Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Açık durumdaki bir Access masaüstü veritabanında nesne pencerelerinin görüntülenme şekli, klavye kısayolları ve otomatik düzeltme seçenekleri gibi kullanıcı ayarlarını özelleştirmek için, Dosya > Seçenekler’e tıklayın ve Geçerli Veritabanı kategorisindeki seçenekleri değiştirin.

Not: Tersi belirtilmediği sürece, ayar değişiklikleri ancak veritabanı kapatılıp yeniden açıldıktan sonra uygulanır.

Not: Bu makale Access web uygulamaları (Access ile tasarladığınız ve çevrimiçi yayımladığınız veritabanları) için geçerli değildir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Geçerli veritabanınız için seçenekleri özelleştirme

Geçerli uygulamanız veya veritabanınız için uygulama adı ve logosunun görüntülenme, nesne pencerelerinin görüntülenme ve dosyaların yönetilme şeklini hızlı bir şekilde özelleştirebilirsiniz. O anda açık olan veritabanından:

 1. Dosya > Seçenekler > Geçerli Veritabanı'na tıklayın.

 2. Geçerli veritabanı için ayarları seçin. Buradakiler daha yaygın kullanılan ayarların bazılarıdır; diğerleri daha sonra açıklanmaktadır.

  Ayar

  Açıklama

  Uygulama Başlığı

  Geçerli veritabanınızın Windows başlık çubuğunda görüntülenmek üzere özel bir ad belirtin.

  Uygulama Simgesi

  Geçerli veritabanınız için bir simge seçin. Resim dosyasının adını girebilir ya da Gözat'ı tıklatarak resim dosyasını bulabilirsiniz. Seçili simge Windows başlık çubuğunda görünür.

  Form veya Rapor Simgesi olarak kullan

  Seçildiğinde, uygulama simgesi geçerli veritabanının tüm form ve rapor sekmelerinde görüntülenir. Belge sekmeleri etkinleştirilmemişse simge görüntülenmez.

  Form Görüntüle

  Geçerli veritabanınız açıldığında görüntülenecek formu belirtin. Veritabanı açıldığında hiçbir form görünmesini istemiyorsanız varsayılan ayarı (yok) koruyun.

  Web Formunu Görüntüle

  Seçildiğinde, kullanıcıların Web'de görünen formları ayarlamalarına, değiştirmelerine veya kaldırmalarına olanak tanır.

  Durum Çubuğunu Görüntüle

  Seçildiğinde, Access çalışma alanının en altında bir durum çubuğu görüntüler.

 3. İşiniz bittiğinde Tamam'ı tıklatın.

  Bazı ayarlarda, ayarın etkinleşmesi için veritabanın kapatılıp yeniden açılması gerekir.

Sayfanın Başı

Nesne pencerelerinin görüntülenme seçeneklerini belirleme

Access uygulamasında, tüm açık nesneleri nesne penceresinin üst kenarı boyunca uzanan ulaşılması kolay bir dizi sekmede görüntüleme seçeneği vardır. Geçerli Veritabanı kategorisindeki Belge Penceresi Seçenekleri alanından aşağıdaki görüntü seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Ayar

Açıklama

Örtüşen Pencereler

Seçildiğinde, birden fazla açık nesne üst üste binmiş şekilde görüntülenir.

Örtüşen görünümünde nesne pencerelerinin nasıl göründüğünü gösterir

Sekmeli Belgeler

Seçildiğinde, birden fazla nesnenin açık olduğu durumlarda, aynı anda yalnızca tek bir nesne görünür.

sekmeli belgeler seçeneği seçili olduğunda açık nesnelerin nasıl göründüğü

Sekmeli Belgeler ayarını, belge sekmelerini görüntülemeden kullanabilirsiniz; bu özellik, kullanıcıların aynı anda tek bir nesne ile çalışması gerektiği durumlarda yararlıdır. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, kullanıcıların farklı nesnelere geçmesine izin veren bir diğer gezinti seçeneğini eklediğinizden emin olun.

Belge Sekmelerini Görüntüle

Sekmeli Belgeler seçeneğini kullanırsanız, tüm açık nesneler için sekmeleri görüntülemek üzere bu seçeneği de belirtebilirsiniz.

Formlarda Windows Temalı Denetimleri Kullan

Seçildiğinde, geçerli veritabanındaki formlara ve raporlara ait denetimlerde sizin Windows temanızı kullanır.

Düzen Görünümünü Etkinleştir

Seçildiğinde, Access durum çubuğunda ve bir nesne sekmesini sağ tıklattığınızda beliren kısayol menülerinde Düzen Görünümü düğmesini gösterir. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, kullanıcılar formları ve raporları Düzen Görünümü'nde açamaz.

Not: Bu seçeneğin işareti kaldırıldıktan sonra, Görünümler grubundan veya kısayol menülerinin hiçbirinden Düzen Görünümü'ne ulaşılamaz.

Veri Sayfası görünümünde tablolar için tasarım değişikliklerine izin ver

Seçildiğinde, tabloların tasarımını Veri Sayfası görünümünde değiştirmenize izin verir.

Kesilmiş sayı alanlarını denetle

Seçildiğinde, bir sütun sayının tüm değerini görüntüleyemeyecek kadar dar olursa, Access sayıları "#####" biçiminde gösterir. Bu seçenek işaretlenmezse, sütunda görülebilecek değerler sütuna sığabilen kısma göre kesilir.

Resim Özellik Depolama Biçimi

Seçildiğinde, Access resimleri özgün biçiminde depolar. Veritabanı boyutunu küçültmek için bu seçeneği belirleyin.

Tüm resim verilerini bit eşleme dönüştür (Access 2003 ve önceki sürümlerle uyumlu

Seçildiğinde, Access özgün resim dosyasının Windows Bit Eşlem veya Aygıttan Bağımsız Bit Eşlem biçiminde bir kopyasını oluşturur. Office Access 2003 ve önceki sürümlerde oluşturulmuş veritabanlarındaki resimleri görüntülemek için bu seçeneği işaretleyin.

Sayfanın Başı

Access klavye kısayollarının kullanımını etkinleştirme

Access Özel Tuşlarını Kullan seçeneği işaretlendiğinde, kullanıcılar geçerli veritabanında aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilir:

Tuşlar

Sonuç

F11

Gezinti Bölmesi'ni görüntüler ve gizler.

CTRL+G

Visual Basic Düzenleyicisi'nde Komut penceresini gösterir.

ALT+F11

Visual Basic Düzenleyicisi'ni başlatır.

CTRL+BREAK

Bu tuş bileşimine basılması Access sunucudan kayıt almasını durdurur.

Sayfanın Başı

Geçerli veritabanınız için dosya yönetimi seçeneklerini ayarlama

Bu dosya yönetimi ayarları yalnızca, seçenekleri belirttiğiniz sırada açık olan veritabanına uygulanır.

Ayar

Açıklama

Kapatırken Düzenle

Seçili olursa, veritabanını kapattığınızda, veritabanı otomatik olarak sıkıştırılır ve onarılır.

Dosyayı kaydederken dosya özelliklerinden kişisel bilgileri sil

Seçili olursa, dosyayı kaydettiğinizde kişisel bilgiler dosya özelliklerinden otomatik olarak kaldırılır.

Sayfanın Başı

Geçerli veritabanınız için gezinti seçeneklerini belirleme

Geçerli uygulamanız için gezintiyi aşağıdaki seçeneklerden özelleştirebilirsiniz:

gezinti seçenekleri ayarları

Ayar

Açıklama

Gezinti Bölmesini Görüntüle

Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, geçerli veritabanı açıldığında Gezinti Bölmesi görüntülenmez.

Gezinti Seçenekleri

Seçili olduğunda, Gezinti Bölmesi'nde görünen kategorileri ve grupları değiştirebilir ve geçerli veritabanında nesnelerin açılma şekliyle ilgili seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

Şerit Adı

Özel şerit grubu için bir ad seçin.

Kısayol Menü Çubuğu

Kısayol menüleri için varsayılan menü çubuğunu ayarlayın veya değiştirin.

Tam Menülere İzin Verme

Bu onay kutusunun işaretini kaldırırsanız, şeritte yalnızca Giriş görülebilir. Ayrıca, Dosya'yı tıklattığınızda Kaydet ve Farklı Kaydet komutları kullanılamaz.

Varsayılan Kısayol Menüleri İzni

Gezinti Bölmesi'nde veritabanı nesnesini veya form ya da raporda denetimi sağ tıklattığınızda görünen kısayol menülerini (açılır menüler) açar veya kapatır. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Geçerli veritabanınızda alan adlarını izleme ve düzeltme seçeneklerini ayarlama

Otomatik Ad Düzeltme seçeneği, Access'ten formlarda, raporlarda ve sorgularda alan adı başvurusunu izlemesini ve düzeltmesini ister. Geçerli veritabanınız için aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Ayar

Açıklama

Otomatik ad düzeltme bilgisini izle

Seçili olduğunda, Access adlandırma hatalarını düzeltmek için gerekli bilgileri depolar. Nesne Bağımlılıkları özelliğini kullanmanıza izin verir. Bununla birlikte, Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir seçeneğini işaretlemediğiniz sürece Access hataları onarmaz.

Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir

Seçili olduğunda, Access yapılan adlandırma hatalarını anında onarır. Otomatik ad düzeltme bilgisini izle seçeneğini işaretler ve bu seçeneği boş bırakırsanız, siz bu seçeneği işaretleyinceye kadar Access tüm hata verilerini depolar.

Otomatik Ad Düzeltme Değişikliklerini Günlüğe Yaz

Access, ad hatalarını onarırken veritabanında yaptığı değişikliklerin günlüğünü tutar ve verileri AutoCorrect.log adındaki bir tabloya kaydeder.

Sayfanın Başı

Geçerli veritabanınız için filtre seçeneklerini ayarlama

Bir formda görüntülenen bilgileri sıralamak için Forma Göre Filtre Uygula tanımını kullanarak bir form tanımlayabilir ve geçerli veritabanı için Forma Göre Filtre Uygula penceresinin görünen değerlerini seçebilirsiniz.

Bu bölümdeki seçenekler, Forma Göre Filtre Uygula penceresinde belirli bir alan için görünen değer listelerinin boyutu gibi çeşitli özellikleri denetler. Bir kullanıcının, dizinli olan veya olmayan alanların değerlerini ve bağlı tablo değerlerini bir dış dosyada görüntüleyip görüntüleyemeyeceğiyle ilgili seçenekleri belirleyebilirsiniz. Ayrıca, Forma Göre Filtre Uygula kullanıldığında, denetimlerde bir değer listesi görüntülenip görüntülenmemesi ile ilgili seçenekleri de belirtebilirsiniz.

Ayar

Açıklama

Dizine eklenen yerel alanlar

Seçili olduğunda, Forma Göre Filtre Uygula penceresinde görünen değer listelerinde dizine eklenen yerel alanların değerlerini görüntüler.

Dizine eklenmeyen yerel alanlar

Forma Göre Filtre Uygula penceresinde görünen değer listelerinde dizine eklenmeyen yerel alanların değerlerini içerir.

ODBC alanları

Açık Veritabanı Bağlantısı'nı kullanarak bağlandığınız tablolardaki değerleri içerir.

Aşağıdaki sayıdan daha fazla kayıt okunduğunda listeleri gösterme

Access'in Forma Göre Filtre Uygula işlemleri için değer listesini oluştururken okumasını istediğiniz maksimum kayıt sayısını girin. Listeyi tamamlamak için gereken kayıt sayısı belirttiğiniz sayıyı geçerse, değer listesi görünmez. Alanları sıralı olmasa bile, tüm değer listeleri yalnızca benzersiz değerler içerir. Varsayılan değer 1000'dir.

Sayfanın Başı

Web Hizmeti ve SharePoint tablolarını önbelleğe alma seçeneği

Yeni veritabanları için varsayılan ayar web hizmetini ve SharePoint bağlı tablolarını önbelleğe almaktır.

 • Önbellek biçimini kullanma Access'in bağlantılı verilerin yerel bir kopyasını önbelleğe almasını sağlamak için bu seçeneği belirtin. Bu ayar, bağlantılı verilerle çalışırken performansı geliştirebilir. Bu seçenek kullanıldığında, bağlantılı veriler daha çabuk yüklenebilir ve görüntülenebilir. Access'in önceki sürümlerinde var olan önbelleğe alma davranışını kullanmak istiyorsanız bu seçeneği temizleyin.

 • Kapatırken önbelleği temizle Siz veritabanını kapatırken Access'in önbelleğe alınmış tüm yerel verileri temizlemesini sağlamak için bu seçeneği belirtin.

 • Hiçbir zaman önbelleğe alma Siz bağlantılı SharePoint veri kaynaklarınızla çalışırken Access'in verilerin yerel kopyasını önbelleğe almamasını sağlamak için bu seçeneği belirtin.

Sayfanın Başı

Bağlama ve içeri aktarma için Tarih/Saat Genişletilmiş veri türü desteğini etkinleştirme

Tarih/Saat Genişletilmiş veri türü, 24 saatlik saati temel alarak günün saatini içeren bir tarih depolar. Mevcut Tarih/Saat türünün bir uzantısı olarak kabul edilebilir, ancak daha büyük bir tarih aralığı, daha büyük bir varsayılan kesirli duyarlık ve isteğe bağlı olarak kullanıcı tarafından belirtilen duyarlığa sahip olabilir. ODBC'deki datetime2 veri türüyle uyumludur. 

Not: Tarih/Saat Genişletilmiş veri türü yalnızca Office 365 aboneliğiniz varsa kullanılabilir. Microsoft 365 abonesiyseniz, en son Office sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Microsoft 365 güncelleştirme sürecini yöneten bir BT uzmanıysanız, her kanalda hangi güncelleştirmelerin sağlandığını öğrenmek için kanal sürümleri sayfasını gözden geçirin.

Ayar

Açıklama

Bağlı/İçeri Aktarılan Tablolar için Tarih/Saat Genişletilmiş Veri Türünü Destekleme

Seçildiğinde, SQL Server'da datetime2 gibi eşdeğer bir veri türü kullanan dış veritabanlarına bağlanmak veya bu veritabanlarından içeri aktarmak için Tarih/Saat Genişletilmiş veri türü desteğini etkinleştirir. Access, bu seçeneğin ayarlanmasının, geriye dönük uyumluluk konusunda dikkat edilmesi gereken veritabanı dosya biçiminde kalıcı bir değişiklik yaptığı konusunda sizi uyarır. Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Kalıcı değişikliğin yapılması için Tamam'ı seçin. Bu değişikliği yaptıktan sonra geri alamazsınız.

 • Değişikliğin yapılmaması için İptal'i seçin.

Daha fazla bilgi için bkz. Büyük Sayı veri türünü kullanma.

Not: Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, veritabanını kapatmadan Büyük Sayı veri türünü kullanarak bağlama ve içeri aktarma işlemleri yapabilirsiniz. Bununla birlikte, veritabanı başlık çubuğunda dosya biçimi damgasındaki değişikliği görmek için veritabanını kapatıp açmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Bağlama ve içeri aktarma için Büyük Sayı veri türü desteğini etkinleştirme

Büyük Sayı veri türü, para olmayan sayısal değerleri depolar ve ODBC'deki SQL_BIGINT veri türüyle uyumludur. Bu veri türü, büyük sayıları verimli bir şekilde hesaplar ve -2^63 - 2^63-1 aralığında çalışır.

Not: Büyük Sayı veri türünün kullanılabilmesi için Office 365 aboneliğinizin olması gerekir. Microsoft 365 abonesiyseniz Office'in en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Microsoft 365 güncelleştirme sürecini yöneten bir BT uzmanıysanız, her kanalda hangi güncelleştirmelerin sağlandığını öğrenmek için kanal sürümleri sayfasını gözden geçirin.

Ayar

Açıklama

Bağlanan/İçeri Aktarılan Tablolar için Büyük Sayı (BigInt) Veri Türü Desteği

Seçildiğinde, SQL Server'da bigint gibi eşdeğer bir veri türü kullanan dış veritabanlarına bağlanmak veya bu veritabanlarından içeri aktarmak için Büyük Sayı veri türü desteğini etkinleştirir. Access, bu seçeneğin ayarlanmasının, geriye dönük uyumluluk konusunda dikkat edilmesi gereken veritabanı dosya biçiminde kalıcı bir değişiklik yaptığı konusunda sizi uyarır. Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Kalıcı değişikliğin yapılması için Tamam'ı seçin. Bu değişikliği yaptıktan sonra geri alamazsınız.

 • Değişikliğin yapılmaması için İptal'i seçin.

Daha fazla bilgi için bkz. Büyük Sayı veri türünü kullanma.

Not: Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, veritabanını kapatmadan Büyük Sayı veri türünü kullanarak bağlama ve içeri aktarma işlemleri yapabilirsiniz. Bununla birlikte, veritabanı başlık çubuğunda dosya biçimi damgasındaki değişikliği görmek için veritabanını kapatıp açmanız gerekir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×