Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bu makale tüm ülkeler ve tüm dil yerel ayarları için Microsoft Dynamics NAV 2013 için geçerlidir.

Genel bakış

Bu toplu güncelleştirme toplaması, önceki güncelleştirme toplamalarından yayınlanan düzeltmeler ve yasal özellikler dahil olmak üzere Microsoft Dynamics NAV 2013 için yayımlanmış tüm düzeltmeleri ve mevzuat özelliklerini içerir.Bu güncelleştirme toplaması, önceden yayınlanan güncelleştirme toplamalarını değiştirir. Her zaman en son güncelleştirme paketini yüklemelisiniz.Microsoft Dynamics NAV 2013 için yayımlanan güncelleştirme paketlerinin listesi için, Microsoft Bilgi Bankası 'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını seçin:

2842257 Microsoft Dynamics NAV 2013 için yayınlanmış güncelleştirme toplamalarıMicrosoft Dynamics NAV 2013 için güncelleştirme toplamaları ile yayınlanan tüm düzeltmelerin tam listesi için aşağıdaki CustomerSource ve PartnerSource sayfalarını görüntüleyin:

CustomerSource

Microsoft Dynamics NAV için yayımlanan uygulama düzeltmelerini genel bakış 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013 için yayımlanan platform düzeltmelerini genel bakış

PartnerSource

Microsoft Dynamics NAV için yayımlanan uygulama düzeltmelerini genel bakış 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013 için yayımlanan platform düzeltmelerini genel bakışGüncelleştirme toplamaları, Microsoft Dynamics NAV 2013 çalıştıran yeni ve mevcut müşterilere yöneliktir.ÖnemliDüzeltmeleri veya güncelleştirmeleri yüklemeden önce Microsoft Dynamics ortağınızdan iletişim kurmanız önerilir. Ortamınızdaki düzeltmelerin veya güncelleştirmelerin yüklü olduğunu doğrulamak önemlidir. Bir düzeltme veya güncelleştirme, Microsoft Dynamics NAV çözümünüzle çalışan özelleştirmelerle ve üçüncü taraf ürünlerde birlikte çalışabilirlik sorunlarına neden olabilir.

Bu güncelleştirme toplamasında giderilen sorunlar

Bu güncelleştirme toplamasında aşağıdaki sorunlar giderilmiştir:

Platform düzeltmeleri

KIMLIĞE

Ünvan

2934565

Ana sayfa düzenlenebilir/düzenlenemez olarak ayarlandığında alt sayfa otomatik olarak düzenlenemez/düzenlenemez

2934565

GEZINTI sunucusundaki saat dilimi sunucu saat dilimine ayarlandığında OData sorgusu yanlış kayıt kümeleri döndürüyor

2934565

Sayfa için Filtre bölmesini göster etkinleştirildikten sonra çalışma sayfası sayfasındaki alanlar kayboluyor

2934565

RecordRef. FIELDEXIST (0) işlevi her zaman doğru döndürür

2934565

Windows istemcisinde bellek sızdırıyor

2934565

Sayfayı özelleştirdikten sonra sayfadaki alanlar kayboluyor

2934565

Sonraki ve önceki alt tonlar ve detaya gitme grafiklerde çalışmıyor

2934565

Hesaplar hesap planındaki sütunları taşıdığınızda, bu değerler taşınmaz

2934565

Kullanıcı adı [Kullanıcı adı] yok. Düzenle-Kullanıcı Kurulumu sayfasında bulunmayan bir Kullanıcı KIMLIĞINE filtre uyguladığınızda, sayfa düzenleme – Kullanıcı Kurulumu kapatılmalıdır "hata iletisi

2934564

Microsoft Excel 'e bir hesap çizelgesini dışarı aktardığınızda "özel numaralandırma KIMLIĞI biçimi 164 tarihinde başlamalıdır ve art arda sıralı olarak listelenmelidir" hata iletisi

2934564

Rapor isteği sayfasında Şeridi Özelleştir 'i seçtiğinizde "meta veri nesne sayfası [sayfa KIMLIĞI] bulunamadı" hata iletisi

2923346

"Bu ileti C/AL programcıları içindir: Microsoft. Dynamics. nav. OpenXml. elektronik tablo. WorkbookReader. Open 'a çağrı şu hatayla başarısız oldu: elektronik tablo bozuk. Aşağıdaki hata oluştu: Excel dosyasını içeri aktardığınızda ' ad ' özniteliğinin benzersiz değeri olmalıdır "hata iletisi

2923346

Azure 'da 5 dakikadan uzun süre kullanılmadığı zaman Windows ve Web istemcilerinin bağlantısı kesilir

2923346

SessionTimeout ayarı Web istemcisinde çalışmıyor

2923346

Bir nesne tarafından Iletişim kutusunda açılan bir pencere, Iletişim kutusu. aç deyimi kapalı olduğu için,

2923344

Resim yazısı çevrilmediğinden, birincil dilde resim yazıları yerine İngilizce (ENU) başlıkları gösteriliyor

2923344

"Sayfa için bir çeviri içeri aktardığınızda" " -5-E12-P2818-L128: BusinessChart::D ataPointClicked" tamsayı "hata iletisiyle giremezsiniz

Not Bu düzeltmeyi uyguladıktan sonra veritabanınızda nesneleri derlemeniz gerekebilir.

Uygulama düzeltmeleri

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

357323

Farklı para birimleri kullandığınızda müşteri girişlerini uygulama ve satıcı girişlerini uygulama bölümündeki uygulanan tutar alanındaki değer yanlış

Vade

PAG 232 PAG 233

356257

Satış bütçesi ve satın alma bütçesi filtreledikten sonra yanlış değerler gösteriyor

Vade

PAG 9219 PAG 9239

356155

Müşteri beyanı raporunda para birimi başına toplamlar gösterilmez

Vade

CUM 116

355953

Belgeyi yeniden hesapla işlevi, belgeyi Kopyala işlevini kullandığınızda varsayılan boyutları kopyalamalıdır

Vade

COD 6620

355395

Bir çek oluşturulduğunda, para biriminin ondalık ayarları dikkate alınmayabilir. Bunun yerine genel muhasebe kurulumu 'ndaki ayarlar kullanılır.

Vade

CUM 1401

356262

Sabit kıymet – defter değeri 01 raporu, dönem sütunundaki amortisman

Sabit kıymetler

CUM 5605

356634

Uygun taahhüde, taahhüde uygun bir satın alma siparişi mevcut olduğunda, satış siparişi için kullanılabilecek

Envanteri

COD 99000886

356329

Rezervasyon ve yeniden değerleme gibi üretimde maliyet tutarı (Fiili) negatif değer yerine pozitif

Envanteri

SEKME 339 SEKMESI 5802

356274

Çok sayıda madde izleme girişi içeren üretim emirlerini ayarlarken maliyet ayarlama

Envanteri

COD 22

356239

"Madde defter girişi zaten var. Tanımlama alanları ve değerleri: Giriş No. 123 "hata iletisi: maliyet madde girişlerini Ayarla toplu işlemi, alış irsaliyelerinin ve sevkiyatların geri alındığının ortalama maliyetli madde için güncelleştirildi

Envanteri

COD 5895

356088

"Tamsayı zaten var. Tanımlama alanları ve değerleri: sayı = ' X ' "hata iletisi tüketim girişleri yanlışlıkla pozitif olarak kaydedildiğinden maliyet madde girişlerini ayarlama

Envanteri

SEKME 339

356057

Ürün reçetesi düzeyine göre müsait stok sayfasında üst sütunu iki kez ekleyebilirsiniz

Envanteri

PAG 5871

357376

POC WıP yöntemi kullanarak satış faturalarını deftere naklettiğinizde proje süren iş geçersiz olur

Gruplayın

COD 1000

356653

POC kullanarak proje süren Işini naklettiğinizde, satış tutarı, süren iş tahakkuk eden satışlar hesabı yerine süren iş Faturalanan Satışlar hesabına ayarlanır

Gruplayın

COD 1000

357416

Üretim akışı sürümünün durumu değiştirilmeden Certified üretim akışı sürümü silinemez

Latı

SEKME 99000786

356286

Teklifinde. Fırsat kartındaki geçerli değer (LPB) alanı, fırsat kartını kapattığınızda Satışlar (LPB) alanından güncelleştirilmez.

Lamayı

SEKME 5093

357297

Bir servis faturası, sevk Irsaliyesi satırlarını getir kullanılarak el ile oluşturulduğunda, servis belgesi kaydı güncelleştirilmez

Hizmetinin

SEKME 5991

356905

Peşinatsız bir sözleşmeden oluşturulan bir servis faturası yanlış değerler içeriyor

Hizmetinin

COD 5940

2923212

FAT. KDV tutarı ters (LPB) alanı, Microsoft Dynamics NAV 2009 'den Dynamics NAV 2013 'e yükseltildikten sonra kayboluyor

Yükseltilecek

COD 104048

2861409

Önceki sürümlerden Microsoft Dynamics NAV 2013 'e izin aktarmak için yükseltme aracı 'nı kullandığınızda çok fazla izin içeri aktarılmıştır

Yükseltilecek

XML 104002

353923

Yükseltme araç seti 'ni çalıştırdığınızda proje süren iş G/m Girişi tablosundaki ters alanı başlatılamaz

Yükseltilecek

COD 104048

352609

Yükseltme araç seti 'ni çalıştırdığınızda Kullanıcı Kurulumu tablosundaki Kullanıcı KIMLIĞI ve Kullanıcı adı alanları güncelleştirilmez

Yükseltilecek

SEKME 104087 COD 104045 COD 104048

351611

Üretim emri satırındaki gerekli zaman (MS) alanı. Yükseltme araç seti 'ni çalıştırdığınızda sipariş kapasitesi Ihtiyacı

Yükseltilecek

COD 104048

346681

"Yükseltme araç seti 'ni ve şirket adını çalıştırdığınızda bir System. Data. SqlClient. SqlCommand. ExecuteScalar çağrısı Bu iletiyle başarısız oldu:" veya "Şirket yok" hata iletileri

Yükseltilecek

COD 104050

356161

KDV 'nin FALSE olarak ayarlandığı durumlarda, satış-Iade faturası ve satın alma-iade faturası raporlarında KDV tutarı belirtimi boştur

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 207 CUM 407

357381

Geçici stoklama sırasında kısmen sevk edilen miktarlar dikkate alınmayabilir

Iyla

COD 5780

357377

Stokta bulunmayan maddelerin Amb. F. Analiz. Madde defter girişi ve ambar girişlerinde miktar sıfır olduğunda beyaz konum günlüğü (yönlendirilmiş yerine koyma ve çekme)

Iyla

CUM 7390

Yerel uygulama düzeltmeleri

Avusturya-Avusturya

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

355724

Avusturya sürümündeki anımsatıcı ve vade farkı dekontu raporlarında e-posta ve giriş sayfası alanları düzgün yazdırılmıyor

Nakit yönetimi

CUM 117 CUM 118

351161

Sayfa 2 ' de sütun başlıkları ve sayfa numaraları yok

Nakit yönetimi

CUM 117

354993

Sabit kıymet-defter değeri 03 raporunda sabit kıymet-defter değeri 03 raporunda yanlış değerler görünüyor

Sabit kıymetler

CUM 11011

353966

Reclassifications sütununda alım maliyetleri, Avusturya sürümündeki sabit kıymet-Book değeri 03 raporundaki eklemeler sütunu yerine,

Sabit kıymetler

COD 5626 CUM 11011

345524

Avusturya 'daki dili Ingilizce (ENU) ile Ingilizce (DEU) olarak değiştirdikten sonra bir üretim emrini yenilediğinizde "zar Datumforsformel '-1T ' muss eine Zeiteinheit enthalten" hata iletisi

Latı

COD 99000831 COD 99000845

351956

Bazı satış ve satın alma raporları Avusturya sürümünde yanlış yazı tipinde yazdırılıyor

Purchase/Sales

CUM 202 CUM 402 CUM 405 CUM 406 CUM 407 CUM 410

344154

Avusturya sürümünde birden çok şirket için boyutları Yükselt aracını çalıştırdığınızda, veritabanı hata iletisinde ' pk_dimXXXX_id ' adlı bir nesne zaten var

Yükseltilecek

COD 104049

2870090

KDV-VıES beyanname XML raporu (11108), Avusturya sürümündeki AB Hizmetleri için satış gelirini ayırmıyor

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 11108

347412

"Dizenin uzunluğu bir dizi uzunluğu>, ancak bir fiziksel kaynaktan satır hesaplama gerçekleştirdiğinizde, <değer 30 karakter uzunluğunda olmalıdır" hata iletisi. Avusturya sürümündeki stok siparişi

Iyla

SEKME 5005351 SEKMESI 5005353 SEKME 5005355 SEKME 5005357

AU-NZ Avustralya-Yeni Zelanda

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

353481

Gerçekleşen para tipi, Avustralya ve Yeni Zelanda sürümlerinde ödeme olarak ayarlanmış olsa dahi Döviz kuru yabancı para birimleriyle kullanılır.

Vade

COD 12 COD 28040

97125

Kısmi ödeme uygulamaları yaptığınızda, Avustralya ve Yeni Zelanda sürümlerinde ikinci bir uygulamayı naklettiğinizde duman miktarı iki katına çıkar

Vade

COD 12

-Belçika

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

2882895

BIR dosya Belçika sürümünde içe aktarılamıyor

Nakit yönetimi

CUM 2000005

357142

Geç deftere nakil tarihleri içeren faturalar SEPA kredi transferi ve Belçika sürümünde SEPA direkt borcu için önerilir

Nakit yönetimi

CUM 2000039

356034

BIR direkt direkt borç Mantarih kodu, Belçika sürümündeki müşteri defter girişlerine aktarılmaz

Nakit yönetimi

COD 12

355421

Belçika sürümündeki ödeme iskontosu tolerans tarihinden sonra bir ödeme uyguladığınızda olası ödeme iskontosu tutarı hatalı bir şekilde alındı

Nakit yönetimi

PAG 233

355352

"Dizenin uzunluğu [dize uzunluğu], ancak Belçika sürümünde EB ödeme günlüğünde satıcı ödemelerini öner 'i çalıştırdığınızda, 20 karakter uzunluğunda olmalıdır" hata iletisi

Nakit yönetimi

SEKME 2000001

352919

Belçika sürümünde standart biçim iletisi Evet olarak ayarlandığında, ıSABEL dosyası ıSABEL 'a aktarılamıyor

Nakit yönetimi

CUM 2000005

350119

"Ödeme günlüğü satırı yok" hata iletisiyle ödeme satırlarını dışarı aktar 'ı çalıştırdığınızda, EB ödeme günlüğündeki toplu iş adı Belçika sürümünde bir sayı içerir

Nakit yönetimi

CUM 2000004 CUM 2000019

346796

"Ödeme günlüğü satırı yok" hata iletisiyle ödeme satırlarını dışarı aktar 'ı çalıştırdığınızda, EB ödeme günlüğündeki toplu iş adı Belçika sürümünde bir sayı içerir

Nakit yönetimi

CUM 2000004 CUM 2000019

345113

"Ödeme günlüğü satırı yok" hata iletisiyle ödeme satırlarını dışarı aktar 'ı çalıştırdığınızda, EB ödeme günlüğündeki toplu iş adı Belçika sürümünde bir sayı içerir

Nakit yönetimi

CUM 2000004 CUM 2000019

2891871

Belçika sürümünde tam olarak kapatılan birden çok genel muhasebe girişini uyguladığınızda, birden çok genel muhasebe girişi uyguladığınızda "yalnızca uygulandığı tüm girişler tamamen kapatılabilir" hata iletisini alabilirsiniz

Vade

PAG 11309

353814

"Dizenin uzunluğu [dize uzunluğu], ancak Belçika sürümünde girişleri uygularken 20 karakter uzunluğunda olmalıdır" hata iletisi

Vade

SEKME 17 SEKME 2000001 SEKMESI 2000041

344666

Belçika sürümünde Elektronik bankacılık kurulumunda yanlış bir seçenek olarak mevcut olun

Vade

SEKME 11306

346624

"Bu ileti C/AL programcıları içindir: Bu iletiyle birlikte System. ıO. File. Copy öğesine çağrı başarısız oldu: bir domicilbir dosyasını

Satın

CUM 2000021

352745

"Açmaya çalıştığınız kayıt kullanılamıyor. Belçika sürümüne otomatik olarak eklenen standart satış kodu içeren bir satış siparişi oluşturduğunuzda, sayfa kapatılacak veya bir sonraki kaydı gösterecektir. "hata iletisi

St

SEKME 37

353563

Belçika sürümünde KDV-VıES Beyanname Disketi oluşturduğunuzda, "ISO ülke/bölge kodu" = "GR", Yunanistan 'a satış için "

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 11315

344802

Belçika sürümünde KDV dönem etkinlikleri menü yapısı hatalı

VAT/Sales Tax/Intrastat

MEN 1030

CH-Isviçre

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

2923217

Ödeme günlüğündeki nakit tahsilat günlüğü gibi bilgi kutusu (Ayrıntılar), Isviçre sürümünde yanlış değerler görüntülüyor

Nakit yönetimi

PAG 35516 PAG 35517

2923214

Bu, Isviçre sürümündeki DTA ödeme günlüğü raporunda yanlış en büyük miktar yanlış

Nakit yönetimi

CUM 3010545

2907845

Isviçre sürümünde yedi satırdan fazla satır içeren Customer ESR Journal raporunu (3010531) yazdırırken toplam beklenen şekilde yazdırılmaz

Nakit yönetimi

CUM 3010531

2891872

Ödeme günlüğünü yazdırdığınızda ve Isviçre sürümünde başka işlevleri çalıştırdığınızda toplu işteki filtre çalışmıyor

Nakit yönetimi

PAG 255 PAG 256

356645

Satıcı standart banka alanındaki değer, Isviçre sürümünde satınalma siparişindeki banka kodu alanına aktarılmaz

Nakit yönetimi

SEKME 38

356342

Belge No değiştiğinde ödeme günlüğündeki taşma hatası 10 ' dan fazla karakter/basamağa sahip ve Belge No Değiştir 'i kullanıyorsunuz. Isviçre sürümünde işlev

Nakit yönetimi

COD 3010541

355724

E-posta ve giriş sayfası alanları, Isviçre sürümündeki anımsatıcı ve vade farkı dekontu raporlarında doğru basılmaz

Nakit yönetimi

CUM 117 CUM 118

355570

Isviçre sürümünde Customer ESR Journal raporunun toplam satırında Belastungsdatum eksik

Nakit yönetimi

CUM 3010531

352667

DTA Satıcı ödemeleri raporu, Isviçre sürümünde bir karşı hesap satırı oluşturmaz

Nakit yönetimi

CUM 3010546

351161

Sayfa 2 ve Isviçre sürümünde sütun başlıkları ve sayfa numaraları kayboluyor

Nakit yönetimi

CUM 117

2882945

Isviçre sürümünde Exchange tarifelerini ayarla raporunu çalıştırdığınızda "TableData G/L kaydı üzerinde aşağıdaki izniniz yok:" hata iletisi

Finace

CUM 595

355441

SR G/m HSP-hesap raporundaki sütunlar, Isviçre sürümünde düzgün yazdırılmıyor

Vade

CUM 11563

351164

", Isviçre sürümünde maliyet tahsisat raporunu çalıştırdığınızda, dizenin uzunluğu [dize uzunluğu], ancak 80 karakterden kısa veya buna eşit olmalıdır" hata iletisi

Vade

CUM 1131

354993

Sabit kıymet-defter değeri 03 raporunda sabit kıymet-defter değeri 03 raporunda yanlış değerler görünüyor

Sabit kıymetler

CUM 11011

353966

Satın alma maliyetleri, Isviçre sürümündeki sabit kıymet-Book değeri 03 raporundaki eklemeler sütunu yerine Reclassifications sütununda gösterilir

Sabit kıymetler

COD 5626 CUM 11011

355175

Isviçre sürümünde hiçbir stok tutma öğesi olmayan bir bütünleştirilmiş kod AĞACıNıN sevkiyatı geri aldığınızda "madde defter girişi zaten var" hata iletisi

Envanteri

COD 22 COD 5817

354471

Isviçre sürümündeki derleme ağaçlarında uygunluk olarak hiçbir stok tutma öğesi yanlış hesaplanmadı

Envanteri

COD 905 COD 5870

345524

Ingilizce (ENU) dilinden Isviçre sürümünde Almanca (Tur) değerini değiştirdikten sonra bir üretim emrini yenilediğinizde "zar Datumforsformel '-1T ' muss eine Zeiteinheit enthalten" hata iletisi

Latı

COD 99000831 COD 99000845

351956

Bazı satış ve satın alma raporları Isviçre sürümünde yanlış yazı tipinde yazdırılıyor

Purchase/Sales

CUM 202 CUM 402 CUM 405 CUM 406 CUM 407 CUM 410

2882908

Isviçre sürümünde müşterinin ayrıntılı yaşlandırma raporunda bazı satırların altında ek çizgilerin bazı parçaları görüntüleniyor

St

CUM 106

2882900

Tablo 5107 ve tablo 36 ' deki dosyalanmış Kullanıcı KIMLIĞI alanı, Isviçre sürümünde 50 yerine 20 uzunluğuna sahiptir

St

SEKME 36 SEKMESI 5107

355705

SR Mşt. müşteri başına yabancı para birimi cinsinden toplamlar -Isviçre sürümünde tarihe göre tarihe göre rapor

St

CUM 11540

355555

Sayfa 1 ' den sayfa 2 ' ye gidip SR Müşt. -Isviçre sürümünde tarihe göre tarihe göre rapor

St

CUM 11540

354776

Blok sevk edildiğinde, Negatif miktarlı bir satış siparişini yanlış nakledebilirsiniz. . bul. alan, Isviçre sürümünde satış & alacaklar kurulumunda işaretlenir

St

COD 21

349896

Yeni sayfa belgesi satır türü, Isviçre sürümünde çalışmıyor

St

CUM 204 CUM 205 CUM 206 CUM 207 CUM 208 CUM 210 CUM 6631

355718

Yay sırasında satış siparişleri arşivlenmez. Siparişler ve ret. Siparişler alanı, İsviçre sürümünde satış & Receive

St

COD 80

2892296

Bir Isviçre Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 veritabanını Microsoft Dynamics NAV 2013 'e yükselttiğinizde maliyet muhasebesi verileri silinir

Yükseltilecek

Katı

2889019

Isviçre sürümü için yükseltme araç seti 'ni çalıştırdığınızda "[tablo adı] veritabanında zaten var" hata iletisi

Yükseltilecek

COD 104045

352810

Alan 25 Hesap No. , Isviçre sürümündeki Temp ücret türü tablosunda yok

Yükseltilecek

SEKME 171513

344154

Isviçre sürümünde birden çok şirket için boyutları Yükselt aracını çalıştırdığınızda, veritabanı hata iletisinde ' pk_dimXXXX_id ' adlı bir nesne zaten var

Yükseltilecek

COD 104049

356338

KDV 'yi ayarlamak için para birimi ayarlama raporunu çalıştırdığınızda, Isviçre sürümünde beklenmeyen bir ek KDV girişi oluşturulur

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 595

351959

Isviçre KDV beyannamesi raporu, Isviçre sürümünde düzgün yazdırılmıyor

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 26100

347412

"Dizenin uzunluğu bir dizi uzunluğu>, ancak bir fiziksel kaynaktan satır hesaplama gerçekleştirdiğinizde, <değer 30 karakter uzunluğunda olmalıdır" hata iletisi. Isviçre sürümünde stok siparişi

Iyla

SEKME 5005351 SEKMESI 5005353 SEKME 5005355 SEKME 5005357

DE Almanya

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

344154

Almanca sürümünde birden çok şirket için boyutları Yükselt aracını çalıştırdığınızda, veritabanı hata iletisinde ' pk_dimXXXX_id ' adlı bir nesne zaten var

Yükseltilecek

COD 104049

ES-Ispanya

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

2907835

CalcFields tutarı ve tutarı (LPB), Ispanya sürümünde doğru yenilenmiyor

Nakit yönetimi

PAG 7000009

2891834

Ispanya sürümünde bir ödemeye ödeme uyguladıktan sonra boş bir genel muhasebe girişi alıyorsunuz

Nakit yönetimi

COD 12

2858971

Ümünü. Dışarı aktarılan Pmts ödeme emri No 'da bir değere sahip olmalıdır. N34 kullanarak mevcut bir ödeme emrini naklederken [SiparişNumarası] hata iletisi

Nakit yönetimi

CUM 7000090

357866

SEPA ve elektronik ödemeler Ispanya sürümünde birlikte iyi çalışmaz

Nakit yönetimi

SEKME 7000020 CUM 7000061 MEN 1030

357136

Ispanya sürümünde Cartera günlüğünde farklı para birimleriyle bir fatura grubu göndermeye çalıştığınızda hata oluştu

Nakit yönetimi

COD 12

356169

3 konşimento içeren bir kambiyo senedi grubundan dışarı aktardığınızda ve mantarih, 3 beklenen No ile tekrarlanan değer kurulumu> <Ispanyolca sürüm

Nakit yönetimi

COD 1231

356046

Ondalık basamak içermeyen tutarlar, Ispanya sürümünde,

Nakit yönetimi

SEKME 1226 COD 1010

354509

"Son tarih, Cartera belgesine, senet Tür = ' alacaklar ', Giriş No. = [Giriş No.] " Ispanya sürümünde bir tahsilat fatura grubunu veya ödeme siparişini naklettiğinizde hata iletisi

Nakit yönetimi

CUM 7000080 CUM 7000099

354256

Ispanya sürümünde bir fatura grubunu veya ödeme emrini yeniden oluşturduğunuzda kalan tutar ve kalan tutar (LPB) alanları doğru güncelleştirilmiyor

Nakit yönetimi

CUM 7000083 CUM 7000096 PAG 7000014 PAG 7000055

353489

Ispanya sürümünde uygulanmamış bir faturaya iade faturası uygulandıktan sonra hesaplar dengeli değildir

Nakit yönetimi

COD 12

353304

Ispanya sürümünde deftere nakledilmiş bir fatura grubu veya nakledilen ödeme siparişi kapatıldıktan sonra kalan tutar ve kalan tutar (LPB) alanları güncelleştirilmez

Nakit yönetimi

CUM 7000082 CUM 7000084 CUM 7000085 CUM 7000098

2891843

Ücretli bir sürümündeki Ispanya Cartera modülünde görüntü olarak Kaydet seçeneği ücretli belgeler ve ücretli Belgeler sayfasında kullanılamaz

Vade

PAG 7000001 PAG 7000002

2891836

Ispanya sürümündeki Mizan raporunun üst bilgisinde filtreler görüntülenmiyor

Vade

CUM 6

2891827

G/m Hesap No. , Ispanya sürümündeki boyutlara göre analiz raporunda Excel 'e Aktar işlevini çalıştırdığınızda "hata iletisi yok" hata iletisi

Vade

COD 424

2862242

Uygun bir faturayı yeniden düzenleme Cartera modülü, Ispanya sürümündeki kapatılan alacaklar belgeleriyle beklendiği gibi çalışmaz

Vade

PAG 7000010

2858870

Yalnızca Ispanya sürümünde ters Imza kodu ve yalnızca pozitif değer yok

Vade

COD 8

2858863

Ispanya sürümünde bir Cartera Günlüğü naklettiğinizde "işlem G/m Girişi tablosunda tutarsızlıklara neden olacak" hata iletisi

Vade

COD 12

355502

Ondalık olarak "|" giremezsiniz. Ispanya sürümündeki hesap çizelgesi toplamı alanında "|" kullandığınızda, "|" kullanarak "

Vade

COD 8

354518

Ispanya sürümünde bir kambiyo senedi grubu naklettiğinizde, banka hesabından genel muhasebe girişlerine boyutlar kopyalanmayacak

Vade

COD 7000000 CUM 7000082 CUM 7000083 CUM 7000084 CUM 7000085 CUM 7000096 CUM 7000097

353011

Ispanya sürümünde bir kambiyo senedi grubu naklettiğinizde, banka hesabından genel muhasebe girişlerine boyutlar kopyalanmayacak

Vade

CUM 7000098 CUM 7000099 COD 7000000

347513

"<dizenin uzunluğu dize uzunluğu>, ancak Ispanyolca sürümünde ayrıntı hesap ekstresi raporunu çalıştırdığınızda, 30 karakter uzunluğunda olmalıdır" hata iletisi

Vade

CUM 10711

342830

Ispanya sürümünde bir yevmiye defteri naklettiğinizde hata iletisi göndermek için hiçbir şey yok

Vade

COD 13

2858904

Dahil tutar Ispanya sürümündeki satın alma siparişi raporunda KDV değeri hatalı

Satın

CUM 405

344814

Satış bilgilerini göster alanı Ispanya sürümünde işaretlendiyse, satın alma siparişi-sorun raporunda çok fazla peşinat satırı yazdırılıyor

Satın

CUM 405

2891868

Ispanya sürümünde satış veya satınalma faturası istatistiklerini naklettiğinizde, EC tutar değeri değişikliği tutmaz

Purchase/Sales

SEKME 37 SEKMESI 39 SEKME 290

2891829

Ispanya sürümünde sipariş veya fatura oluşturduğunuzda ödeme Iskontosu% değeri otomatik olarak ayarlanmayabilir

Purchase/Sales

SEKME 36 SEKMESI 38

2858964

Ispanyolca sürümünde rapor 205 ve 405 için Peşinat KDV tutarı belirtimi bölümünde sütun başlıkları yok

Purchase/Sales

CUM 205 CUM 405

2858950

İsk. İndirim sürümündeki indirim verilen tutar değeri yanlış

Purchase/Sales

CUM 205 CUM 405

354338

Ispanya sürümünde satır iskontoları içeren bir satış faturasını deftere naklettiğinizde "işlem, G/m giriş tablosunda tutarsızlıklara neden olacak" hata iletisi

St

COD 60 COD 70 COD 5950

345205

Ispanya sürümünde eski hesap alacakları raporunu yazdırdığınızda müşteri numarasında Harflerin olduğu müşteriler için bilgi yazdırılmıyor

St

CUM 120

339777

Ispanya sürümündeki satış faturası defteri raporunda tutarlar eksik

St

CUM 10704

2891866

Satış faturası defteri raporunda yanlış Seri No görüntüleniyor. ve Ispanya sürümünde otomatik faturalar ve AutoCreditMemos için toplam değerler

St

CUM 10704

2891863

Ispanya sürümündeki bir satış belgesinde KDV ülke/bölge kodu yanlış atanır

St

SEKME 36

347767

Satışlar-Iade faturası raporunda, belgelerdeki logo konumu satış & alacaklar sürümünde sola ayarlandığında logo yazdırılmıyor

St

CUM 207

347127

Müşteri kartından yeni bir banka kartı oluşturduğunuzda, bir müşteri kartından yeni bir banka kartı atadığınızda "başka bir Kullanıcı bu müşterinin kaydını veritabanından aldıktan sonra değiştirdi" hata iletisi

St

SEKME 287

2858993

Ispanyolca sürümünde "Kopyala-KDV deftere nakil kurulumu" işlevini çalıştırdığınızda KDV + EC% ve "EC%" alanları güncelleştirilmez

VAT/Sales Tax/Intrastat

SEKME 325 CUM 85

2858973

İspanya 349 KDV beyannamesiyle, Ispanya sürümünde operasyon kodu

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 10710

2858897

İspanya 349 KDV beyannamesi, Ispanya sürümünde 254942 düzeltmesini uygulamış olsanız bile, belgede kullanılan para birimindeki tutarları dışarı aktarır

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 10710

2858886

Ispanya sürümünde verilen KDV beyanname 349 dosyasında ülke ve bölge hatalı

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 10710

2858847

Dışarı aktarılan bir Intrastat dosyası Ispanya sürümünde 1000 satırdan fazlasını içeriyor

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 593

355084

340 yapma raporundaki tutar, Ispanya sürümünde farklı yıllara ait aynı belge numarasına sahip girişlerden hesaplanır

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 10743

354419

Bir iade faturasını deftere naklettiğinizde ve Ispanya sürümünde gerçekleşmemiş KDV ile faturaya uyguladığınızda hatalı KDV girişleri deftere nakledilir

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 12

353603

Düzeltme çizgilerinin uzunluğu 488, ancak Ispanyolca sürümünde 349 bildirim dosyasındaki Satınalmalar için 501 olmalıdır

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 10710

353583

İşlem anahtarı, Ispanyolca sürümünde 349 bildirim dosyasında "E" olarak

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 10710

353299

Fatura iskontosu tutarları, Ispanya sürümünde 349 bildirim dosyasına doğru dışarı aktarılmaz

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 10710

347984

Günlükten nakledilen faturalar ve iade faturaları, Ispanya sürümündeki 349 bildirim dosyasına dahil değildir

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 10710

344800

Ispanya sürümündeki KDV Beyannamesinizde telematik KDV menüsü eksik

VAT/Sales Tax/Intrastat

PAG 317

FI-Finlandiya

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

2891837

Fince sürümünde maliyet merkezi ataması olmadan faturayı deftere naklettiğinizde, maliyet merkezi kodları deftere nakledilen genel muhasebe girişlerinde faturalanmaz

Vade

COD 12

353237

Dizenin Leni 40, ancak otomatik hesabı görüntülediğinizde 30 karakter veya daha kısa olmalıdır. "Otomatik Hes. Fince sürümündeki gruplar sayfası

Vade

SEKME 11203 SEKMESI 11204

352629

Bir para birimi koduna sahip bir satış siparişini, Fince sürümündeki ek para birimi koduyla aynı olduğunda G/m Girişi tablosunda tutarsızlıklara neden olacak

St

SEKME 11205 COD 12

2858881

KDV beyannamesi raporu, Fince sürümünde boş bir "Satır No" değeri bulunan satırları yazdırmaz.

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 12

FR-Fransa

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

356630

Fransız sürümü 'nde, geri çekme bildirimi ve Wat ve SWIFT ve SWIFT alanları

Nakit yönetimi

CUM 10870 CUM 10871

IT-Italya

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

356003

KDV muafiyet 'ye yanlış numaralar eklenir. Dırlar. Kayıt defteri No. Italyan sürümünde müşteriler için yanlış KDV muafiyet numaralarına neden olan alan

VAT/Sales Tax/Intrastat

SEKME 12186 COD 144070

356651

KDV kayıt-Yazdır raporunda, Italyanca sürümünde birden çok sayfa yazdırdığınızda kenar boşlukları doğru olmaz

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 12120

NA-Kuzey Amerika

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

356805

Projeler ile tümleştirmede gider/büyük harfe çevirme satış vergisi işlevini kullanma, Kuzey Amerika sürümünde satın alma siparişinin faturalandırılmasına sonra proje defter girişindeki toplam maliyet (LPB) alanında yanlış bir değer sağlar

Gruplayın

COD 1004

356806

Birden çok vergi içeren bir satın alma işlemi yaptıktan sonra, yalnızca birinin büyük harfe çevirme vergisi doğru olarak ayarlanmışsa, tut. KY. Kuzey Amerika sürümünde proje görev satırında Faturalanmadı

Gruplayın

SEKME 39

NL-Hollanda

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

357319

İptal edildi SEPA ödeme geçmişi satırları Felemenkçe sürümünde dışarı aktarılamaz

Nakit yönetimi

CUM 11000012

Hayır-Norveç

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

352900

REM konumundan dışarı aktarılan dosya. Ödeme emri-dışarı aktarma raporu Norveç dili sürüm

Nakit yönetimi

CUM 15000061

2907853

Norveç yerel raporu (10601) Norveç dili sürümünde hiçbir veri göstermiyor

Vade

CUM 10601

352917

Norveççe sürümündeki Tradesettlement raporunda toplam satış ve KDV tutarları yanlış

Vade

CUM 10602

348138

Norveç dili sürümünde yükseltme araç seti 'ni çalıştırdığınızda "Tabloverisi 3010551 yok" hata iletisi

Yükseltilecek

COD 104002 COD 104045

INGILTERE-Birleşik Krallık

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

357310

Ingiltere sürümünde hesap hesabındaki tutarlar doğru hizalanmıyor

Vade

CUM 25

Yasal Özellikler

Avusturya-Avusturya

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

354824

KDV beyannamesi düzen 2014 Microsoft Dynamics NAV 2013-Avusturya

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 11110 COD 419

NL-Hollanda

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

356048

CAMT. 053.001.02 dosyalarındaki banka ekstresi verilerini içeri aktarma Microsoft Dynamics NAV 2013-Hollanda

Nakit yönetimi

CUM 11000024 CO11400 D 11000006

Çözüm

Microsoft Dynamics NAV güncelleştirme dosyalarını edinme

Bu güncelleştirme, Microsoft Yükleme Merkezi 'nden el ile indirme ve yükleme için kullanılabilir.

Microsoft Dynamics 2013 NAV için toplu güncelleştirme CU 12

Hangi düzeltme paketinin indirileceği

Bu güncelleştirme toplamasının birden çok düzeltme paketi vardır. Microsoft Dynamics NAV 2013 veritabanınızın ülke sürümüne bağlı olarak aşağıdaki paketlerden birini seçip indirin:

Bölge

Düzeltme paketi

Avusturya-Avusturya

ATKB2937998 paketini indirin

AU-Avustralya

AUKB2937998 paketini indirin

-Belçika

BEKB2937998 paketini indirin

CH-Isviçre

CHKB2937998 paketini indirin

DE Almanya

DEKB2937998 paketini indirin

DK-Danimarka

DKKB2937998 paketini indirin

ES-Ispanya

ESKB2937998 paketini indirin

FI-Finlandiya

FIKB2937998 paketini indirin

FR-Fransa

FRKB2937998 paketini indirin

IS-Izlanda

ISKB2937998 paketini indirin

IT-Italya

ITKB2937998 paketini indirin

NA-Kuzey Amerika

NAKB2937998 paketini indirin

NL-Hollanda

NLKB2937998 paketini indirin

Hayır-Norveç

NOKB2937998 paketini indirin

NZ-Yeni Zelanda

NZKB2937998 paketini indirin

SE-Isveç

SEKB2937998 paketini indirin

INGILTERE-Birleşik Krallık

GBKB2937998 paketini indirin

Diğer tüm ülkeler

W1KB2937998 paketini indirin

Microsoft Dynamics NAV 2013 güncelleştirme toplamasını yükleme

Güncelleştirme paketi yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası 'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

2834770 Microsoft Dynamics NAV 2013 güncelleştirme toplamasını yükleme

Ön koşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için Microsoft Dynamics NAV 2013 yüklü olmalıdır.

Ek Bilgi

Yazılım güncelleştirme terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası 'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını seçin:

824684 Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklamasıMicrosoft Dynamics NAV 2013 hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Durum

Microsoft bu sorunun "Uygulandığı öğe" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×