Adobe Flash Player için güvenlik güncelleştirmesi: 13 Kasım 2018

Özet

Bu güvenlik güncelleştirmesi, "Aşağıdakilere uygulanır" bölümünde listelenen işletim sistemlerinden birinde yüklü olan Adobe Flash Player 'da güvenlik açıklarını giderir.Güvenlik açığı hakkında daha fazla bilgi için bkz: ADV180025.

Ek Bilgi

Önemli

  • Windows Server 2012 R2, Windows 8,1 ve Windows RT 8,1 için tüm güvenlik ve güvenlikle ilgili olmayan güncelleştirmeler, GÜNCELLEŞTIRME KB 2919355yüklemesini gerektirir. Gelecekteki güncellemeleri alabilmek için Windows Server 2012 R2 tabanlı, Windows 8,1 tabanlı veya Windows RT 8,1 tabanlı bilgisayarınıza GÜNCELLEŞTIRME KB 2919355 ' yi yüklemenizi öneririz.

  • Bu güncelleştirmeyi yükledikten sonra bir dil paketi yüklerseniz, bu güncelleştirmeyi yeniden yüklemelisiniz. Bu nedenle, bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce ihtiyacınız olan dil paketlerini yüklemenizi öneririz. Daha fazla bilgi için bkz .

  • Bu güncelleştirme, bu makalenin "Özet" bölümünde listelenen Windows işletim sistemleri için geçerlidir. Adobe Flash Player güncelleştirmesini Windows 'un önceki bir sürümüne yüklemek istiyorsanız, Adobe Flash Player indirmeyideneyin.

Güncelleştirmeyi edinme ve yükleme

Yöntem 1: Windows Update

Bu güncelleştirme Windows Update aracılığıyla sağlanır. Otomatik güncelleştirmeyi açtığınızda, bu güncelleştirme otomatik olarak indirilir ve yüklenir. Güvenlik güncelleştirmelerini otomatik olarak alma hakkında daha fazla bilgi için Windows Update: SSSbölümüne bakın. Notlar

  • Windows RT 8,1 için, bu güncelleştirme yalnızca Windows Update aracılığıyla sağlanır.

  • Windows Server 2016 ve Windows 10 sürüm 1607 için, güncelleştirmeler otomatik olarak yüklenmeyebilir. Bu güncelleştirmeyi edinmek için:

  1. Başlat'ı seçin ve ardından Güncelleştirmeleri denetleyazın.

  2. Güncelleştirmeleri denetle 'yiseçin.

Yöntem 2: Microsoft Update Kataloğu

Bu güncelleştirmenin tek başına paketini edinmek için, Microsoft Update Catalog Web sitesine gidin.

Algılama ve dağıtım

Güvenlik Merkezi

Kuruluşunuzdaki sunuculara, masaüstlerine ve mobil sistemlere dağıtmanız gereken yazılımı ve güvenlik güncelleştirmelerini yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için TechNet güncelleştirme yönetim merkeziniziyaret edin. Microsoft Update Kataloğu'ndan güvenlik güncelleştirmelerini indirebilirsiniz. Microsoft Update Kataloğu, Windows Update ve Microsoft Update aracılığıyla sağlanan içeriğin aranabilir bir kataloğunu sağlar. Bu, güvenlik güncelleştirmelerini, sürücüleri ve hizmet paketlerini içerir. Daha fazla bilgi için Microsoft Update Catalog SSSbölümüne bakın.

Algılama ve dağıtım kılavuzu

Microsoft, güvenlik güncelleştirmeleri için algılama ve dağıtım kılavuzunu sağlar. Bu kılavuz, BT uzmanlarının güvenlik güncelleştirmelerini algılama ve dağıtmak için çeşitli araçların nasıl kullanılacağını anlamasına yardımcı olabilecek öneriler ve bilgiler içerir. Daha fazla bilgi için bkz: Microsoft Bilgi Bankası makalesi 961747.

Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), yöneticilerin eksik güvenlik güncelleştirmeleri ve sık karşılaşılan güvenlik yapılandırması için yerel ve uzak sistemleri taramasına olanak tanır. Daha fazla bilgi için Microsoft Baseline Security Analyzer'a bakın.

Windows Server Update Services

Windows Server Update Services (WSUS), bilgi teknolojisi yöneticilerinin en son Microsoft ürün güncelleştirmelerini Windows çalıştıran bilgisayarlara dağıtmasını olanaklı kılar. WSUS kullanarak güvenlik güncelleştirmelerini dağıtma hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft TechNet konusuna bakın:

Windows Server Update Services

Sistem Yönetimi sunucusu

Aşağıdaki tabloda, bu güvenlik güncelleştirmesi için Microsoft Systems Management Server (SMS) algılama ve dağıtım özeti sunulmaktadır.

Yazılımının

ITMU ile SMS 2003

System Center Configuration Manager

32 bit sistemler için Windows 8,1

Hayır

Evet

64 bit sistemler için Windows 8,1

Hayır

Evet

Windows Server 2012 ve Windows Server 2012 R2

Hayır

Evet

Not12 Nisan 2011 tarihinde SMS 2,0 için Microsoft 'un üretimi sona erdirilmiş desteği. SMS 2003 için, Microsoft, 12 Nisan 2011 ' de Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı 'nı (SUıT) desteklememektedir. Müşterilerin System Center Configuration Manager'a yükseltmeleri önerilir. SMS 2003 için, Microsoft güncelleştirmeleri için SMS 2003 Envanter Aracı (ıTMU), Windows Server Update Servicestarafından desteklenen güvenlik güncelleştirmelerini ALGıLAMAK için SMS tarafından kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz: Systems Management Server 2003. System Center Configuration Manager, güncelleştirmeleri algılamak için WSUS 3,0 kullanıyor. Daha fazla bilgi için bkz . Uyumluluk Değerlendiricisi ve uygulama uyumluluğu araç seti 'ni güncelleştirmeGüncelleştirmeler, uygulamalarınızın çalışması için gerekli olan aynı dosyalara ve kayıt defteri ayarlarına sıkça yazar. Bu, uyumsuzlukları tetikleyebilir ve güvenlik güncelleştirmelerini dağıtmak için gereken zamanı artırabilir. Uygulama uyumluluğu araç seti 'nde (ACT) bulunan Uyumluluk Değerlendiricisi güncelleştirmelerini kullanarak, yüklü uygulamalarda Windows güncelleştirmelerinin sınamasını ve doğrulanmasını kolaylaştırabilirsiniz. Uygulama uyumluluğu araç seti, Windows Update, Microsoft güvenlik güncelleştirmesi veya Windows Internet Explorer 'ın ortamınızdaki yeni bir sürümünü dağıtmadan önce uygulama uyumluluğu sorunlarını değerlendirmek ve azaltmak için gereken araçları ve belgeleri içerir.

Bu makalede adı geçen üçüncü taraf ürünler Microsoft'tan bağımsız şirketler tarafından üretilmektedir. Microsoft, bu ürünlerin performansı veya güvenilirliği ile ilgili örtük veya başka türlü hiçbir garanti vermez.

Dağıtım bilgileri

Bu güvenlik güncelleştirmesinin dağıtım ayrıntıları için, Microsoft Bilgi Bankası 'nda aşağıdaki makaleye gidin:

Güvenlik güncelleştirmesi dağıtım bilgileri: 13 Kasım 2018

Dosya bilgileriBu yazılım güncelleştirmesinin İngilizce (ABD) sürümü, aşağıdaki tablolarda listelenen özniteliklere sahip dosyaları yükler. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) olarak listelenir. Yerel bilgisayarınızdaki bu dosyaların tarihleri ve saatleri, yerel saatlerinde geçerli günışığından yararlanma saatine (DST) birlikte görüntülenir. Ayrıca, dosyalardaki belirli işlemleri gerçekleştirdiğinizde tarih ve saatler değişebilir.

Dosya bilgileriBu yazılım güncelleştirmesinin İngilizce (ABD) sürümü, aşağıdaki tablolarda listelenen özniteliklere sahip dosyaları yükler. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) olarak listelenir. Yerel bilgisayarınızdaki bu dosyaların tarihleri ve saatleri, yerel saatlerinde geçerli günışığından yararlanma saatine (DST) birlikte görüntülenir. Ayrıca, dosyalardaki belirli işlemleri gerçekleştirdiğinizde tarih ve saatler değişebilir.

Dosya bilgileriBu yazılım güncelleştirmesinin İngilizce (ABD) sürümü, aşağıdaki tablolarda listelenen özniteliklere sahip dosyaları yükler. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) olarak listelenir. Yerel bilgisayarınızdaki bu dosyaların tarihleri ve saatleri, yerel saatlerinde geçerli günışığından yararlanma saatine (DST) birlikte görüntülenir. Ayrıca, dosyalardaki belirli işlemleri gerçekleştirdiğinizde tarih ve saatler değişebilir.

Dosya bilgileriBu yazılım güncelleştirmesinin İngilizce (ABD) sürümü, aşağıdaki tablolarda listelenen özniteliklere sahip dosyaları yükler. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) olarak listelenir. Yerel bilgisayarınızdaki bu dosyaların tarihleri ve saatleri, yerel saatlerinde geçerli günışığından yararlanma saatine (DST) birlikte görüntülenir. Ayrıca, dosyalardaki belirli işlemleri gerçekleştirdiğinizde tarih ve saatler değişebilir.

Dosya bilgileriBu yazılım güncelleştirmesinin İngilizce (ABD) sürümü, aşağıdaki tablolarda listelenen özniteliklere sahip dosyaları yükler. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) olarak listelenir. Yerel bilgisayarınızdaki bu dosyaların tarihleri ve saatleri, yerel saatlerinde geçerli günışığından yararlanma saatine (DST) birlikte görüntülenir. Ayrıca, dosyalardaki belirli işlemleri gerçekleştirdiğinizde tarih ve saatler değişebilir.

Dosya bilgileriBu yazılım güncelleştirmesinin İngilizce (ABD) sürümü, aşağıdaki tablolarda listelenen özniteliklere sahip dosyaları yükler. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) olarak listelenir. Yerel bilgisayarınızdaki bu dosyaların tarihleri ve saatleri, yerel saatlerinde geçerli günışığından yararlanma saatine (DST) birlikte görüntülenir. Ayrıca, dosyalardaki belirli işlemleri gerçekleştirdiğinizde tarih ve saatler değişebilir.

Dosya bilgileriBu yazılım güncelleştirmesinin İngilizce (ABD) sürümü, aşağıdaki tablolarda listelenen özniteliklere sahip dosyaları yükler. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) olarak listelenir. Yerel bilgisayarınızdaki bu dosyaların tarihleri ve saatleri, yerel saatlerinde geçerli günışığından yararlanma saatine (DST) birlikte görüntülenir. Ayrıca, dosyalardaki belirli işlemleri gerçekleştirdiğinizde tarih ve saatler değişebilir.

Notlar

Yüklü olan MANIFEST dosyaları (. MANIFEST) ve MUM dosyaları (. mum) listelenmez.

Dosya bilgileriBu yazılım güncelleştirmesinin İngilizce (ABD) sürümü, aşağıdaki tablolarda listelenen özniteliklere sahip dosyaları yükler. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) olarak listelenir. Yerel bilgisayarınızdaki bu dosyaların tarihleri ve saatleri, yerel saatlerinde geçerli günışığından yararlanma saatine (DST) birlikte görüntülenir. Ayrıca, dosyalardaki belirli işlemleri gerçekleştirdiğinizde tarihler ve saatler değişebilir.

Notlar

Yüklü olan MANIFEST dosyaları (. MANIFEST) ve MUM dosyaları (. mum) listelenmez.

Windows Server 2019 ve Windows 10 sürüm 1809 dosya bilgileri

Dosya adı

SHA1 karma

SHA256 karması

Windows10.0-KB4467694-x64.msu

3A69B2ECDD957861455CD0B68B0801EC803585EA

20DB5FBE2AE84EEA1F95A8E1207C75B74A6DF17A977D1296EA34A933F9C7F94B

Windows10.0-KB4467694-x86.msu

79AF04F52BAF82354FD88CCFEE8C4AE8F8F07F79

9C21B44E3DB07C877CBE8C048E5E02D4114DD0BD1ACA7F80CE29F42D56A562DE

Windows10.0-KB4467694-arm64.msu

02AECA35965C542B6C5E0A98A0FC02965540B1E4

4FDCA02B59E131632CC9D971FE1C95BD827614AC0FF02D0ACD8B6A6F19BFF01C

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

163.458

05-Nov-2018

19:13

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

28.898.400

05-Nov-2018

19:13

x64

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

724.584

05-Nov-2018

19:13

x64

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.008.224

05-Nov-2018

19:13

x64

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

05-Nov-2018

19:13

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

05-Nov-2018

19:13

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

05-Nov-2018

19:13

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

05-Nov-2018

19:13

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

05-Nov-2018

19:13

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

05-Nov-2018

19:13

x86

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

05-Nov-2018

19:13

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

05-Nov-2018

19:13

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

05-Nov-2018

19:13

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

05-Nov-2018

19:13

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

05-Nov-2018

19:13

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

05-Nov-2018

19:13

x86

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

05-Nov-2018

19:13

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

05-Nov-2018

19:13

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

05-Nov-2018

19:13

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

05-Nov-2018

19:13

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

05-Nov-2018

19:13

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

05-Nov-2018

19:13

x86

Flash.ocx

31.0.0.148

19.061.856

05-Nov-2018

19:13

Uygulanamaz

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

814.688

05-Nov-2018

19:13

Uygulanamaz

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

164.960

05-Nov-2018

19:13

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

556.640

05-Nov-2018

19:13

Uygulanamaz

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

880.224

05-Nov-2018

19:13

Uygulanamaz

Windows Server sürüm 1803 ve Windows 10 sürüm 1803 dosya bilgileri

Dosya adı

SHA1 karma

SHA256 karması

Windows10.0-KB4467694-x64.msu

25BF2076F677AA592237D9C6271F4480A9FB14AD

0176201110F4E4886113D3CBFE98EFD15764E90673AF8EC0D7D4E75FBB9BF35B

Windows10.0-KB4467694-arm64.msu

D08F9B46A5C180610274F9C88B64AB0C8E413EC4

B53DD56D0F50B13480858E2C377044E3D2096936DDF57DE24E8585B49C15FF17

Windows10.0-KB4467694-x86.msu

039214FC9CBE2AD70E0DDA72EFD34DDF235BA7F1

EB51AE091CF791D950E8E3BF074F07B8EFC8255ADB7BFF75CBB05FBF1003054A

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

163.458

03-Nov-2018

00:14

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

28.898.400

03-Nov-2018

00:14

x64

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

724.584

03-Nov-2018

00:14

x64

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.008.224

03-Nov-2018

00:14

x64

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

03-Nov-2018

00:14

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

03-Nov-2018

00:14

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

03-Nov-2018

00:14

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

03-Nov-2018

00:14

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

03-Nov-2018

00:14

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

03-Nov-2018

00:14

x86

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

03-Nov-2018

00:14

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

03-Nov-2018

00:14

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

03-Nov-2018

00:14

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

03-Nov-2018

00:14

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

03-Nov-2018

00:14

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

03-Nov-2018

00:14

x86

Flash.ocx

31.0.0.148

19.061.856

03-Nov-2018

00:14

Uygulanamaz

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

814.688

03-Nov-2018

00:14

Uygulanamaz

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

164.960

03-Nov-2018

00:14

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

556.640

03-Nov-2018

00:14

Uygulanamaz

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

880.224

03-Nov-2018

00:14

Uygulanamaz

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

03-Nov-2018

00:14

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

03-Nov-2018

00:14

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

03-Nov-2018

00:14

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

03-Nov-2018

00:14

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

03-Nov-2018

00:14

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

03-Nov-2018

00:14

x86

Windows Server 2016 sürüm 1709 ve Windows 10 sürüm 1709 dosya bilgileri

Dosya adı

SHA1 karma

SHA256 karması

Windows10.0-KB4467694-x64.msu

8A07071F34FA79795524D30B9F6BCFAEB281ED51

8AEF6D2C8CFD632DE914E48AB3F614646C951BF9AB5AF988A41049A65FAE1B13

Windows10.0-KB4467694-x86.msu

A3DCE3F695F5CB08888B313C8F1682A7A7A97C77

3FF251353F98EC521AF5F2B5E364C25E6D8B0F873D2BABFF87A5786DF9930ED3

Windows10.0-KB4467694-arm64.msu

602B7785CCA741A1805CCB2FF8AC78BB67265598

1EAB5620719C660615E199F57DAAE624CA6DC64DAE55DA130ECE66B07D9BBA7B

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

163.458

05-Nov-2018

17:34

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

28.898.400

05-Nov-2018

17:34

x64

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

724.584

05-Nov-2018

17:34

x64

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.008.224

05-Nov-2018

17:34

x64

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

05-Nov-2018

17:34

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

05-Nov-2018

17:34

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

05-Nov-2018

17:34

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

05-Nov-2018

17:34

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

05-Nov-2018

17:34

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

05-Nov-2018

17:34

x86

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

05-Nov-2018

17:34

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

05-Nov-2018

17:34

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

05-Nov-2018

17:34

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

05-Nov-2018

17:34

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

05-Nov-2018

17:34

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

05-Nov-2018

17:34

x86

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

05-Nov-2018

17:34

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

05-Nov-2018

17:34

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

05-Nov-2018

17:34

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

05-Nov-2018

17:34

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

05-Nov-2018

17:34

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

05-Nov-2018

17:34

x86

Flash.ocx

31.0.0.148

19.061.856

05-Nov-2018

17:34

Uygulanamaz

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

814.688

05-Nov-2018

17:34

Uygulanamaz

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

164.960

05-Nov-2018

17:34

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

556.640

05-Nov-2018

17:34

Uygulanamaz

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

880.224

05-Nov-2018

17:34

Uygulanamaz

Windows 10 sürüm 1703 dosya bilgileri

Dosya adı

SHA1 karma

SHA256 karması

Windows10.0-KB4467694-X64.msu

58BF59D0D080D07CEEF0FF311A585E9D4628678D

5557E1DD8F9DD6D03D6BAC1E97E1A3AF112FA3787A0F5399203E2A8A8962C233

Windows10.0-KB4467694-X86.msu

94298A4CAC863048971059C1B692A263D8CF2F5D

6BD790332781993C081F37C2A6F9B11431DA2D607B88A7308FBEE20C707E929E

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

163.458

02-Nov-2018

21:21

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

28.898.400

02-Nov-2018

21:21

x64

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

724.584

02-Nov-2018

21:21

x64

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.008.224

02-Nov-2018

21:21

x64

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

02-Nov-2018

21:21

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

02-Nov-2018

21:21

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

02-Nov-2018

21:21

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

02-Nov-2018

21:21

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

02-Nov-2018

21:21

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

02-Nov-2018

21:21

x86

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

02-Nov-2018

21:21

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

02-Nov-2018

21:21

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

02-Nov-2018

21:21

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

02-Nov-2018

21:21

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

02-Nov-2018

21:21

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

02-Nov-2018

21:21

x86

Windows Server 2016 ve Windows 10 sürüm 1607 dosya bilgileri

Dosya adı

SHA1 karma

SHA256 karması

Windows10.0-KB4467694-X64.msu

CB60A7F384B07F15E0F31C03418542719EF794EB

5282021ED973FF6C26DA981029F35C8B9BED205FB2DB6E20802659995A2DE410

Windows10.0-KB4467694-X86.msu

FBDBBB8A340214D546CA975E6DB544EF1D4F0BB1

0FE0FB0BB172C9AAFBB1309319A1AF36F7E24DEFC3896F098EC932FAF766CD22

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

163.458

02-Nov-2018

21:13

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

28.898.400

02-Nov-2018

21:13

x64

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

724.584

02-Nov-2018

21:13

x64

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.008.224

02-Nov-2018

21:13

x64

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

02-Nov-2018

21:13

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

02-Nov-2018

21:13

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

02-Nov-2018

21:13

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

02-Nov-2018

21:13

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

02-Nov-2018

21:13

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

02-Nov-2018

21:13

x86

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

02-Nov-2018

21:13

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

02-Nov-2018

21:13

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

02-Nov-2018

21:13

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

02-Nov-2018

21:13

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

02-Nov-2018

21:13

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

02-Nov-2018

21:13

x86

Windows 10 RTM dosya bilgileri

Dosya adı

SHA1 karma

SHA256 karması

Windows10.0-KB4467694-X64.msu

9AD9BB993737EAD3537D54B809498ECF04B743FC

F1FFBC4FD20252C20DC4AE71070ADB7A638CA87277567BC3DCD62718AEC1CEC2

Windows10.0-KB4467694-X86.msu

41EEDE138600D9CA4677906CD90B8E1B9C0716BF

A7E895BA740943C0DCF4C9A28A5E9076E1277F223F5982A84426B1489A20B90C

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

163.458

02-Nov-2018

21:00

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

28.898.400

02-Nov-2018

21:00

x64

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

724.584

02-Nov-2018

21:00

x64

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.008.224

02-Nov-2018

21:00

x64

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

02-Nov-2018

20:59

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

02-Nov-2018

21:00

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

02-Nov-2018

21:00

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

02-Nov-2018

21:00

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

02-Nov-2018

21:00

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

02-Nov-2018

21:00

x86

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

02-Nov-2018

20:59

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

02-Nov-2018

21:00

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

02-Nov-2018

21:00

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

02-Nov-2018

21:00

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

02-Nov-2018

21:00

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

02-Nov-2018

21:00

x86

Windows Server 2012 R2, Windows 8,1 ve Windows RT 8,1 dosya bilgileri

Dosya adı

SHA1 karma

SHA256 karması

Windows8.1-KB4467694-X64.msu

1FC14CD9FD0489992500D5F58FFAD367B8AED276

E2BCE3FC1E6392F93F1EF52F3A80B3A869D6A9CDA4532DE4CD04B141A98EB405

Windows8.1-KB4467694-ARM.msu

854B9F7A6A38CC315D32E43DA2BC46082AD934A7

4075353CB66FAE4C0C238AF1AD035FEF7D204D2C3D4870FEAD1FC02B721FB917

Windows8.1-KB4467694-X86.msu

59F2C1035FA7C6F6E0D20748383F9ED1A633CE3F

EB88F5053367CB90CCBB938394DECD2768EA68E6C5F7431580369ED77DF1FFBF

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

163.458

02-Nov-2018

20:48

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

28.898.400

02-Nov-2018

20:48

x64

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

724.584

02-Nov-2018

20:48

x64

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.008.224

02-Nov-2018

20:48

x64

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

02-Nov-2018

20:48

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

02-Nov-2018

20:48

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

02-Nov-2018

20:48

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

02-Nov-2018

20:48

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

02-Nov-2018

20:48

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

02-Nov-2018

20:48

x86

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Flash.ocx

31.0.0.148

19.061.856

02-Nov-2018

20:49

Uygulanamaz

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

814.688

02-Nov-2018

20:49

Uygulanamaz

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

164.960

02-Nov-2018

20:49

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

556.640

02-Nov-2018

20:49

Uygulanamaz

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

880.224

02-Nov-2018

20:49

Uygulanamaz

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

02-Nov-2018

20:48

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.358.136

02-Nov-2018

20:48

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

835.168

02-Nov-2018

20:48

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.808

02-Nov-2018

20:48

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

634.464

02-Nov-2018

20:48

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.448.552

02-Nov-2018

20:48

x86

Windows Server 2012 dosya bilgileri

Dosya adı

SHA1 karma

SHA256 karması

Windows8-RT-KB4467694-X64.msu

136561117A3F585E2CF751D6503D19C68D25B148

AAED1B8AC9ED404332D1B077F8ABB8378721DECBACEB1B8ABEAB461E27A2A60F

Windows8-RT-KB4467694-X86.msu

C56ED55B24A931AF63297696573DF28D67CE99D2

3189B7E975E7ECA718FA47A07369F05775DE50A0D634B8CAAB527E67A6D0E57F

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Uygulanamaz

163.458

02-Nov-2018

21:55

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

28.897.848

02-Nov-2018

21:55

x64

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

724.024

02-Nov-2018

21:55

x64

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.007.672

02-Nov-2018

21:55

x64

Activex.vch

Uygulanamaz

755.594

02-Nov-2018

21:55

Uygulanamaz

Flash.ocx

31.0.0.148

22.357.560

02-Nov-2018

21:55

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

834.616

02-Nov-2018

21:55

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.280

02-Nov-2018

21:55

Uygulanamaz

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

633.912

02-Nov-2018

21:55

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.447.992

02-Nov-2018

21:55

x86

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Activex.vch

Not Applicable

755.594

02-Nov-2018

21:55

Not Applicable

Flash.ocx

31.0.0.148

22.357.560

02-Nov-2018

21:55

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.148

834.616

02-Nov-2018

21:55

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.148

179.280

02-Nov-2018

21:55

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

31.0.0.148

633.912

02-Nov-2018

21:55

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.148

1.447.992

02-Nov-2018

21:55

x86

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×