Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Genel bakış

Bu güncelleştirme, daha önce yayımlanan güncelleştirmelerin yerini almaktadır. Her zaman en son güncelleştirmeyi yüklemeniz gerekir. Bu güncelleştirme değişkenlerin ayrıştırıcılarını da geliştirmektedir. Daha fazla bilgi için bkz. 2021-34474 .

Bu düzeltmeyi yükledikten sonra, bu veya önceki güncelleştirmelerde bulunan yeni nesnelere erişim kazanmak için lisansınızı güncelleştirmeniz gerekir. (Bu yalnızca müşteri lisansları için geçerlidir.)

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm 1 için yayımlanan güncelleştirmelerin listesi için bkz. Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 SürümDalga 1 için yayımlanan güncelleştirmeler. Güncelleştirmeler, Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 için Microsoft Dynamics Yayımlanan Güncelleştirmeleri çalıştıran yeni ve mevcut müşterilere yöneliktir.

Önemli

Düzeltmeleri veya güncelleştirmeleri yüklemeden önce Microsoft Dynamics İş Ortağınıza başvurun. Ortamınıza yük olacak düzeltmeler veya güncelleştirmelerle uyumlu olduğunu doğrulamak önemlidir. Bir düzeltme veya güncelleştirme, Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi çözümünüzle birlikte çalışacak özelleştirmeler ve üçüncü taraf ürünlerde birlikte çalışabilirlik sorunlarına neden olabilir.

Bu güncelleştirmede çözülen sorunlar

Bu güncelleştirmede aşağıdaki sorunlar çözüldü.

Platform düzeltmeleri 

Kimlik

KB Başlığı

402669

Dosyanın URL'sini Content Delivery Network.

Uygulama düzeltmeleri 

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

403382

"TableData Post için aşağıdaki izinlere sahip değilsiniz. Phys. Invt. Sipariş Üst Bilgisi:Değiştir" hatası, müşteri lisansını kullanarak Global Boyutlar'ı değiştirmeye çalışırken oluştu.

Yönetim

397723

XML bağlantı noktası, havale metninde noktalı virgül kullandığı için satıcı ödeme dosyası bankalar tarafından işlenemez.

Nakit Yönetimi

390881

Hesap Zamanlama'daki boyut değeri, Boyut 1 Kodu ve Boyut 2 Kodu çözümleme görünümünden değiştirdiğinde güncelleştirilmez.

Finans

390929

Fatura yuvarlama satırına bir anımsatıcı eklemeye çalışırken "Tutar, Yeni Nesil'de pozitif olmalıdır. Günlük Satırı Günlük Şablon Adı" hata iletisi.

Finans

391315

Küçük işletme için deneme bakiyesi ayarlanıyorken sütun başlığı süre filtresine ekleniyor olmalı.

Finans

395444

"Gelen Belgesi yok. Kimlik alanları ve değerleri: Gelen Belge listesinde bazı alanlara filtre uygulanmışken Giriş No.='X'" hata iletisi.

Finans

398669

Yabancı para birimi girdileri ikiden fazla ondalık basamakla bulunuyorsa, Tarihe Göre Bakiye raporlarında ve Eski Hesap Borçları raporlarında yanlış şekilde onluklar gösterilir.

Finans

400379

Hesap Zamanlamaları KPI Web Hizmetleri Boyutları'nın yanlış değerleri.

Finans

401243

Satın Alma Kredi Notu raporunun, KDV Farkı ve Belgeyi Kopyala'daki önceki göndermede yer alan değerden farklı bir değeri vardır.

Finans

402998

Borç Bakiyesi (CY), listeden ve ödeme günlüğünden Satıcı Kartı'nın açılmasında farklı tutarlar gösterir.

Finans

394907

Tutarlar, bakiye karşılaştırması içinde kesilir.

Finans

398680

FastTabs sayfasında ve karşıya yükleme sertifika eylem sayfasında çeviriler eksik.

Finans

389706

Sabit Varlık Alma Sihirbazı para birimlerini işlemez.

Sabit Varlıklar

398576

Amortisman defterinde Mali Yıl 365 Günü seçildiğinde Sabit Varlık kartında Edin düğmesi gri görüntülenir.

Sabit Varlıklar

388055

Planlama işleminin ilk girişimi, Lot-for-Lot yeniden sıralama ilkesi kullanırken satırlarda beklenmeyen son tarih üretmektedir.

Stok

395463

Standart Hizmet Kodu satırları, hizmet öğesi grubundan Standart Hizmet Kodu silindiğinde silinir.

Stok

395515

"Öğe Özniteliği Değeri yok..." hata iletisi görüntülenir.

Stok

397904

Yeni öğe kartları oluşturulurken Stok Kurulumunda varsayılan maliyet oluşturma yöntemi ayarlanmaz.

Stok

398401

Kullanılabilirlik, Derleme Sırası Bilgi Kutusu'nda yanlış hesaplanır.

Stok

399129

Mkt. BOM ve MKT. Taban, hesaplanan Mkt. mkt. UOM başına taban.

Stok

402322

Tür = Ücret (Öğe) ve Satır İndirimi % = 100 olduğunda, Faturalı Satış Siparişleri silinemez.

Stok

402331

Mkt. BOM ve MKT. Taban, hesaplanan Mkt. mkt. UOM başına taban.

Stok

402144

Öğe miktarı, Sipariş Alındı Bilgisi'nin negatif olarak görünüyorsa, maliyet uygulaması ortalama maliyet yöntemiyle giden giriş için uygulama için yanlış olarak DOĞRU değerine ayarlanmışsa maliyet düzeltmesi ve ondalık değer hatası döngüleri verir.

Stok

395340

G/L girdilerinde yer alan tutarlar, işlerle ilgili bir PO gönderdikten sonra iş defterleri girişlerinde yer alan tutarlardan farklıdır.

İş

397481

Plan Hesaplama, sıfır saatle otomatik olarak yenilenmiş takvim girdilerini işleyamaz.

İmalat

390974

Genel Ürün Gönderme Grupları, ön ödeme Genel Defter hesabı için genel defter girişlerinde eksik, çünkü ön ödeme faturasını gönderme sırasında eksik kurulum denetlenir.

Satın Alma

391617

TESTFIELD hata iletisi kullanıcı tarafından kullanılabilen bir satıra işaret ediyor.

Satın Alma

399084

Miktar'da farklı yuvarlama nedeniyle oluşan alındı bilgisi gönderme hatası.

Satın Alma

393621

Müşteri - Özet Eskime Simp. rapor ve Müşteri - Özet Eskime raporları, Bakiye ödemesi (LCY) veya xxx olduğunda yanlış >gösterir.

Satış

395582

Derlemeyi satışa işlerken işlenmemiş COMMIT.

Satış

398742

Tüm kullanıcılarla paylaşma işlevi beklendiği gibi çalışmıyor.

Satış

399553

Son Tarih alanı başlığını Onay Girişi tablosunda Onay Son Tarihi olarak güncelleştirin.

Satış

402281

Raporu yazdırırken "KOPYALA işlevi yalnızca iki kayıt da geçicise doğru olarak ayarlanmış ShareTable bağımsız değişkeniyle kullanılabilir" hatası.

Satış

398673

Fatura Ön ödeme faturasının yuvarlama satırına ilişkin bir açıklama yok.

Satış

402725

"Rapor, intrastat Jnl'de 'Hayır' ile eşit olmalı. Raporlandığı alanı Evet olarak ayarlanmış olarak, Intrastat Günlüğü'nde bildirilen geçerli bildirilen satırları silmeye çalışırken Toplu işlem" hatası.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

399668

"Bu belge tamamen gönder kullanılamaz. Tamamen seçtiniz ve kısmen seçtiniz satış siparişi olduğunda Depo Sevkiyatı'nın Sevkiyat Öneri alanında değeri Kısmi" hata iletisiyle değiştirme.

Depo

Yerel uygulama düzeltmeleri 

BE - Belçika

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

402298

Belçika sürümünde bir satın alma faturasında KDV taban indirimi % değiştirirken KDV doğru görüntülenmiyor.

Satın Alma

392460

Kredi notlarının, Yıllık liste raporunu ve Geleneksel sürümde yıllık liste disk raporunu dışarı aktarmada, gerçek yılda bir yıl önce gerçekleştirilen bir satış faturasına başvurarak ifade edip olmadığını doğrulayın.

Satış

CA - Kanada

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

401159

Tablo 10303'te Yer alan Düzenleme Tarihi alanı, Kanada sürümünde bir EFT Dosyası oluşturmakta olan Metin Tarih Biçimine dönüştürülmmektedir.

Nakit Yönetimi

400996

CY tutarı, Kanada sürümünde bir FCY Bank ile girilirken Genel Defter'e gönderilen.

Nakit Yönetimi

401827

Kanada sürümünde iki farklı satıcı aynı adı paylaştığında, yalnızca bir EFT havalesi yazdırılır.

Nakit Yönetimi

402892

G/L hesap türleri kullanılarak BIR FCY banka hesabıyla girilen yatırılan teminatlar, Kanada sürümündeki CY tutarlarında genel deftere postalanmıştır.

Nakit Yönetimi

399768

Federal Gelir Vergisi Stopaj alanı, Kanada sürümünde 1099 NEC veya 1099 MISC yazdırken negatif bir tutar olarak görüntülenir.

Satın Alma

398492

Kanada sürümünde satış satırına negatif bir miktar girilirken "Vergi Alanında Vergiyi Hesapla XXX için Hesaplama Sırası" benzersiz değerlerle doldurulmalıdır.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

CZ- Çekya

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

396871

Çekçe sürümündeki ödeme siparişlerini dışarı aktarma işleminde iptal edilen satırlar da dahil edilir.

Nakit Yönetimi

401488

Çekçe sürümündeki ödeme siparişi satırda boş tür.

Nakit Yönetimi

395772

Çekçe sürümünde KDV belge listesinde ve KDV raporlarında hatalı negatif tutar görüntüleniyor.

Finans

392870

Çekçe sürümünde satın alma siparişi arşivi yazdırılırken alınan hata iletisi.

Satın Alma

398529

Kayıt No'larını Doğrula. eylemi, satıcı Çekçe sürümündeki bir kişiden oluşturulduğunda işe yaramadı.

Satın Alma

DE - Almanya

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

395627

Almanca sürümde önizleme ve yazdırma seçeneğinde kullanılan satış KDV öncesi bildirim araç ipucu ve filtre ile ilgili sorunlar.

Finans

ES - İspanya 

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

398160

Vergi kapsamında olmayan KDV düzeltmeleri, İspanyolca sürümündeki Bildirim Diski işlevselliğine beklendiği gibi dahil değildir ve indirim yapılmaz.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

FR - Fransa

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

392748

Fransızca sürümündeki Menü'de Hesap Zamanlama raporu yok.

Finans

397198

Kaynak kod göndermede denetlenir ve boş olabilir, ancak Fransızca sürümde denetim amacıyla dışarı aktarılabilir.

Finans

398517

KDV Kaydı No. Fransızca sürümünde, Intrastat Günlüğü'nde iki kez bulunmaktadır.

Finans

402710

Önceki muhasebe dönemi Fransızca sürümünde kapatılan bir önceki muhasebe dönemi kapatılana kadar, gelir G/L Deneme Bakiyesi raporunda bakiye değerleri doğru değildir.

Finans

401256

Fransızca sürümünde, Intrastat Günlüğü'ne Giriş/Çıkış noktası ve Alan alanları eklersanız, Intrastat dosya biçimi yanlış olur.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

IT - İtalya 

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

393652

İlgili satış faturasını İtalyanca sürümüne Book-Print girdi girdileri çıkartırsanız, ödeme girdisi G/L faturasını alan açıklama doğru değildir.

Finans

395450

Stoping tax is updated after posting the vendor bill with 0 withholding tax in the Italian version.

Finans

391744

Amortisman Defteri raporu, İtalyanca sürümde yeniden sınıflandırılan sabit varlıkların toplam yıpranma payı olmadığını bildirmez.

Sabit Varlıklar

403205

"Gelen Belgesi yok. Kimlik alanları ve değerleri: İtalyanca sürümde Gelen Belge listesinde bazı alanlara filtre uygulanmışken No.='X'" girdisi hata iletisi.

Satış

MX - Meksika

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

400996

CY tutarı Meksika sürümünde bir FCY Bank ile girilirken Genel Defter'e gönderilen.

Nakit Yönetimi

401827

Meksika sürümünde iki farklı satıcı aynı adı paylaştığında, yalnızca bir EFT havalesi yazdırılır.

Nakit Yönetimi

402892

G/L hesap türleri kullanılarak BIR FCY banka hesabıyla girilen yatırılan paralar Meksika sürümündeki CY tutarlarında genel deftere postalanmıştır.

Nakit Yönetimi

399768

Meksika sürümünde 1099 NEC veya 1099 MISC yazdırken, Federal Gelir Vergisi Stopaj alanı negatif bir tutar olarak görüntülenir.

Satın Alma

398492

Meksika sürümünde satış çizgisine negatif bir miktar girilirken "Vergi Alanında Vergiyi Hesapla XXX değerinin benzersiz değerlerle doldurulması gerekir" hata iletisi.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

NL - Hollanda 

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

401025

Hesap sahibi adresinin Hollanda sürümünde 70'den fazla karakteri varsa, ödeme geçmişinden bir ödeme dosyasını dışarı aktarmaya çalışırken taşma hata iletisi.

Nakit Yönetimi

394907

Tutarlar, Felemenkçe sürümde bakiye karşılaştırması kesilecek.

Finans

402270

Felemenkçe sürümde "Geçerli Olduğu Kimlik" değerinin ayar olduğu G/L girdilerinden odağı başka bir değere taşımaya devam ediyorsanız "Uygulandığı Kimlik bir değere sahip olmalı" hata iletisi.

Finans

401762

"PADSTR parametre 3 değeri izin verilen aralığın dışındadır." hata iletisi, Felemenkçe sürümde belirtilen işlem türü ve seçilen karşı taraf olmadan bir sevkiyat satırı için Felemenkçe bildirim dosyası oluşturmaya çalışırken görüntülenir.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

402699

Felemenkçe sürümündeki Fastat işlevselliğinde yapılan son güncelleştirmelerden sonra, dışarı aktaran Fastat dosyasında Ek Birimler sütun işareti yanlıştır.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

NO - Norveç

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

398145

Norveççe Sürüm'de ödeme günlüğünde Ödemeleri Dışarı Aktar işlevini kullanmaya çalışırken taşma hata iletisi.

Nakit Yönetimi

397140

Varsayılan posta kodu Norveççe Sürümde SAF-T'de çalışmıyor.

Finans

RU - Rusya

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

390952

Uygulamadan kaldır işlevi, Rusça sürümünde uygulama işleviyle oluşturulan G/L girişlerini düzgün döndürmez.

Finans

US - ABD 

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

400996

CY tutarı, AMERIKA Birleşik Devletleri sürümünde bir FCY Bank ile girilirken Genel Defter'e gönderilen.

Nakit Yönetimi

401827

İki farklı satıcı ABD sürümünde aynı adı paylaştığında, yalnızca bir EFT havalesi yazdırılır.

Nakit Yönetimi

402892

G/L hesap türleri kullanılarak BIR FCY banka hesabıyla girilen yatırılan teminatlar, ABD sürümündeki CY tutarlarında genel deftere postalanmıştır.

Nakit Yönetimi

399768

ABD sürümünde 1099 NEC veya 1099 MISC yazdırken, Federal Gelir Vergisi Stopaj alanı negatif bir tutar olarak görüntülenir.

Satın Alma

398492

ABD sürümünde satış satırına negatif bir miktar girilirken "Vergi Alanında Vergiyi Hesapla XXX için Hesaplama Sırası" benzersiz değerlerle doldurulmalıdır.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

Düzenleme özellikleri 

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

Değiştirilen Nesneler

400014

Gönderilen belgelerin güncelleştirme belgesi sayfasına ödeme başvurusu ve ödeme yöntemi için alanlar ekleyin.

Finansal Yönetim

PostedPurchInvoiceUpdate.Page PostedSalesInvoice.Page PostedSalesInvoices.Page PostedServiceInvoice.Page PostedServiceInvoices.Page PurchInvHeaderEdit.Codeunit postedsalesinvupdate.page postedserviceinvupdate.page salesinvheaderedit.codeunit serviceinvheaderedit.codeunit

Yerel mevzuat özellikleri

IT - İtalya

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

Değiştirilen Nesneler

399518

aynı Dış Belge Numarasını İtalyanca sürümünde farklı mali yıllarda kullanın.

Finansal Yönetim

PurchasePrepmtDocTest.Report LocalApplicationManagement.Codeunit PurchPost.Codeunit PurchasesPayablesSetup.Page PurchasesPayablesSetup.Table periodsourcetype.enum

RU - Rusya

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

Değiştirilen Nesneler

401524

Rusça sürümde faturaların düzenlerini değiştirme.

Finansal Yönetim

CorrFacturaInvoiceHelper.Codeunit FacturaInvoiceReportHelper.Codeunit LocalReportManagement.Codeunit VATLedgerExportXML.Report

Çözüm

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 dosyalarını alma

Bu güncelleştirme, Microsoft İndirme Merkezi'nden el ile indirme ve yükleme için kullanılabilir.

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 16.14 Güncelleştirmesi

İndirilen düzeltme paketi

Bu güncelleştirmede birden çok düzeltme paketi vardır. Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 veritabanının ülke sürümüne bağlı olarak aşağıdaki paketlerden birini seçin ve indirin.

Ülke

Düzeltme paketi

AT - Avusturya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 AT paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

AU - Avustralya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 AU paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

BE - Belçika

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm 1 BE paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

CA - Kanada

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 CA paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

CH - İsviçre

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 CH paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

CZ- Çekya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 CZ paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

DE - Almanya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm 1 DE paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

DK - Danimarka

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 DK paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

ES - İspanya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm 1 ES paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

FI - Finlandiya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 FI paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

FR - Fransa

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 FR paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

GB - Birleşik Krallık

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm 1 UK paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

IN - Hindistan

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm 1 IN paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

IS - İzlanda

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 IS paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

IT - İtalya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm 1 IT paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirme

MX - Meksika

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 MX paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

NL - Hollanda

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 NL paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

NO - Norveç

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 NO paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

NZ - Yeni Zelanda

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 NZ paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

RU - Rusya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 RU paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

SE - İsveç

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm 1 Sürüm 1 Güvenlik Paketi için 16.14 SE indirin

US - ABD

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm 1 ABD paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

Diğer tüm ülkeler

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 1 W1 paketi için 16.14 güncelleştirmesini indirin

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi şirket içi 2020 Sürüm Dalga 1 güncelleştirmesini yükleme

Bkz. Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm 1 güncelleştirmesi yükleme.

Ön koşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Sürüm Dalga 1 yüklü olmalıdır.

Daha fazla bilgi

Yazılım güncelleştirme terminolojisi veMicrosoft Dynamics 365 Business Central 2020 Sürüm Dalga 1 hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Durum

Microsoft bu sorunun "Uygulandığı öğe" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×