Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Genel bakış

Bu güncelleştirme, daha önce yayımlanan güncelleştirmelerin yerini almaktadır. Her zaman en son güncelleştirmeyi yüklemeniz gerekir. 

Bu düzeltmeyi yükledikten sonra, bu düzeltmeye veya önceki bir güncelleştirmeye dahil olan yeni nesnelere erişim kazanmak için lisansınızı güncelleştirmeniz gerekir. (Bu yalnızca müşteri lisansları için geçerlidir.)

Microsoft Dynamics 365 business Central 2021 Sürüm Dalga 2 için yayımlanan güncelleştirmelerin listesi için bkz. Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Sürüm Dalga 2 için yayımlanan güncelleştirmeler. Güncelleştirmeler, Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2'ye yönelik Microsoft Dynamics Yayım Güncelleştirmelerini çalıştıran yeni ve mevcut müşterilere yöneliktir.

Önemli

Düzeltmeleri veya güncelleştirmeleri yüklemeden önce Microsoft Dynamics İş Ortağınıza başvurun. Ortamınıza yük olacak düzeltmeler veya güncelleştirmelerle uyumlu olduğunu doğrulamak önemlidir. Bir düzeltme veya güncelleştirme, Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi çözümünüzle birlikte çalışacak özelleştirmeler ve üçüncü taraf ürünlerde birlikte çalışabilirlik sorunlarına neden olabilir.

Bu güncelleştirmede çözülen sorunlar

Bu güncelleştirmede aşağıdaki sorunlar çözüldü.

Platform düzeltmeleri 

Kimlik

Başlık

417405

AL Compiler, büyük çözümler için çalışma alanını kullanırken bağımlılıkları tanıyamıyorum.

424191

Özellik Erişimi = İç ile tanımlanan tablolardan alanlar Web İstemcisi Tasarımcısı'nda görünmez.

424996

Denetim eklentisi betikleri sıranın dışında yükler.

425072

Daha fazla bilgiyle OData istekleri için telemetri $expand.

425636

Alt sayfa dinamik olarak görünür olduğunda Odak Modu seçeneği eksik olur.

425827

FilterGroup işlevini kullanırken Kısmi Kayıtlar için otomatik platform alanı seçimini güncelleştirin.

426031

Betiklerin statik olarak yükleniyor olması gerekirken denetim eklentisi yüklenemiyor.

426803

Korumalı alan ortamında Performans Araç Seti'nin çalıştırmayla ilgili sorunu düzeltin.

427002

Kullanıcı grupları arasında yer alırken "Tablo Access Denetimi'nin kaydı zaten var" hata iletisi.

427321

İsveççe sürümündeki yeni ICU penceresinde genelleştirmede eksi işareti gösteriliyor.

426525

Yönetim konsolunda alan doğrulaması başlatıldı.

Uygulama düzeltmeleri 

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

421871

Belge Gönderme Profilinde E-posta = Evet ayarlanmışsa, belgeyi e-postayla gönderirken E-posta Düzenleyicisi sayfası gösteriliyor.

Yönetim

422894

Düzenleme izni atanmış olsa bile müşteri yeniden adlandırılamaz.

Yönetim

424651

Depo Sevkiyatı tablosunda bir satış siparişi postaya çalışırken hata iletisi.

Yönetim

426681

Genel Günlük'te onay uygularken ayrıntılar silinebilir.

Yönetim

425834

Banka hesabı mutabakatında banka açıklaması dosyası içeri aktaramıyor.

Nakit Yönetimi

421960

İş Planlama satırlarında yer alan miktar, İş Planlama satırlarına bağlı ve farklı UOM'ları olan bir SATıNB gönderdikten sonra otomatik olarak değişir.

Finans

423249

Yinelenen KDV sicil numarası girdileri KDV Sicil Günlüğü sayfasında görünmüyor.

Finans

423714

Hesap Zamanlamasını değiştirmeye çalışırken "Yüzde işaretiyle biten formüller, Bir önceki satırda Yüzde Toplam Türü Için Temel Ayarlamayı gerektirir" hata iletisi.

Finans

423793

G/L Hesabı Hayır. kdv girişleri alanı Genel Defter KDV Mutabakatı raporunda otomatik olarak doldurulmaz.

Finans

423818

Bir Banka Genel Muhasebe Girdisi ile farklı işaretleri olan iki Banka Deyimi Satırı eşleştirilirken, tutar yanlış eşleştirilir ve arada fark olur.

Finans

425216

İndirim çizgisinin KDV tutarı yanlışken, temel tutar yabancı para birimi cinsinden faturada doğru olur.

Finans

426813

Müşteri Bildirimi raporu Günlük Etkileşimi parametresini dikkate almaz ve Etkileşim Günlüğü Girdileri oluşturur.

Finans

422936

"G/L hesabı hayır. genel Defter KDV Mutabakatı raporu çalıştırilirken alan tüm KDV girişlerinde doldurulmalıdır" hata iletisiyle doldurulur.

Finans

424003

Bitiş tarihi araç ipucu, Müşteri Bakiyesi - Tarih raporu hata iletisiyle tutarsızdır.

Finans

424004

"Banka Hesabı yok. Mutabakat Farklı Satırlar"

Finans

424483

GL Entry tablo kilidi, Hizmet Siparişi gönderisinde en iyi duruma değildir.

Finans

424721

Bir banka bildirimi işlem sırasında Runmodal'a yazma işlemi sırasında izin verilir.

Finans

425278

Oluşturulan XML SAF-T dosyası dışarı aktarıldı.

Finans

426474

Bağlantı Dizesi OAuth 2.0 Office 365 yapılandırılmış olsa bile Dynamics 365 Bağlantı Kurulumu sayfasında Kimlik Doğrulama Türü alanında Kimlik Doğrulama Türü görüntülenir.

Tümleştirme

419454

Seri/Çok Hayır için yeniden sınıflandırılma. Bilgi Kartı, Öğe İzleme Satırları sayfasının liste sayfasını çalıştırır.

Stok

420244

Bazı alanlar, uygulanan şablondan kopyalanmaz.

Stok

421512

Paket İzleme'ye rezervasyon işlevselliğini ekleyin.

Stok

421553

Maliyet Öğesi Girdilerini Ayarla toplu işlemi, öğe Stok Değeri Sıfır = doğru olarak ayarlandıktan sonra G/L'ye gönderileyemiyor.

Stok

421845

Bir sonraki belgeye taşımak için ok düğmesi kullanırken kullanılabilirlik uyarıları bir sonraki derleme düzeninde göster görünmüyor.

Stok

426033

"Mkt. Öğede Duyarlığı Yuvarlama, Derleme Sırası üst bilgisinde Miktarı değiştirirken Miktarın Tüketilmesi ve Miktarın Tüketilmesi (Temel) öğesinin bakiyenin dışında olmasına neden oluyor" hata iletisi.

Stok

420049

Aynı öğeler, seçme çizgileri arasında farklı binlerden çekilirken, Etkinlik Satırları için Bir Rafa Göre Etkinlik Çizgileri için Sıralama Yöntemi ile oluşturulan bir Seç öğesi kaydediledikten sonra Öğe İzleme kaybolur.

Stok

424715

Müşteri kartı için KDV dahil Fiyatlar değeri True olarak ayarlanırsa Boyut Kodu, müşteri boyutunun varsayılan değeri olarak güncelleştirilir.

İş

423000

Müşteri Numarasında özel karakterlere sahip müşteriler için Belge Düzenleri oluşturulurken hata oluştu.

İş

423544

Yayımlanan Bir Ürün Için Durum değerini Tamamlandı olarak değiştirirken "Stokta öğe XXXXX miktarınız yetersiz" hata iletisi. Sipariş.

İmalat

425674

"Üretim XXX XXX'in döngüsel başvurusu var. Hayalet BOM'larla uğraştırarak döngüyü kapatan üretimİBN YYYY'ye dikkat edin" hata iletisi.

İmalat

426654

Tüketim Günlüğü'nde gerçek çıkış ile kullanımın hesaplanamayan durum, tüketilen miktarın yanlış şekilde bitmiş iyi miktar çıkış değeri olarak ilmesine neden olur.

İmalat

423883

"Telefon Hayır. bir Kişi Hayır'ı seçerek Müşteri Numarası.=XXXXX" hata iletisinde harf içermesi gerekir. hayır olarak Telefon. seçin.

Pazarlama

424605

Servis siparişinden oluşturulan yeni kişi kartlarında, satış siparişinin şirket bilgileri eksik.

Pazarlama

422988

Farklı KDV İş Gönderme Grupları atanmış Satın Alma Siparişleri, Satın Alma Faturasında karışık olarak gelir ve Makbuz Satırlarını Al işlemi sırasında toplam KDV yanlış hesaplanır ve kaydedilir.

Satın Alma

423478

Satın Alma Siparişi ve Satış Siparişi için Sürüm düğmelerinin Araç İpucu doğru değildir.

Satın Alma

425971

FCY KDV Tutarı'nın hatalı yuvarlanma nedeniyle oluşan KDV Karşı Ücreti KDV miktarında yanlıştır.

Satın Alma

423527

Kısmi ödeme tutarı, yeniden başvurularak Havale raporunda yanlıştır.

Satın Alma

422597

Düzeltilen Kar tutarı, Satış Temsilcisi Komisyonu raporu raporu'nda Yer alan Kaynaklar'a göre yanlıştır.

Satış

422829

Derleme Çizgisi için Satır Görünürlüğü'nde Standart Satış Faturası RDL'sinde yer alan yanlış kod, fatura satırları arasında boşluklara neden olur.

Satış

423683

Satış Siparişi İşlemcisi Etkinlikleri'den Gecikmeli'yi seçdikten sonra tutar yanlıştır.

Satış

423694

Satış Faturasında Gönderme Önizlemesi'ne tıklayınca "Faturanın toplam tutarı 0 veya daha büyük olmalı" hata iletisi.

Satış

424123

Satış Siparişte Müşteri Adı değiştirdikten sonra Fatura Adı güncelleştirilemiyor.

Satış

424215

Garanti bayrağı Evet olarak ayarlanır, ancak Hizmet Öğesi No olsa bile garanti % hizmet satırlarına uygulanmaz. yeniden doğrulanır.

Satış

424719

LibrarySales.Codeunit.al GET içeriyor.

Satış

426968

Öğe Hayır silinemiyor. seçin.

Satış

427040

Satış Fiyatı Listesi'nin üst bilgisinde alan değiştirilirken Görünüm otomatik olarak yeniden ayarlanır.

Satış

422043

Depo Öğesi Günlüğü'nde bir UO'yu değiştirirken öğe izleme hesaplama hatası.

Depo

422832

"Yeni Çok Hayır. öğe Günlük Satırı' içinde bir değere sahip olması gerekir: Günlük Şablonu Adı=, Günlük Toplu İşlemi Adı=, Satır No.=0. Sıfır veya boş olamaz." hata iletisiyle uğraşırsınız.

Depo

424706

"Paket No. alanı Paket Hayır'a kopyalanamaz. alanını seçin. alanı çok küçük. Tür: Code20 <-- Code50 ..." hata iletisini görüntüler.

Depo

424776

The Whse. Alındı Sonrası / Sevkiyat Sonrası kodu, kaynak belgeyi postalarken global SuppressCommit değişken değerine saygı göstermez.

Depo

425815

"Paket No. XXXX stokta kullanılamıyor, zaten başka bir belgeye ayrılmış..." hata iletisiyle karşılaştınız.

Depo

427161

Kısmi bir seçim kaydediliği veya Mkt. to Handle and "This will cause the quantity and base quantity fields to out of balance" error message when a Pick is created for a partial decimal.

Depo

Yerel uygulama düzeltmeleri 

AT - Avusturya

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

425737

İşlem Türü açıklaması Avusturya sürümünde eksik.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

BE - Belçika

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

421423

Euro Olmayan SEPA Dışarı Aktarma seçeneği, Eski sürümde .axd dosyaları oluşturur.

Nakit Yönetimi

423257

Ertelemeler, Tarih sürümündeki Kesintili KDV ile satın alma belgelerde doğru hesaplanmaz ve düzgün şekilde postalanmaz.

Finans

CZ- Çekçe

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

424988

Çekçe sürümünde Nakit Masası Yönetimi'ne yeni etkinlikler ekleyin.

Nakit Yönetimi

423858

Çekçe sürümündeki Güvenilir Olmayan Ödeme Denetimi'ne yeni etkinlikler ekleyin.

Finans

DACH

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

425843

DACH sürümünde, Toplam Ağırlık, Intrastat Günlüğü'nde üç ondalık değerle görüntüleniyor olması gerekir.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

DE - Almanya

Kimlik

Başlık

425843

Almanca sürümünde, Total Weight (Toplam Ağırlık) Toplamı Günlüğü'nde üç ondalık değerle görüntüleniyor olması gerekir.

DK - Danimarka

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

420467

Banka Şube No. Danca sürümündeki Deyim raporunda yazdırılmaz.

Satış

ES - İspanya

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

423221

Müşteri/Satıcı Adı'nın numaraları, İspanyolca sürümünde Modelo 347'de dışarı aktar gerekir.

Finans

424595

Hizmet Faturası sayfası, İspanyolca sürümündeki Gönderme ve Fatura eylemlerinin adlarını bildirmez.

Finans

423330

İspanyolca sürümündeki Ayırma Durumu'nın "Müşteri Adayı" çevirisi yanlıştır.

Stok

IN - Hindistan

424463

Hindistan sürümünde Tedarik, GST grup kodu ve HSN Kodu GST yeri, Hizmet Teklifi satırlarında ve GST'de GST'nin GST yeri düzenlenemez.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

425356

Hindistan sürümünde Banka Ücretleri gönderilememiyor.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

425596

Hindistan sürümündeki GST Doğrulama sorunları.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

425620

"Ayrıntılı GST genel muhasebe girdisi tablodaki kayıt zaten var. Kimlik alanları ve değerleri: Girdi No : XXX" hata iletisi

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

425630

Dış belge No. GST defter girdisinde, banka havalesi Hindistan sürümündeki Banka Ödeme Kuponu aracılığıyla gönderildiksinde boş kalır.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

426770

Hindistan sürümünde satınalma teklifi yazdırıldı hatası.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

IT - İtalya 

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

426648

Stoping Tax (Stopaj Vergisi) için Vergi Tutulamaz Gelir Türü alanı İtalyanca sürümde değiştirilir.

Finans

425507

Satış için Intrastat raporu, kaynağın Ülke kodunu İtalyanca sürümünde dışarı aktarmaz.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

MX - Meksika

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

422110

E-Belge'nin QR kodu, Meksika sürümünde SAT'ın sitesine doğrudan yönlendiren bir kod değildir.

Satış

425045

Ödeme tamamlayıcı nitelikte para birimi yanlıştır ve CFDI, damgalanmış Postalanmış Satış Faturası neden olurken kullanılan para birimine (FCY) damgalı ödemede, Meksika sürümünde faturanın yabancı para birimiyle tamamlayıcı niteliktedir.

Satış

NL - Hollanda

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

422605

Felemenkçe sürümde Bank/Giro günlüğü ve Telebanking özelliğinde farklı geliştirmeler yapmak gerekir.

Finans

424843

Adres ayrıntıları, Felemenkçe sürümünde Telebanking kullanırken WorldPay için SEPA PAIN.001.001.03 olarak dışarı aktarıldı.

Finans

424922

Felemenkçe sürümde, Intrastat - Form raporu ve Intrastat - Denetim Listesi raporunun, Felemenkçe sürümde Felemenkçe sürümde Felemenkçe 2022'ye güncelleştirilmiş olması gerekir.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

425818

KDV VIES Bildirimi TAX Auth raporu, Hollanda'daki National/Binnenland müşterilerini yazdırmaz.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

425831

Felemenkçe - Denetim Listesi raporu, Felemenkçe sürümde hem Sevkiyatlar hem de Alındılar için İşlem Belirtimi'ni denetlemeli.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

NO - Norveç

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

426574

Elektronik KDV iade özelliği Norveççe sürümünde KDV bildirimini doğru oluşturmaz.

Finans

422846

Norveççe sürümünde KDV İadesi'ne göndermeye çalışırken hata iletisi.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

US - ABD

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

427161

Kısmi bir seçim kaydediliği veya Mkt. To Handle and "This will cause the quantity and base quantity fields to out out of balance" error message when a Pick is created for a partial decimal in the UNITED version.

Depo

Düzenleme özellikleri

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

Değiştirilen Nesneler

427687

SAF-T dışarı aktarıldı dosyasının banka verilerini güncelleştirin.

Finansal Yönetim

Uzantılar: NorveççeSAFT

Çözüm

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 dosyalarını alma

Bu güncelleştirme, Microsoft İndirme Merkezi'nden el ile indirme ve yükleme için kullanılabilir.

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 için 19.5 Güncelleştirmesi

İndirilen düzeltme paketi

Bu güncelleştirmede birden fazla düzeltme paketi vardır. Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 veritabanının ülke sürümüne bağlı olarak aşağıdaki paketlerden birini seçin ve indirin.

Ülke

Düzeltme paketi

AT - Avusturya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 AT paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

AU - Avustralya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 AU paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

BE - Belçika

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 BE paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

CA - Kanada

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 CA paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

CH - İsviçre

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 CH paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

CZ- Çekya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 CZ paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

DE - Almanya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 DE paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

DK - Danimarka

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 DK paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

ES - İspanya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 ES paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

FI - Finlandiya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 FI paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

FR - Fransa

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 FR paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

GB - Birleşik Krallık

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 Birleşik Krallık paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

IN - Hindistan

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 IN paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

IS - İzlanda

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 IS paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

IT - İtalya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 IT paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

MX - Meksika

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 MX paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

NL - Hollanda

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 NL paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

NO - Norveç

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 NO paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

NZ - Yeni Zelanda

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 NZ paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

RU - Rusya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 RU paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

SE - İsveç

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm 2 Sürüm 2 Sürüm 19.5'i SE indirin

US - ABD

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 ABD paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

Diğer tüm ülkeler

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 W1 paketi için 19.5 güncelleştirmesini indirin

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi şirket içi 2021 Sürüm Dalga 2 güncelleştirmesini yükleme

Bkz. Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 güncelleştirmesi yükleme.

Ön koşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Sürüm Dalga 2 yüklü olmalıdır.

Daha fazla bilgi

Yazılım güncelleştirme terminolojisi veMicrosoft Dynamics 365 İş Merkezi 2021 Sürüm Dalga 2 hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Durum

Microsoft bu sorunun "Uygulandığı öğe" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×