Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bu makalede önkoşul giriş Microsoft Visual Studio 2015 4.6.1 Microsoft .NET Framework için ClickOnce uygulamanızın .NET Framework 4.6.1 nasıl ekleneceğini açıklar.

Microsoft Visual Studio 2015 güncelleştirme 1 Visual Studio 2015 önkoşul bileşenleri listesinde güncelleştirmek için .NET Framework 4.6.1 ClickOnce Önyükleyici paketini içermez. "Kullanılabilir önkoşulları dahil .NET Framework 4.6.1 listesini güncelleştirmek için daha fazla bilgi bölümüne. çözümü kullanabilirsiniz Aşağıdaki adımları Visual Studio önkoşullar .NET Framework 4.6.1 girişte sunmak 2015 etkinleştirmek gerekli dosyaları ekleyin.

Daha fazla bilgi

ClickOnce uygulamanızı .NET Framework 4.6.1 önkoşulu eklemek varsa, varolan .NET Framework 4.6 paket temel olarak kullanabilirsiniz. Girdi eklemek için şu adımları izleyin:

 1. Aşağıdaki klasörü bulun:

  % Program Files (x86)%\Microsoft Visual Studio 14.0\SDK\Bootstrapper\Packages

 2. DotNetFX46 klasörünü ve tüm içeriğini bir kopyasını oluşturun. Yeni klasör DotNetFX461olarak adlandırın.

 3. Visual Studio Yönetici olarak başlatın.

 4. Aşağıdaki dosyayı açın:

  % Program Files (x86)%\Microsoft Visual Studio 14.0\SDK\Bootstrapper\Packages\DotNetFX461\Product.xml

 5. XML dosyasında aşağıdaki değişiklik yapın:

  1. Ürün kodunu güncelleştirin:

   Kaynak

   <Product xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/2004/01/bootstrapper" ProductCode=".NETFramework,Version=v4.6">

   Hedef

   <Product xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/2004/01/bootstrapper" ProductCode=".NETFramework,Version=v4.6.1">
  2. Güncelleştirme paketi dosyası girdileri:

   Kaynak

   <!-- Defines list of files to be copied on build --><PackageFiles CopyAllPackageFiles="false">
   <PackageFile Name="NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe" HomeSite="DotNetFX46FullWebBootstrapper" PublicKey="3082010A028201010096715DED0646FA84CB9D5BB746C7B0E1B4113903ADB11573609CEBA7B66E1A3C3FFF65E334F1A6A5215E56996C58E492A10A5CC2D3DC522F0C659A20614053319C6C8F217DBAF9FE13505260953A5BB958A5746141A994E0AD264E4CA1977049275E7C67CA4F1E718446BC1D4BB6E20FC5C627C907E67A0AA51700194C7045382D81B450AAC567D1FA79BCC5CCA1729BF4253498F854DF123938122FA46BA59A7EC762D1DCCFED3D34F8B9DF3530BAEC7932A9E1A9AC554D4C7F4C56C3130B76F107F9CC47ACFB88D552A51E28FA3D2DCFCF849886716511CF85C9094486E16FE7B1FCAC4044A5A98B233F82499DD596595013591873FF430CAD2BD47F3040670203010001"/>
   <PackageFile Name="NDP46-KB3045560-Web.exe" HomeSite="DotNetFX46FullWebBootstrapper" CopyOnBuild="False" PublicKey="3082010A028201010096715DED0646FA84CB9D5BB746C7B0E1B4113903ADB11573609CEBA7B66E1A3C3FFF65E334F1A6A5215E56996C58E492A10A5CC2D3DC522F0C659A20614053319C6C8F217DBAF9FE13505260953A5BB958A5746141A994E0AD264E4CA1977049275E7C67CA4F1E718446BC1D4BB6E20FC5C627C907E67A0AA51700194C7045382D81B450AAC567D1FA79BCC5CCA1729BF4253498F854DF123938122FA46BA59A7EC762D1DCCFED3D34F8B9DF3530BAEC7932A9E1A9AC554D4C7F4C56C3130B76F107F9CC47ACFB88D552A51E28FA3D2DCFCF849886716511CF85C9094486E16FE7B1FCAC4044A5A98B233F82499DD596595013591873FF430CAD2BD47F3040670203010001"/>
   </PackageFiles>

   Hedef

   <!-- Defines list of files to be copied on build --><PackageFiles CopyAllPackageFiles="false">
   <PackageFile Name="NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe" HomeSite="DotNetFX461FullWebBootstrapper" PublicKey="3082010A028201010096715DED0646FA84CB9D5BB746C7B0E1B4113903ADB11573609CEBA7B66E1A3C3FFF65E334F1A6A5215E56996C58E492A10A5CC2D3DC522F0C659A20614053319C6C8F217DBAF9FE13505260953A5BB958A5746141A994E0AD264E4CA1977049275E7C67CA4F1E718446BC1D4BB6E20FC5C627C907E67A0AA51700194C7045382D81B450AAC567D1FA79BCC5CCA1729BF4253498F854DF123938122FA46BA59A7EC762D1DCCFED3D34F8B9DF3530BAEC7932A9E1A9AC554D4C7F4C56C3130B76F107F9CC47ACFB88D552A51E28FA3D2DCFCF849886716511CF85C9094486E16FE7B1FCAC4044A5A98B233F82499DD596595013591873FF430CAD2BD47F3040670203010001"/>
   <PackageFile Name="NDP461-KB3102438-Web.exe" HomeSite="DotNetFX461FullWebBootstrapper" CopyOnBuild="False" PublicKey="3082010A028201010096715DED0646FA84CB9D5BB746C7B0E1B4113903ADB11573609CEBA7B66E1A3C3FFF65E334F1A6A5215E56996C58E492A10A5CC2D3DC522F0C659A20614053319C6C8F217DBAF9FE13505260953A5BB958A5746141A994E0AD264E4CA1977049275E7C67CA4F1E718446BC1D4BB6E20FC5C627C907E67A0AA51700194C7045382D81B450AAC567D1FA79BCC5CCA1729BF4253498F854DF123938122FA46BA59A7EC762D1DCCFED3D34F8B9DF3530BAEC7932A9E1A9AC554D4C7F4C56C3130B76F107F9CC47ACFB88D552A51E28FA3D2DCFCF849886716511CF85C9094486E16FE7B1FCAC4044A5A98B233F82499DD596595013591873FF430CAD2BD47F3040670203010001"/>
   </PackageFiles>
  3. İlgili ürünler bölümünde güncelleştirmesi:

   Kaynak

   <RelatedProducts> <IncludesProduct Code=".NETFramework,Version=v4.5.1" />
   <IncludesProduct Code=".NETFramework,Version=v4.5.2" />
   </RelatedProducts>

   Hedef

   <RelatedProducts> <IncludesProduct Code=".NETFramework,Version=v4.6" />
   </RelatedProducts>
  4. XML SameSite senaryolar için güncelleştirme:

   • Yükleme sırasında çalıştırılan komut güncelleştirme, .NET Framework içerilmiyor işletim sisteminin bir parçası olarak sürümü:

    Com mands:

    Kaynak

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile="NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Hedef

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile="NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Algılamamantığı:

    Kaynak

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="393297" />

    Hedef

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="394271" />
   • Yükleme sırasında çalıştırılan komut güncelleştirme, .NET Framework bulunan işletim sisteminin bir parçası olarak sürümü:

    Komutlar:

    Kaynak

    <!--Command for Operating Systems where netfx is integrated within OS.--><Command PackageFile="NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Hedef

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile="NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Algılama mantığı:

    Kaynak

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="393297" />

    Hedef

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="394271" />

    Windows 10'dan sonraki bir sürümde sistem atla

    Kaynak

    <!-- Skip install if OS is Win10 or above --><BypassIf Property="VersionNT" Compare=" ValueGreaterThanOrEqualTo " Value="10.0.0" />

    Hedef

    <!-- Skip install if OS is above Win10--><BypassIf Property="VersionNT" Compare="VersionGreaterThan" Value="10.0.0" />

    Not: Tam olarak SameSite senaryo etkinleştirmek istiyorsanız, yürütülebilir dosyadan < FWLink Ekle > karşıdan yükleyip bu <Ürün> .xml dosyasını kaydettiğiniz klasöre kaydetmek zorunda.

  5. HomeSite senaryosunda aynı güncelleştirmeleri olun:

   • Yükleme sırasında çalıştırılan komut güncelleştirme, .NET Framework içerilmiyor işletim sisteminin bir parçası olarak sürümü:

    Komutlar:

    Kaynak

    <!-- Defines how to invoke the setup for the .NET Framework redist --><Commands Reboot="Immediate">
    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.-->
    <Command PackageFile="NDP46-KB3045560-Web.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper /lcid 1033" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="468232836">

    Hedef

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile=" NDP461-KB3102438-Web.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper /lcid 1033" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="468232836">

    Algılama Mantığı:

    Kaynak

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="393297" />

    Hedef

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="394271" />
   • Yükleme sırasında çalıştırılan komut güncelleştirme, .NET Framework bulunan işletim sisteminin bir parçası olarak sürümü:

    Komutlar:

    Kaynak

    <Commands Reboot="Immediate"><!--Command for Operating Systems where netfx is integrated within OS.-->
    <Command PackageFile=" NDP46-KB3045560-Web.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Hedef

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile=" NDP461-KB3102438-Web.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Algılama mantığı:

    Kaynak

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="393297" />

    Hedef

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="394271" />

    Atla, bir sonraki sürüm 10'dan dan Windows sistemi:

    Kaynak

    <!-- Skip install if OS is Win10 or above --><BypassIf Property="VersionNT" Compare=" ValueGreaterThanOrEqualTo " Value="10.0.0" />

    Hedef

    <!-- Skip install if OS is above Win10--><BypassIf Property="VersionNT" Compare="VersionGreaterThan" Value="10.0.0" />
 6. Yerelleştirmek istediğiniz her dil için Package.XML güncelleştirin. Bu adım, İngilizce örnek olarak kullanılmıştır. Desteklemek istediğiniz her dil için bu adımı yineleyin.  1. (Yönetici Visual Studio'da) olarak aşağıdaki dosyayı açın:

   % Program Files (x86)%\Microsoft Visual Studio 14.0\SDK\Bootstrapper\Packages\DotNetFX451\en\Package.xml

  2. Aşağıdaki güncelleştirmeler olun:   • HomeSite senaryolarda yüklenecek dosyayı güncelleştir
    Kaynak

    <String Name="DotNetFX46FullWebBootstrapper">http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=528222&clcid=0x409</String>

    Hedef

    <String Name="DotNetFX461FullWebBootstrapper">http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=671728&clcid=0x409</String>
   • Bul ve Değiştir "Microsoft .NET Framework'ün 4.6" "Microsoft .NET Framework 4.6.1" tüm oluşumları tüm dizeleri güncelleştirmek için kullanın.

  Not: Uygulamanız bir dili desteklemiyorsa, desteklenmeyen dile karşılık gelen klasörü silin. Örneğin, uygulamanız için Fransızca Dil YERELLEŞTİRİLMEMELİDİR, DotNetFX461 önyükleyici paketi klasörünüzün altında \fr klasörünü silebilirsiniz.

.NET Framework 4.6.1 önkoşul kullanılmak üzere hazır. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi ClickOnce uygulamasını açın.

 2. Yayımla sekmesindeki Önkoşullar düğmesini tıklatın ve sonra .NET Framework 4.6.1 giriş'i tıklatın.

Önkoşullar

Bu geçici çözümü uygulamak için Visual Studio 2015 yüklü olması gerekir.

Şunun için geçerlidir:

Bu makale, aşağıdaki ürünler için geçerlidir:

 • Microsoft Visual Studio 2015

Desteklenen işletim sistemleri:

 • Windows 7 SP1 (x 86 ve x64)

 • Windows 8 (x86 ve x64)

 • Windows 8.1 (x86 ve x64)

 • Windows 10 (x86 ve x64)

 • Windows Server 2008 R2 SP1 (x 64)

 • Itanium tabanlı sistemler için Windows Server 2012 (x 64)

 • Windows Server 2012 R2 (x 64)

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×