Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Belirtilen kayıt kümesindeki (etki alanı) belirli değerlerin toplamını hesaplamak için DSum işlevini kullanabilirsiniz. DSum işlevini Visual Basic for Applications (VBA) modülünde, makroda, sorgu ifadesinde veya hesaplanmış denetimde kullanın.

Örneğin, sorgudaki bir hesaplanan alan ifadesinde DSum işlevini kullanarak, belirli bir sürede belirli bir çalışanın yaptığı toplam satışları hesaplayabilirsiniz. İsterseniz, belirli bir ürünün satışının geçerli toplamını görüntülemek için bir hesaplanan denetimde de DSum işlevini kullanabilirsiniz.

Söz dizimi

DSum ( ifade , etki alanı [, ölçütler] )

DSum işlevi söz diziminin aşağıdaki bağımsız değişkenleri vardır:

Bağımsız Değişken

Açıklama

ifade

Gerekli. Değerlerini toplamak istediğiniz sayısal alanı tanımlayan ifade. Tablo veya sorguda bir alanı tanımlayan bir dize ifadesi veya söz konusu alandaki veriler üzerinde hesaplama yapan bir ifade olabilir. ifade bağımsız değişkenine tablodaki bir alanın, formdaki bir denetimin, bir sabitin veya işlevin adını ekleyebilirsiniz. ifade bir işlev içeriyorsa, bu yerleşik veya kullanıcı tanımlı olabilir ancak başka bir etki alanı toplama işlevi veya SQL toplama işlevi olamaz.

etki alanı

Gerekli. Etki alanının oluşturulduğu kayıt kümesini tanımlayan dize ifadesi. Bir tablo adı veya parametre gerektirmeyen bir sorgunun sorgu adı olabilir.

ölçütler

İsteğe bağlı. Üzerinde DSum işlevinin gerçekleştirileceği veri aralığını kısıtlamak için kullanılan dize ifadesi. Örneğin, ölçütler çoğunlukla SQL ifadesindeki WHERE yan tümcesiyle eşdeğerdir (WHERE sözcüğü olmadan). Ölçütler atlanırsa, DSum işlevi ifadeyi tüm etki alanı için hesaplar. Ölçütler içine eklenen her alan aynı zamanda etki alanı içinde de bir alan olmalıdır; yoksa, DSum işlevi Null değerini döndürür.


Notlar

Hiçbir kayıt ölçütler bağımsız değişkenine uymazsa veya etki alanı hiç kayıt içermiyorsa, DSum işlevi Null döndürür.

DSum işlevini ister bir makroda, modülde, sorgu ifadesinde, ister hesaplanan denetimde kullanın, doğru hesaplanacağından emin olmak için ölçütler bağımsız değişkenini dikkatle hazırlamalısınız.

DSum işlevini kullanarak, sorgunun Ölçüt satırında, sorgu ifadesinin hesaplanan alanında veya güncelleştirme sorgusunun Güncelleştir satırında ölçütler belirtebilirsiniz.

Not: Bir toplamlar sorgusundaki hesaplanan alan ifadesinde DSum veya Sum işlevini kullanabilirsiniz. DSum işlevini kullanırsanız, veriler gruplandırılmadan önce değerler hesaplanır. Sum işlevini kullanırsanız, alan ifadesindeki değerler hesaplanmadan önce veriler gruplandırılır.

Formunuzun veya raporunuzun kayıt kaynağında yer almayan bir alandaki değer kümesinin toplamını görüntülemek istediğinizde DSum işlevini kullanmayı tercih edebilirsiniz. Örneğin, belirli bir ürün hakkındaki bilgileri görüntüleyen bir formunuz olduğunu varsayalım. Bu ürünün satışlarının değişen toplamını bir hesaplanan denetimde göstermek için DSum işlevini kullanabilirsiniz.

ipucu

Rapordaki bir denetimde çalışan toplamı tutmanız gerekiyorsa, temel aldığı alan raporun kayıt kaynağına dahil edilirse, bu denetimin RunningSum özelliğini kullanabilirsiniz. Formda çalışan toplamı korumak için DSum işlevini kullanın.

Not: Bu işlevi kullandığınızda, etki alanı içindeki kayıtlarda bulunan kaydedilmemiş değişiklikler dahil edilmez. DSum işlevinde değiştirilmiş değerlerin temel alınmasını istiyorsanız, önce Giriş sekmesinin Kayıtlar grubundaki Kaydı Kaydet'e tıklayarak, odağı başka bir kayda taşıyarak veya Güncelleştir yöntemini kullanarak değişiklikleri kaydetmeniz gerekir.

Örnekler

DSum işlevini bir ifadede kullanma    Güncelleştirme sorgusunun Güncelleştir satırında bir etki alanı işlevi (DSum gibi) kullanabilirsiniz. Örneğin, Ürünler tablosunda ürüne göre güncel satışları izlemek istediğinizi varsayalım. Ürünler tablosuna BugüneKadarkiSatışlar adlı yeni bir alan ekleyebilir ve doğru değerleri hesaplayıp kayıtları güncelleştirmek için bir güncelleştirme sorgusu çalıştırabilirsiniz. Bunu yapmak için, Ürünler tablosunu temel alan yeni bir sorgu oluşturun ve Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Güncelleştirme'ye tıklayın. BugüneKadarkiSatışlar alanını sorgu kılavuzuna ekleyin ve Güncelleştir satırına aşağıdakileri yazın:

DSum("[Quantity]*[UnitPrice]", "Order Details", _
"[ProductID] = "& [ProductID])

Sorguyu çalıştırdığınızda, Access Sipariş Ayrıntıları tablosundaki bilgilere dayanarak her ürün için toplam satış miktarını hesaplar. Her ürünün satış toplamı Ürünler tablosuna eklenir.

DSum işlevini VBA kodunda kullanma    

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Aşağıdaki örnek, İngiltere'ye gönderilen siparişler için Navlun alanındaki değerlerin toplamını hesaplar. Etki alanı bir Siparişler tablosudur. ölçütler bağımsız değişkeni, sonuçta elde edilecek kayıt kümesini GönderilenÜlkeBölge değeri İngiltere olan kayıtlarla sınırlandırır.

Dim curX As Currency
curX = DSum("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Sonraki örnek, iki ayrı ölçüt kullanarak toplamı hesaplar. Dize ifadesine tek tırnak işaretleri (') ve sayı işaretleri (#) eklendiğinden, dizeler birleştirilirken, dize değişmez değeri tek tırnak işaretleri içine alınır ve tarih pound işaretleri içine alınır.

Dim curX As Currency
curX = DSum("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK' AND _
[ShippedDate] > #1-1-95#")

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×