalı görüntülemesi sorununu giderir. OAuth Grubu'nda RP ile birden fazla IDP ilişkilendirilmemişse kullanıcıya HRD sayfası gösterilmez. Bunun yerine kullanıcı, kimlik doğrulaması için doğrudan ilişkili bir IDP'ye gider.

 • Mutlak bir URI (göreli URI yerine) kullanılan bazı Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) istemcilerinin Uzak Masaüstü Ağ Geçidi'ne bağlanmalarının Web Uygulaması Ara Sunucusu (WAP) tarafından engellenmesi sorununu giderir. Bu, iOS, Mac, Android'deki RDP istemcileri ile Windows modern RDP istemci uygulamasını etkilemiştir. Hata şudur: "Hata nedeniyle ağ geçidine bağlanamadık. Bu olmaya devam ediyorsa yöneticinizden veya teknik destek ekibinizden yardım isteyin. Hata kodu: 0x03000008."

 • Şu hatalardan biriyle rapordaki bağlantıları seçtiğinizde GPMC raporlarının içerikleri göstermemesi sorununu giderir:

  • Hata: "XMLSerializer" tanımlı değil.

  • "DOMParser" tanımlı değil.

  • Sunucu çalıştırılamadı.

 • Optimize edilmiş ve 2,2 TB'tan küçük bir dosyanın dosya 2,2 TB'ı aşacak şekilde güncelleştirildiğinde, Dedup işlemi tarafından bozulması sorununu giderir.

 • 2,2 TB'tan büyük bir dosyada tam bir Dedup temizleme işlemi çalıştırırken bir dosyanın öyle olmasa bile her zaman bozuk olarak işaretlenmesi sorununu giderir.

 • .NET 4.7 yüklendikten sonra, yeni bir DFS Çoğaltma grubu oluşturmanın veya DFS Yönetimi ek bileşeninde var olan bir çoğaltma grubuna üye eklemenin hataya neden olması sorununu giderir. "Değer beklenen aralıkta değil" hatası alınır.

 • .NET 4.7 yüklendikten sonra Yük Devri Küme Yönetimi arabirimindeki Küme Oluşturma sihirbazının Sunucu Seçme sayfasındaki Göz At seçildikten sonra beklenmedik biçimde kapanması sorununu giderir.

 • Japonca klavye düzeninin Uzaktan Yardım oturumu sırasında düzgün bir şekilde çalışmaması sorununu giderir.

 • Bir sunucu çalışma süresinin ardından bir Uzak Masaüstü VDI koleksiyonunda oturum açma işlemlerinin başlatılamaması sorununu giderir. Performans Sayacı Uzak Masaüstü Bağlantısı Aracı Yeniden Yönlendirici Sayaç Kümesi/RPC Bağlamları, oturum açma saatleri sırasında giderek artan bir büyüme gösterir. Değer 40'a ulaştığında, gruba yapılan yeni bağlantılar kurulamaz veya zaman aşımına uğrar.

 • Bağlantı aracısının SQL Veritabanına erişimi iki dakikadan fazla süreyle kesildikten sonra bir Uzak Masaüstü VDI Grubunda oturum açılamaması sorununu giderir. Bu, koleksiyonlardaki sanal makinelerin Bilinmeyen bir duruma geçmelerine neden olur. Yönetici, hatadan kurtarmak için Uzak Masaüstü Bağlantısı Aracı hizmetini yeniden başlatmalıdır.

 • Credential Guard etkin olan sunucuların beklenmedik bir şekilde yeniden başlatılması sorununu giderir. Hata şudur: "lsass.exe sistem işlemi -1073740791 durum koduyla beklenmedik bir şekilde sonlandırıldı. Sistem şimdi kapatılıp yeniden başlatılacak".

Önceki güncelleştirmeleri yüklediyseniz cihazınıza yalnızca bu pakette yer alan yeni düzeltmeler indirilir ve yüklenir.

Giderilen güvenlik açıklarına ilişkin daha fazla bilgi için Güvenlik Güncelleştirmesi Kılavuzu'na bakın.

Windows Update İyileştirmeleri

Microsoft, güvenilirliği iyileştirmek için doğrudan Windows Update istemcisine yönelik bir güncelleştirme yayımlamıştır. Enterprise ve Pro sürümleri de dahil olmak üzere, Windows Update'ten güncelleştirmeleri otomatik olarak almak için yapılandırılan Windows 10 çalıştıran tüm cihazlara cihaz uyumluluğu ve İş İçin Windows Update erteleme ilkesi temel alınarak en son Windows 10 Özellik Güncelleştirmesi sunulacaktır. Bu, uzun süreli hizmet sunulan sürümler için geçerli değildir.

Bu güncelleştirme ile ilgili bilinen sorunlar

Belirti

Geçici Çözüm

Virüsten koruma yazılımının bazı sürümlerini etkileyen bir sorun nedeniyle bu düzeltme yalnızca virüsten koruma ISV'sinin ALLOW REGKEY anahtarını güncelleştirdiği bilgisayarlara uygulanır.

Bu sorun KB4088787 tarafından giderilmektedir.

WID AD FS veritabanının yeniden başlatma işleminden sonra kullanılamaz hale gelmesine neden olan bir AD FS sunucusu sorunu nedeniyle AD FS hizmeti başlatılamayabilir.

Bu sorun KB4088787 tarafından giderilmektedir.

Bu güncelleştirmeyi edinme

Bu güncelleştirmenin tek başına paketini edinmek için Microsoft Update Kataloğu web sitesine gidin.

Dosya bilgileri

Bu güncelleştirmede sunulan dosyaların listesi için 4077525 toplu güncelleştirmesi için dosya bilgilerini indirin

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×