Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bu makale Microsoft Dynamics NAV'a tüm ülkeler ve tüm dil yerel ayarları için geçerlidir.

Belirtiler

Bir Sevk yeri adresi kodu değer girdiğinizde, Microsoft Dynamics NAV 2013, Posta kodu, Şehir ve İlçe değerleri satış siparişinde değil aktarılır Sevk Yeri Adres Kartı'ndan Sevk Yeri Posta kodu alanından, Sevk Yeri Şehri alanından ve Sevk Yeri İlçesi alanından satış siparişinde. Bu sorun yalnızca satış siparişinde belirtilen Sevk Yeri Ülke kodu değer ve yeni sevk yeri adresindeki Ülke/bölge kodu değeri değeri farklıysa oluşur.

Çözüm

Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2013 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.


Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak, işlevsellik sağlamak veya yordamlar, belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Navision istemcisi kullanıcılar sistem oturum doğrulayın. Bu, Microsoft Navision uygulama Hizmetleri (NAS) istemci kullanıcıları içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:

 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.

 • Execute izni Sistem nesne kimliği 5210 nesnenin ve nesne kimliği 9015 sistem nesnesi için.Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.
Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:

 1. Konum tablosundaki (14) kodu alanları aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 5715; ;County ;Text30 }
  { 5718; ;E-Mail ;Text80 ;ExtendedDatatype=E-Mail }
  { 5719; ;Home Page ;Text90 ;ExtendedDatatype=URL }

  // Delete the following lines.
  { 5720; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND ("Country/Region Code" <> '') THEN
  Postcode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 5724; ;Use As In-Transit ;Boolean ;OnValidate=BEGIN
  IF "Use As In-Transit" THEN BEGIN
  TESTFIELD("Require Put-away",FALSE);
  TESTFIELD("Require Pick",FALSE);
  TESTFIELD("Use Cross-Docking",FALSE);
  ...

  Kod değiştirme

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 5715; ;County ;Text30 }
  { 5718; ;E-Mail ;Text80 ;ExtendedDatatype=E-Mail }
  { 5719; ;Home Page ;Text90 ;ExtendedDatatype=URL }

  // Add the following line.
  { 5720; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 5724; ;Use As In-Transit ;Boolean ;OnValidate=BEGIN
  IF "Use As In-Transit" THEN BEGIN
  TESTFIELD("Require Put-away",FALSE);
  TESTFIELD("Require Pick",FALSE);
  TESTFIELD("Use Cross-Docking",FALSE);
  ...

 2. Alanlardaki kodunu Müşteri tablosunda (18) aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...   { 32 ;  ;Place of Export   ;Code20     }
  { 33 ; ;Invoice Disc. Code ;Code20 ;TableRelation=Customer;
  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 34 ; ;Customer Disc. Group;Code20 ;TableRelation="Customer Discount Group" }

  // Delete the following lines.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 36 ; ;Collection Method ;Code20 }
  { 37 ; ;Amount ;Decimal ;AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code" }
  { 38 ; ;Comment ;Boolean ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Customer),
  ...

  Kod değiştirme

  ...   { 32 ;  ;Place of Export   ;Code20     }
  { 33 ; ;Invoice Disc. Code ;Code20 ;TableRelation=Customer;
  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 34 ; ;Customer Disc. Group;Code20 ;TableRelation="Customer Discount Group" }

  // Add the following line.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 36 ; ;Collection Method ;Code20 }
  { 37 ; ;Amount ;Decimal ;AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code" }
  { 38 ; ;Comment ;Boolean ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Customer),
  ...

 3. Alanları (23) Satıcı tablosundaki kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...   { 30 ;  ;Shipment Method Code;Code10    ;TableRelation="Shipment Method" }
  { 31 ; ;Shipping Agent Code ;Code10 ;TableRelation="Shipping Agent" }
  { 33 ; ;Invoice Disc. Code ;Code20 ;TableRelation=Vendor;
  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }

  // Delete the following lines.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 38 ; ;Comment ;Boolean ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Vendor),
  No.=FIELD(No.)));
  Editable=No }
  { 39 ; ;Blocked ;Option ;OptionString=[ ,Payment,All] }
  ...

  Kod değiştirme

  ...   { 30 ;  ;Shipment Method Code;Code10    ;TableRelation="Shipment Method" }
  { 31 ; ;Shipping Agent Code ;Code10 ;TableRelation="Shipping Agent" }
  { 33 ; ;Invoice Disc. Code ;Code20 ;TableRelation=Vendor;
  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }

  // Add the following line.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 38 ; ;Comment ;Boolean ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Vendor),
  No.=FIELD(No.)));
  Editable=No }
  { 39 ; ;Blocked ;Option ;OptionString=[ ,Payment,All] }
  ...

 4. Alanlardaki kodunu Satış Başlığı tablosundaki (36) aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Bill-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 87 ; ;Bill-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Bill-to Country/Region Code" <> xRec."Bill-to Country/Region Code") AND (xRec."Bill-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Bill-to City","Bill-to Post Code","Bill-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 88 ; ;Sell-to Post Code ;Code20 ;TableRelation="Post Code";
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Sell-to City","Sell-to Post Code","Sell-to County","Sell-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  END;
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Bill-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 87 ; ;Bill-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 88 ; ;Sell-to Post Code ;Code20 ;TableRelation="Post Code";
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Sell-to City","Sell-to Post Code","Sell-to County","Sell-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  END;
  ...

  Varolan kodu 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;Sell-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 90 ; ;Sell-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Sell-to Country/Region Code" <> xRec."Sell-to Country/Region Code") AND (xRec."Sell-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Sell-to City","Sell-to Post Code","Sell-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation="Post Code";
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County","Ship-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  END;
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;Sell-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 90 ; ;Sell-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation="Post Code";
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County","Ship-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  END;
  ...

  Varolan kodu 3

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Ship-to Country/Region Code" <> xRec."Ship-to Country/Region Code") AND (xRec."Ship-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 94 ; ;Bal. Account Type ;Option ;OptionString=G/L Account,Bank Account }
  { 97 ; ;Exit Point ;Code10 ;TableRelation="Entry/Exit Point";
  OnValidate=BEGIN
  UpdateSalesLines(FIELDCAPTION("Exit Point"),FALSE);
  END;
  ...

  Değiştirme kodu 3

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 94 ; ;Bal. Account Type ;Option ;OptionString=G/L Account,Bank Account }
  { 97 ; ;Exit Point ;Code10 ;TableRelation="Entry/Exit Point";
  OnValidate=BEGIN
  UpdateSalesLines(FIELDCAPTION("Exit Point"),FALSE);
  END;
  ...

 5. Alanlardaki kodu Satınalma Başlığı tablosundaki (38) aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Pay-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 87 ; ;Pay-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Pay-to Country/Region Code" <> xRec."Pay-to Country/Region Code") AND (xRec."Pay-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Pay-to City","Pay-to Post Code","Pay-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 88 ; ;Buy-from Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Buy-from Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Buy-from Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Buy-from Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Buy-from City","Buy-from Post Code","Buy-from County","Buy-from Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Pay-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 87 ; ;Pay-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 88 ; ;Buy-from Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Buy-from Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Buy-from Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Buy-from Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Buy-from City","Buy-from Post Code","Buy-from County","Buy-from Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Varolan kodu 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;Buy-from County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 90 ; ;Buy-from Country/Region Code;Code10;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Buy-from Country/Region Code" <> xRec."Buy-from Country/Region Code") AND (xRec."Buy-from Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Buy-from City","Buy-from Post Code","Buy-from County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Ship-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Ship-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Ship-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County","Ship-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;Buy-from County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 90 ; ;Buy-from Country/Region Code;Code10;TableRelation=Country/Region }

  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Ship-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Ship-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Ship-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County","Ship-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Varolan kodu 3

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Ship-to Country/Region Code" <> xRec."Ship-to Country/Region Code") AND (xRec."Ship-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 94 ; ;Bal. Account Type ;Option ;OptionString=G/L Account,Bank Account }
  { 95 ; ;Order Address Code ;Code10 ;TableRelation="Order Address".Code WHERE (Vendor No.=FIELD(Buy-from Vendor No.));
  OnValidate=BEGIN
  IF "Order Address Code" <> '' THEN BEGIN
  OrderAddr.GET("Buy-from Vendor No.","Order Address Code");
  ...

  Değiştirme kodu 3

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 94 ; ;Bal. Account Type ;Option ;OptionString=G/L Account,Bank Account }
  { 95 ; ;Order Address Code ;Code10 ;TableRelation="Order Address".Code WHERE (Vendor No.=FIELD(Buy-from Vendor No.));
  OnValidate=BEGIN
  IF "Order Address Code" <> '' THEN BEGIN
  OrderAddr.GET("Buy-from Vendor No.","Order Address Code");
  ...

 6. Alan kodu Şirket bilgileri tablosundaki (79) aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 33 ; ;Ship-to County ;Text30 }
  { 34 ; ;E-Mail ;Text80 ;ExtendedDatatype=E-Mail }
  { 35 ; ;Home Page ;Text80 ;ExtendedDatatype=URL }

  // Delete the following lines.
  { 36 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  { 37 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Ship-to Country/Region Code" <> xRec."Ship-to Country/Region Code") AND (xRec."Ship-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 38 ; ;IBAN ;Code50 ;OnValidate=BEGIN
  CheckIBAN(IBAN);
  END;
  }
  { 39 ; ;SWIFT Code ;Code20 }
  ...

  Kod değiştirme

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 33 ; ;Ship-to County ;Text30 }
  { 34 ; ;E-Mail ;Text80 ;ExtendedDatatype=E-Mail }
  { 35 ; ;Home Page ;Text80 ;ExtendedDatatype=URL }

  // Add the following lines.
  { 36 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }
  { 37 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }
  // End of the lines.

  { 38 ; ;IBAN ;Code50 ;OnValidate=BEGIN
  CheckIBAN(IBAN);
  END;
  }
  { 39 ; ;SWIFT Code ;Code20 }
  ...

 7. Alanlarında kaynak tablosundaki (156) kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...   { 55 ;  ;Automatic Ext. Texts;Boolean    }
  { 56 ; ;No. Series ;Code10 ;TableRelation="No. Series";
  Editable=No }
  { 57 ; ;Tax Group Code ;Code10 ;TableRelation="Tax Group" }
  { 58 ; ;VAT Prod. Posting Group;Code10 ;TableRelation="VAT Product Posting Group" }

  // Delete the following lines.
  { 59 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 60 ; ;IC Partner Purch. G/L Acc. No.;Code20;
  TableRelation="IC G/L Account" }
  { 900 ; ;Qty. on Assembly Order;Decimal ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Sum("Assembly Line"."Remaining Quantity (Base)" WHERE (Document Type=CONST(Order),
  Type=CONST(Resource),
  ...

  Kod değiştirme

  ...   { 55 ;  ;Automatic Ext. Texts;Boolean    }
  { 56 ; ;No. Series ;Code10 ;TableRelation="No. Series";
  Editable=No }
  { 57 ; ;Tax Group Code ;Code10 ;TableRelation="Tax Group" }
  { 58 ; ;VAT Prod. Posting Group;Code10 ;TableRelation="VAT Product Posting Group" }

  // Add the following line.
  { 59 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 60 ; ;IC Partner Purch. G/L Acc. No.;Code20;
  TableRelation="IC G/L Account" }
  { 900 ; ;Qty. on Assembly Order;Decimal ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Sum("Assembly Line"."Remaining Quantity (Base)" WHERE (Document Type=CONST(Order),
  Type=CONST(Resource),
  ...

 8. Alanları (167) proje tablosundaki kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 66 ; ;No. Series ;Code10 ;TableRelation="No. Series";
  Editable=No }
  { 67 ; ;Bill-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;

  // Delete the following lines.
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Bill-to Country/Region Code" <> xRec."Bill-to Country/Region Code") AND (xRec."Bill-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Bill-to City","Bill-to Post Code","Bill-to County");
  END;

  // End of the lines.

  Editable=Yes }
  { 68 ; ;Bill-to Name 2 ;Text50 }
  { 117 ; ;Reserve ;Option ;OptionString=Never,Optional,Always }
  { 1000; ;WIP Method ;Code20 ;TableRelation="Job WIP Method".Code WHERE (Valid=CONST(Yes));
  OnValidate=VAR
  ...

  Kod değiştirme

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 66 ; ;No. Series ;Code10 ;TableRelation="No. Series";
  Editable=No }
  { 67 ; ;Bill-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  Editable=Yes }
  { 68 ; ;Bill-to Name 2 ;Text50 }
  { 117 ; ;Reserve ;Option ;OptionString=Never,Optional,Always }
  { 1000; ;WIP Method ;Code20 ;TableRelation="Job WIP Method".Code WHERE (Valid=CONST(Yes));
  OnValidate=VAR
  ...

 9. Sevk yeri adresi tablosundaki (222) kodu alanları aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...                                 IF "Shipping Agent Code" <> xRec."Shipping Agent Code" THEN
  VALIDATE("Shipping Agent Service Code",'');
  END;
  }
  { 32 ; ;Place of Export ;Code20 }

  // Delete the following lines.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 54 ; ;Last Date Modified ;Date ;Editable=No }
  { 83 ; ;Location Code ;Code10 ;TableRelation=Location WHERE (Use As In-Transit=CONST(No)) }
  { 84 ; ;Fax No. ;Text30 }
  { 85 ; ;Telex Answer Back ;Text20 }
  { 91 ; ;Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ...

  Kod değiştirme

  ...                                 IF "Shipping Agent Code" <> xRec."Shipping Agent Code" THEN
  VALIDATE("Shipping Agent Service Code",'');
  END;
  }
  { 32 ; ;Place of Export ;Code20 }

  // Add the following line.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 54 ; ;Last Date Modified ;Date ;Editable=No }
  { 83 ; ;Location Code ;Code10 ;TableRelation=Location WHERE (Use As In-Transit=CONST(No)) }
  { 84 ; ;Fax No. ;Text30 }
  { 85 ; ;Telex Answer Back ;Text20 }
  { 91 ; ;Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ...

 10. ClearFields işlevi (225) posta kodu tablosundaki kod aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...     CountryCode := PostCodeRec."Country/Region Code";
  County := PostCodeRec.County;
  END;
  END;

  // Delete the following lines.
  PROCEDURE ClearFields@1(VAR City@1000 : Text[30];VAR PostCode@1001 : Code[20];VAR County@1002 : Text[30]);
  BEGIN
  City := '';
  PostCode := '';
  County := '';
  END;

  // End of the lines.

  BEGIN
  END.
  }
  }
  ...

  Kod değiştirme

  ...     CountryCode := PostCodeRec."Country/Region Code";
  County := PostCodeRec.County;
  END;
  END;

  BEGIN
  END.
  }
  }
  ...

 11. Alanlarını banka hesabı tablosundaki (270) kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...                                END;
  }
  { 24 ; ;Language Code ;Code10 ;TableRelation=Language }
  { 26 ; ;Statistics Group ;Integer }
  { 29 ; ;Our Contact Code ;Code10 ;TableRelation=Salesperson/Purchaser }

  // Delete the following lines.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 37 ; ;Amount ;Decimal ;AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code" }
  { 38 ; ;Comment ;Boolean ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Bank Account),
  No.=FIELD(No.)));
  ...

  Kod değiştirme

  ...                                END;
  }
  { 24 ; ;Language Code ;Code10 ;TableRelation=Language }
  { 26 ; ;Statistics Group ;Integer }
  { 29 ; ;Our Contact Code ;Code10 ;TableRelation=Salesperson/Purchaser }

  // Add the following line.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 37 ; ;Amount ;Decimal ;AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code" }
  { 38 ; ;Comment ;Boolean ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Bank Account),
  No.=FIELD(No.)));
  ...

 12. Alan kodu Uyarı Mektubu Başlığı tablosundaki (295) aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 9 ; ;County ;Text30 }

  // Delete the following line.
  { 10 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 11 ; ;Language Code ;Code10 ;TableRelation=Language }
  { 12 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency;
  OnValidate=BEGIN
  IF CurrFieldNo = FIELDNO("Currency Code") THEN
  IF Undo THEN BEGIN
  ...

  Kod değiştirme

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 9 ; ;County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 10 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 11 ; ;Language Code ;Code10 ;TableRelation=Language }
  { 12 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency;
  OnValidate=BEGIN
  IF CurrFieldNo = FIELDNO("Currency Code") THEN
  IF Undo THEN BEGIN
  ...

 13. Vade farkı dekontu Başlığı tablosundaki (302) alanlarındaki kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 9 ; ;County ;Text30 }

  // Delete the folloiwng lines.
  { 10 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '')THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 11 ; ;Language Code ;Code10 ;TableRelation=Language }
  { 12 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency;
  OnValidate=BEGIN
  IF CurrFieldNo = FIELDNO("Currency Code") THEN
  IF Undo THEN BEGIN
  ...

  Kod değiştirme

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 9 ; ;County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 10 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 11 ; ;Language Code ;Code10 ;TableRelation=Language }
  { 12 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency;
  OnValidate=BEGIN
  IF CurrFieldNo = FIELDNO("Currency Code") THEN
  IF Undo THEN BEGIN
  ...

 14. Alanları ilgili kişi tablosundaki (5050) kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...   { 10 ;  ;Telex No.      ;Text20     }
  { 15 ; ;Territory Code ;Code10 ;TableRelation=Territory }
  { 22 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency }
  { 24 ; ;Language Code ;Code10 ;TableRelation=Language }
  { 29 ; ;Salesperson Code ;Code10 ;TableRelation=Salesperson/Purchaser }

  // Delete the following lines.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 38 ; ;Comment ;Boolean ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Rlshp. Mgt. Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Contact),
  No.=FIELD(No.),
  Sub No.=CONST(0)));
  Editable=No }
  ...

  Kod değiştirme

  ...   { 10 ;  ;Telex No.      ;Text20     }
  { 15 ; ;Territory Code ;Code10 ;TableRelation=Territory }
  { 22 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency }
  { 24 ; ;Language Code ;Code10 ;TableRelation=Language }
  { 29 ; ;Salesperson Code ;Code10 ;TableRelation=Salesperson/Purchaser }

  // Add the following line.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 38 ; ;Comment ;Boolean ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Rlshp. Mgt. Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Contact),
  No.=FIELD(No.),
  Sub No.=CONST(0)));
  Editable=No }
  ...

 15. İlgili Kişi Alt. adres tablosundaki (5051) kodu alanları aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 9 ; ;County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 10 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 12 ; ;Phone No. ;Text30 ;ExtendedDatatype=Phone No. }
  { 13 ; ;Telex No. ;Text20 }
  { 14 ; ;Extension No. ;Text30 }
  { 15 ; ;Mobile Phone No. ;Text30 ;ExtendedDatatype=Phone No. }
  { 16 ; ;Pager ;Text30 }
  ...

  Kod değiştirme

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 9 ; ;County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 10 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 12 ; ;Phone No. ;Text30 ;ExtendedDatatype=Phone No. }
  { 13 ; ;Telex No. ;Text20 }
  { 14 ; ;Extension No. ;Text30 }
  { 15 ; ;Mobile Phone No. ;Text30 ;ExtendedDatatype=Phone No. }
  { 16 ; ;Pager ;Text30 }
  ...

 16. Alanları çalışan tablosundaki (5200) kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...   { 20 ;  ;Birth Date     ;Date      }
  { 21 ; ;Social Security No. ;Text30 }
  { 22 ; ;Union Code ;Code10 ;TableRelation=Union }
  { 23 ; ;Union Membership No.;Text30 }
  { 24 ; ;Gender ;Option ;OptionString=[ ,Female,Male] }

  // Delete the following lines.
  { 25 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 26 ; ;Manager No. ;Code20 ;TableRelation=Employee }
  { 27 ; ;Emplymt. Contract Code;Code10 ;TableRelation="Employment Contract" }
  { 28 ; ;Statistics Group Code;Code10 ;TableRelation="Employee Statistics Group" }
  { 29 ; ;Employment Date ;Date }
  { 31 ; ;Status ;Option ;OnValidate=BEGIN
  ...

  Kod değiştirme

  ...   { 20 ;  ;Birth Date     ;Date      }
  { 21 ; ;Social Security No. ;Text30 }
  { 22 ; ;Union Code ;Code10 ;TableRelation=Union }
  { 23 ; ;Union Membership No.;Text30 }
  { 24 ; ;Gender ;Option ;OptionString=[ ,Female,Male] }

  // Add the following line.
  { 25 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 26 ; ;Manager No. ;Code20 ;TableRelation=Employee }
  { 27 ; ;Emplymt. Contract Code;Code10 ;TableRelation="Employment Contract" }
  { 28 ; ;Statistics Group Code;Code10 ;TableRelation="Employee Statistics Group" }
  { 29 ; ;Employment Date ;Date }
  { 31 ; ;Status ;Option ;OnValidate=BEGIN
  ...

 17. Alternatif adres tablosundaki (5201) alanlarındaki kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...   { 13 ;  ;Comment       ;Boolean    ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Human Resource Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Alternative Address),
  No.=FIELD(Employee No.),
  Alternative Address Code=FIELD(Code)));
  Editable=No }

  // Delete the following lines.
  { 14 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  }
  KEYS
  {
  { ;Employee No.,Code ;Clustered=Yes }
  }
  ...

  Kod değiştirme

  ...   { 13 ;  ;Comment       ;Boolean    ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Human Resource Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Alternative Address),
  No.=FIELD(Employee No.),
  Alternative Address Code=FIELD(Code)));
  Editable=No }

  // Add the following line.
  { 14 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  }
  KEYS
  {
  { ;Employee No.,Code ;Clustered=Yes }
  }
  ...

 18. Alanları (5209) Sendika tablosundaki kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...   { 9  ;  ;Address 2      ;Text50     }
  { 10 ; ;County ;Text30 }
  { 11 ; ;Fax No. ;Text30 }
  { 12 ; ;E-Mail ;Text80 ;ExtendedDatatype=E-Mail }
  { 13 ; ;Home Page ;Text80 ;ExtendedDatatype=URL }

  // Delete the following lines.
  { 14 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  }
  KEYS
  {
  { ;Code ;Clustered=Yes }
  }
  ...

  Kod değiştirme

  ...   { 9  ;  ;Address 2      ;Text50     }
  { 10 ; ;County ;Text30 }
  { 11 ; ;Fax No. ;Text30 }
  { 12 ; ;E-Mail ;Text80 ;ExtendedDatatype=E-Mail }
  { 13 ; ;Home Page ;Text80 ;ExtendedDatatype=URL }

  // Add the following line.
  { 14 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  }
  KEYS
  {
  { ;Code ;Clustered=Yes }
  }
  ...

 19. Sorumluluk Merkezi tablosunda (5714) kodu alanları aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...                                 PostCode.ValidatePostCode(City,"Post Code",County,"Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }

  // Delete the folloiwng lines.
  { 7 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 8 ; ;Phone No. ;Text30 ;ExtendedDatatype=Phone No. }
  { 9 ; ;Fax No. ;Text30 }
  { 10 ; ;Name 2 ;Text50 }
  { 11 ; ;Contact ;Text50 }
  { 12 ; ;Global Dimension 1 Code;Code20 ;TableRelation="Dimension Value".Code WHERE (Global Dimension No.=CONST(1));
  ...

  Kod değiştirme

  ...                                 PostCode.ValidatePostCode(City,"Post Code",County,"Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }

  // Add the following line.
  { 7 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 8 ; ;Phone No. ;Text30 ;ExtendedDatatype=Phone No. }
  { 9 ; ;Fax No. ;Text30 }
  { 10 ; ;Name 2 ;Text50 }
  { 11 ; ;Contact ;Text50 }
  { 12 ; ;Global Dimension 1 Code;Code20 ;TableRelation="Dimension Value".Code WHERE (Global Dimension No.=CONST(1));
  ...

 20. Alanları (5740) Transfer Başlığı tablosundaki kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 9 ; ;Transfer-from County;Text30 }
  { 10 ; ;Trsf.-from Country/Region Code;Code10;

  // Delete the following lines.
  TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Trsf.-from Country/Region Code" <> xRec."Trsf.-from Country/Region Code") AND
  (xRec."Trsf.-from Country/Region Code" <> '')
  THEN
  PostCode.ClearFields("Transfer-from City","Transfer-from Post Code","Transfer-from County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 11 ; ;Transfer-to Code ;Code10 ;TableRelation=Location WHERE (Use As In-Transit=CONST(No));
  OnValidate=VAR
  Location@1000 : Record 14;
  Confirmed@1001 : Boolean;
  BEGIN
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 9 ; ;Transfer-from County;Text30 }
  { 10 ; ;Trsf.-from Country/Region Code;Code10;

  // Add the folloiwng line.
  TableRelation=Country/Region }

  { 11 ; ;Transfer-to Code ;Code10 ;TableRelation=Location WHERE (Use As In-Transit=CONST(No));
  OnValidate=VAR
  Location@1000 : Record 14;
  Confirmed@1001 : Boolean;
  BEGIN
  ...

  Varolan kodu 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 18 ; ;Transfer-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 19 ; ;Trsf.-to Country/Region Code;Code10;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Trsf.-to Country/Region Code" <> xRec."Trsf.-to Country/Region Code") AND (xRec."Trsf.-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Transfer-to City","Transfer-to Post Code","Transfer-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 20 ; ;Posting Date ;Date }
  { 21 ; ;Shipment Date ;Date ;OnValidate=BEGIN
  TestStatusOpen;
  TransferRoute.CalcReceiptDate(
  "Shipment Date",
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 18 ; ;Transfer-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 19 ; ;Trsf.-to Country/Region Code;Code10;TableRelation=Country/Region }

  { 20 ; ;Posting Date ;Date }
  { 21 ; ;Shipment Date ;Date ;OnValidate=BEGIN
  TestStatusOpen;
  TransferRoute.CalcReceiptDate(
  "Shipment Date",
  ...

 21. Alanlardaki kodunu Servis Başlığı tablosundaki (5900) aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Bill-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 87 ; ;Bill-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Bill-to Country/Region Code" <> xRec."Bill-to Country/Region Code") AND (xRec."Bill-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Bill-to City","Bill-to Post Code","Bill-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 88 ; ;Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(City,"Post Code",County,"Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  END;
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Bill-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 87 ; ;Bill-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 88 ; ;Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(City,"Post Code",County,"Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  END;
  ...

  Varolan kodu 2

  ...                           TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;County ;Text30 }
  { 90 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  VALIDATE("Ship-to Country/Region Code");

  // Delete the following lines.
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  // End of the lines.

  END;
  }
  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Ship-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Ship-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Ship-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...                           TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;County ;Text30 }
  { 90 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  VALIDATE("Ship-to Country/Region Code");
  END;
  }
  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Ship-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Ship-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Ship-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  ...

  Varolan kodu 3

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN

  // Delete the following lines.
  IF ("Ship-to Country/Region Code" <> xRec."Ship-to Country/Region Code") AND (xRec."Ship-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County");

  // End of the lines.

  IF "Ship-to Country/Region Code" <> '' THEN
  "VAT Country/Region Code" := "Ship-to Country/Region Code"
  ELSE
  "VAT Country/Region Code" := "Country/Region Code"
  END;
  ...

  Değiştirme kodu 3

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF "Ship-to Country/Region Code" <> '' THEN
  "VAT Country/Region Code" := "Ship-to Country/Region Code"
  ELSE
  "VAT Country/Region Code" := "Country/Region Code"
  END;
  ...

 22. İade Sevk İrsaliyesi Başlığı tablosunda (6650) kodu alanları aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Pay-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 87 ; ;Pay-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Pay-to Country/Region Code" <> xRec."Pay-to Country/Region Code") AND (xRec."Pay-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Pay-to City","Pay-to Post Code","Pay-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 88 ; ;Buy-from Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Buy-from Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Buy-from Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Buy-from Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Buy-from City","Buy-from Post Code","Buy-from County","Buy-from Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Pay-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 87 ; ;Pay-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 88 ; ;Buy-from Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Buy-from Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Buy-from Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Buy-from Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Buy-from City","Buy-from Post Code","Buy-from County","Buy-from Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Varolan kodu 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;Buy-from County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 90 ; ;Buy-from Country/Region Code;Code10;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Buy-from Country/Region Code" <> xRec."Buy-from Country/Region Code") AND (xRec."Buy-from Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Buy-from City","Buy-from Post Code","Buy-from County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Ship-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Ship-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Ship-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County","Ship-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;Buy-from County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 90 ; ;Buy-from Country/Region Code;Code10;TableRelation=Country/Region }

  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Ship-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Ship-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Ship-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County","Ship-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Varolan kodu 3

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Ship-to Country/Region Code" <> xRec."Ship-to Country/Region Code") AND (xRec."Ship-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 94 ; ;Bal. Account Type ;Option ;OptionString=G/L Account,Bank Account }
  { 95 ; ;Order Address Code ;Code10 ;TableRelation="Order Address".Code WHERE (Vendor No.=FIELD(Buy-from Vendor No.)) }
  { 97 ; ;Entry Point ;Code10 ;TableRelation="Entry/Exit Point" }
  { 98 ; ;Correction ;Boolean }
  { 99 ; ;Document Date ;Date }
  ...

  Değiştirme kodu 3

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 94 ; ;Bal. Account Type ;Option ;OptionString=G/L Account,Bank Account }
  { 95 ; ;Order Address Code ;Code10 ;TableRelation="Order Address".Code WHERE (Vendor No.=FIELD(Buy-from Vendor No.)) }
  { 97 ; ;Entry Point ;Code10 ;TableRelation="Entry/Exit Point" }
  { 98 ; ;Correction ;Boolean }
  { 99 ; ;Document Date ;Date }
  ...

 23. İade Alış İrsaliyesi Başlığı tablosunda (6660) kodu alanları aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Bill-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 87 ; ;Bill-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Bill-to Country/Region Code" <> xRec."Bill-to Country/Region Code") AND (xRec."Bill-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Bill-to City","Bill-to Post Code","Bill-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 88 ; ;Sell-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Sell-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Sell-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Sell-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Sell-to City","Sell-to Post Code","Sell-to County","Sell-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Bill-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 87 ; ;Bill-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 88 ; ;Sell-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Sell-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Sell-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Sell-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Sell-to City","Sell-to Post Code","Sell-to County","Sell-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Varolan kodu 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;Sell-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 90 ; ;Sell-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Sell-to Country/Region Code" <> xRec."Sell-to Country/Region Code") AND (xRec."Sell-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Sell-to City","Sell-to Post Code","Sell-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Ship-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Ship-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Ship-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County","Ship-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;Sell-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 90 ; ;Sell-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Ship-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Ship-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Ship-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County","Ship-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Varolan kodu 3

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Ship-to Country/Region Code" <> xRec."Ship-to Country/Region Code") AND (xRec."Ship-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 94 ; ;Bal. Account Type ;Option ;OptionString=G/L Account,Bank Account }
  { 97 ; ;Exit Point ;Code10 ;TableRelation="Entry/Exit Point" }
  { 98 ; ;Correction ;Boolean }
  { 99 ; ;Document Date ;Date }
  { 100 ; ;External Document No.;Code35 }
  ...

  Değiştirme kodu 3

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 94 ; ;Bal. Account Type ;Option ;OptionString=G/L Account,Bank Account }
  { 97 ; ;Exit Point ;Code10 ;TableRelation="Entry/Exit Point" }
  { 98 ; ;Correction ;Boolean }
  { 99 ; ;Document Date ;Date }
  { 100 ; ;External Document No.;Code35 }
  ...

Önkoşullar

Microsoft Dynamics NAV 2013 bu düzeltmeyi uygulamak için yüklü olması gerekir.

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Diğer konular için bkz. Kullanım koşulları.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×