Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Access'in Access 2007 sürümünden önce bir veritabanı oluşturduysanız ve bu veritabanına kullanıcı düzeyinde güvenlik uyguladıysanız, bu dosyayı Access 2007 veya üzeri sürümlerde açtığınızda bu güvenlik ayarları yerinde kalır. Ayrıca, Microsoft Office Access 2003 tarafından sağlanan güvenlik araçlarını (User-Level Güvenlik Sihirbazı ve çeşitli kullanıcı ve grup izni iletişim kutuları) Access'in sonraki sürümlerinden başlatabilirsiniz. Bu makalede Access 2003 güvenlik özelliklerinin nasıl çalıştığı ve Access 2007 veya üzeri sürümlerde bunların nasıl başlatılıp kullanılacağı açıklanmaktadır.

Not: Bu makaledeki bilgiler yalnızca Access 2003 veya önceki sürümlerde oluşturulmuş bir veritabanı (.mdb dosyası) için geçerlidir. Access 2007 veya sonraki sürümlerde (.accdb dosyaları) oluşturulan veritabanları için kullanıcı düzeyinde güvenlik kullanılamaz. Ayrıca, .mdb dosyanızı yeni biçime (.accdb dosyası) dönüştürürseniz, Access kullanıcı düzeyi güvenlik ayarlarınızı atar.

Bu makalenin başlıkları

Access 2007 veya sonraki sürümlerde kullanıcı düzeyi güvenliğin davranışı

Access 2007 ve sonraki sürümleri yalnızca Access 2003 ve önceki dosya biçimlerini (.mdb ve .mde dosyaları) kullanan veritabanları için kullanıcı düzeyinde güvenlik sağlar. Sonraki sürümlerde, Access'in önceki bir sürümünde oluşturulmuş bir veritabanını açarsanız ve bu veritabanında kullanıcı düzeyinde güvenlik uygulanmışsa, bu güvenlik özelliği bu veritabanı için tasarlanmış şekilde çalışır. Örneğin, kullanıcıların veritabanını kullanmak için bir parola girmesi gerekir.

Ayrıca, Access 2003 ve önceki sürümleri tarafından sağlanan User-Level Güvenlik Sihirbazı ve çeşitli kullanıcı ve grup izni iletişim kutuları gibi çeşitli güvenlik araçlarını başlatabilir ve çalıştırabilirsiniz. Devam ederken, bu araçların yalnızca bir .mdb veya .mde dosyasını açtığınızda kullanılabilir hale geldiğini unutmayın. Dosyaları .accdb dosya biçimine dönüştürürseniz, Access tüm mevcut kullanıcı düzeyi güvenlik özelliklerini kaldırır.

Access 2003 kullanıcı düzeyinde güvenliğe genel bakış

Aşağıdaki bölümlerde, Access 2003 ve önceki sürümlerde kullanıcı düzeyi güvenlik hakkında arka plan bilgileri sağlanır. Önceki güvenlik modelini ve kullanıcı düzeyinde güvenliği zaten biliyorsanız, bu bölümleri atlayabilir ve bu makalenin devamında doğrudan Kullanıcı düzeyi güvenliği ayarla veya Kullanıcı düzeyi güvenliği kaldır'a gidebilirsiniz.

Kullanıcı düzeyinde güvenliğin temelleri

Access'teki kullanıcı düzeyinde güvenlik, sunucu tabanlı sistemlerdeki güvenlik mekanizmalarına benzer; kişilerin veya kişi gruplarının veritabanınızdaki nesnelere erişimine izin vermek veya bunları kısıtlamak için parolalar ve izinler kullanır. Access 2003 veya önceki sürümlerinde, Access veritabanında kullanıcı düzeyinde güvenlik uyguladığınızda, veritabanı yöneticisi veya nesnenin sahibi, tek tek kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının veritabanındaki tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar üzerinde gerçekleştirebileceği eylemleri denetleyebilir. Örneğin, bir kullanıcı grubu veritabanındaki nesneleri değiştirebilir, başka bir grup yalnızca belirli tablolara veri girebilir ve üçüncü bir grup da verileri yalnızca bir rapor kümesinde görüntüleyebilir.

Access 2003 ve önceki sürümlerde kullanıcı düzeyinde güvenlik, parolaların ve izinlerin bir birleşimini kullanır. Bu, kullanıcının veritabanındaki verilere veya nesnelere erişim türlerini belirten bir öznitelik kümesidir. Kişiler veya kişi grupları için parolalar ve izinler ayarlayabilirsiniz ve bu parola ve izin birleşimleri, veritabanınızdaki nesnelere erişmesine izin verilen kullanıcıları ve kullanıcı gruplarını tanımlayan güvenlik hesapları haline gelir. Buna karşılık, kullanıcı ve grupların birleşimi çalışma grubu olarak bilinir ve Access bu bilgileri bir çalışma grubu bilgi dosyasında depolar. Başlangıçta, Access çalışma grubu bilgileri dosyasını okur ve dosyadaki verilere göre izinleri zorlar.

Varsayılan olarak, Access yerleşik bir kullanıcı kimliği ve iki yerleşik grup sağlar. Varsayılan kullanıcı kimliği Yönetici ve varsayılan gruplar Kullanıcılar ve Yöneticiler'dir. Varsayılan olarak, tüm kimliklerin en az bir gruba ait olması gerektiğinden, Access yerleşik kullanıcı kimliğini Kullanıcılar grubuna ekler. Buna karşılık, Kullanıcılar grubu veritabanındaki tüm nesneler üzerinde tam izinlere sahiptir. Ayrıca, Yönetici kimliği de Yöneticiler grubunun bir üyesidir. Yöneticiler grubu en az bir kullanıcı kimliği içermelidir (veritabanı yöneticisi olmalıdır) ve siz değiştirene kadar Yönetici Kimliği varsayılan veritabanı yöneticisidir.

Access 2003 veya önceki sürümlerini başlattığınızda, Access Yönetici kullanıcı kimliğini size atar ve böylece sizi her varsayılan grubun üyesi yapar. Bu kimlik ve bu gruplar (Yönetici ve Kullanıcılar) veritabanındaki tüm nesneler üzerinde tüm kullanıcılara tam izin verir; bu, kullanıcı düzeyinde güvenlik uygulamadığınız sürece tüm kullanıcıların tüm .mdb dosyalarındaki tüm nesneleri açabileceği, görüntüleyebileceği ve değiştirebileceği anlamına gelir.

Access 2003 veya önceki sürümlerde kullanıcı düzeyinde güvenlik uygulamanın bir yolu, Kullanıcılar grubunun izinlerini değiştirmek ve Yöneticiler gruplarına yeni yöneticiler eklemektir. Bunu yaptığınızda, Access otomatik olarak Kullanıcılar grubuna yeni kullanıcılar atar. Bu adımları uyguladığınızda, kullanıcıların korumalı veritabanını her açtığında parolayla oturum açması gerekir. Ancak, daha belirli bir güvenlik uygulamanız gerekiyorsa (örneğin, bir kullanıcı grubunun veri girmesine ve diğerinin bu verileri okumasına izin vermeniz) ek kullanıcılar ve gruplar oluşturmanız ve veritabanındaki nesnelerin bir kısmına veya tümüne belirli izinler vermeniz gerekir. Bu tür bir kullanıcı düzeyi güvenlik uygulamak karmaşık bir görev haline gelebilir. Access, işlemi basitleştirmeye yardımcı olmak için tek adımlı bir işlemde kullanıcı ve grup oluşturmayı kolaylaştıran User-Level Güvenlik Sihirbazı'nı sağlar.

User-Level Güvenlik Sihirbazı, izinleri atamanıza ve kullanıcı ve grup hesapları oluşturmanıza yardımcı olur. Kullanıcı hesapları, kullanıcının Access çalışma grubundaki veritabanı nesnelerini görüntüleme, kullanma veya değiştirme izinlerini yönetmek için gereken kullanıcı adlarını ve benzersiz kişisel kimlik numaralarını (PID) içerir. Grup hesapları, sırayla bir çalışma grubunda bulunan bir kullanıcı hesapları koleksiyonu. Access, her iş grubunu tanımlamak için bir grup adı ve PID kullanır ve gruba atanan izinler gruptaki tüm kullanıcılar için geçerlidir. Sihirbazı kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bu makalenin devamında yer alan Kullanıcı düzeyi güvenliği ayarlama bölümüne bakın.

Sihirbazı tamamladıktan sonra, bir veritabanı ve var olan tabloları, sorguları, formları, raporları ve makroları için çalışma grubunuzdaki kullanıcı ve grup hesapları için izinleri el ile atayabilir, değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca, Access'in sizin veya başka bir kullanıcının veritabanına ekleyeceği yeni tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar için atayabileceği varsayılan izinleri de ayarlayabilirsiniz.

Çalışma grupları ve çalışma grubu bilgi dosyaları

Access 2003 ve önceki sürümlerde çalışma grubu, çok kullanıcılı bir ortamda veri paylaşan bir kullanıcı grubudur. Çalışma grubu bilgi dosyası, her bir kullanıcı veya kullanıcı grubu için ayarlanan kullanıcı ve grup hesaplarını, parolaları ve izinleri içerir. Veritabanını açtığınızda, Access çalışma grubu bilgi dosyasındaki verileri okur ve dosyanın içerdiği güvenlik ayarlarını zorlar. Buna karşılık kullanıcı hesabı, Access'in kullanıcının izinlerini yönetmek için oluşturduğu kullanıcı adı ve kişisel kimliğin (PID) birleşimidir. Grup hesapları, kullanıcı hesaplarının koleksiyonlarıdır ve Access bunları grup adına ve kişisel kimliğe (PID) göre de tanımlar. Bir gruba atanan izinler gruptaki tüm kullanıcılara uygulanır. Bu güvenlik hesaplarına veritabanları ve tabloları, sorguları, formları, raporları ve makroları için izinler atanabilir. İzinler, güvenlik özellikli veritabanında depolanır.

Bir kullanıcı Access 2003 veya önceki sürümleri ilk kez çalıştırdığında, Access kullanıcının Access'i yüklediğinde belirttiği ad ve kuruluş bilgileriyle tanımlanan bir Access çalışma grubu bilgileri dosyasını otomatik olarak oluşturur. Access 2003 için, kurulum programı bu çalışma grubu bilgi dosyasının göreli konumunu aşağıdaki kayıt defteri anahtarlarına ekler:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

ve

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

Sonraki kullanıcılar, varsayılan çalışma grubu dosya yolunu HKEY_USERS kayıt defteri anahtarındaki değerden devralır. Bu bilgileri belirlemek genellikle kolay olduğundan, yetkisiz kullanıcıların bu çalışma grubu bilgi dosyasının başka bir sürümünü oluşturması mümkündür. Sonuç olarak, yetkisiz kullanıcılar bu çalışma grubu bilgi dosyası tarafından tanımlanan çalışma grubundaki bir yönetici hesabının (Yöneticiler grubunun bir üyesi) geri alınamaz izinlerini kabul edebilir. Yetkisiz kullanıcıların bu izinleri kabul etmesini önlemek için yeni bir çalışma grubu bilgi dosyası oluşturun ve yeni bir çalışma grubu bilgi dosyası oluştururken girdiğiniz büyük/küçük harfe duyarlı alfasayısal dize olan 4 ile 20 karakter uzunluğunda bir çalışma grubu kimliği (WID) belirtin. Yeni bir çalışma grubu oluşturmak, bu çalışma grubu dosyasının Yönetici grubunu benzersiz olarak tanımlar. Yalnızca WID'yi bilen biri çalışma grubu bilgi dosyasının bir kopyasını oluşturabilir. Yeni dosyayı oluşturmak için User-Level Güvenlik Sihirbazı'nı kullanırsınız.

Önemli: Harflerin büyük harf mi yoksa küçük harf mi (üç girdi için de) olduğu gibi tam adınızı, kuruluşunuzu ve çalışma grubu kimliğinizi yazdığınızdan ve bunları güvenli bir yerde tuttuğunuzdan emin olun. Çalışma grubu bilgileri dosyasını yeniden oluşturmanız gerekiyorsa, tam olarak aynı adı, kuruluşu ve çalışma grubu kimliğini sağlamanız gerekir. Bu girdileri unutur veya kaybederseniz veritabanlarınıza erişimi kaybedebilirsiniz.

İzinler nasıl çalışır ve bunları kimlerin atayabileceği

Kullanıcı düzeyi güvenlik iki tür izni tanır: açık ve örtük. Açık izinler, doğrudan bir kullanıcı hesabına verilen izinlerdir; başka hiçbir kullanıcı etkilenmez. Örtük izinler, bir grup hesabına verilen izinlerdir. Bu gruba bir kullanıcı eklemek, o kullanıcıya grubun izinlerini verir; bir kullanıcıyı gruptan kaldırmak, grubun izinlerini o kullanıcıdan alır.

Kullanıcı, güvenlik özelliklerini kullanan bir veritabanı nesnesi üzerinde işlem gerçekleştirmeye çalıştığında, bu kullanıcının izin kümesi, o kullanıcının açık ve örtük izinlerinin kesişimini temel alır. Kullanıcının güvenlik düzeyi her zaman bu kullanıcının açık izinlerini ve o kullanıcının ait olduğu tüm grupların izinlerini en az kısıtlayıcıdır. Bu nedenle, bir çalışma grubunu yönetmenin en az karmaşık yolu, tek tek kullanıcılar yerine yeni gruplar oluşturmak ve gruplara izin atamaktır. Ardından, bu kullanıcıları gruplara ekleyerek veya gruplardan kaldırarak tek tek kullanıcıların izinlerini değiştirebilirsiniz. Ayrıca, yeni izinler vermeniz gerekiyorsa, bunları tek bir işlemde grubun tüm üyelerine vekleyebilirsiniz.

Veritabanı nesnesi için izinler şu şekilde değiştirilebilir:

 • Veritabanı oluşturulduğunda kullanımda olan çalışma grubu bilgi dosyasının Yöneticiler grubunun üyeleri.

 • Nesnenin sahibi.

 • Nesne için Yönetim izinlerine sahip olan tüm kullanıcılar.

Kullanıcılar şu anda bir eylem gerçekleştiremeyebilir olsa da, eylemi gerçekleştirmek için kendilerine izin verebilirler. Bir kullanıcı Yöneticiler grubunun üyesiyse veya bir kullanıcı bir nesnenin sahibiyse bu durum geçerlidir.

Tablo, sorgu, form, rapor veya makro oluşturan kullanıcı bu nesnenin sahibidir. Buna ek olarak, veritabanındaki izinleri değiştirebilen kullanıcı grubu da bu nesnelerin sahipliğini değiştirebilir veya bu nesneleri yeniden oluşturabilir; her ikisi de nesnelerin sahipliğini değiştirmenin yollarıdır. Nesneyi yeniden oluşturmak için, nesnenin bir kopyasını oluşturabilir veya başka bir veritabanından içeri aktarabilir veya dışarı aktarabilirsiniz. Bu, veritabanının kendisi de dahil olmak üzere nesnelerin sahipliğini aktarmanın en kolay yoludur.

Not: Kopyalama, içeri veya dışarı aktarma, RunPermissions özelliği Sahip'e ayarlanmış bir sorgunun sahipliğini değiştirmez. Sorgunun sahipliğini yalnızca RunPermissions özelliği Kullanıcı'nın değerine ayarlanmışsa değiştirebilirsiniz.

Güvenlik hesapları

Access 2003 çalışma grubu bilgi dosyası aşağıdaki önceden tanımlanmış hesapları içerir.

Hesap

İşlev

Admin

Varsayılan kullanıcı hesabı. Bu hesap, Access'in her kopyası ve Visual Basic for Applications (VBA) ve Microsoft Office Excel 2003 gibi Microsoft Jet veritabanı altyapısını kullanabilen diğer programlar için tamamen aynıdır.

Yöneticileri

Yöneticinin grup hesabı. Bu hesap, her çalışma grubu bilgi dosyasına özgüdür. Varsayılan olarak, Yönetici kullanıcı Yöneticiler grubunun bir üyesidir. Yöneticiler grubunda her zaman en az bir kullanıcı olmalıdır.

Kullanıcılar

Tüm kullanıcı hesaplarını içeren grup hesabı. Yöneticiler grubunun bir üyesi oluşturduğunda, Access kullanıcı hesaplarını Kullanıcılar grubuna otomatik olarak ekler. Bu hesap tüm çalışma grubu bilgi dosyaları için aynıdır, ancak yalnızca söz konusu çalışma grubunun Yöneticiler grubunun üyeleri tarafından oluşturulan kullanıcı hesaplarını içerir. Varsayılan olarak, bu hesabın yeni oluşturulan tüm nesneler üzerinde tam izinleri vardır. Kullanıcılar grubundan bir kullanıcı hesabını kaldırmanın tek yolu, Yöneticiler grubunun bir üyesinin bu kullanıcıyı silmesidir.

Access 2003 ve önceki sürümlerde güvenlik her zaman etkindir. Siz bir çalışma grubu için oturum açma yordamını etkinleştirene kadar Access, varsayılan Yönetici kullanıcı hesabını boş bir parolayla kullanarak başlangıçtaki tüm kullanıcılarda görünmez bir şekilde oturum açar. Arka planda Access, çalışma grubunun yönetici hesabı olarak Yönetici hesabını kullanır. Access, oluşturulan veritabanlarının ve tabloların, sorguların, formların, raporların ve makroların sahibine (grup veya kullanıcı) ek olarak Yönetici hesabını kullanır.

Yöneticiler ve sahipler, alınamaz izinlere sahip olduklarından önemlidir:

 • Yöneticiler (Yöneticiler grubunun üyeleri) çalışma grubunda oluşturulan nesneler için her zaman tam izin alabilir.

 • Tablo, sorgu, form, rapor veya makroya sahip bir hesap her zaman bu nesne için tam izinler alabilir.

 • Veritabanının sahibi olan bir hesap her zaman bu veritabanını açabilir.

Yönetici kullanıcı hesabı Access'in her kopyası için tamamen aynı olduğundan, veritabanınızın güvenliğini sağlamanın ilk adımları yönetici ve sahip kullanıcı hesaplarını tanımlamak (veya hem yönetici hem de sahip hesapları olarak tek bir kullanıcı hesabı kullanmak) ve ardından Yönetici kullanıcı hesabını Yöneticiler grubundan kaldırmaktır. Aksi takdirde, Access kopyası olan herkes Yönetici hesabını kullanarak çalışma grubunuzda oturum açabilir ve çalışma grubunun tabloları, sorguları, formları, raporları ve makroları için tam izinlere sahip olabilir.

Yöneticiler grubuna istediğiniz kadar kullanıcı hesabı atayabilirsiniz, ancak veritabanına yalnızca bir kullanıcı hesabı sahip olabilir; sahip olan hesap, yeni bir veritabanı oluşturup veritabanının tüm nesnelerini içeri aktararak veritabanı oluşturulduğunda veya sahiplik aktarıldığında etkin olan kullanıcı hesabıdır. Ancak, grup hesapları veritabanı içindeki tablolara, sorgulara, formlara, raporlara ve makrolara sahip olabilir.

Güvenlik hesaplarını düzenlerken dikkat edilmesi gerekenler

 • Access'te yalnızca kullanıcı hesapları oturum açabilir; grup hesabı kullanarak oturum açamazsınız.

 • Veritabanı kullanıcıları için oluşturduğunuz hesaplar, bu kullanıcıların veritabanını kullandıklarında katılacakları çalışma grubu bilgi dosyasında depolanmalıdır. Veritabanını oluşturmak için farklı bir dosya kullanıyorsanız, hesapları oluşturmadan önce dosyayı değiştirin.

 • Yöneticiniz ve kullanıcı hesaplarınız için benzersiz bir parola oluşturduğunuzdan emin olun. Yönetici hesabını kullanarak oturum açabilen bir kullanıcı, çalışma grubunda oluşturulan tüm tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar için her zaman tam izinler alabilir. Sahip hesabı kullanarak oturum açabilen bir kullanıcı, söz konusu kullanıcının sahip olduğu nesneler için her zaman tam izinler alabilir.

Kullanıcı ve grup hesaplarını oluşturduktan sonra, aralarındaki ilişkileri görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Access, her kullanıcının ait olduğu grupları ve her gruba ait olan kullanıcıları gösteren çalışma grubundaki hesapların raporunu yazdırır.

Not: Microsoft Access 2.0 ile oluşturulmuş bir çalışma grubu bilgi dosyası kullanıyorsanız, kullanıcı ve grup bilgilerini yazdırmak için Yöneticiler grubunun bir üyesi olarak oturum açmış olmanız gerekir. Çalışma grubu bilgileri dosyası Microsoft Access 97 veya üzeriyle oluşturulduysa, çalışma grubundaki tüm kullanıcılar kullanıcı ve grup bilgilerini yazdırabilir.

Kullanıcı düzeyi güvenliği ayarlama

Bu bölümdeki adımlarda, User-Level Güvenlik Sihirbazı'nı başlatma ve çalıştırma açıklanmaktadır. Bu adımların yalnızca Access 2007 veya sonraki sürümlerinde açılan Access 2003 veya önceki bir dosya biçimine sahip veritabanları için geçerli olduğunu unutmayın.

Önemli: Access 2007 veya sonraki sürümlerinde, User-Level Güvenlik sihirbazını kullanarak varsayılan çalışma grubu bilgileri dosyasını belirtirseniz, Access'i başlattığınızda çalışma grubu bilgi dosyanıza işaret etmek için /WRKGP komut satırı anahtarını da kullanmanız gerekir. Access ile komut satırı anahtarı kullanma hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Office ürünleri için komut satırı anahtarları makalesine bakın.

User-Level Güvenlik Sihirbazı'nı başlatma

 1. Yönetmek istediğiniz .mdb veya .mde dosyasını açın.

 2. Veritabanı Araçları sekmesinin Yönet grubunda Kullanıcılar ve İzinler'in altındaki oka tıklayın ve ardından Kullanıcı Düzeyi Güvenlik Sihirbazı'na tıklayın.

 3. Sihirbazı tamamlamak için her sayfadaki adımları izleyin.

  Notlar: 

  • User-Level Güvenlik Sihirbazı, geçerli Access veritabanının aynı ada ve .bak dosya adı uzantısına sahip bir yedek kopyasını oluşturur ve ardından geçerli veritabanındaki seçili nesneler için güvenlik ölçüleri kullanır.

  • Geçerli Access veritabanınız VBA kodunun parola kullanarak korunmasına yardımcı oluyorsa, sihirbaz sizden parolayı ister ve sihirbazın işlemini başarıyla tamamlaması için girmeniz gerekir.

  • Sihirbaz aracılığıyla oluşturduğunuz tüm parolalar, sihirbazı kullanmayı bitirdiğinizde yazdırılan User-Level Güvenlik Sihirbazı raporunda yazdırılır. Bu raporu güvenli bir konumda tutmalısınız. Çalışma grubu dosyanız kaybolur veya bozulursa yeniden oluşturmak için bu raporu kullanabilirsiniz.

Kullanıcı düzeyinde güvenliği kaldırma

Access 2007 veya sonraki bir sürümde çalışırken kullanıcı düzeyi güvenliği kaldırmak için .mdb dosyasını .accdb dosyası olarak kaydedin.

dosyasının bir kopyasını dosyasına kaydedin. ACCDB biçimi

 1. Dosya sekmesine tıklayın. Backstage görünümü açılır.

 2. Sol tarafta Paylaş'a tıklayın.

 3. Sağ tarafta Veritabanını Farklı Kaydet'e ve ardından Access Veritabanı 'na (*.accdb) tıklayın.

  Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Dönüştürülen veritabanının kaydedildiği konumu bulmak için Kayıt Yeri listesini kullanın.

 5. Kayıt türü listesinde Access 2007-2016 Veritabanı (*.accdb) öğesini seçin.

 6. Kaydet'e tıklayın.

Not: Access 2007 kullanıyorsanız, Microsoft Office düğmesine tıklayın ve ardından Dönüştür'e tıklayarak Veritabanını öğesine kaydetmek için Kaydet iletişim kutusunu açın. ACCDB dosya biçimi.

Nesne izinleri başvurusu

Aşağıdaki tabloda, veritabanı ve veritabanındaki nesneler için ayarlayabileceğiniz izinler listelenir ve her izin ayarını kullanmanın etkisi veya sonucu açıklanır.

İzin

Bu nesneler için geçerlidir

Sonuç

Aç/Çalıştır

Tüm veritabanı, formlar, raporlar, makrolar

Kullanıcılar, kod modüllerindeki yordamlar da dahil olmak üzere nesneyi açabilir veya çalıştırabilir.

Özel Kullanımda Aç

Veritabanının tamamı

Kullanıcılar bir veritabanını açabilir ve diğer kullanıcıları kilitleyebilir.

Tasarım Okuma

Tablolar, sorgular, formlar, makrolar, kod modülleri

Kullanıcılar, listelenen nesneleri Tasarım görünümünde açabilir.

Not: Verileri Okuma veya Verileri Güncelleştirme gibi başka bir izin atayarak tablo veya sorgudaki verilere her erişim sağladığınızda, tasarımın verileri doğru şekilde sunması ve görüntülemesi için görünür olması gerektiğinden Tasarım Okuma izinleri de verirsiniz.

Tasarımı Değiştir

Tablolar, sorgular, formlar, makrolar, kod modülleri

Kullanıcılar listelenen nesnelerin tasarımını değiştirebilir.

Yönetmek

Tüm veritabanı, tablolar, sorgular, formlar, makrolar, kod modülleri

Kullanıcı veya grup nesneye sahip olmasa bile, kullanıcılar listelenen nesnelere izin atayabilir.

Verileri Okuma

Tablolar, sorgular

Kullanıcılar tablodaki veya sorgudaki verileri okuyabilir. Kullanıcılara sorguları okuma izinleri vermek için, bu kullanıcılara üst tabloları veya sorguları okuma izinleri de vermeniz gerekir. Bu ayar Tasarım Okuma izni anlamına gelir. Bu, kullanıcıların verilere ek olarak tablonuzu veya sorgu tasarımınızı okuyabileceği anlamına gelir.

Verileri Güncelleştirme

Tablolar, sorgular

Kullanıcılar tablo veya sorgudaki verileri güncelleştirebilir. Kullanıcıların üst tabloyu veya sorguları güncelleştirme izinleri olmalıdır. Bu ayar hem Okuma Tasarımı hem de Verileri Okuma izinlerini ifade eder.

Veri Ekle

Tablolar, sorgular

Kullanıcılar tabloya veya sorguya veri ekleyebilir. Sorgular için kullanıcıların üst tablolara veya sorgulara veri ekleme izinleri olmalıdır. Bu ayar hem Verileri Okuma hem de Tasarım Okuma izinlerini ifade eder.

Verileri Sil

Tablolar, sorgular

Kullanıcılar tablodaki veya sorgudaki verileri silebilir. Sorgular için kullanıcıların üst tablolardan veya sorgulardan veri silme izinleri olmalıdır. Bu ayar hem Verileri Okuma hem de Tasarım Okuma izinlerini ifade eder.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×