Bu makale tüm ülkeler ve tüm dil yerel ayarları için Microsoft Dynamics NAV 2013 için geçerlidir.

Genel bakış

Bu toplu güncelleştirme, önceki toplu güncelleştirmelerde yayınlanan düzeltmeler ve yasal özellikler dahil olmak üzere Microsoft Dynamics NAV 2013 için yayımlanmış tüm düzeltmeleri ve yasal özelliklere sahiptir.Bu toplu güncelleştirme önceden yayınlanan toplu güncelleştirmeleri değiştirir. En son toplu güncelleştirmeyi yüklemeniz gerekir.Bu veya önceki toplu güncelleştirmede bulunan yeni nesnelere erişim kazanmak için bu düzeltmeyi uyguladıktan sonra lisansınızı güncelleştirmek gerekebilir (Bu yalnızca müşteri lisansları için geçerlidir). Microsoft Dynamics NAV 2013 için yayınlanan toplu güncelleştirmelerin listesi için, Microsoft Bilgi Bankası 'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını seçin:

2842257 Microsoft Dynamics NAV için toplu güncelleştirmeler 2013Microsoft Dynamics NAV 2013 toplu güncelleştirmelerinde yayınlanan tüm düzeltmelerin tam listesi için aşağıdaki CustomerSource ve PartnerSource sayfalarını görüntüleyin:

CustomerSource

Microsoft Dynamics NAV için yayımlanan uygulama düzeltmelerini genel bakış 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013 için yayımlanan platform düzeltmelerini genel bakış

PartnerSource

Microsoft Dynamics NAV için yayımlanan uygulama düzeltmelerini genel bakış 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013 için yayımlanan platform düzeltmelerini genel bakışToplu güncelleştirmeler, Microsoft Dynamics NAV 2013 çalıştıran yeni ve mevcut müşterilere yöneliktir.ÖnemliDüzeltmeleri veya güncelleştirmeleri yüklemeden önce Microsoft Dynamics ortağınızdan iletişim kurmanız önerilir. Ortamınızdaki düzeltmelerin veya güncelleştirmelerin yüklü olduğunu doğrulamak önemlidir. Bir düzeltme veya güncelleştirme, Microsoft Dynamics NAV çözümünüzle çalışan özelleştirmelerle ve üçüncü taraf ürünlerde birlikte çalışabilirlik sorunlarına neden olabilir.

Bu toplu güncelleştirmede çözümlenen sorunlar

Bu toplu güncelleştirmede aşağıdaki sorunlar giderilmiştir:

Platform düzeltmeleri

KIMLIĞE

Ünvan

347032

Satır öner talep sayfası Windows istemcisindeki değerleri kaydetmiyor

351411

İstek sayfasındaki tarihlere filtre uygulandığında tutarlı olarak çalışmıyor

353808

Metin dosyasından alınan bir tabloyu derleme, TableRelation özelliğinde başvurulan eksik nesneler için yanlış özelliklerin ayarlanmasına neden olabilir

355226

Geliştirme ortamı ile Windows istemcisi arasında farklı bir davranış

358567

Bir değerin filtreleme işlemi, bir tablo ilişkisi tanımlandığında istemciyi kilitleniyor

358669

Dolaylı ve nesne izinleri güvenlik filtresi tarafından yoksayılır

358729

"" Gg/aa/yyyy 00:00:00 "değeri geçerli bir tarih değil" hata iletisi

358906

Sütun eklemeye çalışırken tüm yerelleştirilmiş sürümlerde çeviri hatası

358925

Bir gezıntı sunucusu örneğinde boşta Istemci zaman aşımı ayarlandığında, rapor istek sayfalarından yeniden bağlanma başarısız olur.

358963

Tarih ve saat alanları Ibranice sürümünde sola hizalanır

358964

Seçenek kutusu Ibranice sürümünde sola hizalanır

358991

DotNET yöntemine çağrı 20 ' den fazla parametre kullanılmasına izin vermiyor ancak 30

359008

"Bir veya daha fazla filtre geçersiz ve yoksayılacak. Devam etmek istiyor musunuz? "hata iletisi yanıltıcı olabilir

359080

Web hizmeti ondalık ayırıcıları yanlış değere dönüştürür

359090

Bir alanda bir alanın HideValue özelliğini FALSE olarak ayarlamak, git eyleminde alanı yanlış gizler

359107

İçeri aktarma içeri aktarma

359134

AssistEdit veya bir oran üzerinde ayrıntıya gitme Windows istemcisini kilitleniyor

359149

Sağdaki sayıları kırpar

359231

Web istemcisi bağlantısı sona erecek

359352

Tamsayı değerleriyle ve SETTABLEVIEW ile kullanıldığında seçenek davranışı güvenilir değil

Not Bu düzeltmeyi uyguladıktan sonra veritabanınızda nesneleri derlemeniz gerekebilir.

Uygulama düzeltmeleri

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

358647

"Bir azalan bakiye amortismanını naklettiğinizde hesaplama farklı mali yıl dönemleri üzerinde olduğundan Amortismanı deftere nakletmezsiniz.

Vade

COD 5631

359027

Para birimi kodu LPB koduyla eşleşiyorsa, eski hesap alacakları

Vade

CUM 120

358750

Farklı para birimleri kullanılırken Müşteri Girişlerini Uygula ve Satıcı Girişlerini Uygula sayfalarındaki uygulanan tutar alanındaki değer yanlış

Vade

PAG 232 PAG 233

359358

Şablon otomatik olarak oluşturulduktan sonra, maliyet günlüğü şablonu sayfasında deftere nakil raporu KIMLIĞI alanı yok

Vade

COD 1106

358321

Mevcut olmayan miktar alanı sipariş taahhüdü satırlarında yanlış değer içerir

Envanteri

COD 5790 COD 7171

358569

Satış sipariş satırıyla karşılaştırıldığında sipariş taahhüdü satırlarında tutarsız kullanılabilirlik

Envanteri

COD7171

358629

Stok yenileme için giden Ambar işleme süresi, giden Ambar işleme zamanının eklendiği başka bir konumdan transfer gerektirdiğinde, taahhüde uygun bir hesaplamada dikkate alınmayabilir

Envanteri

SEKME 99000880

358953

Bileşenlerle ilgili bir kullanılabilirlik sorunu olduğunda kullanılabilirlik denetimi gösterilmez

Envanteri

COD 311 COD 5531 COD 5701 COD 5790 COD 7171 COD 905 915 99000889 342 IND 5530 PAG 900 PAG 9087 PAG 917 PAG 99000959 PEŞ

359025

Stok değerlendirme raporu performansı artırmak ve veri kümesindeki gereksiz kayıtlardan kaçınılması için refactored

Envanteri

CUM 1001

359395

Maliyet Ayarla-Madde girişleri toplu işleminin performans sorunları

Envanteri

COD 5895 COD 5896 COD 900 SEKMESI 339 SEKME 5802 COD 103420 COD 103512 COD 103513

358322

Sipariş taahhüdü işlevi, stokun başka bir satış satırına tahsis edildiği tarihe kadar Tamamlanıyor

Envanteri

COD 353 COD 5400 COD 5530 COD 5790 COD 5830 COD 915 VE 99000854 99000889 IND 9087 PAG 917 PAG 99000902 PAG 707 CUM 246 TAB 5530 353 27 TAB PAG

358452

Ayrı bir satış siparişi için hesaplama yaparken ATP/CTP işlevi için yanlış kullanılabilirlik hesaplaması

Envanteri

COD 5790 COD 7171

359160

Proje görev boyutları Proje G/m günlüğü sayfasına aktarılmaz

Gruplayın

SEKME 81

359274

Bir iş kaynak fiyatı tümü veya kaynak (Grup) ile tanımlandığında, iş türü kodu alanı proje planlama satırındaki fiyatı bulurken dikkate alınmayabilir

Gruplayın

COD 7000

358359

"12/31/9999 05:59-değeri, üretim emri tablosundaki bitiş tarihi alanına yazılamıyor. Sipariş yönlendirme satırı değeri çok uzun veya içerik geçersiz "hata iletisi

Latı

COD 99000773 COD 99000774 COD 99000809 SEKME 5405

358868

"Depo gözü yok. Tanımlama alanları ve değerleri... " Son olmayan işlem için çıktı günlüğü aracılığıyla kapasite defter girişi deftere nakledilirken hata iletisi

Latı

COD 22

359173

Segment satırlarında farklı yazışma türleri seçtiğinizde uygulama kilitleniyor

Lamayı

COD 5054

359084

"Satın alma başlığı kaydının eski bir sürümünü değiştirme girişiminde bulunuldu. Kayıt önce veritabanından tekrar okunur olmalıdır. Bu bir programlama hatasıdır. "hata iletisi

Satın

COD 5813 COD 6620 SEKME 39 SEKMESI 9055

358558

Satış veya satınalma belgesinde, dahil tutar KDV dahil fiyatlar değiştirilirse ve fatura Iskontosu işlevi kullanılıyorsa KDV alanı yanlış doldurulmuştur

St

SEKME 36 SEKMESI 37 SEKME 38 SEKME 39

358917

Tarih Filtresi işlevi kaynak belge filtresi kartı sayfasında çalışmıyor

St

PAG 5786

358951

"G/m girişi zaten var. Kimlik alanları ve değerleri: Giriş No. ' # ' "# # # # '" hata iletisiyle birlikte, hem madde hem de maliyet satırlarıyla birlikte &

Hizmetinin

COD 5987

359256

Hizmet iade faturasında birden fazla KDV oranı kullanıyorsanız yanlış KDV tutarı belirtimi

Hizmetinin

SEKME 290

358840

Bir ödemenin uygulanmasını kaldırdığınızda KDV girişi beklenmedik bir şekilde oluşturulur

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 12

Yerel uygulama düzeltmeleri

-Belçika

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

358578

Geçici yerleşim bölgesi No Bu alan müşteri kartında yine de mevcut olmasa da, Belçika sürümünde SEPA doğrudan sabit bitleri için gerekli değildir

Nakit yönetimi

CUM 2000021 CUM 2000039 SEKME 2000022

359005

İndirilemeyecek KDV ile ters kaydedilecek KDV, Belçika sürümündeki KDV beyannamesi raporunda gösterilmez

Vade

COD 12COD 90

CH-Isviçre

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

359364

Madde defteri bilgisini al raporundaki DataItem TableView, DACH sürümlerinde AB ülke/bölge kodunu kullanır

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 594

FI-Finlandiya

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

358000

Fince sürümünde Web istemcisinde banka başvuru dosyasını açarken hata oluştu

Nakit yönetimi

CUM 32000000

FR-Fransa

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

358869

Fatura raporu, Fransızca sürüm

Nakit yönetimi

PAG 10868 PAG 10869

IT-Italya

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

359158

Bir AB müşterisi için bir servis siparişini naklettiğinizde, miktar ve tutar Italya sürümünde Intrastat Jounral satırında gösterilmez

Vade

CUM 594

NA-Kuzey Amerika

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

358644

Kuzey Amerika sürümünde kısmi bir satın alma faturası göndermeye çalıştığınızda "Gen. günlük satırı günlüğü Template Name =", günlük toplu Işlem adı = ", Satır No

Satın

COD 398

358380

Vergi mükellefi alanı, servis siparişlerinde ve faturalarda, Kuzey Amerika sürümünde deftere naklederken bir tutarsızlık hatasına neden olabilir.

Hizmetinin

SEKME 5902SEKME 5902

NL-Hollanda

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

359126

CAMT işlevini kullanarak birden çok satırı olan bir banka dosyasını içeri aktardığınızda ve otomatik mutabakatı ayarladığınızda, sistem Felemenkçe sürümünde otomatik olarak mutabık kılınmaz

Nakit yönetimi

COD 11000006

359184

SEPA kredi aktarma dosyası ve bır borç aktarma dosyası, <ınstdamt> etiketi Felemenkçe sürümünde ondalıkları olmadığında banka tarafından reddedilir

Nakit yönetimi

CUM 11000012 CUM 11000013

359259

Teklife genel bakış ve ödeme geçmişi genel bakış raporlarını yazdırdığınızda, satırdaki ıBAN sürümünde

Nakit yönetimi

CUM 11000001 CUM 11000002

359360

Bir müşteri banka hesabını yeniden adlandırırsanız, sistem tüm banka hesabını Felemenkçe sürümündeki doğrudan borç hesabı tablosundaki aynı kodla yeniden adlandırır

Nakit yönetimi

SEKME 1230

359492

CAMT işlevini kullanarak bir banka dosyasını 20 ' den fazla şekilde içe aktardığınızda ve otomatik mutabakat ayarladığınızda, sistem Hollanda sürümünde otomatik olarak mutabık kılınmaz

Nakit yönetimi

COD 11000006

359509

SBR-Digipoort VATIdentificationNumberNLFiscalEntityDivision için yanlış değer

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 11404

Yasal Özellikler

DE Almanya

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

103239

GDPDU performans geliştirmesi

Vade

COD 11000 COD 419 PAG 11002 PAG 11004 PAG11008 PAG 11009 PAG 11027 CUM 11015 TAB 11003 TAB 11004 TAB 11005 SEKME 11006

IT-Italya

KIMLIĞE

Ünvan

İşlevsel alan

Değiştirilmiş nesneler

100752

CBı SEPA kredi transferi-NAV 2013

Nakit yönetimi

COD 1221 COD 1223 COD 1231 SEKMESI 1226 XML 1000 XML 12100

101642

KDV veri aktarım raporu-Spesometro için randevu kodları/ara değerleri

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 419 COD 12130 COD 12131 COD 744 PAG 12120 PAG 740 PAG 743 CUM 12129 CUM 12193 CUM 740 CUM 741 TAB 12126

Çözüm

Microsoft Dynamics NAV güncelleştirme dosyalarını edinme

Bu güncelleştirme, Microsoft Yükleme Merkezi 'nden el ile indirme ve yükleme için kullanılabilir.

Microsoft Dynamics 2013 NAV için toplu güncelleştirme CU 15

Hangi düzeltme paketinin indirileceği

Bu toplu güncelleştirmede birden çok düzeltme paketi vardır. Microsoft Dynamics NAV 2013 veritabanınızın ülke sürümüne bağlı olarak aşağıdaki paketlerden birini seçip indirin:

Bölge

Düzeltme paketi

Avusturya-Avusturya

ATKB2971745 paketini indirin

AU-Avustralya

AUKB2971745 paketini indirin

-Belçika

BEKB2971745 paketini indirin

CH-Isviçre

CHKB2971745 paketini indirin

DE Almanya

DEKB2971745 paketini indirin

DK-Danimarka

DKKB2971745 paketini indirin

ES-Ispanya

ESKB2971745 paketini indirin

FI-Finlandiya

FIKB2971745 paketini indirin

FR-Fransa

FRKB2971745 paketini indirin

IS-Izlanda

ISKB2971745 paketini indirin

IT-Italya

ITKB2971745 paketini indirin

NA-Kuzey Amerika

NAKB2971745 paketini indirin

NL-Hollanda

NLKB2971745 paketini indirin

Hayır-Norveç

NOKB2971745 paketini indirin

NZ-Yeni Zelanda

NZKB2971745 paketini indirin

SE-Isveç

SEKB2971745 paketini indirin

INGILTERE-Birleşik Krallık

GBKB2971745 paketini indirin

Diğer tüm ülkeler

W1KB2971745 paketini indirin

Microsoft Dynamics NAV 2013 toplu güncelleştirmesi nasıl yüklenir

Toplu güncelleştirme yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası 'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

2834770 Microsoft Dynamics NAV 2013 toplu güncelleştirmesi nasıl yüklenir

Ön koşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için Microsoft Dynamics NAV 2013 yüklü olmalıdır.

Ek Bilgi

Yazılım güncelleştirme terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası 'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını seçin:

824684 Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklamasıMicrosoft Dynamics NAV 2013 hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Durum

Microsoft bu sorunun "Uygulandığı öğe" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?

Deneyiminizi ne etkiledi?

Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz? (İsteğe bağlı)

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×