You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bu makale Microsoft Dynamics NAV'a tüm ülkeler ve tüm dil yerel ayarları için geçerlidir.

Belirtiler

Microsoft Dynamics NAV 2013 birden çok şirket için boyutları Yükseltme Aracı'nı çalıştırdığınızda, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

Hata: 'System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery': Veritabanı ' pk_dimXXXX_id' adında bir nesne zaten var.. Kısıtlamayı oluşturamadığını.


Çözüm

Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilirler, ancak ilave işlevsellik sağlamak için bu örnekleri değiştirmezler veya belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde yordamları yapılandırmazlar.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Navision istemcisi kullanıcılar sistem oturum doğrulayın. Bu, Microsoft Navision uygulama Hizmetleri (NAS) istemci kullanıcıları içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:

 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.

 • Execute izni Sistem nesne kimliği 5210 nesnenin ve nesne kimliği 9015 sistem nesnesi için.Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.
Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:

 1. Global değişkenler bölümünde "Boyut giriş – SQL yükseltme" kod (104049) kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...Window@1008 : Dialog;
  NoOfDim@1007 : Integer;
  DimTableKeyFields@1006 : ARRAY [16,2] OF Text[80];
  ParentTableKeyFields@1005 : ARRAY [16,2] OF Text[80];

  // Delete the following lines.
  TableNameUpgradeDimTable@1004 : Text[80];
  TableNameUpgradeDimSetID@1001 : Text[80];
  TableNameUpgradeTableID@1000 : Text[80];
  // End of the lines.

  PROCEDURE UpgradeTable@10(DimTableID@1000 : Integer;ParentTableID@1001 : Integer);
  VAR
  RecRef@1002 : RecordRef;
  ...

  Kod değiştirme

  ...Window@1008 : Dialog;
  NoOfDim@1007 : Integer;
  DimTableKeyFields@1006 : ARRAY [16,2] OF Text[80];
  ParentTableKeyFields@1005 : ARRAY [16,2] OF Text[80];

  // Add the following lines.
  TableNameUpgradeDimTable@1004 : Text;
  TableNameUpgradeDimSetID@1001 : Text;
  TableNameUpgradeTableID@1000 : Text;
  // End of the lines.

  PROCEDURE UpgradeTable@10(DimTableID@1000 : Integer;ParentTableID@1001 : Integer);
  VAR
  RecRef@1002 : RecordRef;
  ...
 2. "Yükseltme boyut giriş – SQL" kod (104049) CreateTablesQry işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...i@1001 : Integer;
  DimNo@1000 : Integer;
  BEGIN
  TableNameUpgradeDimTable := STRSUBSTNO('%1$upgrade%2_Dim',SQLMgt.StringConvert(COMPANYNAME),DimTableID);

  // Delete the following line,
  TableNameUpgradeDimSetID := STRSUBSTNO('%1$upgrade%2_DimSetID',SQLMgt.StringConvert(COMPANYNAME),DimTableID);

  TableNameUpgradeTableID := STRSUBSTNO('%1$upgrade%2_TableID',SQLMgt.StringConvert(COMPANYNAME),DimTableID);
  DimEntryQry := 'select DISTINCT';
  i := 1;
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...i@1001 : Integer;
  DimNo@1000 : Integer;
  BEGIN
  TableNameUpgradeDimTable := STRSUBSTNO('%1$upgrade%2_Dim',SQLMgt.StringConvert(COMPANYNAME),DimTableID);

  // Add the following line.
  TableNameUpgradeDimSetID := STRSUBSTNO('%1$upgrade%2_DimSetID_%3',SQLMgt.StringConvert(COMPANYNAME),DimTableID,CREATEGUID);

  TableNameUpgradeTableID := STRSUBSTNO('%1$upgrade%2_TableID',SQLMgt.StringConvert(COMPANYNAME),DimTableID);
  DimEntryQry := 'select DISTINCT';
  i := 1;
  ...

  Varolan kodu 2

  ...DimSetQry :=
  DimSetQry +
  STRSUBSTNO(
  ' alter table [%1] add ID int identity ' +

  // Delete the following lines.
  ' alter table [%1] add constraint pk_dim%2_id primary key (ID) ',
  TableNameUpgradeDimSetID,DimTableID);
  // End of the lines.

  i := 1;
  WHILE (i < 5) AND (DimTableKeyFields[i + 1,1] <> '') DO BEGIN
  IF i > 1 THEN
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...DimSetQry :=
  DimSetQry +
  STRSUBSTNO(
  ' alter table [%1] add ID int identity ' +

  // Add the following lines.
  ' alter table [%1] add constraint [pk_dim%2_id_%3] primary key (ID) ',
  TableNameUpgradeDimSetID,DimTableID,CREATEGUID);
  // End of the lines.

  i := 1;
  WHILE (i < 5) AND (DimTableKeyFields[i + 1,1] <> '') DO BEGIN
  IF i > 1 THEN
  ...


Önkoşullar

Microsoft Dynamics NAV 2013 bu düzeltmeyi uygulamak için yüklü olması gerekir.

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Diğer konular için bkz. Kullanım koşulları.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×