Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bu makale Microsoft Dynamics NAV 2013 için tüm ülkeler ve tüm dil yerel ayarları için geçerlidir.

Genel bakış

Bu toplu güncelleştirme, tüm düzeltmeleri ve düzeltmeleri ve yayımlanan Mevzuat özellikler önceki toplu güncelleştirmeleri dahil olmak üzere Microsoft Dynamics NAV 2013 yayımlanan Mevzuat özellikleri içerir.

Bu toplu güncelleştirme, önceden yayımlanmış toplu güncelleştirmesinin yerini alır. Her zaman en son toplu güncelleştirmeyi yüklemeniz gerekir.

Bu düzeltmeyi yeni nesneler dahil bu veya önceki bir toplu güncelleştirme (Bu yalnızca müşteri lisans için geçerlidir) erişmek için kullanıldıktan sonra lisansınızı güncelleştirmesi gerekebilir.

Toplu güncelleştirmeler için Microsoft Dynamics NAV 2013 serbest listesi için bkz: Microsoft Dynamics NAV 2013'ün toplu güncelleştirmesi yayımladı. ' Deki toplu güncelleştirmelere Microsoft Dynamics NAV 2013 için yayımlanan tüm düzeltmeleri tam listesi için müşteri kaynağı ve PartnerSource şu sayfalara bakın:

Müşteri kaynağı

Yayımlanan uygulama düzeltmeleri Microsoft Dynamics NAV 2013'e genel bakış

Platform yayımlanmış düzeltmeleri Microsoft Dynamics NAV 2013'e genel bakış

PartnerSource

Yayımlanan uygulama düzeltmeleri Microsoft Dynamics NAV 2013'e genel bakış

Platform yayımlanmış düzeltmeleri Microsoft Dynamics NAV 2013'e genel bakışToplu güncelleştirmeleri Microsoft Dynamics NAV 2013 çalıştıran yeni ve varolan müşteriler için tasarlanmıştır.

Önemli

Bir düzeltme veya güncelleştirme yüklemeden önce Microsoft Dynamics ortağınız başvurmanızı öneririz. Ortamınızı düzeltmeler ile uyumlu olan veya yüklenen güncelleştirmeleri doğrulamak önemlidir. Bir düzeltme veya güncelleştirme birlikte çalışabilirlik sorunlarını özelleştirmeleri ve üçüncü taraf ürünlerle çözümünüzün Microsoft Dynamics NAV ile çalışan neden olabilir.

Bu toplu güncelleştirme ile giderilen sorunlar

Bu toplu güncelleştirmede aşağıdaki sorunlar çözümlenir:

Platform düzeltmeleri

Not: Bu düzeltmeyi uyguladıktan sonra veritabanınızdaki nesnelere derlemek zorunda kalabilirsiniz.

KİMLİĞİ

Başlık

363053

Sistem yanıt vermemeye başlıyor ve tek baytlık karakter çift baytlık karakterleri yeniden adlandır çöküyor.

363067

Listeden bir kaydı sildiğinizde, Web istemcisi asılır.

363464

Kapasite test etmek için istemci hizmeti derlemeleri

363593

Microsoft Dynamics NAV, bir terminal sunucusundaki tüm yazıcıları görmez.

363598

Bir kayıt seçin ve Setselectionfilter komutunu kullanırsanız, ilk kaydı her zaman döndürülür.

364308

AL Düzenleyicisi satır üzerinde çift, tüm satırın geçerli sözcük seçmeniz gerekir.

Uygulama düzeltmeleri

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel alan KB

Değişen nesneler

363346

Zorunlu varsayılan boyut koduna sahip bir varolan G/M hesabı olarak aynı kodu kullanan bir bileşen maddesi içeren bir derleme siparişini muhasebeleştirin çalıştığınızda bir hata iletisi alırsınız.

Yönetim

408 COD COD 900

363330

"Bu tutarsızlıkları G/M Girişi tablosundaki. neden olacağından işlem tamamlanamadı" hata iletisi, kısmi sevkiyatlar ve ön ödeme satış siparişi dayalı son bir faturayı deftere naklettiğinizde.

Yönetim

80 COD COD 90

363319

Yevmiye Defteri Şablonları sayfasında Force blg Bakiye alanını devre dışı bıraktığınızda, G/M günlüğü satırlarını deftere naklettiğinizde, bir hata iletisi alırsınız.

Finans

COD 13

363478

"Bilanço hesabı türünü müşteri ve Gen. deftere nakil türü satınalma izin verilmez." hata iletisi görünmelidir post satın almaya çalıştığınızda ve müşteri tarafından günlüğe bir hareket.

Finans

COD 13

363576

Uzun müşteri - Özet Yaşlandırma raporunu çalıştırdığınızda, iki satırdan fazla olduğunda, müşteri adı kesilir.

Finans

CUM 105

363418

Kredi limiti işlevsellik değişiklikleri doğru hesaplamalar yapmak için Miktar alanını dikkate almaz.

Finans

SAYFA 343

363280

Edinme maliyetlerini boyutları girin ve SK günlüğündeki Çoğaltma Listesi Kullan alanını etkinleştirmeniz, boyutları için diğer günlüğe transfer edilmez.

Sabit kıymetler

COD 5640

363427

Dönem ortalama maliyetini değiştiğinde ayarlanmış maliyeti Ortalama maliyetlendirme yöntemini kullanan bir satılan derleme öğesi değil.

Stok

COD 22

363373

Bir iş öğesi izleme kullanan bir madde ile bir satınalma siparişini deftere naklettiğinizde, proje defter girişleri doğru oluşturulmaz.

İşleri

COD 1012

363309

Geriye doğru çizelgeleme yönü ile bir planı hesaplarken bekleme süresi hatalı olarak hesaplanır.

Üretim

99000774 COD COD 99000810

363125

Satış sipariş satırları girdiğinizde "bir veya daha fazla tablo kilitli olduğundan... Aşağıdaki C/AL işlevleri yalnızca sınırlı bir ölçüde üzerinde yazma işlemleri sırasında kullanılabilmesi için" hata iletisi.

Satış

63 COD 86 6620 COD COD 87 37 SEKMESİNİ COD 15000300 311 COD COD 5701 COD 5790 TESLİMDE ÖDEMELİ

363400

Servis Sözleşme faturaları deftere nakledilmemiş durumunda tutar herhangi aşağıdaki faturalardan satır iskontosu düşülmeden.

Hizmet

5940 SEKME 5965 TESLİMDE ÖDEMELİ

363536

Peşinatlı servis sözleşmesindeki boyutlarını değiştirirseniz, peşinatlı sözleşme girişlerini deftere naklet işlevini kullandığınızda yanlış boyutlar kullanılacaktır.

Hizmet

CUM 6032

363752

Intrastat çalıştırdığınızda, "Merkkijonon pituus 34, mutta Gön pitää olla pienempi Day yhtä suuri kuin 30 merkkiä üzerinde" taşma hata iletisi son dilinde bildirir.

VAT/Sales Tax/Intrastat

501 CUM CUM 502

Yerel uygulama düzeltmeleri

OLMASI - Belçika

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel alan KB

Değişen nesneler

363551

"G/M Girişi tablosunda tutarsızlıklara neden olur çünkü işlem tamamlanamadı" hata iletisi Belçika sürümünde satınalma faturasında ödeme iskontolarının KDV Matrahı alçaltılmış ve ters kaydedilecek kullanın.

Finans

39 90 COD SEKMESİ

DE - Almanya

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel alan KB

Değişen nesneler

363669

Uyarı Mektubu-Test raporunu Almanca sürümü başlayan metin yazdırılmaz.

Finans

CUM 122

363557

Satış KDV öncelikli bildirimi sayfasında XML dosya iletme eylemi kullanırsanız, Almanca sürümü bazen 2200 Elster hata alırsınız.

VAT/Sales Tax/Intrastat

N/A

ES - İspanya

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel alan KB

Değişen nesneler

363482

KDV nakit regime işlemleri İspanyolca sürümü 347 bildirim dosyasında dört üç aylık sütunlar dahil edilmesi gereken değil.

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 10707

363493

Yıllık tutarı Beyanname 347 dosyaya dışa KDV nakit işlemleri için tanınan ve ödenen tutar ve İspanyolca sürümü değil faturalanan tutar olmalıdır.

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 10707

363579

KDV dahil fiyatlar ve Denkleştirme gideri İspanyolca sürümünde çalışırken, sipariş ve fatura satırlarını, istatistikleri ve satış tarafında deftere nakledilen girişleri hesaplamalarında yanlış.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 7000

363581

Sipariş ve fatura satırlarını, istatistik ve KDV dahil fiyatlar ve Denkleştirme gideri İspanyolca sürümünde çalışırken satınalma tarafında deftere nakledilen girişleri yanlış hesaplamalar.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 7010

363693

İspanyolca dil KDV nakit ödemeler 340 bildirim dosyasında verirseniz İspanyolca sürümünde yanlış çoğaltılır.

VAT/Sales Tax/Intrastat

10744 SEKMESİ

363720

Beyanname 347 ters kaydedilecek KDV ve gerçekleşmemiş KDV ile ayrılmış bir İspanyolca sürümü normal işlemlerde satırından kayıtlı satınalma operasyonlarının vermeniz gerekir.

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 10707

FR - Fransa

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel alan KB

Değişen nesneler

363456

Ödeme makbuzu sayfasında, ödeme iskontosu toleransı ve ödeme toleransı alanlarını ödeme günlüğü ve sayfalarda nakit tahsilat günlüğü gibi Fransızca sürümünde çalışmaz.

Nakit Yönetimi

COD 10861

BT - İtalya

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel alan KB

Değişen nesneler

363438

Satınalma günlüğü sayfasında tutar alanına bir değer eklediğinizde bakiye ve toplam bakiye alanlarının İtalyanca sürümünde doğru değil.

Finans

SAYFA 254

362571

Hareket türü alanındaki değer bir harf olduğunda, Intrastat günlüğü'nden oluşturulan scambi.cee dosyası değerleri İtalyanca sürümünde gümrük tarife numarası alanından sonra içermemelidir.

VAT/Sales Tax/Intrastat

SAYFA 327 TEMSİLCİSİ 593 SEKMESİNİ 12118

363245

Bir servis faturası deftere nakledildikten sonra KDV mali kaydedin - İtalyanca sürümünde Rapor Yazdır müşteri adı ve müşterinin KDV kayıt numarası alanları görüntülenmez.

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 12120

363440

KDV veri iletim raporu verin ve bazı satış faturaları için iki sahip veya müşterilerinize daha bireysel ve yerleşik olmayan ayarlarken, oluşturulan dosyanın İtalyanca sürümünde doğru değil.

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 12193

363444

Gerçekleşmemiş KDV ters işlem doğru değil bir satış faturası için kısmi ödeme naklettiğinizde İtalyanca sürümünde negatif bir satır yer alır.

VAT/Sales Tax/Intrastat

254 COD 12 SEKMESİ

NA - Kuzey Amerika

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel alan KB

Değişen nesneler

363564

Yayın, Post kullanın veya Kuzey Amerika sürümünde satınalma siparişi ve satış siparişi sayfalarında eylemleri yeniden açtığınızda "'Page255.a60Action4a62_a45_OnAction' yöntemi bulunamadı." hata iletisi.

Satınalma

256 SAYFA 255 TABLOSUDUR.

363302

KDV dahil tutar alanında bir satış siparişi'nin Kuzey Amerika sürümünde yeniden açtığınızda sıfıra ayarlı değil.

Satış

415 414 COD COD

NL - Hollanda

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel alan KB

Değişen nesneler

363332

Sepa Talimatlı dosya ya da Sepa kredi Transfer bayt sırası işareti karakteri içeren bir dosya gönderdiğinizde, dosya Felemenkçe sürümündeki banka tarafından reddedildi.

Nakit Yönetimi

11000012 CUM CUM 11000013

363509

Telebanking işlevselliği ile ödeme işlem gerçekleştirdiğinde sistem tüm boyut kodlarını Felemenkçe sürümündeki satınalma faturasındaki aktarılmaz.

Nakit Yönetimi

11000000 TEMSİLCİSİ 11000000 SEKMESİ

363860

Felemenkçe sürümü ile Digipoort Elektronik ICP/KDV beyanname raporu oluşturduğunuzda XBRL dosyasında tek bir öğe eksik.

VAT/Sales Tax/Intrastat

CUM 11405

Yasal düzenleme özellikleri

Yerel yasal düzenleme özellikleri

MX - Meksika

KİMLİĞİ

Başlık

İşlevsel alan KB

Değişen nesneler

125538

Elektronik hesap düzenlemeleri (2015 SAT) - sürüm 1.1 için Microsoft Dynamics NAV 2013 - Meksika

KDV

TAB21, TAB25, TAB81, TAB289, TAB372, TAB700, TAB27001, PAG25, PAG29, PAG255, PAG256, PAG427, PAG700, PAG701, PAG27000, PAG27002, COD12, COD80, COD90, COD103, COD113, COD700, COD27000

Çözüm

Düzeltme bilgileri

Microsoft, desteklenen bir düzeltmeyi kullanıma sunmuştur. Bu Bilgi Bankası makalesinin başında "Düzeltme karşıdan kullanılabilir" bölümü var. Bir sorun indirme bu düzeltmenin karşılaşılıyorsa veya diğer teknik destek soruları varsa, ortağınıza başvurun veya Microsoft ile doğrudan destek planındaki kayıtlı değilse, Microsoft Dynamics için teknik desteğe başvurun ve yeni bir destek isteği oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxTelefon ülke belirli telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics için teknik destek de başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini ziyaret edin:

İş ortakları

https://mbs.microsoft.com/partnersource/global/support/support-news/support_telephoneMüşteriler

https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/NAV/support/support-news/support_telephoneÖzel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Herhangi bir ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.

Microsoft Dynamics NAV güncelleştirme dosyalarını edinme

Toplu güncelleştirme dosyalarını karşıdan yüklemek için bu Bilgi Bankası makalesinin başında "Düzeltme karşıdan kullanılabilir" bölümündeki bağlantıyı tıklatın. Köprüyü Microsoft Dynamics NAV güncelleştirme isteği sonra size e-postayla gönderilecektir.

E-posta bir köprü ve bir parola içerir. Köprüyü, Microsoft Dynamics NAV düzeltme veya güncelleştirme dosyalarını karşıdan yüklemek için kullanabilirsiniz. Köprüyü tıklattığınızda, Dosya karşıdan yükleme - güvenlik uyarısı iletişim kutusu açılır. Daha sonra çalıştırmak için kaydetmek veya yüklemeyi iptal etmek için istemde bulunulur.

Çalıştır' ı tıklatın, dosyaları karşıdan yükleme ve ayıklama işlemi başlatın. Yeni dosyalar için bir klasör belirtmelisiniz.

Kaydet' i tıklatırsanız, sıkıştırılmış dosyayı kaydetmek için bir yol belirtmeniz gerekir. Kaydettiğiniz dosyayı açtığınızda, dosyalar için bir yol belirtmeniz istenir.

İptal' i tıklatırsanız, yükleme işlemini durdurur.

Hangi düzeltme paketi karşıdan yüklemek için

Bu toplu güncelleştirme, birden çok düzeltme paketleri vardır. Seçin ve Microsoft Dynamics NAV 2013 veritabanınızı ülke sürümüne bağlı olarak aşağıdaki paketlerden birini yükleyin:

Ülke

Düzeltme paketi

AT - Avusturya

ATKB3039828 paketini karşıdan yükle

AU - Avustralya

AUKB3039828 paketini karşıdan yükle

OLMASI - Belçika

BEKB3039828 paketini karşıdan yükle

CH - İsviçre

CHKB3039828 paketini karşıdan yükle

DE - Almanya

DEKB3039828 paketini karşıdan yükle

K. - Danimarka

DKKB3039828 paketini karşıdan yükle

ES - İspanya

ESKB3039828 paketini karşıdan yükle

FI - Finlandiya

FIKB3039828 paketini karşıdan yükle

FR - Fransa

FRKB3039828 paketini karşıdan yükle

İş - İzlanda

ISKB3039828 paketini karşıdan yükle

BT - İtalya

ITKB3039828 paketini karşıdan yükle

NA - Kuzey Amerika

NAKB3039828 paketini karşıdan yükle

NL - Hollanda

NLKB3039828 paketini karşıdan yükle

NO - Norveç

NOKB3039828 paketini karşıdan yükle

NZ - Yeni Zelanda

NZKB3039828 paketini karşıdan yükle

Temel güvenlik uygulamaları - İsveç

SEKB3039828 paketini karşıdan yükle

İngiltere - Birleşik Krallık

GBKB3039828 paketini karşıdan yükle

Diğer tüm ülkeler

W1KB3039828 paketini karşıdan yükle

Microsoft Dynamics NAV 2013 toplu güncelleştirme nasıl yüklenir

Microsoft Dynamics NAV 2013 toplu güncelleştirmeyi yüklemekbkz.

Önkoşullar

Microsoft Dynamics NAV 2013 bu düzeltmeyi uygulamak için yüklü olması gerekir.

Daha fazla bilgi

Microsoft Dynamics NAV 2013 yazılım güncelleştirme terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için bkz:.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×