Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Belirtiler

Microsoft Dynamics NAV 2009 İtalyanca sürümünde KB2694168 yükledikten sonra iade faturası için bir satış faturası uygulamak ve gerçekleşmemiş KDV dahil yanlış girdileri oluşturulur. Bu sorunu çözmek için kod değişiklikleri bölümündeki adımları izleyin. Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'in İtalyanca sürümünde

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1'in İtalyanca sürümünde

Çözüm

Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.

Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak, işlevsellik sağlamak veya yordamlar, belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Dynamics NAV istemci kullanıcıların sistem kaydedildiğini doğrulayın. Bu, Microsoft Dynamics NAV uygulama sunucusu (NAS) hizmetleri içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:

 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.

 • Sistem nesne kimliği 9015 ve Sistem nesnesi kimliği 5210 nesne için Execute izni

  nesne.

Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.

Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:

 1. GetUnRealizedVATPart işlevi KDV Girişi tablosundaki (254) kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...ELSE BEGIN
  IF (DocType = DocType::"Credit Memo") THEN BEGIN
  IF (-TotalPayments + ("Remaining Unrealized Amount" + "Remaining Unrealized Base")) <= 0 THEN
  EXIT(1)
  END ELSE BEGIN

  // Delete the following lines.
  IF (-TotalPayments + ("Remaining Unrealized Amount" + "Remaining Unrealized Base")) < 0 THEN
  EXIT(CalcVatPart(GetCurrencyCode(), 1.0, TotalPayments,
  ("Remaining Unrealized Amount" + "Remaining Unrealized Base")))
  // End of the deleted lines.

  ELSE
  EXIT(1)
  END;
  END;
  END;
  ...

  Kod değiştirme

  ...ELSE BEGIN
  IF (DocType = DocType::"Credit Memo") THEN BEGIN
  IF (-TotalPayments + ("Remaining Unrealized Amount" + "Remaining Unrealized Base")) <= 0 THEN
  EXIT(1)
  END ELSE BEGIN

  // Add the following lines.
  IF (-TotalPayments - ABS("Remaining Unrealized Amount" + "Remaining Unrealized Base")) < 0 THEN
  EXIT(CalcVatPart(GetCurrencyCode(), 1.0, ABS(TotalPayments),
  ABS("Remaining Unrealized Amount" + "Remaining Unrealized Base")))
  // End of the added lines.

  ELSE
  EXIT(1)
  END;
  END;
  END;
  ...
 2. Kod birimi (12) InsertVAT işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...IF UnrealizedVAT THEN BEGIN
  VATPostingSetup.TESTFIELD("Sales VAT Unreal. Account");
  InitGLEntry(
  VATPostingSetup."Sales VAT Unreal. Account",
  GLEntryVATAmount,SrcCurrGLEntryVATAmt,TRUE,TRUE);
  // VSTF298177.begin
  IF GLEntry."Document Type" = GLEntry."Document Type"::"Credit Memo" THEN
  UnrealizedVATPosted := TRUE;
  // VSTF298177.end
  END ELSE BEGIN
  VATPostingSetup.TESTFIELD("Sales VAT Account");
  InitGLEntry(
  VATPostingSetup."Sales VAT Account",
  GLEntryVATAmount,SrcCurrGLEntryVATAmt,TRUE,TRUE);
  ...

  Kod değiştirme

  ...IF UnrealizedVAT THEN BEGIN
  VATPostingSetup.TESTFIELD("Sales VAT Unreal. Account");
  InitGLEntry(
  VATPostingSetup."Sales VAT Unreal. Account",
  GLEntryVATAmount,SrcCurrGLEntryVATAmt,TRUE,TRUE);

  // Delete the following lines.
  // VSTF298177.begin
  IF GLEntry."Document Type" = GLEntry."Document Type"::"Credit Memo" THEN
  UnrealizedVATPosted := TRUE;
  // VSTF298177.end
  // End of the deleted lines.

  END ELSE BEGIN
  VATPostingSetup.TESTFIELD("Sales VAT Account");
  InitGLEntry(
  VATPostingSetup."Sales VAT Account",
  GLEntryVATAmount,SrcCurrGLEntryVATAmt,TRUE,TRUE);
  ...
 3. Kod birimi (12) CustUnrealizedVAT işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...ROUND(
  VATEntry2."Add.-Curr. Rem. Unreal. Base" * VATPart,
  AddCurrency."Amount Rounding Precision");
  END;

  // Delete the following lines.
  TotalPayments := TotalPayments - (VATEntry2."Remaining Unrealized Amount" + VATEntry2."Remaining Unrealized Base");

  IF VATAmount <> 0 THEN BEGIN // IT0028
  // VSTF298177.begin
  IF NOT UnrealizedVATPosted THEN BEGIN
  // End of the deleted lines.

  InitGLEntry(SalesVATUnrealAccount,-VATAmount,0,FALSE,TRUE);
  GLEntry."Additional-Currency Amount" := -VATAmountAddCurr;
  GLEntry."Bal. Account No." := SalesVATAccount;
  SummarizeVAT(
  GLSetup."Summarize G/L Entries",GLEntry,TempGLEntryVAT,InsertedTempGLEntryVAT);
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...ROUND(
  VATEntry2."Add.-Curr. Rem. Unreal. Base" * VATPart,
  AddCurrency."Amount Rounding Precision");
  END;

  // Add the following lines.
  IF TotalPayments + ABS(VATEntry2."Remaining Unrealized Amount" + VATEntry2."Remaining Unrealized Base") < 0 THEN
  TotalPayments := TotalPayments - (VATEntry2."Remaining Unrealized Amount" + VATEntry2."Remaining Unrealized Base");

  IF VATAmount <> 0 THEN BEGIN // IT0028
  // End of the added lines.

  InitGLEntry(SalesVATUnrealAccount,-VATAmount,0,FALSE,TRUE);
  GLEntry."Additional-Currency Amount" := -VATAmountAddCurr;
  GLEntry."Bal. Account No." := SalesVATAccount;
  SummarizeVAT(
  GLSetup."Summarize G/L Entries",GLEntry,TempGLEntryVAT,InsertedTempGLEntryVAT);
  ...

  Varolan kodu 2

  ...InitGLEntry(SalesVATUnrealAccount,-VATAmount,0,FALSE,TRUE);
  GLEntry."Additional-Currency Amount" := -VATAmountAddCurr;
  GLEntry."Bal. Account No." := SalesVATAccount;
  SummarizeVAT(
  GLSetup."Summarize G/L Entries",GLEntry,TempGLEntryVAT,InsertedTempGLEntryVAT);
  END;
  // VSTF298177.end

  InitGLEntry(SalesVATAccount,VATAmount,0,FALSE,TRUE);
  GLEntry."Additional-Currency Amount" := VATAmountAddCurr;
  GLEntry."Bal. Account No." := SalesVATUnrealAccount;
  GLEntry."Gen. Posting Type" := VATEntry2.Type;
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...InitGLEntry(SalesVATUnrealAccount,-VATAmount,0,FALSE,TRUE);
  GLEntry."Additional-Currency Amount" := -VATAmountAddCurr;
  GLEntry."Bal. Account No." := SalesVATAccount;
  SummarizeVAT(
  GLSetup."Summarize G/L Entries",GLEntry,TempGLEntryVAT,InsertedTempGLEntryVAT);

  // Delete the following lines.
  END;
  // VSTF298177.end
  // End of the deleted lines.

  InitGLEntry(SalesVATAccount,VATAmount,0,FALSE,TRUE);
  GLEntry."Additional-Currency Amount" := VATAmountAddCurr;
  GLEntry."Bal. Account No." := SalesVATUnrealAccount;
  GLEntry."Gen. Posting Type" := VATEntry2.Type;
  ...


Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'in İtalyanca sürümünde

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1'in İtalyanca sürümünde

Ayrıca, KB2694168 yüklü olması gerekir.

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Kullanım koşullarıdiğer konular için bkz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×