İlgili konular
×
Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Yayımlanma Tarihi:

25.04.2019

Sürüm:

İS Derlemesi 14393.2941

Anımsatıcı: Windows 10 Enterprise, Education ve IoT Enterprise sürümlerine yönelik ek hizmetler 9 Nisan 2019'da sona erecek ve bu tarihten sonra sunulmayacaktır. Güvenlik ve kalite güncelleştirmelerini almaya devam etmek için Microsoft en yeni Windows 10 sürümüne güncelleştirmenizi önerir.

Hatırlatma: 12 Mart ve 9 Nisan, Windows 10, sürüm 1607 için son iki Delta güncelleştirmesinin tarihleri olacaktır. Uzun Süreli Bakım Dalı (LTSB) müşterileri için güvenlik ve kalite güncelleştirmeleri, hızlı ve tam toplu güncelleştirme paketleri aracılığıyla sunulmaya devam edecektir. Bu değişiklikle ilgili daha fazla bilgi için lütfen blogumuzu ziyaret edin.

Windows 10, sürüm 1607, 10 Nisan 2018’de hizmet sonuna ulaştı. Windows 10 Home veya Pro sürümleri bulunan cihazlar bu tarihten sonra en yeni güvenlik tehditlerine karşı koruma içeren aylık güvenlik ve kalite güncelleştirmelerini almayacaktır. Güvenlik ve kalite güncelleştirmelerini almaya devam etmek için Microsoft en yeni Windows 10 sürümüne güncelleştirmenizi önerir.

ÖNEMLİ: Windows 10 Enterprise ve Windows 10 Education sürümleri, 9 Nisan 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak ek hizmet almaya devam edecektir. Uzun Süreli Hizmet Kanallarındaki (LTSC) cihazlar Yaşam Döngüsü İlkesi sayfası uyarınca Ekim 2026'ya kadar güncelleştirmeleri almaya devam edecektir. Intel "Clovertrail" yonga kümesi bulunan Windows 10 Yıl Dönümü Güncelleştirmesi (sürüm 1607) cihazları Microsoft Community bloğu’na göre Ocak 2023’e kadar güncelleştirmeleri almaya devam edecektir.

Windows Server 2016 Standard sürümü, Nano Server yükleme seçeneği ve Windows Server 2016 Datacenter sürümü, Nano Server yükleme seçeneği 9 Ekim 2018 tarihinde hizmet sonuna ulaşmıştır. Bu sürümler, bu tarihten sonra en yeni güvenlik tehditlerine karşı koruma içeren aylık güvenlik ve kalite güncelleştirmelerini almayacaktır. Microsoft, güvenlik ve kalite güncelleştirmelerini almaya devam etmek için en yeni Windows 10 sürümüne güncelleştirmenizi önerir.

Windows 10 Mobile, sürüm 1607, 8 Ekim 2018 tarihinde hizmet sonuna ulaşmıştır. Windows 10 Mobile ve Windows 10 Mobile Enterprise çalıştıran cihazlar bu tarihten sonra en yeni güvenlik tehditlerine karşı koruma içeren aylık güvenlik ve kalite güncelleştirmelerini almayacaktır. Güvenlik ve kalite güncelleştirmelerini almaya devam etmek için Microsoft en yeni Windows 10 sürümüne güncelleştirmenizi önerir.

 

İyileştirmeler ve düzeltmeler

Bu güncelleştirmede kalite iyileştirmeleri bulunmaktadır. Önemli değişiklikler:

 • Internet Explorer'ın HTTPS protokolü üzerinden barındırılan bir sayfada HTTP protokolü üzerinden yüklendiğinde bir alt kaynak indirme işlemini engellemesine neden olan bir sorunu giderir.

 • Uygulama Protokolü işleyicilerinin Özel URI Şemalarının, Internet Explorer'da yerel intranet ve güvenilir siteler için ilgili uygulamayı başlatmasını engelleyebilen sorunu giderir.

 • CALDATETIME yapısının dörtten fazla Japon Çağı'nı işlemesini engelleyen bir sorunu giderir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. KB4469068.

 • Japon Çağı başlangıç tarihi ayın ilk günü olmadığı zamanlarda ShellExperienceHost.exe dosyasının çalışmayı durdurmasına neden olan bir sorunu giderir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. KB4469068.

 • NLS kayıt defterini yeni Japon Çağı'nı destekleyecek şekilde güncelleştirir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. KB4469068.

 • DateTimePicker'ın Japon tarih biçiminde tarihi yanlış göstermesine neden olan bir sorunu giderir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. KB4469068.

 • Tarih ve Saat Ayarları denetiminin eski Çağları önbelleğe almasına neden olan ve yeni Japon Çağı'nda bir saat girildiğinde yenilemeyi engelleyen bir sorunu giderir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. KB4469068.

 • Yazı tiplerini yeni Japon Çağı'nı destekleyecek şekilde güncelleştirir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. KB4469068.

 • Giriş yöntemi düzenleyicisinin (IME) yeni Japon Çağı karakterini desteklemesini engelleyen bir sorunu giderir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. KB4469068.

 • Saat ve Takvim açılır öğe denetiminin yeni Japon Çağı'nın ilk ayındaki bir tarihe yanlış şekilde eşlenen haftanın gününü göstermesine neden olan bir sorunu giderir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. KB4469068.

 • Yeni Japon Çağı yazı tipleri için alternatif yazı tipleri ekler. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. KB4469068.

 • Metin Okuma (TTS) işlevinin yeni Japon Çağı karakterlerini desteklemesini sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. KB4469068.

 • Gdi32full.dll'de bir uygulamanın yanıt vermeyi durdurmasına neden olan bir sorunu giderir.

 • Önbelleğe alınmış oturum açma işlevi etkinleştirilmiş olan sistemlerde LSASS.exe'deki kademeli bellek sızıntısını giderir. Bu sorun, genellikle web sunucuları gibi etkileşimli oturum açma isteklerini işleyen sunucuları etkiler.

 • Birden fazla bağlantı üzerinden pek çok LDAP sorgu isteğinde bulunulduğunda Basit Dizin Erişimi Protokolü (LDAP) istemci uygulamalarının en az 30 saniye boyunca yanıt vermeyi durdurmasına neden olan bir sorunu giderir. Bu sorun, wldap32.dll'deki bir yarış durumundan kaynaklanır. Bu güncelleştirmeyi wldap32.dll'yi çağıran LDAP istemcisine yüklemeniz gerekir.

 • Bir kümenin kimlik bilgileri sıfırlandığında Küme Durumunu Algılayan Güncelleştirme'nin düğümleri yeniden başlatmasını engelleyen bir sorunu giderir. Bir güncelleştirme yüklendikten sonra Küme Durumunu Algılayan Güncelleştirme düğümleri yeniden başlatmalıdır. Oluşan hata aşağıdaki gibidir:

”'NODENAME' başlatılamadı: (ClusterUpdateException) 'NODENAME': (Win32Exception) başlatılamadı: Kullanıcı adı veya parolası yanlış."

 • Küme Paylaşılan Birimleri Dosya Sistemleri'nin (CSVFS) bazı durumlarda çalışmayı durdurmasına neden olabilen sorunu giderir.

 • Depolama Alanları Doğrudan kümesi bulunan bir Genişleme Dosya Sunucusu'nda Depolama Çoğaltma'yı ayarlama işlemiyle ilgili sorunu giderir. Birincil DNS soneki, etki alanı adından farklı olduğunda birden fazla birimi sorgulamak için Test-SRTopology'yi kullanmak, sorgunun GetPartitionInStorageNodeByAccessPath'te boş bir başvuru özel durumu ile hata vermesine neden olabilir.

 • Exchange Veritabanı Kullanılabilirlik Grubu sunucusuna düğüm eklerken 0x7E hatasının oluşmasına neden olabilen sorunu giderir.

 • Bir uygulama pek çok alt pencere oluşturup yok ettiğinde ekran yenileme hızlarının yavaşlamasına neden olan bir sorunu giderir.

 • Dağıtımdaki Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı (RDSH) sunucularına bağlantı isteğinde bulunulmasına neden olan bir sorunu giderir. Bu sorun, Bağlantı Aracısı'ndaki bir kilitlenme nedeniyle oluşur.

 • Bazen PostScript yazıcısının yanlış yazı tipi kullanmasına neden olan bir sorunu giderir.

 • 64 bitlik taban adresi kayıt defterleri bulunan ve sanal makinelere atanan cihazları numaralandırmama sorununu giderir. Ayrıca bu sorun, Windows'un bu cihazları algılamasını da engeller. Bu sorun, Hyper-V rolü etkinleştirilmiş olan ana bilgisayarlarda oluşur.

Önceki güncelleştirmeleri yüklediyseniz cihazınıza yalnızca bu pakette yer alan yeni düzeltmeler indirilir ve yüklenir.

Windows Update İyileştirmeleri

Microsoft, güvenilirliği iyileştirmek için doğrudan Windows Update istemcisine yönelik bir güncelleştirme yayımlamıştır. Enterprise ve Pro sürümleri de dahil olmak üzere, Windows Update’ten güncelleştirmeleri otomatik olarak almak için yapılandırılan Windows 10 çalıştıran tüm cihazlara cihaz uyumluluğu ve İş İçin Windows Update erteleme ilkesi temel alınarak en son Windows 10 özellik güncelleştirmesi sunulacaktır. Bu, uzun süreli hizmet sürümleri için geçerli değildir.

Bu güncelleştirmeyle ilgili bilinen sorunlar

Belirti

Geçici Çözüm

System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) tarafından yönetilen ana bilgisayarlar için SCVMM, güncelleştirme yüklendikten sonra ana bilgisayarda dağıtılan mantıksal anahtarları numaralandıramaz ve yönetemez.

Ayrıca en iyi uygulamaları izlemiyorsanız ana bilgisayarlarda vfpext.sys dosyasında bir durdurma hatası ortaya çıkabilir.

Bu sorun KB4507459 tarafından giderilmektedir.KB4467684 yüklendikten sonra "Minimum Parola Uzunluğu" grup ilkesi 14 karakterden fazla yapılandırılırsa küme hizmeti, "2245 (NERR_PasswordTooShort)" hatasını vererek başlatılamayabilir.

Etki alanı varsayılan "Minimum Parola Uzunluğu" ilkesini 14 karakter veya bundan daha kısa olacak şekilde ayarlayın.

Microsoft bir çözüm üzerinde çalışmaktadır ve sonraki bir sürümde bir güncelleştirme sağlayacaktır.

Bu güncelleştirmeyi yükledikten sonra Değişken Pencere Uzantısı'nı kullanmak için yapılandırılmış Windows Dağıtım Hizmetleri (WDS) sunucusundan Önyükleme Öncesi Yürütme Ortamı'nı (PXE) kullanarak bir cihaz başlatmayla ilgili sorunlar olabilir. Bu durum görüntü indirilirken WDS sunucusuna olan bağlantının zamanından önce sonlandırılmasına neden olabilir. Bu sorun, Değişken Pencere Uzantısı'nı kullanmayan istemcileri veya cihazları etkilemez.

Bu sorun KB4503267 tarafından giderilmektedir.

Bir Küme Paylaşılan Birimi'nde (CSV) bulunan dosya veya klasörlerde gerçekleştirdiğiniz yeniden adlandırma gibi bazı işlemler, “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)” hatasını vererek başarısız olabilir. Bu durum, bir CSV sahip düğümünde yönetici ayrıcalığı olmayan bir süreçten işlem gerçekleştirdiğinizde meydana gelir.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Yönetici ayrıcalığına sahip olan bir süreçten işlem gerçekleştirin.

 • CSV sahipliği olmayan bir düğümden işlem gerçekleştirin.

Microsoft, bir çözüm üzerinde çalışmaktadır ve sonraki bir sürümde bir güncelleştirme sağlayacaktır.

Bu güncelleştirme yüklendikten sonra birincil ve ikincil DNS sunucuları arasında İletim Denetimi Protokolü (TCP) üzerinden bölge aktarımları başarısız olabilir.

Bu sorun KB4494440 tarafından giderilmektedir.

MS UI Gothic veya MS PGothic yazı tipini kullanırken metin, düzen ya da hücre boyutu, Microsoft Excel'de beklendiğinden daha dar veya geniş olabilir. Örneğin MS UI Gothic kullanırken Microsoft Excel sayfalarının düzen ve hücre boyutu değişebilir.

Bu sorun KB4494440 tarafından giderilmektedir.

Bazı uygulamalar, bu güncelleştirme sunucuya yüklendikten sonra Active Directory Federasyon Hizmetleri 2016 (AD FS 2016) istemcilerinde beklendiği gibi çalışmayabilir. Bu davranışı sergileyen uygulamalar, etkileşimli olmayan kimlik doğrulama istekleri sırasında bir IFRAME kullanır ve DENY olarak ayarlanan X-Frame Options'ı alır.

Bu sorun KB4507459 tarafından giderilmektedir.

Bu güncelleştirmeyi edinme

Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce

Microsoft, en son toplu güncelleştirmeyi (LCU) yüklemeden önce işletim sisteminiz için en son hizmet yığını güncelleştirmesini (SSU) yüklemenizi kesinlikle önerir. SSU'lar, LCU yüklerken ortaya çıkabilecek sorunları azaltmak için güncelleştirme işleminin güvenilirliğini artırır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Hizmet yığını güncelleştirmeleri.

Windows Update'i kullanıyorsanız en son SSU (KB4485447) size otomatik olarak sunulur. En son SSU'nun tek başına paketini edinmek için bu paketi Microsoft Update Kataloğu'nda arayın. 

Bu güncelleştirmeyi yükleme

Bu güncelleştirmeyi indirip yüklemek için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update'e gidip Güncelleştirmeleri denetle'yi seçin.

Bu güncelleştirmenin tek başına paketini edinmek için Microsoft Update Kataloğu web sitesine gidin.

Dosya bilgileri

Bu güncelleştirmede sunulan dosyaların listesi için 4493473 toplu güncelleştirmesi için dosya bilgilerini indirin

Bugün Windows 10, sürüm 1607 güncelleştirme geçmişi sayfasını ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu sayfaları kullanma ve bunların çoğunun nasıl yapıldığı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz blog gönderimize bakın.

Geçmiş sayfalarında sunulan bilgileri ve ilgili KB'leri iyileştirmek ve bunları müşterilerimiz için daha kullanışlı hale getirmek için yorumlarınızı ve geri bildirimlerinizi paylaşacağınız bir anonim anket oluşturduk. 

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

MICROSOFT 365 INSIDER’LARA KATILIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×