Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Belirtiler

Peşinatları güncelleştirmesini uygularsanız, KDV girişleri bazen Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Macarca sürümünde hatalı değerler vardır. Ayrıca, yabancı bir para birimiyle bir avans iade faturası oluşturduğunuzda, hatalı döviz kuru kullanılır. Bu sorunu çözmek için kod değişiklikleri bölümündeki adımları izleyin. Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Macarca sürümündeki

Çözüm

Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.

Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak, işlevsellik sağlamak veya yordamlar, belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Dynamics NAV istemci kullanıcıların sistem kaydedildiğini doğrulayın. Bu, Microsoft Dynamics NAV uygulama sunucusu (NAS) hizmetleri içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:

 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.

 • Sistem nesne kimliği 9015 ve Sistem nesnesi kimliği 5210 nesne için Execute izni

  nesne.

Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.

Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:

 1. Kodunda değişkenleri (26585) kod aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ... TempDocDim@1470008 : TEMPORARY Record 357;
  TempDimBuf@1470007 : TEMPORARY Record 360;
  PrepmtInvBuffer@1470009 : TEMPORARY Record 461;
  SalesSetup@1470010 : Record 311;
  PrevLineNo@1470012 : Integer;
  LineNo@1470011 : Integer;
  ...

  Kod değiştirme

  ...TempDocDim@1470008 : TEMPORARY Record 357;
  TempDimBuf@1470007 : TEMPORARY Record 360;
  PrepmtInvBuffer@1470009 : TEMPORARY Record 461;

  // Add the following line.
  VATClauseBuffer@1470085 : TEMPORARY Record 26511;
  // End of the added line.

  SalesSetup@1470010 : Record 311;
  PrevLineNo@1470012 : Integer;
  LineNo@1470011 : Integer;
  ...
 2. Kod birimi (26585) PostLetter işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ... PostingDate@1470020 : Date;
  LineAmount@1470009 : Decimal;
  PostingDescription@1470021 : Text[50];
  BEGIN
  LetterHeader := LetterHeader2;
  WITH SalesHeader DO BEGIN
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...PostingDate@1470020 : Date;
  LineAmount@1470009 : Decimal;
  PostingDescription@1470021 : Text[50];

  // Add the following lines.
  CurrFactor@1360001 : Decimal;
  VATCurrFactor@1360000 : Decimal;
  // End of the added lines.

  BEGIN
  LetterHeader := LetterHeader2;
  WITH SalesHeader DO BEGIN...

  Varolan kodu 2

  ...SalesInvHeader."Posting Date" := PostingDate;
  SalesInvHeader."Document Date" := PostingDate;
  SalesInvHeader."VAT Date" := PostingDate;

  // Delete the following lines.
  SalesInvHeader."Currency Factor" := LetterHeader."Currency Factor";
  SalesInvHeader."VAT Currency Factor" := LetterHeader."VAT Currency Factor";
  // End of the deleted lines.

  SalesInvHeader."Due Date" := LetterHeader."Advance Due Date";
  SalesInvHeader."Pmt. Discount Date" := "Prepmt. Pmt. Discount Date";
  SalesInvHeader."Payment Discount %" := "Prepmt. Payment Discount %";
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...SalesInvHeader."Posting Date" := PostingDate;
  SalesInvHeader."Document Date" := PostingDate;
  SalesInvHeader."VAT Date" := PostingDate;

  // Add the following lines.

  GetPrepaymentCurrFactors("No.",CurrFactor,VATCurrFactor);
  SalesInvHeader."Currency Factor" := CurrFactor;
  SalesInvHeader."VAT Currency Factor" := VATCurrFactor;

  // End of the added lines.

  SalesInvHeader."Due Date" := LetterHeader."Advance Due Date";
  SalesInvHeader."Pmt. Discount Date" := "Prepmt. Pmt. Discount Date";
  SalesInvHeader."Payment Discount %" := "Prepmt. Payment Discount %";
  ...

  Varolan kodu 3

  ...SalesCrMemoHeader."Posting Date" := PostingDate;
  SalesCrMemoHeader."VAT Date" := PostingDate;
  SalesCrMemoHeader."Document Date" := PostingDate;

  // Delete the following lines.
  SalesCrMemoHeader."Currency Factor" :=
  CurrExchRate.ExchangeRate(PostingDate,"Currency Code");
  SalesCrMemoHeader."VAT Currency Factor" := LetterHeader."VAT Currency Factor";
  // End of the deleted lines.

  SalesCrMemoHeader."Due Date" := LetterHeader."Advance Due Date";
  SalesCrMemoHeader.Correction := GLSetup."Mark Cr. Memos as Corrections";
  SalesCrMemoHeader."Date Sent" := 0D;
  ...

  Değiştirme kodu 3

  ...SalesCrMemoHeader."Posting Date" := PostingDate;
  SalesCrMemoHeader."VAT Date" := PostingDate;
  SalesCrMemoHeader."Document Date" := PostingDate;

  // Add the following lines.
  SalesCrMemoHeader."Currency Factor" := SalesInvHeaderBuf."Currency Factor";
  SalesCrMemoHeader."VAT Currency Factor" := SalesInvHeaderBuf."VAT Currency Factor";
  // End of the added lines.

  SalesCrMemoHeader."Due Date" := LetterHeader."Advance Due Date";
  SalesCrMemoHeader.Correction := GLSetup."Mark Cr. Memos as Corrections";
  SalesCrMemoHeader."Date Sent" := 0D;
  ...

  Varolan kodu 4

  ...SalesInvHeader."Reversed By Cr. Memo No." := SalesCrMemoHeader."No.";
  SalesInvHeader.MODIFY;

  GenJnlLineDocType := GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo";
  PostedDocTabNo := DATABASE::"Sales Cr.Memo Header";
  Window.UPDATE(1,STRSUBSTNO(Text005,"Document Type","No.",SalesCrMemoHeader."No."));
  ...

  Değiştirme kodu 4

  ...SalesInvHeader."Reversed By Cr. Memo No." := SalesCrMemoHeader."No.";
  SalesInvHeader.MODIFY;

  // Add the following lines.
  CurrFactor := SalesCrMemoHeader."Currency Factor";
  VATCurrFactor := SalesCrMemoHeader."VAT Currency Factor";
  // End of the added lines.

  GenJnlLineDocType := GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo";
  PostedDocTabNo := DATABASE::"Sales Cr.Memo Header";
  Window.UPDATE(1,STRSUBSTNO(Text005,"Document Type","No.",SalesCrMemoHeader."No."));
  ...

  Varolan kodu 5

  ...// Create Lines
  LineCount := 0;
  PrepmtInvBuffer.DELETEALL;

  // Delete the following line.
  BuildInvLineBuffer(LetterHeader,DocumentType,PrepmtInvBuffer,TempDocDim);
  // End of the deleted line.

  TempDimBuf.INIT;
  IF PrepmtInvBuffer.FINDSET THEN
  REPEAT
  ...

  Değiştirme kodu 5

  ...// Create Lines
  LineCount := 0;
  PrepmtInvBuffer.DELETEALL;

  // Add the following line.
  BuildInvLineBuffer(LetterHeader,DocumentType,PrepmtInvBuffer,TempDocDim,VATCurrFactor);
  // End of the added line.

  TempDimBuf.INIT;
  IF PrepmtInvBuffer.FINDSET THEN
  REPEAT
  ...

  Varolan kodu 6

  ...GenJnlLine."Posting No. Series" := "Posting No. Series";
  GenJnlLine."IC Partner Code" := "Bill-to IC Partner Code";
  GenJnlLine."Group VAT ID" := "Group VAT ID"; // PS50595

  // Delete the following lines.
  GenJnlLine.VALIDATE("Currency Factor",LetterHeader."Currency Factor");
  GenJnlLine.VALIDATE("VAT Currency Factor",LetterHeader."VAT Currency Factor");
  // End of the deleted lines.

  GenJnlLine."VAT Base Amt. to Report (LCY)" := PrepmtInvBuffer."VAT Base Amt. to Report (LCY)";
  GenJnlLine."VAT Amount to Report (LCY)" := PrepmtInvBuffer."VAT Amount to Report (LCY)";
  RunGenJnlPostLine(GenJnlLine,PrepmtInvBuffer."Dimension Entry No.");
  ...

  Değiştirme kodu 6

  ...GenJnlLine."Posting No. Series" := "Posting No. Series";
  GenJnlLine."IC Partner Code" := "Bill-to IC Partner Code";
  GenJnlLine."Group VAT ID" := "Group VAT ID"; // PS50595

  // Add the following lines.
  GenJnlLine.VALIDATE("Currency Factor",CurrFactor);
  GenJnlLine.VALIDATE("VAT Currency Factor",VATCurrFactor);

  // End of the added lines.

  GenJnlLine."VAT Base Amt. to Report (LCY)" := PrepmtInvBuffer."VAT Base Amt. to Report (LCY)";
  GenJnlLine."VAT Amount to Report (LCY)" := PrepmtInvBuffer."VAT Amount to Report (LCY)";
  RunGenJnlPostLine(GenJnlLine,PrepmtInvBuffer."Dimension Entry No.");
  ...

  Varolan kodu 7

  ...END;
  LetterHeader2 := LetterHeader;

  CLEAR(GenJnlPostLine);
  Window.CLOSE;
  EXIT(TRUE);
  ...

  Değiştirme kodu 7

  ...END;
  LetterHeader2 := LetterHeader;

  // Add the following lines.
  SetVATClause(SalesInvHeader,SalesInvLine);
  FinalizeVATClause(SalesInvHeader,SalesInvLine);
  // End of the added lines.

  CLEAR(GenJnlPostLine);
  Window.CLOSE;
  EXIT(TRUE);
  ...
 3. Kod birimi (26585) AddPrepmtSalesInvLine işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...LOCAL PROCEDURE AddPrepmtSalesInvLine@1470033(LetterLine@1470002 : Record 26586;SalesInvHeader@1470001 : Record 112;AmountInclVAT@1470005 : Decimal;VATAmount@1470000 : Decimal;VAR LastLetterNo@1470006 : Code[20]) : Boolean;
  VAR
  LetterHeader@1360000 : Record 26585;
  GenJnlLine@1360001 : Record 81;
  SalesInvLine@1470003 : Record 113;
  NextLineNo@1470004 : Integer;
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...LOCAL PROCEDURE AddPrepmtSalesInvLine@1470033(LetterLine@1470002 : Record 26586;SalesInvHeader@1470001 : Record 112;AmountInclVAT@1470005 : Decimal;VATAmount@1470000 : Decimal;VAR LastLetterNo@1470006 : Code[20]) : Boolean;
  VAR

  // Delete the following line.
  LetterHeader@1360000 : Record 26585;
  // End of the deleted line.

  GenJnlLine@1360001 : Record 81;
  SalesInvLine@1470003 : Record 113;
  NextLineNo@1470004 : Integer;
  ...

  Varolan kodu 2

  ...SalesInvLine."VAT Base Amt. to Report (LCY)" := SalesInvLine."VAT Base Amount";
  SalesInvLine."VAT Amount to Report (LCY)" := -VATAmount;
  END ELSE BEGIN

  // Delete the following lines.
  LetterHeader.GET(LetterLine."Letter No.");
  GenJnlLine."Currency Code" := LetterLine."Currency Code";
  GenJnlLine."VAT Currency Factor" := LetterHeader."VAT Currency Factor";
  // End of the deleted lines.

  GenJnlLine."Posting Date" := SalesInvHeader."Posting Date";
  GenJnlLine.CalcVATToReport(SalesInvLine."VAT Base Amount",-VATAmount);
  SalesInvLine."VAT Base Amt. to Report (LCY)" := GenJnlLine."VAT Base Amt. to Report (LCY)";
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...SalesInvLine."VAT Base Amt. to Report (LCY)" := SalesInvLine."VAT Base Amount";
  SalesInvLine."VAT Amount to Report (LCY)" := -VATAmount;
  END ELSE BEGIN

  // Add the following lines.
  GenJnlLine."Currency Code" := LetterLine."Currency Code";
  GenJnlLine."VAT Currency Factor" := SalesInvHeader."VAT Currency Factor";
  // End of the added lines.

  GenJnlLine."Posting Date" := SalesInvHeader."Posting Date";
  GenJnlLine.CalcVATToReport(SalesInvLine."VAT Base Amount",-VATAmount);
  SalesInvLine."VAT Base Amt. to Report (LCY)" := GenJnlLine."VAT Base Amt. to Report (LCY)";
  ...
 4. Kod birimi (26585) BuildInvLineBuffer işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...LetterLine2.TABLECAPTION,LetterLine2."Letter No.",LetterLine2."Line No.",DimMgt.GetDimValuePostingErr);
  END;

  // Delete the following line.
  LOCAL PROCEDURE BuildInvLineBuffer@1470020(LetterHeader@1470000 : Record 26585;DocumentType@1470005 : 'Invoice,Credit Memo';VAR PrepmtInvBuf@1470001 : Record 461;VAR TempDocDim@1470002 : Record 357);
  // End of the deleted line.

  VAR
  LetterLine@1470003 : Record 26586;
  PrepmtInvBuf2@1470004 : Record 461;
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...LetterLine2.TABLECAPTION,LetterLine2."Letter No.",LetterLine2."Line No.",DimMgt.GetDimValuePostingErr);
  END;

  // Add the following line.
  LOCAL PROCEDURE BuildInvLineBuffer@1470020(LetterHeader@1470000 : Record 26585;DocumentType@1470005 : 'Invoice,Credit Memo';VAR PrepmtInvBuf@1470001 : Record 461;VAR TempDocDim@1470002 : Record 357;VATCurrFactor@1360000 : Decimal);
  // End of the added line.

  VAR
  LetterLine@1470003 : Record 26586;
  PrepmtInvBuf2@1470004 : Record 461;
  ...

  Varolan kodu 2

  ... LetterLine.SETRANGE("Letter No.",LetterHeader."No.");
  IF LetterLine.FINDSET THEN
  REPEAT

  // Delete the following line.
  FillInvLineBuffer(LetterLine,DocumentType,LetterHeader."VAT Currency Factor",PrepmtInvBuf2,TempDocDim);
  // End of the deleted line.

  IF PrepmtInvBuf2.Amount <> 0 THEN
  PrepmtInvBuf.InsertInvLineBuffer(PrepmtInvBuf2);
  UNTIL LetterLine.NEXT = 0;
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ... LetterLine.SETRANGE("Letter No.",LetterHeader."No.");
  IF LetterLine.FINDSET THEN
  REPEAT

  // Add the following line.
  FillInvLineBuffer(LetterLine,DocumentType,VATCurrFactor,PrepmtInvBuf2,TempDocDim);
  // End of the added line.

  IF PrepmtInvBuf2.Amount <> 0 THEN
  PrepmtInvBuf.InsertInvLineBuffer(PrepmtInvBuf2);
  UNTIL LetterLine.NEXT = 0;
  ...
 5. İşlevler (26585) kod içinde aşağıdaki gibi ekleyin:

  ... LOCAL PROCEDURE GetPrepaymentCurrFactors@1470049(SalesOrderNo@1470000 : Code[20];VAR CurrFactor@1360001 : Decimal;VAR VATCurrFactor@1360002 : Decimal);
  VAR
  LetterHeader@1470001 : Record 26585;
  CustLedgEntry@1470002 : Record 21;
  AdvanceLink@1470003 : Record 26590;
  BEGIN
  CurrFactor := 0;
  VATCurrFactor := 0;

  WITH AdvanceLink DO BEGIN
  LetterHeader.SETRANGE("Order No.",SalesOrderNo);
  IF LetterHeader.FINDLAST THEN BEGIN
  SETCURRENTKEY("Document No.","Line No.","Entry Type");
  SETRANGE("Entry Type","Entry Type"::"Link To Letter");
  SETRANGE("Document No.",LetterHeader."No.");
  IF FINDLAST THEN
  IF CustLedgEntry.GET("CV Ledger Entry No.") THEN
  IF CustLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN BEGIN
  CurrFactor := CustLedgEntry."Original Currency Factor";
  VATCurrFactor := CustLedgEntry."VAT Currency Factor";
  END;
  END;
  END;
  END;

  LOCAL PROCEDURE SetVATClause@1470058(SalesInvHeader@1470001 : Record 112;SalesInvLine@1470002 : Record 113);
  BEGIN
  WITH VATClauseBuffer DO
  IF GET(SalesInvLine."VAT Bus. Posting Group",SalesInvLine."VAT Prod. Posting Group") THEN BEGIN
  "VAT Base" +=
  CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToLCY(SalesInvHeader."Posting Date",
  SalesInvHeader."Currency Code",
  PrepmtInvBuffer.Amount,
  SalesInvHeader."Currency Factor");
  "VAT Amount" +=
  (CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToLCY(SalesInvHeader."Posting Date",
  SalesInvHeader."Currency Code",
  PrepmtInvBuffer."Amount Incl. VAT",
  SalesInvHeader."Currency Factor") -
  CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToLCY(SalesInvHeader."Posting Date",
  SalesInvHeader."Currency Code",
  SalesInvLine.Amount,
  SalesInvHeader."Currency Factor"));
  MODIFY;
  END ELSE BEGIN
  "VAT Bus. Posting Group" := SalesInvLine."VAT Bus. Posting Group";
  "VAT Prod. Posting Group" := SalesInvLine."VAT Prod. Posting Group";
  "VAT Base" :=
  CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToLCY(SalesInvHeader."Posting Date",
  SalesInvHeader."Currency Code",
  PrepmtInvBuffer.Amount,
  SalesInvHeader."Currency Factor");
  "VAT Amount" :=
  CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToLCY(SalesInvHeader."Posting Date",
  SalesInvHeader."Currency Code",
  PrepmtInvBuffer."Amount Incl. VAT",
  SalesInvHeader."Currency Factor") -
  "VAT Base";
  INSERT;
  END;
  END;

  LOCAL PROCEDURE FinalizeVATClause@1470064(SalesInvHeader@1470002 : Record 112;SalesInvLine@1470003 : Record 113);
  VAR
  TransferExtText@1470000 : Codeunit 378;
  VATClauseSetup@1470001 : Record 26512;
  BEGIN
  IF VATClauseBuffer.FINDSET THEN
  REPEAT
  VATClauseSetup.SETRANGE("VAT Bus. Posting Group",VATClauseBuffer."VAT Bus. Posting Group");
  VATClauseSetup.SETRANGE("VAT Prod. Posting Group",VATClauseBuffer."VAT Prod. Posting Group");
  IF VATClauseSetup.FINDSET THEN
  REPEAT
  VATClauseSetup.TESTFIELD("Standard Text Code");
  TransferExtText.VATCheckIfAnyExtText(SalesInvHeader,VATClauseSetup."Standard Text Code");
  TransferExtText.InsertVATExtText(SalesInvLine,VATClauseBuffer);
  UNTIL VATClauseSetup.NEXT = 0;
  UNTIL VATClauseBuffer.NEXT = 0;
  END;
  ...

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Macarca sürümündeki

Ayrıca, MSDNAV2009R2Prepaymts_Hungary ve MSDYN_VATExchangeRateAdvancesHungarianNAV2009R2 yüklü olması gerekir.

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Kullanım koşullarıdiğer konular için bkz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×