Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Microsoft Dynamics NAV 2009 İtalyanca sürümünde CT CBI dosyası oluşturduğunuzda, Ustrd dize içeren < RmtInf > bölümü oluşturulmaz. Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'in İtalyanca sürümünde

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)'in İtalyanca sürümünde

Çözüm

Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.

Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak, işlevsellik sağlamak veya yordamlar, belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Dynamics NAV istemci kullanıcıların sistem kaydedildiğini doğrulayın. Bu, Microsoft Dynamics NAV uygulama sunucusu (NAS) hizmetleri içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:

 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.

 • Sistem nesne kimliği 9015 ve Sistem nesnesi kimliği 5210 nesne için Execute izni

  nesne.

Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.

Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:

 1. Global değişkenler kodunda SEPA CT dolgu dışarı arabellek kod (1221) aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...HasErrorsErr@1007 : TextConst 'ENU=The journal lines have one or more errors. Correct the errors and try again.';
  FieldIsBlankErr@1006 : TextConst 'ENU=Field %1 must be specified.';
  SameBankErr@1000 : TextConst 'ENU=All lines must have the same bank account as the balancing account.';

  PROCEDURE FillExportBuffer@3(VAR GenJnlLine@1000 : Record 81;VAR PaymentExportData@1001 : Record 1226;SEPAFormat@1130000 : 'pain,CBI');
  VAR
  ...

  Kod değiştirme

  ...HasErrorsErr@1007 : TextConst 'ENU=The journal lines have one or more errors. Correct the errors and try again.';
  FieldIsBlankErr@1006 : TextConst 'ENU=Field %1 must be specified.';
  SameBankErr@1000 : TextConst 'ENU=All lines must have the same bank account as the balancing account.';

  // Add the following line.
  RemitMsg@1001 : TextConst 'ENU=%1 %2';

  PROCEDURE FillExportBuffer@3(VAR GenJnlLine@1000 : Record 81;VAR PaymentExportData@1001 : Record 1226;SEPAFormat@1130000 : 'pain,CBI');
  VAR
  ...
 2. SEPA CT dolgu dışarı arabellek kod (1221) FillExportBuffer işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...SetBankAsSenderBank(BankAccount,SEPAFormat);
  "Transfer Date" := TempGenJnlLine."Posting Date";
  "Document No." := TempGenJnlLine."Document No.";
  Amount := TempGenJnlLine.Amount;
  IF TempGenJnlLine."Currency Code" = '' THEN
  "Currency Code" := GeneralLedgerSetup."LCY Code"
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...SetBankAsSenderBank(BankAccount,SEPAFormat);
  "Transfer Date" := TempGenJnlLine."Posting Date";
  "Document No." := TempGenJnlLine."Document No.";

  // Add the following line.
  "Applies-to Ext. Doc. No." := TempGenJnlLine."Applies-to Ext. Doc. No.";

  Amount := TempGenJnlLine.Amount;
  IF TempGenJnlLine."Currency Code" = '' THEN
  "Currency Code" := GeneralLedgerSetup."LCY Code"
  ...

  Varolan kodu 2

  ..."SEPA Message ID" := MessageID;
  "SEPA Payment Information ID" := MessageID + '/' + FORMAT("Entry No.");
  "SEPA End-to-End ID" := MessageID + '/' + FORMAT("Entry No.");

  // Delete the following lines.
  AddRemittanceText(TempGenJnlLine.Description);
  IF TempGenJnlLine."Message to Recipient" <> '' THEN
  AddRemittanceText(TempGenJnlLine."Message to Recipient");
  // End of the deleted lines.

  ValidatePaymentExportData(PaymentExportData,TempGenJnlLine,SEPAFormat);
  INSERT(TRUE);
  UNTIL TempGenJnlLine.NEXT = 0;
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ..."SEPA Message ID" := MessageID;
  "SEPA Payment Information ID" := MessageID + '/' + FORMAT("Entry No.");
  "SEPA End-to-End ID" := MessageID + '/' + FORMAT("Entry No.");

  // Add the following lines.
  IF "Applies-to Ext. Doc. No." <> '' THEN
  AddRemittanceText(STRSUBSTNO(RemitMsg,TempGenJnlLine."Applies-to Doc. Type","Applies-to Ext. Doc. No."))
  ELSE
  AddRemittanceText(TempGenJnlLine.Description);
  IF TempGenJnlLine."Message to Recipient" <> '' THEN
  AddRemittanceText(TempGenJnlLine."Message to Recipient");
  // End of the added lines.

  ValidatePaymentExportData(PaymentExportData,TempGenJnlLine,SEPAFormat);
  INSERT(TRUE);
  UNTIL TempGenJnlLine.NEXT = 0;
  ...
 3. Alanları tablosundaki kod, ödeme verileri dışa aktar (1226) aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...OptionString=[ ,Company,Person] }
  { 125 ; ;SEPA Partner Type Text;Code4 }
  { 170 ; ;Creditor No. ;Code35 }
  }
  KEYS
  {
  ...

  Kod değiştirme

  ...OptionString=[ ,Company,Person] }
  { 125 ; ;SEPA Partner Type Text;Code4 }
  { 170 ; ;Creditor No. ;Code35 }

  // Add the following line.
  { 173 ; ;Applies-to Ext. Doc. No.;Code35 }

  }
  KEYS
  {
  ...
 4. Alanları (81) Yevmiye Defteri Satırı tablosundaki kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...}
  { 121 ; ;Prepayment ;Boolean }
  { 122 ; ;Financial Void ;Boolean ;Editable=No }
  { 288 ; ;Recipient Bank Account;Code10 ;TableRelation=IF (Account Type=CONST(Customer)) "Customer Bank Account".Code WHERE (Customer No.=FIELD(Account No.))
  ELSE IF (Account Type=CONST(Vendor)) "Vendor Bank Account".Code WHERE (Vendor No.=FIELD(Account No.))
  ELSE IF (Bal. Account Type=CONST(Customer)) "Customer Bank Account".Code WHERE (Customer No.=FIELD(Bal. Account No.))
  ...

  Kod değiştirme

  ...}
  { 121 ; ;Prepayment ;Boolean }
  { 122 ; ;Financial Void ;Boolean ;Editable=No }

  // Add the following line.
  { 173 ; ;Applies-to Ext. Doc. No.;Code35 }

  { 288 ; ;Recipient Bank Account;Code10 ;TableRelation=IF (Account Type=CONST(Customer)) "Customer Bank Account".Code WHERE (Customer No.=FIELD(Account No.))
  ELSE IF (Account Type=CONST(Vendor)) "Vendor Bank Account".Code WHERE (Vendor No.=FIELD(Account No.))
  ELSE IF (Bal. Account Type=CONST(Customer)) "Customer Bank Account".Code WHERE (Customer No.=FIELD(Bal. Account No.))
  ...


Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'in İtalyanca sürümünde

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1'in İtalyanca sürümünde

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Kullanım koşullarıdiğer konular için bkz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

MICROSOFT 365 INSIDER’LARA KATILIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×