Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Genel bakış

Bu güncelleştirme, daha önce yayımlanan güncelleştirmelerin yerini alır. Her zaman en son güncelleştirmeyi yüklemelisiniz.

Bu düzeltmeyi yükledikten sonra, bu veya önceki bir güncelleştirmede yer alan yeni nesnelere erişim kazanmak için lisansınızı güncelleştirmeniz gerekebilir. (Bu yalnızca müşteri lisansları için geçerlidir.)

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 için yayımlanan güncelleştirmelerin listesi için bkz. Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 için yayımlanan güncelleştirmeler. Güncelleştirmeler, Microsoft Dynamics Released Güncelleştirmeler for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 çalıştıran yeni ve mevcut müşterilere yöneliktir.

Önemli

Düzeltmeleri veya güncelleştirmeleri yüklemeden önce Microsoft Dynamics İş Ortağınıza başvurmanızı öneririz. Ortamınızın yüklenecek düzeltmeler veya güncelleştirmelerle uyumlu olduğunu doğrulamanız önemlidir. Bir düzeltme veya güncelleştirme, Microsoft Dynamics 365 Business Central çözümünüzle birlikte çalışan özelleştirmeler ve üçüncü taraf ürünlerle birlikte çalışabilirlik sorunlarına neden olabilir.

Bu güncelleştirmede çözülen sorunlar

Bu güncelleştirmede aşağıdaki sorunlar giderilmiştir.

Platform düzeltmeleri

KİMLİĞİ

Başlık

459569

Bir sayfayı kişiselleştirirken AL koduyla yalnızca bir eylem (Visible = false) eklemek mümkündür.

463838

Geçersiz bir yükü işlerken oluşturma işlemi çok uzun sürer.

464117

Tasarım modunda Göster veya Gizle eylemi kullanılamaz.

463860

X-Forwarded-For HTTP istek üst bilgisi şirket içi dağıtımlara otomatik olarak eklenir.

457360

Filtre koşulu yeniden belirtilirken, seçilen değer seçilmez ve Üretim Akışında bir filtre yeniden belirtildikten sonra doldurulan alanlar boş olur. Sipariş Derlemesi. ve Yönlendirme raporu.

461017

Konuk kullanıcılar uzantı müşteri kiracılarını yayımlayamıyor.

460552

Uzun RecordId alan değerlerine sahip kayıtlar veritabanından okunamaz.

462563

Kiracı çıkarıldığında kilitlenme özelliğini düzeltin.

461790

Yükseltilen Eylem Grubu, geri dönüş olarak İngilizce açıklamalı alt yazıları kullanmaz, bunun yerine sistem tanımlı İngilizce açıklamalı alt yazıları kullanır.

462796

Yeni tarayıcı sekmeleri, aynı tarayıcı oturumunda yeni sekmeler oluşturduktan sonra "Hazırlanıyor" modunda takılıyor.

463466

21.4'teki satır sonları ile 21.3 arasındaki davranış farkı, iş ortağı uzantısındaki ileti kutularında sorunlara neden olur.

Uygulama düzeltmeleri

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

457183

Onay Bildirimi iletisi, Onaylayan Bildirim Ayarları yerine Genel Bildirim Ayarlarının değiştirilmesine izin verir.

Yönetim

461597

AB KDV Kayıt No alanını çalıştırırken "Doğrulamak istediğiniz KDV Kayıt numarasını belirtin" hata iletisi Kişiler'i denetleyin.

Yönetim

462064

Bildirim hatasında dil bilgisi sorunları ve yazım hataları var.

Yönetim

461703

Kapalı bir hesap dönemi için Karşılaştırma Dönemi Formülü kullanılırken detaya gitme tarihi filtresi yanlıştır.

Nakit Yönetimi

461721

Şirket Banka Hesap Kodu başlangıçta boş bir Para Birimi Kodu (LPB) ile satış faturasına doldurulmuyor.

Nakit Yönetimi

463624

Ödeme Mutabakat Günlüğü'nden bir hareket deftere nakledildikten sonra KDV tarihi güncelleştirilmez.

Nakit Yönetimi

464000

Durum alanı Paket Durum Sırası'nda değil.

Nakit Yönetimi

453094

El ile eklenen sevk irsaliyesi adresiyle deftere nakledilen bir satış faturasından iade faturası oluştururken, madde defter girişi yanlış bir ülke kodu alabilir.

Finans

454145

Satış Faturası'nın düzeni yerel yasal gereksinimleri karşılamıyor.

Finans

454729

Paket Satınalma veya Satış Siparişi, Doğru İşlev kullanılırken otomatik olarak Satınalma veya Satış İade Faturasına bağlanmaz.

Finans

460306

Filtreyi Temizle, Banka Hesabı Mutabakatı'ndaki girişleri eşleştirdikten sonra Banka Hesabı Defter Girişleri alt formu içinde çalışmıyor.

Finans

460671

Filtre aralığının sonuna yeni Boyut Değerleri eklenirse, Varsayılan Boyutlar için İzin Verilen Değerler Filtresi yanlış çalışır.

Finans

461021

Anımsatıcı/Yüzgeç'teki son tarih. Müşteri Defter Girişi'ndeki son tarih değiştirilirken Ücret Girişi yanlış güncelleştirilir.

Finans

461369

KDV Tarihi ve Değiştirme KDV Tarihi, Genel Muhasebe Kurulumu'nda KDV Tarihi Kullanımı "KDV Tarihi işlevselliğini kullanmayın" olarak ayarlansa da Toplu Deftere Nakil'de gösterilir.

Finans

461384

The No. Her Başlangıç Tarihi için Seri Satırları Kurulumu, Yevmiye Günlüğünde Belge Numaralarını Yeniden Numaralandır işlevi çalıştırılırken yoksayılır.

Finans

462408

Filtre: Temizleme. Inv. G/M Kaydı raporunun İstek Sayfasında G/M Girişleri yerine satır yanlış gösteriliyor.

Finans

462452

Deftere nakledilmemiş ve deftere nakledilmiş satış belgelerinde KDV Kayıt No. eksik.

Finans

462522

Standart Satış Faturası RDLC şablonu, şirket KDV numarasını içermez.

Finans

462638

Değer "İzin Verilen Boyut Filtreleri" filtre aralığındaysa, yeni eklenen Boyut Değeri için "İzin Verildi" bayrağı doğru güncelleştirilmez.

Finans

462939

Yinelenen müşteriler veya satıcılar birleştirilirken hata oluştu ve yinelenen her müşteri veya satıcının açıklama satırları var.

Finans

462955

Deftere Nakil Tarihi, deftere nakil tarihi izin verilen deftere nakil tarihi aralığı dışında olan satırlar ve son kullanma tarihi geçmiş satırlar için Yinelenen Yevmiye Defteri'nde beklenmedik şekilde değişir.

Finans

463628

KDV Tarihlerindeki KDV Girişi, Muhasebe Dönemi kapatıldığında veya KDV Girişi kapatıldığında izin verilmediğinde bile değiştirilebilir.

Finans

463839

Uygulanmamış bir senaryoda KDV Tarihi, ilk hareketin KDV Tarihi'ne eşittir ve bu tarih, uygulanmamış hareketin KDV Tarihine eşit olmalıdır.

Finans

463840

KDV Tarihi ve Deftere Nakil Tarihi farklı dönemlerdeyse, Hesap Toplam Alma sütun tutarı KDV Ekstresinde yanlıştır.

Finans

464111

Standart Günlük'te kaydedilen Boyutlar değerleriyle ilgili sorun.

Finans

462635

G/M Bütçe raporu, Bütçe G/M Girişleri ile aynı tutarı göstermez.

Finans

462484

Sürüm 21.3'e yükselttikten sonra Banka mutabakatında No işaretinin eksik olduğunu denetleyin.

Finans

462965

Siparişin %50'nin üzerinde bir indirim satırı ve KDV Dahil Fiyatlar varsa, ŞA Gelen Kutusu'ndan bir IC satınalma siparişi aktarılamıyor.

Finans

463637

"Faturalanan Miktar, Atanan Mkt. ve Mkt toplamından büyük olmamalıdır. Atama" hata iletisiyle karşılaşırsınız. için İlk Sırada negatife atayın.

Finans

462970

Banka hesabı otomatik eşleştirme işleviyle ilgili sorun.

Finans

461110

Önceden Gönderme Miktarı =1, Binlerce miktar talebiyle Planlama Çalışma Sayfasında Regenerative Plan'ın Yeniden Hesaplanması çalıştırılırken performans sorununa neden olur.

Stok

462491

Kullanıcılar boş kayıtları içeri aktarabiliyor ve Madde Ölçü Birimi tablosu ve yapılandırma paketleriyle ilgilenirken "Ölçü Birimi Kodu Ambar Günlük Satırında bir değere sahip olmalıdır: Günlük Şablonu Adı=xxxxx, Günlük Toplu İş Adı=xxx" hata iletisine neden oluyor.

Stok

462609

Stok Kurulumu'nda "G/M'ye Beklenen Maliyet Deftere Nakil" seçeneği devre dışı bırakıldığında consequenses ile ilgili bir uyarı iletisi gerekir.

Stok

462973

"Mkt. Item-XXX üzerinde Yuvarlama Duyarlığı, deftere nakil sırasında Derleme Sırası yuvarlama için Tüketilecek Miktar ve Tüketilecek Miktar (Temel) hata iletisine neden oluyor.

Stok

464221

20.0 sürümünden bu yana Maliyeti G/M'ye Gönder seçeneğini tanımak için İş Sırası Girdisi'ndeki Rapor İstek Sayfası seçeneğinin seçilmesi gerekir.

Stok

463851

Stok Düzeyi, Telefon Uygulamasında bir Satış Siparişi'nde Satır Öğeleri seçilirken tüm Öğeler için sıfır olarak ayarlanır.

Stok

456801

Proje Defter girişlerinde Planlama Satırlarına Aktar funcitonu kullanılırken planlama satırları beklendiği gibi oluşturulmaz.

Işleri

462143

Sipariş Planlaması kullanılırken belgeleri sağlamak için İş Boyutları geçirilmiyor.

Işleri

462467

İş Fiyatı ve İndirimlerinin Satır İndirimi'nde yalnızca iki ondalık basamak ayarlamak mümkündür.

Işleri

463384

Alanlar, İş Numaraları yeniden adlandırıldığında Satış İşi Fiyat Listesi'nde yeni proje numaralarıyla güncelleştirilmez.

Işleri

463385

Bir iş kopyalandığında Satış İşi Fiyat Listesi alanları doğru güncelleştirilmiyor.

Işleri

463541

Görev No alanı özgün İş'te yeniden adlandırıldığında, kopyalanan İş için İş Görev No alanı Satış İşi Fiyatları'nda yeniden adlandırılır.

Işleri

463370

Aynı Müşteri Adı ancak farklı bir numaraya sahip bir Müşterinin İş Kartındaki Müşteri Adı değiştirilemiyor.

Işleri

460566

İş Planlama Satırı Miktarı, birden çok Satınalma Siparişi, Proje Kullanımı Bağlantısı işlevi kullanılarak kısmen alınmış ve kısmen faturalanmış olarak deftere nakledildikten sonra değişir.

Işleri

454720

"Üretim tablosundaki 'Hayır' alanı. Sipariş Yönlendirme Satırı' veritabanında ilk ve JIT yükü arasında değişti. JIT yüküne neden olan alanlar: ...." bir makine merkezi görev işlemini başka bir makine merkezine taşırken hata iletisi.

Üretim

460218

Qty değerleri. Üst Öğe başına, Mkt. Ürün Reçetesi Maliyet Paylaşımlarında Tür alanları için En Üst Madde başına ve Birim Maliyet yanlıştır.

Üretim

461537

Stok yeniden siparişi bir rapor için yanlıştır ve derleme siparişi düzeyinde yenileme satırıyla ilgilenirken tüketilen veya kalan miktarlar sıfırlanır.

Üretim

463323

Req'e Kopyala. Planlama çalışma sayfasındaki üretim siparişleri için çalışma sayfası seçeneği vardır.

Üretim

463638

Kullanıcılar, üretim emirleriyle ilgilenirken ölçü birimi kodunu (UOM) silebilir ve deftere nakledebiliyor.

Üretim

463825

Stoklar kullanılabilir olduğunda lot, sipariş için yap ve birden çok üretim emri için birden çok sipariş kullanılır.

Üretim

462442

Fırsat No alanı farklı Satış Tekliflerine iki kez atanamaz.

Pazarlama

461917

Almanya sürümünde "Satıcıya Öde" ifadesi "Başka Bir Satıcıya Öde" olarak değiştirildiğinde, Satınalma Siparişine yinelenen Servis Ücreti Satırları eklenir.

Satınalma

461964

Satınalma Siparişi işlevini Odata V4 ile kullanarak sipariş tarihi güncelleştirilirken satırın sipariş tarihi onaylanmadan güncelleştirilir.

Satınalma

462418

Ön ödeme faturası deftere nakledilirken "Ön ödeme hesabı KDV deftere nakil grubuna atandı" hata iletisi.

Satınalma

462272

Satıcıdan Yeni Belge seçildiğinde, Satır Türü'nin Madde'de açılan liste olmadan takılı kaldığı ve kullanıcıların Öğe'de detaya gitmeleri, Tam Listeyi Aç'ı seçmeleri ve Seçenek Arama Listesi'ni seçmeleri gereken bir satın alma belgesi oluşturulur.

Satınalma

463464

Sipariş tarihi alanı tüm satırlarda değiştirilir ve satınalma siparişindeki sipariş tarihi başlığı değiştirilirken kullanıcı girişleri silinir.

Satınalma

461624

Konum veya sevkiyat yöntemi kodu kurulumu ile müşteri sayfasını işlerken konum ve sevkiyat yöntemiyle ilgili hata ve farklı bir konum veya sevkiyat yöntemiyle koda sevk edilecek bir sevk irsaliyesi.

Satış

461803

Müşteri numarası olmayan arşivlenmiş bir Satış Teklifinden Belge Kopyala kullanılarak yeni bir Satış Teklifi oluşturulamıyor.

Satış

463454

Ödeme koşullarını boş bir belge tarihiyle değiştirmeye çalışırken "Tarih hesaplamasını tanımlanmamış bir tarihe dayandıramazsınız." hata iletisi.

Satış

463463

Müşteri Şablonundaki Tanımlı Müşteri No serisi, Servis Siparişi'nde yeni oluşturulan müşterilerde gösterilmiyor.

Satış

464787

Güncelleştirme, Madde Değişken Kodu yeniden adlandırıldıktan sonra Satış Fiyatı Listesi'ne yansıtılmaz.

Satış

461134

Seçenek sayfası, Müşteri - Bakiyeden Bugüne raporunda bakiyesi sıfır olan girişleri gösterir.

Satış

458261

Yıllık Hizmet Sözleşmesi için Ön Ödemeli Servis Sözleşmesi Girişlerini Deftere Naklettiğiniz rapor çalıştırılırken, tam yıllık sözleşme tutarı ilk ayda Revenue'e nakledilir.

Hizmet Yönetimi

460314

Çalışma Sayfası Seç, Kullanılabilir Mkt.'yi hesaplamaz. başlangıçta kısmen seçilmiş ve sevk edilmiş bir Satış Siparişini işlemek üzere kalan miktar için Bir Ambar Çekme oluştururken doğru çekme.

Ambar

460973

Stok Çekme Deftere Nakil, Çekmedeki Deftere Nakil Tarihi değiştirilmişse Ambar İsteği Tablosunu kilitler.

Ambar

465003

Ambar İsteği tablosundaki Konum Kodu, belge serbest bırakılıp yeniden açıldıktan sonra bir Satış veya Satınalma siparişi güncelleştirildiğinde güncelleştirilmez.

Ambar

Yerel uygulama düzeltmeleri 

APAC

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

462635

G/M Bütçe raporu, APAC sürümündeki Bütçe G/M Girişleri ile aynı tutarı göstermez.

Finans

462484

APAC sürümünde 21.3 sürümüne yükselttikten sonra Banka mutabakatında No işaretinin eksik olduğunu denetleyin.

Finans

AU - Avustralya

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

460214

Avustralya sürümündeKi Banka Mutabakatı Otomatik Eşleştirme işlevi kullanılırken tutar yanlış eşleştirilir.

Nakit Yönetimi

462484

Avustralya sürümünde sürüm 21.3'e yükselttikten sonra Banka mutabakatında No işaretinin eksik olup olmadığını denetleyin.

Finans

461117

Bas raporundaki Tutar, Avustralya sürümündeki GST girişlerinde deftere nakil tarihi ve GST tarihi farklı olduğunda, detaya gitme listesindeki toplam tutara eşit değildir.

Finans

BE - Belçika

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

462521

"Lütfen Tariff No için bir dönüşüm faktörü girin. XxxXX" hata iletisi. Satır Öner işlevi kullanılırken veya İntrastat Günlüğü'ne Tarif No eklenirken, Belçika sürümündeKi Tarife Numaraları'nda bir Dönüşüm Faktörü ayarlanmıştır.

Finans

464215

KDV Tarihi ve Kaynak Kodu, Belçika sürümündeki CODA Ekstresi ve Finansal Günlükler'den girişler oluşturulduğunda boştur.

Finans

464214

KDV Tarihi, Belçika sürümündeki KDV -VIES Bildirim Diski raporunda yer almamaktadır.

KDV/Satış Vergisi/İntrastat

CA - Kanada

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

461643

Fransızca çeklerin miktarı Kanada versiyonunda Fransızca yerine İngilizce olarak görüntülenir.

Finans

464018

Havale adresi üzerindeki posta kodu, Kanada sürümünde NA onay raporu düzenleri kullanılırken yazdırılan satıcı denetiminde gösterilmiyor.

Finans

461641

Pozitif Ödeme dışarı aktarılırken Havale Adresi dışarı aktarılmaz ve havale kodu (Havale Adresi) Kanada sürümündeki ödeme günlüğünde belirtilse bile Havale Adresi yerine satıcı bilgilerini almaya devam eder.

Finans

460566

İş Planlama Satırı Miktarı, Kanada sürümündeki İş Kullanımı Bağlantısı işlevi kullanılarak birden çok Satınalma Siparişi kısmen alınmış ve kısmen faturalanmış olarak deftere nakledildikten sonra değişir.

Işleri

CZ- Çekçe

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

461415

Çekçe sürümünde satış sevkiyatını deftere naklederken "Nakit Belge Üst Bilgisi oluşturma izniniz yok" hata iletisi.

Nakit Yönetimi

461043

Çek versiyonunda Deftere Nakil Tarihi'nden farklı bir KDV Tarihi olan bir Satış Avansı Mektubu kapatılmaya çalışıldığında "Orijinal Belge KDV Tarihi Yevmiye Defteri Günlük Günlüğü'nde KDV Tarihi'ne eşit veya daha küçük olmalıdır" hata iletisi.

Finans

459414

Çekçe sürümünde boyutları otomatik olarak oluşturmak ve güncelleştirmek için özellik kullanıldıktan sonra Boyut Değeri açıklaması güncelleştirilmez.

Finans

464540

Kırmızı leylek özelliği Çekçe sürümünde çalışmaz.

Finans

464937

KDV oranı Çek sürümündeki fatura fiyatından farklı olduğunda satınalma faturalarının deftere nakledilma şekli yanlıştır.

Satınalma

461417

Çek versiyonunda Peşin Ödemeler peşin ödemeler kapatılırken yükseltme yanlıştır.

Yükseltme

ES - İspanya

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

461784

Düzeltici Fatura No alanı, İspanyolca sürümde Düzeltme Türü Değiştirme ile İade Faturaları'nda zorunlu olmalıdır.

Finans

463692

KDV Girişlerindeki KDV Tarihi, İspanyol sürümündeKi Gerçekleşmemiş KDV veya KDV Nakiti işlerken Ödeme Siparişi Deftere Nakil Tarihi'ni almak yerine yanlış bir tarih gösterir.

Finans

463589

İspanyolca sürümündeki SII ve Güvenlik Filtreleri ile ilgili sorun.

Finans

464702

347 Bildirimi Yap raporunda değer yanlış ve İspanyolca sürümde 2 değeri eksik.

Finans

463337

Özel Şema Kodu = 08 olan ve İspanyolca sürümde vergiye dönüştürülemeyen bir Satış Faturası gönderilirken SII dosyasında hata oluştu.

KDV/Satış Vergisi/İntrastat

463366

KDV Beyannamesi'ndeki toplamlar, İspanyolca sürümde BIR EC tutarı olduğunda yuvarlama sorunu nedeniyle doğru hesaplanmaz.

KDV/Satış Vergisi/İntrastat

FR - Fransa

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

463623

Fransız sürümünde bir Ödeme Makbuzu deftere nakledilirken KDV Girişlerinde KDV Tarihi güncelleştirilmez.

Nakit Yönetimi

462423

Fransızca sürümde Tooltip geliştirmesi için RIB anahtarında 01 ile 09 arasında ayarlama yapılamıyor.

Nakit Yönetimi

460250

Fransızca sürümde Ödeme Notu 1'de bir hata varsa Ödeme Notu 2'de bir ödeme dosyası yeniden oluşturulamaz.

Nakit Yönetimi

BT - İtalya

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

462745

İş Ortağı Türü filtresi, İtalyan sürümünde Müşteri Faturaları önerilirken kullanılır.

Nakit Yönetimi

459519

İtalyan sürümünde birden çok ödeme taksidi olan deftere nakledilmiş satın alma faturası düzeltilemiyor.

Satış

MX - Meksika

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

461641

Pozitif Ödeme dışarı aktarılırken Havale Adresi dışarı aktarılmaz ve havale kodu (Havale Adresi) Meksika sürümündeki ödeme günlüğünde belirtilse bile Havale Adresi yerine satıcı bilgilerini almaya devam eder.

Finans

462406

Meksika sürümündeki yükseltme sihirbazında Ayrıntı satırlarıyla PAC Web Hizmeti oluşturun.

Satış

NL - Hollanda

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

462549

Yabancı Para Birimi ve Yabancı Tutar, Hollanda sürümündeki Telebanking Teklifinde yanlıştır.

Nakit Yönetimi

460545

Felemenkçe sürümünde elektronik KDV beyannamesi ile Digipoort sorunu.

KDV/Satış Vergisi/İntrastat

HAYIR - Norveç

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

460062

SAF-T dosyasını Norveç dili sürümünde dışarı aktarırken 0'a bölme hatası.

Finans

SE - İsveç

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

463175

SIE dosyası İsveççe sürümünde içeri aktarılırken KDV Tarihi doldurulmuyor.

Finans

461740

AB 3 Taraf Ticareti için onay iletisindeki varsayılan değer, İsveç versiyonunda el ile bir Drop Sevkiyat Satın Alma Siparişi oluştururken EVET yerine HAYIR'dır.

Satınalma

461741

"AB 3 Taraf Ticareti" bayrağı, Talep Çalışma Sayfasından oluşturulan Bir Bırakma Sevk İrsaliyesi Satın Alma Siparişi'nde otomatik olarak doldurulamaz, ancak satın alma siparişi İsveççe sürümünde el ile oluşturulduysa doldurulur.

Satınalma

ABD - Birleşik Devletler

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

464018

Havale adresi üzerindeki posta kodu, Birleşik Devletler sürümünde NA onay raporu düzenleri kullanılırken yazdırılan satıcı denetiminde gösterilmiyor.

Finans

461641

Pozitif Ödeme dışarı aktarılırken, Havale Adresi dışarı aktarılmaz ve havale kodu (Adres Deftere Havale) Birleşik Devletler sürümünde ödeme günlüğünde belirtilse bile Havale Adresi yerine satıcı bilgilerini almaya devam eder.

Finans

463180

Banka Ekstresi raporundaki Deftere Nakil Tarihi alanındaki G/M Bakiyesi, Birleşik Devletler sürümünde G/M Bakiyesi yerine Banka Ekstresi Bitiş Bakiyesini görüntüler.

Finans

456103

Birleşik Devletler sürümünde Finansal Rapor özel görünümünü açarken hata oluştu.

Finans

460566

İş Planlama Satırı Miktarı, Birleşik Devletler sürümündeki İş Kullanımı Bağlantısı işlevi kullanılarak birden çok Satınalma Siparişi kısmen alınmış ve kısmen faturalanmış olarak deftere nakledildikten sonra değişir.

Işleri

461540

İş dengesizdir ve İade Faturası, Birleşik Devletler sürümündeki İş Planlama Satırı'na dahil değildir.

Işleri

Mevzuat özellikleri

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

462731

Kayıt No alanını müşterilere ve satıcılara ekleyin.

Finansal Yönetim

Yerel mevzuat özellikleri

BE - Belçika

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

Değiştirilen Nesneler

460163

Ertelemeler doğru şekilde kaydedilir ve Belçika sürümündeki yerel Satın Alma veya Satış Defteri raporlarında görüntülenir.

Finansal Yönetim

CompanyInitialize.Codeunit GenJnlPostLine.Codeunit SourceCodeSetup.Page SourceCodeSetup.Table UpgradeBaseApp.Codeunit UpgradeTagDefinitions PurchaseLedger.Report SalesLedger.Report

462303

Intervat bildirimini Belçika sürümünde sürüm 9'a güncelleştirin.

Finansal Yönetim

INTERVATHelper.Codeunit VATForm.Report

ABD - Birleşik Devletler

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel Alan

Değiştirilen Nesneler

463361

United Stated sürümündeki şirketler için EIN Numarası ile ilgili sorun.

Finansal Yönetim

Uzantılar: IRS1096

Çözüm

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 dosyalarını edinme

Bu güncelleştirme, Microsoft İndirme Merkezi'nden el ile indirme ve yükleme için kullanılabilir.

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 için Güncelleştirme 21.5

Hangi düzeltme paketinin indirilmesi gerekiyor?

Bu güncelleştirmede birden çok düzeltme paketi vardır. Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 veritabanınızın ülke sürümüne bağlı olarak aşağıdaki paketlerden birini seçin ve indirin.

Ülke

Düzeltme paketi

AT - Avusturya

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 AT paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

AU - Avustralya

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 AU paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

BE - Belçika

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 BE paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

CA - Kanada

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 CA paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

CH - İsviçre

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 CH paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

CZ- Çekya

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 CZ paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

DE - Almanya

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 DE paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

DK - Danimarka

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 DK paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

ES - İspanya

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 ES paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

FI - Finlandiya

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 FI paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

FR - Fransa

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 FR paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

GB - Birleşik Krallık

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 UK paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

IN - Hindistan

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 IN paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

IS - İzlanda

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 IS paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

BT - İtalya

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 BT paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

MX - Meksika

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 MX paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

NL - Hollanda

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 NL paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

HAYIR - Norveç

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 NO paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

NZ - Yeni Zelanda

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 NZ paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

RU - Rusya

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 RU paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

SE - İsveç

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 SE paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

ABD - Birleşik Devletler

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 ABD paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

Diğer tüm ülkeler

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 W1 paketi için 21.5 güncelleştirmesini indirin

Microsoft Dynamics 365 Business Central şirket içi 2022 Sürüm Dalgası 2 güncelleştirmesini yükleme

Bkz. Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 güncelleştirmesini yükleme.

Ön koşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 yüklü olmalıdır.

Daha fazla bilgi

Yazılım güncelleştirme terminolojisi ve Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Sürüm Dalgası 2 hakkında daha fazla bilgi edinin.

Durum

Microsoft bu sorunun "Uygulandığı öğe" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır. 

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×