Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Giriş

Bu makalede, Internet Information Services'ta (IIS) Kimlik Doğrulaması için Genişletilmiş Koruma teknolojisini kullanan güvenlikle ilgili olmayan bir güncelleştirme açıklanır.

Kimlik Doğrulaması için Genişletilmiş Koruma etkinleştirildiğinde, kimlik doğrulama istekleri hem istemcinin bağlanmaya çalıştığı sunucunun Hizmet Asıl Adları'na (SPN) hem de Tümleşik Windows Kimlik Doğrulaması gerçekleştirilen dış Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) kanalına bağlıdır.

Not Bu güncelleştirme, bir yükleme sorununu ve bir işlevsel sorunu gidermek üzere 9 Mart 2010 tarihinde yeniden yayımlanmıştır:

 • Bu güncelleştirme artık IIS 6'nın bazı Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ikili dosyaları içerdiği bir yükleme gerçekleştirilen Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) çalışan bir bilgisayarı doğru şekilde algılar ve yükleme işlemini reddederek bir hata koduyla sonlandırılır. 973917 numaralı güncelleştirmenin bu tarihten önce yayımlanmış sürümleri başarıyla yüklenir, ancak yüklemenin ardından IIS'nin başlatılamamasına neden olabilirler.

 • Bu yeniden yayımlanan sürüm, Windows Server 2003 çalışan bir bilgisayarda Kimlik Doğrulaması için Genişletilmiş Koruma etkinleştirildikten sonra aşırı miktarda bellek ayrılmasına neden olan bir sorunu giderir.

 • Yeniden yayımlanan sürüm, Windows Server 2008 çalışan bir bilgisayarda IIS, çekirdek modu Windows Kimlik Doğrulaması kullanılacak biçimde yapılandırıldığında Genişletilmiş Koruma özelliğinin düzgün çalışmamasına neden olan bir sorunu giderir.

Daha fazla bilgi

Yapılandırma

Genişletilmiş koruma, kimlik doğrulaması geçişinin veya "ortadaki adam" saldırılarının etkilerini azaltmak yoluyla varolan Windows Kimlik Doğrulaması işlevselliğini geliştirir. Bu azaltıcı etken, iki güvenlik mekanizması aracılığıyla uygulanan güvenlik bilgileri kullanılarak gerçekleştirilir:

 • Kanal Bağlama Belirteci (CBT) aracılığıyla belirtilen kanal bağlama bilgileri. Temel olarak SSL bağlantıları için kullanılır.

 • Hizmet asıl adı (SPN) aracılığıyla belirtilen hizmet bağlama bilgileri. Temel olarak SSL kullanmayan bağlantılarda veya bir bağlantı oluşturulduğunda kullanılır. Örneğin, SSL yükünün bir proxy sunucu veya yük dengeleyici gibi başka bir aygıta aktarıldığı bir senaryoda kullanılabilir.

IIS 7.0' da, Genişletilmiş Koruma özelliği <extendedProtection> öğesi aracılığıyla yapılandırılır. Ayrıntılı yapılandırma bilgileri, "IIS 7.0 ve IIS 7.5'te Yapılandırma" başlığı altında bulunabilir. IIS 6.0 için aynı yapılandırma parametreleri kullanılır; ancak bu parametreler, kayıt defteri anahtarları kullanılarak dağıtılır. ("IIS 6.0'da Yapılandırma" bölümünü inceleyin.)

<extendedProtection> öğesi, hizmet bağlama bilgileri için her biri benzersiz bir SPN içeren bir dizi <spn> öğesi içerebilir. Her bir SPN, bağlantı yolundaki benzersiz bir bitiş noktasını gösterir. Hedef sunucunun veya proxy sunucunun Tam Etki Alanı Adı (FQDN) veya NetBIOS adı olabilir. Örneğin, bir istemci proxy sunucu üzerinden bir hedef sunucuya bağlanıyorsa, hedef sunucudaki SPN topluluğunun proxy sunucu SPN'sini içermesi gerekir. Topluluktaki her bir SPN, "HTTP" önekini almalıdır. Bu nedenle, "www.contoso.com" adresinin SPN değeri "HTTP/www.contoso.com" olacaktır.

Genişletilmiş Koruma Senaryoları

Aşağıdaki örnek senaryoları inceleyin.

Senaryo

Bayraklar

Açıklama

İstemci, HTTP kullanan hedef sunucuya doğrudan bağlanıyor.

Proxy, ProxyCohosting

SPN denetimi kullanılıyor ve kanal bağlama belirteci denetimi kullanılmıyor.

İstemci, SSL kullanan hedef sunucuya doğrudan bağlanıyor.

Yok

Kanal bağlama belirteci denetimi kullanılıyor, SPN denetimi kullanılmıyor.

İstemci, hedef sunucuya yol olarak HTTP kullanan bir proxy sunucu aracılığıyla bağlanıyor.

Proxy, ProxyCohosting

SPN denetimi kullanılıyor ve kanal bağlama belirteci denetimi kullanılmıyor.

İstemci, hedef sunucuya yol olarak SSL kullanan bir proxy sunucu aracılığıyla bağlanıyor.

Proxy

SPN denetimi kullanılıyor ve kanal bağlama belirteci denetimi kullanılmıyor.

İstemci, SSL kullanan proxy sunucuya bağlanıyor ve proxy sunucu HTTP (SSL yükünü hafifletme) kullanan hedef sunucuya bağlanıyor.

Proxy

SPN denetimi kullanılıyor ve kanal bağlama belirteci denetimi kullanılmıyor.

 • Bu senaryolarda, ağ ortamınızda NetBIOS tabanlı SPN'ler destekleniyorsa, AllowDotlessSpn bayrağını da belirtebilirsiniz. Ancak NetBIOS tabanlı SPN'ler güvenli değildir.

 • SPN denetiminin kullanıldığı ve kanal bağlama belirteci denetiminin kullanılmadığı senaryolarda NoServiceNameCheck bayrağını belirtmemelisiniz.

 • IIS 6.0, IIS 7.0 veya IIS 7.5'in varsayılan yüklemelerinde Windows kimlik doğrulaması etkinleştirilmez veya yüklenmez. Genişletilmiş Koruma yalnızca Web siteniz veya uygulamanız için Windows kimlik doğrulaması etkinleştirildiğinde uygulanabilir.

IIS 7.0 ve IIS 7.5'te Yapılandırma

IIS 7.0'ın varsayılan yüklemesinde Windows kimlik doğrulaması rol hizmeti bulunmamaktadır. IIS üzerinde Windows kimlik doğrulaması kullanmak için rol hizmetini yüklemeniz, Web siteniz veya uygulamanız için Anonim kimlik doğrulamasını devre dışı bırakmanız ve daha sonra siteniz veya uygulamanız için Windows kimlik doğrulamasını etkinleştirmeniz gerekir.

Not Rol hizmeti yüklendikten sonra, IIS 7.0, ApplicationHost.config dosyasında aşağıdaki yapılandırma ayarlarını yapar.

<windowsAuthentication enabled="false" />

IIS 7.5'te Windows kimlik doğrulaması için Genişletilmiş Koruma'yı etkinleştirme

 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve sonra Internet Information Services (IIS) Yöneticisi'ni tıklatın.

 2. Bağlantılar bölmesinde, sunucu adını ve ardından Siteler'i genişletin, sonra da Windows kimlik doğrulaması için Genişletilmiş Koruma'yı etkinleştirmek istediğiniz siteyi, uygulamayı ya da Web hizmetini seçin.

 3. Giriş bölmesindeki Güvenlik bölümüne gidin ve Kimlik Doğrulaması'nı çift tıklatın.

 4. Kimlik Doğrulaması bölmesinde, Windows Kimlik Doğrulaması seçeneğini belirleyin.

 5. Eylemler bölmesinde, Etkinleştir'i tıklatın.

 6. Eylemler bölmesinde, Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın.

 7. Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusu görüntülendiğinde, Genişletilmiş Koruma menüsündeki aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  • Genişletilmiş koruma özelliğini desteklemeyen istemciler için alt düzeyde destek sağlayarak genişletilmiş koruma özelliğini etkinleştirmek istiyorsanız Kabul Et seçeneğini belirleyin.

  • Alt düzeyde destek sağlamadan genişletilmiş koruma özelliğini etkinleştirmek istiyorsanız, Gerekli seçeneğini belirleyin.

 8. Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunu kapatmak üzere Tamam'ı tıklatın.

IIS 7.0'da Windows kimlik doğrulaması için Genişletilmiş Koruma'yı etkinleştirme

IIS 7.0 için Internet Information Services (IIS) Yöneticisi'nde, Genişletilmiş Koruma özelliğinde değişiklik yapma seçenekleri bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu makalenin ilerleyen bölümlerinde gösterilen yapılandırma örneği veya komut dosyaları kullanılarak değişiklik yapılması gerekir.

Yapılandırma

Öznitelik

ApplicationHost.config dosyasındaki <extendedProtection> öğesi site, uygulama veya sanal dizin düzeyinde yapılandırılabilir.

Öznitelik

Açıklama

flags

İsteğe bağlı flags özniteliğidir.Genişletilmiş koruma için ek davranış ayarlarını belirler.Flags özniteliği sonraki tabloda yer alan değerlerin bir birleşimi olabilir. Varsayılan değer olarak Yok kullanılır.

tokenChecking

İsteğe bağlı enum özniteliğidir.Kanal bağlama bilgileri denetiminin davranışını belirtir.tokenChecking özniteliği sonraki tabloda yer alan değerlerden biri olabilir. Varsayılan değer olarak Yok kullanılır.

Flags özniteliği, genişletilmiş koruma için ek davranışı yapılandırır. Olası bayraklar aşağıdaki gibidir.

Ad

Açıklama

Yok

Bu bayrak, genişletilmiş koruma için ek bir davranışın etkinleştirilmemiş olduğunu belirtir. (Örneğin, proxy sunucu kullanılmamaktadır, SPN denetimi etkinleştirilmiştir ve FQDN'ler gerektirmektedir.)


Sayısal değeri 0'dır.

Proxy

Bu bayrak, iletişim yolunun bir bölümünün proxy aracılığıyla olacağını veya istemcinin hedef sunucuya HTTP üzerinden doğrudan bağlandığını belirtir.


Sayısal değeri 1'dir.

NoServiceNameCheck

Bu bayrak, SPN denetiminin devre dışı bırakılmış olduğunu belirtir. Bu bayrak, yalnızca SPN'lerin denetlendiği senaryolarda kullanılmamalıdır.


Sayısal değeri 2'dir.

AllowDotlessSpn

Bu bayrak, SPN'lerin FQDN olması gerekmediğini belirtir.

Not Bu bayrağın ayarlanması güvenli bir senaryo değildir; çünkü FQDN tabanlı olmayan adlar, ad çözümlemesi kirletme saldırılarına karşı savunmasızdır. Bu ayar müşterileri riske atabileceği için önerilmez.


Sayısal değeri 4'tür.

ProxyCohosting

Bu bayrak, istemciden sunucuya doğru olan iletişim yolunda yalnızca HTTP kullanılacağını belirtir. İletişim yolunun hiçbir bölümünde SSL kullanılmaz, SPN denetimi kullanılır.

Not Bu bayrağı belirttiğinizde, Proxy bayrağını da belirtmeniz gerekir.


Sayısal değeri 32'dir.

tokenChecking özniteliği, kanal bağlama belirteçleri denetiminin davranışını yapılandırır. Bu öznitelik için olası değerler aşağıdaki gibidir.

Ad

Açıklama

Yok

Bu değer, IIS'nin kanal bağlama belirteci denetimi gerçekleştirmediğini belirtir. Bu ayar, genişletilmiş korumadan önce varolan davranışa öykünür.


Sayısal değeri 0'dır.

İzin Ver

Bu değer, kanal bağlama belirteci denetiminin etkinleştirilmiş ama gerekli olmadığını belirtir. Bu ayar, genişletilmiş koruma özelliğini destekleyen istemcilerle iletişimlere izin verir; ancak genişletilmiş koruma özelliğini kullanamayan istemcileri de desteklemeye devam eder.


Sayısal değeri 1'dir.

Gerektir

Bu değer, kanal bağlama belirteci denetiminin gerekli olduğunu belirtir. Bu ayar, genişletilmiş koruma özelliğini desteklemeyen istemciler için destek sağlamaz.


Sayısal değeri 2'dir.

Alt Öğeler

Öğe

Açıklama

SPN

SPN'yi topluluğa ekler.

clearSpns

SPN topluluğunu temizler.

removeSpn

SPN'yi topluluktan kaldırır.

Yapılandırma Örneği

Aşağıdaki örnekte, Varsayılan Web Sitesi için genişletilmiş koruma ile birlikte Windows kimlik doğrulamasını etkinleştirme işleminin gösterildiği bir <extendedProtection> öğesi görüntülenmektedir. Bu örnekte, SPN topluluğuna iki SPN girdisi eklenmektedir.

<location path="Varsayılan Web Sitesi">
<system.webServer>
<security>
<authentication>
<windowsAuthentication enabled="true">
<extendedProtection tokenChecking="İzin Ver" flags="Yok">
<spn name="HTTP/www.contoso.com" />
<spn name="HTTP/contoso.com" />
</extendedProtection>
</windowsAuthentication>
</authentication>
</security>
</system.webServer>
</location>

Örnek Kod

Aşağıdaki örneklerde, Varsayılan Web Sitesi için genişletilmiş koruma ile birlikte Windows kimlik doğrulamasının nasıl etkinleştirileceği ve topluluğa iki SPN'nin nasıl ekleneceği gösterilmektedir.

AppCmd.exe


appcmd.exe set config "Varsayılan Web Sitesi" -section:system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication /enabled:"True" /commit:apphost

appcmd.exe set config "Varsayılan Web Sitesi" -section:system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication /extendedProtection.tokenChecking:"İzin Ver" /extendedProtection.flags:"Yok" /commit:apphost

appcmd.exe set config "Varsayılan Web Sitesi" -section:system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication /+"extendedProtection.[name='HTTP/www.contoso.com']" /commit:apphost

appcmd.exe set config "Varsayılan Web Sitesi" -section:system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication /+"extendedProtection.[name='HTTP/contoso.com']" /commit:apphost

Not Bu ayarları yapılandırmak için AppCmd.exe aracını kullandığınızda, commit parametresini APPHOST olarak ayarladığınızdan emin olmalısınız. Bu ayar, ApplicationHost.config dosyasının uygun konum bölümüne yapılandırma ayarlarını kaydeder.

C#


using System;
using System.Text;
using Microsoft.Web.Administration;

internal static class Sample
{
private static void Main()
{
using (ServerManager serverManager = new ServerManager())
{
Configuration config = serverManager.GetApplicationHostConfiguration();

ConfigurationSection windowsAuthenticationSection = config.GetSection("system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication", "Varsayılan Web Sitesi");
windowsAuthenticationSection["enabled"] = true;

ConfigurationElement extendedProtectionElement = windowsAuthenticationSection.GetChildElement("extendedProtection");
extendedProtectionElement["tokenChecking"] = @"İzin Ver";
extendedProtectionElement["flags"] = @"Yok";

ConfigurationElementCollection extendedProtectionCollection = extendedProtectionElement.GetCollection();

ConfigurationElement spnElement extendedProtectionCollection.CreateElement("spn"); =
spnElement["name"] = @"HTTP/www.contoso.com";
extendedProtectionCollection.Add(spnElement);

ConfigurationElement spnElement1 = extendedProtectionCollection.CreateElement("spn");
spnElement1["name"] = @"HTTP/contoso.com";
extendedProtectionCollection.Add(spnElement1);

serverManager.CommitChanges();
}
}
}


Visual Basic .NET


Imports System
Imports System.Text
Imports Microsoft.Web.Administration
Module Sample
Sub Main()
Dim serverManager As ServerManager = New ServerManager
Dim config As Configuration = serverManager.GetApplicationHostConfiguration

Dim windowsAuthenticationSection As ConfigurationSection = config.GetSection("system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication", "Varsayılan Web Sitesi")
windowsAuthenticationSection("enabled") = True

Dim extendedProtectionElement As ConfigurationElement = windowsAuthenticationSection.GetChildElement("extendedProtection")
extendedProtectionElement("tokenChecking") = "İzin Ver"
extendedProtectionElement("flags") = "Yok"

Dim extendedProtectionCollection As ConfigurationElementCollection = extendedProtectionElement.GetCollection

Dim spnElement As ConfigurationElement = extendedProtectionCollection.CreateElement("spn")
spnElement("name") = "HTTP/www.contoso.com"
extendedProtectionCollection.Add(spnElement)

Dim spnElement1 As ConfigurationElement = extendedProtectionCollection.CreateElement("spn")
spnElement1("name") = "HTTP/contoso.com"
extendedProtectionCollection.Add(spnElement1)

serverManager.CommitChanges()
End Sub
End Module


JavaScript


var adminManager = new ActiveXObject('Microsoft.ApplicationHost.WritableAdminManager');
adminManager.CommitPath = "MACHINE/WEBROOT/APPHOST";

var windowsAuthenticationSection = adminManager.GetAdminSection("system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication", "MACHINE/WEBROOT/APPHOST/Varsayılan Web Sitesi");
windowsAuthenticationSection.Properties.Item("enabled").Value = true;

var extendedProtectionElement = windowsAuthenticationSection.ChildElements.Item("extendedProtection");
extendedProtectionElement.Properties.Item("tokenChecking").Value = "İzin Ver";
extendedProtectionElement.Properties.Item("flags").Value = "Yok";

var extendedProtectionCollection = extendedProtectionElement.Collection;

var spnElement = extendedProtectionCollection.CreateNewElement("spn");
spnElement.Properties.Item("name").Value = "HTTP/www.contoso.com";
extendedProtectionCollection.AddElement(spnElement);

var spnElement1 = extendedProtectionCollection.CreateNewElement("spn");
spnElement1.Properties.Item("name").Value = "HTTP/contoso.com";
extendedProtectionCollection.AddElement(spnElement1);

adminManager.CommitChanges();


VBScript


Set adminManager = createObject("Microsoft.ApplicationHost.WritableAdminManager")
adminManager.CommitPath = "MACHINE/WEBROOT/APPHOST"

Set windowsAuthenticationSection = adminManager.GetAdminSection("system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication", "MACHINE/WEBROOT/APPHOST/Varsayılan Web Sitesi")
windowsAuthenticationSection.Properties.Item("enabled").Value = True

Set extendedProtectionElement = windowsAuthenticationSection.ChildElements.Item("extendedProtection")
extendedProtectionElement.Properties.Item("tokenChecking").Value = "İzin Ver"
extendedProtectionElement.Properties.Item("flags").Value = "Yok"

Set extendedProtectionCollection = extendedProtectionElement.Collection

Set spnElement = extendedProtectionCollection.CreateNewElement("spn")
spnElement.Properties.Item("name").Value = "HTTP/www.contoso.com"
extendedProtectionCollection.AddElement(spnElement)

Set spnElement1 = extendedProtectionCollection.CreateNewElement("spn")
spnElement1.Properties.Item("name").Value = "HTTP/contoso.com"
extendedProtectionCollection.AddElement(spnElement1)

adminManager.CommitChanges()

IIS 6.0'da Yapılandırma

Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımlar içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

322756 Windows XP'de kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme
IIS 6.0'da Kimlik Doğrulaması için Genişletilmiş Koruma, aşağıdaki kayıt defteri anahtarları ayarlanarak yapılandırılabilir.

Kayıt defteri anahtarı:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\extendedProtection\tokenChecking

İzin Verilen Değerler:

0 (Yok), 1 (İzin Ver), 2 (Gerektir)

Veri Türü:

DWORD

Varsayılan:

0

Ad

Açıklama

Yok

Bu değer, IIS'nin kanal bağlama belirteci denetimi gerçekleştirmediğini belirtir. Bu ayar, genişletilmiş korumadan önce varolan davranışa öykünür.


Sayısal değeri 0'dır.

İzin Ver

Bu değer, kanal bağlama belirteci denetiminin etkinleştirilmiş ama gerekli olmadığını belirtir. Bu ayar, genişletilmiş koruma özelliğini destekleyen istemcilerle iletişimlere izin verir; ancak genişletilmiş koruma özelliğini kullanamayan istemcileri de desteklemeye devam eder.


Sayısal değeri 1'dir.

Gerektir

Bu değer, kanal bağlama belirteci denetiminin gerekli olduğunu belirtir. Bu ayar, genişletilmiş koruma özelliğini desteklemeyen istemciler için destek sağlamaz.


Sayısal değeri 2'dir.

Kayıt defteri anahtarı:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\extendedProtection\flags

İzin Verilen Değerler:

0 (yok), 1 (proxy), 2 (NoServiceNameCheck), 4 (AllowDotlessSpn), 32 (ProxyCohosting)

Veri Türü:

DWORD

Varsayılan:

0

Ad

Açıklama

Yok

Bu bayrak, genişletilmiş koruma için ek bir davranışın etkinleştirilmemiş olduğunu belirtir. (Örneğin, proxy sunucu kullanılmıyordur.)


Sayısal değeri 0'dir.

Proxy

Bu bayrak, iletişim yolunun bir bölümünün proxy aracılığıyla olacağını belirtir. İstemci hedef sunucuya HTTP üzerinden doğrudan bağlanırken hem Proxy hem de ProxyCoHosting etkinleştirilmiş olmalıdır.

Sayısal değeri 1'dir.

NoServiceNameCheck

Bu bayrak, SPN denetiminin devre dışı bırakılmış olduğunu belirtir. Bu bayrak, yalnızca SPN'lerin denetlendiği senaryolarda kullanılmamalıdır.

Sayısal değeri 2'dir.

AllowDotlessSpn

Bu bayrak, SPN'lerin FQDN olması gerekmediğini belirtir. Bu bayrak ayarlandığında, NetBIOS tabanlı SPN'ler sağlar.

Not Bu bayrağın ayarlanması güvenli bir senaryo değildir; çünkü FQDN tabanlı olmayan adlar, ad çözümlemesi kirletme saldırılarına karşı savunmasızdır. Bu ayar müşterileri riske atabileceği için önerilmez.

Sayısal değeri 4'tür.

ProxyCohosting

Bu bayrak, istemciden sunucuya doğru olan iletişim yolunda yalnızca HTTP kullanılacağını belirtir. İletişim yolunun hiçbir bölümünde SSL kullanılmaz, SPN denetimi kullanılır. Proxy üzerinden gönderilen hem güvenli hem de güvenli olmayan trafik için başarıyla kimlik doğrulaması yapılması gerekiyorsa da bu bayrağı etkinleştirin.

Not Bu bayrağı belirttiğinizde, Proxy bayrağını da belirtmeniz gerekir.


Sayısal değeri 32'dir.

Kayıt defteri anahtarı:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\extendedProtection\spns

İzin Verilen Değerler:

<strings>

Veri Türü:

MULTI_SZ

Varsayılan:

boş

Bu kayıt defteri anahtarlarını ayarlamak için aşağıdaki işlemi uygulayın:

 1. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni başlatın. Bunu yapmak için, Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulup tıklatın:


  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\extendedProtection\

 3. tokenChecking, Flags ve spns kayıt defteri değerlerinin varolduğunu doğrulayın.  Bu kayıt defteri değerleri yoksa, aşağıdaki adımları izleyerek onları oluşturun:

  1. 2. adımda listelenen kayıt defteri alt anahtarını seçin, Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve sonra DWORD Değeri'ni tıklatın.

  2. tokenChecking yazın ve ENTER tuşuna basın.

  3. 2. adımda listelenen kayıt defteri alt anahtarını seçin, Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve sonra DWORD Değeri'ni tıklatın.

  4. flags yazın ve ENTER tuşuna basın.

  5. 2. adımda listelenen kayıt defteri alt anahtarını seçin, Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve sonra MULTI_SZ Değeri'ni tıklatın.

  6. spns yazın ve ENTER tuşuna basın.

 4. tokenChecking kayıt defteri değerini tıklatıp seçin.

 5. Düzen menüsünde, Değiştir'i tıklatın.

 6. Değer verisi kutusuna tercih edilen değeri yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 7. flags kayıt defteri değerini tıklatıp seçin.

 8. Değer verisi kutusuna tercih edilen değeri yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 9. spns kayıt defteri değerini tıklatıp seçin.

 10. Değer verisi kutusuna uygun bir spn yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 11. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın.

Kimlik Doğrulaması için Genişletilmiş Koruma özelliği ve güncelleştirme yüklendikten sonra bu özelliğin nasıl etkinleştirileceği hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

http://www.microsoft.com/turkiye/technet/security/advisory/973811.mspxIIS hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

http://www.iis.net/Genişletilmiş Koruma İle Birlikte Tümleşik Windows Kimlik Doğrulaması

http://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/dd639324.aspxHizmet Asıl Adları

http://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/ms677949(VS.85).aspx

Güncelleştirme bilgileri

Windows Server 2003 için önkoşullar

Bu güncelleştirme Windows Server 2003 Service Pack 2'nin (SP2) düzgün bir şekilde yüklenmiş olmasını gerektirir. Bazı durumlarda, Service Pack 2 (SP2) çalışan bir bilgisayara SP1 ikili dosyaları yüklenmiş olabilir. Bu türde bir bilgisayara bu güncelleştirmenin yüklenmesi IIS hatasına ve dolayısıyla sunucunun tüm istekler için "503 Hizmet Kullanılamıyor" hata iletileri döndürmesine neden olabilir. Sunucuda IIS için doğru SP2 ikili dosyalarının çalışıp çalışmadığını belirlemek için, aşağıdaki dosya tablosuna başvurarak sürüm numaralarının burada listelenen dosya sürümleriyle aynı veya sonraki sürümler olduklarını doğrulayın.

File name

File version

File size

Date

Platform

SP requirement

Adrot.dll

6.0.3790.3959

58,880

17-Feb-2007

x86

SP2

Adsiis.dll

6.0.3790.3959

291,328

17-Feb-2007

x86

SP2

Asp.dll

6.0.3790.3959

388,096

17-Feb-2007

x86

SP2

Browscap.dll

6.0.3790.3959

47,104

17-Feb-2007

x86

SP2

Certobj.dll

6.0.3790.3959

82,432

17-Feb-2007

x86

SP2

Coadmin.dll

6.0.3790.3959

64,000

17-Feb-2007

x86

SP2

Controt.dll

6.0.3790.3959

33,792

17-Feb-2007

x86

SP2

Davcdata.exe

6.0.3790.3959

27,136

17-Feb-2007

x86

SP2

Davcprox.dll

6.0.3790.3959

6,656

17-Feb-2007

x86

SP2

Gzip.dll

6.0.3790.3959

25,600

17-Feb-2007

x86

SP2

Httpext.dll

6.0.3790.3959

241,664

17-Feb-2007

x86

SP2

Httpmib.dll

6.0.3790.3959

18,944

17-Feb-2007

x86

SP2

Httpodbc.dll

6.0.3790.3959

48,640

17-Feb-2007

x86

SP2

Iisadmin.dll

6.0.3790.3959

21,504

17-Feb-2007

x86

SP2

Iiscfg.dll

6.0.3790.3959

1,133,056

17-Feb-2007

x86

SP2

Iisclex4.dll

6.0.3790.0

62,976

18-Feb-2007

x86

SP2

Iisext.dll

6.0.3790.3959

82,944

17-Feb-2007

x86

SP2

Iislog.dll

6.0.3790.3959

76,288

17-Feb-2007

x86

SP2

Iisres.dll

6.0.3790.3959

122,880

17-Feb-2007

x86

SP2

Iisrstas.exe

6.0.3790.3959

28,160

17-Feb-2007

x86

SP2

Iisui.dll

6.0.3790.3959

217,088

17-Feb-2007

x86

SP2

Iisuiobj.dll

6.0.3790.3959

68,608

17-Feb-2007

x86

SP2

Iisutil.dll

6.0.3790.3959

167,936

17-Feb-2007

x86

SP2

Iisw3adm.dll

6.0.3790.3959

216,576

17-Feb-2007

x86

SP2

Iiswmi.dll

6.0.3790.3959

194,560

17-Feb-2007

x86

SP2

Inetinfo.exe

6.0.3790.3959

14,336

17-Feb-2007

x86

SP2

Inetmgr.dll

6.0.3790.3959

1,058,304

17-Feb-2007

x86

SP2

Inetmgr.exe

6.0.3790.3959

19,456

17-Feb-2007

x86

SP2

Infocomm.dll

6.0.3790.3959

235,520

17-Feb-2007

x86

SP2

Isapips.dll

6.0.3790.3959

8,192

17-Feb-2007

x86

SP2

Isatq.dll

6.0.3790.3959

52,736

17-Feb-2007

x86

SP2

Iscomlog.dll

6.0.3790.3959

19,456

17-Feb-2007

x86

SP2

Logscrpt.dll

6.0.3790.3959

25,600

17-Feb-2007

x86

SP2

Lonsint.dll

6.0.3790.3959

13,312

17-Feb-2007

x86

SP2

Metadata.dll

6.0.3790.3959

234,496

17-Feb-2007

x86

SP2

Nextlink.dll

6.0.3790.3959

61,440

17-Feb-2007

x86

SP2

Nntpadm.dll

6.0.3790.3959

187,392

17-Feb-2007

x86

SP2

Nntpsnap.dll

6.0.3728.0

2,663,424

17-Feb-2007

x86

SP2

Rpcref.dll

6.0.3790.3959

4,096

17-Feb-2007

x86

SP2

Seo.dll

6.0.3790.3959

219,136

17-Feb-2007

x86

SP2

Smtpadm.dll

6.0.3790.3959

179,200

17-Feb-2007

x86

SP2

Smtpsnap.dll

6.0.3728.0

2,086,400

17-Feb-2007

x86

SP2

Ssinc.dll

6.0.3790.3959

24,064

17-Feb-2007

x86

SP2

Svcext.dll

6.0.3790.3959

44,544

17-Feb-2007

x86

SP2

Uihelper.dll

6.0.3790.3959

114,176

17-Feb-2007

x86

SP2

Urlauth.dll

6.0.3790.3959

15,360

17-Feb-2007

x86

SP2

W3cache.dll

6.0.3790.3959

19,456

17-Feb-2007

x86

SP2

W3comlog.dll

6.0.3790.3959

10,752

17-Feb-2007

x86

SP2

W3core.dll

6.0.3790.3959

349,696

17-Feb-2007

x86

SP2

W3ctrlps.dll

6.0.3790.3959

6,144

17-Feb-2007

x86

SP2

W3ctrs.dll

6.0.3790.3959

24,064

17-Feb-2007

x86

SP2

W3dt.dll

6.0.3790.3959

39,424

17-Feb-2007

x86

SP2

W3ext.dll

6.0.3790.3959

92,672

17-Feb-2007

x86

SP2

W3isapi.dll

6.0.3790.3959

62,464

17-Feb-2007

x86

SP2

W3tp.dll

6.0.3790.3959

13,312

17-Feb-2007

x86

SP2

W3wp.exe

6.0.3790.3959

7,168

17-Feb-2007

x86

SP2

Wam.dll

6.0.3790.3959

23,040

17-Feb-2007

x86

SP2

Wamps.dll

6.0.3790.3959

6,656

17-Feb-2007

x86

SP2

Wamreg.dll

6.0.3790.3959

55,808

17-Feb-2007

x86

SP2

Bilinen sorunlar

 • Windows Server 2003

  Bu güncelleştirme, Windows Server 2003 SP2 çalışan bir bilgisayardaki IIS sisteminin SP1 sürümünden ikili dosyalar içermediğinden emin olmak üzere ek bir denetim gerçekleştirmek üzere 9 Mart 2010 tarihinde yeniden yayımlandı. Bu tür ikili dosyalar bulunursa, bu güncelleştirme bir hata iletisiyle sonlandırılır. Bu durumu düzeltmek için, SP2 güncelleştirmesini bilgisayarlarınıza yeniden uygulayın ve SP2'yi başarıyla yükledikten sonra bu paketi yükleyin.

  Bu güvenlik güncelleştirmesinin 9 Mart 2010 tarihinde yayımlanan özgün sürümü, IIS 6'nın bazı SP1 ikili dosyaları içerebileceği Windows Server 2003 SP2 yüklemelerinde IIS uygulama havuzlarının başlatılamamasına neden olabiliyordu. IIS hizmeti başlatıldığında Sistem günlüğünde aşağıdaki hata iletisi görüntüleniyordu:

  Olay Kimliği 1009, Açıklama: 'DefaultAppPool' uygulama havuzuna hizmet veren bir işlem beklenmedik şekilde sona erdirildi. İşlem kimliği: '1234'

  Bu bilinen sorun hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  2009746 KB973917 yüklendikten sonra Internet Information Services 6.0 düzgün çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir) Bilgisayarınızda Windows Server 2003 SP2'nin temiz bir yüklemesi yoksa "Windows Server 2003 için önkoşullar" bölümünü incelemeniz önerilir.

  Otomatik Güncelleştirmeler'i kullanıyorsanız ve IIS yapılandırmanız bilgisayarda hem SP1 hem de SP2 ikili dosyaları bulunacak biçimde yapılandırılmışsa, 16 Aralık 2009'dan itibaren bu güncelleştirme sunulmaz. Bilgisayarın bu güncelleştirmeyi uygulamaya hazır olduğundan emin olmak üzere uygulamanız gereken sonraki adımlar için Microsoft Bilgi Bankası'nda yer alan aşağıdaki makaleyi incelemeniz önerilir.

  2009746 KB973917 yüklendikten sonra Internet Information Services 6.0 düzgün çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

 • Windows Server 2003 ve Windows Server 2008

  Bu güncelleştirme 9 Mart 2010 tarihinde yeniden yayımlanmıştır. Yeniden yayımlanan güncelleştirme, ilk sürümün yerini alır. Yeni sürümü yüklerseniz, ilk sürüm kaldırılır ve yerini yeni sürüm alır. Bu güncelleştirmenin 9 Mart tarihli sürümü kaldırıldığında, bilgisayarda IIS işlevselliği için Genişletilmiş Koruma olmaz.

Güncelleştirme nasıl edinilir

Windows Server 2003

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=tr&FamilyID=98b55fff-061a-4050-92c4-661177ebfe6d

Windows Server 2003'ün Itanium tabanlı sürümleri

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=8ce32fd8-7efd-467b-a385-09470ffe645c

Windows Server 2003'ün x64 tabanlı sürümleri ve Windows XP x64 Edition

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=17e771d1-48e7-4ed1-989b-9d794ca91817

Windows Server 2008

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=tr&FamilyID=eda2f033-22e6-473a-ade9-47304cbed31d

Windows Server 2008'in Itanium tabanlı sürümleri

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=3c9f9dd4-ac92-41c2-a1a8-7a16348d5988

Windows Server 2008'in x64 tabanlı sürümleri

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=tr&FamilyID=1b8cdbb2-1ad6-4ec2-8a2d-25e6f68beef6

Windows Vista

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=tr&FamilyID=8da340d8-5af5-4aca-8107-ad26674bc315

Windows Vista'nın x64 tabanlı sürümleri

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=tr&FamilyID=982be99c-646f-41c9-a9cc-8f30a1b1444f

DOSYA BİLGİLERİ

Bu yazılım güncelleştirmesinin İngilizce (ABD) sürümü, aşağıdaki tablolarda listelenen özniteliklere sahip dosyaları yükler. Bu dosyalarla ilgili tarihler ve saatler UTC (eşgüdümlü evrensel saat) kullanılarak listelenmiştir. Bu dosyaların tarih ve saatleri, yerel bilgisayarınızda yerel saatinize ve geçerli gün ışığından yararlanma saatine (DST) göre görüntülenir. Bu tarih ve saatler ayrıca dosyalarda belirli işlemleri gerçekleştirdiğinizde değişebilir.

Windows XP ve Windows Server 2003 dosya bilgileri

 • Belirli bir aşama (RTM, SPn) ve hizmet dalı (QFE, GDR) için geçerli olan dosyalar "SP gereksinimi" ve "Hizmet dalı" sütunlarında belirtilmiştir.

 • GDR hizmet dalları yalnızca yaygın olarak karşılaşılan kritik sorunları gidermek üzere kapsamlı olarak yayımlanmış düzeltmeleri içerir. QFE hizmet dalları, kapsamlı olarak yayımlanan düzeltmelerden başka düzeltmeler de içerir.

 • Bu tablolarda listelenen dosyaların yanı sıra, bu yazılım güncelleştirmesi aynı zamanda bir Microsoft dijital imzası kullanılarak imzalanmış ilişkili bir güvenlik kataloğu dosyası yükler (BBnumara.cat).

Windows Server 2003'ün ve Windows XP Professional x64 Edition'ın tüm desteklenen x64 tabanlı sürümleri

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Http.sys

5.2.3790.4616

562,176

18-Feb-2010

19:57

x64

SP2

SP2GDR

Httpapi.dll

5.2.3790.4616

37,376

18-Feb-2010

19:57

x64

SP2

SP2GDR

Strmfilt.dll

6.0.3790.4647

134,656

18-Feb-2010

19:57

x64

SP2

SP2GDR

W3core.dll

6.0.3790.4667

547,328

18-Feb-2010

19:57

x64

SP2

SP2GDR

W3dt.dll

6.0.3790.4667

58,880

18-Feb-2010

19:57

x64

SP2

SP2GDR

W3isapi.dll

6.0.3790.4667

84,992

18-Feb-2010

19:57

x64

SP2

SP2GDR

Whttpapi.dll

5.2.3790.4616

25,088

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wstrmfilt.dll

6.0.3790.4647

86,528

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3core.dll

6.0.3790.4667

350,720

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3dt.dll

6.0.3790.4667

39,424

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3isapi.dll

6.0.3790.4667

62,976

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Http.sys

5.2.3790.4616

567,808

18-Feb-2010

19:53

x64

SP2

SP2QFE

Httpapi.dll

5.2.3790.4616

37,376

18-Feb-2010

19:53

x64

SP2

SP2QFE

Strmfilt.dll

6.0.3790.4647

134,656

18-Feb-2010

19:53

x64

SP2

SP2QFE

W3core.dll

6.0.3790.4667

547,328

18-Feb-2010

19:53

x64

SP2

SP2QFE

W3dt.dll

6.0.3790.4667

58,880

18-Feb-2010

19:53

x64

SP2

SP2QFE

W3isapi.dll

6.0.3790.4667

84,992

18-Feb-2010

19:53

x64

SP2

SP2QFE

Whttpapi.dll

5.2.3790.4616

25,088

18-Feb-2010

19:53

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wstrmfilt.dll

6.0.3790.4647

86,528

18-Feb-2010

19:53

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3core.dll

6.0.3790.4667

351,232

18-Feb-2010

19:53

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3dt.dll

6.0.3790.4667

39,424

18-Feb-2010

19:53

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3isapi.dll

6.0.3790.4667

62,976

18-Feb-2010

19:53

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Windows Server 2003'ün tüm desteklenen x86 tabanlı sürümleri

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Http.sys

5.2.3790.4616

292,864

06-Nov-2009

12:54

x86

SP2

SP2GDR

Httpapi.dll

5.2.3790.4616

25,088

11-Nov-2009

05:09

x86

SP2

SP2GDR

Strmfilt.dll

6.0.3790.4647

86,528

11-Jan-2010

10:23

x86

SP2

SP2GDR

W3core.dll

6.0.3790.4667

350,720

18-Feb-2010

05:31

x86

SP2

SP2GDR

W3dt.dll

6.0.3790.4667

39,424

18-Feb-2010

05:31

x86

SP2

SP2GDR

W3isapi.dll

6.0.3790.4667

62,976

18-Feb-2010

05:31

x86

SP2

SP2GDR

Http.sys

5.2.3790.4616

294,912

06-Nov-2009

11:46

x86

SP2

SP2QFE

Httpapi.dll

5.2.3790.4616

25,088

11-Nov-2009

05:51

x86

SP2

SP2QFE

Strmfilt.dll

6.0.3790.4647

86,528

11-Jan-2010

09:36

x86

SP2

SP2QFE

W3core.dll

6.0.3790.4667

351,232

18-Feb-2010

05:50

x86

SP2

SP2QFE

W3dt.dll

6.0.3790.4667

39,424

18-Feb-2010

05:50

x86

SP2

SP2QFE

W3isapi.dll

6.0.3790.4667

62,976

18-Feb-2010

05:50

x86

SP2

SP2QFE

Windows Server 2003'ün tüm desteklenen IA-64 tabanlı sürümleri

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Http.sys

5.2.3790.4616

806,912

18-Feb-2010

19:57

IA-64

SP2

SP2GDR

Httpapi.dll

5.2.3790.4616

69,632

18-Feb-2010

19:57

IA-64

SP2

SP2GDR

Strmfilt.dll

6.0.3790.4647

254,976

18-Feb-2010

19:57

IA-64

SP2

SP2GDR

W3core.dll

6.0.3790.4667

1,066,496

18-Feb-2010

19:57

IA-64

SP2

SP2GDR

W3dt.dll

6.0.3790.4667

87,040

18-Feb-2010

19:57

IA-64

SP2

SP2GDR

W3isapi.dll

6.0.3790.4667

121,856

18-Feb-2010

19:57

IA-64

SP2

SP2GDR

Whttpapi.dll

5.2.3790.4616

25,088

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wstrmfilt.dll

6.0.3790.4647

86,528

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3core.dll

6.0.3790.4667

350,720

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3dt.dll

6.0.3790.4667

39,424

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3isapi.dll

6.0.3790.4667

62,976

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Http.sys

5.2.3790.4616

815,104

18-Feb-2010

19:51

IA-64

SP2

SP2QFE

Httpapi.dll

5.2.3790.4616

69,632

18-Feb-2010

19:51

IA-64

SP2

SP2QFE

Strmfilt.dll

6.0.3790.4647

254,976

18-Feb-2010

19:51

IA-64

SP2

SP2QFE

W3core.dll

6.0.3790.4667

1,067,008

18-Feb-2010

19:51

IA-64

SP2

SP2QFE

W3dt.dll

6.0.3790.4667

87,040

18-Feb-2010

19:51

IA-64

SP2

SP2QFE

W3isapi.dll

6.0.3790.4667

121,856

18-Feb-2010

19:51

IA-64

SP2

SP2QFE

Whttpapi.dll

5.2.3790.4616

25,088

18-Feb-2010

19:51

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wstrmfilt.dll

6.0.3790.4647

86,528

18-Feb-2010

19:51

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3core.dll

6.0.3790.4667

351,232

18-Feb-2010

19:51

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3dt.dll

6.0.3790.4667

39,424

18-Feb-2010

19:51

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3isapi.dll

6.0.3790.4667

62,976

18-Feb-2010

19:51

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Windows Vista ve Windows Server 2008 dosya bilgileri

 • Belirli bir ürün, aşama (RTM, SPn) ve hizmet dalı (LDR, GDR) için geçerli olan dosyalar, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde dosya sürümü numaraları incelenerek belirlenebilir:

  Sürüm

  Ürün

  Aşama

  Hizmet dalı

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 ve Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 ve Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 ve Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 ve Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Service Pack 1, Windows Server 2008'in yayımlanan sürümüyle tümleşiktir. Dolayısıyla, RTM aşama dosyaları yalnızca Windows Vista'ya uygulanır. RTM aşama dosyaları, 6.0.0000.xxxxxx sürüm numarasına sahiptir.

 • GDR hizmet dalları yalnızca yaygın olarak karşılaşılan kritik sorunları gidermek üzere kapsamlı olarak yayımlanmış düzeltmeleri içerir. LDR hizmet dalları, kapsamlı olarak yayımlanan düzeltmelerden başka düzeltmeler de içerir.

 • Her çalışma ortamı için yüklenen MANIFEST dosyaları (.manifest) ve MUM dosyaları (.mum) ayrı olarak listelenmektedir. MUM ve MANIFEST dosyalarının yanı sıra bunların ilişkili güvenlik kataloğu (.cat) dosyaları, güncelleştirilmiş bileşenin durumunu korumak açısından kritik önem taşımaktadır. Güvenlik kataloğu dosyaları (öznitelikler listelenmez) Microsoft dijital imzasıyla imzalanır.

Windows Vista'nın ve Windows Server 2008'in tüm desteklenen x86 tabanlı sürümleri

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Httpapi.dll

6.0.6000.17022

31,232

20-Feb-2010

23:51

x86

Httpapi.dll

6.0.6000.21227

31,232

20-Feb-2010

23:31

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.18428

31,232

20-Feb-2010

23:37

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.22638

31,232

20-Feb-2010

23:29

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.18210

30,720

20-Feb-2010

23:05

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.22343

30,720

20-Feb-2010

23:08

x86

Http.sys

6.0.6000.17022

396,800

20-Feb-2010

21:30

x86

Http.sys

6.0.6000.21227

398,848

20-Feb-2010

21:16

x86

Http.sys

6.0.6001.18428

411,136

20-Feb-2010

21:18

x86

Http.sys

6.0.6001.22638

411,136

20-Feb-2010

21:20

x86

Http.sys

6.0.6002.18210

411,648

20-Feb-2010

20:53

x86

Http.sys

6.0.6002.22343

411,648

20-Feb-2010

21:06

x86

Authsspi.dll

7.0.6000.17022

36,352

20-Feb-2010

23:50

x86

Authsspi.dll

7.0.6000.21227

36,352

20-Feb-2010

23:30

x86

Authsspi.dll

7.0.6001.18428

43,520

20-Feb-2010

23:35

x86

Authsspi.dll

7.0.6001.22638

43,520

20-Feb-2010

23:27

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.18210

43,520

20-Feb-2010

23:04

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.22343

43,520

20-Feb-2010

23:07

x86

Hwebcore.dll

7.0.6000.17022

12,288

20-Feb-2010

23:51

x86

Iiscore.dll

7.0.6000.17022

164,864

20-Feb-2010

23:52

x86

Iisstart.htm

Not Applicable

689

01-Apr-2009

16:01

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6000.17022

23,552

20-Feb-2010

23:55

x86

Welcome.png

Not Applicable

184,946

01-Apr-2009

16:01

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6000.21227

12,288

20-Feb-2010

23:31

x86

Iiscore.dll

7.0.6000.21227

164,864

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisstart.htm

Not Applicable

689

01-Apr-2009

16:01

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6000.21227

23,552

20-Feb-2010

23:36

x86

Welcome.png

Not Applicable

184,946

01-Apr-2009

16:01

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6001.18359

12,800

09-Nov-2009

13:20

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.18428

189,952

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisstart.htm

Not Applicable

689

27-Mar-2009

08:27

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6001.18428

23,552

20-Feb-2010

23:40

x86

Welcome.png

Not Applicable

184,946

27-Mar-2009

08:27

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6001.22638

12,800

20-Feb-2010

23:29

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.22638

190,976

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisstart.htm

Not Applicable

689

01-Apr-2009

18:56

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6001.22638

23,552

20-Feb-2010

23:31

x86

Welcome.png

Not Applicable

184,946

01-Apr-2009

18:56

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6002.18139

12,800

09-Nov-2009

12:30

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.18210

190,976

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisstart.htm

Not Applicable

689

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6002.18210

23,552

20-Feb-2010

23:07

x86

Welcome.png

Not Applicable

184,946

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6002.22343

12,800

20-Feb-2010

23:08

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.22343

190,976

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisstart.htm

Not Applicable

689

03-Apr-2009

20:49

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6002.22343

23,552

20-Feb-2010

23:12

x86

Welcome.png

Not Applicable

184,946

03-Apr-2009

20:49

Not Applicable

Isapi.dll

7.0.6000.17022

107,008

20-Feb-2010

23:52

x86

Isapi.dll

7.0.6000.21227

107,008

20-Feb-2010

23:32

x86

Isapi.dll

7.0.6001.18428

107,008

20-Feb-2010

23:37

x86

Isapi.dll

7.0.6001.22638

107,008

20-Feb-2010

23:29

x86

Isapi.dll

7.0.6002.18210

107,008

20-Feb-2010

23:05

x86

Isapi.dll

7.0.6002.22343

107,008

20-Feb-2010

23:08

x86

Admwprox.dll

7.0.6000.17022

51,200

20-Feb-2010

23:50

x86

Appcmd.exe

7.0.6000.17022

150,528

20-Feb-2010

21:47

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,655

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,685

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6000.17022

297,472

20-Feb-2010

23:50

x86

Aspnetca.exe

7.0.6000.17022

178,176

20-Feb-2010

21:47

x86

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,890

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,014

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6000.17022

128,512

20-Feb-2010

23:55

x86

Iisreg.dll

7.0.6000.17022

89,088

20-Feb-2010

23:52

x86

Iisres.dll

7.0.6000.17022

183,808

20-Feb-2010

20:30

x86

Iisreset.exe

7.0.6000.17022

14,848

20-Feb-2010

21:46

x86

Iisrstap.dll

7.0.6000.17022

8,192

20-Feb-2010

23:52

x86

Iisrstas.exe

7.0.6000.17022

30,720

20-Feb-2010

21:46

x86

Iisrtl.dll

7.0.6000.17022

148,480

20-Feb-2010

23:52

x86

Iissetup.exe

7.0.6000.17022

195,072

20-Feb-2010

21:47

x86

Iissyspr.dll

7.0.6000.17022

31,232

20-Feb-2010

23:52

x86

Iisutil.dll

7.0.6000.17022

189,952

20-Feb-2010

23:52

x86

Iis_schema.xml

Not Applicable

67,868

21-Jul-2009

09:12

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6000.17022

236,032

20-Feb-2010

23:54

x86

Rsca.dll

7.0.6000.17022

26,624

20-Feb-2010

23:55

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6000.17022

9,216

20-Feb-2010

23:55

x86

Wamregps.dll

7.0.6000.17022

10,752

20-Feb-2010

23:55

x86

Admwprox.dll

7.0.6000.21227

51,200

20-Feb-2010

23:30

x86

Appcmd.exe

7.0.6000.21227

150,528

20-Feb-2010

21:31

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,685

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6000.21227

297,472

20-Feb-2010

23:30

x86

Aspnetca.exe

7.0.6000.21227

178,176

20-Feb-2010

21:31

x86

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,890

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,014

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6000.21227

128,512

20-Feb-2010

23:35

x86

Iisreg.dll

7.0.6000.21227

89,088

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisres.dll

7.0.6000.21227

183,808

20-Feb-2010

20:21

x86

Iisreset.exe

7.0.6000.21227

14,848

20-Feb-2010

21:31

x86

Iisrstap.dll

7.0.6000.21227

8,192

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisrstas.exe

7.0.6000.21227

30,720

20-Feb-2010

21:31

x86

Iisrtl.dll

7.0.6000.21227

148,480

20-Feb-2010

23:31

x86

Iissetup.exe

7.0.6000.21227

195,072

20-Feb-2010

21:31

x86

Iissyspr.dll

7.0.6000.21227

31,232

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisutil.dll

7.0.6000.21227

189,952

20-Feb-2010

23:31

x86

Iis_schema.xml

Not Applicable

67,868

21-Jul-2009

09:12

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6000.21227

236,032

20-Feb-2010

23:34

x86

Rsca.dll

7.0.6000.21227

26,624

20-Feb-2010

23:35

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6000.21227

9,216

20-Feb-2010

23:35

x86

Wamregps.dll

7.0.6000.21227

10,752

20-Feb-2010

23:36

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.18359

51,712

09-Nov-2009

13:18

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.18359

27,136

09-Nov-2009

13:18

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.18359

154,112

09-Nov-2009

11:21

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,989

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.18359

311,296

09-Nov-2009

13:18

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.18359

182,784

09-Nov-2009

11:22

x86

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

26,971

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6001.18359

209,408

09-Nov-2009

13:23

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.18359

89,088

09-Nov-2009

13:20

x86

Iisres.dll

7.0.6001.18359

193,024

09-Nov-2009

11:21

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.18359

14,848

09-Nov-2009

11:21

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.18359

8,192

09-Nov-2009

13:20

x86

Iisrstas.exe

7.0.6001.18359

31,232

09-Nov-2009

11:21

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.18359

153,600

09-Nov-2009

13:20

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.18359

228,864

09-Nov-2009

11:22

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.18359

59,392

09-Nov-2009

13:20

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.18359

202,752

09-Nov-2009

13:20

x86

Iis_schema.xml

Not Applicable

76,318

11-Jul-2009

14:24

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6001.18359

326,656

09-Nov-2009

13:22

x86

Redirection.config

Not Applicable

490

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6001.18359

26,624

09-Nov-2009

13:23

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.18359

38,912

09-Nov-2009

13:23

x86

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6001.18359

9,216

09-Nov-2009

13:23

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.18359

10,752

09-Nov-2009

13:23

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.22638

51,712

20-Feb-2010

23:26

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.22638

27,136

20-Feb-2010

23:26

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.22638

154,112

20-Feb-2010

21:35

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

01-Apr-2009

18:54

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,989

01-Apr-2009

18:54

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.22638

311,808

20-Feb-2010

23:26

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.22638

182,784

20-Feb-2010

21:35

x86

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

01-Apr-2009

18:55

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

26,943

08-May-2009

08:10

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6001.22638

209,408

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.22638

89,088

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisres.dll

7.0.6001.22638

193,024

20-Feb-2010

21:35

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.22638

14,848

20-Feb-2010

21:35

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.22638

8,192

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisrstas.exe

7.0.6001.22638

31,232

20-Feb-2010

21:35

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.22638

153,600

20-Feb-2010

23:29

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.22638

228,864

20-Feb-2010

21:35

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.22638

59,392

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.22638

202,752

20-Feb-2010

23:29

x86

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,213

20-Feb-2010

18:09

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6001.22638

331,776

20-Feb-2010

23:30

x86

Redirection.config

Not Applicable

490

01-Apr-2009

18:55

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6001.22638

26,624

20-Feb-2010

23:31

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.22638

38,912

20-Feb-2010

23:31

x86

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

01-Apr-2009

18:55

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6001.22638

9,216

20-Feb-2010

23:31

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.22638

10,752

20-Feb-2010

23:31

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.18139

51,712

09-Nov-2009

12:28

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.18139

27,136

09-Nov-2009

12:28

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.18139

154,112

09-Nov-2009

10:48

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:37

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,990

03-Apr-2009

20:37

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.18139

311,808

09-Nov-2009

12:28

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.18139

182,784

09-Nov-2009

10:49

x86

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

03-Apr-2009

20:38

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,145

03-Apr-2009

20:38

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6002.18139

209,408

09-Nov-2009

12:32

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.18139

89,088

09-Nov-2009

12:30

x86

Iisres.dll

7.0.6002.18139

193,024

09-Nov-2009

10:48

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.18139

14,848

09-Nov-2009

10:48

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.18139

8,192

09-Nov-2009

12:30

x86

Iisrstas.exe

7.0.6002.18139

31,232

09-Nov-2009

10:48

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.18139

153,600

09-Nov-2009

12:30

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.18139

228,864

09-Nov-2009

10:49

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.18139

59,392

09-Nov-2009

12:30

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.18139

202,752

09-Nov-2009

12:30

x86

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,078

10-Jul-2009

07:03

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6002.18139

331,264

09-Nov-2009

12:31

x86

Redirection.config

Not Applicable

490

03-Apr-2009

20:38

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6002.18139

26,624

09-Nov-2009

12:32

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.18139

38,912

09-Nov-2009

12:32

x86

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

03-Apr-2009

20:38

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6002.18139

9,216

09-Nov-2009

12:32

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.18139

10,752

09-Nov-2009

12:32

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.22343

51,712

20-Feb-2010

23:06

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.22343

27,136

20-Feb-2010

23:07

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.22343

154,112

20-Feb-2010

21:22

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:43

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,990

03-Apr-2009

20:43

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.22343

311,808

20-Feb-2010

23:07

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.22343

182,784

20-Feb-2010

21:22

x86

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,809

09-Feb-2010

09:17

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,105

09-Feb-2010

09:17

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6002.22343

209,408

20-Feb-2010

23:11

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.22343

89,088

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisres.dll

7.0.6002.22343

193,024

20-Feb-2010

21:22

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.22343

14,848

20-Feb-2010

21:21

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.22343

8,192

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisrstas.exe

7.0.6002.22343

31,232

20-Feb-2010

21:21

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.22343

153,600

20-Feb-2010

23:08

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.22343

228,864

20-Feb-2010

21:22

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.22343

59,392

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.22343

202,752

20-Feb-2010

23:08

x86

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,610

20-Feb-2010

18:12

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6002.22343

333,312

20-Feb-2010

23:10

x86

Redirection.config

Not Applicable

490

03-Apr-2009

20:45

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6002.22343

26,624

20-Feb-2010

23:11

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.22343

38,912

20-Feb-2010

23:11

x86

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

03-Apr-2009

20:45

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6002.22343

9,216

20-Feb-2010

23:12

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.22343

10,752

20-Feb-2010

23:12

x86

Nshhttp.dll

6.0.6000.17022

24,064

20-Feb-2010

23:54

x86

Nshhttp.dll

6.0.6000.21227

24,064

20-Feb-2010

23:35

x86

Nshhttp.dll

6.0.6001.18428

24,064

20-Feb-2010

23:39

x86

Nshhttp.dll

6.0.6001.22638

24,064

20-Feb-2010

23:31

x86

Nshhttp.dll

6.0.6002.18210

24,064

20-Feb-2010

23:06

x86

Nshhttp.dll

6.0.6002.22343

24,064

20-Feb-2010

23:10

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6000.17022

322,560

20-Feb-2010

23:52

x86

W3tp.dll

7.0.6000.17022

15,360

20-Feb-2010

23:55

x86

W3wphost.dll

7.0.6000.17022

39,424

20-Feb-2010

23:55

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6000.17022

25,088

20-Feb-2010

23:55

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6000.17022

22,016

20-Feb-2010

23:55

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6000.21227

322,560

20-Feb-2010

23:31

x86

W3tp.dll

7.0.6000.21227

15,360

20-Feb-2010

23:36

x86

W3wphost.dll

7.0.6000.21227

39,424

20-Feb-2010

23:36

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6000.21227

25,088

20-Feb-2010

23:36

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6000.21227

22,016

20-Feb-2010

23:36

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.18428

371,712

20-Feb-2010

23:37

x86

W3tp.dll

7.0.6001.18359

15,872

09-Nov-2009

13:23

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.18359

46,592

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.18359

24,064

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.18359

22,528

09-Nov-2009

13:23

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.22638

371,712

20-Feb-2010

23:29

x86

W3tp.dll

7.0.6001.22638

15,872

20-Feb-2010

23:31

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.22638

46,592

20-Feb-2010

23:31

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.22638

24,064

20-Feb-2010

23:31

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.22638

22,528

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.18210

373,760

20-Feb-2010

23:05

x86

W3tp.dll

7.0.6002.18139

15,872

09-Nov-2009

12:32

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.18139

47,616

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.18139

24,064

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.18139

22,528

09-Nov-2009

12:32

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.22343

374,272

20-Feb-2010

23:08

x86

W3tp.dll

7.0.6002.22343

15,872

20-Feb-2010

23:12

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.22343

48,128

20-Feb-2010

23:12

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.22343

24,064

20-Feb-2010

23:12

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.22343

22,528

20-Feb-2010

23:12

x86

Windows Vista'nın ve Windows Server 2008'in tüm desteklenen x64 tabanlı sürümleri

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Httpapi.dll

6.0.6000.17022

33,792

21-Feb-2010

00:02

x64

Httpapi.dll

6.0.6000.21227

33,792

21-Feb-2010

05:45

x64

Httpapi.dll

6.0.6001.18428

33,792

20-Feb-2010

23:42

x64

Httpapi.dll

6.0.6001.22638

33,792

21-Feb-2010

00:05

x64

Httpapi.dll

6.0.6002.18210

33,792

20-Feb-2010

23:14

x64

Httpapi.dll

6.0.6002.22343

33,792

20-Feb-2010

23:10

x64

Http.sys

6.0.6000.17022

604,160

20-Feb-2010

21:50

x64

Http.sys

6.0.6000.21227

603,648

20-Feb-2010

21:49

x64

Http.sys

6.0.6001.18428

610,304

20-Feb-2010

21:40

x64

Http.sys

6.0.6001.22638

609,792

20-Feb-2010

21:46

x64

Http.sys

6.0.6002.18210

620,032

20-Feb-2010

21:30

x64

Http.sys

6.0.6002.22343

620,032

20-Feb-2010

21:20

x64

Authsspi.dll

7.0.6000.17022

42,496

20-Feb-2010

23:59

x64

Authsspi.dll

7.0.6000.21227

42,496

21-Feb-2010

05:42

x64

Authsspi.dll

7.0.6001.18428

49,152

20-Feb-2010

23:40

x64

Authsspi.dll

7.0.6001.22638

49,152

21-Feb-2010

00:03

x64

Authsspi.dll

7.0.6002.18210

49,152

20-Feb-2010

23:12

x64

Authsspi.dll

7.0.6002.22343

49,152

20-Feb-2010

23:08

x64

Hwebcore.dll

7.0.6000.17022

14,336

21-Feb-2010

00:02

x64

Iiscore.dll

7.0.6000.17022

269,312

21-Feb-2010

00:02

x64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

02-Apr-2009

19:28

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6000.17022

32,256

21-Feb-2010

00:06

x64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

02-Apr-2009

19:28

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6000.21227

14,336

21-Feb-2010

05:45

x64

Iiscore.dll

7.0.6000.21227

269,312

21-Feb-2010

05:45

x64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

01-Apr-2009

16:02

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6000.21227

32,256

21-Feb-2010

05:50

x64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

01-Apr-2009

16:02

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6001.18359

15,360

09-Nov-2009

13:44

x64

Iiscore.dll

7.0.6001.18428

296,448

20-Feb-2010

23:42

x64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

24-Mar-2009

09:05

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6001.18428

31,744

20-Feb-2010

23:46

x64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

24-Mar-2009

09:05

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6001.22638

15,360

21-Feb-2010

00:05

x64

Iiscore.dll

7.0.6001.22638

290,304

21-Feb-2010

00:05

x64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

01-Apr-2009

15:59

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6001.22638

31,744

21-Feb-2010

00:08

x64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

01-Apr-2009

16:00

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6002.18139

15,360

09-Nov-2009

12:59

x64

Iiscore.dll

7.0.6002.18210

297,472

20-Feb-2010

23:14

x64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

03-Apr-2009

20:47

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6002.18210

31,232

20-Feb-2010

23:17

x64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

03-Apr-2009

20:47

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6002.22343

15,360

20-Feb-2010

23:10

x64

Iiscore.dll

7.0.6002.22343

297,472

20-Feb-2010

23:10

x64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

03-Apr-2009

20:41

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6002.22343

31,232

20-Feb-2010

23:13

x64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

03-Apr-2009

20:41

Not Applicable

Isapi.dll

7.0.6000.17022

119,808

21-Feb-2010

00:02

x64

Isapi.dll

7.0.6000.21227

119,808

21-Feb-2010

05:46

x64

Isapi.dll

7.0.6001.18428

120,320

20-Feb-2010

23:42

x64

Isapi.dll

7.0.6001.22638

120,320

21-Feb-2010

00:05

x64

Isapi.dll

7.0.6002.18210

120,320

20-Feb-2010

23:14

x64

Isapi.dll

7.0.6002.22343

120,320

20-Feb-2010

23:10

x64

Admwprox.dll

7.0.6000.21227

54,784

21-Feb-2010

05:42

x64

Appcmd.exe

7.0.6000.21227

186,880

20-Feb-2010

22:08

x64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

01-Apr-2009

15:59

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,685

01-Apr-2009

15:59

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6000.21227

359,936

21-Feb-2010

05:42

x64

Aspnetca.exe

7.0.6000.21227

214,016

20-Feb-2010

22:08

x64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,890

01-Apr-2009

15:59

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,014

01-Apr-2009

16:00

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6000.21227

150,016

21-Feb-2010

05:49

x64

Iisreg.dll

7.0.6000.21227

111,616

21-Feb-2010

05:45

x64

Iisres.dll

7.0.6000.21227

183,808

20-Feb-2010

20:39

x64

Iisreset.exe

7.0.6000.21227

18,432

20-Feb-2010

22:07

x64

Iisrstap.dll

7.0.6000.21227

11,264

21-Feb-2010

05:45

x64

Iisrstas.exe

7.0.6000.21227

34,816

20-Feb-2010

22:07

x64

Iisrtl.dll

7.0.6000.21227

185,856

21-Feb-2010

05:45

x64

Iissetup.exe

7.0.6000.21227

241,152

20-Feb-2010

22:08

x64

Iissyspr.dll

7.0.6000.21227

36,352

21-Feb-2010

05:45

x64

Iisutil.dll

7.0.6000.21227

276,480

21-Feb-2010

05:45

x64

Iis_schema.xml

Not Applicable

67,868

21-Jul-2009

09:13

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6000.21227

310,272

21-Feb-2010

05:48

x64

Rsca.dll

7.0.6000.21227

31,232

21-Feb-2010

05:49

x64

W3ctrlps.dll

7.0.6000.21227

13,824

21-Feb-2010

05:50

x64

Wamregps.dll

7.0.6000.21227

15,872

21-Feb-2010

05:50

x64

Admwprox.dll

7.0.6001.18359

54,784

09-Nov-2009

13:42

x64

Ahadmin.dll

7.0.6001.18359

61,440

09-Nov-2009

13:42

x64

Appcmd.exe

7.0.6001.18359

190,976

09-Nov-2009

11:48

x64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

24-Mar-2009

09:02

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,989

24-Mar-2009

09:02

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.18359

378,368

09-Nov-2009

13:43

x64

Aspnetca.exe

7.0.6001.18359

218,624

09-Nov-2009

11:48

x64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

24-Mar-2009

09:03

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

26,971

24-Mar-2009

09:03

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6001.18359

242,688

09-Nov-2009

13:48

x64

Iisreg.dll

7.0.6001.18359

111,616

09-Nov-2009

13:45

x64

Iisres.dll

7.0.6001.18359

193,024

09-Nov-2009

11:48

x64

Iisreset.exe

7.0.6001.18359

16,896

09-Nov-2009

11:47

x64

Iisrstap.dll

7.0.6001.18359

11,264

09-Nov-2009

13:45

x64

Iisrstas.exe

7.0.6001.18359

34,816

09-Nov-2009

11:47

x64

Iisrtl.dll

7.0.6001.18359

192,512

09-Nov-2009

13:45

x64

Iissetup.exe

7.0.6001.18359

280,064

09-Nov-2009

11:48

x64

Iissyspr.dll

7.0.6001.18359

66,560

09-Nov-2009

13:45

x64

Iisutil.dll

7.0.6001.18359

275,456

09-Nov-2009

13:45

x64

Iis_schema.xml

Not Applicable

76,318

11-Jul-2009

14:24

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6001.18359

416,768

09-Nov-2009

13:46

x64

Redirection.config

Not Applicable

490

24-Mar-2009

09:03

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6001.18359

31,232

09-Nov-2009

13:48

x64

Rscaext.dll

6.0.6001.18359

44,032

09-Nov-2009

13:48

x64

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

24-Mar-2009

09:03

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6001.18359

13,824

09-Nov-2009

13:48

x64

Wamregps.dll

7.0.6001.18359

15,872

09-Nov-2009

13:48

x64

Admwprox.dll

7.0.6001.22638

54,784

21-Feb-2010

00:03

x64

Ahadmin.dll

7.0.6001.22638

61,440

21-Feb-2010

00:03

x64

Appcmd.exe

7.0.6001.22638

191,488

20-Feb-2010

22:03

x64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

01-Apr-2009

15:56

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,989

01-Apr-2009

15:56

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.22638

379,392

21-Feb-2010

00:03

x64

Aspnetca.exe

7.0.6001.22638

218,624

20-Feb-2010

22:03

x64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

01-Apr-2009

15:56

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

26,943

08-May-2009

08:11

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6001.22638

242,688

21-Feb-2010

00:08

x64

Iisreg.dll

7.0.6001.22638

111,616

21-Feb-2010

00:05

x64

Iisres.dll

7.0.6001.22638

193,024

20-Feb-2010

22:02

x64

Iisreset.exe

7.0.6001.22638

16,896

20-Feb-2010

22:02

x64

Iisrstap.dll

7.0.6001.22638

11,264

21-Feb-2010

00:05

x64

Iisrstas.exe

7.0.6001.22638

34,816

20-Feb-2010

22:02

x64

Iisrtl.dll

7.0.6001.22638

192,512

21-Feb-2010

00:05

x64

Iissetup.exe

7.0.6001.22638

280,064

20-Feb-2010

22:03

x64

Iissyspr.dll

7.0.6001.22638

66,560

21-Feb-2010

00:05

x64

Iisutil.dll

7.0.6001.22638

275,456

21-Feb-2010

00:05

x64

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,213

20-Feb-2010

18:10

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6001.22638

416,256

21-Feb-2010

00:07

x64

Redirection.config

Not Applicable

490

01-Apr-2009

15:56

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6001.22638

31,232

21-Feb-2010

00:08

x64

Rscaext.dll

6.0.6001.22638

44,032

21-Feb-2010

00:08

x64

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

01-Apr-2009

15:56

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6001.22638

13,824

21-Feb-2010

00:08

x64

Wamregps.dll

7.0.6001.22638

15,872

21-Feb-2010

00:08

x64

Admwprox.dll

7.0.6002.18139

54,784

09-Nov-2009

12:58

x64

Ahadmin.dll

7.0.6002.18139

61,440

09-Nov-2009

12:58

x64

Appcmd.exe

7.0.6002.18139

191,488

09-Nov-2009

11:20

x64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:41

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,990

03-Apr-2009

20:41

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.18139

379,392

09-Nov-2009

12:58

x64

Aspnetca.exe

7.0.6002.18139

218,624

09-Nov-2009

11:20

x64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,145

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6002.18139

242,688

09-Nov-2009

13:02

x64

Iisreg.dll

7.0.6002.18139

111,616

09-Nov-2009

12:59

x64

Iisres.dll

7.0.6002.18139

193,024

09-Nov-2009

11:20

x64

Iisreset.exe

7.0.6002.18139

16,896

09-Nov-2009

11:19

x64

Iisrstap.dll

7.0.6002.18139

11,264

09-Nov-2009

12:59

x64

Iisrstas.exe

7.0.6002.18139

34,816

09-Nov-2009

11:20

x64

Iisrtl.dll

7.0.6002.18139

192,512

09-Nov-2009

12:59

x64

Iissetup.exe

7.0.6002.18139

280,064

09-Nov-2009

11:20

x64

Iissyspr.dll

7.0.6002.18139

66,560

09-Nov-2009

12:59

x64

Iisutil.dll

7.0.6002.18139

276,992

09-Nov-2009

12:59

x64

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,078

10-Jul-2009

07:03

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6002.18139

415,232

09-Nov-2009

13:01

x64

Redirection.config

Not Applicable

490

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6002.18139

31,232

09-Nov-2009

13:02

x64

Rscaext.dll

6.0.6002.18139

44,032

09-Nov-2009

13:02

x64

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6002.18139

13,824

09-Nov-2009

13:03

x64

Wamregps.dll

7.0.6002.18139

15,872

09-Nov-2009

13:03

x64

Admwprox.dll

7.0.6002.22343

54,784

20-Feb-2010

23:08

x64

Ahadmin.dll

7.0.6002.22343

61,440

20-Feb-2010

23:08

x64

Appcmd.exe

7.0.6002.22343

191,488

20-Feb-2010

21:36

x64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:38

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,990

03-Apr-2009

20:38

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.22343

379,392

20-Feb-2010

23:08

x64

Aspnetca.exe

7.0.6002.22343

218,624

20-Feb-2010

21:36

x64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,809

09-Feb-2010

09:17

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,105

09-Feb-2010

09:17

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6002.22343

242,688

20-Feb-2010

23:12

x64

Iisreg.dll

7.0.6002.22343

111,616

20-Feb-2010

23:10

x64

Iisres.dll

7.0.6002.22343

193,024

20-Feb-2010

21:36

x64

Iisreset.exe

7.0.6002.22343

16,896

20-Feb-2010

21:35

x64

Iisrstap.dll

7.0.6002.22343

11,264

20-Feb-2010

23:10

x64

Iisrstas.exe

7.0.6002.22343

34,816

20-Feb-2010

21:35

x64

Iisrtl.dll

7.0.6002.22343

192,512

20-Feb-2010

23:10

x64

Iissetup.exe

7.0.6002.22343

280,064

20-Feb-2010

21:36

x64

Iissyspr.dll

7.0.6002.22343

66,560

20-Feb-2010

23:10

x64

Iisutil.dll

7.0.6002.22343

276,992

20-Feb-2010

23:10

x64

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,610

20-Feb-2010

18:11

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6002.22343

417,280

20-Feb-2010

23:11

x64

Redirection.config

Not Applicable

490

03-Apr-2009

20:39

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6002.22343

31,232

20-Feb-2010

23:12

x64

Rscaext.dll

6.0.6002.22343

44,032

20-Feb-2010

23:12

x64

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

03-Apr-2009

20:39

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6002.22343

13,824

20-Feb-2010

23:13

x64

Wamregps.dll

7.0.6002.22343

15,872

20-Feb-2010

23:13

x64

Nshhttp.dll

6.0.6000.17022

32,768

21-Feb-2010

00:05

x64

Nshhttp.dll

6.0.6000.21227

32,768

21-Feb-2010

05:49

x64

Nshhttp.dll

6.0.6001.18428

32,768

20-Feb-2010

23:44

x64

Nshhttp.dll

6.0.6001.22638

32,768

21-Feb-2010

00:07

x64

Nshhttp.dll

6.0.6002.18210

32,768

20-Feb-2010

23:15

x64

Nshhttp.dll

6.0.6002.22343

32,768

20-Feb-2010

23:12

x64

Iisw3adm.dll

7.0.6000.17022

368,640

21-Feb-2010

00:02

x64

W3tp.dll

7.0.6000.17022

17,920

21-Feb-2010

00:06

x64

W3wphost.dll

7.0.6000.17022

43,520

21-Feb-2010

00:06

x64

Wbhstipm.dll

7.0.6000.17022

29,696

21-Feb-2010

00:07

x64

Wbhst_pm.dll

7.0.6000.17022

24,064

21-Feb-2010

00:07

x64

Iisw3adm.dll

7.0.6000.21227

368,640

21-Feb-2010

05:45

x64

W3tp.dll

7.0.6000.21227

17,920

21-Feb-2010

05:50

x64

W3wphost.dll

7.0.6000.21227

43,520

21-Feb-2010

05:50

x64

Wbhstipm.dll

7.0.6000.21227

29,696

21-Feb-2010

05:50

x64

Wbhst_pm.dll

7.0.6000.21227

24,064

21-Feb-2010

05:50

x64

Iisw3adm.dll

7.0.6001.18428

424,960

20-Feb-2010

23:42

x64

W3tp.dll

7.0.6001.18359

18,432

09-Nov-2009

13:48

x64

W3wphost.dll

7.0.6001.18359

50,176

09-Nov-2009

13:48

x64

Wbhstipm.dll

7.0.6001.18359

28,672

09-Nov-2009

13:48

x64

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.18359

24,064

09-Nov-2009

13:48

x64

Iisw3adm.dll

7.0.6001.22638

424,960

21-Feb-2010

00:05

x64

W3tp.dll

7.0.6001.22638

18,432

21-Feb-2010

00:08

x64

W3wphost.dll

7.0.6001.22638

50,688

21-Feb-2010

00:08

x64

Wbhstipm.dll

7.0.6001.22638

28,672

21-Feb-2010

00:08

x64

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.22638

24,064

21-Feb-2010

00:08

x64

Iisw3adm.dll

7.0.6002.18210

427,008

20-Feb-2010

23:14

x64

W3tp.dll

7.0.6002.18139

18,432

09-Nov-2009

13:03

x64

W3wphost.dll

7.0.6002.18139

51,712

09-Nov-2009

13:03

x64

Wbhstipm.dll

7.0.6002.18139

28,672

09-Nov-2009

13:03

x64

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.18139

24,064

09-Nov-2009

13:03

x64

Iisw3adm.dll

7.0.6002.22343

427,520

20-Feb-2010

23:10

x64

W3tp.dll

7.0.6002.22343

18,432

20-Feb-2010

23:13

x64

W3wphost.dll

7.0.6002.22343

51,712

20-Feb-2010

23:13

x64

Wbhstipm.dll

7.0.6002.22343

28,672

20-Feb-2010

23:13

x64

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.22343

24,064

20-Feb-2010

23:13

x64

Authsspi.dll

7.0.6000.17022

36,352

20-Feb-2010

23:50

x86

Authsspi.dll

7.0.6000.21227

36,352

20-Feb-2010

23:30

x86

Authsspi.dll

7.0.6001.18428

43,520

20-Feb-2010

23:35

x86

Authsspi.dll

7.0.6001.22638

43,520

20-Feb-2010

23:27

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.18210

43,520

20-Feb-2010

23:04

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.22343

43,520

20-Feb-2010

23:07

x86

Hwebcore.dll

7.0.6000.17022

12,288

20-Feb-2010

23:51

x86

Iiscore.dll

7.0.6000.17022

164,864

20-Feb-2010

23:52

x86

W3dt.dll

7.0.6000.17022

23,552

20-Feb-2010

23:55

x86

Hwebcore.dll

7.0.6000.21227

12,288

20-Feb-2010

23:31

x86

Iiscore.dll

7.0.6000.21227

164,864

20-Feb-2010

23:31

x86

W3dt.dll

7.0.6000.21227

23,552

20-Feb-2010

23:36

x86

Hwebcore.dll

7.0.6001.18359

12,800

09-Nov-2009

13:20

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.18428

189,952

20-Feb-2010

23:37

x86

W3dt.dll

7.0.6001.18428

23,552

20-Feb-2010

23:40

x86

Hwebcore.dll

7.0.6001.22638

12,800

20-Feb-2010

23:29

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.22638

190,976

20-Feb-2010

23:29

x86

W3dt.dll

7.0.6001.22638

23,552

20-Feb-2010

23:31

x86

Hwebcore.dll

7.0.6002.18139

12,800

09-Nov-2009

12:30

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.18210

190,976

20-Feb-2010

23:05

x86

W3dt.dll

7.0.6002.18210

23,552

20-Feb-2010

23:07

x86

Hwebcore.dll

7.0.6002.22343

12,800

20-Feb-2010

23:08

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.22343

190,976

20-Feb-2010

23:08

x86

W3dt.dll

7.0.6002.22343

23,552

20-Feb-2010

23:12

x86

Isapi.dll

7.0.6000.17022

107,008

20-Feb-2010

23:52

x86

Isapi.dll

7.0.6000.21227

107,008

20-Feb-2010

23:32

x86

Isapi.dll

7.0.6001.18428

107,008

20-Feb-2010

23:37

x86

Isapi.dll

7.0.6001.22638

107,008

20-Feb-2010

23:29

x86

Isapi.dll

7.0.6002.18210

107,008

20-Feb-2010

23:05

x86

Isapi.dll

7.0.6002.22343

107,008

20-Feb-2010

23:08

x86

Admwprox.dll

7.0.6000.21227

51,200

20-Feb-2010

23:30

x86

Appcmd.exe

7.0.6000.21227

150,528

20-Feb-2010

21:31

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6000.21227

297,472

20-Feb-2010

23:30

x86

Aspnetca.exe

7.0.6000.21227

178,176

20-Feb-2010

21:31

x86

Iismig.dll

7.0.6000.21227

128,512

20-Feb-2010

23:35

x86

Iisreg.dll

7.0.6000.21227

89,088

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisres.dll

7.0.6000.21227

183,808

20-Feb-2010

20:21

x86

Iisreset.exe

7.0.6000.21227

14,848

20-Feb-2010

21:31

x86

Iisrstap.dll

7.0.6000.21227

8,192

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisrtl.dll

7.0.6000.21227

148,480

20-Feb-2010

23:31

x86

Iissetup.exe

7.0.6000.21227

195,072

20-Feb-2010

21:31

x86

Iissyspr.dll

7.0.6000.21227

31,232

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisutil.dll

7.0.6000.21227

189,952

20-Feb-2010

23:31

x86

Nativerd.dll

7.0.6000.21227

236,032

20-Feb-2010

23:34

x86

Rsca.dll

7.0.6000.21227

26,624

20-Feb-2010

23:35

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6000.21227

9,216

20-Feb-2010

23:35

x86

Wamregps.dll

7.0.6000.21227

10,752

20-Feb-2010

23:36

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.18428

51,712

20-Feb-2010

23:35

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.18428

27,136

20-Feb-2010

23:35

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.18428

154,112

20-Feb-2010

21:33

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.18428

311,296

20-Feb-2010

23:35

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.18428

182,784

20-Feb-2010

21:34

x86

Iismig.dll

7.0.6001.18428

209,408

20-Feb-2010

23:40

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.18428

89,088

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisres.dll

7.0.6001.18428

193,024

20-Feb-2010

21:33

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.18428

14,848

20-Feb-2010

21:33

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.18428

8,192

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.18428

153,600

20-Feb-2010

23:37

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.18428

228,864

20-Feb-2010

21:34

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.18428

59,392

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.18428

202,752

20-Feb-2010

23:37

x86

Nativerd.dll

7.0.6001.18428

326,656

20-Feb-2010

23:39

x86

Rsca.dll

7.0.6001.18428

26,624

20-Feb-2010

23:40

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.18428

38,912

20-Feb-2010

23:40

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6001.18428

9,216

20-Feb-2010

23:40

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.18428

10,752

20-Feb-2010

23:40

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.22638

51,712

20-Feb-2010

23:26

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.22638

27,136

20-Feb-2010

23:26

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.22638

154,112

20-Feb-2010

21:35

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

01-Apr-2009

18:54

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.22638

311,808

20-Feb-2010

23:26

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.22638

182,784

20-Feb-2010

21:35

x86

Iismig.dll

7.0.6001.22638

209,408

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.22638

89,088

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisres.dll

7.0.6001.22638

193,024

20-Feb-2010

21:35

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.22638

14,848

20-Feb-2010

21:35

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.22638

8,192

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.22638

153,600

20-Feb-2010

23:29

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.22638

228,864

20-Feb-2010

21:35

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.22638

59,392

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.22638

202,752

20-Feb-2010

23:29

x86

Nativerd.dll

7.0.6001.22638

331,776

20-Feb-2010

23:30

x86

Rsca.dll

7.0.6001.22638

26,624

20-Feb-2010

23:31

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.22638

38,912

20-Feb-2010

23:31

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6001.22638

9,216

20-Feb-2010

23:31

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.22638

10,752

20-Feb-2010

23:31

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.18210

51,712

20-Feb-2010

23:03

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.18210

27,136

20-Feb-2010

23:03

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.18210

154,112

20-Feb-2010

21:05

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:37

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.18210

311,808

20-Feb-2010

23:03

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.18210

182,784

20-Feb-2010

21:05

x86

Iismig.dll

7.0.6002.18210

209,408

20-Feb-2010

23:07

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.18210

89,088

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisres.dll

7.0.6002.18210

193,024

20-Feb-2010

21:05

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.18210

14,848

20-Feb-2010

21:05

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.18210

8,192

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.18210

153,600

20-Feb-2010

23:05

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.18210

228,864

20-Feb-2010

21:05

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.18210

59,392

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.18210

202,752

20-Feb-2010

23:05

x86

Nativerd.dll

7.0.6002.18210

331,264

20-Feb-2010

23:06

x86

Rsca.dll

7.0.6002.18210

26,624

20-Feb-2010

23:07

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.18210

38,912

20-Feb-2010

23:07

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6002.18210

9,216

20-Feb-2010

23:07

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.18210

10,752

20-Feb-2010

23:07

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.22343

51,712

20-Feb-2010

23:06

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.22343

27,136

20-Feb-2010

23:07

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.22343

154,112

20-Feb-2010

21:22

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:43

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.22343

311,808

20-Feb-2010

23:07

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.22343

182,784

20-Feb-2010

21:22

x86

Iismig.dll

7.0.6002.22343

209,408

20-Feb-2010

23:11

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.22343

89,088

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisres.dll

7.0.6002.22343

193,024

20-Feb-2010

21:22

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.22343

14,848

20-Feb-2010

21:21

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.22343

8,192

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.22343

153,600

20-Feb-2010

23:08

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.22343

228,864

20-Feb-2010

21:22

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.22343

59,392

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.22343

202,752

20-Feb-2010

23:08

x86

Nativerd.dll

7.0.6002.22343

333,312

20-Feb-2010

23:10

x86

Rsca.dll

7.0.6002.22343

26,624

20-Feb-2010

23:11

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.22343

38,912

20-Feb-2010

23:11

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6002.22343

9,216

20-Feb-2010

23:12

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.22343

10,752

20-Feb-2010

23:12

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6000.17022

322,560

20-Feb-2010

23:52

x86

W3tp.dll

7.0.6000.17022

15,360

20-Feb-2010

23:55

x86

W3wphost.dll

7.0.6000.17022

39,424

20-Feb-2010

23:55

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6000.17022

25,088

20-Feb-2010

23:55

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6000.17022

22,016

20-Feb-2010

23:55

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6000.21227

322,560

20-Feb-2010

23:31

x86

W3tp.dll

7.0.6000.21227

15,360

20-Feb-2010

23:36

x86

W3wphost.dll

7.0.6000.21227

39,424

20-Feb-2010

23:36

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6000.21227

25,088

20-Feb-2010

23:36

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6000.21227

22,016

20-Feb-2010

23:36

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.18428

371,712

20-Feb-2010

23:37

x86

W3tp.dll

7.0.6001.18359

15,872

09-Nov-2009

13:23

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.18359

46,592

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.18359

24,064

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.18359

22,528

09-Nov-2009

13:23

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.22638

371,712

20-Feb-2010

23:29

x86

W3tp.dll

7.0.6001.22638

15,872

20-Feb-2010

23:31

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.22638

46,592

20-Feb-2010

23:31

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.22638

24,064

20-Feb-2010

23:31

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.22638

22,528

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.18210

373,760

20-Feb-2010

23:05

x86

W3tp.dll

7.0.6002.18139

15,872

09-Nov-2009

12:32

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.18139

47,616

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.18139

24,064

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.18139

22,528

09-Nov-2009

12:32

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.22343

374,272

20-Feb-2010

23:08

x86

W3tp.dll

7.0.6002.22343

15,872

20-Feb-2010

23:12

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.22343

48,128

20-Feb-2010

23:12

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.22343

24,064

20-Feb-2010

23:12

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.22343

22,528

20-Feb-2010

23:12

x86

Httpapi.dll

6.0.6000.17022

31,232

20-Feb-2010

23:51

x86

Httpapi.dll

6.0.6000.21227

31,232

20-Feb-2010

23:31

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.18428

31,232

20-Feb-2010

23:37

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.22638

31,232

20-Feb-2010

23:29

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.18210

30,720

20-Feb-2010

23:05

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.22343

30,720

20-Feb-2010

23:08

x86

Nshhttp.dll

6.0.6000.17022

24,064

20-Feb-2010

23:54

x86

Nshhttp.dll

6.0.6000.21227

24,064

20-Feb-2010

23:35

x86

Nshhttp.dll

6.0.6001.18428

24,064

20-Feb-2010

23:39

x86

Nshhttp.dll

6.0.6001.22638

24,064

20-Feb-2010

23:31

x86

Nshhttp.dll

6.0.6002.18210

24,064

20-Feb-2010

23:06

x86

Nshhttp.dll

6.0.6002.22343

24,064

20-Feb-2010

23:10

x86

Windows Server 2008'in tüm desteklenen IA-64 tabanlı sürümleri

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Httpapi.dll

6.0.6001.18428

70,656

20-Feb-2010

23:41

IA-64

Httpapi.dll

6.0.6001.22638

70,656

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Httpapi.dll

6.0.6002.18210

70,656

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Httpapi.dll

6.0.6002.22343

70,656

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Http.sys

6.0.6001.18428

1,176,576

20-Feb-2010

21:42

IA-64

Http.sys

6.0.6001.22638

1,176,576

20-Feb-2010

21:33

IA-64

Http.sys

6.0.6002.18210

1,176,576

20-Feb-2010

21:17

IA-64

Http.sys

6.0.6002.22343

1,176,576

20-Feb-2010

21:16

IA-64

Authsspi.dll

7.0.6001.18428

112,640

20-Feb-2010

23:39

IA-64

Authsspi.dll

7.0.6001.22638

112,640

20-Feb-2010

23:25

IA-64

Authsspi.dll

7.0.6002.18210

112,640

20-Feb-2010

22:54

IA-64

Authsspi.dll

7.0.6002.22343

112,640

20-Feb-2010

22:55

IA-64

Hwebcore.dll

7.0.6001.18359

37,376

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iiscore.dll

7.0.6001.18428

543,744

20-Feb-2010

23:41

IA-64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

27-Mar-2009

08:27

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6001.18428

52,224

20-Feb-2010

23:46

IA-64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

27-Mar-2009

08:27

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6001.22638

37,376

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Iiscore.dll

7.0.6001.22638

545,792

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

01-Apr-2009

16:00

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6001.22638

52,736

20-Feb-2010

23:32

IA-64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

01-Apr-2009

16:00

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6002.18139

37,376

09-Nov-2009

12:35

IA-64

Iiscore.dll

7.0.6002.18210

545,792

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

03-Apr-2009

20:47

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6002.18210

52,224

20-Feb-2010

22:59

IA-64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

03-Apr-2009

20:47

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6002.22343

37,376

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iiscore.dll

7.0.6002.22343

545,792

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6002.22343

52,736

20-Feb-2010

23:01

IA-64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

Isapi.dll

7.0.6001.18428

241,152

20-Feb-2010

23:42

IA-64

Isapi.dll

7.0.6001.22638

241,152

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Isapi.dll

7.0.6002.18210

241,152

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Isapi.dll

7.0.6002.22343

241,152

20-Feb-2010

22:57

IA-64

Admwprox.dll

7.0.6001.18359

119,808

09-Nov-2009

13:23

IA-64

Ahadmin.dll

7.0.6001.18359

82,432

09-Nov-2009

13:23

IA-64

Appcmd.exe

7.0.6001.18359

404,480

09-Nov-2009

11:43

IA-64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

27-Mar-2009

08:23

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,989

27-Mar-2009

08:23

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.18359

726,016

09-Nov-2009

13:23

IA-64

Aspnetca.exe

7.0.6001.18359

432,128

09-Nov-2009

11:44

IA-64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

26,971

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6001.18359

452,096

09-Nov-2009

13:28

IA-64

Iisreg.dll

7.0.6001.18359

143,872

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iisres.dll

7.0.6001.18359

193,024

09-Nov-2009

11:43

IA-64

Iisreset.exe

7.0.6001.18359

34,816

09-Nov-2009

11:43

IA-64

Iisrstap.dll

7.0.6001.18359

18,944

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iisrstas.exe

7.0.6001.18359

78,336

09-Nov-2009

11:43

IA-64

Iisrtl.dll

7.0.6001.18359

393,216

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iissetup.exe

7.0.6001.18359

543,232

09-Nov-2009

11:44

IA-64

Iissyspr.dll

7.0.6001.18359

134,656

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iisutil.dll

7.0.6001.18359

513,024

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iis_schema.xml

Not Applicable

76,318

11-Jul-2009

14:24

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6001.18359

887,808

09-Nov-2009

13:27

IA-64

Redirection.config

Not Applicable

490

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6001.18359

74,240

09-Nov-2009

13:28

IA-64

Rscaext.dll

6.0.6001.18359

111,616

09-Nov-2009

13:28

IA-64

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6001.18359

22,528

09-Nov-2009

13:29

IA-64

Wamregps.dll

7.0.6001.18359

28,160

09-Nov-2009

13:29

IA-64

Admwprox.dll

7.0.6001.22638

119,808

20-Feb-2010

23:25

IA-64

Ahadmin.dll

7.0.6001.22638

82,432

20-Feb-2010

23:25

IA-64

Appcmd.exe

7.0.6001.22638

404,992

20-Feb-2010

21:48

IA-64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

01-Apr-2009

15:56

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,989

01-Apr-2009

15:56

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.22638

727,552

20-Feb-2010

23:25

IA-64

Aspnetca.exe

7.0.6001.22638

432,128

20-Feb-2010

21:48

IA-64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

01-Apr-2009

15:57

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

26,943

08-May-2009

09:25

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6001.22638

452,096

20-Feb-2010

23:31

IA-64

Iisreg.dll

7.0.6001.22638

143,872

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Iisres.dll

7.0.6001.22638

193,024

20-Feb-2010

21:48

IA-64

Iisreset.exe

7.0.6001.22638

34,816

20-Feb-2010

21:47

IA-64

Iisrstap.dll

7.0.6001.22638

18,944

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Iisrstas.exe

7.0.6001.22638

78,336

20-Feb-2010

21:47

IA-64

Iisrtl.dll

7.0.6001.22638

393,216

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Iissetup.exe

7.0.6001.22638

543,232

20-Feb-2010

21:48

IA-64

Iissyspr.dll

7.0.6001.22638

134,656

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Iisutil.dll

7.0.6001.22638

513,024

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,213

20-Feb-2010

18:09

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6001.22638

902,656

20-Feb-2010

23:30

IA-64

Redirection.config

Not Applicable

490

01-Apr-2009

15:57

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6001.22638

74,240

20-Feb-2010

23:31

IA-64

Rscaext.dll

6.0.6001.22638

111,616

20-Feb-2010

23:31

IA-64

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

01-Apr-2009

15:57

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6001.22638

22,528

20-Feb-2010

23:32

IA-64

Wamregps.dll

7.0.6001.22638

28,160

20-Feb-2010

23:32

IA-64

Admwprox.dll

7.0.6002.18139

119,808

09-Nov-2009

12:33

IA-64

Ahadmin.dll

7.0.6002.18139

82,432

09-Nov-2009

12:34

IA-64

Appcmd.exe

7.0.6002.18139

404,992

09-Nov-2009

11:15

IA-64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:40

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,990

03-Apr-2009

20:40

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.18139

727,552

09-Nov-2009

12:34

IA-64

Aspnetca.exe

7.0.6002.18139

432,128

09-Nov-2009

11:15

IA-64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,145

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6002.18139

452,096

09-Nov-2009

12:38

IA-64

Iisreg.dll

7.0.6002.18139

143,872

09-Nov-2009

12:36

IA-64

Iisres.dll

7.0.6002.18139

193,024

09-Nov-2009

11:15

IA-64

Iisreset.exe

7.0.6002.18139

34,816

09-Nov-2009

11:14

IA-64

Iisrstap.dll

7.0.6002.18139

18,944

09-Nov-2009

12:36

IA-64

Iisrstas.exe

7.0.6002.18139

78,336

09-Nov-2009

11:14

IA-64

Iisrtl.dll

7.0.6002.18139

393,216

09-Nov-2009

12:36

IA-64

Iissetup.exe

7.0.6002.18139

543,232

09-Nov-2009

11:15

IA-64

Iissyspr.dll

7.0.6002.18139

134,656

09-Nov-2009

12:36

IA-64

Iisutil.dll

7.0.6002.18139

513,024

09-Nov-2009

12:36

IA-64

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,078

10-Jul-2009

07:02

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6002.18139

900,096

09-Nov-2009

12:37

IA-64

Redirection.config

Not Applicable

490

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6002.18139

74,240

09-Nov-2009

12:38

IA-64

Rscaext.dll

6.0.6002.18139

111,616

09-Nov-2009

12:38

IA-64

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6002.18139

22,528

09-Nov-2009

12:39

IA-64

Wamregps.dll

7.0.6002.18139

28,160

09-Nov-2009

12:39

IA-64

Admwprox.dll

7.0.6002.22343

119,808

20-Feb-2010

22:54

IA-64

Ahadmin.dll

7.0.6002.22343

82,432

20-Feb-2010

22:55

IA-64

Appcmd.exe

7.0.6002.22343

404,992

20-Feb-2010

21:29

IA-64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:40

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,990

03-Apr-2009

20:40

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.22343

727,552

20-Feb-2010

22:55

IA-64

Aspnetca.exe

7.0.6002.22343

432,128

20-Feb-2010

21:30

IA-64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,809

09-Feb-2010

09:17

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,105

09-Feb-2010

09:17

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6002.22343

452,096

20-Feb-2010

23:00

IA-64

Iisreg.dll

7.0.6002.22343

143,872

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iisres.dll

7.0.6002.22343

193,024

20-Feb-2010

21:29

IA-64

Iisreset.exe

7.0.6002.22343

34,816

20-Feb-2010

21:29

IA-64

Iisrstap.dll

7.0.6002.22343

18,944

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iisrstas.exe

7.0.6002.22343

78,336

20-Feb-2010

21:29

IA-64

Iisrtl.dll

7.0.6002.22343

393,216

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iissetup.exe

7.0.6002.22343

543,232

20-Feb-2010

21:30

IA-64

Iissyspr.dll

7.0.6002.22343

134,656

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iisutil.dll

7.0.6002.22343

513,024

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,610

20-Feb-2010

18:11

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6002.22343

910,336

20-Feb-2010

22:58

IA-64

Redirection.config

Not Applicable

490

03-Apr-2009

20:40

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6002.22343

74,240

20-Feb-2010

23:00

IA-64

Rscaext.dll

6.0.6002.22343

111,616

20-Feb-2010

23:00

IA-64

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

03-Apr-2009

20:40

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6002.22343

22,528

20-Feb-2010

23:01

IA-64

Wamregps.dll

7.0.6002.22343

28,160

20-Feb-2010

23:01

IA-64

Nshhttp.dll

6.0.6001.18428

60,928

20-Feb-2010

23:44

IA-64

Nshhttp.dll

6.0.6001.22638

60,928

20-Feb-2010

23:30

IA-64

Nshhttp.dll

6.0.6002.18210

60,928

20-Feb-2010

22:58

IA-64

Nshhttp.dll

6.0.6002.22343

60,928

20-Feb-2010

22:59

IA-64

Iisw3adm.dll

7.0.6001.18428

891,904

20-Feb-2010

23:41

IA-64

W3tp.dll

7.0.6001.18359

37,376

09-Nov-2009

13:29

IA-64

W3wphost.dll

7.0.6001.18359

117,760

09-Nov-2009

13:29

IA-64

Wbhstipm.dll

7.0.6001.18359

62,464

09-Nov-2009

13:29

IA-64

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.18359

59,392

09-Nov-2009

13:29

IA-64

Iisw3adm.dll

7.0.6001.22638

892,928

20-Feb-2010

23:28

IA-64

W3tp.dll

7.0.6001.22638

37,376

20-Feb-2010

23:32

IA-64

W3wphost.dll

7.0.6001.22638

118,784

20-Feb-2010

23:32

IA-64

Wbhstipm.dll

7.0.6001.22638

62,464

20-Feb-2010

23:32

IA-64

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.22638

59,392

20-Feb-2010

23:32

IA-64

Iisw3adm.dll

7.0.6002.18210

898,560

20-Feb-2010

22:56

IA-64

W3tp.dll

7.0.6002.18139

37,376

09-Nov-2009

12:39

IA-64

W3wphost.dll

7.0.6002.18139

120,832

09-Nov-2009

12:39

IA-64

Wbhstipm.dll

7.0.6002.18139

62,464

09-Nov-2009

12:39

IA-64

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.18139

59,392

09-Nov-2009

12:39

IA-64

Iisw3adm.dll

7.0.6002.22343

898,560

20-Feb-2010

22:56

IA-64

W3tp.dll

7.0.6002.22343

37,376

20-Feb-2010

23:01

IA-64

W3wphost.dll

7.0.6002.22343

120,832

20-Feb-2010

23:01

IA-64

Wbhstipm.dll

7.0.6002.22343

62,464

20-Feb-2010

23:01

IA-64

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.22343

59,392

20-Feb-2010

23:01

IA-64

Authsspi.dll

7.0.6001.18428

43,520

20-Feb-2010

23:35

x86

Authsspi.dll

7.0.6001.22638

43,520

20-Feb-2010

23:27

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.18210

43,520

20-Feb-2010

23:04

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.22343

43,520

20-Feb-2010

23:07

x86

Hwebcore.dll

7.0.6001.18359

12,800

09-Nov-2009

13:20

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.18428

189,952

20-Feb-2010

23:37

x86

W3dt.dll

7.0.6001.18428

23,552

20-Feb-2010

23:40

x86

Hwebcore.dll

7.0.6001.22638

12,800

20-Feb-2010

23:29

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.22638

190,976

20-Feb-2010

23:29

x86

W3dt.dll

7.0.6001.22638

23,552

20-Feb-2010

23:31

x86

Hwebcore.dll

7.0.6002.18139

12,800

09-Nov-2009

12:30

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.18210

190,976

20-Feb-2010

23:05

x86

W3dt.dll

7.0.6002.18210

23,552

20-Feb-2010

23:07

x86

Hwebcore.dll

7.0.6002.22343

12,800

20-Feb-2010

23:08

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.22343

190,976

20-Feb-2010

23:08

x86

W3dt.dll

7.0.6002.22343

23,552

20-Feb-2010

23:12

x86

Isapi.dll

7.0.6001.18428

107,008

20-Feb-2010

23:37

x86

Isapi.dll

7.0.6001.22638

107,008

20-Feb-2010

23:29

x86

Isapi.dll

7.0.6002.18210

107,008

20-Feb-2010

23:05

x86

Isapi.dll

7.0.6002.22343

107,008

20-Feb-2010

23:08

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.18428

51,712

20-Feb-2010

23:35

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.18428

27,136

20-Feb-2010

23:35

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.18428

154,112

20-Feb-2010

21:33

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.18428

311,296

20-Feb-2010

23:35

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.18428

182,784

20-Feb-2010

21:34

x86

Iismig.dll

7.0.6001.18428

209,408

20-Feb-2010

23:40

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.18428

89,088

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisres.dll

7.0.6001.18428

193,024

20-Feb-2010

21:33

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.18428

14,848

20-Feb-2010

21:33

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.18428

8,192

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.18428

153,600

20-Feb-2010

23:37

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.18428

228,864

20-Feb-2010

21:34

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.18428

59,392

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.18428

202,752

20-Feb-2010

23:37

x86

Nativerd.dll

7.0.6001.18428

326,656

20-Feb-2010

23:39

x86

Rsca.dll

7.0.6001.18428

26,624

20-Feb-2010

23:40

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.18428

38,912

20-Feb-2010

23:40

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6001.18428

9,216

20-Feb-2010

23:40

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.18428

10,752

20-Feb-2010

23:40

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.22638

51,712

20-Feb-2010

23:26

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.22638

27,136

20-Feb-2010

23:26

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.22638

154,112

20-Feb-2010

21:35

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

01-Apr-2009

18:54

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.22638

311,808

20-Feb-2010

23:26

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.22638

182,784

20-Feb-2010

21:35

x86

Iismig.dll

7.0.6001.22638

209,408

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.22638

89,088

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisres.dll

7.0.6001.22638

193,024

20-Feb-2010

21:35

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.22638

14,848

20-Feb-2010

21:35

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.22638

8,192

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.22638

153,600

20-Feb-2010

23:29

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.22638

228,864

20-Feb-2010

21:35

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.22638

59,392

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.22638

202,752

20-Feb-2010

23:29

x86

Nativerd.dll

7.0.6001.22638

331,776

20-Feb-2010

23:30

x86

Rsca.dll

7.0.6001.22638

26,624

20-Feb-2010

23:31

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.22638

38,912

20-Feb-2010

23:31

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6001.22638

9,216

20-Feb-2010

23:31

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.22638

10,752

20-Feb-2010

23:31

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.18210

51,712

20-Feb-2010

23:03

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.18210

27,136

20-Feb-2010

23:03

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.18210

154,112

20-Feb-2010

21:05

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:37

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.18210

311,808

20-Feb-2010

23:03

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.18210

182,784

20-Feb-2010

21:05

x86

Iismig.dll

7.0.6002.18210

209,408

20-Feb-2010

23:07

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.18210

89,088

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisres.dll

7.0.6002.18210

193,024

20-Feb-2010

21:05

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.18210

14,848

20-Feb-2010

21:05

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.18210

8,192

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.18210

153,600

20-Feb-2010

23:05

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.18210

228,864

20-Feb-2010

21:05

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.18210

59,392

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.18210

202,752

20-Feb-2010

23:05

x86

Nativerd.dll

7.0.6002.18210

331,264

20-Feb-2010

23:06

x86

Rsca.dll

7.0.6002.18210

26,624

20-Feb-2010

23:07

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.18210

38,912

20-Feb-2010

23:07

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6002.18210

9,216

20-Feb-2010

23:07

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.18210

10,752

20-Feb-2010

23:07

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.22343

51,712

20-Feb-2010

23:06

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.22343

27,136

20-Feb-2010

23:07

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.22343

154,112

20-Feb-2010

21:22

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:43

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.22343

311,808

20-Feb-2010

23:07

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.22343

182,784

20-Feb-2010

21:22

x86

Iismig.dll

7.0.6002.22343

209,408

20-Feb-2010

23:11

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.22343

89,088

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisres.dll

7.0.6002.22343

193,024

20-Feb-2010

21:22

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.22343

14,848

20-Feb-2010

21:21

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.22343

8,192

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.22343

153,600

20-Feb-2010

23:08

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.22343

228,864

20-Feb-2010

21:22

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.22343

59,392

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.22343

202,752

20-Feb-2010

23:08

x86

Nativerd.dll

7.0.6002.22343

333,312

20-Feb-2010

23:10

x86

Rsca.dll

7.0.6002.22343

26,624

20-Feb-2010

23:11

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.22343

38,912

20-Feb-2010

23:11

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6002.22343

9,216

20-Feb-2010

23:12

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.22343

10,752

20-Feb-2010

23:12

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.18428

371,712

20-Feb-2010

23:37

x86

W3tp.dll

7.0.6001.18359

15,872

09-Nov-2009

13:23

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.18359

46,592

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.18359

24,064

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.18359

22,528

09-Nov-2009

13:23

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.22638

371,712

20-Feb-2010

23:29

x86

W3tp.dll

7.0.6001.22638

15,872

20-Feb-2010

23:31

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.22638

46,592

20-Feb-2010

23:31

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.22638

24,064

20-Feb-2010

23:31

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.22638

22,528

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.18210

373,760

20-Feb-2010

23:05

x86

W3tp.dll

7.0.6002.18139

15,872

09-Nov-2009

12:32

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.18139

47,616

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.18139

24,064

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.18139

22,528

09-Nov-2009

12:32

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.22343

374,272

20-Feb-2010

23:08

x86

W3tp.dll

7.0.6002.22343

15,872

20-Feb-2010

23:12

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.22343

48,128

20-Feb-2010

23:12

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.22343

24,064

20-Feb-2010

23:12

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.22343

22,528

20-Feb-2010

23:12

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.18428

31,232

20-Feb-2010

23:37

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.22638

31,232

20-Feb-2010

23:29

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.18210

30,720

20-Feb-2010

23:05

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.22343

30,720

20-Feb-2010

23:08

x86

Nshhttp.dll

6.0.6001.18428

24,064

20-Feb-2010

23:39

x86

Nshhttp.dll

6.0.6001.22638

24,064

20-Feb-2010

23:31

x86

Nshhttp.dll

6.0.6002.18210

24,064

20-Feb-2010

23:06

x86

Nshhttp.dll

6.0.6002.22343

24,064

20-Feb-2010

23:10

x86

Windows Vista ve Windows Server 2008 için ek dosya bilgileri

Windows Vista'nın ve Windows Server 2008'in tüm desteklenen x86 tabanlı sürümleri için ek dosyalar

File name

Package_10_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,054

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

8,371

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,578

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

6,028

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_12_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,371

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_12_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,922

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_13_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,532

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_13_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

5,778

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_14_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,639

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_14_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

7,602

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_15_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,116

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_15_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,692

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_16_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,897

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_16_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,455

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_17_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,374

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_17_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

5,616

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_18_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,213

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_18_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,760

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_19_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,958

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_19_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,530

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,734

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,436

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_20_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,481

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_20_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

7,443

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_21_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,739

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_21_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,296

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_22_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,971

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_22_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

5,229

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_23_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,078

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_23_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

7,035

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_24_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,374

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_24_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

5,621

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_25_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,213

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_25_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,763

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_26_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,578

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_26_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,196

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_27_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,958

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_27_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,692

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_28_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,431

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_28_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

5,573

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_29_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,739

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_29_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,455

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,733

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

6,184

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,160

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

7,112

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,114

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,687

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,895

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,450

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,577

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

6,027

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,957

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,525

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,004

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

6,951

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,738

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,288

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,805

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,876

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,611

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,679

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,200

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,287

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,952

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,998

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,870

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,905

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,932

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,011

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,670

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,703

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,801

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,868

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,200

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,292

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,682

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,715

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,403

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,411

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,431

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

5,844

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_02243200e0a585086e647c7a478338cf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_8d686d04b786208f.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_0e31613dbe369261d6ee2a72e27a8c0a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_48c838e4b3767e85.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_16b8451540f2bac23065ee8abfeac47f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_0fde06ba25647760.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_18184f074d19197726cc93b0a2364865_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_1b1305d8d6dc2ef7.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_1891f3274f1f2e8ba25f92e78e5a8493_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_321c8750935b706c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_1d6b70544682ef9299e54108db7688e8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_75619f223319c79b.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_22960a5eed790d75ee667c091a4c7581_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_47842f91193c3d3f.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_26bfdc1a86311b42574dd6c57065ea88_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_fd9053e1e1756eeb.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_29455863b1821c9d5a7a5f11a9f7c6c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_759b511ada792192.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_2a4b0d1ce11aa4a74ccd4da3aaa25a5d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_c7d26291cc02a52b.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_30c1f0f204792c7feba5464ad9bdc4b8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_6d677ccb84e7608c.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_3546623f376e043c15080ba3ae399bcb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_72b72945254fac67.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_4379e31d12edb6e70627b7ed76cc9de0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_178b9226b1b3a6a1.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_47ebe0294c731c961326c4fc14f220de_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_cd4f1c3bccb8fec3.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_48fdea84483e574614c97ca281c3ee53_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_14c012cd3521ea6e.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_4975b3be5b8fcf0051ede61724e941a6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_4ebe4565fbc2cb9a.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_4a733aa7bf40ad90f3bd0f1d05a293ab_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_20a368c353dca4b1.manifest

File version

Not Applicable

File size