Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Giriş

Microsoft Host Integration Server 2016 toplu güncelleştirme paketi, Host Integration Server 2016 yayımlandıktan sonra düzeltilen sorunların düzeltmelerini içerir.

Düzeltmeleri üretim ortamında dağıtmadan önce test etmenizi öneririz. Derlemeler birikmeli olduğundan, her yeni düzeltme sürümü önceki Host Integration Server 2016 düzeltme sürümünde yer alan tüm düzeltmeleri ve tüm güvenlik düzeltmelerini içerir. Bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümünü uygulamayı göz önünde bulundurmanızı öneririz.

Bu toplu güncelleştirme paketi hakkında önemli notlar

Notlar

  • Bu toplu güncelleştirme, Microsoft Kurumsal Tek Sign-On (SSO) için düzeltmeler içermez. Bu nedenle, bu güncelleştirme tek başına SSO sunucuları için geçerli değildir.

  • Microsoft ürün güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan terminoloji hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Bilgi Bankası makalesine bakın:

    824864 Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması.

Host Integration Server 2016 için Toplu Güncelleştirme 5'te (CU5) bulunan düzeltmeler

Bu düzeltmeleri tartışan Microsoft Bilgi Bankası makaleleri kullanıma sunulduklarında yayımlanmaktadır. Konak Tümleştirme Sunucusu hataları hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarına tıklayın.

Uygulama Tümleştirmesi

KB makale numarası

Açıklama

894836

DÜZELTME: TI, PIC S99v99 Görüntü İşareti Ayrı Olarak dönüştürülemiyor

5001913

DÜZELTME: İşlem Tümleştiricisi konaktan döndürülen ilişkisiz kayıt kümelerini işleyemiyor

5013447

DÜZELTME: Ayrımcı birleşim NullReferenceException özel duruma neden olabilir

5013448

DÜZELTME: Round ile COMP4 dönüştürmesi Bir Dizi Dizini özel durumu neden oluyor

5013449

DÜZELTME: TI Tasarım Aracı, Düzenlenen Sayısalların uzunluklarını yanlış hesaplıyor

5013514

DÜZELTME: TI Tasarım Aracı, Düzenlenmiş Sayısallara dönüştürülen ondalıklar için Yuvarlama'ya izin vermiyor

5013578 

DÜZELTME: TI Yapılandırma Aracı, app.config dosyasında serverVerificationRequired parametresini ayarlamaz

5013582

DÜZELTME: PowerShell İçeri Aktarıcısı'nı kullanarak çok düzeyli yapılandırılmış bir COBOL programı içeri aktarılırken özel durumlar oluşuyor

Veri Entegrasyonu

KB makale numarası

Açıklama

4547594 

DÜZELTME: MsDrdaService.exe INNER JOIN ve OUTER JOIN ile SQL SELECT deyimlerini işleyemiyor

4551724 

İyileştirme: DB2 uyumluluk işlevleri için SSMA'yi destekleyecek şekilde MsDrdaService.exe güncelleştirin

4555851

DÜZELTME: Java istemcisi DB2XADataSource sınıfını kullanarak bağlandığında DRDA Sunucusu kilitleniyor

4564789

DÜZELTME: Yönetilmeyen OLEDB Sağlayıcısı, SELECT TIMESTAMP(12) çalıştırırken "SQLCODE: -345" ile başarısız oluyor

4565939

İyileştirme: DRDA Hizmetini DIGITS, POSITION, TIMESTAMPDIFF, TO_CHAR ve VARCHAR_FORMAT DB2 işlevlerini destekleyecek şekilde güncelleştirin

4568961

DÜZELTME: DRDA Sunucusu parametreli INSERT INTO SELECT deyimini işleyemiyor

4582997

DÜZELTME: "Desteklenmeyen DDM parametre kod noktası: 0x2408. ERRORCODE=-4499, SQLSTATE=58016", DRDA Sunucusu kullanılırken

4584782

DÜZELTME: DRDA Server, parametre meta verilerini çağırırken SQL deyimlerini doğrulamaz

4589368

DÜZELTME: YANLıŞ biçimlendirilmiş kod noktası geçirilirken DRDA Hizmeti SQLCODE -30020 ile başarısız oluyor

4589369

DÜZELTME: LOB, DRDA istemcisinde yanlış değerler döndürüyor

4589373

DÜZELTME: DB2 için OLE DB Sağlayıcısı 24 karakterden uzun parolaları desteklemiyor

4589375

DÜZELTME: DRDA Hizmetini kullandığınızda işlevlerdeki parametreler hataya neden oluyor

4589376

DÜZELTME: DRDA Server SQL IN işlecini desteklemiyor

4589377

DÜZELTME: DRDA Server'ı kullandığınızda WITH UR deyimiyle parametreli ve Birleştirme SQL sorguları başarısız olur

4589378

DÜZELTME: DRDA Sunucusu bir tablo başvurusuyla INNER JOIN işlemini işleyemiyor

4589379

DÜZELTME: DRDA Sunucusu, VE VARİSİNDEN Sİl desenini desteklemiyor

4589381

DÜZELTME: DRDA Server, DB2 DateTime aritmetik işlemleriyle SQL deyimlerini işleyemiyor

4589387

DÜZELTME: DRDA Hizmeti WITH common_table_expression yan tümcesini desteklemiyor

4589396

DÜZELTME: DRDA Server, parametreli SELECT FROM FINAL TABLE (INSERT INTO VALUES) deyimini desteklemiyor

4589398

DÜZELTME: DRDA AS, DSNUPROC yardımcı programını kullanarak büyük miktarda veriyi taşıyamıyor

4599065

DÜZELTME: DB2 için MsDb2Client, TIMESTAMP işlevini kullanırken SQLCODE -343 hatası döndürüyor

4599233

DÜZELTME: DRDA Hizmetini kullandığınızda bir hata oluşuyor

4599416

DÜZELTME: DB2 için Yönetilen Sağlayıcı'da neden kodu 00D35920 olan istenmeyen günlükler

4603090

DÜZELTME: DB2 için BizTalk Bağdaştırıcısı'ndaki alma konumundan veri çektiğinizde hata oluşuyor

5001560

DÜZELTME: Toplu kopyalama işlemini kullandığınızda DB2 için Yönetilen Sağlayıcı bir özel durumla başarısız oluyor

5001561

DÜZELTME: DB2 sağlayıcılarını kullandığınızda iki aşamalı işleme ESSO ile çalışmıyor

5003615

DÜZELTME: Deyimi iki kez çağırırken SQLCODE -313 hatası oluşuyor

5004443

DÜZELTME: DRDA Hizmeti, izleme dosyalarını paylaşılan modda açmıyor

5004678

DÜZELTME: DB2 V6.0 için yönetilmeyen OLE DB Sağlayıcısı Arapçayı yanlış dönüştürüyor

5006046

DÜZELTME: DB2 için OLE DB Sağlayıcısı'nda belirli bir sorgu gönderdiğinizde uygulama yanıt vermeyi durduruyor

5006760

DÜZELTME: DRDA Hizmeti, tarih veri türünün dize değişmez biçimini DB2 biçiminden T-SQL biçimine dönüştürmez

5006981

DÜZELTME: DRDA Hizmeti ROWSET POSITIONING deyimiyle DUYARSIZ KAYDıRMAyı desteklemiyor

5007325

DÜZELTME: DRDA Hizmeti, UPDATE deyimlerini diğer adlarla yanlış işler

5007385

DÜZELTME: DB2 için BizTalk Bağdaştırıcısı CU4 uygulandıktan sonra alma konumundaki şemayı okuyamıyor

5007684

DÜZELTME: DRDA Hizmeti, UNION işlecini FETCH FIRST ROW ONLY deyimiyle desteklemiyor

5007685

DÜZELTME: YALNıZCA FOR FETCH içeren bir SQL deyimi işlenirken DRDA Hizmeti başarısız oluyor

5013572

DÜZELTME: METIN Sütunları ile SELECT deyimlerini çağıran DB2 istemcisi Informix'te yanlış veri döndürüyor

5013573

DÜZELTME: Yönetilen DB2 istemcisi ibm netezza performans sunucusuna bağlanamıyor

5013577

DÜZELTME: Bir deyimi noktalı virgülle sona erdiğinde DRDA Hizmeti başarısız oluyor

5013579

DÜZELTME: Seçme deyimleri LOB değerlerini kullandığında DB2 için Yönetilen Sağlayıcı başarısız oluyor

5013580

DÜZELTME: Çalışma zamanında bir parametre null olduğunda DRDA Hizmeti başarısız oluyor

5013583

DÜZELTME: DB2 için Yönetilen Sağlayıcı, CCSID'ler 1153, 1154 ve 1160 kullanılırken hata döndürüyor

5013584

İyileştirme: sertifikaCommonName, certificateDnsName ve/veya certificateFriendlyName ile sertifikaları bulmak için DRDA Hizmeti desteği

5013648

DÜZELTME: Java istemcisi DB2XADataSource sınıfını kullanarak bağlandığında MsDrdaService.exe kilitleniyor

İleti Tümleştirmesi

KB makale numarası

Açıklama

3197339

İyileştirme: Dinamik bağlantı noktası kullanırken Bağıntı Kimliğine veya İleti Kimliğine göre filtrelemek üzere BizTalk için MQSC bağdaştırıcısını güncelleştirin

3197782

İyileştirme: MQSC Gönderme Bağdaştırıcısını, Bağdaştırıcı yapılandırmasına Yanıtla Kuyruğu adını ve Yanıtla Kuyruğu Yöneticisi'ni eklemek için güncelleştirin

4576467

DÜZELTME: MQRFH2 üst bilgisi geçirildiğinde MQSC bağdaştırıcısı başarısız oluyor

4577008

DÜZELTME: Konak örneğini durdururken özel bir işlem hattı bileşeni kullanılırken MQSC bağdaştırıcısında "İptal" iletisi

4580789

İyileştirme: Microsoft MQ istemcisiyle yapılandırılan MQSC Bağdaştırıcısı için ileti boyutu üst sınırını 100*1024*1024 olarak güncelleştirin

4581040

DÜZELTME: Düz Dosya Derleyicisi olan bir bağlantı noktasını MQSC bağdaştırıcısı kullanırken iletileri işleyemiyor gönderme

4585014

DÜZELTME: BOŞ ileti biçimiyle MQSC Bağdaştırıcısı kullandığınızda UTF-8 dönüştürmesi desteklenmiyor

4590564

DÜZELTME: Dinamik SSL gönderme bağlantı noktasını kullandığınızda "useSSL=true" ayarı güncelleştirilmiyor

4593956

DÜZELTME: MQRFH2 iletileri BizTalk çok parçalı iletilere dönüştürüldüğünde regresyon oluşuyor

4603171

DÜZELTME: Dosya veya derleme yüklenirken "Microsoft.BizTalk.Adapter.Mqsc.ImqWrapper.dll" hatası

5001120

DÜZELTME: MQSC BizTalk Bağdaştırıcısını işlemlerle kullandığınızda bir hata oluşabilir

5003734

DÜZELTME: MQSC Bağdaştırıcısı, boş üst bilgileri olan gelen iletilere izin vermiyor

5003735

DÜZELTME: MQSC Bağdaştırıcı belirli bir hatayla başarısız olduğunda BizTalk alma konumu devre dışı bırakılır

5005837

DÜZELTME: IBM MQ istemcisiyle MQSC BizTalk Adapter kullandığınızda UTF-8 çalışmıyor

5007108

DÜZELTME: MQSC BizTalk Bağdaştırıcısı, OEM-United Durumları yerine 1252 karakter kümesine sahip iletiler gönderir (437)

5011462

DÜZELTME: Ağır yük altında bağlantı almaya çalıştığınızda DB2 istemcilerinde gecikmeler yaşanıyor

5011943

DÜZELTME: BİRİnCİl ANAHTAR kısıtlamasının ihlali olduğunda DRDA Hizmeti özel durumu oluşuyor

5013581

DÜZELTME: MQ İstemcisi ConnectAs parametresi için yalnızca 12 karaktere izin verir

5013585

DÜZELTME: Havuza alınan bağlantılar üst sınıra ulaştığında hata oluşabilir

5013586

DÜZELTME: Konak örneği hizmet hesabının yönetici hakları yoksa MQSC Bağdaştırıcısı olay günlüğüne yazamaz

5013393

DÜZELTME: DRDA Hizmeti, UR ile kullanan sorgular için doğru yalıtım düzeyini ayarlamaz

5013649

DÜZELTME: UTF-8 ile ayarlanan MQSC alma konumu 70 veya 95 MB'tan büyük iletileri alamıyor

5014305

DÜZELTME: DRDA Hizmeti yalıtım düzeyini SERIALIZABLE olarak belirlediğinde performans sorunları oluşabilir

Ağ Tümleştirmesi

KB makale numarası

Açıklama

4584783 

DÜZELTME: TN3270 Öykünücüsü Micro Focus Enterprise TN dinleyicisine bağlanamıyor

5005560 

DÜZELTME: Kullanıcı tarafından sağlanan kimlik bilgileri HIS istemcisinde çalışmadığında istemci bağlantı sorunları oluşabilir

5013587

DÜZELTME: HIS istemcisinde çalışan SNA Manager yalnızca salt görüntüleme erişimine izin verir

Oturum Tümleştirmesi

KB makale numarası

Açıklama

5013574 

DÜZELTME: Konak TN Anlaşması sırasında FunctionsRequest gönderdiğinde Oturum Tümleştiricisi BindImage veya Yanıtlar ayarlarına uymuyor

5013575

DÜZELTME: Oturum Tümleştiricisi bazı ekranlarda korumasız alanları doğru işlemez

5013576

DÜZELTME: Ekran güncelleştirmeleri, kullanıcı girişi nedeniyle TN Öykünücüsü'ne yanlış döndürülür

Konak Tümleştirme Sunucusu 2016 için Toplu Güncelleştirme 5'i edinme

Desteklenen bir toplu güncelleştirme paketi artık Microsoft İndirme Merkezi'nden kullanılabilir. Ancak toplu güncelleştirme paketi yalnızca bu makalede açıklanan sorunları düzeltmeye yöneliktir. Toplu güncelleştirme paketini yalnızca bu belirli sorunlarla karşılaşan sistemlere uygulayın. Bu toplu güncelleştirme paketi ek test alabilir. Bu nedenle, bu sorunlardan ciddi olarak etkilenmezseniz, bir sonraki Host Integration Server 2016 hizmet paketini beklemenizi öneririz. Sonraki hizmet paketi, bu toplu güncelleştirme paketindeki düzeltmeleri içerir.

İndir simgesi Toplu Güncelleştirme paketini şimdi indirin 5

Yükleme dosyasının doğru sürümü ve sağlaması olduğunda Algıla ve Onar bu dosyanın üzerine kopyalamaz. Ek sorunlar oluşursa veya herhangi bir sorun giderme gerekiyorsa, ayrı bir hizmet isteği oluşturmanız gerekebilir. Bu özel toplu güncelleştirme paketi için uygun olmayan ek destek soruları ve sorunları için normal destek maliyetleri uygulanır. Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek telefon numaralarının tam listesi için veya ayrı bir hizmet isteği oluşturmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Desteği ile iletişime geçin

Ön koşullar

Bu güncelleştirmeyi uygulamak için Microsoft Host Integration Server 2016 yüklü olmalıdır.

Bu güncelleştirmede bir Readme.txt dosyası varsa, bu güncelleştirmeyi yükleme hakkında daha fazla bilgi için Readme.txt dosyasına bakın.

Yeniden başlatma gereksinimi

Bu toplu güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Dosya bilgileri

Bu toplu güncelleştirme paketinin İngilizce sürümü, aşağıdaki tabloda listelenen dosya özniteliklerine (veya sonraki dosya özniteliklerine) sahiptir. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Eşgüdümlü Evrensel Saat'te (UTC) listelenmiştir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde yerel saate dönüştürülür. UTC ile yerel saat arasındaki farkı bulmak için Denetim Masası'ndaki Tarih ve Saat aracında Saat Dilimi sekmesini kullanın.

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Aggregateconverters.base.gac

10.0.3220.0

88,480

18-Mayıs 2022

13:16

Aggregateconverters.dpc.gac

10.0.3220.0

96,160

18-Mayıs 2022

13:16

Automatondrivers.automatondriver.gac

10.0.3220.0

32,688

18-Mayıs 2022

13:16

Configurationsectionhandlers.dll.gac

10.0.3220.0

320,416

18-Mayıs 2022

13:16

Countertelemetry.containers.gac

10.0.3220.0

43,936

18-Mayıs 2022

13:16

Countertelemetry.globals.gac

10.0.3220.0

25,496

18-Mayıs 2022

13:16

Data.db2.adonet.provider

10.0.3220.0

349,616

18-Mayıs 2022

13:16

Data.db2.adonet.provider.gac

10.0.3220.0

349,616

18-Mayıs 2022

13:16

Data.db2.drda.native

10.0.3220.0

1,797,528

18-Mayıs 2022

14:42

Data.db2.drda.native.32on64

10.0.3220.0

1,463,216

18-Mayıs 2022

14:41

Data.db2.odbc.configuration

10.0.3220.0

131,992

18-Mayıs 2022

14:42

Data.db2.odbc.configuration.32on64

10.0.3220.0

112,560

18-Mayıs 2022

14:41

Data.db2.odbc.driver

10.0.3220.0

1,033,112

18-Mayıs 2022

14:42

Data.db2.odbc.driver.32on64

10.0.3220.0

803,248

18-Mayıs 2022

14:41

Data.db2.oledb.provider.binary

10.0.3220.0

1,258,904

18-Mayıs 2022

14:42

Data.db2.oledb.provider.binary.32on64

10.0.3220.0

1,065,904

18-Mayıs 2022

14:41

Data.drda.client

10.0.3220.0

335,768

18-Mayıs 2022

13:16

Data.drda.common

10.0.3220.0

272,816

18-Mayıs 2022

13:16

Data.drda.ddm

10.0.3220.0

286,640

18-Mayıs 2022

13:16

Data.drda.requester

10.0.3220.0

381,360

18-Mayıs 2022

13:16

Data.drda.sslclient.binary

10.0.3220.0

18,840

18-Mayıs 2022

14:43

Data.drda.sslclient.binary.32on64

10.0.3220.0

18,848

18-Mayıs 2022

14:41

Data.drda.sslclient.gac

10.0.3220.0

18,840

18-Mayıs 2022

14:43

Data.drda.staticsql

10.0.3220.0

60,832

18-Mayıs 2022

13:16

Data.hostfiles.provider.gac

10.0.3220.0

317,336

18-Mayıs 2022

13:16

Data.hostfiles.provider.runtime

10.0.3220.0

317,336

18-Mayıs 2022

13:16

Data.informix.adonet.provider

10.0.3220.0

310,192

18-Mayıs 2022

13:16

Data.informix.adonet.provider.gac

10.0.3220.0

310,192

18-Mayıs 2022

13:16

Data.informix.drda.link

10.0.3220.0

113,584

18-Mayıs 2022

14:43

Data.informix.drda.link.32on64

10.0.3220.0

108,448

18-Mayıs 2022

14:41

Data.informix.drda.link.gac

10.0.3220.0

113,584

18-Mayıs 2022

14:43

Data.informix.drda.link.gac.32on64

10.0.3220.0

108,448

18-Mayıs 2022

14:41

Data.informix.drda.native.binary

10.0.3220.0

1,723,800

18-Mayıs 2022

14:43

Data.informix.drda.native.binary.32on64

10.0.3220.0

1,405,872

18-Mayıs 2022

14:41

Data.informix.oledb.provider.32on64.binary

10.0.3220.0

911,776

18-Mayıs 2022

14:41

Data.informix.oledb.provider.binary

10.0.3220.0

1,069,464

18-Mayıs 2022

14:42

Dataaccesstool.common

10.0.3220.0

60,312

18-Mayıs 2022

14:42

Dataaccesstool.drdaclient

10.0.3220.0

24,984

18-Mayıs 2022

14:42

Dataaccesstool.exe

10.0.3220.0

196,504

18-Mayıs 2022

14:42

Dataaccesstool.exe.config

Not Applicable

344

18-Mayıs 2022

14:42

Dataaccesstool.ui

10.0.3220.0

1,196,440

18-Mayıs 2022

14:42

Öykünücüler.win3270

10.0.3220.0

252,304

18-Mayıs 2022

14:43

Emulators.win3270.cfgs3270

10.0.3220.0

52,120

18-Mayıs 2022

14:43

Öykünücüler.win3270.fmis3270

10.0.3220.0

43,416

18-Mayıs 2022

14:43

Öykünücüler.win3270.sna3270

10.0.3220.0

276,888

18-Mayıs 2022

14:43

Öykünücüler.win3270.tn3270

10.0.3220.0

76,696

18-Mayıs 2022

14:43

Öykünücüler.win5250

10.0.3220.0

420,760

18-Mayıs 2022

14:43

Emulators.win5250.sw5250cp

10.0.3220.0

38,808

18-Mayıs 2022

14:43

Emulators.win5250.swkb5250

10.0.3220.0

20,888

18-Mayıs 2022

14:43

Öykünücüler.win5250.swnl5250

10.0.3220.0

44,952

18-Mayıs 2022

14:43

Öykünücüler.win5250.wstn5250

10.0.3220.0

63,384

18-Mayıs 2022

14:43

Öykünücüler.win5250.wswappc

10.0.3220.0

62,360

18-Mayıs 2022

14:43

Hisencoder.nls

10.0.3220.0

227,216

18-Mayıs 2022

13:16

Hisencoder.nls.gac

10.0.3220.0

227,216

18-Mayıs 2022

13:16

Managedtrace.configuration.gac

10.0.3220.0

19,376

18-Mayıs 2022

13:16

Managedtrace.globals.gac

10.0.3220.0

52,120

18-Mayıs 2022

13:16

Managedtrace.runtime.gac

10.0.3220.0

49,584

18-Mayıs 2022

13:16

Managedtrace.tracefilereaders.gac

10.0.3220.0

62,384

18-Mayıs 2022

13:16

Managedtrace.viewerui

10.0.3220.0

170,416

18-Mayıs 2022

13:16

Managedtrace.viewerui.config

Not Applicable

344

18-Mayıs 2022

13:16

Managedxawrapper.xaclient

10.0.3220.0

29,616

18-Mayıs 2022

13:16

Managedxawrapper.xaclient.gac

10.0.3220.0

29,616

18-Mayıs 2022

13:16

Mmcclient.mmcsna

10.0.3220.0

487,320

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.mngbase

10.0.3220.0

186,776

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.mngcli

10.0.3220.0

202,136

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.mngext

10.0.3220.0

46,488

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.mngsna

10.0.3220.0

138,136

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.prmngext

10.0.3220.0

209,816

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.qryipdlc

10.0.3220.0

76,184

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.snaadmin

10.0.3220.0

574,872

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.snacfg

10.0.3220.0

303,000

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.snamanag

10.0.3220.0

193,944

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.snaole

10.0.3220.0

980,376

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.snapage

10.0.3220.0

1,100,184

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.snawiz

10.0.3220.0

1,327,512

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.snawiz2

10.0.3220.0

651,664

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.t3mngext

10.0.3220.0

32,664

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.t5mngext

10.0.3220.0

32,664

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcserver.mngagent

10.0.3220.0

201,624

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcserver.snaolewmi

10.0.3220.0

967,576

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcserver.wmisna

10.0.3220.0

818,072

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcserver.wmisnalinkservicems

10.0.3220.0

184,728

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcserver.wmisnastatus

10.0.3220.0

149,400

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcserver.wmisnatrace

10.0.3220.0

197,528

18-Mayıs 2022

14:43

Othercommonmanaged.basecustomaction.gac

10.0.3220.0

116,144

18-Mayıs 2022

13:16

Diğercommonmanaged.configwizard

10.0.3220.0

172,464

18-Mayıs 2022

13:16

Othercommonmanaged.configwizard.config

Not Applicable

344

18-Mayıs 2022

13:16

Diğercommonmanaged.powershell

10.0.3220.0

684,464

18-Mayıs 2022

13:16

Diğercommonmanaged.powershell.gac

10.0.3220.0

684,464

18-Mayıs 2022

13:16

Othercommonmanaged.ticlientcontext.gac

10.0.3220.0

32,176

18-Mayıs 2022

13:16

Diğercommonmanaged.tiglobals.gac

10.0.3220.0

220,080

18-Mayıs 2022

13:16

Othercommonmanaged.tilibraryreader.gac

10.0.3220.0

164,272

18-Mayıs 2022

13:16

Performancecounters.containers.gac

10.0.3220.0

53,656

18-Mayıs 2022

13:16

Performancecounters.globals.gac

10.0.3220.0

26,544

18-Mayıs 2022

13:16

Primitiveconverters.base.gac

10.0.3220.0

159,664

18-Mayıs 2022

13:16

Primitiveconverters.globals.gac

10.0.3220.0

55,728

18-Mayıs 2022

13:16

Printserver.pdfcomp

10.0.3220.0

67,992

18-Mayıs 2022

14:43

Printserver.ppd3270

10.0.3220.0

270,744

18-Mayıs 2022

14:43

Printserver.ppd5250

10.0.3220.0

145,816

18-Mayıs 2022

14:43

Printserver.snaprint

10.0.3220.0

117,656

18-Mayıs 2022

14:43

Printserver.winvprt

10.0.3220.0

265,112

18-Mayıs 2022

14:43

Simanaged.client

10.0.3220.0

294,304

18-Mayıs 2022

13:16

Simanaged.client.gac

10.0.3220.0

294,304

18-Mayıs 2022

13:16

Simanaged.siautomatons.gac

10.0.3220.0

246,704

18-Mayıs 2022

13:16

Sitnemulator.config

Not Applicable

1,165

18-Mayıs 2022

14:43

Sitnemulator.emulatortool.gac

10.0.3220.0

657,328

18-Mayıs 2022

14:43

Sitnemulator.ftp

10.0.3220.0

151,472

18-Mayıs 2022

14:43

Sitnemulator.sessioncontrol.gac

10.0.3220.0

331,160

18-Mayıs 2022

14:43

Sna.telemetry.runtime

10.0.3220.0

416,664

18-Mayıs 2022

12:19

Sna.telemetry.runtime.32on64

10.0.3220.0

349,600

18-Mayıs 2022

12:25

Snabase.adloc

10.0.3220.0

44,952

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.display

10.0.3220.0

221,592

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snaadsi

10.0.3220.0

87,960

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snabase

10.0.3220.0

333,712

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snaconfiguration

10.0.3220.0

258,968

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snadmod

10.0.3220.0

710,552

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snaevent

10.0.3220.0

489,880

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snaip

10.0.3220.0

105,880

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snaip6

10.0.3220.0

109,464

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snalm

10.0.3220.0

71,064

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snashmem

10.0.3220.0

78,232

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snasvc

10.0.3220.0

23,448

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snatrc

10.0.3220.0

95,640

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snatrccn

10.0.3220.0

49,048

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snatrcsn

10.0.3220.0

67,480

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snaupdat

10.0.3220.0

21,912

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.wappc32

10.0.3220.0

282,008

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.wcpic32

10.0.3220.0

135,064

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.winappc

10.0.3220.0

20,376

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.wincpic

10.0.3220.0

23,448

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.wincsv

10.0.3220.0

19,864

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.wincsv32

10.0.3220.0

61,336

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.winmgt32

10.0.3220.0

84,376

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.winrui

10.0.3220.0

19,352

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.winrui32

10.0.3220.0

117,144

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.winsli

10.0.3220.0

19,352

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.winsli32

10.0.3220.0

136,088

18-Mayıs 2022

14:43

Snanls.translate.bidirectional

10.0.3220.0

208,280

18-Mayıs 2022

12:19

Snanls.translate.bidirectional.32on64

10.0.3220.0

186,784

18-Mayıs 2022

12:25

Snanls.translate.chinesesimplified

10.0.3220.0

23,968

18-Mayıs 2022

12:19

Snanls.translate.chinesesimplified.32on64

10.0.3220.0

22,432

18-Mayıs 2022

12:25

Snanls.translate.chinesetraditional

10.0.3220.0

23,960

18-Mayıs 2022

12:19

Snanls.translate.chinesetraditional.32on64

10.0.3220.0

22,432

18-Mayıs 2022

12:25

Snanls.translate.japanese

10.0.3220.0

25,496

18-Mayıs 2022

12:19

Snanls.translate.japanese.32on64

10.0.3220.0

23,456

18-Mayıs 2022

12:25

Snanls.translate.korean

10.0.3220.0

23,968

18-Mayıs 2022

12:19

Snanls.translate.korean.32on64

10.0.3220.0

22,432

18-Mayıs 2022

12:25

Snasxs.adloc

10.0.3220.0

40,864

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.snadmod

10.0.3220.0

607,152

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.snaip

10.0.3220.0

96,688

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.snaip6

10.0.3220.0

98,224

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.snalm

10.0.3220.0

63,392

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.snasvc

10.0.3220.0

21,920

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.snatrc

10.0.3220.0

83,872

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.snatrcsn

10.0.3220.0

61,856

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.wappc32

10.0.3220.0

246,176

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.wcpic32

10.0.3220.0

120,752

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.winappc

10.0.3220.0

20,896

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.wincsv32

10.0.3220.0

54,192

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.winmgt32

10.0.3220.0

73,648

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.winrui32

10.0.3220.0

106,928

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.winsli32

10.0.3220.0

122,800

18-Mayıs 2022

14:42

Unmanagedother.adhelpservice

10.0.3220.0

48,536

18-Mayıs 2022

14:43

Unmanagedother.hisver

10.0.3220.0

49,560

18-Mayıs 2022

14:42

Unmanagedother.hisver.32on64

10.0.3220.0

42,400

18-Mayıs 2022

14:41

Unmanagedother.snaver

10.0.3220.0

29,072

18-Mayıs 2022

14:42

Unmanagedother.vsswriter

10.0.3220.0

269,208

18-Mayıs 2022

14:42

Unmanagedtrace.runtime

10.0.3220.0

66,456

18-Mayıs 2022

12:19

Unmanagedtrace.runtime.32on64

10.0.3220.0

53,152

18-Mayıs 2022

12:25

Unmanagedtrace.snareg

10.0.3220.0

67,472

18-Mayıs 2022

12:19

Unmanagedtrace.snareg.32on64

10.0.3220.0

58,784

18-Mayıs 2022

12:25

Unmanagedxawrapper.mshisxac

10.0.3220.0

226,200

18-Mayıs 2022

12:19

Unmanagedxawrapper.mshisxac.32on64

10.0.3220.0

169,376

18-Mayıs 2022

12:25

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Adapters.db2.management

10.0.3220.0

466,320

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.db2.management.gac

10.0.3220.0

466,320

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.db2.propertyschemas

10.0.3220.0

32,664

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.db2.propertyschemas.gac

10.0.3220.0

32,664

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.db2.runtime

10.0.3220.0

411,032

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.db2.runtime.gac

10.0.3220.0

411,032

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.hostfile.management

10.0.3220.0

393,624

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.hostfile.management.gac

10.0.3220.0

393,624

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.hostfile.runtime

10.0.3220.0

72,600

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.hostfile.runtime.gac

10.0.3220.0

72,600

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.informix.management

10.0.3220.0

454,040

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.informix.management.gac

10.0.3220.0

454,040

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.informix.propertyschemas

10.0.3220.0

31,128

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.informix.propertyschemas.gac

10.0.3220.0

31,128

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.informix.runtime

10.0.3220.0

407,448

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.informix.runtime.gac

10.0.3220.0

407,448

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.conversion

10.0.3220.0

19,352

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.conversion.gac

10.0.3220.0

19,352

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.management

10.0.3220.0

90,520

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.mqseries

10.0.3220.0

228,760

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.mqseries.gac

10.0.3220.0

228,760

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.mqseriesex

10.0.3220.0

36,760

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.mqseriesex.gac

10.0.3220.0

36,760

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.runtime

10.0.3220.0

239,512

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.runtime.gac

10.0.3220.0

239,512

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.utilities

10.0.3220.0

99,736

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.utilities.gac

10.0.3220.0

99,736

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.wrapper

10.0.3220.0

177,048

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.wrapper.32

10.0.3220.0

170,400

18-Mayıs 2022

14:41

Adapters.mqsc.wrapper.gac

10.0.3220.0

177,048

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.wrapper.gac.32

10.0.3220.0

170,400

18-Mayıs 2022

14:41

Adapters.mqsc.wrappercommon

10.0.3220.0

80,280

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.wrappercommon.32

10.0.3220.0

76,704

18-Mayıs 2022

14:41

Adapters.mqsc.wrappercommon.gac

10.0.3220.0

80,280

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.wrappercommon.gac.32

10.0.3220.0

76,704

18-Mayıs 2022

14:41

Adapters.mqsc.wrappertxn

10.0.3220.0

170,392

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.wrappertxn.32

10.0.3220.0

164,256

18-Mayıs 2022

14:41

Adapters.mqsc.wrappertxn.gac

10.0.3220.0

170,392

18-Mayıs 2022

14:42

Adapters.mqsc.wrappertxn.gac.32

10.0.3220.0

164,256

18-Mayıs 2022

14:41

Aggregateconverters.base.gac

10.0.3220.0

88,480

18-Mayıs 2022

13:16

Aggregateconverters.dpc.gac

10.0.3220.0

96,160

18-Mayıs 2022

13:16

Applicationintegration.errorblockprocessor.gac

10.0.3220.0

17,840

18-Mayıs 2022

13:16

Applicationintegration.snatransport.gac

10.0.3220.0

64,944

18-Mayıs 2022

13:16

Applicationintegration.tcptransport.gac

10.0.3220.0

50,584

18-Mayıs 2022

13:16

Applicationintegration.ticonfigurationtool

10.0.3220.0

738,224

18-Mayıs 2022

13:16

Applicationintegration.ticonfigurationtool.config

Not Applicable

2,884

18-Mayıs 2022

13:16

Applicationintegration.tiglobals

10.0.3220.0

220,080

18-Mayıs 2022

13:16

Applicationintegration.wipappconfigtemplate

Not Applicable

1,125

18-Mayıs 2022

13:16

Automatondrivers.automatondriver.gac

10.0.3220.0

32,688

18-Mayıs 2022

13:16

Configurationsectionhandlers.dll.gac

10.0.3220.0

320,416

18-Mayıs 2022

13:16

Countertelemetry.containers.gac

10.0.3220.0

43,936

18-Mayıs 2022

13:16

Countertelemetry.globals.gac

10.0.3220.0

25,496

18-Mayıs 2022

13:16

Data.db2.adonet.provider

10.0.3220.0

349,616

18-Mayıs 2022

13:16

Data.db2.adonet.provider.gac

10.0.3220.0

349,616

18-Mayıs 2022

13:16

Data.db2.drda.native

10.0.3220.0

1,797,528

18-Mayıs 2022

14:42

Data.db2.drda.native.32on64

10.0.3220.0

1,463,216

18-Mayıs 2022

14:41

Data.db2.odbc.configuration

10.0.3220.0

131,992

18-Mayıs 2022

14:42

Data.db2.odbc.configuration.32on64

10.0.3220.0

112,560

18-Mayıs 2022

14:41

Data.db2.odbc.driver

10.0.3220.0

1,033,112

18-Mayıs 2022

14:42

Data.db2.odbc.driver.32on64

10.0.3220.0

803,248

18-Mayıs 2022

14:41

Data.db2.oledb.provider.binary

10.0.3220.0

1,258,904

18-Mayıs 2022

14:42

Data.db2.oledb.provider.binary.32on64

10.0.3220.0

1,065,904

18-Mayıs 2022

14:41

Data.drda.client

10.0.3220.0

335,768

18-Mayıs 2022

13:16

Data.drda.common

10.0.3220.0

272,816

18-Mayıs 2022

13:16

Data.drda.ddm

10.0.3220.0

286,640

18-Mayıs 2022

13:16

Data.drda.requester

10.0.3220.0

381,360

18-Mayıs 2022

13:16

Data.drda.sslclient.binary

10.0.3220.0

18,840

18-Mayıs 2022

14:43

Data.drda.sslclient.binary.32on64

10.0.3220.0

18,848

18-Mayıs 2022

14:41

Data.drda.sslclient.gac

10.0.3220.0

18,840

18-Mayıs 2022

14:43

Data.drda.staticsql

10.0.3220.0

60,832

18-Mayıs 2022

13:16

Data.drdas.config

Not Applicable

11,891

18-Mayıs 2022

13:16

Data.drdas.drdaasservice.xsd

Not Applicable

67,649

18-Mayıs 2022

13:16

Data.drdas.drdaserver

10.0.3220.0

299,952

18-Mayıs 2022

13:16

Data.drdas.errormappings

Not Applicable

37,294

18-Mayıs 2022

13:16

Data.drdas.eventmessages

Not Applicable

18,616

18-Mayıs 2022

13:16

Data.drdas.service

10.0.3220.0

31,136

18-Mayıs 2022

13:16

Data.drdas.sqltransformer

10.0.3220.0

95,152

18-Mayıs 2022

13:16

Data.hostfiles.provider.gac

10.0.3220.0

317,336

18-Mayıs 2022

13:16

Data.hostfiles.provider.runtime

10.0.3220.0

317,336

18-Mayıs 2022

13:16

Data.informix.adonet.provider

10.0.3220.0

310,192

18-Mayıs 2022

13:16

Data.informix.adonet.provider.gac

10.0.3220.0

310,192

18-Mayıs 2022

13:16

Data.informix.drda.link

10.0.3220.0

113,584

18-Mayıs 2022

14:43

Data.informix.drda.link.32on64

10.0.3220.0

108,448

18-Mayıs 2022

14:41

Data.informix.drda.link.gac

10.0.3220.0

113,584

18-Mayıs 2022

14:43

Data.informix.drda.link.gac.32on64

10.0.3220.0

108,448

18-Mayıs 2022

14:41

Data.informix.drda.native.binary

10.0.3220.0

1,723,800

18-Mayıs 2022

14:43

Data.informix.drda.native.binary.32on64

10.0.3220.0

1,405,872

18-Mayıs 2022

14:41

Data.informix.oledb.provider.32on64.binary

10.0.3220.0

911,776

18-Mayıs 2022

14:41

Data.informix.oledb.provider.binary

10.0.3220.0

1,069,464

18-Mayıs 2022

14:42

Dataaccesstool.common

10.0.3220.0

60,312

18-Mayıs 2022

14:42

Dataaccesstool.drdaclient

10.0.3220.0

24,984

18-Mayıs 2022

14:42

Dataaccesstool.exe

10.0.3220.0

196,504

18-Mayıs 2022

14:42

Dataaccesstool.exe.config

Not Applicable

344

18-Mayıs 2022

14:42

Dataaccesstool.ui

10.0.3220.0

1,196,440

18-Mayıs 2022

14:42

Tasarım Aracı.app

10.0.3220.0

774,576

18-Mayıs 2022

14:41

Tasarım Aracı.gendecl

10.0.3220.0

97,184

18-Mayıs 2022

14:41

Tasarım Aracı.ibmcobol

Not Applicable

90,119

18-Mayıs 2022

13:31

Tasarım Aracı.mgddtcob390

10.0.3220.0

533,400

18-Mayıs 2022

14:41

Tasarım Aracı.pkg

10.0.3220.0

359,344

18-Mayıs 2022

14:41

Tasarım Aracı.powershell

10.0.3220.0

155,040

18-Mayıs 2022

14:41

Tasarım Aracı.tiglobals

10.0.3220.0

220,056

18-Mayıs 2022

13:31

Tasarım Aracı.wizards

10.0.3220.0

465,824

18-Mayıs 2022

14:41

Öykünücüler.win3270

10.0.3220.0

252,304

18-Mayıs 2022

14:43

Emulators.win3270.cfgs3270

10.0.3220.0

52,120

18-Mayıs 2022

14:43

Öykünücüler.win3270.fmis3270

10.0.3220.0

43,416

18-Mayıs 2022

14:43

Öykünücüler.win3270.sna3270

10.0.3220.0

276,888

18-Mayıs 2022

14:43

Öykünücüler.win3270.tn3270

10.0.3220.0

76,696

18-Mayıs 2022

14:43

Öykünücüler.win5250

10.0.3220.0

420,760

18-Mayıs 2022

14:43

Emulators.win5250.sw5250cp

10.0.3220.0

38,808

18-Mayıs 2022

14:43

Emulators.win5250.swkb5250

10.0.3220.0

20,888

18-Mayıs 2022

14:43

Öykünücüler.win5250.swnl5250

10.0.3220.0

44,952

18-Mayıs 2022

14:43

Öykünücüler.win5250.wstn5250

10.0.3220.0

63,384

18-Mayıs 2022

14:43

Öykünücüler.win5250.wswappc

10.0.3220.0

62,360

18-Mayıs 2022

14:43

Hisencoder.nls

10.0.3220.0

227,216

18-Mayıs 2022

13:16

Hisencoder.nls.gac

10.0.3220.0

227,216

18-Mayıs 2022

13:16

Hostfiles.dataaccessservices.runtime

10.0.3220.0

111,000

18-Mayıs 2022

14:42

Managedtrace.configuration.gac

10.0.3220.0

19,376

18-Mayıs 2022

13:16

Managedtrace.globals.gac

10.0.3220.0

52,120

18-Mayıs 2022

13:16

Managedtrace.runtime.gac

10.0.3220.0

49,584

18-Mayıs 2022

13:16

Managedtrace.tracefilereaders.gac

10.0.3220.0

62,384

18-Mayıs 2022

13:16

Managedtrace.viewerui

10.0.3220.0

170,416

18-Mayıs 2022

13:16

Managedtrace.viewerui.config

Not Applicable

344

18-Mayıs 2022

13:16

Managedxawrapper.xaclient

10.0.3220.0

29,616

18-Mayıs 2022

13:16

Managedxawrapper.xaclient.gac

10.0.3220.0

29,616

18-Mayıs 2022

13:16

Mmcclient.mmcsna

10.0.3220.0

487,320

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.mngbase

10.0.3220.0

186,776

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.mngcli

10.0.3220.0

202,136

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.mngext

10.0.3220.0

46,488

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.mngsna

10.0.3220.0

138,136

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.prmngext

10.0.3220.0

209,816

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.qryipdlc

10.0.3220.0

76,184

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.snaadmin

10.0.3220.0

574,872

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.snacfg

10.0.3220.0

303,000

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.snamanag

10.0.3220.0

193,944

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.snaole

10.0.3220.0

980,376

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.snapage

10.0.3220.0

1,100,184

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.snawiz

10.0.3220.0

1,327,512

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.snawiz2

10.0.3220.0

651,664

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.t3mngext

10.0.3220.0

32,664

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcclient.t5mngext

10.0.3220.0

32,664

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcserver.mngagent

10.0.3220.0

201,624

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcserver.snaolewmi

10.0.3220.0

967,576

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcserver.wmisna

10.0.3220.0

818,072

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcserver.wmisnalinkservicems

10.0.3220.0

184,728

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcserver.wmisnastatus

10.0.3220.0

149,400

18-Mayıs 2022

14:43

Mmcserver.wmisnatrace

10.0.3220.0

197,528

18-Mayıs 2022

14:43

Mqclient.automatons.gac

10.0.3220.0

335,280

18-Mayıs 2022

13:16

Mqclient.classlibrary

10.0.3220.0

169,904

18-Mayıs 2022

13:16

Mqclient.classlibrary.gac

10.0.3220.0

169,904

18-Mayıs 2022

13:16

Mqclient.globals.gac

10.0.3220.0

51,632

18-Mayıs 2022

13:16

Netview.nvalert.exe

10.0.3220.0

113,048

18-Mayıs 2022

14:43

Node.as400tp

10.0.3220.0

45,464

18-Mayıs 2022

14:42

Node.democfg

10.0.3220.0

168,344

18-Mayıs 2022

14:42

Node.democfg.32on64

10.0.3220.0

151,984

18-Mayıs 2022

14:41

Node.linksnif

10.0.3220.0

93,080

18-Mayıs 2022

14:43

Node.remcfg

10.0.3220.0

219,032

18-Mayıs 2022

14:42

Node.remcfg.32on64

10.0.3220.0

203,184

18-Mayıs 2022

14:41

Node.snaclasp

10.0.3220.0

58,776

18-Mayıs 2022

14:42

Node.snaipcfg

10.0.3220.0

249,752

18-Mayıs 2022

14:43

Node.snaipcfg.32on64

10.0.3220.0

209,312

18-Mayıs 2022

14:41

Node.snaipdlc

10.0.3220.0

1,426,840

18-Mayıs 2022

14:43

Node.snalink.dll

10.0.3220.0

85,912

18-Mayıs 2022

14:43

Node.snanmvt

10.0.3220.0

118,680

18-Mayıs 2022

14:43

Node.snaperf.dll

10.0.3220.0

33,176

18-Mayıs 2022

14:43

Node.snaremls

10.0.3220.0

50,584

18-Mayıs 2022

14:43

Node.snarpcsv

10.0.3220.0

52,120

18-Mayıs 2022

14:43

Node.snaservr

10.0.3220.0

672,152

18-Mayıs 2022

14:43

Node.trcipdlc

10.0.3220.0

3,984,280

18-Mayıs 2022

14:43

Node.trcservr

10.0.3220.0

1,251,760

18-Mayıs 2022

14:43

Othercommonmanaged.basecustomaction.gac

10.0.3220.0

116,144

18-Mayıs 2022

13:16

Diğercommonmanaged.configwizard

10.0.3220.0

172,464

18-Mayıs 2022

13:16

Othercommonmanaged.configwizard.config

Not Applicable

344

18-Mayıs 2022

13:16

Diğercommonmanaged.powershell

10.0.3220.0

684,464

18-Mayıs 2022

13:16

Diğercommonmanaged.powershell.gac

10.0.3220.0

684,464

18-Mayıs 2022

13:16

Othercommonmanaged.ticlientcontext.gac

10.0.3220.0

32,176

18-Mayıs 2022

13:16

Diğercommonmanaged.tiglobals.gac

10.0.3220.0

220,080

18-Mayıs 2022

13:16

Othercommonmanaged.tilibraryreader.gac

10.0.3220.0

164,272

18-Mayıs 2022

13:16

Performancecounters.containers.gac

10.0.3220.0

53,656

18-Mayıs 2022

13:16

Performancecounters.globals.gac

10.0.3220.0

26,544

18-Mayıs 2022

13:16

Primitiveconverters.base.gac

10.0.3220.0

159,664

18-Mayıs 2022

13:16

Primitiveconverters.globals.gac

10.0.3220.0

55,728

18-Mayıs 2022

13:16

Printserver.pdfcomp

10.0.3220.0

67,992

18-Mayıs 2022

14:43

Printserver.ppd3270

10.0.3220.0

270,744

18-Mayıs 2022

14:43

Printserver.ppd5250

10.0.3220.0

145,816

18-Mayıs 2022

14:43

Printserver.snaprint

10.0.3220.0

117,656

18-Mayıs 2022

14:43

Printserver.winvprt

10.0.3220.0

265,112

18-Mayıs 2022

14:43

Resyncservice.resyncsvc

10.0.3220.0

202,648

18-Mayıs 2022

14:43

Simanaged.client

10.0.3220.0

294,304

18-Mayıs 2022

13:16

Simanaged.client.gac

10.0.3220.0

294,304

18-Mayıs 2022

13:16

Simanaged.siautomatons.gac

10.0.3220.0

246,704

18-Mayıs 2022

13:16

Siproxyserver.siperf.dll

10.0.3220.0

28,568

18-Mayıs 2022

14:43

Siproxyserver.siproxy

10.0.3220.0

623,000

18-Mayıs 2022

14:43

Siproxyserver.siserver

10.0.3220.0

360,344

18-Mayıs 2022

14:43

Sitnemulator.config

Not Applicable

1,165

18-Mayıs 2022

14:43

Sitnemulator.emulatortool.gac

10.0.3220.0

657,328

18-Mayıs 2022

14:43

Sitnemulator.ftp

10.0.3220.0

151,472

18-Mayıs 2022

14:43

Sitnemulator.sessioncontrol.gac

10.0.3220.0

331,160

18-Mayıs 2022

14:43

Sna.telemetry.runtime

10.0.3220.0

416,664

18-Mayıs 2022

12:19

Sna.telemetry.runtime.32on64

10.0.3220.0

349,600

18-Mayıs 2022

12:25

Snabase.adloc

10.0.3220.0

44,952

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.display

10.0.3220.0

221,592

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snaadsi

10.0.3220.0

87,960

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snabase

10.0.3220.0

333,712

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snaconfiguration

10.0.3220.0

258,968

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snadmod

10.0.3220.0

710,552

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snaevent

10.0.3220.0

489,880

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snaip

10.0.3220.0

105,880

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snaip6

10.0.3220.0

109,464

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snalm

10.0.3220.0

71,064

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snashmem

10.0.3220.0

78,232

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snasvc

10.0.3220.0

23,448

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snatrc

10.0.3220.0

95,640

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snatrccn

10.0.3220.0

49,048

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snatrcsn

10.0.3220.0

67,480

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.snaupdat

10.0.3220.0

21,912

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.wappc32

10.0.3220.0

282,008

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.wcpic32

10.0.3220.0

135,064

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.winappc

10.0.3220.0

20,376

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.wincpic

10.0.3220.0

23,448

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.wincsv

10.0.3220.0

19,864

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.wincsv32

10.0.3220.0

61,336

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.winmgt32

10.0.3220.0

84,376

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.winrui

10.0.3220.0

19,352

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.winrui32

10.0.3220.0

117,144

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.winsli

10.0.3220.0

19,352

18-Mayıs 2022

14:43

Snabase.winsli32

10.0.3220.0

136,088

18-Mayıs 2022

14:43

Snanls.translate.bidirectional

10.0.3220.0

208,280

18-Mayıs 2022

12:19

Snanls.translate.bidirectional.32on64

10.0.3220.0

186,784

18-Mayıs 2022

12:25

Snanls.translate.chinesesimplified

10.0.3220.0

23,968

18-Mayıs 2022

12:19

Snanls.translate.chinesesimplified.32on64

10.0.3220.0

22,432

18-Mayıs 2022

12:25

Snanls.translate.chinesetraditional

10.0.3220.0

23,960

18-Mayıs 2022

12:19

Snanls.translate.chinesetraditional.32on64

10.0.3220.0

22,432

18-Mayıs 2022

12:25

Snanls.translate.japanese

10.0.3220.0

25,496

18-Mayıs 2022

12:19

Snanls.translate.japanese.32on64

10.0.3220.0

23,456

18-Mayıs 2022

12:25

Snanls.translate.korean

10.0.3220.0

23,968

18-Mayıs 2022

12:19

Snanls.translate.korean.32on64

10.0.3220.0

22,432

18-Mayıs 2022

12:25

Snasxs.adloc

10.0.3220.0

40,864

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.snadmod

10.0.3220.0

607,152

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.snaip

10.0.3220.0

96,688

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.snaip6

10.0.3220.0

98,224

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.snalm

10.0.3220.0

63,392

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.snasvc

10.0.3220.0

21,920

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.snatrc

10.0.3220.0

83,872

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.snatrcsn

10.0.3220.0

61,856

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.wappc32

10.0.3220.0

246,176

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.wcpic32

10.0.3220.0

120,752

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.winappc

10.0.3220.0

20,896

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.wincsv32

10.0.3220.0

54,192

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.winmgt32

10.0.3220.0

73,648

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.winrui32

10.0.3220.0

106,928

18-Mayıs 2022

14:42

Snasxs.winsli32

10.0.3220.0

122,800

18-Mayıs 2022

14:42

Tihip.elmflowcontrol.gac

10.0.3220.0

54,704

18-Mayıs 2022

13:16

Tihip.hipgen.gac

10.0.3220.0

26,544

18-Mayıs 2022

13:16

Tihip.hipservice

10.0.3220.0

23,440

18-Mayıs 2022

13:16

Tihip.trmflowcontrol.gac

10.0.3220.0

33,712

18-Mayıs 2022

13:16

Tiwip.clientcontext

10.0.3220.0

32,176

18-Mayıs 2022

13:16

Tiwip.dpctransport.gac

10.0.3220.0

63,904

18-Mayıs 2022

13:16

Tiwip.elmtransport.gac

10.0.3220.0

61,360

18-Mayıs 2022

13:16

Tiwip.genericuserdatastatemachine.gac

10.0.3220.0

33,712

18-Mayıs 2022

13:16

Tiwip.imsconnectstatemachine.gac

10.0.3220.0

31,640

18-Mayıs 2022

13:16

Tiwip.imsconnecttransport.gac

10.0.3220.0

81,840

18-Mayıs 2022

13:16

Tiwip.schema

Not Applicable

36,952

18-Mayıs 2022

13:16

Tiwip.tbgen

10.0.3220.0

40,368

18-Mayıs 2022

13:16

Tiwip.tbgen.gac

10.0.3220.0

40,368

18-Mayıs 2022

13:16

Tiwip.trmtransport.gac

10.0.3220.0

62,360

18-Mayıs 2022

13:16

Tiwip.wipruntimeadmin.gac

10.0.3220.0

53,656

18-Mayıs 2022

13:16

Tn3270.tn3servr

10.0.3220.0

338,328

18-Mayıs 2022

14:43

Tn5250.tn5250

10.0.3220.0

391,576

18-Mayıs 2022

14:43

Unmanagedother.adhelpservice

10.0.3220.0

48,536

18-Mayıs 2022

14:43

Unmanagedother.hisver

10.0.3220.0

49,560

18-Mayıs 2022

14:42

Unmanagedother.hisver.32on64

10.0.3220.0

42,400

18-Mayıs 2022

14:41

Unmanagedother.snaver

10.0.3220.0

29,072

18-Mayıs 2022

14:42

Unmanagedother.vsswriter

10.0.3220.0

269,208

18-Mayıs 2022

14:42

Unmanagedtrace.runtime

10.0.3220.0

66,456

18-Mayıs 2022

12:19

Unmanagedtrace.runtime.32on64

10.0.3220.0

53,152

18-Mayıs 2022

12:25

Unmanagedtrace.snareg

10.0.3220.0

67,472

18-Mayıs 2022

12:19

Unmanagedtrace.snareg.32on64

10.0.3220.0

58,784

18-Mayıs 2022

12:25

Unmanagedxawrapper.mshisxac

10.0.3220.0

226,200

18-Mayıs 2022

12:19

Unmanagedxawrapper.mshisxac.32on64

10.0.3220.0

169,376

18-Mayıs 2022

12:25

Durum

Microsoft bu sorunun "Uygulandığı öğe" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Başvurular

Microsoft'un yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullandığı terminolojihakkında bilgi edinin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×