Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Microsoft Dynamics NAV 2009'in İtalyanca sürümünde uygulanmamış bir ödeme Ters kaydederken deftere nakledilen girişleri ters kayıt Girişi tablosunda (179) yanlıştır. Düzeltme 2802054kullanıldıktan sonra bu sorun oluşmaya devam eder. Bu sorunu çözmek için kod değişiklikleri bölümündeki adımları izleyin. Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'in İtalyanca sürümünde

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)'in İtalyanca sürümünde

Çözüm

Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.

Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak, işlevsellik sağlamak veya yordamlar, belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Dynamics NAV istemci kullanıcıların sistem kaydedildiğini doğrulayın. Bu, Microsoft Dynamics NAV uygulama sunucusu (NAS) hizmetleri içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:

 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.

 • Sistem nesne kimliği 9015 ve Sistem nesnesi kimliği 5210 nesne için Execute izni

  nesne.

Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.

Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:

 1. Global değişkenler (179) ters kayıt girişi tablosundaki kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...PostApplied@1029 : Boolean;
  Text012@1028 : TextConst 'ENU=You cannot reverse register No. %1 because it contains customer or vendor ledger entries that have been posted and applied in the same transaction.\\You must reverse each transaction in register No. %1 separately.;ITA=Impossibile stornare il registro Nr. %1 perch‚ contiene movimenti contabili clienti o fornitori che sono stati registrati e collegati nella stessa transazione.\\Ô necessario stornare separatamente ogni transazione nel registro Nr. %1.';

  PROCEDURE ReverseTransaction@8(TransactionNo@1000 : Integer);
  ...

  Kod değiştirme

  ...PostApplied@1029 : Boolean;
  Text012@1028 : TextConst 'ENU=You cannot reverse register No. %1 because it contains customer or vendor ledger entries that have been posted and applied in the same transaction.\\You must reverse each transaction in register No. %1 separately.;ITA=Impossibile stornare il registro Nr. %1 perch‚ contiene movimenti contabili clienti o fornitori che sono stati registrati e collegati nella stessa transazione.\\Ô necessario stornare separatamente ogni transazione nel registro Nr. %1.';

  // Add the following line.
  Text013@1039 : TextConst 'ENU=You cannot reverse %1 No. %2 because the entry has an associated Realized Gain/Loss entry.';

  PROCEDURE ReverseTransaction@8(TransactionNo@1000 : Integer);
  ...
 2. Ters kayıt girişi tablosuna (179) InsertReversalEntry işlev kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...DtldCustLedgEntry.SETFILTER(
  DtldCustLedgEntry."Entry Type",'<>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");

  // Delete the following lines.
  IF DtldCustLedgEntry.FIND('-') THEN BEGIN
  IF RevType = RevType::Register THEN
  ERROR(Text012,Number);
  CLEAR(DtldCustLedgEntry);
  DtldCustLedgEntry.SETCURRENTKEY("Cust. Ledger Entry No.");
  DtldCustLedgEntry.SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.",CustLedgEntry."Entry No.");
  DtldCustLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,TRUE);
  IF DtldCustLedgEntry.FIND('-') THEN BEGIN
  REPEAT
  TempRevertTransactionNo.Number := DtldCustLedgEntry."Transaction No.";
  IF TempRevertTransactionNo.INSERT THEN;
  UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
  END;
  END;
  // End of the deleted lines.

  UNTIL CustLedgEntry.NEXT = 0;
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...DtldCustLedgEntry.SETFILTER(
  DtldCustLedgEntry."Entry Type",'<>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");

  // Add the following lines.
  IF NOT DtldCustLedgEntry.ISEMPTY THEN
  IF RevType = RevType::Register THEN
  ERROR(Text012,Number);
  CheckDtldCustLedgEntry(CustLedgEntry);
  // End of the added lines.

  UNTIL CustLedgEntry.NEXT = 0;
  ...

  Varolan kodu 2

  ...DtldVendLedgEntry.SETFILTER(
  DtldVendLedgEntry."Entry Type",'<>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");

  // Delete the following lines.
  IF DtldVendLedgEntry.FIND('-') THEN BEGIN
  IF RevType = RevType::Register THEN
  ERROR(Text012,Number);
  CLEAR(DtldVendLedgEntry);
  DtldVendLedgEntry.SETCURRENTKEY("Vendor Ledger Entry No.");
  DtldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",VendLedgEntry."Entry No.");
  DtldVendLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,TRUE);
  IF DtldVendLedgEntry.FIND('-') THEN BEGIN
  REPEAT
  TempRevertTransactionNo.Number := DtldVendLedgEntry."Transaction No.";
  IF TempRevertTransactionNo.INSERT THEN;
  UNTIL DtldVendLedgEntry.NEXT = 0;
  END;
  END;
  // End of the deleted lines.

  UNTIL VendLedgEntry.NEXT = 0;
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...DtldVendLedgEntry.SETFILTER(
  DtldVendLedgEntry."Entry Type",'<>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");

  // Add the following lines.
  IF NOT DtldVendLedgEntry.ISEMPTY THEN
  IF RevType = RevType::Register THEN
  ERROR(Text012,Number);
  CheckDtldVendLedgEntry(VendLedgEntry);
  // End of the added lines.

  UNTIL VendLedgEntry.NEXT = 0;
  ...
 3. Ters kayıt girişi tablosuna (179) CheckDtldCustLedgEntry işlev kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...DtldCustLedgEntry@1001 : Record 379;
  BEGIN

  // Delete the following lines.
  DtldCustLedgEntry.SETCURRENTKEY("Cust. Ledger Entry No.");
  DtldCustLedgEntry.SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.",CustLedgEntry."Entry No.");
  IF DtldCustLedgEntry.FIND('-') THEN
  REPEAT
  IF (DtldCustLedgEntry."Entry Type" <> DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry") AND
  (NOT DtldCustLedgEntry.Unapplied)
  THEN
  ERROR(
  Text000,CustLedgEntry.TABLECAPTION,CustLedgEntry."Entry No.");
  UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
  // End of the deleted lines.

  END;
  ...

  Kod değiştirme

  ...DtldCustLedgEntry@1001 : Record 379;
  BEGIN

  // Add the following lines.
  DtldCustLedgEntry.SETCURRENTKEY("Cust. Ledger Entry No.","Entry Type");
  DtldCustLedgEntry.SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.",CustLedgEntry."Entry No.");
  DtldCustLedgEntry.SETFILTER("Entry Type",'<>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
  DtldCustLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,FALSE);
  IF NOT DtldCustLedgEntry.ISEMPTY THEN
  ERROR(Text000,CustLedgEntry.TABLECAPTION,CustLedgEntry."Entry No.");

  DtldCustLedgEntry.SETRANGE(Unapplied);
  DtldCustLedgEntry.SETFILTER("Entry Type",'%1|%2',
  DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Realized Gain",DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Realized Loss");
  IF NOT DtldCustLedgEntry.ISEMPTY THEN
  ERROR(Text013,CustLedgEntry.TABLECAPTION,CustLedgEntry."Entry No.");
  // End of the added lines.

  END;
  ...
 4. Ters kayıt girişi tablosuna (179) CheckDtldVendLedgEntry işlev kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...DtldVendLedgEntry@1001 : Record 380;
  BEGIN

  // Delete the following lines.
  DtldVendLedgEntry.SETCURRENTKEY("Vendor Ledger Entry No.");
  DtldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",VendLedgEntry."Entry No.");
  IF DtldVendLedgEntry.FIND('-') THEN
  REPEAT
  IF (DtldVendLedgEntry."Entry Type" <> DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry") AND
  (NOT DtldVendLedgEntry.Unapplied)
  THEN
  ERROR(
  Text000,VendLedgEntry.TABLECAPTION,VendLedgEntry."Entry No.");
  UNTIL DtldVendLedgEntry.NEXT = 0;
  // End of the deleted lines.

  END;
  ...

  Kod değiştirme

  ...DtldVendLedgEntry@1001 : Record 380;
  BEGIN

  // Add the following lines.
  DtldVendLedgEntry.SETCURRENTKEY("Vendor Ledger Entry No.","Entry Type");
  DtldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",VendLedgEntry."Entry No.");
  DtldVendLedgEntry.SETFILTER("Entry Type",'<>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
  DtldVendLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,FALSE);
  IF NOT DtldVendLedgEntry.ISEMPTY THEN
  ERROR(Text000,VendLedgEntry.TABLECAPTION,VendLedgEntry."Entry No.");

  DtldVendLedgEntry.SETRANGE(Unapplied);
  DtldVendLedgEntry.SETFILTER("Entry Type",'%1|%2',
  DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Realized Gain",DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Realized Loss");
  IF NOT DtldVendLedgEntry.ISEMPTY THEN
  ERROR(Text013,VendLedgEntry.TABLECAPTION,VendLedgEntry."Entry No.");
  // End of the added lines.

  END;
  ...


Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'in İtalyanca sürümünde

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1'in İtalyanca sürümünde

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Kullanım koşullarıdiğer konular için bkz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×