Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Belirtiler

Fatura ilgili ödeme hareketleri için geçerli ve Microsoft Dynamics NAV 2009 İtalyanca sürümünde deftere nakletmek Müşteri Kambiyo senetleri listesi raporu en son sürümünü yükledikten sonra raporu ödeme göstermez. Sadece olabildiğince yakın fatura da görüntüler. Bu sorunu çözmek için kod değişiklikleri bölümündeki adımları izleyin. Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'in İtalyanca sürümünde

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1'in İtalyanca sürümünde

Çözüm

Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.

Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak, işlevsellik sağlamak veya yordamlar, belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Dynamics NAV istemci kullanıcıların sistem kaydedildiğini doğrulayın. Bu, Microsoft Dynamics NAV uygulama sunucusu (NAS) hizmetleri içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:

 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.

 • Sistem nesne kimliği 9015 ve Sistem nesnesi kimliği 5210 nesne için Execute izni

  nesne.

Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.

Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:

 1. Müşteri Kambiyo senetleri listesi raporu (12117) kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...DataItemTableView=SORTING(Cust. Ledger Entry No.,Entry Type,Posting Date)
  WHERE(Entry Type=CONST(Application));
  OnPreDataItem=BEGIN

  // Delete the following line.
  CustLedgEntry1.COPYFILTER("Posting Date", "Detailed Cust. Ledg. Entry"."Posting Date"); // IT0004
  // End of the deleted line.

  END;

  OnAfterGetRecord=BEGIN
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...DataItemTableView=SORTING(Cust. Ledger Entry No.,Entry Type,Posting Date)
  WHERE(Entry Type=CONST(Application));
  OnPreDataItem=BEGIN

  // Add the following line.
  FindAppliedDtldCustLedgEntry(CustLedgEntry1."Entry No.");
  // End of the added line.

  END;

  OnAfterGetRecord=BEGIN
  ...

  Varolan kodu 2

  ...   {  END;

  OnAfterGetRecord=BEGIN

  // Delete the following lines.
  IF ("Entry No." = 0) OR ("Unapplied by Entry No." <> 0) OR
  ("Document Type" IN
  ["Document Type"::Payment,"Document Type"::Refund,"Document Type"::Dishonored,"Document Type"::" "])
  THEN
  ShowDetailedCustLedgerEntry := TRUE
  ELSE
  ShowDetailedCustLedgerEntry := FALSE;
  // IT0015.begin
  //VSTF275923 begin
  // VSTF305887.begin
  //IF PrintCustLedgEntry2 THEN
  IF PrintCustLedgEntry2 AND ("Document Type" <> "Document Type"::Payment) THEN
  CurrReport.SKIP;
  // VSTF305887.end
  //CurrReport.SKIP;
  //VSTF275923 end
  // IT0015.end
  CustLedgEntry3.GET("Applied Cust. Ledger Entry No.");
  CustLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
  // IT0004.begin
  ClosedByAmountLCY := "Amount (LCY)";
  TotalForCustomer += "Amount (LCY)";
  // IT0004.end
  TotalClosedByAmntLCY += "Amount (LCY)"; // IT0005
  // End of the deleted lines.

  END;

  DataItemLink=Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.);
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...END;

  OnAfterGetRecord=BEGIN

  // Add the following lines.
  IF NOT TempDetailedCustLedgEntryApp.GET("Entry No.") THEN
  CurrReport.SKIP;
  CustLedgEntry3.GET("Cust. Ledger Entry No.");
  CustLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
  AppliedDocumentTypeText := FORMAT(CustLedgEntry3."Document Type");
  ClosedByAmountLCY := "Amount (LCY)";
  TotalForCustomer -= "Amount (LCY)";
  TotalClosedByAmntLCY -= "Amount (LCY)";
  // End of the added lines.

  END;

  DataItemLink=Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.);
  ...

  Varolan kodu 3

  ... SectionWidth=24450;
  SectionHeight=846;
  OnPreSection=BEGIN

  // Delete the following line.
  CurrReport.SHOWOUTPUT(ShowDetailedCustLedgerEntry)
  // End of the deleted line.

  END;

  }
  ...

  Değiştirme kodu 3

  ...SectionWidth=24450;
  SectionHeight=846;
  OnPreSection=BEGIN

  // Add the following lines.
  IF ("Unapplied by Entry No." <> 0) THEN
  CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE);
  // End of the added lines.

  END;

  }
  ...

  Varolan kodu 4

  ...ForeColor=65535;
  SourceExpr="Document Type" = "Document Type"::Dishonored;
  DataSetFieldName=Document_Type_____Document_Type___Dishonored }

  // Delete the following lines.
  { 1130123;TextBox ;24000;0 ;150 ;423 ;Visible=No;
  SourceExpr=ShowDetailedCustLedgerEntry;
  DataSetFieldName=ShowDetailedCustLedgerEntry }
  // End of the deleted lines.

  }
  }
  { PROPERTIES
  ...

  Değiştirme kodu 4

  ... ForeColor=65535;
  SourceExpr="Document Type" = "Document Type"::Dishonored;
  DataSetFieldName=Document_Type_____Document_Type___Dishonored }
  }
  }
  { PROPERTIES
  ...
 2. Müşteri Kambiyo senetleri listesi raporunda (12117) Global değişkenler kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...Text000@1130000 : TextConst 'ENU=Please specify the Ending Date';
  Text001@1130001 : TextConst 'ENU=The Bank Receipts Risk Period Value must not be blank in Sales Setup';
  SalesSetup@1130002 : Record 311;
  EndingDate@1130003 : Date;
  ExposureDate@1130004 : Date;
  OnlyOpened@1130005 : Boolean;
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ... Text000@1130000 : TextConst 'ENU=Please specify the Ending Date';
  Text001@1130001 : TextConst 'ENU=The Bank Receipts Risk Period Value must not be blank in Sales Setup';
  SalesSetup@1130002 : Record 311;

  // Add the following lines.
  CustLedgEntry3@1130130 : Record 21;
  TempDetailedCustLedgEntryApp@1130131 : TEMPORARY Record 379;
  // End of the added lines.

  EndingDate@1130003 : Date;
  ExposureDate@1130004 : Date;
  OnlyOpened@1130005 : Boolean;
  ...

  Varolan kodu 2

  ... TotExpAmntForCust@1130011 : Decimal;
  BalanceDue@1130012 : Decimal;
  NULL@1130013 : DateFormula;

  // Delete the following lines.
  CustLedgEntry3@1130130 : Record 21;
  PrintCustLedgEntry2@1130014 : Boolean;
  ShowDetailedCustLedgerEntry@1130015 : Boolean INDATASET;
  // End of the deleted lines.

  BEGIN
  {
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ... TotExpAmntForCust@1130011 : Decimal;
  BalanceDue@1130012 : Decimal;
  NULL@1130013 : DateFormula;

  // Add the following lines.
  PrintCustLedgEntry2@1130014 : Boolean;
  AppliedDocumentTypeText@1130132 : Text[30];

  LOCAL PROCEDURE FindAppliedDtldCustLedgEntry@1130007(CustLedgerEntryNo@1130000 : Integer);
  VAR
  DetailedCustLedgEntry@1130001 : Record 379;
  DetailedCustLedgEntryApplied@1130003 : Record 379;
  BEGIN
  TempDetailedCustLedgEntryApp.RESET;
  TempDetailedCustLedgEntryApp.DELETEALL;

  DetailedCustLedgEntry.SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.",CustLedgerEntryNo);
  DetailedCustLedgEntry.SETRANGE("Entry Type",DetailedCustLedgEntry."Entry Type"::Application);
  DetailedCustLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,FALSE);

  DetailedCustLedgEntryApplied.SETRANGE(
  "Entry Type",DetailedCustLedgEntryApplied."Entry Type"::Application);

  IF DetailedCustLedgEntry.FINDSET THEN
  REPEAT
  DetailedCustLedgEntryApplied.SETRANGE(
  "Applied Cust. Ledger Entry No.",DetailedCustLedgEntry."Applied Cust. Ledger Entry No.");
  DetailedCustLedgEntryApplied.SETFILTER(
  "Cust. Ledger Entry No.",'<>%1',CustLedgerEntryNo);
  DetailedCustLedgEntryApplied.SETRANGE(
  "Customer No.",DetailedCustLedgEntry."Customer No.");
  DetailedCustLedgEntryApplied.SETRANGE(
  "Transaction No.",DetailedCustLedgEntry."Transaction No.");
  IF DetailedCustLedgEntryApplied.FINDSET THEN
  REPEAT
  TempDetailedCustLedgEntryApp := DetailedCustLedgEntryApplied;
  IF TempDetailedCustLedgEntryApp.INSERT THEN;
  UNTIL DetailedCustLedgEntryApplied.NEXT = 0;
  UNTIL DetailedCustLedgEntry.NEXT = 0;
  END;
  // End of the added lines.

  BEGIN
  {
  ...
 3. Satıcı hesabı kambiyo senetleri listesi raporu (12116) kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ... </TableRow>
  </TableRows>
  </Header>
  <Visibility>
  <Hidden>=IIF(Fields!ShowDetailedCustLedgerEntry.Value,TRUE,FALSE)</Hidden>
  </Visibility>
  </TableGroup>
  </TableGroups>
  <Top>2.22222cm</Top>
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ... </TableRow>
  </TableRows>
  </Header>

  // Delete the following lines.
  <Visibility>
  <Hidden>=IIF(Fields!ShowDetailedCustLedgerEntry.Value,TRUE,FALSE)</Hidden>
  </Visibility>
  // End of the deleted lines.

  </TableGroup>
  </TableGroups>
  <Top>2.22222cm</Top>
  ...

  Varolan kodu 2

  ...Field Name="Detailed_Cust__Ledg__Entry_Cust__Ledger_Entry_No_">
  <DataField>Detailed_Cust__Ledg__Entry_Cust__Ledger_Entry_No_</DataField>
  </Field>
  <Field Name="ShowDetailedCustLedgerEntry">
  <DataField>ShowDetailedCustomerLedgerEntry</DataField>
  </Field>
  </Fields>
  <Query>
  <CommandText />
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...<Field Name="Detailed_Cust__Ledg__Entry_Cust__Ledger_Entry_No_">
  <DataField>Detailed_Cust__Ledg__Entry_Cust__Ledger_Entry_No_</DataField>
  </Field>

  // Delete the following lines.
  <Field Name="ShowDetailedCustLedgerEntry">
  <DataField>ShowDetailedCustomerLedgerEntry</DataField>
  </Field>
  // End of the deleted lines.

  </Fields>
  <Query>
  <CommandText />
  ...

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'in İtalyanca sürümünde

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1'in İtalyanca sürümünde

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Kullanım koşullarıdiğer konular için bkz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×