Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Genel bakış

Bu güncelleştirme, daha önce yayımlanan güncelleştirmelerin yerini almaktadır. Her zaman en son güncelleştirmeyi yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. 2021-34474 .

Bu düzeltmeyi yükledikten sonra, bu düzeltmeye veya önceki bir güncelleştirmeye dahil olan yeni nesnelere erişim kazanmak için lisansınızı güncelleştirmeniz gerekir. (Bu yalnızca müşteri lisansları için geçerlidir.)

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 için yayımlanan güncelleştirmelerin listesi için bkz. Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 SürümDalga 2 için yayımlanan güncelleştirmeler. Güncelleştirmeler, Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2'ye yönelik Microsoft Dynamics Yayım Güncelleştirmelerini çalıştıran yeni ve mevcut müşterilere yöneliktir.

Önemli

Düzeltmeleri veya güncelleştirmeleri yüklemeden önce Microsoft Dynamics İş Ortağınıza başvurun. Ortamınıza yük olacak düzeltmeler veya güncelleştirmelerle uyumlu olduğunu doğrulamak önemlidir. Bir düzeltme veya güncelleştirme, Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi çözümünüzle birlikte çalışacak özelleştirmeler ve üçüncü taraf ürünlerde birlikte çalışabilirlik sorunlarına neden olabilir.

Bu güncelleştirmede çözülen sorunlar

Bu güncelleştirmede aşağıdaki sorunlar çözüldü.

Platform düzeltmeleri 

Kimlik

Başlık

402670

Dosyanın URL'sini Content Delivery Network.

401875

Tablet uygulamasında Nakit Bilgisi Günlüğü sayfasını a açma sorunu düzeltildi.

Uygulama düzeltmeleri 

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

393691

Gönderilen satış faturasını iptal etmeye çalışsanız da boyutlarla ilgili hata alabilirsiniz.

Yönetim

395833

Fırsat Listesi'nin sayfa adı yanlış konumda bulunuyor.

Yönetim

395546

Fazla alındı satın alma siparişlerini onaylamaya çalışırken "İstenen işlem desteklenmiyor" hata iletisi.

Yönetim

398193

İş kuyruğu hiç bitmeyen bir döngüye neden olur.

Yönetim

398590

Yapılandırma paketleri tabloya inanılmaz miktarda veri ekler.

Yönetim

399408

"Saat geçerli saat diliminde geçerli değil." hatası oluşur.

Yönetim

403383

"TableData Post için aşağıdaki izinlere sahip değilsiniz. Phys. Invt. Sipariş Üst Bilgisi:Değiştir" hatası, müşteri lisansını kullanarak Global Boyutlar'ı değiştirmeye çalışırken oluştu.

Yönetim

395469

Banka mutabakatı sonrası için Ödeme Mutabakatı Günlüğü'nde kullanırken Deyimin Bitiş Bakiyesi alanı 0 gösteriyor.

Nakit Yönetimi

397725

XML bağlantı noktası, havale metninde noktalı virgül kullandığı için satıcı ödeme dosyası bankalar tarafından işlenemez.

Nakit Yönetimi

399022

Hata iletisi oluşur ve girişler, ödeme günlüğü uygulamalanmamış bir ödemeyle dışarı aktarıldıktan sonra dışarı aktarıldı olarak işaretlanmaz.

Nakit Yönetimi

395792

Bir Nakit Makbuzu Günlüğü'nde hesap adı, günlüğü a açılışında güncelleştirilmez.

Nakit Yönetimi

396900

Banka Hesabı Mutabakat Testi Raporu'nda Deyim Türü seçenekleri yanlış ileti döndürür ve/veya oluşturulamaz.

Nakit Yönetimi

390882

Hesap Zamanlama'daki boyut değeri, Boyut 1 Kodu ve Boyut 2 Kodu çözümleme görünümünden değiştirdiğinde güncelleştirilmez.

Finans

390930

Fatura yuvarlama satırına bir anımsatıcı eklemeye çalışırken "Tutar, Yeni Nesil'de pozitif olmalıdır. Günlük Satırı Günlük Şablon Adı" hata iletisi.

Finans

391316

Küçük işletme için deneme bakiyesi ayarlanıyorken sütun başlığı süre filtresine ekleniyor olmalı.

Finans

393203

Satıcı Ödemelerini Önerin, Satıcı Başına Özetle seçeneği seçili olduğunda Geçerli dış belge numaraları alanını otomatik olarak gösterir.

Finans

393685

Birleştirme dosyasını test etmeye veya içeri aktarmaya çalışsanız hata iletisi alırsınız.

Finans

394404

Standart Genel Günlükler, şablonun kaydedili olduğu gönderme tarihini kaydederek Genel Günlükler Satırlarına getiriyor.

Finans

395129

Boyutlara göre filtrelenmiş Hesap Zamanlaması raporu bazı durumlarda beklendiği gibi çalışmıyor.

Finans

395445

"Gelen Belgesi yok. Kimlik alanları ve değerleri: Gelen Belge listesinde bazı alanlara filtre uygulanmışken Giriş No.='X'" hata iletisi.

Finans

396826

Kapanış girdileri hesap zamanlamalarında işlanmaz.

Finans

397484

Matris sayfası kapatılan ve Boyuta Göre Boyuta Göre G/L Bakiyesi'ne yeniden açıldıysa, Matris doğru değerleri göstermez.

Finans

398670

Yabancı para birimi girdileri ikiden fazla ondalık basamakla bulunuyorsa, Tarihe Göre Bakiye raporlarında ve Eski Hesap Borçları raporlarında yanlış şekilde onluklar gösterilir.

Finans

400380

Hesap Zamanlamaları KPI Web Hizmetleri Boyutları'nın yanlış değerleri.

Finans

401244

Satın Alma Kredi Notu raporunun, KDV Farkı ve Belgeyi Kopyala'daki önceki göndermede yer alan değerden farklı bir değeri vardır.

Finans

402999

Borç Bakiyesi (CY), listeden ve ödeme günlüğünden Satıcı Kartı'nın açılmasında farklı tutarlar gösterir.

Finans

394908

Tutarlar, bakiye karşılaştırması içinde kesilir.

Finans

398681

FastTabs sayfasında ve karşıya yükleme sertifika eylem sayfasında çeviriler eksik.

Finans

389709

Sabit Varlık Alma Sihirbazı para birimlerini işlemez.

Sabit Varlıklar

395780

FA (Sabit Varlık) Gönderme Grubu SS üst bilgisinde güncelleştirilmez ve varsayılan SSs alt sınıf kodu değeri değişir.

Sabit Varlıklar

398577

Amortisman defterinde Mali Yıl 365 Günü seçildiğinde Sabit Varlık kartında Edin düğmesi gri görüntülenir.

Sabit Varlıklar

388056

Planlama işleminin ilk girişimi, Lot-for-Lot yeniden sıralama ilkesi kullanırken satırlarda beklenmeyen son tarih üretmektedir.

Stok

395193

Sabit uygulama kaldırılarak öğeler için ortalama maliyetin değeri yanlıştır.

Stok

395464

Standart Hizmet Kodu satırları, hizmet öğesi grubundan Standart Hizmet Kodu silindiğinde silinir.

Stok

395516

"Öğe Özniteliği Değeri yok..." hata iletisi görüntülenir.

Stok

397575

"Rapor, boş olduğu için oluşturulemedi. Filtrelerinizi ayarlayın ve yeniden deneyin." hatasıyla Öğe İzleme Belirtimi raporunun önizlemesine bakın.

Stok

398190

Satış Müşterisi, Hizmet Geçmişi ve Müşteri Hayır detaya gitme. alanları hizmet sırasına göre çalışmıyor.

Stok

398402

Kullanılabilirlik, Derleme Sırası Bilgi Kutusu'nda yanlış hesaplanır.

Stok

401595

Mkt. BOM ve MKT. Taban, hesaplanan Mkt. mkt. UOM başına taban.

Stok

401849

Yeni öğe kartları oluşturulurken Stok Kurulumunda varsayılan maliyet yöntemi ayarlanmaz.

Stok

402323

Faturalı Satış Siparişleri, Tür = Ücret (Öğe) ve Satır İndirimi % = 100 olduğunda silinemez.

Stok

403126

Mkt. BOM ve MKT. Taban, hesaplanan Mkt. mkt. UOM başına taban.

Stok

395270

ATP (Söze Uygun) hesaplaması, kabul eylemi çalışmasa bile Ayırma Girişlerinde Sevkiyat Tarihi'ni değiştirir ve bu da satış siparişi üzerinde Öğe kullanılabilirlik hesaplamalarını etkiler.

Stok

394778

Faturayı İlgili Kişi Hayır olarak değiştirirken, İş kartında diğer alanlar güncelleştirilmez.

İş

395341

G/L girdilerinde yer alan tutarlar, işlerle ilgili bir PO gönderdikten sonra iş defterleri girişlerinde yer alan tutarlardan farklıdır.

İş

395732

İstek sayfasındaki üst yazılar ve sütun sırası, İş Çözümlemesi raporunda yanlıştır.

İş

395884

Stok dışı öğeler farklı Ölçü Birimleri (UoM) ile satılırken ve satın alındıklarında, iş planlama çizgileri fiyat üzerinden fazla görünür.

İş

396007

İş Planlama satırlarında Satırlara Mkt. filtre uygulanmış olarak satış faturası oluşturulamıyor. to Transfer to Invoice > 0.

İş

401844

Plan Hesaplama, sıfır saatle otomatik olarak yenilenmiş takvim girdilerini işleyamaz.

İmalat

396176

Etkileşim şablonu kodu değiştirildi ancak Açıklama alanı yeniden doğrulanmadı.

Pazarlama

397610

The Ignore Contact Corres. kişi için yeni etkileşimler oluştururken etkileşim şablonu sayfasındaki Tür alanı yanlış çalışır.

Pazarlama

390141

İlgili Satın Alma Siparişinin makbuzu gönderiletken, teslimat sevkiyatı ile birlikte satış siparişinin sevkiyat tarihi güncelleştirilmüyor.

Satın Alma

390975

Genel Ürün Gönderme Grupları, ön ödeme Genel Defter hesabı için genel defter girişlerinde eksik, çünkü ön ödeme faturasını gönderme sırasında eksik kurulum denetlenir.

Satın Alma

391618

TESTFIELD hata iletisi kullanıcı tarafından kullanılabilen bir satıra işaret ediyor.

Satın Alma

397384

xRec parametresi, Gönderilen Satınalma Faturası - Güncelleştirme, Gönderilen İade Sevkiyatı - Güncelleştirme ve Gönderilen İade Bilgisi - Güncelleştirme sayfalarında yanlış çalışır.

Satın Alma

399085

Miktar'da farklı yuvarlama nedeniyle oluşan alındı bilgisi gönderme hatası.

Satın Alma

400059

Faturalı Mkt. değeri atanan Mkt.

Satın Alma

393339

Satış kredi notlarında "Satırları Tersine Çevirmek için Gönderilen Belge Satırlarını Al" işlevini kullanırken gönderilen iade faturaları seçeneği yanlış Satış Fiyatı döndürür.

Satış

393432

Aynı kaynak grubu ve farklı çalışma türleri için birden çok satır olduğunda, Satış İş Fiyatı listesinde yalnızca bir satır etkinleştirilir.

Satış

393622

Müşteri - Özet Eskime Simp. rapor ve Müşteri - Özet Eskime raporu, Bakiye ödemesi (LCY) veya xxx olarak filtre >gösterir.

Satış

394955

Satış Kredi Notu, Sevkiyat Yöntemi Kodunu Müşteri Kartına ayarlamaz.

Satış

395406

Satış Siparişi ekleri, belgeyi oluşturduk sonra SatışAtır alanını değiştirirken uyarı iletisi olmadan silinir.

Satış

395580

Farklı bir fatura müşterisi kullanırken özel satış fiyatları ve indirimler Satış Fiyatı Listesinde doğru görünmüyor.

Satış

398149

Derlemeyi satışa işlerken işlenmemiş COMMIT.

Satış

398182

Müşteri kartında yer alan bilgiler bir şablon uygulanarak silinir.

Satış

398743

Tüm kullanıcılarla paylaşma işlevi beklendiği gibi çalışmıyor.

Satış

399554

Son Tarih alanı başlığını Onay Girişi tablosunda Onay Son Tarihi olarak güncelleştirin.

Satış

402283

Raporu yazdırırken "KOPYALA işlevi yalnızca iki kayıt da geçicise doğru olarak ayarlanmış ShareTable bağımsız değişkeniyle kullanılabilir" hatası.

Satış

398674

Fatura Ön ödeme faturasının yuvarlama satırına ilişkin bir açıklama yok.

Satış

394306

Satış siparişinin alt formundaki OnNewRecord tetikleyicisinde kodu yinele.

Satış

395885

Bir satış siparişinin o aya teslimi artık sevkiyatı engellemez.

Satış

396624

PDF dosya isimleri, belge dil kodu yerine kullanıcı dili ayarları temel alarak oluşturulur.

Satış

394819

Grup Düzenleme Belgesi Hayır'ın neden olduğu arama işlevi sorunu. yardımlı kurulumda KDV grubunun yardımlı kurulumunda yer alan Kdv'yi seçin.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

402726

"Rapor, intrastat Jnl'de 'Hayır' ile eşit olmalı. Raporlandığı alanı Evet olarak ayarlanmış olarak, Intrastat Günlüğü'nde bildirilen geçerli bildirilen satırları silmeye çalışırken Toplu işlem" hatası.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

395878

Satıcı Öğesi No. bir alt çalışma sayfası oluştururken hesaplanmaz.

Depo

399669

"Bu belge tamamen gönder kullanılamaz. Tamamen seçmiş ve kısmen seçmiş satış siparişleri olduğunda Depo Sevkiyatı'nın Sevkiyat Öneri alanı değerini Kısmi" hata iletisiyle değiştirebilirsiniz.

Depo

396331

Yalnızca Konum Seçme Gerektir içinde kullanılabilir çok sayı yoksa bile stok seçme oluşturulabilir.

Depo

Yerel uygulama düzeltmeleri 

BE - Belçika

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

397033

CoDA Deyimi satırlarının işlemi, çizgiler Standart sürümde uygulama durumu ile ayarlanmazsa AL Kodu hata iletisi verir.

Finans

397975

Belçika sürümünde bir satın alma faturasında KDV taban indirimi % değiştirirken KDV doğru görüntülenmiyor.

Satın Alma

392461

Kredi notlarının, Yıllık liste raporunu ve Geleneksel sürümde yıllık liste disk raporunu dışarı aktarmada, gerçek yılda bir yıl önce gerçekleştirilen bir satış faturasına başvurarak ifade edip olmadığını doğrulayın.

Satış

CA - Kanada

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

401160

Tablo 10303'te Yer alan Düzenleme Tarihi alanı, Kanada sürümünde bir EFT Dosyası oluşturmakta olan Metin Tarih Biçimine dönüştürülmmektedir.

Nakit Yönetimi

396854

Birden çok Nesil kayıtlı Ödemelerden satırlar beklenmedik şekilde filtrelenmiş olur. Günlük şablonları Kanada sürümünde yer almaktadır.

Nakit Yönetimi

400997

LCY tutarı, Kanada sürümünde bir FCY Bank ile girilirken Genel Defter'e gönderilen.

Nakit Yönetimi

401828

Kanada sürümünde iki farklı satıcı aynı adı paylaştığında, yalnızca bir EFT havalesi yazdırılır.

Nakit Yönetimi

402893

G/L hesap türleri kullanılarak BIR FCY banka hesabıyla girilen yatırılan teminatlar, Kanada sürümündeki CY tutarlarında genel deftere postalanmıştır.

Nakit Yönetimi

395883

Deneme Bakiyesi Ayrıntısı/Özeti, Kanada sürümünde Gönderme Tarihine göre artan düzende sıralanmaz.

Finans

399769

Federal Gelir Vergisi Stopaj alanı, Kanada sürümünde 1099 NEC veya 1099 MISC yazdırken negatif bir tutar olarak görüntülenir.

Satın Alma

398493

Kanada sürümünde satış satırına negatif bir miktar girilirken "Vergi Alanında Vergiyi Hesapla XXX için Hesaplama Sırası" benzersiz değerlerle doldurulmalıdır.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

CZ- Çekya 

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

397320

Çekçe sürümündeki eşitleme kodlarında dolaylı izinler eksik.

Yönetim

401490

Çekçe sürümündeki ödeme siparişi satırda boş tür.

Nakit Yönetimi

398955

Güvenilir olmayan ödeme denetimi, Çekçe sürümünde bir hata iletisi döndürür.

Finans

398101

Çekçe sürümündeki KDV Denetimi Raporu alt formu sayfasında Girdileri Bul seçeneği için Git seçeneğini yeniden adlandırabilirsiniz.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

398962

Çekçe sürümündeki A1 bölümü için KDV Denetimi Raporu öneri sorunu.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

DE - Almanya

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

395628

Almanca sürümde önizleme ve yazdırma seçeneğinde kullanılan satış KDV öncesi bildirim araç ipucu ve filtre ile ilgili sorunlar.

Finans

ES - İspanya 

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

396407

İspanyolca sürümde ön ödeme faturası göndermek için SII Geçmişi'ne "Tarih geçerli değil" hata iletisi görüntülenir.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

398161

Vergi kapsamında olmayan KDV düzeltmeleri, İspanyolca sürümündeki Bildirim Diski işlevselliğine beklendiği gibi dahil değildir ve indirim yapılmaz.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

FR - Fransa 

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

396407

İspanyolca sürümde ön ödeme faturası göndermek için SII Geçmişi'ne "Tarih geçerli değil" hata iletisi görüntülenir.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

398161

Vergi kapsamında olmayan KDV düzeltmeleri, İspanyolca sürümündeki Bildirim Diski işlevselliğine beklendiği gibi dahil değildir ve indirim yapılmaz.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

IT - İtalya 

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

393653

İlgili satış faturasını İtalyanca sürümüne Book-Print girdi girdileri çıkartırsanız, ödeme girdisi G/L Fatura raporunda yer alan açıklama doğru değildir.

Finans

395451

Stoping tax is updated after posting the vendor bill with 0 withholding tax in the Italian version.

Finans

391745

Amortisman Defteri raporu, İtalyanca sürümde yeniden sınıflandırılan sabit varlıkların toplam yıpranma payı olmadığını bildirmez.

Sabit Varlıklar

399571

Sütunlarda yer alan değerler, İtalyanca sürümde Satıcı eskime raporunda negatif bir miktar olarak görüntülenir.

Satın Alma

394076

Ödeme Yöntemi Kodu alanı boş olduğunda ve satış faturalarında İtalyanca sürümde bir ek olduğunda, E-fatura dosyası iyi yapılandırılmış değildir.

Satış

396747

E-fatura - Pre unitario, satış çizgisinde birim fiyatı İtalyanca sürümünde 0 olduğunda e-fatura XML dosyasına dahil değildir.

Satış

400688

Gönderilen satış faturalarında yer alan ve düzeltici bir kredi notu oluşturmak için kullanılan eylem düğmeleri, İtalyanca sürümde Yer alan Belge Türü alanında yer alan TD04 koduyla bir kredi notu oluşturmmaktadır.

Satış

403206

"Gelen Belgesi yok. Kimlik alanları ve değerleri: İtalyanca sürümde Gelen Belge listesinde bazı alanlara filtre uygulanmışken No.='X'" girdisi hata iletisi.

Satış

394945

Belge No. KDV Mali Kaydı'nın eski iki sütunlarını kaldırmak yerine kesilmiş olarak gelir - İtalyanca sürümde raporu yazdırabilirsiniz.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

MX - Meksika

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

396854

Birden çok Nesil kayıtlı Ödemelerden satırlar beklenmedik bir şekilde filtrelenmiş olur. Günlük şablonları Meksika sürümünde vardır.

Nakit Yönetimi

400997

CY tutarı Meksika sürümünde bir FCY Bank ile girilirken Genel Defter'e gönderilen.

Nakit Yönetimi

401828

Meksika sürümünde iki farklı satıcı aynı adı paylaştığında, yalnızca bir EFT havalesi yazdırılır.

Nakit Yönetimi

402893

G/L hesap türleri kullanılarak BIR FCY banka hesabıyla girilen yatırılan paralar Meksika sürümündeki CY tutarlarında genel deftere postalanmıştır.

Nakit Yönetimi

395883

Deneme Bakiyesi Ayrıntısı/Özeti, Meksika sürümünde Gönderme Tarihi'ne göre artan düzende sıralanmaz.

Finans

399769

Meksika sürümünde 1099 NEC veya 1099 MISC yazdırken, Federal Gelir Vergisi Stopaj alanı negatif bir tutar olarak görüntülenir.

Satın Alma

398493

Meksika sürümünde satış satırına negatif bir miktar girilirken "Vergi Alanında Vergiyi Hesapla XXX değerinin benzersiz değerlerle doldurulması gerekir" hata iletisi.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

NL - Hollanda 

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

401027

Hesap sahibi adresinin Hollanda sürümünde 70'den fazla karakteri varsa, ödeme geçmişinden bir ödeme dosyasını dışarı aktarmaya çalışırken taşma hata iletisi.

Nakit Yönetimi

395874

Test raporu, Felemenkçe sürümde Bank/Giro Günlüğü'ne belirli bir belge uygulanmazken tüm açık girdileri gösterir.

Finans

402271

Felemenkçe sürümde "Geçerli Olduğu Kimlik" değerinin ayar olduğu G/L girdilerinden odağı başka bir değere taşımaya devam ediyorsanız "Geçerli Kimlik bir değere sahip olmalı" hata iletisi.

Finans

395456

Elektronik vergi bildirim dosyası, Felemenkçe sürümünde dosyanın sonunda beklenmeyen bir karakter içeriyor.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

401763

"PADSTR parametre 3 değeri izin verilen aralığın dışındadır." hata iletisi, Felemenkçe sürümde belirtilen işlem türü ve seçilen karşı taraf olmadan bir sevkiyat satırı için Felemenkçe bildirim dosyası oluşturmaya çalışırken görüntülenir.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

402700

Felemenkçe sürümündeki Fastat işlevselliğinde yapılan son güncelleştirmelerden sonra, dışarı aktaran Fastat dosyasında Ek Birimler sütun işareti yanlıştır.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

NO - Norveç

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

398146

Norveççe Sürüm'de ödeme günlüğünde Ödemeleri Dışarı Aktar işlevini kullanmaya çalışırken taşma hata iletisi.

Nakit Yönetimi

395266

Kayıt No. alanında yok.

Finans

395323

Uyumluluk Denetimi sokak adresi gerektirir, ancak Norveççe Sürümünde zorunlu değildir.

Finans

397141

Varsayılan posta kodu Norveççe Sürümde SAF-T'de çalışmıyor.

Finans

398873

Norveççe sürümündeKimlik KDV Düzenleme raporu XML olarak dışarı aktaramıyor.

Finans

402831

Havale dosyası Norveççe sürümünde yanlışlıkla UTF-8 kodlaması ile dışarı aktarıldı.

Finans

RU - Rusya

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

390953

Uygulamadan kaldır işlevi, Rusça sürümünde uygulama işleviyle oluşturulan G/L girişlerini düzgün döndürmez.

Finans

US - ABD 

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

396854

Birden çok Nesil kayıtlı Ödemelerden satırlar beklenmedik şekilde filtrelenmiş olur. Günlük şablonları ABD sürümünde yer almaktadır.

Nakit Yönetimi

400997

CY tutarı, AMERIKA Birleşik Devletleri sürümünde bir FCY Bank ile girilirken Genel Defter'e gönderilen.

Nakit Yönetimi

401828

İki farklı satıcı ABD sürümünde aynı adı paylaştığında, yalnızca bir EFT havalesi yazdırılır.

Nakit Yönetimi

402893

G/L hesap türleri kullanılarak BIR FCY banka hesabıyla girilen yatırılan teminatlar, ABD sürümündeki CY tutarlarında genel deftere postalanmıştır.

Nakit Yönetimi

395883

Deneme Bakiyesi Ayrıntısı/Özeti, ABD sürümünde Gönderme Tarihine göre artan düzende sıralanmaz.

Finans

399769

ABD sürümünde 1099 NEC veya 1099 MISC yazdırken, Federal Gelir Vergisi Stopaj alanı negatif bir tutar olarak görüntülenir.

Satın Alma

398493

ABD sürümünde satış satırına negatif bir miktar girilirken "Vergi Alanında Vergiyi Hesapla XXX için Hesaplama Sırası" benzersiz değerlerle doldurulmalıdır.

KDV/Satış Vergisi/Vergi Oranı

Düzenleme özellikleri

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

Değiştirilen Nesneler

400008

Gönderilen belgelerin güncelleştirme belgesi sayfasına ödeme başvurusu ve ödeme yöntemi için alanlar ekleyin.

Finansal Yönetim

PostedPurchInvoiceUpdate.Page PostedSalesInvoice.Page PostedSalesInvoices.Page PostedServiceInvoice.Page PostedServiceInvoices.Page PurchInvHeaderEdit.Codeunit postedsalesinvupdate.page postedserviceinvupdate.page salesinvheaderedit.codeunit serviceinvheaderedit.codeunit

Yerel mevzuat özellikleri 

IT - İtalya

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

Değiştirilen Nesneler

399512

aynı Dış Belge Numarasını İtalyanca sürümünde farklı mali yıllarda kullanın.

Finansal Yönetim

PurchasePrepmtDocTest.Report LocalApplicationManagement.Codeunit PurchPost.Codeunit PurchasesPayablesSetup.Page PurchasesPayablesSetup.Table periodsourcetype.enum

RU - Rusya

Kimlik

Başlık

İşlevsel Alan

Değiştirilen Nesneler

401528

Rusça sürümde faturaların düzenlerini değiştirme.

Finansal Yönetim

CorrFacturaInvoiceHelper.Codeunit FacturaInvoiceReportHelper.Codeunit LocalReportManagement.Codeunit VATLedgerExportXML.Report

Çözüm

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 dosyalarını alma

Bu güncelleştirme, Microsoft İndirme Merkezi'nden el ile indirme ve yükleme için kullanılabilir.

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 için 17.8 Güncelleştirmesi

İndirilen düzeltme paketi

Bu güncelleştirmede birden fazla düzeltme paketi vardır. Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 veritabanının ülke sürümüne bağlı olarak aşağıdaki paketlerden birini seçin ve indirin.

Ülke

Düzeltme paketi

AT - Avusturya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 AT paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

AU - Avustralya

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Sürüm Dalga 2 AU paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

BE - Belçika

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 BE paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

CA - Kanada

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 CA paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

CH - İsviçre

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 CH paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

CZ- Çekya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 CZ paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

DE - Almanya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 DE paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

DK - Danimarka

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 DK paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

ES - İspanya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 ES paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

FI - Finlandiya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 FI paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

FR - Fransa

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 FR paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

GB - Birleşik Krallık

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 Birleşik Krallık paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

IN - Hindistan

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 IN paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

IS - İzlanda

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 IS paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

IT - İtalya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 IT paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

MX - Meksika

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 MX paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

NL - Hollanda

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 NL paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

NO - Norveç

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 NO paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

NZ - Yeni Zelanda

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 NZ paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

RU - Rusya

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 RU paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

SE - İsveç

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm 2 Sürüm 2 Sürüm Paketi için 17.8 SE indirin

US - ABD

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 ABD paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

Diğer tüm ülkeler

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Sürüm Dalga 2 W1 paketi için 17.8 güncelleştirmesini indirin

Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi şirket içi 2020 Sürüm Dalga 2 güncelleştirmesini yükleme

Bkz. Microsoft Dynamics 365 İş Merkezi 2020 Sürüm Dalga 2 güncelleştirmesi yükleme.

Ön koşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Sürüm Dalga 2 yüklü olmalıdır.

Daha fazla bilgi

Yazılım güncelleştirme terminolojisi veMicrosoft Dynamics 365 Business Central 2020 Sürüm Dalga 2 hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Durum

Microsoft bu sorunun "Uygulandığı öğe" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×