Microsoft Dynamics NAV 2013 için toplu güncelleştirme 14 (derleme 36605)

Bu makale tüm ülkeler ve tüm dil yerel ayarları için Microsoft Dynamics NAV 2013 için geçerlidir.

Genel bakış

Bu toplu güncelleştirme, önceki toplu güncelleştirmelerde yayınlanan düzeltmeler ve yasal özellikler dahil olmak üzere Microsoft Dynamics NAV 2013 için yayımlanmış tüm düzeltmeleri ve yasal özelliklere sahiptir.Bu toplu güncelleştirme önceden yayınlanan toplu güncelleştirmeleri değiştirir. En son toplu güncelleştirmeyi yüklemeniz gerekir.Microsoft Dynamics NAV 2013 için yayınlanan toplu güncelleştirmelerin listesi için, Microsoft Bilgi Bankası 'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını seçin:

2842257 Microsoft Dynamics NAV için toplu güncelleştirmeler 2013Microsoft Dynamics NAV 2013 toplu güncelleştirmelerinde yayınlanan tüm düzeltmelerin tam listesi için aşağıdaki CustomerSource ve PartnerSource sayfalarını görüntüleyin:

CustomerSource

Microsoft Dynamics NAV için yayımlanan uygulama düzeltmelerini genel bakış 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013 için yayımlanan platform düzeltmelerini genel bakış

PartnerSource

Microsoft Dynamics NAV için yayımlanan uygulama düzeltmelerini genel bakış 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013 için yayımlanan platform düzeltmelerini genel bakışToplu güncelleştirmeler, Microsoft Dynamics NAV 2013 çalıştıran yeni ve mevcut müşterilere yöneliktir.ÖnemliDüzeltmeleri veya güncelleştirmeleri yüklemeden önce Microsoft Dynamics ortağınızdan iletişim kurmanız önerilir. Ortamınızdaki düzeltmelerin veya güncelleştirmelerin yüklü olduğunu doğrulamak önemlidir. Bir düzeltme veya güncelleştirme, Microsoft Dynamics NAV çözümünüzle çalışan özelleştirmelerle ve üçüncü taraf ürünlerde birlikte çalışabilirlik sorunlarına neden olabilir.

Bu toplu güncelleştirmede çözümlenen sorunlar

Bu toplu güncelleştirmede aşağıdaki sorunlar giderilmiştir:

Platform düzeltmeleri

KIMLIĞE

Ünvan

354726

Çok sayıda kayıt eklerken performans sorunu

357552

İstemciler (Web ve Win) 3 dakikalık sürenin dışında kalma süresi dolduktan sonra bağlantıyı bırakma

357560

Web istemcisindeki sütunlar 30 karakterle sınırlıdır

358169

Ibranice sürümünde yanlış hizalanmış numaralar

358541

Web istemcisi küçük rol Merkezi sayfasını gösteriyor

358550

Bir sayfadaki eylemin Visible özelliği bir değişken kullanılarak ayarlandığında, Kullanıcı eylemi eklemek/kaldırmak için bu sayfayı Özelleştir 'i kullanamaz

358567

Bir değerin filtreleme işlemi, bir tablo ilişkisi tanımlandığında istemciyi kilitleniyor

358650

İmleç odağı kaybettiğinde veriler yanlış değiştirilmiştir

358716

Filtrelenmiş bir satış siparişini serbest bıraktığınızda, birincil anahtarlar dışında Satış Başlığı tablosundaki tüm alanlar silinir

358726

AppData alt klasörü eksikse RTC kilitleniyor

358963

Tarih ve saat alanları Ibranice sürümünde sola hizalanır

358964

Seçenek kutusu Ibranice sürümünde sola hizalanır

358979

SystemString. Replace yöntemi çalışma zamanında çakışmaya yol açar

358991

DotNET yöntemine çağrı 20 ' den fazla parametre kullanılmasına izin vermiyor ancak 30

359008

Yanlış filtre ayarlanırken hata iletisi yanıltıcı

Not Bu düzeltmeyi uyguladıktan sonra veritabanınızda nesneleri derlemeniz gerekebilir.

Uygulama düzeltmeleri

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

358178

Excel 'e RapidStart ve Export 'un ilerleme durumu çubuğu ilerleme durumunu göstermiyor

Yönetimi

COD 8610 COD 8611 COD 8614 COD 8615 COD 8616

357859

Global Boyutları Değiştir işlevi Müşt. Defter Girişi tablosu düzgün

Vade

CUM 83

357860

Stok değerleme raporu, stok-GM mutabakat raporundaki verilerle eşleşmiyor

Vade

CUM 10139

358371

Nakit akışı işlevinde, el ile yapılan masraflar ve gelirler yanlış hesaplanır

Vade

CUM 840

358535

"<< ' ', Microsoft. Dynamics. nav. Runtime. CSideNCLMetaTable tablosu için geçerli bir konum belirtimi değil..... "boyutlara göre analiz sayfasında görünümü Kaydet işlevini kullandığınızda" hata iletisi

Vade

PAG 9249

358647

"Bir azalan bakiye amortismanını naklettiğinizde hesaplama farklı mali yıl dönemleri üzerinde olduğundan Amortismanı deftere nakletmezsiniz.

Vade

COD 5631

358028

G/m ile tümleştirmeyle iki amortisman defteri kullanıyorsanız ve yinelenen işlevleri kullanmak istiyorsanız, bir satın alma faturasında edinme maliyetlerini deftere nakletmezsiniz

Sabit kıymetler

COD 5640

358042

Bir ortalama maliyet öğesi için madde defter girişindeki maliyet ayarlamasından sonra ayarlanacak Ayarla alanı doğru olarak ayarlanır

Envanteri

COD 22

358072

BAŞV 'da kullanılan seçenek dizesi. Talep Satırı tablosundaki sipariş türü alanı ve stok olay tamponu tablosu, Madde kullanılabilirliği ile ilgili sorun oluşturan farklı bir siparişe eklenir

Envanteri

COD 5540 SEKME 5530

358186

Öğe izleme kodu silme işlemi

Envanteri

SEKME 27

358321

Mevcut olmayan miktar alanı sipariş taahhüdü satırlarında yanlış değer içerir

Envanteri

COD 5790 COD 7171

358460

Ürün ağacı bileşeni ek bir ölçü birimi kullandığında üst öğe yapabilir ve üst öğe sütunlarının En Iyi şekilde hesaplanmasını sağlayabilirsiniz

Envanteri

SEKME 5870

358704

Planlama sırasında ve madde izlemenin tanımlandığı durumlarda planlama, fazla stok yenilemeyi iptal etmeyi önermez

Envanteri

COD 99000854

358263

Satış Faturası Oluştur işlevini bir işten, genel. prod. Deftere nakil grubu, deftere nakledilen girişlerden alınmaz, ancak diğer kaynaklardan, maddelerden vb.

Gruplayın

COD 1002

358745

Proje için bir satın alma siparişi satırına miktar girdiğinizde, proje madde fiyatları sayfasında birim maliyet çarpanı alanı doldurulmuşsa proje birim fiyatı alanı temizlenir

Gruplayın

SEKME 39

358049

Tahmin adı silindiğinde tahmin girişleri kaldırılmaz; planlama eylem satırları

Latı

SEKME 99000851

358536

"Depo gözü yok. Tanımlama alanları ve değerleri... " Çıkış günlüğü aracılığıyla kapasite defter girişi ("çıktı miktarı = 0) deftere nakledilirken hata iletisi

Latı

COD 22

356172

Peşinatlar sayesinde alış Irsaliyesi Satırlarını Al işlevi hiçbir alındıyı göstermez

Satın

COD 64 COD 74 PAG 5708 PAG 5709 TAB 111 SEKME 121

358585

Ammended hizmet sözleşmesi için yeni bir hizmet faturası oluştururken "Sıfıra bölünmeye çalışıldı" hata iletisi

Hizmetinin

COD 5940

357869

Fatura yuvarlama hesabını bir satış siparişinde kullanıyorsanız, satış siparişini serbest bırakın/yeniden açın ve yeniden serbest bırakın, ardından KDV 0 olarak ayarlanır.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 414 COD 415

358343

"Tutar,..." Felemenkçe sürümünde KDV dahil fiyatlar içeren bir ön ödeme faturasında hata iletisi

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 80 COD 90

Yerel uygulama düzeltmeleri

-Belçika

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

358205

Kredi faturalarını Al seçeneğini kullanarak satıcı iade faturalarını içeren ödemeler, satıcı defter girişleri satış

Nakit yönetimi

CUM 2000004

358539

XML bağlantı noktası 1010 ile bir doğrudan banka XML dosyası oluştururken, KIMLIK alanı, Belçika sürümündeki KDV numarası yerine şirketin Kurumsal numarasıyla doldurulmuştur

Nakit yönetimi

XML 1010

358375

KDV VIES Beyannamesi-KDV VIES Beyannamesi

Vade

CUM 11315

CH-Isviçre

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

358526

Tüm miktarlar sevk edildiğinde ve satır, Isviçre sürümünde başlık tipinde olduğunda, satış siparişindeki tamamen sevk edilen alanı Evet olarak değişmez

St

SEKME 36

ES-Ispanya

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

358241

ChrgBr>UYV</ChrgBr, Ispanya sürümündeki iki düğümde yinelendiğinden, SEPA doğrudan borç dosyası banka tarafından reddedilir

Nakit yönetimi

XML 1010

358281

Ispanya sürümündeki BIR toplu ödemeyi günlükten dışarı aktarmak mümkün olmalıdır

Nakit yönetimi

PAG 256

358225

Yeniden düzenlenmiş belgeler, Ispanya sürümündeki müşteri Özeti yaşlandırma raporuna yanlış dahildir

St

CUM 105

358278

"KDV deftere nakil kurulumu yok. Tanımlama dosyası DS ve değerleri... ' ' Ispanya sürümünde KDV deftere nakil gruplarının bildirimindeki bir hesap toplam alma satırıyla telematik KDV beyanını dışarı aktarmaya çalışırken hata iletisi

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 10715 CUM 10718

FI-Finlandiya

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

358161

SEPA ödeme dosyası dışarı aktar raporunu kullandığınızda, Fince veritabanında izin verilen uzunluk üst sınırı 34 karakter olan

Nakit yönetimi

CUM 13403

FR-Fransa

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

357986

Bir hata içeren bir SEPA kredi transferi veya direkt borç ödemesi nakletmeye çalıştığınızda, ücret sürümünde hiçbir şey nakledilmez

Nakit yönetimi

COD 10860

358899

Günlük raporu, Fransızca sürümünde yazdırıldığında borç ve kredi sütunlarını içermez

Vade

CUM 10801

IT-Italya

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

358915

"KDV tanımlayıcısının satınalma satırında bir değer olmalıdır: belge türü = Iade siparişi, Belge No. = 1001, Satır No = 20000. Italya sürümünde iade siparişini naklettiğinizde, sıfır veya boş olamaz "hata iletisi

Satın

COD 6620

358185

Bir madde için AB satış faturası naklettikten sonra ve ilgili madde ücretleri, İntrastat günlüğü 'nü çalıştırdığımda sistem, kalem

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 594

358213

Satış ve satın alma hizmetleri için İntrastat dosyasını dışarı aktardığınızda, belge numarası Italya sürümünde dışarı aktarılmaz

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 593

358471

KDV veri eğitimi kredi faturası Italya sürümünde aggragate biçiminde işlenmektedir

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 12193

358530

Hespl. KDV 'yi deftere naklet raporunda, sonraki dönem giriş KDV 'Si alanındaki tutar Italya sürümünde düzgün bir şekilde kullanılamaz

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 20

NA-Kuzey Amerika

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

358877

Varsayılan rol merkeziniz Hesap Yöneticisi olduğunda ve rol merkezi şeridinde banka hesap bağdaştırma sayfasını açtığınızda, W1 sayfası Kuzey Amerika sürümünde açılır.

Nakit yönetimi

PAG 9001

357411

Void/Ilet Elec. Kuzey Amerika sürümündeki ödemeler raporu, banka ödemesi türü elektronik ödeme-

Nakit yönetimi

COD 367 CUM 10084

358503

Bir satış satırında negatif miktarla bir fatura oluşturduğunuzda, Kuzey Amerika sürümünde vergi tutarı aşağı yuvarlanır

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 398

358486

Satış siparişi Istatistikleri sayfasındaki vergi tutarı alanını değiştirdiğinizde, TUTARLı türde bir hata iletisi görüntülenir.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 398

358485

Vergi alan kodu alanının doldurulduğu ve vergi mükellefi iletişim kutusunun yanlış olması durumunda, bir satın alma siparişini deftere naklettiğinizde TUTARLı türde bir hata görüntülenir

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 90

NL-Hollanda

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

358163

Felemenkçe BIR ISO20022 'i dışarı aktarma işlemini çalıştırdığınızda iptal edildi ödeme satırlarını ödeme geçmişinden dışarı aktarabilirsiniz

Nakit yönetimi

CUM 11000012

358384

Felemenkçe sürümünde seçili olan otomatik karşılaştırma seçeneğiyle bir CAM053 dosyasını içeri aktarmaya çalıştığınızda "metnin metne dönüştürülmesi türü

Nakit yönetimi

COD 11000006

358524

"Dizenin uzunluğu xx, ancak 20 karakter uzunluğunda olmalıdır." bir ödeme geçmişi satırını Felemenkçe sürümünde SEPA ödeme dosyasına aktardığınızda hata iletisi

Nakit yönetimi

SEKME 11000002

358749

CAMT işlevini kullanarak bir banka dosyasını içeri aktardığınızda ve otomatik mutabakatı ayarladığınızda, sistem Felemenkçe sürümünde otomatik olarak mutabık kılınmaz

Nakit yönetimi

COD 11000006

358848

<CtrlSum> etiketi Felemenkçe sürümünde ondalıkları olmadığında SEPA kredi aktarma dosyası banka tarafından reddedilir

Nakit yönetimi

CUM 11000012

358273

Uygulanacağı Belge No 'yı seçtiğinizde. Banka/ciro günlüğündeki alanda, KDV, Felemenkçe sürüm 'deki tutara eklenir

VAT/Sales Tax/Intrastat

SEKME 11401

Hayır-Norveç

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

358429

Norveç dili sürümünde Norveççe dilinde yazdırıyorsanız, mizan/önceki dönem raporu 10601 herhangi bir denge hesabı göstermiyor

Vade

CUM 10601

INGILTERE-Birleşik Krallık

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

358510

29 Şubat 'ta tarihli hareketler, hesap çizelgesi dönemi ay (Şubat) olarak ayarlandığında ve karşılaştırma dönemi sütunu Ingiliz sürüm

Vade

COD 8

Yasal Özellikler

-Belçika

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

348269

[BE]-CDCR-KDV düzeltmesi

KDV

Sayfa 11303, sayfa 474, sayfa 475, rapor 11300, rapor 11301, rapor 11302, rapor 11304, rapor 11307, rapor 11311, rapor 11312, rapor 12, tablo 11301,

IT-Italya

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

358412

BT-CDCR-gecikmiş ödemeler. Vade 2013 farkı dekontu

Vade farkı ve anımsatıcılar

Rapor 116

358393

BT-CDCR-KDV veri eğitimleri raporu-NAV 2013

KDV Raporlama

Kod birimi 740, sayfa 741, rapor 740

Çözüm

Microsoft Dynamics NAV güncelleştirme dosyalarını edinme

Bu güncelleştirme, Microsoft Yükleme Merkezi 'nden el ile indirme ve yükleme için kullanılabilir.

Microsoft Dynamics NAV için toplu güncelleştirme CU 14 2013

Hangi düzeltme paketinin indirileceği

Bu toplu güncelleştirmede birden çok düzeltme paketi vardır. Microsoft Dynamics NAV 2013 veritabanınızın ülke sürümüne bağlı olarak aşağıdaki paketlerden birini seçip indirin:

Bölge

Düzeltme paketi

Avusturya-Avusturya

ATKB2964546 paketini indirin

AU-Avustralya

AUKB2964546 paketini indirin

-Belçika

BEKB2964546 paketini indirin

CH-Isviçre

CHKB2964546 paketini indirin

DE Almanya

DEKB2964546 paketini indirin

DK-Danimarka

DKKB2964546 paketini indirin

ES-Ispanya

ESKB2964546 paketini indirin

FI-Finlandiya

FIKB2964546 paketini indirin

FR-Fransa

FRKB2964546 paketini indirin

IS-Izlanda

ISKB2964546 paketini indirin

IT-Italya

ITKB2964546 paketini indirin

NA-Kuzey Amerika

NAKB2964546 paketini indirin

NL-Hollanda

NLKB2964546 paketini indirin

Hayır-Norveç

NOKB2964546 paketini indirin

NZ-Yeni Zelanda

NZKB2964546 paketini indirin

SE-Isveç

SEKB2964546 paketini indirin

INGILTERE-Birleşik Krallık

GBKB2964546 paketini indirin

Diğer tüm ülkeler

W1KB2964546 paketini indirin

Microsoft Dynamics NAV 2013 toplu güncelleştirmesi nasıl yüklenir

Toplu güncelleştirme yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası 'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

2834770 Microsoft Dynamics NAV 2013 toplu güncelleştirmesi nasıl yüklenir

Ön koşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için Microsoft Dynamics NAV 2013 yüklü olmalıdır.

Ek Bilgi

Yazılım güncelleştirme terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası 'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını seçin:

824684 Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklamasıMicrosoft Dynamics NAV 2013 hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Durum

Microsoft bu sorunun "Uygulandığı öğe" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×