Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Özet

Microsoft, 27 Temmuz 2011 tarihli Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) için güncelleştirme toplaması 4 ' ü yayımladı. Bu makalede, güncelleştirme toplaması hakkında aşağıdaki bilgiler açıklanmaktadır:

 • Güncelleştirme toplamasının çözümlediği sorunlar

 • Güncelleştirme toplamasını edinme

 • Güncelleştirme toplamasını yükleme önkoşulları

GİRİŞ

Güncelleştirme toplamasının çözümlediği sorunlar

Exchange Server 2010 SP1 için güncelleştirme toplaması 4, aşağıdaki Microsoft Knowledge Base (KB) makalelerinde açıklanan sorunları çözer:

 • Exchange Server 2010 sunucusunda dış Istemci erişimi ad alanlarını yapılandırmaya çalıştığınızda 2537099 "80040154" hata iletisi

 • 2536700 Exchange Server 2010 SP1 ortamında Outlook 'U çevrimiçi modunda kullanarak bir klasörü alt klasörüne kopyalamaya çalıştığınızda Outlook yanıt vermiyor

 • 2536517 Exchange Server 2010 sunucusunda Microsoft Exchange RPC Istemci erişim hizmeti ara sıra kilitleniyor

 • 2536494 Exchange Server 2010 SP1 ortamında Outlook 'U çevrimiçi modunda kullanarak bir posta kutusunda Gelişmiş Bul araması gerçekleştirdiğinizde uzun bir zaman alıyor

 • 2535648 Exchange Server 2010 ortamında EMC çok uzun zaman alıyor

 • 2535130 Exchange Server 2010 ortamında kişiler klasörüne erişmek için ıMAP4 kullandığınızda Outlook veya OWA 'da performans azalır

 • 2535105 Exchange Server 2010 SP1 yüklendikten sonra Outlook istemci uygulamaları ortak klasörlere bağlanamıyor

 • 2533543 Exchange Server 2010 ortamındaki her veritabanı kullanılabilirlik grubu üyesinde olay KIMLIĞI 2153 günlüğe kaydedilir

 • 2533538 Exchange Server 2010 kuruluşundaki başka bir Exchange Server 2010 kuruluşundan bulunan bir kullanıcının serbest/meşgul bilgilerini arayamayacak

 • 2533451 Bir RBAC rol ataması, rol atama kapsamının dışında kalan bir Exchange Server 2010 sunucusunda "Update-FileDistributionService" komutunu beklenmedik bir şekilde çalıştıramaz

 • Exchange Server 2010 ortamında Outlook kullanarak bir yanıt kuralı oluşturmaya çalıştığınızda "kuraldaki değişiklikler kaydedilemez." hata iletisi 2519359

 • 2518850 Exchange Server 2010 ortamında ActiveSync kullanarak cep telefonunda e-posta iletileri alamazsınız

 • 2517088 Exchange Server 2010 ortamında ortak klasör çakışması çözümü her zamanki gibi çalışmıyor

 • Exchange Server 2010 SP1 ortamında Get-MailboxSearch cmdlet 'ini çalıştırdığınızda "öğeler kopyalanamadı." hata iletisi 2515259

 • 2514709 Etkinlik KIMLIĞI 1001 Exchange 2010 Server 'ı yükleme

 • 2514574 Exchange Server 2010 ortamında Exchange RPC Istemcisi erişim hizmeti kilitleniyor

 • 2513723 "New-MailboxImportRequest" cmdlet 'i, Exchange Server 2010 ortamında ANSI biçimindeki bir. pst dosyasındaki tüm iletileri almıyor

 • 2512023 "GetUserOofSettings", "SetUserOofSettings" ve "getuseruygunluk" Işlemleri exchange Server 2010 SP1 şemasında Exchange özelliklerini desteklemiyor

 • 2511897 Exchange Server 2010 ortamında çevrimiçi taşıma kullanarak posta kutusunu taşıdığınızda, bir posta kutusuna e-posta iletisi gönderemiyorsunuz

 • 2507463 Bozuk arama klasörü içeren bir posta kutusunu Exchange Server 2010 ortamında taşıyamazsınız

 • 2506820 Serbest/meşgul bilgileri Exchange Server 2003 sunucusunda posta kutusu bulunan bir kullanıcının görüntülenmiyor

 • 2506049 Exchange Server 2010 SP1 sunucusunda yeni bir ortak klasör veritabanı hiyerarşisi çoğaltılmaz

 • 2505968 Exchange Server 2010 ortamında kötü bir e-posta adresi içeren bir kuralı uyguladığınızda EdgeTransport. exe işleminde kilitleniyor

 • 2504453 Exchange Server 2010 SP1 ortamında "Get-PublicFolderStatistics" cmdlet 'ini kullanarak ortak klasör hakkında istatistiksel bilgileri alamazsınız

 • 2503337 Exchange Server 2010 ortamında bir toplantı isteğini reddettiğiniz zaman toplantı yanıt iletinizin açıklaması kayboluyor

 • 2501070 RBAC rol ataması atanan bir Exchange Server 2010 Hub aktarım sunucusunda veya rol atama kapsamının dışında kalan bir Exchange Server 2010 Edge aktarım sunucusunda sıra işlemeyi durdurabilir

 • 2500903 Exchange Server 2010 ortamında "belirsiz" Toplantı yanıtının konu satırında boşluk yok

 • 2500648 "Bu görünümde gösterilecek öğe yok." Outlook 'ta bir klasörü Exchange Server 2010 ortamında görüntülemeye çalıştığınızda hata iletisi

 • 2495010 EdgeTransport. exe süreci Exchange Server 2010 Edge aktarım sunucusunda %100 CPU kullanımını tüketir veya Exchange Server 2007 Edge aktarım sunucusu

 • 2493393 Exchange Server 2010 SP1 ortamında cep telefonunda Temizleme işlemi gerçekleştirmek için ECP 'yi kullanamazsınız

 • Exchange Server 2010 SP1 ortamında bir öğeyi posta devre dışı bırakılmış bir ortak klasöre göndermeye çalıştığınızda "öğe bu klasöre kaydedilemiyor." hata iletisi 2492068

 • 2491354 Karma Exchange Server 2007 ve Exchange Server 2010 ortamındaki kullanıcıların serbest/meşgul bilgilerini görüntüleyemezsiniz

 • 2490134 Exchange Server 2010 ortamında Outlook 2007 çevrimiçi modunda Outlook kullanılarak ertelenmiş teslim e-posta iletisi teslim edilmiyor

 • 2489964 Bir güncelleştirme Exchange Server 2010 Kullanıcı hesabının görünen adında 0x-0x1F karakter aralığını etkinleştirmiştir

 • 2489938 Exchange Server 2010 ' te "Connect-ExchangeServer" işlevi hedef Exchange sunucusunu değiştirmiyor

 • 2489130 Bir RBAC rol ataması, Exchange Server 2010 ortamında yönetim rolü Grup kapsamının dışında kalan posta kutusu özelliklerini değiştirme

 • 2488643 Exchange Server 2010 ortamında Outlook yinelenen POP3 e-posta iletilerini indirindir

 • 2479188 Exchange Server 2003 posta kutusundan Exchange Server 2010 posta kutusuna gönderildiğinde e-posta iletisinin iCal bölümleri geçersiz girdiler içeriyor

 • 2477273 Exchange Server 2010 ortamında posta kutularını taşımak için "MoveMailbox. ps1" komut dosyasını kullandığınızda DomainController parametresi çalışmıyor

 • 2471964 Exchange Server 2010 SP1 veya sonraki bir sürümünde e-posta iletisini kişisel klasör dosyasına taşıdığınızda, gönderene bir NDR gönderilir

 • 2467619 Bir dağıtım grubunu yöneten Kullanıcı, Exchange Server 2010 ortamında posta kutusu devre dışı bırakılmış başka bir kullanıcıyı kaldıramaz

 • bir MAPI uygulaması kullanarak Exchange Server 2010 posta kutusuna eriştiğinizde 2465292 "MAPI_E_FAILONEPROVIDER (0x8004011D)" hata iletisi

 • 2446908 Exchange Server 2010 SP1 sunucusunda Eseutil yardımcı programı çağrıldığında, Olay Görüntüleyicisi 'nde ESE olay açıklamaları kayboluyor

 • 2394554 Exchange Server 2010 ortamında konu satırında desteklenmeyen kodlanmış karakterler varsa, e-posta iletisi teslim edilmiyor

 • 2491951 Etki alanı denetleyicisinin NetBIOS etki alanı adı bir ampersan (&) karakteri içeriyorsa Exchange Server 2010 SP1 yüklenemiyor

 • 2507066 Exchange Server 2010 SP1 yüklemesi sırasında yönetici denetim günlüğü beklenmedik bir şekilde devre dışı bırakıldı

Çözüm

Güncelleştirme paketi bilgileri  

Exchange Server 2010 SP1 için güncelleştirme toplaması 4 ' ü indirme ve yükleme:

http://update.microsoft.com NotMicrosoft Update, veritabanı kullanılabilirlik grubunun (DAG) parçası olan Exchange Server 2010 posta kutusu sunucularında güncelleştirme toplamalarını algılamaz. Bu güncelleştirme toplamasını aşağıdaki senaryolarda kullanmak için, güncelleştirme toplaması Microsoft Indirme merkezi 'nden de edinilebilir:

 • Exchange Server 2010 SP1 için güncelleştirme paketi 4 ' ü Exchange Server 2010 SP1 çalıştıran birden çok bilgisayara dağıtın.

 • Exchange Server 2010 SP1 için güncelleştirme paketi 4 ' ü veritabanı kullanılabilirlik grubunun (DAG) bir parçası olan posta kutularına dağıtma.

Bu güncelleştirmenin tek başına paketini edinmek için, Microsoft Update Catalog Web sitesine gidin. Internet 'e bağlı olmayan bilgisayarlarda sorunu güncelleştirme Bu güncelleştirme toplamasını Internet 'e bağlı olmayan bir bilgisayara yüklediğinizde, uzun yükleme süreleri ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki iletiyi alabilirsiniz:

.NET derlemeleri için yerel görüntüler oluşturma.

Bu sorun http://CRL.Microsoft.com/pki/CRL/Products/CodeSigPCA.CRL Web sitesi için ağ istekleri nedeniyle oluşur. Ağ istekleri, yerel görüntü üretimi (NGen) yerel kod olarak derlenmiş olan her derleme için sertifika iptal listesine bakmışsa, yükleme devam etmeden önce her isteğin zaman aşımına gelmesi gerekir. Bu sorunu çözmek için, Internet Explorer 'da Publisher 'ın sertifika iptal güvenliğini denetle seçeneğini devre dışı bırakın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

 1. Internet Explorer 'da, Araçlar'ı, İnternet seçenekleri'Ni ve sonra da Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 2. Güvenlik bölümünün altında, yayımcının sertifika iptalini denetle onay kutusunu temizleyin.

 3. Tamam'a tıklayın.

Bilgisayar sıkı denetlenen bir ortamındayken, Internet Explorer 'da bu güvenlik seçeneğini temizlemeniz önerilir. Bu güncelleştirmeyi yükledikten sonra, yayımcının sertifika iptal güvenliği seçeneğini yeniden etkinleştirin. Sorunu güncelleştirme güncelleştirme toplamasını uygulamadan önce özelleştirilmiş Outlook Web App dosyaları olan bilgisayarlarda önemli bir yedek kopya yapmanızı öneririz. Outlook Web App 'i özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Outlook Web App 'i özelleştirme Bir güncelleştirme toplaması paketi uyguladığınızda, güncelleştirme süreci gerekirse Outlook Web App dosyalarını güncelleştirir. Bu nedenle, Logon. aspx dosyasındaki veya diğer Outlook Web App dosyalarındaki özelleştirmelerin üzerine yazılır ve Logon. aspx dosyasında Outlook Web App özelleştirmelerini yeniden oluşturmalısınız. CAS-CAS proxy 'Sini dağıtan CAS Proxy Dağıtım Kılavuzu Aşağıdaki koşulların her ikisini de karşılıyorsa, güncelleştirme toplamasını Internet 'e bağlı olmayan Istemci erişim sunucularına uygulamadan önce Internet 'e yönelik Istemci erişimi sunucularına uygulayın:

 • CAS Proxy Dağıtım Kılavuzu müşterisiyseniz.

 • CAS-CAS proxy sunucusunu dağıttıysanız.

Not Diğer Exchange Server 2010 yapılandırmalarında, güncelleştirme toplamasını belirli bir sırayla sunuculara uygulamanız gerekmez. CAS-CAS proxy 'i hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

CAS-CAS proxy ile ilgili genel bilgiler

Ön koşullar

Bu güncelleştirmeyi uygulamak için Exchange Server 2010 SP1'IN yüklü olması gerekir. Not Bu güncelleştirme toplamasını uygulamadan önce Exchange Server 2010 SP1 için tüm geçici güncelleştirmeleri kaldırın.

Yeniden başlatma gereksinimi

Bu güncelleştirme toplamasını uyguladığınızda gerekli hizmetler otomatik olarak yeniden başlatılır.

Kaldırma bilgileri

Exchange Server 2010 SP1 için güncelleştirme toplaması 4 ' ü kaldırmak için, Denetim Masası 'ndaki Program Ekle veya Kaldır öğesini kullanarak güncelleştirme 2579150 ' ü kaldırın.

BAŞVURULAR

Microsoft 'un yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullandığı terminoloji hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası 'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

824684 Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×